Give Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1700 - 1817
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
19941690.10.01Anne Mortensdatter Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone {REKONSTRUKTION: Morten Jensen en datter født Mette i Nygaard rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Anne begravet, "i hendes alders 16 aar og 6 maaneder", 1707 #6093.
19821692.12.01Christen Troelsen Hestlund- Store Troels Andersen ? Troels Andersens kone {REKONSTRUKTION: Troels Andersen en søn født Christen i Store Hestlund rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6241
NOTITS: Christen begravet, "Gl: 30 aar -4 uger", 1728 #6241.
19951693.01.01Mette Pedersdatter Sillesthoved Peder Nielsen Johanne Nielsdatter {REKONSTRUKTION: Peder Nielsen en datter født Mette i Sillesthoved rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6090
NOTITS: Mette begravet, "i hendes alders 14 aar og 2 maaneder", 1707 #6090.
19971693.12.28Morten Mortensen Bæksgaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone {REKONSTRUKTION: Morten Jensen i Bæksgaard en Søn født Morten i Bæksgaard rekonstrueret fra dagsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Morten begravet, "i hans alders 12 aar og 3 uger", 1706 #6077.
19961695.09.01Niels Nielsen Give By Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone {REKONSTRUKTION: Niels Pedersen en Søn født Niels i Give By rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Niels begravet, "i hans alders 9 aar og 5 maaneder", 1706 #6078.
20011700.01.14Mikkel Jensen Nygaard Jens Jespersen Marie Jensdatter Dom 2 post Epipha: hafde Jens Jespersen i Nygaard et drengebarn til Daab og blef kaldet Michel og blef baaren af Niels Iversens hustru {Kirsten Pedersdatter} i Lonaae {Thyregod}. Faddere vare Christen Mortensen i Gifshov og Morten Christensen ibid:, Niels Iversøn i Lonaae, Matthies Jensen i Skierhoed og Anne Sørens Datter i Give.
20021700.02.14Oluf Villadsen Mosgaard Villads Thomsen ? Villads Thomsens kone Dend 14 Februa: hafde Villas Thomsen en barn til daab baaren af Margrethe Thomasdatter i Fugelsang {Thyregod} og blef kaldet Oluf og samme tid var faddere Jens {Sørensen} Fugelsang, Peder Vestergaard i Give, Jens Nielsen ibidem, Mette Nielsdatter i Hindskov {Thyregod}, Maren Jensdatter i Give.
NOTITS: Margrethe Thomasdatter i Fuglsang, Thyregod kunne være søster til faderen Villads Thomsen.
20031700.03.14Abelone Hansdatter Farre Hans Madsen ? Hans Madsens kone Dom Oculi: hafde Hans Matzen i Farre et barn til daab baaren af Maren Pedersdatter i Farre og blef kaldet Appelon og samme tid var faddere Peder Lassen i [Farre] og Niels Nielsen ibid:, Karen Pedersdatter ibid:, Anne Lasdatter ibidem og Marie Pedersdatter ibidem.
20041700.03.13Anne Pedersdatter Farre Peder Graversen ? Peder Graversens kone Dend 13 Martii hafde Peder Graversen i Farre et barn til daab som blef kaldet Anne baaren af Kirsten Andersdatter i [Holtum?] i Sindberg sogn og var faddere Jens Tyrregoed i Farre og Jens Bierre ibidem, Peder Lassen ibidem, Matthies Jensen i Skierhoed, Niels Nebvats hustrue.
20051700.03.21Birgit Kjeldsdatter Nederdonnerup Kjeld Poulsen ? Kjeld Poulsens kone Dom Lætare hafde Kield Povelsen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Beret baaren af Jens Pedersens hustru i Nederdonnerup og var faddere Jens Nielsen i Dyrchen {Thyregod}, Jens Pedersen i Nederdonnerup, Christen Jensens hustru i Ullerup, Zitzel Nielsdatter i Nederdonnerop, Peder Sørensens hustru i Give.
20061700.06.06Hans Christensen Give By Christen Christensen ? Christen Christensens kone Dom Trinitatis hafde Christen Christensen i Give et barn til daab som blef kaldet Hans baaren af Mette Jacobsdatter i Give og faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup, Jens Pedersens hustru ibidem, Jørgen Sørensen i Give og Anna Sørensdatter ibidem, Karen Antonisdatter ibidem.
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet, 4 år, 1705 #6063.
19731700.09.05Navnløs Give By Jens Sørensen ? Troels Andersens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 13 post Trinit: blef et Navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørrensøns i Give.'}
Begravelse nr. 6012
20071700.08.01Anne Jensdatter Hedegaard Jens Madsen ? Jens Madsens kone Dom 8te Trin: da hafde Jens Matsen i Hedegaard en barn til daab baaren af [Hans Christensen] Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle og blef kaldet Anne og faddere vare Mats Sørensen og hans hustru i Nygaard, Søren Sørensen i Hedegaard og Jens Sørensens hustru ibidem og Matthis Jensen i Breenhovet.
20081700.08.08Dorthe Frandsdatter Givskov Frands Jensen ? Frands Jensens kone Dom 9 a Trinitatis hafde Frantz Jensen et barn til daab ved navn Doret blef baaren af Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov og vare faddere Morten Jensen i Nygaard og Christen Mortensen i Mosgaard.
20091700.09.09Kirsten Frederiksdatter Donneruplund Frederik Ottesen Maren Hansdatter Jelling Dend 9 Sept: blef Frederich Ottesens barn paa Donneruplund ved navn Kirsten hendes daab confirmeret som blef frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jellings} egen hustru {Karen Knudsdatter Borbjerg} og faddere var Hr: Offer Morritsøn til Vuldom og Langskov sogner og hans Hustru {Karen Terkelsdatter} og Simon Pedersen paa Syndersthovet, Marie Jørgensdatter af Mindstrop og Anne Marie af Hvejsel Lundgaard.
NOTITS: Hr. Offer Mouridsøn gift med Karen Therkelsdatter †1706 (gift med tre præster), TRAP Uldum. Marie Jørgensdatter er vel datter af Jørgen Knudsen †1704, der havde herregården Mindstrup på den tid. TRAP Hvejsel.
LINK: WADSCHIER: Karen Knudsdatter *1661 Borjberg †1739 Øster Nykirke.
20101700.09.14Jens Mortensen Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Dend 14 Septemb: hafde Morten Jensen i Nyegaard et barn til daab som blev kaldet Jens baaren af Christen Mortensens hustru {Maren Nielsdatter} i Moesgaard og faddere vare Søren Nielsen i Gifskov og hans hustru {Marie Christensdatter}, Christen Mortensen i Moesgaard, Jens Jespersen i Nygaard, Anne Nielsdatter i Ullerup.
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet 37 år 1737 af Nygaard.
20111700.12.05Hans Christensen Bregnhoved Christen Hansen ? Christen Hansens kone Noch Dom 2 Adventus hafde Christen Hansen i Breenhovet et barn til daab som blef kaldet Hans baaret af Hans Christensens hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle og dens faddere vare Johan Sørensen i Breenhovet og Christen Matsen og Jens Hansen ibidem, Kirsten Sørensdatter og Johanne Sørensdatter ibdidem.
20121701.01.02Kirsten Johansdatter Bregnhoved Johan Sørensen Mette Sørensdatter Dend 2 Januarii hafde Johan Sørensen et barn til daab som blef frembaaren af degnens {Søren Jensen} hustru {Johanne Lauridsdatter} og blef kaldet Kirsten . Faddere var Jørgen Sørensen i Give, Jens Nielsen og Jens Sørensen ibidem, Matthis Jensen i Breenhovet og Anne Sørensdatter ibidem .
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet, 7 år 7 måneder, 1708 #6118.
20131701.02.11Niels Nielsen? Ullerup Niels Jensen Marie Jensdatter Dend 11 Februarii blef Marie Jensdatters uægte barn døbt og frembaaren af Niels Matsens hustru {Marie Jensdatter} i Ullerup og kaldet Niels og da vare faddere Jens Nielsen i Ullerup, Peder Jensen ibidem, Niels Christensen ibidem, Christen Boysens hustru {Anne Nielsdatter} ibidem og Christen Jensens hustru ibidem og udlagde til barnefader en karl ved Ribe som hed Niels Jensen som giestet til mester Rasmus Hochis i Holstedbroe hvor hun og da tiente.
20141701.03.09Niels Pedersen Sillesthoved Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Dend 9 Martii hafde Peder Nielsen i Sillesthoed et barn til daab som blef kaldet Niels baaren af Hans Christensens hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle dends faddere vare Hans Christensen i Ulkiær Mølle, Knud Nielsen i Gammelby {Ringive} og hans hustru {Karen Bundgaard}, Erich Nielsen og hans hustru {Mette Handatter} i Farre.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet, 3 år, #6047.
20151701.03.24Peder Christensen Nederdonnerup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dend 24 Martii hafde Christen Pedersen i Østergaard i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Søren Pedersens hustru i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Jens Pedersen ibidem og Citzel Nielsdatter ibidem, Johan Sørensen i Breenhovet og Margrethe Christensdatter i Hedegaard.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Begravet, 1 år, #6036.
20161701.04.13Anne Pedersdatter Vorslunde Peder Jensen Kirsten Hansdatter Dend 13 Aprilis hafde Peder Jensen i Vøislund et barn til daab som blef kaldet Anne baaren af Jens Nielsens hustru i Voislund. Faddere vare Søren Sørensen i Heedegaard, Niels Mortensen i Bexgaard, Christen Chrisensens hustru i Give, Margrethe Christensdatter i Heedegaard, Sophie Graversdatter i Give.
20171701.05.08Anne Villadsdatter Villads Christensen ? Villads Christensens kone Dom Exaudi hafde Villas Christensen en barn til daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Anne Christensdatter i Bierløf. Faddere vare Iver Christensen i Nykirke, Simon Christensen i Bierløf, Erichs {Nielsen} hustru i Farre ved navn Mette {Hansdatter}, Niels [Nebvats] datter i Byllund og Mette Sørensdatter i Breenhoed.
NOTITS: Store Mosgaard i 1706 se #2076.
19981701.06.01Søren Jensen Farre Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 20.09.1705: 'Dom XV p: Trinit: blev Jens Pedersens søn af Farre ved navn Søren Jensen begravet i sin alders 4 aar 3 maaneder og 14 dage.'}
Begravelse nr. 6073
NOTITS: Den angivne alder er så nøjagtig, at fødslen kan fastlægges i Juni. Datoen den 1. er arbitrær. Ingen indførsler i Give kirkebog 8. maj - 23 dec. 1701. Barnet kan evt. vøre født i et andet sogn.
20181702.01.15Mette Jensdatter Farre Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dom 2 post Epipha: da hafde Jens Nielsen i Farre et varn til daab som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Anne Lasdatter i Elkier i Ringøje {Ringive} sogn. Faddere vare Las Nielsen i For: Elkier, Peder Povelsen i Farre Mølle, Peer Graversen i Mølgaard {Farre}, Niels Nebvat i Farre, Jens Pedersens hustru i Farre.
20191702.01.29Margrethe Pedersdatter Farre Peder Graversen ? Peder Graversens kone Dom 4 post Epipha: hafde Peder Graversen i Farre et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Peder Sillesthoeds hustru Sc: Johan[ne?] Nielsdatter. Faddere vare Peder Nielsen Sillesthoed, Erik Nielsen i Farre, Thomas Lavrsen i Sillesthoed, [Je]ns Tyregod i Farre, Anders Mølgaards hustru ved navn [Karen Christens]datter ibidem.
20201702.02.05Mette Sørensdatter Give By Søren Pedersen ? Søren Pedersens kone Dom 5 post Epipha: hafde Søren Pedersen et barn til daab som kaldet Mette baaren af Jens Sørensens hustru i Give ved [Mette?]. Faddere vare Peder Christensen og Jens Nielsen begge i Give, Christen Christensen ibidem, Marie Jensdatter i Give og Citzel Sørensdatter i Skierhoed.
20211702.02.08Mette Hansdatter Farre Hans Madsen ? Hans Madsens kone Dend 8 Feb: hafde Hans Matsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Mette frembaaren af Anne Matsdatter i Nebvad i Linneballe sogn. Faddere vare Jens Nielsen i Farre og [Jens] Bierre ibidem, Anders Mølgaard og hans hustru {Karen Christensdatter} ibidem og Peder Nielsens hustru {Johanne Nielsdatter} i Sillesthoed.
20221702.02.12Christen Hansen? Hans Olufsen Kirsten Christensdatter Dom Septuages: blef en slegfredbarn døbt og blef kaldet [Christen]. Moderen til dette barn hed Kirsten Christensdatter barnefødt i Askier i Brand sogn og blev udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Olufsen i Bølling i Egtved sogn hvor hun og blev besovet.
20231702.02.18Jens Frandsen Givskov Frands Jensen ? Frands Jensens kone Dom Sexages: hafde Frantz Jensen en barn til daab som blef kaldet Jens frembaaren af Movrits Jensens hustru {Karen Jensdatter} i Nør Kollemorten. Faddere vare Jens Jensen i Skierhovet, Morten Jensen i Nygaard og Jens Jespersen ibidem, Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov, Matthis Jensens hustru {Anne Sørensdatter} i Breenhoed.
20241702.02.26Margrethe Villadsdatter Mosgaard Villads Thomsen ? Villads Thomsens kone Dom Esto Mihi: hafde Villas Thomsen i Moesgaard et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Margrethe Thomasdatter i Fugelsang. Faddere vare Jens Sørensen Fugelsang, Christen Mortensen i Moesgaard, Søren Nielsen Hindshov, Mette Nielsdatter ibidem og An Sørensdatter ibidem.
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Begravet 4 uger #6027.
20251702.03.29Marie Madsdatter Nygaard Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Dend 29 Martii hafde Mats Sørensen i Nygaard et barn til daab som blef kaldet Marie og blef frembaaren af Jens Jespersens hustru {Marie Jensdatter} i Nygaard. Faddere vare Morten Jensen i Nygaard og Jens Jespersen ibidem, Mats Nielsen i Ullerup, Citzel Matsdatter i Bexgaard og Bodel Thomasdatter i Give.
20261702.04.14Else Madsdatter? Ullerup Hans Larsen Marie Jørgensdatter Dend 14 Aprilis blef Marie Jørgensdatters slegfredbarn døbt og frembaaren af Christen Boysens hustru i Ullerup nafnlig Anne Nielsdatter og blef kaldet Else og blef udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Lassen, som da tiente i gaarde med hende hos Mats Lavritzen i Nørskou i Linneballe sogn, men nu tiener for: Hans Lassen Her Peder {Christensen Muulvad} i Ringive. Faddere vare Niels Christensen i Ullerup og unge Niels Christensen ibidem, Clemmen Christensen i Heedegaard, Niels Matsens hustru Sc: Marie Eriksdatter ibidem, Margrethe Christensdatter i Heedegaard.
20271702.04.23Bodil Pedersdatter? Farre Peder Christensen Anne Christensdatter Dend 23 Aprilis blef døbt Anne Christensdatters slegfredbarn og blef kaldet Bodel og blef frembaaren af Peder Graversens hustru og udlagt til barnefader en karl som tiente med hende i Sønderbye ved navn Peder Christensen. Faddere vare Jens Pedersen Tyregod i Farre, Peder Graversen ibidem, Jens Nielsen ibidem Anna Nielsdatter ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
NOTITS: Der er mange Sønderbyer. Den nærmeste Sønderby er i Grindsted sogn, dernæst i Sønder Borris sogn. I skriftemålet den 5. Novemer 1702 nævnes i udskriften Peder Christensen af Tonder? by.
20281702.06.18Anne Andersdatter Hestlund- Store Anders Christensen ? Anders Christensens kone Dom 1 post Trinit: hafde Anders Christensen et barn til daab som blev kaldet Anne. Frembaaren af Karen Sørensdatter af Smidstrup i Gadberg sogn. Faddere vare Anders Nielsen af Smidstrup og Jacob Christensen ibidem og Mette Christensdatter ibidem og Jørgen Sørensen i Give.
20291702.07.23Mette Fæstersdatter Bøllund Fester Sørensen ? Fester Sørensens kone Dom 6 post Trin: hafde Fester Sørensen et barn til daab som blef kaldet Mette som blef frembaaren af Hans Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Troels Andersen i Store Hestlund, Anne Andersdatter ibidem, Kirsten Christophersdatter i Tromborg, Peder Jensen i Ullerup.
20301702.07.30Margrethe Christensdatter Give By Christen Jensen ? Christen Jensens kone Dom 7 post Trin: hafde Christen Jensen i Give et barn til daab som blef kaldet Margrethe og blef frembaaren af Frantz Jensens hustru af Gifskov. Faddere vare Frantz Jensen af Gifskov og Morten Jensen i Nygaard, Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov, Las Nielsens hustru i Give, Jørgen Sørensen i Give.
19991702.11.01Maren Jensdatter Ullerup Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1705: 'D: 10 May Domin Cantate blev Jens Nielsens datter i Ullerup ved navn Maren begravet i hendes alders 3die aar.'}
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Maren begravet, "hendes alder 3die aar", 1705 #6068. Den her ansatte 1. nov. 1702 er midt i det tidsrum af året hun skulle være født i.
20311702.11.12Anne Christensdatter Nederdonnerup Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom 22 post Trini: hafde Christen Nielsen i Nederdonnerup en barn til daab som blef kaldet Anne. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give. Faddere vare Michel Christensen i Lindet, Niels Pedersen i Nederdonnerup, Peder Sørensen i Give, Citsel Nielsdatter i Nederdonnerup, Marie Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Begravet, 1 år 11 måneder, #6053.
20321703.01.21Mette Jensdatter Nygaard Jens Jespersen Marie Jensdatter Dom 3 post Epiphan: Hafde Jens Jespersen i Nygaard et Barn til Daab som blef kaldet Mette. frembaaren af Michel Jespersens Hustroe {Else Christensdatter} i Lon=aae {Lønaa, Thyregod}. fadderne vare Morten Jensen i Nygaard og hans Hustroe, Søren Nielsen i Gifshov og Franz Jensens Hustroe ibidem, Jørgen Sørensøn i Give.
20331703.01.18Anne Thomasdatter Give By Thomas Pedersen ? Thomas Pedersens kone Dom 4 post Epiphan hafde Thomas Pedersen i Give et barn til daab som blef kaldet Anne. Frambaaren af Jens Nielsens hustru i Give. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Christen Christensen ibidem, Niels Matthisen i Oxenberg, Marie Jensdatter og Bodel Thomasdatter i Give.
20341703.02.18Margrethe Kjeldsdatter Nederdonnerup Kjeld Poulsen ? Kjeld Poulsens kone Dom Esto Mihi da hafde Kield Povelsen en barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Peder Sørensen hustru i Give. Faddere vare Jens Nielsen i Dørchen {Thyregod}, Søren Jensen ibidem, Jens Pedersen i Nederdonnerup, Niels Matthisen i Oxenberg {Øster Nykirke}.
20351703.03.28Søren Johansen Bregnhoved Johan Sørensen ? Johan Sørensens kone Dend 28 Martii hafde Johan Sørensen et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Søvren Degens hustru {Johanne Lauridsdatter}. Faddere vare Jens Sørensen og hans hustrue i Give. Jørgen Sørensen ibidem, Christen Pedersen i Nederdonnerup og Jens Sørensen i Heedegaard.
20361703.04.06Anne Christensdatter Nederdonnerup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom 6 Aprilis hafde Christen Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Anne. Frembaaren af Søren Pedersens hustrue i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Jens Pedersen ibidem, Jens Sørensen i Heedegaard, Johan Sørensen i Breenhoed og Jørgen Sørensen i Give.
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet, 10 dage, #6041.
20371703.04.09Christen Eriksen Farre Erik Nielsen Mette Hansdatter feria 2 Pasca: hafde Erich Nielsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Christen. Frembaaren af Peder {Nielsen} Sillesthoeds hustru {Johanne Nielsdatter}. Faddere vare Veste Sørensen i Sillestoed, Hans Matsen i Farre, Niels Nielsen ibidem, Peder Graversens hustru i Mølgaard og Anne Nielsdatter i Farre.
20381703.04.15Else Nielsdatter Nederdonnerup Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom Qvasimodo Geniti hafde Niels Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Else. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Christen Pedersen ibidem og Marie Nielsdatter ibidem, Christen Nielsen og hans hustru ibidem.
20391703.04.15Margrethe Villadsdatter Mosgaard Villads Thomsen ? Villads Thomsens kone Dom Qvasimod: G. da hafde Villas Thomsen i Moesgaard et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Niels {vel fejl for Jens (Sørensen)} Fovelsangs hustru ved navn Margrethe Thomasdatter i Fovelsang {Thyregod}. Faddere vare Jens Sørensen i Fovelsang, Søren Nielsen og hans hustru {Mette Nielsdatter} i Hindskov {Thyregod}, Jørgen Sørensen i Give og Marie Christensdatter ibidem.
NOTITS: Se #2002 og #2024. Niels Fuglsang menes at være fejl for Jens Fuglsang. Der er ikke set nogen Niels i Fuglsang på den tid og i de to andre dåb ses Jens Sørensen i Fuglsang.
20401703.04.29Marie Troelsdatter Hestlund- Store Troels Andersen ? Troels Andersens kone Dom Jubilate hafde Troels Andersen i Store Hestlund et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Jens Sørensens hustru i Give. Faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Christen Lassen i Store Hestlund og hans hustru og søn og Jens Jensen i Schierhoed.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet, 2 år, 1705 #6065.
20411703.05.06Niels Mortensen Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Dom Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende børn til daaben af tvillinger, dend ene blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Jespersens hustru ved navn Marie Jensdatter i for: Nygaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Christensens hustru i Hesselbierre ved nafn Citzel Christensdatter. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed {Bregnhoved}, Jens Jensen i Schierhoed {Skærhoved}, Morten Christensen i Heyselbierre {Hesselbjerre, Thyregod}, Jens Jespersen i Nygaard, Hans Christensen i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6049
NOTITS: Begravet, 11 måneder, #6049. Tvilling.
20421703.05.06Kirsten Mortensdatter Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Dom Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende børn til daaben af tvillinger, dend ene blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Jespersens hustru ved navn Marie Jensdatter i for: Nygaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Christensens hustru i Hesselbierre {Hesselbjerre, Thyregod} ved nafn Citzel Christensdatter. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed {Bregnhoved}, Jens Jensen i Schierhoed {Skærhoved}, Morten Christensen i Heyselbierre {Hesselbjerre, Thyregod}, Jens Jespersen i Nygaard, Hans Christensen i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6043
NOTITS: Begravet, 16 uger, #6043. Tvilling.
20431703.06.10Bodil Zachariasdatter Donneruplund Zacharias Thomsen Maren Poulsdatter Dom 1 post Trinit: blef hederlig og velædle og velfornemme mand Zachariæ Thomsen hans barn ved nafn Bodel hendis daab confirmeret. Frembaaren af Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} paa Frøstrup {Timring}. Faddere vare Just Andersen, Frederich Ottesen i Farre, Simon Pedersen og hans hustru i Give og for: Just Andersens datter {Helle Justesdatter Holst}.
NOTITS: For navnet Helle se dåb 2046. Jytte Cathrine Poulsdatter er moderens søster, der er gift med Just Andersen Holst på Frøstrup, hvis datter Helle også er fadder. Se "en Holst familie omkring 1700" på denne Site. Efter Zacharias Thomsens død 1710, gifter Maren Poulsdatter sig med Jacob Vilsø på Østergård.
20441703.06.24Niels Christensen Bregnhoved Christen Hansen ? Christen Hansens kone Festo Johannis Babtis: hafde Christen Hansen i Breenhoed {Bregnhoved} en barn til daab som blef kaldet Niels som blef frembaaren af Johan Sørensens hustru {Mette Sørensdatter} i Breenhoved. Faddere vare Niels Mortensen i Bexgaard, Jens Christophersen i Breenhoed, Jens Sørensens hustru {Anne Nielsdatter} i Give, Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet, 3 år 6 måneder, 1707 #6094.
20451703.07.02Marie Frandsdatter Givskov Frands Jensen ? Frands Jensens kone Festo Visitationis Mariæ hafde Frantz Jensen i Givskov et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Movritz Jensens hustru i Nør Kollemorten. Faddere vare Jens Jensen i Skierhoed og hans hustru, Morten Jensen i Nygaard, Jens Jespersen ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet, 1 år 9 måneder, 1705 #6067.
20461703.07.29Cathrine Frederiksdatter Farre Frederik Ottesen Marie Hansdatter Dom 8 post Trinit: blef Frederich Ottesens barn i Farre ved navn Cathrine hendis daab confirmeret. Frembaaren af min egen hustru. Faddere var Zachariæ Thomsen paa Donneruplund, Simon Pedersen i Give og hans hustru, Hans Pedersens hustru i Voislunde {Vorslunde} og en pige af Donneruplund ved navn Helle Justitsdatter {Justesdatter Holst}.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Begravet, 2 år 5 måneder, 1705 #6075.
20471703.08.01Sophia Charlotte Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius Dend 1 Augusti hafde Mons: Cammerraad Jens {Lauridsen} Risom et barn til daab som blef kaldet Sophia Charlotte. Faddere var Hr: Lavrs Risom i Smidstrup og Morten Jensen paa Rørbech, en Jomfrue ved navn Sophie Lurentia Cassia og en kone ved navn Dorethea Jespersdatter [i] Holst. Barnet blef frembaaret af Magdalene Sybille Ermann Sal: Justitsraad {Christian} Cassius efterladte frue.
NOTITS: Moderens navn fra TRAP om Søndersthoved, hun dør Bregnhoved 1742. Landsdommer Christian Cassius (†1699) til Tanderup i Snejbjerg sogn fra TRAP om Tanderup, som også Magdalene Sybille Ermanns navn. Hun ejer endnu i 1705 Tanderup. Det døbte barn Sophia Charlotte Risom får i 1744 som enke et uægte barn med skandaldegnen i Give og Nykirke Jens Nielsen Holm. Laurids Risom, der selv har en søn Jens som 1717 bliver præst i Brande sogn, kan være en bror til denne Jens Risom. Det er ikke helt entydigt om Dorethea Jespersdatter hedder Holst eller bor "i Holst".
20481703.10.21Kirsten Sørensdatter Givskov Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dom 20 post Trin: hafde Søren Nielsen i Gifskov et barn til daab som blef kaldet Kirsten. Frembaaren af Velb: frue Dorthe Blomme paa Urop. Faddere vare Christen Mortensen i Moesgaard, Frantz Jensen i Gifskov, Morten Jensen i Nygaard, Anne Nielsdatter i Give og Karen Hermansdatter i Give.
NOTITS: Alexander Grubbe til Donneruplund †1700 var gift med Dorote Blome - fra TRAP Donneruplund. Hun er her anden gang gift med Christen Krabbe til Urup †1731. Anne Dorthea Blome med fuldt navn †1726 vel på Urup?. TRAP om Urup i Grindsted sogn.
20491703.12.12Dorthe Jensdatter Nederdonnerup Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Dend 12 Decemb: hafde Jens Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Dorthe. Blef frembaaren af Jens Nielsens hustru i Vester Seyrop. Faddere vare Jens Nielsen ibidem, Christen Pedersen i Nederdonnerup, Kield Povelsen ibidem og Niels Pedersen ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6072
NOTITS: Begravet, 1 år 9 måneder, 1705 #6072.
20501703.12.27Christen Simonsen Give By Simon Pedersen ? Simon Pedersens kone Feria 3tia Nativitatis blef Simon Pedersens barn ved navn Christen hans daab confimeret. Frembaaren af Hans Pedersens hustru i Voislunde. Dens faddere vare Morten Jensen og hans hustru paa Rørbech, Hr: Søren i Brande, Zachariæ Thomsens hustrue {Maren Poulsdatter} paa Donneruplund.
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet, 25 uger, #6050. For Hr. Søren i Brande, se fx "Brande Gårdhistorie ændringer".
20511704.01.13Anne Marie Nielsdatter Bæksgaard Niels Mortensen ? Niels Mortensens kone Dom 1 post Epiphanias hafde Niels Mortensen i Bexgaard et barn til daab som blef kaldet Anne Marie. Frembaaren af Hans Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle. Dens faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Fester Sørensen i Byllund, Jens Hansen i Bexgaard, Birgitte Michelsdatter i Liden Hestlund og Marie Pedersdatter i Give.
20521704.02.17Jens Mathiasen Bregnhoved Mathias Jensen Anne Sørensdatter Dom Reminiscere hafde Matthias Jensen i Breenhoed et barn til daab som blef kaldet Jens. Frembaaren af Johan Sørensens hustrue {Mette Sørensdatter} i Breenhoed. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhoed, Peder Sørensen i Give, Jens Sørensen ibidem, Jens Jensens hustru i Skierhoed, Anne Nielsdatter i Give.
20531704.03.25Anne Cathrine Hansdatter Farre Mølle Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone Festo Anunciati: hafde Hans Nielsen i Farre Mølle et barn til daab som blef kaldet Anne Cathrine. Frembaaren af Niels Nebvads hustru i Farre ved nafn Karen Jensdatter. Faddere vare Jens Nielsen Biere i Farre, Hans Matsen ibidem, Hans Vistesen ibidem, Johan[ne?] Nielsdatter i Nebvad, Anne Nielsdatter i Farre.
20541704.03.25Marie Pedersdatter Ullerup Peder Jensen ? Peder Jensens kone Forbemeldte dag [Festo Anunciati:] hafde Peder Jensen i Ullerup et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Las Nielsens hustru ved nafn Anne Lasdatter i Give. Faddere vare Las Jensen i Ullerup, Jens Nielsen ibidem, Niels Christensen ibidem, An Clemmensdatter i Ullerup og Kirsten Iversdatter i Byllund.
20551704.03.20Birgit Christensdatter Give By Christen Christensen ? Christen Christensens kone Die Viridium hafde Christen Christensen i Give et barn til daab som blef kaldet Beret. Frembaaren af Jens Sørensens hustru i Give ved nafn Anne Nielsdatter. Faddere vare Jens Nielsen i Give, Christen Jensen ibidem, Jørgen Sørensen i Give, Karen Anthonisdatter og Bodel Thomasdatter i Give.
20561704.04.13Søren Christensen Nederdonnerup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom Jubilate hafde Christen Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Søren Pedersens hustru i Give ved navn Margrethe Sørensdatter. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup, Cidsel Nielsdatter ibidem og Marie Nielsdatter ibidem, Johan Sørensen i Breenhovet og Jørgen Sørensen i Give.
20571704.04.13Christen Jensen Farre Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Dom Jubilate hafde Jens Pedersen i Farre et barn til daab som blev kaldet Christen. Frembaaren af Frederich Ottesens hustru i Farre Sc: Marie Hansdatter. Faddere vare Gregers Plouslund og hans hustru Margrethe Pedersdatter, Christen Matsen i Green, Hans Matsen i Farre, Erik Nielsens hustru i Farre.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet, 3 år 4 måneder og 14 dage, 1707 #6100.
20581704.06.29Mads Jensen Bregnhoved Jens Christoffersen Anne Madsdatter Dom 6 post Trin: hafde Jens Christophersen et barn til daab som blef kaldet Mats. Blef frembaaren af Johan Sørensens hustru i Breenhovet ved navn Mette Sørensdatter. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhovet, Christen Hansen ibidem, Christen Matsen ibidem, Marie Matsdatter ibidem, Margrethe Christophersdatter ibidem.
20591704.08.03Jens Madsen Nygaard Mads Sørensen Marie Jensdatter Dom 11 post Trinit: hafde Mats Sørensen i Nygaard et barn til daab som blef kaldet Jens. Frembaaren af Jens Jespersens hustru i Nygaard ved navn Marie Jensdatter. Faddere vare Morten Jensen i Nygaard, Jens Jespersen ibidem, Niels Mortensen i Bexgaard, Jens Matsen i Heedegaard, Met Nielsdatter i Nygaard.
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet, 7 uger, #6054. Forældrene trolovet 1703 #8024.
20601704.09.29Peder Jensen Farre Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Festo Michal: hafde Jens Nielsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Peder. Frembaaren af Erik Nielsens hustru i Farre ved navn Met Hansdatter. Faddere vare Erik Nielsen i Farre, Las Nielsen ibidem, Knud Nielsen ibidem, Anne Nielsdatter ibidem og Anne Pedersdatter ibidem.
20611704.11.26Anders Hansen Farre Hans Madsen ? Hans Madsens kone Dom 23 hafde Hans Matsen i Farre et barn til daab som blev kaldet Anders. Frembaaren af Sal: Niels Christensens enke i Hygom ved navn Margrethe Pedersdatter. Faddere vare Jens Pedersen i Farre, Knud Nielsen ibidem, Niels Nebvads hustru Karen Jensdatter ibidem, Karen Christensdatter ibidem.
20621704.10.26Marie Jensdatter Ullerup Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dom 23 post Trin: hafde Jens Nielsen i Ullerup et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Peder Jensens hustru i Ullerup ved navn Kirsten Nielsdatter. Faddere vare Las Jensen i Ullerup, Niels Matsen ibidem, Bodel Thomasdatter i Give, Margrethe Nielsdatter i Ullerup.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet under navnet Maren, 2 år 15 uger, 1707 #6086.
19711705.02.10Marie Sørensdatter Bøllund Søren Jensen ? Søren Jensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johan{ne} begravet som døde strax de vare fødte.'
Begravelse nr. 6055
NOTITS: Dato for hjemmedåb sat til fem dage før begravelsen.
19721705.02.10Johanne Sørensdatter Bøllund Søren Jensen ? Søren Jensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johan{ne} begravet som døde strax de vare fødte.'
Begravelse nr. 6056
NOTITS: Dato for hjemmedåb sat til fem dage før begravelsen.
20631705.03.04Søren Sørensen Give By Søren Pedersen Margrethe Sørensdatter Dend 4 Martii hafde Søren Pedersen i Give {By} et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Jens Nielsens hustru i Give {By}. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhoed, Niels Lavrsen i Give, Jens Sørensen ibidem, Lene Sørensdatter i Nederdonnerup og Marie Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6079
NOTITS: Begravet, 1 år 2 måneder, 1706 #6079.
20641705.03.18Niels Andersen Give By Anders Christensen Kirsten Christensdatter Dend 18 Martii hafde Christen Thomsens datter ved navn Kirsten {Christensdatter} et Barn til daab som blef kaldet Niels. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give og udlagde til baarnefader en karl som hed Anders Christensen som tiente i Hastrup Mølle. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Peder {Jensen?} Ullerup ibid:, Niels Lavrsen ibidem og Anne Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet, 1½ år, 1706 #6081.
20651705.04.22Jens Arendsen Donneruplund Arend Jensen ? Arend Jensens kone Dito [Dend 22 April Onsdag] hafde Mons: Arent Jens Forpagteren paa Donnerup en søn til daab som blev kaldet Jens. Frembaaren af Hr: Cammerraad Frue {Marie Christiansdatter Cassius} paa Syndishoed. Faddere var Hr. Cammerraad {Jens Lauridsen Risom} paa Syndishoed, Hr: Christen Nielsen {Vorgod} i Tyregodlund, Morten Jensen paa Rørbek, Cathrine Christensdatter paa Rørbek og Hr: Christens kiereste i Tyregod.
NOTITS: Wiberg har ingen kone for præst i Thyregod Christen Nielsen Worgod.
20661705.05.03Maren Mette Frandsdatter Givskov Frands Jensen Kirsten Jensdatter Dito [Dom II p: Pasch: Jubilate] hafde forbenevnte [datter begravet samme dag] Frantz Jensen i Givskov en datter til daab som blev kaldetMaren Mette. Frem baaren af Matthis Jensens hustru {Anne Sørensdatter} i Breenhoved. Faddere vare Matthis Jensen i Breenhoed, Peder Sørensen i Give, Christen Christensen paa Syndishoed, Johanne Nielsdatter i Give, Maren Christensdatter i Gifskov.
Begravelse nr. 6070
NOTITS: Begravet, 4 måneder, 1705 #6070.
20671705.05.08Anne Mortensdatter Bæksgaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone d: 8 May paa den almindelig Bededag blev Morten Jensen i Beksgaard datter døbt som blev kaldet Ann. Frembaaren af Johan Sørensens hustru {Mette Sørensdatter} i Breenhoed. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed, Christen Nielsen i Beksgaard, Mads Sørensen i Hedegaard, Margrethe Christensdatter ibidem, Maren Nielsdatter ibid:
20681705.07.12Niels Kjeldsen Nederdonnerup Kjeld Poulsen ? Kjeld Poulsens kone Dom V p: Trinit: blev Kiel Poulsens søn af Nederdonnerup holdt til daab ved navn Niels. Frembaaren af min Ane Cathrine [Billhardtin]. Faddere Jens Persen i Donnerup, [Jens] Nielsen i [Deiby], Christen Syndergaard i Give, Christen {Pedersen} Østergaards hustru i Donnerup, Maren Vestergaard ibid:
20691705.08.30Kirsten Madsdatter Hedegaard Mads Sørensen Hedegaard ? Mads Sørensens kone Dom XII p: Trinit: blev Mats {Sørensen} Hedegaard af Hedegaard d[atter] ved navn Kirsten døbt og holdt til daab af. Dens faddere var.
NOTITS: Ingen faddere angivet.
20701705.10.11Else Hansdatter Farre Hans Vistesen ? Hans Vistesens kone Dom XVIII p: Trin: blev Hans Vestesens barn af Farøe døbt ved navn Else. Frembaaren af Per Ullerups hustru. Dens faddere var Erik, Niels, Erik Nielsen i Farrøe.
20711705.10.18Anne Marie Troelsdatter Hestlund- Store Troels Andersen ? Troels Andersens kone Dom XIX p: Trin. blev Troels Andersens datter af Store hestlund døbt ved navn Anne Marie. Frembaaren af Jens Degns hustru i Give. Dens faddere Jens Degn af Give, Jørgen Degn ibid:, Per {Peder} Nørgaard ibid:, Jens Kræmers hustru og Per Nørgaards {hustru} ibid:
20721705.11.13Paul Johannes Jensen Risom Søndershoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius Fredagen efter Michael: {2. Okt. 1705} blev Hr: Cammerraad Jens Risom paa Søndersthoed hans søn ved navn Poul Johannes døbt. Frembaaren af Her Cammerraads Fru moder {Dorthe Andersdatter Roesteen}- Dens faddere fruens 2 søster {Sophie Lurentia Cassius og Christiane Cassius} og 2 unge Brocstorffer og Fredagen p: Dom XXII p: Trin: {13. Nov. 1705} i kirken confirmeret.
20731705.12.26Hans Pedersen Sillesthoved Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Fer: II Nativ: Christi blev Per {Peder} Nielsens søn af Sillesthoed døbt. Frembaaren af min kone Catarine [Bilhardt] og kaldet Hans. Dens faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Degn og Jens Degn og Jens Kræmers hustru og hendes søster.
20741706.02.28Jens Johansen Bregnhoved Johan Sørensen Mette Sørensdatter Dom Reminisc: blev Johan Sørensens liden søn af Breinhoed døbt og kaldet Jens. Frembaaren af min kone Catharina [Bilhardt]. Dens faddere Jens Sørensen af Give, Rasmus Sørensen ibid:, Anne Mattisen af Bræinhoed, Lene Sørensdater.
NOTITS: Begravet, 3 måneder 3 uger, 1706 #6080.
20751706.03.21Kirsten Pedersdatter Peder Christensen Anne Christensdatter Birkebæk Dom Judica blev Anne {Christensdatter} Birckebæk hendis slegfred barn døbt frembaaren af hendes søster Mette Christensdatter i Schvinbeck i Tyregod sogn kaldet Kirsten. Den faddere [Hans Tuesen?], Erik Nielsen etc: alle af Farøe blev udlagt til det fader endnu som tilfor Per Christensen af Løgum Closter ved Tønder.
NOTITS: Moderen er i skriftemaalet 14. Feb. 1706 ved Hans Eriksen i Farre.
20761706.04.05Mette Villadsdatter Mosgaard- Store Villads Christensen ? Villads Christensens kone Fer: II Pasch: blev Villads Christensens datter i Store Mosgaard døbt. Frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Dens faddere Per Sørensen i [Gye?], Johan Sørensen i Brenhoed, Bodel i [Gye?], Jens Sørensens hustru ibid: kaldet Mette.
20771706.05.24Mette Margrethe Hermansdatter Farre Mølle Herman Davidsen ? Hermand Davidsens kone Fer: II Pentacost: blev Møllerens {Herman Davidsen} barn udi Farøe Mølle hans barn døbt og kaldet Mette Margrethe. Frembaaren af Jørgen {Pedersen} Riises kone {Maren Madsdatter} i Riis {Givskud sogn}. Dens faddere vare Hans Christensen og Niels Møller og deris 2 hustruer af Farøe.
20781706.07.25Niels Andersen Hestlund- Store Anders Christensen ? Anders Christensens kone Dom VIII p: Trinit: Blev Anders Christensens liden søn i Store Hestlund døbt kaldet Niels. Frembaaren af min kone Catharine [Bilhardt]. Faddere var Hans Christensen i Ulkiær Mølle og hans søn {Peder? Hansen}, bonde koner i Byllund.
NOTITS: Der er ingen navn på de bondekoner i Byllund. Hans Christensens søn Peder bliver gift 1707 fra Ulkær Mølle her i Give. Hans anden kendte søn er Niels, der senere 1736 ses som ladefoged på Hammergaard.
19701706.08.18Navnløs Neder- Donnerup Christen Pedersen Østergaard ? Christen Pedersen Østergaards kone {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Dom. XIV. p. Trin. Blev Chresten Østergaard i Neder Donerup Hans Navnløße og døefødde barn begravet.'}
Begravelse nr. 6084
20791706.09.05Mette Marie Frandsdatter Givskov Frands Sørensen ? Frands Sørensens kone Dom XIV p: Trin: blev Frants Sørensen af Gifskov en datter døbt og kaldet Mette Marie. Frembaaren af Velb: Jomfrue Anne Dorthe Blomme paa Urup. Dens faddere vare Jens {Jensen} Skierhoed, Søren {Nielsen?} Givskov, Karen Hermands af Bexgaard, Jens Kræmmers kone af Give.
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet, 7 måneder, 1707 #6091.
20801706.09.26Maren Jensdatter Nygaard Jens Jespersen Marie Jensdatter Dom XVII p: Trin: blev Jens Jespersen i Nygaard en barn døbt og kaldet Maren. Frembaaren af Jens Kræmmers kone i Give. Dens faddere vare Jens Sørensen af Hedegaard, Mort_ {Jensen} Nygaard, Per Nørgaards datter og Christen Frandsens datter af Give.
20811706.10.03Mette Nielsdatter Ullerup Niels Boysen ? Niels Boysens kone Dom XVIII p: Trin: blev Niels Boysen i Ullerup en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Barbara Nielsdatter i Nørskov {Lindeballe}. Dens faddere Las Jensen, Per Jensen af Ullerup, Margrethe Christensdatter og Niels Hansen hustru ibid: {Ullerup}.
20821706.10.17Niels Nielsen Nederdonnerup Niels Østergaard ? Niels Østergaards kone Dom XX p: Trin: blev Niels Østergaard af Nederdonnerup en søn døbt og kaldet Niels. Frembaaren af min kone Catharine {Bilhardt}. Dens faddere Christen {Pedersen} Østergaard ibid:, Jens Sørensen af Give {By}, Kield Poulsen og Jens Vestergaards hustru af Nederdonnerup.
20831706.10.24Niels Pedersen Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Dom XXI p: Trin: blev Per Christensen af Farøe en søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af Herman Davidsens hustru i Farøe. Faddere vare Jens Persen og Niels Nielsen i Farøe, Anne Matthisdatter af Breinhoed og Lene Sørensdatter.
20841706.11.01Maren Sørensdatter Bøllund Søren Jensen Kirsten Iversdatter Fest: Omni: Sanctor: blev Søren Jensen i Byllund en datter døbt kaldet Maren og frembaaren af Troels Andersens hustru {Else Nielsdatter} i Store Hestlund. Dets faddere vare Las Jensen og Christen Jensen af Ullerup, Per Nørgaards datter og Christen Frandsen i Give.
20851706.12.26Anne Pedersdatter Farre Peder Knudsen ? Peder Knudsens kone Fer: II Nativ: Chr: blev Per Knudsen af Farøe en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af Jens {Pedersen} Tyregods hustrue ib: Faddere var Niels Nielsen og hans datter og Jens {Pedersen} Tyregod ib:
20861707.01.02Niels Pedersen Ullerup Peder Jensen ? Peder Jensens kone Dom p: Circumc: Chri: blev Per Jensen af Ullerup tvende børn døbt, en dreng som blev kaldet Niels frembaaren af Per Nørgaards hustru i Give og en pige kaldet Mette frembaaren Per Jensens hustrues søster i Farøe, deres faddere vare alle af Ullerup.
NOTITS: Tvilling.
20871707.01.02Mette Pedersdatter Ullerup Peder Jensen ? Peder Jensens kone Dom p: Circumc: Chri: blev Per Jensen af Ullerup tvende børn døbt, en dreng som blev kaldet Niels frembaaren af Per Nørgaards hustru i Give og en pige kaldet Mette frembaaren Per Jensens hustrues søster i Farøe, deres faddere vare alle af Ullerup.
NOTITS: Tvilling.
20881707.01.30Marie Nielsdatter Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Dom IV p: Epiph: blev Niels Hansen i Ullerup en datter døbt og kaldet Marie. Frembaaren af Anne Nielsdatter i Ullerup. Dens faddere vare Per Jensen og alle af Ullerup.
20891707.02.20Mette Marie Sørensdatter Givskov Søren Nielsen Marie Christensdatter Dom VII p: Epiph: blev Sør_ Niels_ af Givskov en Daater døbt og kaldet Mette Marie. Frembaar_ af Jenß Sørensens Hustrue {Anne Nielsdatter} i Give. Dets faddere vare Mort_ {Sørensen} Nygaard, Frands Jens_ af Givskov, Jens Kræmers kone og Sør_ Kræmers hustru af Give.
20901707.02.20Elsebeth Christine Frederiksdatter Farre Frederik Ottesen Marie Hansdatter Ibid: [Dom VII p: Epiph:] blev Sigr: Frederich Otsen af Farrøe en Daater hioemmedøbt og kaldet: Elsabeth Christin. frembaar_ af Hr: Hans Jørgensens {Jelling} hustru {Karen Knudsdatter Borbjerg} af Ny Kirk {Øster Nykirke}, dens fadder var her efter ved Confimation d: 10 Aprili Dom Judic. Hr: Offe Mourtis Høyer af Uldum og Mons: Friedrich Jørgensen af Mindstrup {Hvejsel}, Hr. [Offe] Hans [Kiereste] {Anne Ottesdatter} og Mar_ Jørgensdatter af Mindstrup.
NOTITS: Mindstrup 1686 - 1704 ejedes af herredsfoged Otte Knudsen *1635c †1704. Derefter hans enke, senere broderen Jørgen Knudsen, hvis børn Frederik og Maren er faddere.
20911707.02.27Johanne Sørensdatter Give By Søren Kræmmer ? Søren Kræmmers kone Dom Sexag: blev Søren Kræmmers af Give en dattter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Kræmmers hustru i Give. Hendis fadddere var Jens [Kræmer] og Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Jens Skierhoeds datter af Skierhoed og Per Nørgaards datter af Give.
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Begravet 1737 maj, #6358 af Give By.
20921707.03.27Maren Nielsdatter Give By Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Eodem die [Dom Oculi] hafde Niels Persen af Give en datter til kirke frembaaren af Jens Kræmmers hustru og kaldet Maren. Faddre vare Villads {Thomasen} Moesgaard og Rasmus [Sørensen] Degn, Bodel af Give etcv.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1707 #6095.
20931707.03.31Malene Sybille Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius D. 31. Mart. Taarßd. p. Dom. Ocul. blev Hr: Cammerraad Jens {Lauridsen} Risum paa Synderßhoed en Daater døbt og kaldet Malene Sybille. {Frem}baaren af Fr: Cammerraads {Johanne Marie Christiansdatter Cassius} hendis Fr: moder {Magdalene Sybille Erman}. Faddere vare Hr: Peder {Christensen} Muulvad i Ringøye, Hr: Søren {Ottesen} i Brand, Jomfru Sophia {Lurentia} Cassia af Tandegrup G: {Gård, Snejbjerg}, Hr: Peder {Christensen} Muulvads kierest {Karen Margrethe Hansdatter Billeskov} i Ringøye.
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Begravet, 17 uger 4 dage gammel, indsat i Give kirke, i 1707 #6099.
20941707.07.10Maren Christensdatter Nederdonnerup Christen Sejrup ? Christen Sejrups kone Dom 3 p: Trin: hafde Christen Seirup af Nederdonnerup en datter til kirke frembaaren af hans konis søster i Seirup {Thyregod} og kaldet Maren. Hendis faddere vare alle af Nederdonnerup.
NOTITS: Begravet, 1 år 6 måneder, 1709 #6126.
20951707.08.07Johanne Mathiasdatter Bregnhoved Mathias Jensen Anne Sørensdatter Eodem die [Onsdagen p: Dom VII p: Trin:] blev Matthis Jensen af Breinhoed en datter døbt kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Sørensens hustru {Anne Nielsdatter}. Hendis faddere var Johan Sørensen af Breinhoed, Per Nørgaard af Give, Frands Sørensens hustru af Givskov og Jens Jensens datter af Skierhoed.
20961707.10.02Jens Christensen Nederdonnerup Christen Pedersen Østergaard ? Christen Pedersen Østergaards kone Dom XV p: Trin: hafde Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup en søn til kirke og blev kaldet Jens. Frembaaren af Søren Ottesens hustru i Byllund. Dens faddere Lars Sørensen og hans hustru etc:
20971707.10.01Christen Enevoldsen Bæksgaard Enevold Christensen Karen Andersdatter Enevold Christensens kone Fest: Omn: Sanct: hafde Enevold Christensen i Bexgaard en søn til kirke og blev kaldt Christen. Frembaaren af Jens Øgelunds hustru ib: Faddere vare af Bexgaard.
Begravelse nr. 6180
NOTITS: Begravet 1723 15 år #6180. Jens Hansen? Øgelund. Forældrene gift 1706 i Sønder Omme.
20981707.10.01Christen Nielsen Farre Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone S: d: [Samme Dag] hafde Niels Persen af Farøe en søn til kirke som blev kaldet Christen. Frembaaren af hans kones søster. Faddere vare af Farøe bye og Givskov.
20991707.10.01Thomas Andersen Farre Anders Vestesen ? Anders Vestesens kone S: d: [Samme Dag] hafde Anders Vestesen en søn til kirke som blev kaldet Thomas. Frembaaren af lille Niels hans hustru i Farøe. Faddere vare af Farøe bye.
19751707.10.20Christen Jensen Farre Jens Pedersen Thyregod ? Jens Pedersen Thyregods kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eod: {Dom Sexag:} blev Jens Persens liden søn af Farøe ved navn Christen Jensen begravet gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage.'}
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Christen begravet, "gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage", 1708 #6109.
21001707.11.27Jørgen Johansen Bregnhoved Johan Sørensen Mette Sørensdatter Dom 1 Advent blev Johan Sørensen i Breinhoed en søn hjemmedøbt og kaldet Jørgen. Frembaaren af min kone {Ane Katarina Bilhardtin}.
21011707.12.07Jocken Christoffer Hermansen Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone Onsdagen p: Dom II Advent blev Herman Davidsen af Farøe Mølles søn Hiemmedøbt og kaldet Jochen Christovfer. Fer: Epiph: frembaaren af Jomfrue pige_ paa Refstrup. Faddere vare af Farrøe bye. Farrøe.
NOTITS: Begravet, 3 måneder 2 uger, 1708 #6112.
21021708.01.22Søren Festersen Nederdonnerup Fester Sørensen ? Fester Sørensens kone Dom III p: Epiph: blev Vester Sørensen af Nederdonnerup en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af Sørens Sørensens hustru {Maren Larsdatter} i Liden hestlund. Faddere vare af Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6646
NOTITS: Denne indførsel står 8 pladser for sent i kirkebogen, altså ikke i den rigtige rækkefølge. Det kunne have været en fejl for 3. søndag efter faste, men den kaldes Dom. Oculi og derpå falder indførslen efter denne.
21031708.01.29Anne KatrineRensberg? ? Anne Madsdatters mand Anne Madsdatter Dom. IV. p. Epiph. Blev Ann Mads Daater hviß Mand er i Renßburg en Daater døbt, kaldet: Ann Cathrin frembaar_ af Hans Thuesens Kone ib: Faddere vare af Farrø Bye.
NOTITS: Faderen måske soldat.
21041708.02.11Anne Hansdatter Farre Hans Thuesen ? Hans Thuesens kone Fest: Puris: Act: d: 11 Febr: blev hans Thuesen En datter døbt og kaldet Anne frembaaren af Jens {Pedersen} Thyregod hans kone. Faddere vare af Farøe.
21051708.02.12Karen Hansdatter Farre Hans Madsen Bank ? Hans Madsen Banks kone Dopm Sexag: belv Hans Banck af Farøe en datter døbt og kaldet Karen. Frembaaren af Per Christensens hustru i Farøe. Faddere vare alle af Farøe.
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet, 15 dage, 1708 #6111.
21061708.03.11Jens Frandsen Givskov Frands Jensen Kirsten Jensdatter Dom Oculi blev Frands Jensen af Givskov en søn døbt kaldet Jens. Frembaaren af Niels Larsens hustru (NN Jensdatter) i Østerhoed {Givskud}. Faddere vare Jens {Jensen} Skierhoed, Niels Larsen af Østerhoed, Lars Kræmmer og Søren Nielsens hustru af Give.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1708 #6122.
21071708.04.04Marie Pedersdatter Ulkær Mølle Peder Hansen Karen Christensdatter d: 4 Apr: blev Per Hansen af Ulkiær Mølle en datter hiemmedøbt og kaldet Marie.
Begravelse nr. 6113
NOTITS: Begravet, 8 dage gammel, 1708 #6113.
21081708.04.22Kirsten Andersdatter Give By Anders ? Anders kone Dom Misercord: Hafde den unge Smed af Give Anderß [N] en datter til Daab_ kaldet Kiersten. frembaar_ af Xst_ Syndergaards Hustrue i Give Hvoraf og Faddere vare.
21091708.04.29Else Nielsdatter Bæksgaard Niels Mortensen ? Niels Mortensens kone Dom Juliate hafde Niels Mortensen af Bexgaard en datter til daaab blev kaldet Else. Frembaaren af min kone {Ane Katarian Bilhardt}. Faddere vare Palle Christensen af Bexgaard, Enevold Christensen ib: Christen Stephansen af Byllund, Ifver Madsens kone af [Syin]borg {Tromborg?}.
21101708.04.29? Jørgens/en/datter Give By Jørgen Graversen ? Jørgen Graversens kone Jørgen Graversen af Give et barn til daab.
NOTITS: Ingen dato - antaget fra rækkefølgen i kirkebogen.
21111708.04.29Jens Jensen Ullerup Jens Nielsen Marie Jørgensdatter Eodem die [Dom Jubilate] hafde Saal: Jens Nielsens enke af Ullerup en søn til daab som blev kaldet Jens. Frembaaren af Las Christensens hustru ib: Faddere vare Las og Per og Christen Jensen af Ullerup.
NOTITS: Der findes Lars, Peder og Christen Jensener i Ullerup.
21121708.05.19Malene Sybille Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius d: 19 May blev Hr: Cammerraad {Jens Lauridsen} Risom paa Syndershoed en Daater døbt og kaldet Malena Sybille frembaar_ af Fr:.Cammerraads Fr: Moder i Veile {Magdalene Sybille Ermann} fadderne var Fr: Cammerraads Søstere Christiane Cassie, Hans Persens kiereste og Hd. [s..st] i Vorslunde, Friederich Otts_ i Farrøe.
NOTITS: Se dåb 2047 for moderens mors navn.
21131708.05.20Sidsel Jensdatter Farre Jens Nielsen Lille ? Jens Nielsens (Lille) kone Dom Exaudi hafde Lille Jens {Nielsen} af Farøe en datter til daab kaldet Sidzel. Frembaaren af Lasses kone i Farøe. Faddere vare af Farøe bye folk.
21141708.06.10Christen Christensen Ullerup Christen Jensen ? Christen Jensens kone Dom 1 p. Trin. hafde Chrest_ Jens_ af Ullerup en Søn til Daab_ frem baar_ af Anne [J]ißens i Ullerup og kaldet Chresten. Faddere vare
NOTITS: Begravet, 1 år, 1709 #6127.
21151708.11.11Niels Larsen Hedegaard Lars Sørensen ? Lars Sørensens kone Dom. XXIII p. Trin. hafde LarS Sørens_ i Hedegaar en søn til Kierk frembaar_ af min Kone {Ane Katarina Bilhardt} kaldet Nielß. Faddere vare af Heedgaard.
Begravelse nr. 6822
21161708.11.11? Nielsen Give By Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Eod: die hafde Niels Persen af Give en søn til daab frembaaren af Niels Larsens hustru ibidem kaldet. Faddere var af Give.
21171708.11.18Mette Marie Madsdatter Hedegaard Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Eod: die hafde Mats Sørensen af Hedegaard en datter til daab kaldet Mette Marie. Frembaaren af Christen Mitgaards kone ib: Faddere af Hedegaard.
21181708.11.25Ane Iversdatter Tromborg Iver Madsen Kirsten Kristoffersdatter Dom XXV p: Trin: hafde Kirsten Christophersdatter af Tromborg en datter til daaben kaldet Ane frembaaren af min kone. Faddere var af Heedegaard, Give og Bexgaard.
NOTITS: Faderen Iver Madsen begravet i aug. 1708, barnet født tre måneder senere.
21191708.12.02Ane Nielsdatter Ullerup Niels Boysen ? Niels Boysens kone Dom 1 Advent hafde Niels Boysen af Ullerup en datter til daab kaldet Ane frembaaren af hans {Niels Boysens} moder. Faddere vare af Ullerup bye.
21201708.12.27Anne Marie Larsdatter Farre Lars Nielsen Luntfod ? Lars Nielsen Luntfods kone Fer: 3 nat: Chr: hafde Las {Nielsen} Lundtfoed af Farøe en datter til daab kaldet [ei fallor?] Anne Marie frembaaren af hans {Lars Nielsen Luntfods} søster. Faddere af Farøe.
21211708.12.30Else Sørensdatter Give By Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dom p. Nat. Chr. hafde Sør_ Niels_n af Give en Daater til Daab_ kaldet Else. frembaar_ af Jenß {Sørensen} Degns Hustrue {Anne Nielsdatter} ib. fadderne vare af Give.
21221709.01.06Christen Pedersen Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Fer: Epiph: blev Peder Christensen i Farøe en søn døbt Christen. Frembaaren
21231709.01.06? Jensdatter Farre Jens Pedersen Thyregod? ? Jens Pedersens kone Eod: die [Fer: Epiph:] blev Jens Persen af Farøe en datter døbt .
21241709.02.21Jochen Christoffer Hermansen Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone Dom. Sept. Blev Hermand Davidsøn i Farrøe Mølle en Søn hiemdøbt kaldet: Jochen Xtopher. frembaar_ af Hyrdens Daater ib:
21251709.02.28Kirsten Hansdatter Bøllund Hans Simonsen ? Hans Simonsens kone Dom. Sexag. Blev Hanß Simmens_ i Byllund en Daater døbt, frembaar_ af min Kone, Kaldet: Kirst_.
Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet, 3 måneder, 1709 #6128.
21261709.03.28Marie Pedersdatter Ulkær Mølle Peder Hansen Maren Christensdatter Dom Oculi bler Per Hansen i Ulkiær Mølle en datter døbt kaldet Marie frembaaren af min kone. Fadder vare af Store Hestlund og Lille Hestlund.
21271709.04.04Søren Sørensen Bøllund Søren Ottesen ? Søren Ottesens kone Dom Lættare blev Søren Ottesen i Byllund en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min kone. Faddere vare Hans Simonsen, Christen {Pedersen} Østergaards kone i Nederdonnerup og Store Hestlund folk.
21281709.04.26Mette Mortensdatter Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Fer: II Pasch: blev Morten Jensen af Nyegaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Mortens {Christensen} hustru {Sidsel Christensdatter} i Heselberg {Hesselbjerre, Thyregod}. Faddere vare
21291709.02.21Anne Larsdatter Ullerup Lars Christensen ? Lars Christensens kone Dom Sept: hafde Las Christensen i Ullerup en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af lille Niels hustru i Farøe.
21301709.04.04Søren Hansen Farre Hans Madsen Bank ? Hans Madsens kone Dom. Lætar. Hafde Hanß {Madsen} Banck i Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Søren. frembaar_ af Per Jensens Hustrue i Ullerup fadderne vare af Farrøe.
21311709.05.09? Niels/en/datter Nederdonnerup Niels Knudsen Johanne Kjeldsdatter Dom Miser: hafde Nielß Knuds_ i Neder Donnerup et Barn til Daab.
NOTITS: Ingen navn angivet. Forældrene gift i 1708.
21321709.05.16Christen Henriksen Givskov Henrik Nielsen Ane Christensdatter Birkebæk Dom Jubilate blev Ane {Christensdatter} Birchebeck i Givskov et uægte barn døbt kaldet Christen. Frembaaren af Karen Hermansdatter i Bexgaard. Faddere var Søren Nielsen og sin hustru {Marie Christensdatter} af Givskov, Peder Nørgards datter i Give, Troels {Andersen} Hestlund. Til barnefader blev udlagt Henrich Nielsen i Vonsyld synden Colding.
21331709.05.16Peder Nielsen Nederdonnerup Niels Lille ? Niels (Lille) kone Eodem die [Dom Jubilate] hafde lille Niels af Nederdonnerup en søn til daab blev kaldet Peder. Frembaaren af en kone i Oxenberg {Oksenbjerre, Øster Nykirke}. Faddere vare af Nederdonnerup.
21341709.12.26? Nielsdatter Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Fer: II Nativ: Chri: blev Niels Hansen af Ullerup en datter døbt ?.
NOTITS: Ingen navn angivet.
21351709.12.27? Pedersdatter Ullerup Peder Jensen ? Peder Jensens kone Fer: III Nativ: blev Per Jensen af Ullerup en datter døbt ?.
21361710.01.19Maren Christensdatter Tromborg Christen Hansen Tromborg ? Christen Hansen Tromborgs kone Dom 2 p: Epiph: blev Christen {Hansen} Tromborg en datter døbt frembaaren af min kone og kaldet Maren. Faddere vare Johan {Sørensen} i Breinhoed, Byllund Nørgaards folk etc:
21371710.02.22Marie Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius d: 22 Febr: blev Cammerd[s]. {Jens Lauridsen} Risum paa Syndersthoed en Daater døbt, Kaldet Marie frembaar_ af sin Kiærestis moder {Magdalene Sybille Ermann, af Vejle} faddere vare Jomfr. [.....] Cassie, hendes broder Cassie, Hans Persen og sin Kiæreste i Vorßlund.
NOTITS: Moderens mor Magdalene Sybille Erdmann. Moderen søster Sophie Cassius og bror NN Cassius.
21381710.03.02Maren Sørensdatter Givskov Søren Nielsen Marie Christensdatter Dom. Esto Mihi Blev Sør_ Niels_ i Givskov en Daater døbt Kaldet Maren frembaar_ af Jens {Sørensen} Degns hustru {Anne Nielsdatter} i Give faddere vare nogle af Give og af Skierhoved.
21391710.03.02Niels Nielsen Givskov Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone d: 2 Marts blev Niels Pers_ af Givskov en Søn døbt Kaldet Nielß frembaaren af Frants JenßensHustrue {Maren Christensdatter} ib. faddere Hanß Nielß_ af Give, Sør_ Nielß_ af Givskov, Per Nørgaards Daater af Give, Jens Jenßens Søster af Skierhoed.
21401710.04.11Mette Hansdatter Nederdonnerup Hans Simonsen ? Hans Simonsens kone d: 11 Apr: blev Hans Simonsen i Nederdonnerup en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Christen Sørensens kone ib: faddere vare af karle og piger af Donnerup og 2 koner af Nederdonnerup.
21411710.04.22Johan Hansen Give By Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone Fer III Pasch: hafde Hans Nielsen i Give en søn til daab kaldet Johan. Frembaaren af Søren Nielsens hustru ib: Faddere vare af Give.
21421710.04.27Niels Christensen Give By Christen Steffensen Landverge ? Christen Steffensens kone Dom I p: Pasch: blev Chrest_ Stafens_ Landværge en Søn: Nielß Døbt frembaar_ af min Kone {Ane Katarina Bilhardt}, faddere vare af Give.
21431710.05.04Jens Larsen Hedegaard Lars Jensen ? Lars Jensens kone Dom. 2. p. Pasch Blev Larß Jens_ af Heedgaard en søn døbt kaldet Jens frembaar_ af Jens Sørrensens Hustr. {Anne Nielsdatter} ib. faddere vare af Heedgaard.
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet, 5c uger, 1710 #6132.
21441710.05.18Lars Jeppesen Nygaard Jep Larsen Maren Jensdatter Dom. 4. p. Pasch. Blev Jep Lassen af Nygaard en Søn døbt Kaldet Laß, frembaar_ af Troulß Anderßens Hustrue {Else Nielsdatter} i Stor Hestlund faddere vare af Nygaard og Ullerup.
NOTITS: Forældrene gift året før.
21451711.04.12Søren Madsen Hedegaard Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Dom. p. Pasch. Blev Madts Sørens_ af Heedgrd en Søn døbt Kaldet Søren frembaaren
19501711.07.01Kirsten Nielsdatter Ullerup Niels Christensen Boysen ? Niels Christensen Boysens kone {REKONSTRUKTION: fra fadder 1730 og daabsfaddere i Kokborghuse: 'Niels Christensen Boysen i Ullerup en datter til daaben Kirsten .'}
NOTITS: Gift med Christen Christensen Murmand i Kokborghuse, Thyregod. Fadder 1730 i Give som datter af Niels Boysen #2302. Se dåb af Niels Christensen Murmand / Tømmermand / Blæsbjerg *1741.07.23 Kokborghuse i Thyregod, hvor Niels Boysen er fadder. Hendes dødsalder ville give døbt 1708, men da får Niels Boysen datteren Anne.
19921711.09.01? Festersen Nederdonnerup Fester Sørensen ? Fester Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dit: (Dom 3 p: Epiph:)Fester Sørensens søn af Nederdonnerup begraven Gl: 8 aar.'}
Begravelse nr. 6140
NOTITS: Sønnen begravet, "Gl: 8 aar", 1720 #6140.
19881712.12.01Frands Nielsen Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 09.02.1721: 'Dit: {Dom Septuag:} blev Niels Hansens søn af Ullerup navnl: Frants Nielsen begravet gammel 8 aar og nogle uger.'}
Begravelse nr. 6153
NOTITS: Begravet 8 år gammel 1721.
21461713.02.19Søren Sørensen Give By Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dom sexag: blev Søren Nielsen i Give en søn døbt kaldet Søren.
19931713.07.01Anne Christensdatter Nederdonnerup? Christen ? Christens kone {Christen en datter født Anne i Nederdonnerup? rekonstrueret fra alder ved begravelsen i Thyregod.}
NOTITS: Året 1713 kan være ret forkert + og - 8 år er ofte set som afvigelse. Anne begravet 1795, "No. 74. Tyregod. Mand. d. 14de Sept. Frands Mathiesens Moder {Anne Christensdatter} i Dørken, gl. 82 Aar." Hendes far kan være Christen Nielsen set 1702, Christen Pedersen Østergaard set 1707, 1714, Christen Sejrup (muligvis identisk med Christen Nielsen) set 1707, 1714.
19841714.07.01Johanne Jensdatter Bøllund Jens Nielsen Nørgaard ? Jens Nielsens? kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom p: Circumsis Chr: blev Johanne Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 12 aar.'.}
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Johanne begravet, "Gl: 12 aar", 1727 #6220. Jens Nielsen set i dåb 1720 i Byllund #2161.
19781714.10.01Søren Johansen Bregnhoved Johan Sørensen ? Johan Sørensens kone {Johan Sørensen en søn født Søren i Bregnhoved rekonstrueret fra årsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Søren begravet, "gl: 27 aar", 1741 #6422.
19771715.07.01Maren Hermansdatter Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone {Herman Davisdsen en datter født Maren i Farre Mølle rekonstrueret fra alder ved begravelse i Lindeballe 1778.}
NOTITS: Hun bærer i Give kirke 1730, 1731 og 1733. Gift 1. 1735 i Give med enkemand Niels Laursen *1682c †1760 fra Nørskov, Lindeballe, bosat der. Gift 2. gang 1761 i Lindeballe med Peder Bindesbøl. Lindeballe kirkebog: "1778 d 14 maj blev Peder Bindesbøls kone Maren Hermansdatter af Nørskov begravet 63 år."
19801715.08.01Stefan Nielsen Give By Niels Steffensen Hyrde ? Niels Steffensens kone {Niels Stephansen en søn født Stephan i Give By rekonstrueret fra årsnøjagtig alder ved begravelse.}
NOTITS: Stefan begravet, "Gl: 15 aar", 1731 #6270.
19791715.12.01Maren Nielsdatter Give By Niels ? Niels kone {Niels en datter født Maren i Give By rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
NOTITS: Maren begravet, "Gl: 21 aar ringere 19 uger og 6 dage", i 1736 #6340. Hun er muligvis født et andet sted end Give By. Kirkebog næsten ikke ført i 1715-16.
21471716.01.01? Lars/en/datter Hedegaard Lars Jensen ? Lars Jensens kone Fest: Circ: Chr: blev Lars Jensen af Hedegaard en døbt og kaldet . Frembaaren af Ann Mitgaards sammesteds. Faddere vare af Hedegaard.
21481716.02.02Christen Christensen Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone Fest. Purisic. Mar. blev Chrest_ Chrestens_ af Givskov en Søn døbt, Kaldet: Chrest_, frembaar_ af Sør_ {Nielsen} Skovs Kone, fadderne vare Friedrich Ottß_ Larß Kr. {Kræmmer} af Give, Chrest_ Haags Hustr og Mette NielsD. ib.
NOTITS: For Kr. = Kræmmer, se ovenfor.
21491716.03.15Søren Sørensen Hestlund- Lille Søren Sørensen Lille ? Søren Sørensens kone d. 1. Febr. Blev Lille Sør_ Sørens_ i Lille Hestlund en Søn hiemdøbt for Skrøbeliheds skyld, og Kaldet: Søren. Holdt af Ulkiær Mølle kone {Maren Christensdatter}. NB Confirmeret Dom Oculi derpaa {3. søndag i fasten, 15. marts 1716}.
Begravelse nr. 6470
21501716.03.08Hans Andersen Farre Anders Vestesen Bank ? Anders Vestesens kone Dom. Reminsc. Hafde Anders {Vestesen} Banck af Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Hanß, frembaar_ af Chrest_ Madsens Hustrue i Bræinhoed, fadderne var, Hermand {Davidsen} Møller, Jenß {Pedersen} Tyrgod, Niels Niels_ og deris Hustruer af Farrøe.
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Hans begravet, 4 år 4 uger, 1720 #6143.
21511716.04.26Anne Pedersdatter Givskov Peder Jensen Else Moustdatter Dom Misericord: hafde Else Moustdatter i Givskov et uægte barn til daab som blev kaldet Anne. Frembaaren af Søren {Nielsen?} Skous hustru {Marie Nielsdatter}. Faddere vare Søren {Nielsen?} Skou, Christen {Mortensen?} Skou og Maren Christensdatter sammesteds.
NOTITS: Moderen skrifter i kirken 15. marts 1716 og udlagde Peder Jensen norden fra til far.
19851717.03.01Christen Sørensen Givskov Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone {Søren Nielsen en søn født Christen i Givskov rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6209
NOTITS: Christen begravet, "Gl: 7 aar ringer 9 uger", 1726 #6209.
19811717.04.01Claus Nielsen Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone {Niels Clausen en søn født Claus i Voslunde rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Claus begravet, "Gl: 12 aar 15 uger", 1729 #6247.
19871718.07.01Peder Christensen Ullerup Christen Lassen ? Christen Larsens kone {Christen Lassen en søn født Peder i Ullerup rekonstrueret fra alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6158
NOTITS: Begravet #6158.
19891719.06.16Maren Christensdatter Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone {Christen Christensen en datter født Maren i Givskov rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6148
NOTITS: Maren begravet, "gammel 1 aar 9 uger", 1720 #6148.
19901719.07.01Christiane Laurentie Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius {Kammerraad Jens Lauridsen Risom en datter født Christiane Laurentie Risom i Søndersthoved rekonstrueret fra nogenlunde nøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Karen begravet, "Gl: 1 aar", 1720 #6147.
19911719.07.23Karen Pedersdatter Give By Peder Larsen ? Peder Larsens kone {Peder Larsen en datter født Karen i Give By rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Karen begravet, "Gl: 6 maaneder 3 uger og 3 dage", 1720 #6142.
21521719.12.10Hans Pedersen Bregnhoved Peder Andersen Dorthe Mikkelsdatter Dom. 2. Advent. blev Dorthe MikkelDaaters uægte Søn døbt af Bræinhoed kaldet Hanß, frembaaren af Birthe Haag i Give og Blev udlagd til Barnefader Per Anderßen, Postmesterens Sign: Gerth Vulff af Veile hans forrige kramboe Svend. Faddere vare Johanne Tygisd. hos mig, Nielß Mortensens datter fra Bexgaard, Nielß Jens_ og Sør_ Jens_ af Heedgaard. {Senere tilføjelse:} Efter begiering læst paa Schougaard {Skovgaard hovedgård, Kollerup sogn, nord for Jelling} Bircheting fredagen d 20 May 1746.
NOTITS: Postmester Gert Vulff fra før 1714 indtil †1736 i Vejle.
21531720.02.11Peder Mortensen Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Dom Esto Mihi hafde Morten Jensen af Nygaard en søn til kirke kaldet Peder. Frembaaren af Morten N. {Christensen} fra Heisbierre {Hesselbjerre, Thyregod} hans hustru {Sidsel Christensdatter}. Faddere vare Jørgen Sørensen, Frants S[med] og hustru af Give, Peder Jensen og Sitzel Christensdatter af Byllund.
NOTITS: Morten N. i Hesselbjerre er familie, se også dåb #2042 og #2128.
21541720.02.18Thomas Vestesen Sillesthoved Veste Sørensen Mette Madsdatter Dom Invocavit hafde Visted Sørensen af Sillesthoed en søn til daaben frembaaren af min kone og kaldet Thomas. Faddere vare Lars Sørensen og Rasmus Sørensen af Give, Peder Jensen og Johanne Nielsdatter af Byllund.
21551720.02.25Jens Pedersen Ulkær Mølle Peder Hansen Maren Christensdatter Dom Reminisc: hafde Peder Hansen udi Ulkiær Mølle en søn til daab frembaaren af min kone og kaldet Jens . Faddere var Jørgen Sørensen af Give, Søren jensen af Hedegaard, Peder Nielsen og hustru {Johanne Nielsdatter} af Silleshoed, Johanne Johansdatter af Donnerup.
NOTITS: Donnerup betyder vel Nederdonnerup, men ikke helt klart.
21561720.03.17Niels Christensen Farre Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom Judic. hafde Christen Nielsen af Farøe en søn til daaben frembaaren af Niels Bentsens hustru ib: og kaldet Niels. Faddere vare Jørgen Christensen, Anders Banck, Peder Knudsens og Niels Nielsens hustruer ib:
21571720.04.01Søren Nielsen Tromborg Niels Pedersen ? Niels Sørensens kone Fer: 2 Pasch: hafde Niels Pedersen af Tromborg en søn til daab kaldet Søren. Frembaaren af min kone. Faddere vare Lars Kræmmer af Give, Peder Jensen af Byllund, Sidsel Christensdtter ib: og Mari Christensdatter af Bexgaard.
21581720.06.16Lars Sørensen Hestlund- Lille Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Dom 3 p: Trin: blev Søren Sørensens søn i Lille Hestlund døbt og kaldet Lars. Frembaaren af Peder Hansens kone {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Lars Sørensen, Jørgen Sørensen af Give, Inger Nielsdatter af Tromborg og Mats Bexgaards kone.
21591720.07.21Jørgen Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom VIII p: Trin: blev Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn døbt og kaldet Jørgen. Frembaaren af min kone. Faddere vare Johan Sørensen i Breinhoed, Jacob Nielsen i Give, Christen {Pedersen} Østergaard og Festers kone i Nederdonnerup.
21601720.08.18Jørgen Hermansen Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone S: d: {Dom XII p: Trin:} hafde Herman Davidsen Møller i Farøe en søn til daaben kaldet Jørgen og frembaaren af Hr: [Er]ton Zepelins pige paa Refstrup. Faddere vare riedefogden fra Refstrup, Mons: Madsz Slifstrup, Mølleren af Gødvad Mølle og nogle af Farøe.
21611720.09.22Niels Jensen Bøllund Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dom XVII p: Trin: blev Jens Nielsen af Byllund hans søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af Velb: Jomfru Dorthe Marie Møller i Byllund. Faddere vare Johanne Nielsdatter, Peder Jensen af Byllund, Niels Sørensen af Give, Ane Mitgaard i Hedegaard.
21621720.10.13Christen Larsen Hedegaard Lars Jensen ? Lars Jensens kone S: d: {Dom XX p: Trin:} hafde Lars Jensen af Hedegaard en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Niels Jensens hustru ib: Faddere vare Niels Jensen, Søren Jensen ib:, Peder Hansen Møller i Ulkiær Mølle, Las Jørgensens hustru og Christen {Pedersen} Østergaards hustru af Nederdonnerup.
21631720.12.26Niels Christensen Ullerup Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Fer: 2 Nativ: Chr: blev Christen Nielsen af Ullerup en søn døbt og kaldet Niels. Frembaaren af Mette Christensdatter i Dyrken {Thyregod}. Faddere vare Sidzel Christensdatter af Lille Mosgaard {Thyregod}, Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Sidzel Christensdatter i Byllund, Jens Lassen i Ullerup.
21641720.12.27Anne Jakobsen Give By Jakob Nielsen ? Jakob Nielsens kone Fer: 3 Nativ: Chr: hafde Jacob Nielsen udi Give en datter til daab og blev kaldet Anne. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give. Faddere vare Lars Sørensen, Jørgen Sørensen, Frants Smed og Anne Hansdatter alle af Give.
21651720.12.29Jes Mathiasen Bregnhoved Mathias Jensen ? Mathias Jensens 3. kone Dom p: Nativ: Chr: hafde Matthias Jensen i Breinhoed en søn til daaben og blev kaldet Jess. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give. Faddere var Johan Sørensen og hustru {Mette Sørensdatter}, Clemmend Christensens datter, Christen Madsen af Breinhoed, Lars Sørensen og Jørgen Sørensen af Give.
Begravelse nr. 6246
21661721.01.12Karen Jensdatter Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom 1 p: Epiph: blev Jens Lassen af Ullerup en datter døbt kaldet Karen og frembaaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Hansen, Niels Boysen og baade deris hustruer {Niels Hansens kone bærer} af Ullerup.
21671721.02.09Kirsten Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen Johanne Nielsdatter Dom Septuag: blev Niels clausens barn i Vorslunde døbt og kaldet Kirsten. Frembaaren af min kone {Pastor Bilhardts kone}. Faddere vare Lars Sørensen og Jørgen Sørensen af Give {By}, Maren {Christensdatter} Kræmmer, Ane Vestergaard i Give.
NOTITS: Moderen død i barselsseng #6152.
21681721.03.02Jens Jensen Give By Jens Jensen? Ravning ? Jens Jensen Ravnings kone Dom invocav: hafde Jens {Jensen?} Ravning af Give {By} en søn til daab frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers ib: og kaldet Jens . Faddere var Lars Kremer og Jørgen {Sørensen} Degn, Degnens {Søren Jensens} pige og Ane Christensdatter af Give.
21691721.03.12Gregers Pedersen Give By Peder Christensen Hag ? Peder Christensens kone Onsd: p: Dom Reminisc: blev Peder Christensen Haag af Give {By} 2de børn hiemmedøbte og kaldet drengen Gregers og pigen Ædel holdt af Ann Vestergaard og jordemoderen i Give {By}.
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Tvilling.
21701721.03.12Edel Pedersdatter Give By Peder Christensen Hag ? Peder Christensens kone Onsd: p: Dom Reminisc: blev Peder Christensen Haag af Give {By} 2de børn hiemmedøbte og kaldet drengen Gregers og pigen Ædel holdt af Ann Vestergaard og jordemoderen i Give {By}.
Begravelse nr. 6156
NOTITS: Tvilling.
21711721.03.23Inger Pedersdatter Bøllund Peder Larsen ? Peder Larsens kone Dom Lætare hafde Peder Larsen i Byllund en datter til daab frembaaren af min kone og kaldet Inger. Faddere var Jens {Nielsen} Nørgaard, Karen Thomasdatter ib:, Lars Kræmer og Jørgen {Sørensen} Degn i Give {By}.
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
21721721.04.02Johanne Hansdatter Give By Hans Hansen udlagt Johanne Nielsdatter Onsdag p: Dom Judic: blev Johanne Nielsdatter af Give en datter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Jens {Sørensen} Degns hustrue {Anne Nielsdatter Vestergaard} i Give {By}. Faddere vare af Give bye og udlagt til barnefader Hans Hansen af Filstrup {Vilstrup formodet} ved Haderslef.
Begravelse nr. 6171
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1722 #6171.
21731721.04.14Hans Jørgensen Farre Jørgen Christensen ? Jørgen Christensens kone Fer: 2 Pasch: blev Jørgen Christensen af Farøe en søn døbt og kaldet Hans. Frembaaren af Christen Slaus hustru. Faddere var Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Anders Vistesen og Per {Peder} Banck af Farøe, Abbelone af Store Hestlund.
Begravelse nr. 6179
NOTITS: Begravet 2 år 1723 i Farre #6179.
21741721.04.27Jens Christensen Farre Christen Nielsen Gjaldbæk Dorte Jensdatter Dom 2 p: Pasch: hafde Christen Nielsen Gialbeck af Farrøe en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Visted {Sørensen} Sillesthoeds hustru {Mette Madsdatter formodet}. Faddere vare Jens {Nielsen} Bierre, Hans Thomsen Christen og Niels Nielsens hustruer samtl. af Farøe.
NOTITS: Forældrene gift 1720 #8063. Christen Nielsen er en anden person end Christen Nielsen Gjaldbæk. Jens Bjerres patronym se fx daab 2053 i 1704.
21751721.05.22Christen Pedersen Hedegaard Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Fer: Ascens: Chr: blev Peder Nielsens søn af Hedegaard døbt og kaldet Christen. Frembaaren af Ann Midtgaard ib: Faddere var Lars Christensens hustru, Jesper Jensen, Kirsten Christensdatter {Jesper Jensens trolovede}
Begravelse nr. 6295
NOTITS: Begravet 12 år gammel 1733 som Jens #6295.
21761721.06.03Anne Marie Larsdatter Nederdonnerup Lars Nielsen ? Lars Nielsens kone Fer: 3 Pentec: blev Las Nielsen af Nederdonnerup hans datter døbt og kaldet Anne Marie. Frembaaren af min kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard af Nederdonnerup og Søren {Jensen} Degns pige af Give {By}.
21771721.08.17Peder Christensen Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Dom X p: Trin: blev Christen Troelsen af Store Hestlund en søn døbt og kaldet Per Frembaaren af Ulkiær Møller {Peder Hansen} kone {Maren Christensdatter}. Dens faddere vare Lars Kræmmer, Jørgen {Sørensen} Degn, Ane Vestergaard af Give {By} og Sidsel Christensdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6164
21781721.08.31Johanne Christensdatter Farre Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom XII p: Trin: hafde Christen Nielsen af Farrøe en datter til kirke frembaaren af Velb: Jomfrue Møllers {af Byllund} og kaldet Johanne. Faddere vare min kone {Bilhardts kone}, Velb: Sig: {Henrik} Vinther til Hastrup og forpagteren sammesteds Sr: Hans Anderen.
NOTITS: Forpagteren Hans Andersen kendes mest fra Nørre Karstoft i Skarrild sogn, han var kun kort på Hastrup herregård. Henrik Winther var kort tid ejer af Hastrup, undveg da han skulle betale (se Ejnar Bjerre's ordner om Hastrup, Give Lokalarkiv). Spørgsmålet er nu, hvordan faderen eller moderen er i familie eller forbindelse med disse usædvanlige herskaber?
21791721.11.30Johanne Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone S: d: {Dom 1 Advent} hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daaben frembaaren af min kone kaldet Johanne. Faddere vare Mikkel Nørgaard og Peder Jensen i Byllund, Lars {Sørensen} Degns og Jens {Sørensen} Degns hustruer i Give.
NOTITS: Niels Clausens første kone Johanne Christensdatter begraves 9. febr. 1721, så han må straks have fået næste kone fra et andet sogn, for de får dette barn 9 måneder senere. Mikkel Nørgaards patronym se dåb #2184.
21801721.12.21Peder Christensen Ullerup Christen Larsen ? Christen Larsens kone Dom IV Advent hafde Christen Lassen af Ullerup en søn til daab kaldet Per {Peder}. Frembaaren af Christen Nielsens hustru ib: Faddere vare Sidsel {Christensdatter} og Mette {Christensdatter} Nørgaard i Byllund, Niels Hansen og Niels Boysen af Ullerup.
NOTITS: For Sidsel Nørgaards patronym se dåb #2177. Mette er vel hendes søster.
21811722.01.04Lars Christensen Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone Søndag efter Nytaarsdag blev Christen Christensen af Givskov en søn døbt kaldet Las. Frembaaren af min kone {fru Bilhardt}. Fadderne Frederich Ottesen og sin hustru {Marie Hansdatter} af Givskov, it: Lars Kræmmer og sin hustru af Give.
21821722.01.11? Peders/en/datter Farre Peder Bank ? Peder Banks kone Dom blev Peder Banck af Farøe en døbt kaldet ? frembaaren ar. faddere vare folk af farøe byes indbyggere.
NOTITS: Indførselt meget ufuldstændig.
21831722.01.25Christen Andersen Nygaard Anders Christensen Mette Frandsdatter Dom 3 p: Epiph: blev Anders Christensen af Hveisel Lundgaard {men gift til Nygaard, Give} en søn døbt og kaldet Christen. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards hustru. Faddere vare af Ullerup og Nygaard.
NOTITS: Forældrene gift syv uger før fødslen #8067 i Give.
21841722.03.08Henrica Johanna Mikkelsdatter Bøllund Mikkel Christensen Nørgaard Karen Thomasdatter Dom Oculiblev Michel {Christensen} Nørgaards datter af Byllund døbt og kaldet Henrica Johanna. frembaaren af frue Seyers {Ide Birgitte Winther} paa Rørbeck. Faddere var Capitl: seyer paa Rørbæk, Mons: Henrik Vinter til Hastrup, Jomfru Risom {Sophia Charlotte Jensdatter} paa Syndersthoed og Jomfru Møller i Byllund.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 11 uger, #6170. Meget fornemme faddere.
21851722.03.29Johan Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom Palm: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab som blev kaldet Johan. Frembaaren af Lars Sørensens hustru af Give {By}. Faddere var Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Sørensen af Give {By}, Ann Vestergaard i Give {By} og Christen Østergaards hustrue i Nederdonnerup.
21861722.04.26Søren Vestesen Sillesthoved Veste Sørensen Sillesthoved Mette? Madsdatter? Dom 3 p: Pasch hafde Vested {Sørensen} Sillesthoed en søn til daab frembaaren af sin konis {Mette? Madsdatter?} søster i Nørskov {Lindeballe} og kaldet Søren. Faddere var Johanne Sillesthoed, Jørgen Ladefoged af Refstrup {Gadbjerg}, Lars Sørensen og Rasmus Sørensen af Give.
NOTITS: Begravet 1759 Give By. Lars og Rasmus Sørensen ses i Anst tingbog 1717.
21871722.05.03Jens Jensen Hedegaard Jens Jensen ? Jens Jensens kone Dom IV p: Pasch: hafde Jens Jensen i Hedegaard en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Ann Midtgaard samme sted. Faddere vare Jens Vestergaards hustrue og Lars Jensens hustrue i Hedegaard, Johan Sørensen og Matthis Jensens søn {Jens Mathiesen, 18} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6264
NOTITS: Begravet 8 aar gammel 1730 #6264.
21881722.05.17? Frederiksdatter Givskov Frederik Ottesen Marie Hansdatter Dom VI p: Pasch: hafde Seig: Frederich Ottesen i Givskov en datter til daab kaldet ?. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By}- Faddere var Lars Sørensen, Jørgen og Jens Sørensen i Give {By}, Christen Christensen og hustrue af Givskov.
21891722.05.31Sidsel Jensdatter Skærhoved Jens Jensen ? Jens Jensens kone Dom Trinit: hafde Jens Jensen i Skierhoed en datter til daab kaldet Sitzel. Frembaaren af Christen Christensens hustrue i Givskov. Faddere var bemt: Christen Christensen af Givskov, Jochin {Christoffersen} Skierhoed og hustru, Lars Kræmmer af Give {By} og Matthies Jensens søn af Breinhoed.
NOTITS: Christoffersen se #2236, hvor han kaldes Jochum
21901722.06.07? Nederdonnerup Anders Larsen ? Anders Larsens kone Dom 1 p: trin: hafde Anders Lasen af Nederdonnerup en til daab kaldet ?. frembaaren af Las Jørgensens hustrue ib: Faddere vare samtl: af Nederdonnerup bye.
21911722.09.13Sidsel Pedersdatter Bæksgaard Peder Mortensen ? Peder Mortensens kone Onsd: p: Dom XV p: trin: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en datter til daab kaldet Sidsel. frem baaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} i Breinhoed. Faddere vare af Bexgaard og Oxenbierg.
21921722.09.20Hans Pedersen Bøllund Peder Svendkis? ? Peder Svendkis? kone Dom XVI p: Trin: blev Peder Svende[.]kis søn i Byllund døbt kaldet Hans. Frembaaren af min {præst Bilhardts} søsterdatter Anne Magrethe Veberin. Faddere vare Møllerens {Peder Hansen} datter {14, Marie? Pedersdatter i Ulkær Mølle}, Niels {Pedersen} Tromborgs datter {Inger Pedersdatter}, Peder Jensen og Jens Nielsen i Byllund.
NOTITS: Faderens patronym er svært læsbar. Det synes som om Bilharts "v" midt i et ord, som fx i Givskov, er det samme som det andet bogstav. Mulig er også Sneedekis, snedkers
21931722.09.20Mette Pedersdatter Give By Peder Christensen Hag ? Peder Christensens kone Eod: d: {Dom XVI p: Trin:} blev Peder {Christensen} Haag i give en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers. Faddere vare Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Jørgen {Sørensen} Degn, Degnens {Søren Jensen} pige, Birret Haags.
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Begravet 14 år gammel #6350 i 1737 som Birete, men alderen og faderen passer ganske nøjagtigt.
21941722.10.04Thomas Andersen Sillesthoved Anders Jepsen ? Anders Jepsens kone Dom XVIII p: Trin: blev Anders {Jepsen} Silleshoeds søn døbt kaldet Thomas. Frembaaren af Anna Margrethe Veberin. Faddere var Maren {Christensdatter} Kræmmers, Per Møllers kone, Visted {Sørensen} Sillesthoed og Peder {Nielsen} Sillesthoeds søn {Niels Pedersen}.
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1726, #6208.
21951722.10.25Sidsel Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom XXI p: Trin: hafde Niels Clausen i Vorslunde en datter til daab fembaaren af min kone kaldet Sidsel. faddere vare Rasmus Sørensen i Give, Niels Kræmmer, Sidsel i Byllund og Jens Nielsens hustru ib:
Begravelse nr. 6174
NOTITS: Begravet 8 uger gammel #6174.
21961722.11.15Maren Jespersdatter Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Eod: d: {Dom XXIV p: Trin:} hafde Jesper Jensen af Hedegaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Niels Jensens hustru ib: Faddere vare Søren Jensen, Lars Jensens hustru, Jens Jensen og Christen Hansens hustruer etc: ib:
21971722.10.22Morten Jensen Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Dom XXV hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Morten . Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard og hustru, Jep {Sørensen?} Degn af Give [By} og Mette Mortensdatter af Uhre {Brande}.
NOTITS: Morten Jensen Nygaard er faderens far. Hans kone er faderens stedmor. Mette Mortensdatter formodes at være faderens søster og gift i Uhre, Brande.
21981722.12.26Frands Nielsen Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Fer 2 Nativ: Chri: hafde Niels Hansen af Ullerup en søn til daab kaldet Frantz . Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Niels Boysen, Christen Nielsen og deris hustruer af Ullerup.
Begravelse nr. 6361
NOTITS: Begravet 1737, 15 år gammel, #6361.
19591723.01.27Navnløs Bregnhoved Anders Pedersen Ingeborg Clemmensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Fest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6178
NOTITS: Ikke dødfødt. Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
21991723.02.02Anne Pedersdatter Ulkær Mølle Peder Hansen Maren Christensdatter Fest Annunc: Mar: hafde Peder Hansen af Ulkiær Mølle en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Anne Margrethe {Veberin} og Lenora {Veberin?} hos mig {præst Bilhart} self, Lars Kræmmer og Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup.
NOTITS: Hun bliver gift med Peder Jakobsen af Nørskov, Lindeballe, bosat Uhe, Ringive.
19861723.05.01? Pedersen Vorslunde Peder Poulsen ? Peder Poulsens kone {Peder Povelsen en søn født ? i Vorslunde rekonstrueret fra alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6186
NOTITS: Begravet #6186 i 1724, død 1 år gammel.
22001723.05.17Johanne Hermansdatter Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone Fer: 2 Pentec: blev Farøe Møller {Herman Davidsen} en datter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Mad: Marchusen {vel Cathrine Iversdatter Erritsø} til Refstrup. Faddere vare min {præst Bilharts} kone, Lars Kræmmer af Give {By}, Jørgen Christensen, Niels Nielsen, Per Christensen og Jens Thyregods hustru, samtl: af Farøe.
NOTITS: Hans Markussen var borgmester i Fredericia, blev 1731 ifølge TRAP gift med Cathrine Iversdatter Erritzøe, som var enke på Reftrup, men hun ses her som madam Markussen. Han ses i Nygaards sedler 1724 og 1726 af Refstrup. Han solgte 1732 Refstrup og købte herregaarden Rask i Hvirring sogn. Cathrine Iversdatter Erritsø var Hans Markussens kone. †1764 Fredericia Trin. Hun købte 1722 Refstrup som byfoged Laurids Ammitzbølls enke. Hun bliver her kaldt madam Markussen.
22011723.05.18Niels Christensen Farre Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Fer: 3 Pentec: blev Christen Nielsen af Farøe en søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen og Anders Banck, Villats Christensen og Per Christensens hustru af Farøe.
22021723.06.06Anne Larsdatter Ullerup Lars Christensen ? Lars Christensens kone dom 2 p: trin: hafde Las Christensen i Ullerup en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af Christen Nielsens hustru ib: Faddere var Christen Jensen, Hans Lassen, Niels Hansens hustru og Christen Jensens hustru alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6183
NOTITS: Begravet 16 uger #6183.
22031723.06.13Maren Christensdatter Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Dom 3 p: Trin: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Anne [Jisters?] i Ullerup. Faddere vare Ulkiær Møller {Peder Hansen} og hustru {Maren Christensdatter}
22041723.07.18Jens Jensen Farre Jens Nielsen ? Jens Jensens kone Dom VIII p: Trin: blev Jens Nielsen af Farøe en søn døbt kaldet Jens. Frembaaren af min søsterdatter Anna Margrethe Veberin. Faddere vare samtl: af Farøe bye folck.
22051723.07.18Bodil Jakobsdatter Give By Jakob Nielsen ? Jakob Nielsens kone Dom VIII p: Trin: blev Jakob Nielsen i Give en datter døbt kaldet Bodel. Frembaaren af forbem: min søsterdatter {Anna Margrethe Veberin}. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmers, Per {Christensen} Hags kone og Søren Ørnsholts datter i Give.
19831724.08.01Jens Nielsen Give By Niels Eriksen Dørken ? Niels Eriksens kone {Niels Eriksen Dørken en søn født Jens i Give By rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6235
NOTITS: Jens begravet, "Gl: 3 aar og 9 maaneder", 1728 #6235.
22061723.10.24Søren Nielsen Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom XXII p: Trin: blev Niels Clausen af Vorslunde en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen {Sørensen} Degn, Lars Sørensen af Give {By}, Niels Jensen af Hedegaard og Las Jørgensens hustru af Nederdonnerup.
22071723.10.31Maren Mikkelsdatter Bøllund Mikkel Christensen Nørgaard Karen Thomasdatter Dom XXIII p: Trin: hafde Mickel {Christensen} Nørgaard en datter til kirke kaldet Maren. frembaaren af min søsterdatter Anne Margrethe Veberin. Faddere var Per {Peder Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Lars Kræmmers hustru og Sidsel Nørgaard.
22081723.12.01Marie Elisabet  ? Hoffman, Mad. Onsdagen p: Dom 1 Advent blev Mad: Hoffmans datter ved daaben confirmeret kaldet Marie Elizabeth. Frem baaren af Fr: Capitain Lieutenant Seyers {Ide Birgitte Winther} paa Rørbeck. Faddere vare Hr: Capitain Lieutnant {Johan Jacob} Seyer, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Lars Sørensen og Christen Persen i Give, Anne Margrethe veberin hos mig {præst Bilhart}, Lars Kræmmers og Jens degns hustruer i Give.
NOTITS: Mad: Hofmann ikke identificeret. I dåb #2184 var folkene fra Rørbæk ved Michel Christensen Nørgaard i Byllund, men ikke i dåb #2207.
22091723.12.05Jørgen Larsen Give By Lars Jensen Anne Jørgensdatter Dom II Advent hafde Laurids Jensen af Give 2 sønner til daab, hvilken den ene blev frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og kaldet Jørgen. Den anden af Anne Vestergaards i Give {By} kaldet Jens. Faddere vare Christen Skov, Jørgen {Sørensen} Degn og sin pige i Give {By}, Frants Smed ib: og flere af Give.
Begravelse nr. 6189
NOTITS: Tvilling, begravet 5 måneder gammel 1724, #6189. Moderens navn fra Vera M. Madsen (2013), forældre gift Øster Nykirke 1721.
22101723.12.05Jens Larsen Give By Lars Jensen Anne Jørgensdatter Dom II Advent hafde Laurids Jensen af Give 2 sønner til daab, hvilken den ene blev frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og kaldet Jørgen . Den anden af Anne Vestergaards i Give {By} kaldet Jens. Faddere vare Christen Skov, Jørgen {Sørensen} Degn og sin pige i Give {By}, Frants Smed ib: og flere af Give.
NOTITS: Tvilling, ser ud til at have levet. Moderens navn fra Vera M. Madsen (2013), forældre gift Øster Nykirke 1721.
22111724.01.23Kirsten Larsdatter Nederdonnerup Lars Nielsen ? Lars Nielsens kone Dom 3 p: Epiphan blev Lars Nielsen af Nederdonnerup en datter døbt kaldet Kirsten. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard og Fester {Sørensen} af Nederdonnerup. Las Jørgensens hustru ib:, Niels Andersens pige og Abbelone Christensdatter paa Donneruplund.
22121724.01.30Mette Jensdatter Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Dom 4 p: Epiph: blev Jens Mortensen af Nygaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af min kone. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard og hustru {2.}, Lars Kræmmers kone af Give {By} og Johanne Johansdatter af Nederdonnerup.
22131724.02.13Peder Jensen Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom Septuages: hafde Jens Lassen af Ullerup en søn til daab kaldet Peder. Frembaaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Boysen, Palle Christensen, Peder Lassen og Mette Christensdatter samtl: af Ullerup.
22141724.03.19Jep Andersen Sillesthoved Anders Jepsen ? Anders Jepsens kone Dom Oculi hafde Anders Jepsen af Sillesthoed en søn til daab kaldet Jep. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Maren {Christensdatter} Kræmmers ib:, Jens {Sørensen} Vestergaards og Lars Jensens {Anne Jørgensdatter} hustruer ib:
Begravelse nr. 6206
NOTITS: Begravet 2 år gammel i 1726, #6206.
22151724.04.09Jens Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom Palmar: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give. Faddere vare Anne Vestergaard, Jørgen {Sørensen} Degn og Maren Matthisdatter af Give {By}, Johan Sørensen af Breinhoed og Anne Graversdatter af Hedegaard.
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Begravet 2 år gammel 1726, #6216.
22161724.05.12Maren Jensdatter Hedegaard Jens Hansen Abelone Sørensdatter Fest: Prec: d: 12 May hafde Abbelone Sørensdatter af Hedegaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Anne Graversdatter af Hedegaard som udlagde til barnefader Jens Hansen tienendes i Tyregod præstegaard til sidst afvigte Paaske. Fadddere vare Niels og Lars Jensen, Jens Jensens hustru og Søren Jensen samtl: af Hedegaard bye.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet 5 uger gammel 1724, #6188.
22171724.06.05Else Jørgensdatter Farre Jørgen Christensen ? Jørgen Christensens kone Fer: 2 Pentec blev Jørgen Christensens af Farøe en datter jordet som af Jordemoderen strax efter fødslen belv døbt og kaldet Else og derpaa og døde.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Blev hjemmedøbt af jordemoderen straks efter fødslen døde så.
22181724.06.11Veste Vestesen Sillesthoved Veste Sørensen Mette? Madsdatter? Eod: die {Fest: Trin:} hafde forbem: Sal: {begravet samme dag #6187} Vested Sørensens efterladte hustru {Mette? Madsdatter?} en søn til daab kaldet Visted. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Mads Larsen og hustru af Farøe og Anders Jepsen og hustru af Sillesthoed, Peder Nielsens Hustru {Johanne Nielsdatter} ib:
22191724.06.25Karen Jensdatter Bøllund Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dec: 2 p: Trin: blev Jens Nielsen i Byllund en datter døbt kaldet Karen. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Karen Nørgaard, Ane {Graversdatter?} Hedegaard, Per Jensen i Byllund, Niels Kræmmer i Give {By} og Anne Marchusdatter i Byllund.
19581724.08.15Dødfødt Bregnhoved Anders Pedersen Ingeborg Clemmensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom X p: Trin: blev Anders Persen {Pedersen} af Breinhoed et dødfød barn jordet.'}
Begravelse nr. 6190
NOTITS: Sat til 5 dage før begravelsen.
22201724.11.12Christen Christensen Ullerup Christen Larsen ? Christen Larsens kone Dom XXII p: Trin: hafde Christen Larsen af Ullerup en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Nielsen?} Eegsgaard, Niels Hansen, Niels Boysens og Christen Nielsens {Egsgaard?} hustruer samtl: af Ullerup.
22211724.12.26Anne Marie Christensdatter Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone Fer: 2 nativ: Chr: hafde Christen Christensen af Givskov en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren Nielsen i Givskov og sin hustru, Michel Christensen {Nørgaard} i Byllund, Maren {Christensdatter} Kræmmers og Ane Vestergaards i Give {By}.
22221725.02.04Anne Nielsdatter Give By Niels Eriksen ? Niels Eriksens kone Die: Sexages: hafde Niels Eriksen af Give {By} en datter til daab. Frembaaren af min {søster} datter Eleonora Marie Elizabeth Kellet og kaldet Anne. Faddere vare Jens {Jensen?} Skierhoed, Rasmus {Sørensen} Degn, Maren Skov og Matthias Jensens hustru af Brenhoed.
Begravelse nr. 6341
NOTITS: Begravet godt 11 år gammel 1736 i Give By, #6341.
22231725.02.18Lars Jespersen Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Dom Invocav: hafde Jesper Jensen udi Hedegaard en søn til daab kaldet Lars. Frembaaren af Anne Grauersdatter ib: Faddere vare Jens Jensen, Lars Jensen og Søren Jensen ib: og Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6266
NOTITS: Begravet 1731 6 aar gammel, #6266.
22241725.03.11Poul Pedersen Vorslunde Peder Poulsen ? Peder Poulsens kone Dom Lætare hafde Peder Povelsen i Vorslunde en søn til daab kaldet Povel. Frembaaren af min datter Eleonora Marie Elizabet Kellet. Faddere vare Peder {Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Peder Jensen af Byllund, Niels Clausens hustru i Vorslunde og Peder Mortensens hustru i Bexgaard.
22251725.04.02Birte Nielsdatter Farre Niels Nielsen ? Niels Nielsens kone Fer: 2 Pasch: hafde Niels Nielsen af Farøe en datter til daab kaldet Bierte. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen Christensen, Herman {Davidsen} Møller, Villas Christensens hustru og Niels Bentsens datter alle af Farøe bye.
22261725.04.08Niels Pedersen Hedegaard Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Dom 1 p: Pasch: hafde Peder Nielsen af Hedegaard en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Anna Mitgaard i Hedegaard. Faddere vare samtl: af Hedegaards beboere.
22271725.04.27Maren Mathisdatter Bregnhoved Mathias Jensen ? Mathias Jensens kone (3.) Fer: Prec: hafde Matthies Jensen af Breinhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af hans datter Maren Matthisdatter udi Give. Faddere vare Jens Matthisen, Søren Johansen af Breinhoed, Jens {Sørensen} Degns pige af Give {By} og Niels Jensens søn af Hedegaard.
22281725.04.27Maren Jensdatter Farre Jens Pedersen Thyregod Johanne Sørensdatter Eod: die {Fer: Prec:} hafde Jens {Pedersen} Tyregod en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Mads Larsens hustrue af Farøe. Faddere vare Christen {Nielsen} Sillesthoed, Jørgen {Christensen?} Banck af Farøe, Anders {Jepsen} Sillesthoed og Niels Bøcker{?} ib:
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel 1725, #6198.
22291725.04.29Anne Marie Pedersdatter Bæksgaard Peder Mortensen ? Peder Mortensens kone Dom IV p: Pasch: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en datter til daaben kaldet Anne Marie. Frembaaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} i Breinhoed. faddere vare Mads Bexgaard, Else Nielsdatter ib: Morten Jensen ib:, Niels Jensens hustru af Hedegaard.
22301725.05.06Peder Christensen Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Dom V p: Pasch: hafde Christen Troelsen i Store Hestlund en søn til daaben kaldet Peder. Faddere vare Anna Vestergaard i Give {By}, Mads Nørskovs hustrue af Farøe, Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Mickel Christensen {Nørgaard} i Byllund.
22311725.05.13Ingeborg Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen Bregnhoved ? Anders Pedersens kone (2.) Dom VI p: Pasch: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daab kaldet Ingeborg. Frembaaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} sammesteds. Faddere vare Frands Smids hustru af Give {By}, Johanne Matthisdatter ib:, Morten {Jensen} Bexgaard og Matthis Jensen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 1726 1 år #6212. Opnævnt efter 1. kone død året før.
22321725.05.22Christen Jørgensen Farre Jørgen Christensen ? Jørgen Christensens kone Fer: 3 pentec: hafde Jørgen Christensen af farøe en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Mads Nørskovs hustru. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Niels Andersen af Store Hestlund, Maren Nørgaards af Give og Johanne Mathisdatter ib:
22331725.07.15Peder Christensen Ullerup Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom 7 p: Trin: hafde Christen Nielsen af Ullerup en søn til daaben kaldet Per. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Peder Lassen, Niels Hansen, hans hustru, Niels Boysens hustru og Las Christensen alle af Ullerup.
22341725.07.22Anders Pedersen Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter Dom VII p: Trin: hafde Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle en søn til daaben kaldet Anders. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen Troelsen, Niels Andersen af Store og Søren Sørensens hustru af Lille Hestlund, Jens {Sørensen} Degn af Give {By} etc: Peder {Nielsen} Sillesthoeds hustru {Johanne Nielsdatter} og søn {Niels Pedersen}.
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 1726 1 år gammel, #6213.
22351725.07.29Karen Christensdatter Farre Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom IX p: Trin: hafde Christen Nielsen af farøe en datter til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Jørgen Banckis kone ib: Faddere vare Niels Nielsen, Villas Christensens hustru af Farøe, Møller Herman Davidsen ib:, Christen Skov etc:
22361725.08.19Mette Jensdatter Skærhoved Jens Jensen ? Jens Jensens kone Dom XII p: Trin: hafde Jens Jensen i Skierhoed en datter til daaben kaldet Mette . Frembaaren af Maren Matthisdatter i Give. Faddere vare Søren og Christen Skov, Niels Nørgaard, Maren {formodet fejl for Johanne} Matthisdatter udi Give og Jochin Christophersens hustru i Skierhoed.
Begravelse nr. 6199
NOTITS: Begravet 10 uger gammel 1725, #6199.
22371725.08.26Niels Mathisen Give By Mathias Mickelsen ? Mathias Mickelsens kone Dom XIII p: Trin: hafde Mattias Mickelsen i Give en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give {By}. Faddere vare Per {Christensen} Hag og Anna {Nielsdatter} Vestergaard i Give {By} og Søren Nielsen Bancks datter {22, Kirsten måske Maren, 15, Nielsdatter} i Gifskov.
22381725.09.23Lars Pedersen Farre Peder Christensen Anne Nielsdatter Dom XVII p: Trin: hafde Peder Christensen af Farøe en søn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Niels Nielsens hustru ib: Faddere vare Jørgen Christensen, Herman {Davidsen} Møllers og Niels Bentsens datter og Christen Nielsen samtl: af Farøe bye.
22391725.10.21Edel Pedersdatter Give By Peder Christensen Hag ? Peder Christensen Hags kone Dom XXI p: Trin: hafde Peder Christensen Haag i Give {By} en datter til daaben frembaaren af sin {faderens} søster Kirsten Christensdatter i Give {By} og kaldet Ædel. Faddere vare Christen Hag, Lars Jensen og Anne Vestergaard i Give {By} item Kirsten Sørensdatter af Givskov.
22401725.11.04Lars Nielsen Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom XXIIIp: Trin: hafde Niels Clausen udi Vorslunde en søn til daaben kaldet Las. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren Jensen og Karen Nielsdatter af Hedegaard, Søren {Sørensen} Lille Hestlund og Kirsten Christensdatter af Give.
22411725.12.02Sidsel Rasmusdatter Nederdonnerup Rasmus Smed ? Rasmus Smeds kone Dom 1 Advent hafde Rasmus Smked af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Sidsel. Frembaaren af Christian Væveres datter [Skod]borghuus. Faddere vare Søren Rytter af Nederdonnerup, Las Jørgensen ib: og Morten {Jensen} Bæksgaards datter og Niels Mortensens datter {21, Anne Marie Nielsdatter, evt. Else 17} i Bexgaard.
22421726.02.17Søren Andersen Sillesthoved Anders Jepsen ? Anders Jepsens kone Dom Septuag: hafde Anders Jepsen af Sillesthoed en søn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Peder Nielsen, Christen Nielsen af Sillesthoed og deres hustruer {Johanne Nielsdatter og Mette Madsdatter henholdsvis} etc.
22431726.03.10Jens Nielsen Give By Niels Sørensen Maren Mathisdatter Eod: d: {Dom Invoc:} hafde Niels Sørensen af Give en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By}. Faddere vare Rasmus og Jørgen Sørensen, Jens {Sørensen} Vestergaards hustru {Anne Nielsdatter} af Give {By}, it: Lars Jensen ib:
Begravelse nr. 6273
NOTITS: Begravet 5 år gammel 1731, #6273.
22441726.03.24Kirsten Nielsdatter Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Dom Ocul: hafde Niels Hansen af Ullerup en datter til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Peder {Hansen} Møllers hustru {Maren Christensdatter} af Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder Lassen, Christen Nielsen, Jens Lassens hustrue og Niels Boysens datter Anne {Nielsdatter} samtlige af Ullerup bye.
22451726.04.07Niels Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone DomJudic: hafde Lars Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Anne Graversdatter af Hedegaard. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Johansen af Hedegaard, Christen {Pedersen} Østergaard og Fester Sørensens hustruer af Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Begravet 14 uger i 1726, #6215.
22461726.04.14Jørgen Larsen Give By Lars Jensen Anne Jørgensdatter Dom Palmar: Hafde Lars Jensen af Give {By} en søn til daab kaldet Jørgen. Frembaaren af Jens Vestergaards hustru af Give {By}. Faddere vare Jørgen Larsen og sine 2de sønner af Oxenbierg {Øster Nykirke}, Rasmus Sørensen og Søren Østergaard af Give etc:
22471726.05.12Anne Marie Andersdatter Farre Anders Pedersen ? Anders Pedersens kone Dom Jubilat: hafde Hyrden af Farøe Anders Pedersen en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Villads Christensens hustru i Farøe. Faddere vare samtlige af Farøe bye.
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 8 uger gammel i 1726, #6214.
22481726.10.06Niels Christensen Sillesthoved Christen Nielsen Mette Madsdatter Dom XVI p: Trin: hafde Christen Nielsen af Sillesthoed en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Lars Jensen udi Give {By}, Maren {Madsdatter} Sillesthoed, Frants Smeds datter Margrethe {Frandsdatter}.
22491726.10.27Anne Nielsdatter Bregnhoved Niels Hansen Dorte Mickelsdatter Dom XIX p: Trin: havde Dorthe Michelsdatter af Breinhoed et uægte barn til daab kaldet Anne. Frembaaren af Johan Sørensens hustru udi Breinhoed og blev til fader udlagd en karl sønderud ved navn Niels Hansen. Læst og forevist udi retten paa Schougaards birketing fredagen d: 20 May 1746.
Begravelse nr. 6222
NOTITS: Fik 1719 første uægte barn Hans Pedersen, også i Bregnhoved. Skovgaards birketing er i Kollerup sogn, Tørrild herred, men 1746 er 20 år efter fødslen.
22501727.03.30Søren Jensen Hedegaard Jens Jensen ? Jens Jensens kone Dom Judic: hafde Jens Jensen af Hedegaard en søn til daab kaldet Søren. Frembaaren af Anne Midtgaard ib: Faddere Søren Jensen, Jesper Jensens hustru {Kirsten Christensdatter}, Las Jensens søn og Christen Hansens søn alle af Hedegaard.
22511727.04.02Johanne Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen Bregnhoved ? Anders Pedersens 2. kone Onsdag p: Dom Jud: som var d: 2 Apr: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daab kaldet Johanne. Frembaaren af Anne Mitgaard i Hedegaard. Faddere vare Søren Johansen af Hedegaard, Else Nielsdatter af Bexgaard, Mathies Jensen i Breinhoed.
NOTITS: Else Nielsdatter, 19, er Niels Mortensens datter i Bregnhoved.
22521727.04.10Margrethe Jepsdatter Hestlund- Store Jep Andersen Margrethe Kjeldsdatter Fest: Virid: hafde Margrethe Kieldsdatter af Store Hestlund et uægte pigebarn til daaben kaldet Margrethe. frembaaren af Niels Andersens hustru i Store Hestlund og udlagde en ungkarl til barnefader navnlig [Jep] Andersen i Ødis Bramdrup synden Colding. Faddere vare Christen Troelsens hustru {Johanne Pedersdatter} i Store Hestlund, Karen Hermansdatter i Breinhoed, Per {Peder Hansen} Møller og sin hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
NOTITS: Moderen Margrethe Kjeldsdatter døde en uge efter dåben #6224. Hun er født 1703 i Nederdonnerup #2034, datter af Kjeld Poulsen.
22531727.05.11Maren Nielsdatter Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Dom IV p: Pasch: hafde Jens Mortensen i Nygaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards hustru. Faddere vare Morten Jensen {Nygaard}, Oluf Steffensen i Give {By} og Niels Boysen i Ullerup.
22541727.05.25Christen Jespersen Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Dom VI p: Pasch: hafde Jesper Jensen i Hedegaard en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Inger Nielsdatter i Tromborg. Faddere vare Lars og Søren Jensen, Christen Hansen og Søren Johansen alle af Hedegaard.
22551727.06.22Else Christensdatter Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Dom II p: Trin: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en datter til daab kaldet Else. Frembaaren af Niels Andersens hustru {Marie Pedersdatter} i Store Hestlund. Faddere vare Niels Andersen og Anne Marie Troelsdatter af Store Hestlund, Søren {Sørensen} Lille Hestlunds hustru {Inger Nielsdatter} og Magrethe Christensdatter af Byllund.
22561727.06.29Anders Pedersen Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter Dom III p: trin: hafde Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle en søn til daaben kaldet Anders. Frembaaren af sin datter Niels Andersens hustru {Marie Pedersdatter} i Store Hestlund. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give, Niels Andersen, Christen Troelsen i Store Hestlund, Niels Christensen og Grethe Christensdatter i Byllund.
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 4 uger gammel 1727, #6226.
22571727.07.27Morten Sørensen Bæksgaard Søren Hansen Mos ? Søren Hansens kone Dom VII p: Trin: hafde Søren {Hansen} Mos i Bexgaard en søn til daab kaldet Morten. Frembaaren af Niels Hansens hustru i Ullerup. Faddere vare Niels Mortensens datter {Anne Marie Nielsdatter} i Bexgaard, Niels Hansen i Ullerup, Søren Johansen i Hedegaard og hustru.
Begravelse nr. 6762
NOTITS: Bosat Bøllund, Give.
22581727.08.10Anne Madsdatter Bæksgaard Mads Christensen Mette? Nielsdatter Boysen Dom IX p: Trin: hafde Mads Christensen i Bexgaard en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af sin kones søster {Anne Nielsdatter} i Sejrup {Thyregod}. Faddere vare Niels Boysen og hustru og datter i Ullerup, Visted {Nielsen?} i Tyregod og hustru {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Vested Nielsen gift 1722 i Give med Maren Christensdatter af Bæksgaard, Maren er vel en søster til faderen. Niels Boysen er søn af Christen Boysen og Anne Nielsdatter i Ullerup.
22591727.09.07Jakob Lauridsen Give By Lars Jensen Margrethe Jensdatter Dom XIII p: Trin: hafde Margrethe Jensdatter i Give {By} et uægte barn til daab kaldet Jakob. Fembaaren af Ann Vestergaard ib:, blev udlagd til barnefader Lars Jensen ib:
NOTITS: Han blev altid kaldt Lauridsen, mens faderen i den tid han er i Give sogn (1723c - 1730c) oftest kaldes Laurs eller Lars.
22601727.09.14Lars Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom XIV p: Trin: hafde Las Jørgensen i Nederdonnerup en søn til daab kaldet Lars. Frembaaren af Ann Vestergaard i Give {By}. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard, Fester Sørensen i Nederdonnerup, Johan Sørensen i Breinhoed, en pige paa Donneruplund etc:
22611727.09.21Christen Mikkelsen Bøllund Mikkel Christensen Nørgaard Karen Thomasdatter Dom XV p: Trin: blev Mickel Christensen i Byllund en søn døbt kaldet Christen. Frembaaren af Leene Margrethe Grønbech som var den tid i Byllund. Faddere vare Christen {Troelsen} Hestlund {Store} Jens {Nielsen} Nørgaard i Byllund, Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give {By} og min pige {tjenestepige} Anne.
22621727.10.12Lene Sørensdatter Nederdonnerup Søren Christensen ? Søren Christensens kone Onsdag p: dom XVIII p: Trin: hafde Søren Christensen af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Leene. Frembaaren af en pige paa donneruplund navnlig Margrethe N: Faddere var Oluf Villadsen paa Donneruplund, Fester og Christen Østergaard i Nederdonnerup, Anne Vestergaard i Hedegaard.
NOTITS: Lene Sørensdatter *1670 †1730 Nederdonnerup må være en bedstemor til barnet.
22631727.12.14Johanne Nielsdatter Sillesthoved Niels Pedersen Maren Madsdatter Dom 3 Adv: hafde Niels Persen af Sillesthoed en datter til daab kaldet Johanne. Frembaaren af Niels Larsen hustru {Maren Pedersdatter} i Lindet {Vester sogn}. Faddere vare Niels Larsen Lindet {Vester}, Jens Jensen i Skovsbøl {Vester} Marike i Store Hestlund, Peder {Hansen} Møller og hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
22641728.02.11Else Jensdatter Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Fest: Grat: Act: d: 11 Febr: hafde Jens Lassen af Ullerup en datter til daab kaldet Elsa. frembaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Hansen, Peder Hansen, Christen Lassen og deris hustruer ib:
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet 1728 4 måneder gammel, #6237.
22651728.03.14? Jensdatter Give By Jens Bæch ? Jens Bæchs kone Dom hafde Jens Bæch i Give {By} en datter til daab kaldet ?. Frembaaren af Jens {Sørensen} Degns hustru {?Anne Nielsdatter} ib: Faddere vare Jørgen {Sørensen} Degn, Christen Persen, Niels {Nielsen} Dyrkens {Dørken, i Thyregod} hustru {Margrethe Villadsdatter} og Frans Smeds datter {Margrethe Frandsdatter} samtlige af Give Bye.
NOTITS: Ikke set død i Give.
22661728.03.14Kirsten Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom Judic: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Kirsten. Frembaaren af Anne Mitgaards i Hedegaard. Faddere vare Lars Jensen af Hedegaard, Karen Mortensdatter af Bexgaard, Søren Johansen og Jesper Jensens hustru {Kirsten Christensdatter} af Hedegaard.
22671728.03.21Maren Nielsdatter Farre Niels Jensen Abelone Villadsdatter Dom Palmar: hafde Abbelone Villasdatter af Farøe en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Villads Christensens hustru ib: Faddere vare Niels Bentsens datter, Christen Nielsens hustru, Niels Dyrken {Jensen Dørken} og hustru {Abelone Christensdatter}.
NOTITS: Barnet kaldes ikke uægte, men der er heller ingen far angivet. Men moderen blev gift med Niels Jensen i 1722, #8071
22681728.04.11Maren Christensdatter Givskov Christen Christensen Maren Christensdatter Dom II p: Pasch: hafde Christen Christensen af Givskov en datter til daab kaldet {Maren}. Frembaaren af Morten {Christensen} i Hesselbjerre {Thyregod} hans hustru {Sidsel Christensdatter}. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmers, Rasmus {Sørensen} Degn i Give, Søren {Nielsen Bank} og hustru {Marie Christensdatter} af Givskov etc:
NOTITS: Barnets navn udeladt i inddragelsen, identificeret af Mona Skov Jensen (tak til, i følge skifte efter hendes søster), moderens navn ligeså. Barnet bliver senere kaldet Maren Christensdatter Donnerup. Mona Skov Jensen: "Maren Christensd. Donrups mor, Maren Christensdatter var første gang gift med Frands Jensen i Givskov og de er forældre til Kirsten Frandsdatter hvis anden mand er Peder Poder. Det vil sige at Maren Chistensdatter Donrup er moster til Anne Olufsdatter der er Christen Pedersen Donnerups anden hustru. Anne Oufsdatter er jo datter af Kirsten Frandsdatter og Oluf Steffensen."
22691728.05.17Oluf Jensen Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Fer: II Pentec: hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Oluf. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards datter {Kirsten 25 eller Mette 19 Mortensdatter}. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard, Christen Nielsen, Niels Boysens datter {Mette?} af Ullerup, Per {Peder Christensen} Hags hustru af Give {By}.
NOTITS: En Oluf Jensen død 1739 i Nygaard, men udskriften siger 22 år 6 m. gammel, hvilket giver født *1717c.
22701728.05.18Morten Pedersen Bæksgaard Peder Mortensen ? Peder Mortensens kone Fer: IIIPent: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en søn til daab kaldet Morten. Frembaaren af Morten {Jensen} Bexgaards datter Karen Mortensdatter. Faddere vare Niels Mortensen af Bexgaard, Hans Christensen af Hedegaard, Søren Hansens og Mads Christensens hustruer i Bexgaard.
22711728.06.24Troels Christensen Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Fest: Joh: Bapt: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en søn til daab kaldet Troels. Frembaaren af Mar[ie] Persdatter af Store Hestlund. Faddere vare Søren {Sørensen} Lille Hestlund, Niels Tromborg, Søren Skov, Anne Vestergaard i Give {By}.
NOTITS: Opnævnt efter faderens far Troels Christensen der lige var død 1727 #6221.
22721728.06.27Jens Jensen Givskov Jens Jensen Skærhoved ? Jens Jensen Skærhoveds kone Dom V p: Trin: hafde Jens {Jensen} Skærhoed nu boendes i Givskov en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Kristen Frantsdatter i Givskov. Faddere vare Niels [Vester]gaard i Give {By}, Maren {Christensdatter} Kræmmer, Søren {Nielsen} Skovs kone {Marie Christensdatter}, Inger Jensdatter i Byllund.
22731728.07.25Maren Pedersdatter Ullerup Peder Larsen ? Peder Larsens kone DomIX p: Trin: hafde Per Lassen i Ullerup en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Christen Lassens hustru ib: Faddere vare Jens Lassen, Niels Hansens hustru ib:, Villads {Thomsen} Mosgaards datter og Morten {Jensen} Nygaards datter {Kirsten Mortensdatter}.
Begravelse nr. 6284
NOTITS: Begravet som Kirsten, men er døbt Maren. 3 aar i 1732, #6284.
22741728.09.12Anne Mikkelsdatter Sillesthoved Mikkel Frandsen ? Nielsdatter Dom XVI p: trin: hafde Michel Frandtzen af Sillesthoed en datter i kirke til daabens confirmation kaldet Anne. frembaaren af hans konis søster Karen Nielsdatter i Hiortzvang {Linnerup sogn}. Faddere vare Anders {Jepsen} Sillesthoed, Jens Andersen af Hiortsvang {Linnerup}, Marike i Store Hestlund og Anne Vestergaard i Give {By}.
22751728.09.19Else Nielsdatter Give By Niels Nielsen Dørken Margrethe Villadsdatter Dom XVII p: Trin: hafde forbemeldte Niels {Nielsen} Dyrken {Dørken} et barn til daab hvorefter hans hustru Margrethe Villadsdatter døde i barselsseng kaldet Elsa. Frembaaren af Anne Vestergaard i Give {By}. Faddere vare Villads {Thomsen} Mosgaard og datter, Rasmus {Sørensen} Degn, Jens {Sørensen} Degn af Give {By}.
NOTITS: Niels Nielsen af Dørken Thyregod og Margrethe Villadsdatter af Store Mosgaard gift i Give kirke, #8089. Hun dør i barselsseng ved dette første barn, #6238. Siden Villads har en datter med må det være moderens fader Villads Thomsen ikke broderen Villads Villadsen.
22761728.10.31Karen Nielsdatter Give By Niels Sørensen Maren Mathiasdatter Dom XXIII p: Trin: hafde Niels Sørensen i Give {By} en datter til daab kaldet Karen. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give {By}. Faddere vare samtlige af Give bye folck.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Begravet sammen med moderen Maren Mathiasdatter i hendes arme 3 år gammel 1731, #6272.
22771729.02.13Gertrud Nielsdatter Sillesthoved Niels Pedersen Maren Madsdatter Dom Septuages: blev Niels Persen {Pedersen} af Sillesthoed hans datters daab confirmeret hvis navn var Giertrud. Frembaaren af Jens {Jensen} Skovsbøls hustru {Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester}. Faddere vare Anders {Jepsen} Sillesthoed, Per {Peder Hansen} Møller {Ulkær Mølle}, Jens Vestergaard {Nederdonnerup?}, Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og Niels Thygesens hustru ib:
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet 1729 14 uger gammel, #6244. For Jensen i Jens Skovsbøl se #2263.
22781729.03.06Engel Andersdatter Sillesthoved Anders Jepsen ? Anders Jepsens kone Dom Invocav: hafde Anders {Jepsen} Sillesthoed en datter til daab kaldet Engel. Frembaaren af min datter {steddatter} Leonora Kellet. Faddere vare Barbara Christensdatter af Give {By}, Johanne Sørensdatter i Byllund, Niels Andersen af Store Hestlund og Oluf Villadsen af Store Mosgaard.
NOTITS: Død 1760 Sillesthoved.
22791729.03.13Christen Christensen Ullerup Christen Nielsen Kirsten Christensdatter Dom Reminisc. hafde Christen Nielsen af Ullerup en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af hans hustrus søster i Tyregodlund kaldet Sidsel Christensdatter. Faddere vare Las {Christensen} Vestergaard, Palle Christensen, Niels Hansen og Jens Lassen samtlige af Ullerup.
22801729.03.20Maren Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen Bregnhoved ? Anders Pedersens 2. kone Dom Ocul: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Søren Johansens hustru {Anne Graversdatter} i Hedegaard. Faddere vare Lars Jensen {Hedegaard}, Kirsten Christensdatter i Hedegaard, Jens Øgelunds hustru og Johan Sørensen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Begravet 1741 12 aar, #6418.
22811729.03.20Anders Christensen Ullerup Christen Farre ? Christen Farres kone. Eod: d: {Dom Ocul:} hafde Christen Farøe i Ullerup en søn til daab kaldet Anders. Frembaaren af Maren Nielsdatter af Farøe. Faddere vare Jørgen Christensen {Bank}, Niels Bødker, Anne Marie Villadsdatter af Farøe og Kirsten Frandsdatter af Givskov.
22821729.05.15Jørgen Sørensen Hestlund- Lille Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Dom IV p: Pasch: hafde Søren Sørensen i Lille Hestlund en søn til daab kaldet Jørgen. Frembaaren af Peder {Hansen} Møllers hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Marie Pedersdatter i store Hestlund, Søren Jensens hustru, Lars Jensen og Jens Jensens hustrue samtlige af Hedegaard.
NOTITS: Marie Pedersdatter er datter af Peder Hansen Møller og Maren Christensdatter i Ulkær Mølle og gift med Niels Andersen i Store Hestlund.
22831729.06.06Oluf Nielsen Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Fer: II Pentec:hafde Niels hansen af Ullerup en søn til daab kaldet Oluf. Frembaaren af Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle. Faddere var Marike i Store hestlund og en deel af Ullerups beboer.
22841729.06.07Lars Jensen Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Fer: III Pent: hafde Jens Lassen i Ullerup en søn til daab kaldet Las. Frembaaren af Las Jensens hustrue ib: Faddere vare af samtlige Ullerup beboere.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 13 uger gammel 1729, #6248.
22851729.08.07Lars Hansen Staby Givskov Hans Lauridsen Staby Sophia Charlotte Jensdatter Risom  Dom VIII p: Trin: blev Degnen Mons: {Hans Lauridsen} Stabye sig opholdendis i Givskov en søn døbt kaldet Lars. Holden af hans kones moder Fr: Cammerraad {Jens Lauridsen} Risoms {Johanne Marie Cassius}. Faddere vare Søren {Nielsen Bank} og Christen {Christensen} i Givskov med baade deres hustruer {Marie Christensdattter og Christen Christensens kone}.
22861729.09.04Anne Christensdatter Bregnhoved Christen Nielsen Sillesthoved Mette Madsdatter Eod: die {Dom XII p: Trin:} hafde Christen {Nielsen} Sillesthoed af Breinhoed en datter til daab frembaaren af Knud Sørensens hustru og kaldet Anne. Faddere vare Mads Nørskov og Jørgen Christensen af Farøe, Kisten Frantsdatter af Givskov og Maren {Madsdatter?} af Sillesthoved.
NOTITS: Christen Nielsen Sillesthoed boede 1724 - 28 i Sillesthoved, flyttede saa til Bregnhoved, hvor han er her, senere 1734 til Farre.
22871729.09.11Anne Sørensdatter Hedegaard Søren Jensen ? Søren Jensens kone Dom XIII p: Trin: hafde Søren Jensen af Hedegaard en datter til daaben kaldet Anne. Frembaaren af Niels Tromborgs hustru. Faddere vare Niels Tromborg, Lars {Jensen?} Hedegaard, Maren {Christensdatter} Kræmmers, Anne Vestergaard i Give og Kirsten Frantsdatter i Givskov.
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Begravet 16 måneder gammel 1731, #6265
22881729.09.25Johanne Hansdatter Hedegaard Hans Frederich Maren Christensdatter Dom XV p: Trin: hafde Christen Hansens datter af Hedegaard ved navn Maren Christensdatter et uægte barn til daaben kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Øgelunds hustru. til barnefader blev udlagt en Kramboe svend i Svenborg hvor hun sidst tiente, som kom rejsende til byen ved navn Hans Frederich.
NOTITS: Hun er gift før 1727 med Laurids Sørensen i Nebel, Vorbasse men forlod ham ved høbjergningstid ca. 4 år før januar 1731. Han går to gange for Koldinghus Birketing mod hende.
LINK: Se Johannes Lind: Koldinghus Birks Tingbøger.
22891729.10.09Thomas Mikkelsen Bøllund Mikkel Christensen Nørgaard Karen Thomasdatter Eod: die {Dom XVII} hafde Mickel Christensen i Byllund en søn til daaben kaldet Thomas. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Niels {Andersen} Hestlund, Jens Hyldisløfs{udskrift?} hustru ib:, Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og Grete Syndergaards i Byllund.
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet 13 uger gammel 1730, #6249.
22901729.11.01Anne Marie Jørgensdatter Farre Jørgen Christensen ? Jørgen Christensens kone Fest: Oium{udskrift?} Sanct: hafde Jørgen Christensen i Farøe en datter til daaben kaldet Anne Marie. Frembaaren af Marike i Store Hestlund. Faddere vare Niels Andersen i Store Hestlund, Christen Christensen af Givskov, Anne Vestergaards i Give {By} og Kirsten Sørensdatter {26} af Givskov.
22911730.01.01Peder Nielsen Sillesthoved Niels Pedersen Maren Madsdatter Fer: Circumc: Chr: hafde Niels Persen i Sillesthoed en søn til daab kaldet Peder. Fembaaren af Johanne {Nielsdatter} Sillesthoed. Faddere vare Anders {Jepsen} og Hans {Christensen} Sillesthoed, Maren {Christensdatter} Kræmmers og Niels Tyggesens hustru i Give {By}.
NOTITS: Han bliver gift i Ringive 1764 med Malene Hansdatter af Gammelby.
22921730.02.26Christen Jensen Farre Jens Hansen Mette Jensdatter Eod: d: {Dom Invoc:} blev Mette Jensdatter af Farøe en uægte søn døbt kaldet ?. Frembaaren af dend [.ydste] kones datter Marie og døbt i menighedes overværelse. Til barnefader blev udlagt Jens Hansen en ægtemand udi Sandvad i Hveisel sogn.
22931730.03.12Else Pedersdatter Farre Peder Bæk Abelone Villadsdatter Dom Ocul: hafde Per Bek i Farøe en datter til daaben kaldet Else. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone {Anne Meier}. Faddere vare Niels Bentsens datter Anne {Nielsdatter}, Villads {Christensen} Snedkers datte Anne Marie {Villadsdatter} af Farøe, Volle {Oluf} Stephansens hustru Kirsten Fransdatter af Give {By} og Jens {Nielsen} Biere og sin søn af Farøe.
22941730.03.12Morten Madsen Give By Mads Mortensen Johanne Sørensdatter Eod: die {Dom Ocul:} blev Mads Mortensen i Give en søn hjemmedøbt kaldet Morten strax Onsd: p: Dom Læt: blev begraven 7 dage.
Begravelse nr. 5995
NOTITS: Hjemmedaab, begravet 7 dage gammel.
22951730.03.10Karen Jørgensdatter Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Fer 2 Pasch: blev Jørgen Nielsen paa Donneruplund en datter inddøbt for svagheds skyld kaldet Karen. Holden af faderens moder i Vonge Bodel Andersdatter, som {datteren Karen} døde dag efter.
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1 dag gammel #6253. Hjemmedøbt (inddøbt for svagheds skyld). Formodentlig opkaldt efter moderens mor, der endnu i 1755 lever i Give By.
22961730.04.23Søren Jespersen Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Dom 2 p: Pasch: hafde Jesper Jensen en dreng til daab kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren {Jensen?} Hedegaards hustru, Ane Vestergaard i Give {By}, Niels Tromborg og en karl, Christen Nielsen.
Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet 1731 9 maaneder gammel #6267.
22971730.04.30Sidsel Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom 3 p: Pasch: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Sidsel. Frembaaren af min {Præst Bilharts} kone. Faddere vare Per Poulsens hustru i Vorslunde, Anne Vestergaard i Give {By}, Niels Kræmmer ib: og Niels {Christensen} Hag ib:
NOTITS: Niels Christensen Hag fra vielsen 1727 #8094 med Inge Christensdatter i Give By.
22981730.05.18Kirsten Hansdatter Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Eod: die {Fest Asc: Chr:} hafde Hans Christensen af Sillesthoed en datter til daab kaldetKirsten. Frembaaren af Niels Persens hustru {Maren Madsdatter} i Sillesthoed. Faddere vare af Sillesthoed og Store Hestlundgaard.
Begravelse nr. 6258
NOTITS: Begravet 12 uger, #6258.
22991730.05.29? Niels/en/datter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Fer: 2 Pent: hafde Niels Gravl af Farøe en til daab kaldet ?. Frembaaren af Farøe Møllerdatter Maren Davidsdatter {skal være: Hermansdatter Davidsen}. Faddere vare af Farøe byes beboere.
NOTITS: Der mangler køn og navn i kirkebogen.
23001730.07.02Villads Nielsen Farre Niels Gjalbæk ? Villadsdatter? Eod: die {Fest: Visit: Mar:} hafde Niels Galdbech af Farøe en søn til daab kaldet Villads. Frembaaren af Marens Davidsdatter {skal være: Maren Hermansen Davidsen} i Farøe. Faddere vare af Farøe byes indbyggere.
23011730.07.09Niels Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom V p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Søren Johansens hustru {Anne Graversdatter} udi Hedegaard. Faddere vare Johan Sørensen i Breinhoed, Søren Johansen i Hedegaard, Lars Jensen ib:, Anne Vestergaard i Give {By} og Johanne Mathisdatter ib:
Begravelse nr. 6268
NOTITS: Begravet 27 uger gammel, #6268.
23021730.10.15Niels Larsen Ullerup Lars Christensen ? Lars Christensens kone Dom 19 p: Trin: hafde Las Christensen af Ullerup en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Tromborgs hustru. Faddere vare Christen [Lassen], Las {Christensen} Vestergaard, Christen Eegsgaards søn, [Niels] Boysens datter Kirsten {Nielsdatter} og Per Lassens [hustru] samtlige af Ullerup bye.
23031730.10.15Jens Nielsen Give By Niels Jensen Dørken Abelone Christensdatter Dom 19 p: Trin: hafde Niels Jensen Dyrken af Give {By} en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard, Jens Christensen, Søren Festesen af Nederdonnerup, Anne Vestergaard og Niels Kræmmers hustru af Give.
Begravelse nr. 6277
NOTITS: Begravet 5 måneder #6277.
23041730.11.05Karen Jensdatter Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom 22 p: Trin: blev Jens Lassen af Ullerup en datter døbt kaldet Karen. Frembaaren af Las {Christensen} Vestergaards hustru af ib: Fadder vare Palle Christensen, Christen Eegsgaards søn, Per Lassens hustru, Niels Boysens datter Kirsten {Nielsdatter} og Niels Hansens hustru samtlige af Ullerup bye.
23051730.11.05Niels Sørensen Bæksgaard Søren Hansen Mos ? Søren Hansen Mos' kone Dom 24 p: Trin: hafde Søren Hansen af Bexgaard en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Marick {ellers: Marike} Pedersdatter i Store Hestlund. Faddere vare Niels Tromborg, Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle sin datter {Marie Pedersdatter} og resten af Bexgaard.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Begravet 21 uger #6280. Her nævnes for første gang Marikes patronym.
23061731.02.11Anne Christensdatter Farre Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom Invocav: hafde en Soldat af Fridericia navnlig Christen Pedersen som hafde sin søn {? måske snarere datter} hos Ryterkone i Farøe navnlig Anne Marie, der er hendes moder en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af barnets moders søster Marie ib: Faddere vare Per Bank og sin søn, Anders Bankis søn, Kirsten Bankis og Maren Hermansdatter.
NOTITS: Anders Bank *1675c †1733 Farre er gift med Maren Pedersdatter. Her har præsten mærket, at det er Maren Hermansdatter ikke Davidsdatter, som han brugte før, datter af mølleren Herman Davidsen i Farre Mølle.
23071731.03.25Anne Marie Nielsdatter Hestlund- Store Niels Andersen Marie Pedersdatter Fest. Annunc: Marie hafde Niels Andersen i Store Hestlund en datter til daaben kaldetAnne Marie. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Lene Margrethe Grønbech og Leonora Kellet hos mig sidst, Jens Hyldeløf i Store Hestlund, Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Søren {Sørensen} Lille Hestlund.
23081731.05.20Maren Sørensdatter Hestlund- Lille Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Fest: Trinit: hafde Søren Sørensen af Lille Hestlund en datter til daaben kaldet Maren Frembaaren af Møllerens {Peder Hansen Møller} kone {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder {Hansen} Møller ib:, Marike {Pedersdatter} og Jens Hyldesløfs kone af Store Hestlund, Lars Jensen søn af Hedegaard og Niels Boysens datter Kirsten {Nielsdatter}.
23091731.05.20Maren Christensdatter Hedegaard Christen Nielsen Kirsten Christensdatter Eod: d: Fest: Trin: hafde Christen Nielsen af Hedegaard liegeledes en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Barbara Christensdatter udi Give {By}. Faddere vare Christen Hag, Maren {Christensdatter} Kræmmers og hendis pige Johanne Matthiasdatter af Give {By}, Niels Hansen i Ullerup og Christen Eegsgaards søn.
NOTITS: Moderen døde 1 uge efter dåben.
23101731.06.03Bodil Jørgensdatter Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Dom 2 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen Vonge paa Donneruplund en datter til daab kaldet Bodel. Frembaaren af Niels Andersens {Wongs} hustru {Bodil Andersdatter} i Vonge. Faddere vare
Begravelse nr. 6387
NOTITS: Begravet som Nielsdatter 1739, 8 år, #6387.
23111731.06.10Anne Olufsdatter Give By Oluf Steffensen Kirsten x="1"Frandsdatter Dom 3 p: Trin: blev Oluf Stephansen af Give en datter fød kaldet Anne. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers ib: etc:
23121731.06.10Mette Jensdatter Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Eod: d: blev Jens Mortensen i Nygaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Oluf {Ole} Villadsens hustru {Mette Mortensdatter} ib:
NOTITS: Mette Mortensdatter er faderens søster, begge født i Nygaard.
23131731.09.16Anne Madsdatter Bæksgaard Mads Christensen ? Mads Christensens kone Dom 17 p: Trin: blev Mads Christensen af Bexgaard en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af hans søster Kirsten etc:
23141731.09.30Anne Pedersdatter Farre Peder Bæk Abelone Villadsdatter Dom 19 p:Trin: blev Peder Bek i Farøe en datter født kaldet Anne. Frembaaren af sin hustrus søster {Anne Marie Villadsdatter} ib: etc:
23151731.10.07Jørgen Andersen Bregnhoved Anders Larsen Maren Christensdatter Dom 20 p: Trin: hafde Anders Larsen i Breinhoed en søn til daab kaldet Jørgen etc:
Begravelse nr. 6283
NOTITS: Begravet 1732 †2 måneder #6283.
23161732.02.02Thomas Jensen Givskov Jens Thomsen ? Jens Thomsens kone d: 2 Febr blev Jens Thomsen af Givskov en søn døbt kaldet Thomas, Frembaaren af [Frantz] kone i Nørskov {Lindeballe}.
NOTITS: Ingen Frands set umiddelbart i Nørskov, Lindeballe i de år.
23171732.03.09Anne Christensdatter Farre Christen Bødker ? Christen Bødkers kone Dom Reminisc: Sc: hafde Christen Bødker i Farøe et barn til daab kaldet Anne. Fremkbaaren af Niels Bentsens datter Anne {Nielsdatter} ib:
23181732.03.16Jens Nielsen Give By Niels Jensen Dørken Abelone Christensdatter Dom Oculig blev Niels {Jensen} Dyrkens søn fød kaldet Jens. Fembaaren af Mette Marie i Nederdonnerup.
23191732.04.20? Lars/en/datter Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom 1 p: Pasch: Las {Jørgensen?} i Nederdonnerup et barn døbt kaldet ?. Frembaaren af.
NOTITS: Ufuldstændig.
23201732.04.27? Nielsdatter Give By Niels Kræmmer ? Niels Kræmmers kone Dom 2 p: Pasch: blev Niels Kræmmer i give en datter døbt kaldet ?. Frembaaren
23211732.06.22Niels Nielsen Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom 2 p: Trin: blev Niels {Nielsen} Gravel i Farøe en søn fød kaldet Niels. Frembaaren af Niels Bentsens datter Marie ib: Faddere Niels Persen, Jens Nielsen, Maren Villadsdatter og Kirsten Nielsdatter ib:
Begravelse nr. 6299
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1733, #6299
23221732.07.06Anne Christensdatter Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone Dom 4 p: trin: blev Christen Christensen af Givskov en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter i Give {By}. Faddere vare Oluf Stephensen i Give {By}, Peder Christensen Skoemager i Givskov, Anne Sørensdatter og Maren Sørensdatter ib:
23231732.07.27Søren Madsen Bøllund Mads Bæk ? Mads Bæks kone Dom 7 p: Trin: blev Mads Beck i Byllund en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min {Præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen Nielsen {Wong} af Donneruplund, Mads Pedersen af [Ørring], hans hustrue ib: og Anne Pedersdatter af Eegholm.
23241732.08.10Søren Madsen Give By Mads Jensen ? Mads Jensens kone Dom 9 p: Trin: blev Mads Jensen af give en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af Elsa Sørensdatter. Faddere Niels Tyggesen, Niels Jakobsen, Kirsten Frandsdatter og Karen Nielsdatter ib:
23251732.08.24Markus Pedersen Givskov Peder Christensen Skomager Lisbeth Markusdatter Dom 11 p: Trin: hafde Peder {Christensen} Skomager af Givskov et barn til daaben kaldet Marcus. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere Søren Nielsen, Christen Christensen af Givskov, Margrethe Christensdatter af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
NOTITS: Opkaldt efter moderens far.
23261732.09.14Maren Sørensdatter Nederdonnerup Søren Festersen ? Søren Festersens kone Dom 14 p: Trin: hafde Søren Festersen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Maren Christensdatter af Gyvskov. Faddere Søren Nielsen, Christen Christensen af Gyvskov, Johan Sørensdatter af Nederdonnerup, Barbara Christensdatter af Give.
Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet 1732 3 måneder gammel, #6289.
23271732.09.14Niels Sørensen Hedegaard Søren Jensen Inger Nielsdatter Eodem die {dom 14 p: Trin:} hafde Søren Jensen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Niels. Fembaaren af Anna Jensdatter af Tromborg. Faddere Niels Tromborg, Niels Laursen af Hedegaard, Mette Jespersdatter ibid:, Anne Marie {Nielsdatter?} i Bexgaard.
23281732.09.21Christen Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 15 p: Tri: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Karen Villadsdatter i Filskov i {Sønder} Omme sogn. Faddere Anders Jepsen, Niels Pedersen, Maren Sørensdatter, Maren ibid: af Sillesthoved.
Begravelse nr. 5993
NOTITS: Antaget død før 1734, fordi næste dreng *1734 kaldes Christen igen. Begravelse rekonstrueret.
23291732.11.01Margrethe Olesdatter Nygaard Ole Villadsen Mette Mortensdatter Fest: Omnium Sanct: hafde Olle Villadsen af Nygaard et barn til daaben kaldet Margrethe. Frembaaren af Jens Mortensens hustru ibid: Faddere Villads {Thomsen} Mosgaard, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Maren Kremmers i Give, Morten {Jensen} Nygaards hustru.
23301732.11.23Niels Jørgensen Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Dom 24 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen Vonge {Wong} paa Donneruplund en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Birret Nielsdatter {Wong} i Vonge. Faddere vare Mads Bech i Byllund, Marie Pedersdatter ib:, Niels {Jensen} Vrads i Give {By} og Kirsten Frandsdatter ib:
NOTITS: Det eneste af Jørgen Nielsen Wongs børn, der lever. Resten dør unge.
23311732.12.07Christen Andersen Bregnhoved Anders Larsen Maren Christensdatter Dom 2 Advent hafde Anders Larsen af Breinhoed en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen, Anders Pedersen, Else Nielsdatter, Anne Madsdatter alle af Breinhoed.
23321733.01.11Anne Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone 2. dom 1 p: Epiph: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af Maren Christensdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder {Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Peder Poulsen af Vorslunde, Anne Vestergaard af Give og Grethe Vestergaard ib:
23331733.02.08Mads Christensen Farre Christen Nielsen Sillesthoved Mette Madsdater Dom Sexages: Hafde Christen {Nielsen} Sillesthoed af Farøe en søn til daab kaldet Mads. Frembaaren af Maren Knudsdatter af Farøe. Faddere vare Bodel Pedersdatter, Jørgen Bank, Knud Pedersen, Marie Pedersdatter af Byllund.
23341733.02.08Kirsten Christensdatter Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter Dit: d: {Dom Sexages:} hafde Christen Nielsen af Hedegaard en datter til daab kaldet Kirsten. Faddere vare Søren Jensen, Niels Larsen, Kirsten Christensdatter, Dorthe Lasdatter alle af Hedegaard. Frembaaren af Anne Vestergaard i Give.
23351733.03.04Maren Christensdatter Farre Christen Gjalbæk ? Christen Gjaldbæks kone d: 4 Mart: hafde Christen Gialdbech af Farøe en datter til daab kaldet Maren . Frembaaren af Maren Hermansdatter af Farøe Mølle. Faddere vare Jørgen Bank, Niels {Nielsen} Graul {Gravel}, Maren Eriksdatter, Anne {Christensdatter} Birchebeck alle af Farøe.
23361733.04.19Villads Pedersen Farre Peder Beck Abelone Villadsdatter Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} hafde Peder Beck af Farøe en søn til daab kaldet Villads. Frembaaren af Bodel Pedersdatter i Farøe. Faddere var Jørgen Banck, Mads Madsen, Maren Knudsdatter af Farøe. Karen Brandbierg af Store Hestlund.
23371733.04.26Anne Dortea Henriksdatter Skærhoved Henrik Pedersen ? Henrik Pedersens kone Eod: d: {Dom 3 p: Pasch:} hafde Henrik Pedersen af Skierhoed en datter til daab kaldet Anne Dorthea. Frembaaren af Anne Dorthea af Green {Sønder Omme, Skarrild, Arnborg?}. Faddere vare Anders Andersen, Jens Sørensen af Nør Kollemorten, Else Jensdatter af Østerhoed og Birete Sørensdatter af Donneruplund.
23381733.05.01Anne Marie Madsdatter Bæksgaard Mads Jensen Anne Eriksdatter Fest: Poeritent: hafde Mads Jensen af Beksgaard en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Maren Nielsdatter af Give {By}. Faddere vare Søren Didriksen af Farøe, Søren {Hansen} Beksgaard, Mette Eriksdatter af Øgelund og Anne Madsdatter af Breinhoed.
Begravelse nr. 6301
NOTITS: Begravet 9 uger gammel, #6301.
23391733.05.10Mette Jensdatter Give By Jens Jensen Skærhoved ? Jens Jensen Skærhoveds kone Dom 5 p: Pasch: hafde Jens {Jensen} Skierhoed i Give en datter til daab kaldet Mette. Frembaaren af Maren Jensdatter af Nørskov. Faddere vare Jens Vestergaard, Rasmus {Sørensen} Degn, Anne Vestergaard, Abbelone Nielsdatter alle af Give {By}.
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Må være død kort efter fødslen, for året efter i september 1734 døbes en ny datter Mette.
23401733.05.26Lene Jensdatter Nederdonnerup Jens Christensen Ingeborg Frandsdatter Fer: 3 Pentec: hafde Jens Christensen af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Leene. Frembaaren af Abbelone Christensdatter af Give {By}. Faddere vare Søren Festesen, Las Jørgensen, Johanne Festers og Anne Gravesdatter alle af Nederdonnerup.
LINK: Forældrene gift i Thyregod 1730
19761733.07.01Kirsten Hansdatter Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter {REKONSTRUKTION: Hans Christensen i Sillestholved en datter født Kirsten rekonstrueret fra alder ved begravelsen i 1773 af Christen (Christensen) Hags kone i Hedegaard og vielsen 1761 af Sillesthoved med ham.}
NOTITS: Begravet 2. maj 1773 som Christen Hags kone.
23411733.07.05Mette Pedersdatter Farre Peder Villumsen Kirsten Pedersdatter? Birkebæk Eod: d: {Dom 5 p: Trin:} blev Anne {Christensdatter} Birkebæks datter af Farøe Kirsten {Pedersdatter?} et uægte barn døbt kaldet Mette. Frembaaren af hendes søster Bodel Pedersdatter af Farøe og udlagt til barnefader Peder Villomsen som tiente med hende paa Mindstrup. Var overværende Maren Sørensdatter, Maren Christensdatter af Givskov, Mads Madsen af Farøe og Søren Didriksen ib:
NOTITS: Søsteren Bodil hedder Pedersdatter, men hun kan have været en halvsøster.
23421733.07.19Maren Madsdatter Farre Mads Madsen ? Mads Madsens kone Dom 7 p: Trin: blev Mads Madsen af Farøe en datter døbt kaldet Maren. Frembaaren af Rebeka Madsdatter af Sønder Kollemorten {Øster Nykirke}. Faddere vare Niels {Nielsen} Graul, Jørgen Bank, Maren Knuds{datter} og Kirsten Frederiksdatter alle af Farøe.
23431733.09.29Anne Marie Nielsdatter Bøllund Niels Madsen Gertrud Pedersdatter Fest: Michael: hafde Niels Madsen af Byllund en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Marie Pedersdatter ib: Faddere vare Mads Bech, Christen {Nielsen} Silletsthoved {af Farre}, Anne Nielsdatter af Byllund, Inger Ferdinands af Give {By}.
NOTITS: Flytter med faderen til Sønder Kollemorten før 1754. Gift 1772 i Øster Nykirke med enkemand Hans Dideriksen Drejer i Nørre Kollemorten. Moderens navn fra skifte efter søsteren Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760 Engelsholm.
23441733.11.08Margrethe Jensdatter Ullerup Jens Christensen Mette Villadsdatter Eod: d: {Dom 23 p: Trin:} hafde Jens Christensen af Ullerup en datter til daab kaldet Margrethe. Frembaaren af Maren Villadsdatter af Store Mosgaard. Faddere vare Villads Thomsen af Store Mosgaard, Oluf Villadsen af Nygaard, Maren Sørensdatter af Ullerup og Mette Christensdatter ib:
23451733.12.13Karen Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen ? Anders Pedersens kone (2.) Dom 3 Adv: hafde Anders Pedersen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Else Christensdatter ibid: Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Christen Madsen ibid:, Else Nielsdatter, Anne Vestergaard af Give.
23461733.12.20Johanne Kirstine Hansdatter Ullerup Hans Nielsen Abelone Nielsdatter Dom 4 Adv: hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Johanne Kirstine. Frembaaren af Mette Nielsdatter af Lenaae {Lønaa, Thyregod}. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen af Ullerup, Christen Nielsen ibid:, Mette Boysen ibid:, Mette Villdsdatter ibid:
23471734.01.24Søren Sørensen Nederdonnerup Søren Festersen ? Søren Festersens kone Dom 3 p: Epiph: hafde Søren Festeersen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Maren Christensdatter af Givskov. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Søren Sørensen ibid:, Inger Ferdinant af Give, Kirsten Nielsdatter ibid:
23481734.03.14Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom Invoc: hafde Niels {Nielsen} Gravl af Farøe et barn til daab kaldet Anne Maria. Frembaaren af Maren Mølgaard. Faddere vare Jørgen Bank af Farøe, Anders Bank ibid:, Anne Maria, Inge Bank ibid:
23491734.03.21Christen Pedersen Givskov Peder Christensen Skomager Lisbeth Marcusdatter Dom Reminisc: hafde Peder Christensen Skomager et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Søren Sørensen af Givskov, Christen Christensen ibid:, Maren Christensdatter ibid:, Anne Vestergaard af Give {By}.
Begravelse nr. 6339
NOTITS: Begravet 2 år gammel 1736, #6339.
23501734.04.18Birte Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Ældre Østergaard Marie Nielsdatter Dom Palmarum hafde Christen {Christensen Hag, den Ældre} Østergaard af Hedegaard et barn til daaben kaldet Birret. Frembaaren af Barbara Christensdatter af Give {By}. Faddere vare Søren {Jensen?} Vestergaard af Hedegaard, Niels Laursen ibid:, Mette Jespersdatter ibid:, Anne Nielsdatter af Lenaae {Lønaa, Thyregod}.
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 17 uger gammel #6314.
23511734.06.06Søren Jørgensen Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Dom 6 p: Pasch: hafde Jørgen Nielsen af Donneruplund et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Mad: Bilhardt i Præstegaarden. Faddere vare Anders Nielsen {Wong} af Vonge, Peder Sørensen af Give {By}, Jomfrue Lene Margrethe {Grønbech} af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Begravet 24 uger gammel, #6318. Præst Bilharts kone siges for første gang at være af "præstegaarden".
23521734.06.09Oluf Olufsen Give By Oluf? Steffensen? Kirsten? Frandsdatter? {Hjemmedåb ses i begravelsen:} "Fest: Trin: blev begravet et barn Oluf Olufsen af Give Gl: 11 dage. "
Begravelse nr. 6312
NOTITS: Begravet 11 dage gammel, #6312. Der er ikke set andre Oluf i Give By på den tid end Oluf Steffensen, som skulle være faderen. Han var imidlertid død to måneder før, hvilket vel forklarer, at hans navn ikke er nævnt i begravelsen som ellers ved andre børn.
23531734.06.14Mette Jensdatter Give By Jens Jensen Skærhoved ? Jens Jensen Skærhoveds kone Eod: d: {Fer: 2 Pentec:} hafde Jens {Jensen} Skierhoed af Give {By} et barn til daaben kaldet Mette. Frembaaren af Maren Jensdatter af Nørskov {Lindeballe}. Faddere vare Jens Vestergaard af Give {By}, Niels Kræmmer ibid:, Anne {Nielsdatter} Vestergaard ibid:, Maren Christensdatter af Givskov.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6316.
23541734.08.29Karen Nielsdatter Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter  Dom 10 p: trin: hafde Niels Laursen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Inger Nielsdatter ibid: Faddere vare Christen Hansen af Hedegaard, Christen Nielsen ibid:, Johanne Johansdatter af Nederdonnerup, Anne Marie Nielsdatter ibid:.
23551734.10.06Lene Jespersdatter Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Eod: d: {d:6 Octobr:} hafde Jesper Jensen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Lene. Frembaaren af Inge Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels {Jensen} Dørken af Give {By}, Jens Jensen af Nederdonnerup, Kirsten Frandsdatter af Give {By}, Abbelone Christensdatter af ibid:
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Begravet 10 dage gammel, #6320. Abelone Christensdatter er Niels Jensen Dørkens kone.
23561734.10.10Christen Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 16 p: Trin: hafde hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Anne Christensdatter af Ørbæk i Hoven sogn. Faddere vare Anders Andersen af Sillesthoed, Niels Pedersen ibid:, Maren Sørensdatter {Sillesthoved} og Inger Ferdinant af Give {By}.
Begravelse nr. 5992
NOTITS: Antaget død kun dage gammel, næste søn kaldes Christen igen 10. juli 1735. Faderen født i Ørbæk, Hoven, Anne Christensdatter er hans søster. At Maren Sørensdatter er i Sillesthoved ses i næste dåb #2357.
23571734.10.17Gertrud Nielsdatter Sillesthoved Niels Pedersen Maren Madsdatter Dom 17 p: trin: hafde Niels Pedersen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Gjertrud. Frembaaren af Giertrud {Jensdatter} Skovsbøl {Vester sogn}. Faddere vare Niels Laursen af Linnet {Vester sogn}, Anders Eriksen i Hveisel, Karen Christensdatter af Sillesthoed, Maren Sørensdatter ibid:
NOTITS: Opkaldt efter Gertrud Jensdatter Skovsbøl i Vester sogn, som kunne være moderens mor.
23581734.11.01Søren Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Eod: d: {Fest Omnium Santor:} hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Johansen ibid:, Inge Ferdinant af Give {By}, Anne Vestergaard ibid:
23591735.01.06Karen Christensdatter Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter Fer: Epiphan hafde Christen Nielsen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Kaaren. frembaaren af Maria Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Søren Jensen, Niels Laursen, Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter ibid.
23601735.03.06Else Madsdatter Give By Mads Mortensen Johanne Sørensdatter Dom Reminisc: hafde Mads Mortensen af Give {By} et barn til daaben kaldet Else. Frembaaren af Mette Frandsdatter ibid: Faddere vare Niels {Jensen} Dørken, Jens {Christensen?} Hag, Bodil Skierhoed, Anne Marie ibid:
Begravelse nr. 6372
NOTITS: Begravet †3 år 1738, #6372.
23611735.03.13Jens Salomonsen Give By Salomon Hardon Smed ? Salomon Hardon Smeds kone Dom Ocul: hafde Salomon Hardon Smed af Give et barn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Anne Vestergaard ibid: Faddere vare Jens Vestergaard, Niels Kræmmer, Abbelon {Christensdatter} Dørken og Abbelon Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6323
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6323.
23621735.05.22Karen Nielsdatter Farre Niels Bødker ? Niels Bødkers kone Dom 6 p: Pasch: hafde Niels Bøcker af Farøe et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Bodel Christensdatter ibid: Faddere vare Christen Bøcker, Søren Didriksen, Anne Margrethe, Inge Nielsdatter ibid:
23631735.06.19Anne Christensdatter Farre Christen Bødker ? Christen Bødkers kone Dom 2 p: Trinit: hafde Christen Bøcker af Farøe et barn til daaben kaldet Anne. Frembaaren af Maren Mølgaard. Faddere vare Didrik Sørensen, Herman {Davidsen} Møller, Maren Sørensdatter af Givskov, Anne Jørgensdatter af Give.
23641735.06.26Morten Jensen Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Dom 3 p: Trinit: hafde Jens Mortensen af Nygaard et barn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af Boel Pedersdatter af Heiselbierre i Brande {Thyregod} sogn. Faddere vare Morten Jensen, Ole Villadsen Abbelon Nielsdatter af Ullerup, Margrethe Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6392
NOTITS: Begravet 4 aar gammel 1739, #6392.
23651735.07.03Christen Christensen Hag den Yngre Hedegaard Christen Christensen Hag, den Ældre Østergaard Marie Nielsdatter Dom 4 p: trinit: hafde Christen Østergaard af Hedegaard et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Møllers i Ulkiær Mølle. Faddere vare Christen Nielsen, Søren Jensen, Maren Nielsdatter af Bexgaard, Karen Mortensdatter ibid:
23661735.07.10Christen Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 5 p: Trinit: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Faddere vare Anders Jepsen, Niels Pedersen ibid:, Inger Ferdinants af Give {By}, Anna Vestergaard ibid:
NOTITS: Tredje dreng af dette navn i løbet af tre år. Denne lever og overtager 1761 gården. De andre to formodes døde.
23671735.07.17Kirsten Hansdatter Ullerup Hans Nielsen Abelone Nielsdatter Eod: d: {Dom 6 p: Trinit:} hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen, Christen Nielsen, Maren Christensdatter, Maren Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6355
NOTITS: †2 år gammel, #6355.
19537.19.5..17Dødfødt 1 Donnerup- lund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {1} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6324
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
19547.19.5..17Dødfødt 2 Donnerup- lund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {2} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6325
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
23681735.07.24Maren Jensdatter Nederdonnerup Jens Jensen Nygaard Anne Marie Nielsdatter Eod: d: {Dom 7 p: Trinit:} hafde Jens Jensen Nygaard af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Birethe {Sørensdatter} Donnerup. Faddere vare Søren Festesen, Jens Jensen, Johanne Johansdatter, Else Nielsdatter ibid:
NOTITS: Birte Sørensdatter Donnerup er Jørgen Nielsen Wongs kone paa Donneruplund. Der findes både en Jens Jensen og en Jens Jens Nygaard i Nederdonnerup.
23691735.07.31Anne Nielsdatter Tromborg Niels Nielsen Kirsten Christensdatter Eod: d: {Dom 8 p: Trinit:} hafde Niels Nielsen af Tromborg et barn til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Inger Nielsdatter i Hedegaard. Faddere vare Søren {Jensen} Hedegaard, Niels Tromborg, Inger Ferdinands af Give, Grethe Christensdatter af Byllund.
23701735.08.07Kirsten Olesdatter Nygaard Ole Villadsen Mette Mortensdatter Eod: d: {Dom 9 p: Trinit:} hafde Olle Villadsen af Nygaard et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Mette Villadsdatter af Ullerup. Faddere vare Jens Christensen af Ullerup, Jens {Mortensen} Nygaard, Karen Villadsdatter af Store Mosgaard, Anna Larsdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet 3 aar gammel, #6368. Mette og Karen Villadsdatter er søstre til faderen.
23711735.08.28Niels Christensen Farre Christen Nielsen Gjaldbæk Dorte Jensdatter Dom 12 p: Trinit: hafde Christen {Nielsen} Gjaldbæk af Farøe et barn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Thrine Hansdatter ibid:. Faddere vare Niels Bøcker, Christen Bøcker, Dorethe Bierres, Maren Nielsdatter ibid:
23721735.10.09Maren Sørensdatter Farre Søren Didriksen ? Søren Didriksens kone Dom 18 p: Trinit: havde Søren Didriksen af Farøe et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Anna Sørensdatter ibid: Faddere vare Anders Banck, Niels Bøcker, Karen Villadsdatter, Abbelon Villadsdatter ibid:
Begravelse nr. 6335
NOTITS: Begravet 4 måneder, #6335.
23731735.12.26Lars Andersen Bregnhoved Anders Larsen Maren Christensdatter Fer: 2 Nativ: Chr: hafde Anders Laursen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Else Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels Kræmmer af Give {By}, Søren Johansen af Breinhoed, Birethe Sørensdatter af Donneruplund, Mette Festersdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Begravet 10 maaneder gammel, #6346.
23741736.02.26Sidsel Nielsdatter Farre Niels Enevoldsen Mette Jensdatter Eod: d: {Dom Reminisc:} et uægte barn af Farøe Zidtzel. Moderen til dette barn navnlig Mette Jensdatter ibid: Frembaaren af Abbelon Villadsdatter ibid: Faddere are Mads Madsen, Hans Thuesen, Karen Villadsdatter, Inger Nielsdatter ibid: Rytteren er fader til dette barn, heede Niels Enevoldsen under Lif Companiet ved Obersten Kalk Rytter. Rytteren Niels Enevoldsen og Mette Jensdatter tiente tilhobe i Skanderup hos en mand ved navn Hans.
NOTITS: Abelone Villadsdatter er Peder Becks kone.
23751736.03.07Ingeborg Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen ? Anders Pedersens kone (2.) Onsdag d: 7 Marty hafde Anders Pedersen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Ingeborre. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter af Give {By}. Faddere vare Anders Jepsen af Sillesthoed, Jørgen Johansen af Breinhoed, Maren Christensdatter ibid:, Marie Pedersdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6338
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, #6338. Opnævnt efter første kone Ingeborg Clemmensdatter †1724.
23761736.03.14Frands Pedersen Give By Peder Frandsen ? Peder Frandsens kone Onsdag d: 14 Marty hafde Peder Frandsen af Give {By} et barn til daaben kaldet Frands. Frembaaren af Mette Andersdatter af Riis i Givskud sogn. Faddere vare Niels {Jensen} Dørken af Give {By}, Anders Christensen af Riis {Givskud}, Kirsten Frandsdatter og Kirsten Nielsdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6460
23771736.03.29Peder Pedersen Givskov Peder Christensen Skomager Birte Lisbet Marcusdatter Fest: Virid: hafde Peder Christensen Skomager af Givskov et barn til daaben kaldet Peder. Frembaaren af Anna Sørensdatter ibid: Faddere vare Niels Bierre, Christen Christensen af Givskov, Margrethe Christensdatter af Byllund, Leene Margrethe {Grønbech} ibid:
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1737, #6354.
23781736.04.04Hans Nielsen Give By Niels Smed ? Niels Smeds kone {REKONSTRUKTION: Niels Smed i Give By en søn Hans fra begravelsen 1736: 'Eod: d: {Onsdag d: 18 July} blev Niels Smeds barn Hans Nielsen af Give {By} begravet Gl: 14 uger og 3 dage.'}
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen. Der er en lille mulighed, at Niels Smed er flyttet til fra et andet sogn efter daaben.
23791736.04.15Margrethe Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom 2 p: Pasch: hafde Niels {Nielsen} Gravel af Farøe et barn til daaben kaldet Margrethe. Frembaaren af Cathrine Hansdatter ibid: Faddere vare Niels Bøcker, Jørgen Banck, Dorethe Bierres, Birrethe Andersdatter af Farøe.
Begravelse nr. 6348
NOTITS: Begravet 40 uger gammel, #6348.
23801736.04.15Maren Jensdatter Ullerup Jens Christensen Mette Villadsdatter Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} hafde Jens Christensen af Ullerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Mette Mortensdatter ibid: Faddere vare Jens Villadsen af Byllund, Olle Villadsen af Nygaard, Marie Pedersdatter Byllund, Maren Nielsdatter af Hedegaard.
23811736.05.16Johanne Jensdatter Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter {REKONSTRUKTION: Jens Villadsen i Bregnhoved en datter Johanne, ses af begravelsen 1736: 'Onsdag d: 18 July blev Jens Villadsens barn af Breinhoed Johanne Jensdatter begravet Gl: 9 uger.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen. Forældrene gift i Give i januar 4 måneder før fødslen.
23821736.08.05Christen Madsen Bæksgaard Mads Christensen ? Mads Christensens kone Dom 10 p: Trin: hafde Mads Christensen af Bexgaard et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Christensdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare Søren Sørensen, Enevold Christensen, Anna Eriksdatter, Karen Mortensdatter af Bexgaard.
23831736.08.12Jens Risom Hansen Byllund? Hans Lauridsen Staby Sophia Charlotte Jensdatter Risom Dom 11 p: Trin: hafde degnen Mons: {Hans Lauridsen} Stabye et barn til daaben kaldet Jens Risom. Frembaaren af Fr: Cammerraad Johanne Marie Casius af Breinhoed. Faddere vare Søren {Jensen} Hag af Give {By}, Jens Vestergaard, Lene Margrethe {Grønbech} af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
NOTITS: Her er fru kammerraad Johanne Marie Cassius flyttet fra Søndersthoved, hvor hun var i 1720, til Bregnhoved.
23841736.08.19Anne Sørensdatter Hedegaard Søren Jensen Inger Nielsdatter Dom 12 p: Trin: hafde Søren Jensen af hedegaard et barn til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Kirsten Christensdatter af Tromborg. Faddere vare Niels {Nielsen} Tromborg, Niels Larsen af Hedegaard, Kirsten Pedersdatter af Vorslunde, Anne Vestergaard af Give {By}.
Begravelse nr. 6393
NOTITS: Begravet 3 aar gammel, #6393. Niels Nielsen Tromborg er moderens far, Inger Nielsdatter hendes stedmor.
23851736.08.26Lars Jensen Ullerup Jens Larsen Dorte Pedersdatter Dom 13 p: Trin: hafde Jens Lassen af Ullerup et barn til daaben kaldet Las. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen, Jens Christensen, Mette {Villadsdatter} Mosgaard {i Ullerup}, Inger {Christensdatter} Hag her af Give {By}.
Begravelse nr. 6381
NOTITS: Begravet 3 år gammel 1739, #6381. Jens Christensen er gift med Mette Villadsdatter, som kom fra Mosgaard. Inger Christensdatter Hag blev 1727 gift med Niels Christensen Hag af Give By.
23861736.11.18Maren Nielsdatter Give By Niels Sørensen Kirsten Nielsdatter Dom 25 p: trin: hafde Niels Sørensen af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Pedersdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare lille Christen Christensen af Givskov, Søren Hag {Give By}, Anna Vestergaard, Marie Pedersdatter af Byllund.
NOTITS: Ikke klart hvem Store Christen Christensen er, når Christen Christensen af Givskov er Lille.
23871736.12.02Hans Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 1 Adv: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Hans. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Anders Jepsen af Sillesthoed, Ferdinand i Give {By}, Anne Vestergaard, Kirsten Frandsdatter ibid:
Begravelse nr. 7124
23881736.12.23Maren Nielsdatter Sillesthoved Niels Pedersen Mette Hansdatter Dom 4 Adv: hafde Niels Pedersen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Johanne Nielsdatter i Hiortlund udi {Sønder} Omme sogn. Faddere vare Hans Christensen i Sillesthoed, Niels Thomsen ibid:, Maren Sørensdatter ibid:, Inger Christensdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6421
NOTITS: Opkaldt efter Maren Madsdatter, faderens første kone. Begravet med navn Mette 5 år gammel 1741, #6421. Niels og Mette gift i feb. 1736, hans 2. kone. Johanne Nielsdatter sandsynligvis faderens første datter, 19, med 1. kone Maren Madsdatter.
23891736.12.26Abelone Hansdatter Ullerup Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone (2.) Fer: 2 Nativ: Chr: hafde hans Nielsen af Ullerup et barntil daaben kaldet Abbelone. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen af Ullerup, Jens Christensen, Maren Nielsdatter, Mette Christensdatter ibid:
NOTITS: Begravet 10 uger gammel, #6349. Opkaldt efter faderens første kone Abelone Nielsdatter †1735. Familiesammenhæng ikke klar.
23901736.12.27Maren Jørgensdatter Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Fer: 3 Nativ: Chri: hafde Jørgen Nielsen {Wong} paa Donneruplund et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Maren Jensdatter i Overgaard i Ikast sogn. Faddere vare Jens {Christensen} Østergaard i Nederdonnerup, Anders Nielsen {Wong} i Vonge i {Øster} Nykirke sogn, Johanne Johansdatter af Nederdonner, Anne Vestergaard i Give {By}.
Begravelse nr. 6351
NOTITS: Begravet 23 uger gammel, #6351.
23911737.01.27Maren Jørgensdatter Give By Jørgen Sørensen Poder Anne Elisabeth Larsdatter Dom 3 p: Epiph: hafde Jørgen Sørensen Pode{r} af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter ibid: Faddere vare Søren Jensen Hage, Peder Frederiksen, Inge Christensdatter, Kirsten Nielsdatter.
NOTITS: Kirsten Frandsdatter er gift med faderens bror Peder Sørensen Poder. Inge Christensdatter med Niels Christensen Hag og Kirsten Nielsdatter med Niels Sørensen alle i Give By. Jørgen Sørensen Poder ses ikke mere i Give, han har midlertidigt boet hos sin bror, som flytter til Vejle By før 1748, hvor denne ses i en folketælling.
23921737.02.17Maren Nielsdatter Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter Dom septuages hafde Niels Nielsen af Tromborg et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Inger Nielsdatter af Hedegaard. Faddere vare Søren Jensen af Hedegaard, Niels Larsen ibid:, Kirsten Christensdatter af Nederdonnerup, Anne Andersdatter af Byllund.
NOTITS: Inger Nielsdatter er faderens søster, hun er gift med Søren Jensen i Hedegaard.
19601737.05.07Dødfødt Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 3 p: Pasch: blev Christen Nielsens datter som var dødfødt af Hedegaard begravet.'}
Begravelse nr. 6356
NOTITS: Fødslen sat 5 dage før begravelsen.
23931737.06.02Villads Jensen Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter Eod: d: {Dom 6 p: Pasch:} hafde Jens Villadsen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Villads. Frembaaren af Birrithe Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Jensen af Hedegaard, Marie Pedersdatter af Byllund, Else Nielsdatter af Breinhoed.
23941737.07.28Maren Sørensdatter Give By Søren Pedersen Skrædder ? Søren Pedersen Skrædders kone Dom 6 p: Trin: hafde Søren {Pedersen} Skrædder af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter ibid: Faddere vare Søren Jensen Hage af Give {By}, Jørgen Sørensen Pode{r}, Anna Vestergaard, Inger Ferdinands ibid:
23951737.10.18Fester Sørensen Nederdonnerup Søren Festersen ? Søren Festersens kone {REKONSTRUKTION: Hjemmedøbt Søren Festersens barn af Nederdonnerup Fester. Set fra begravelsen 1737: 'Dom 19 p: Trin: blev begravet Søren Festesens barn Fester af Nederdonnerup Gl: 9 dage.'}
Begravelse nr. 6363
NOTITS: Begravet 9 dage gammel, #6363.
23961737.11.10Søren Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom 21 p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Jens {Christensen} Østergaard af Nederdonnerup, Jens Jensen Hedegaard ibid:, Anna Vestergaard i Give {By}, Inger {Christensdatter} Hage ibid:
23971737.12.08Laurids Nielsen Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter Eod: d: {Dom 2 Adv:} hafde Niels Larsen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Laurs. Frembaaren af Inger Nielsdatter ibid: Faddere vare Søren {Jensen} Vestergaard og Christen {Christensen} Haag ibid:, Anna Vestergaard og Inger {Christensdatter} Haag af Give {By}.
Begravelse nr. 6839
NOTITS: Inger Christensdatter Hag fra vielsen #8094 1727. Moderens navn far FT 1787.
23981737.12.22Mads Nielsen Bøllund Niels Madsen Gertrud Pedersdatter Dom: 4. Adv: hafde Niels Madsen af Byllund et barn til daben kaldet Mads. Frembaaren af Maria Pedersdatter ibid: Fadd: vare, Jens {Nielsen} Holm, Jens Nielsen, Maren Simonsdatter, Maren Nielsdatter, alle af Byllund.
NOTITS: Moderens navn fra skifte efter søsteren Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760 Engelsholm. Familien flytter til Sønder Kollemorten i Øster Nykirke sogn før 1754. Mads Nielsen begravet 1826 i Sønder Kollemorten, gift 1771 i Øster Nykirke med Ane Jørgensdatter af Haustrup, Øster Nykirke. Se Jens Peder Hansen: "Landsbyen Sønder Kollemorten i 1700- og 1800-tallet", 1998, Spøttrup.
23991738.01.12Hans Farre  Karen Hansdatter Dom 1 p: Epiph:, hafde Karen Hansdatter af Farroe et barn til daaben kaldet Hans. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Mads Madsen, Veeste Andersen, Inge Pedersdatter, Mette Jensdatter, alle af Farrøe.
NOTITS: Ikke angivet som uægte, ingen far udlagt. Men ingen mand død i Farre før dette datum, der kunne passe.
24001738.01.19Jens Pedersen Farre Peder Bank ? Peder Banks kone Dom 2 p :Epiph:, hafde Peder Banch af Farrøe, et barn til daaben, kaldet Jens. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Mads Madsen, Jørgen Bank, Inge Pedersdatter, Kirsten Nielsdatter, alle af Farrøe.
24011738.03.02Kirsten Pedersdatter Give By Peder Frederiksen ? Peder Frederiksens kone Dom Reminihc:, hafde Peder Frederiksen af Give, et barn til daaben kaldet Kirsten. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Jørgen {Sørensen} Pode{r}, Niels {Jensen} Dørken, Mette Andersdatter, Karen Sørensdatter, alle af Give.
24021738.03.30Jens Sørensen Give By Søren Iversen ? Søren Iversens kone Dom Palmarum, hafde Søren Ifversen af Give {By} et barn til daaben kaldet Jens. Fremb: af Inge Ferdinand ibid:, Fadd: vare Søren Jensen Hage, Peder Pode, Inge {Christensdatter} Hage og Anna Verstergaard, alle af Give.
24031738.04.03Anne Margrethe Pedersdatter Givskov Peder Christensen Skomager Birte Lisbeth Marcusdatter Fest: Virid:, hafde Peder {Christensen} Skomager af Gyvskov et barn til daaben kaldet Anna Magrete. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: var Christen Christensen, Niels Sørensen, Magrete Christensdatter, alle af Givskov, Anna Ferdinans af Give.
24041738.04.08Ole Pedersen Poder Give By Peder Sørensen Poder Kirsten Frandsdatter Fer: 3 p: Pasch, hafde Peder Sørensen Pode{r} af Give {By} et barn til daaben kaldet Olle. Fremb: af Maren Christensdatter af Givskov. Fadd: vare Niels Kremmer af Give {By}, Christen Christensen af Givskov, Anna Vestergaard og Inge {Christensdatter Hage?} af Give {By}.
19521738.05.01Dødfødt Donnerup- Lund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Eod: d: {Dom 4 p: Pasch} blev begravet et dødfød barn, som var Jørgen Nielsens {Wongs} paa Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6367
24051738.05.04Niels Nielsen Farre Niels Bødker ? Niels Bødkers kone Dom 4 p: Pasch, hafde Niels Bøcker af Farrøe et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Niels {Nielsen} Gravl, Veeste Andersen, Marie Hansdatter, Kirsten Nielsdatter, alle af Farrøe.
24061738.05.11Niels Nielsen Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom 5 p. Pasch, hafde Niels {Nielsen} Gravl af Farrøe et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Kirsten Frideriks fra Balle i Bredsten sogn. Fadd: vare Niels Bøcker, Christen Bøcker, Anna Jørgensdatter, Marie Hansdatter alle af Farrøe.
24071738.08.03Kirsten Olesdatter Nygaard Ole Villadsen Mette Mortensdatter Dom 9 p: Trin:, hafde Olle Villatzen af Nygaard et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Niels {Christensen} Boysen, Christen Nielsen af Ullerup, Inge {Christensdatter} Hage og Anna Ferdinantz af Give.
Begravelse nr. 6395
NOTITS: Begravet 1 aar 1740, #6395.
24081738.08.10Niels Hansen Ullerup Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone (2.) Dom 11 p: Trin:, hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Maren Nielsdatter ibid. Fadd: vare Olle Villatzen af Nygaard, Christen Nielsen af Ullerup, Marie Pedersdatter af Byllund, Anne {Nielsdatter} Vestergaard af Give {By}.
24091738.08.24Niels Christensen Hedegaard Christen Midtgaard ? Christen Midtgaards kone Dom 13 p: Trin:, hafde Christen Mitgaard af Heedgaard et barn til daaben kaldet [Niels]. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Christen Østergaard, Inge Nielsdatter af Heedgaard, Karen Nielsdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6405.
24101738.09.14Villads Pedersen Give By Peder Christensen Hag Karen Villadsdatter Dom 15 p: Trin:, hafde Peder Christensen Hag af Give et barn til daaben kaldet Villas. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Søren {Jensen} Hage, Niels Bank, Inge Nielsdatter, Anne Ferdinantz af Give {By}.
24111738.09.21Dorte Jensdatter Nederdonnerup Jens Jensen Nygaard ? Jens Jensen Nygaards kone Dom 16 p: Trin:, hafde Jens Jensen Nygaard af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet {Dorte}. Fremb: af Marie Pedersdatter {Byllund}.
NOTITS: I FT 1787 ses en datter af Jens Jensen (formodet Nygaard) i Nederdonnerup, som hedder Dorte. Hun angives til 52 år, hvilket er nær på de rigtige 49
24121738.11.30Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Pedersen Mette Nielsdatter Dom 1 p: Adv:, hafde Niels Pedersen af Sillesthoed en barn til daaben frembaaren af Hanses {Hans Christensens} hustru {Karen Hansdatter} ibid:. Barnets nafn var Anne Marie.
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, #6373.
24131738.12.14Christen Olesen Farre Ole Andersen Anne Jørgensdatter Dom iii Adv:, hafde Olle Andersen af Farrøe en barn til daab frembaaren af Peder Pedersens hustru i Give {By}. B: nafn er Christen.
24141738.12.14Ebbe Farre  ? Jensdatter Samme dag {Dom iii Adv:} en slægfre {slægfred} barn af Farrøe kaldet Ebbe. {Begravelsen jan. 1739: "Samme dag {Dom II p: Epiph:} blev en slægfred barn jordet som er Jens Tyregors datter."}
Begravelse nr. 6375
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel, #6375.
24151739.01.06Morten Christensen Give By Christen Pedersen Anne Marie Troelsdatter Fest: Epiph:, blev døbt en barn af Christen Pedersen i Give {By} der fik nafn Morten. Frembaaren af Peder Hansens hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6377
NOTITS: Begravet 1 måned gammel, #6377.
24161739.02.01Maren Pedersdatter Give By Peder Frandsen ? Peder Frandsens kone Dom Sexagesima, hafde Peder Franssen i Give {By} en barn til daab frembaaren af Anderses {Anders Christensens} hustru i Riis. b: nafn var Maren.
NOTITS: Anders patronym fra #2376.
24171739.02.15Maren Clemmensdatter Nygaard Clemmen Jensen Birte? Nielsdatter? Dom Invocavit, hafde Clemend Jensen i Nygaard en barn til daaben frembaaren af Maren Christensdatter i Brand{e}. b: nafn er Maren.
NOTITS: Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som næste barn blev døbt 16. dec. 1740. Formodet død i barselsseng.
24181739.02.15Maren Sørensdatter Nederdonnerup Søren Festersen ? Søren Festersens kone Samme dag {Dom Invocavit} hafde Søren Fæstesen en barn til daab frembaaren af Christen {Christensen} Skovs {Give By} hustru. b: nafn er Maren.
Begravelse nr. 7019
24191739.02.22Maren Nielsdatter Givskov Niels Sørensen Maren Pedersdatter Dom ii Faste, hafde Niels Sørensen af Givskov en barn til daab fremkbaaren af hans kones moder. b: nafn var Marren.
24201739.03.08Johanne Jensdatter Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter Dom Lætare, hafde Jens Villadsen i Brenhoed en barn til daab frembaren af Marie Pedersdatter {i Byllund}. Barnets nafn var Johanne. Fadere vare Jens {Nielsen} Holm, Jens {Christensen} Egsgaard i Uldrup {Ullerup}, Ole Villesen {Villadsen} i Nygaard, Søren Johansen ibid: {ibid: her Bregnhoved, ikke Nygaard}.
24211739.05.18Jens Sørensen Hedegaard Søren Jensen ? Søren Jensens kone Fest: ii Pentec:, hafde Søren Jensen i Heedgaard en barn til daab frembaaren af Jørgen Nielsens {Wongs} hustru {Birte Sørensdatter} paa Donneruplund. Barnets nafn var Jens. Faddere vare af Heedgaard og Byllund.
Begravelse nr. 6385
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel, #6385.
24221739.05.18? Ivers/en/datter Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Samme dag {Fest: ii Pentec:} hafde Yver {Jensen} Mølgaard en barn til daab frembaren af Kirsten Møllers i Farrøe Mølle. barnets nafn var {?}. Faddere vare alle af Farrøe.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Lindeballe.
24231739.06.21Margrethe Christensdatter Farre Christen Bødker ? Christen Bødkers kone Dom iv p: trinit hafde Christen Bøcker en pigebarn til daab kaldet Magrete. Frembaaren af Maren Nielsdatter i Mølgaard. Faddere vare alle af Farrøe.
Begravelse nr. 6386
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6386.
24241739.07.12Dorte Vestesdatter Farre Veste Andersen Maren Sørensdatter Dom vii p: Trinit: havde Veeste Andersen af Farrøe en barn til daab frembaaren af Inge Pedersdatter ibid: Faddere vare alle af Farrøe. Barnets nafn var Doret.
24251739.07.26Johan Christensen Hedegaard Christen Christensen Hag, den Ældre Marie Nielsdatter Dom ix p: Trinit hafde Christen {Christensen} Hage i Heedegaard en barn til daab frembaaren af Johan {eller Johanne?} i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare Mari Pedersdatter og Maren Nielsdatter i Byllund, Peder {Hansen} Møllers datter Anne {Pedersdatter, 16, Ulkær Mølle}, Søren {Jensen} Vestergaard og Niels Meettegaard ibid: {ibid: her Hedegaard} b: nafn var Johan.
24261739.09.13Mette Hansdatter Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 16 p: trinit: hafde Hans {Christensen} Sillesthoed en barn til daab som heder Mette. Blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare af Sillehoed og Breinhoed.
NOTITS: †1764, 24 år i Farre Mølle, Give. Hun tjente ved hendes død i Farre Mølle.
24271739.09.20Navnløs Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION: Niels Nielsen i Tromborg et barn Navnløs. Begravelsen 27. sep. 1739: 'Samme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted {Tromborg}.'}
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Begravet kort efter fødslen før daaben. Datoen er valgt en uge før begravelsen. "Samme sted" som forrige begravelse #6382.
24281739.12.13Birte Nielsdatter Give By Niels Bank ? Niels Banks kone Dom 3 advend hafde Niels Banck i Give en barn til daab. blef frembaaren af Johan i [Nedvad?] {Lindeballe}. Faddere vare alle af Give {By}. Barnets nafn ere Berthe.
24291739.12.25Mette Jensdatter Ullerup Jens Christensen Egsgaard Mette Villadsdatter Fest Nativ Chri: hafde Jens {Christensen} Egsgaard i Ulderup {Ullerup} en barn til daab. b: blef frembaaret af Karen Vellesdatter {Villadsdatter} i Store Moesgaard. Faddere vare af Ulderup. Barnets nafn er Mette.
24301740.01.17Niels Nielsen Bøllund Niels Jensen ? Niels Jensens kone Dom 2 p: epiph: hafde Niels Jensen af Byllund en barn til daab. Som blef frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Faddere vare af Byllund og Uldkier Mølle. Barnets nafn var Niels.
NOTITS: Hvem der var fadder fra Ulkær Mølle kan ikke ses.
24311740.01.17Karen Nielsdatter Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter Dom 2 p: Epip: hafde Niels Larsen i Heedegaard en barn til daab som blef frembaaren af Johan{ne} i Ulderup. Faddere vare af Heedegaard og Ulderup. Barnets nafn var Karen.
NOTITS: Samme kirkebogsskriver nævner samme år "Johan Johansdatter" i Nederdonnerup, der også skrives som Johanne andetsteds #2433, dermed er det en kvinde.
24321740.01.24Anne Christensdatter Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter Dom 3 p: Epiph: hafde Christen Pedersen Møller her i byen en barn til daab som blef frembaaren af Anne Pedersdatter i Uldkiær Mølle. Faddere vare her af byen. Barnets nafn var Anna.
Begravelse nr. 6397
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6397.
24331740.01.24Fester Christensen Nederdonnerup Christen Hansen Mette Festersdatter Samme dag {Dom 3 p: Epiph:} var en uægte barn til daab. Moderen var Mette [Festers]datter af Nederdonnerup. Blef udlagt til barnefader en ungkarl i Kolding ved nafn Christen Hansen. Blef frembaaren af Johan{ne} Johansdatter sammesteds. Barnets navn var Fester.
24341740.02.11Laurids Larsen Farre Mølle Lars Johansen Kirstine Christensdatter {REKONSTRUKTION: Lars Johansen i Farre Mølle en søn hjemmedøbt Laurids. Fra begravelsen tre dage senere 14. feb. 1740: 'Dom Septuagesima blef jordet en barn som var Lars Johansens af Farøe Mølle. Barnets nafn var Lavrs. gl: 3 dage.'}
Begravelse nr. 6394
NOTITS: Begravet 3 dage gammel, #6394.
24351740.02.28Niels Nielsen Sillesthoved Niels Pedersen Mette Nielsdatter Dom Esto Mihi hafde Niels Pedersen af Sillehoed en baarn til daab som blef frembaaren af Mari Pedersdatter Byllund. Faddere vare af Sillehoed og Breinhoed. Barnets nafn var Niels.
24361740.03.20Jens Jørgensen Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter Dom Oculi hafde Jørgen Johansen af Brenhoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} Kiæste {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Give og Brenhoed. Barnets nafn var Jens.
24371740.03.27Voldborg Sørensdatter Farre Søren Didriksen Karen Christensdatter Dom Lætare hafde Søren Dirricksen af Farrøe en barn til daab som blef frembaaren af Vesste Andersens hustru {Karen Christensdatter} ibid: Faddere vare af Give {By} og Farrøe. Barnets navn er Voldborg.
Begravelse nr. 6401
NOTITS: Begravet 5 maaneder gammel, #6401.
24381740.05.08Jørgen Pedersen Give By Peder Christensen Hag Karen Villadsdatter Dom Jubilate hafde Peder Christensen Hag her af Give {By} en søn til daab som blef Kaldet Jørgen. Blef frembaaret af Degnens {Jens Nielsen Holms} Kierste {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Give {By}.
Begravelse nr. 6425
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6425.
24391740.05.29Birte Jørgensdatter Give By Jørgen Sørensen Poder Anne Elisabeth Larsdatter Dom Exaudi hafde Jørgen Sørensen {Poder} af Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinantzdatter. Fadder vare af Give {By}. Barnets nafn er Bertte.
Begravelse nr. 6695
NOTITS: Begravet 1769 i Øgelund, gift med Peder Mortensen.
24401740.06.06Bodil Jørgensdatter Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Fest 2 Pentecostes hafde Jørgen Nielsen {Wong} af Donneruplund en datter til daab som blef kaldet Boel. Blef frembaaren af Niels Andersens {Wongs} hustru {Bodil Andersdatter} i Vong {Øster Nykirke}. Faddere vare Anders Nielsen og hustru {Birgitte Marie Albertsdatter} i Østerhoed {Givskud} og Bertte Nielsdatter {Wong} i Vong og Peder Pedersen i Give {By} og Olle Vellesen {Villadsen} i Nygaard.
Begravelse nr. 6406
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, #6406. Opkaldt efter faderens mor Bodil Andersdatter, som bærer.
24411740.06.06Poul Laversen? Give By Lavers Margrethe Frandsdatter Samme dag {Fest 2 Pentecostes} blef en slegfred barn døbt som var Magrete Fransdatters her af Give. Som blef frembaaren af Mari Pedersdatter sammesteds. Blef udlagt til barnefader en person ved nafn Lavers ude ved Haderslef i Fielstrup sogn. Faddere vare af Give {By}. Barnets nafn varPovel.
24421740.06.06Karen Hansdatter Ullerup Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone (2.) Fest 2 Pentec: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Enge Christensdatter i Brandlund {Brande}. Faddere vare af Ulderup og af Give {By}. Barnets nafn var Karen.
NOTITS: Moderen kunne også som bæreren være fra Brande, moderen ikke gift i Give.
24431740.07.10Kirsten Nielsdatter Vorslunde Niels Sørensen Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION: Dåb glemt i kirkebogen, Niels Sørensen i Vorslundes barn Kirsten. Begravelsen 18. sept. 1740: 'Dom xiiii p: Trinit: blev Niels Sørensens barn af Vorslunde jordet Kirsten Nielsdatter. gl: 10 uger.'}
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Begravet 10 uger gammel, #6407.
24441740.10.09Maren Olesdatter Farre Ole Anderen ? Ole Andersens kone Dom xvii p: Trinit: hafde Olle Andersen af Farrøe en barn til daab som blef frembaaren af Maren Knuds i Skirhoed {Skærhoved}. Fadderen vare af Farrøe. Barnets nafn er Maren.
24451740.12.16? Clemmens/en/datter Nygaard Clemmen Jensen Birte? Nielsdatter? Samme dag {d: 16 Dec:} hafde Clemmen Jensen af [Biid?[ {dåb 1739 af Nygaard #2417} en barn til daab som blef frembaaren af Yvers hustru i Heestelund. Fadderne vare af Nygaard og Hestellund. Barnets nafn var {glemt}.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, #6412. Den formodede moder Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som dette barn blev døbt 16. dec. 1740. Vel død i barselsseng.
24461741.01.01Morten Olesen Nygaard Ole Villadsen Mette Mortensdatter Fest Circumsis: Chr: hafde Volle Vellazten {Villadsen} af Nygaard en barn til daaben som blef frembaaren af Jens {Nielsen} Holms Kierste {Maren Pedersdatter}. Fadderne vare af Uldrup {Ullerup} og Give {By}. Barnet navn var Morten.
NOTITS: Opnævnt efter moderens far i Nygaard Morten Jensen.
24471741.03.12Jens Pedersen Give By Peder Sørensen Poder Kirsten Frandsdatter Dom Lætare hafde Peder {Sørensen} Poder her i Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Anne Olufsdatter ibid:. Fadderne vare af Give {By}. Barnets nafn var Jens.
24481741.03.12Morten Christensen Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter {REKONSTRUERET: Christen Pedersen Møller i Give By to sønner døbt Morten og Anders. Begravelsen 19. mar. 1741: "Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage."}
Begravelse nr. 6413
NOTITS: Begravet 16 dage gammel, #6413. Tvillinger, begge døde.
24491741.05.12Anders Christensen Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter {REKONSTRUERET: Christen Pedersen Møller i Give By to sønner døbt Morten og Anders. Begravelsen 19. mar. 1741: "Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage."}
Begravelse nr. 6414
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, #6414. Tvillinger, begge døde.
24501741.04.23Johannes Lauridsen Farre Mølle Laurids Johansen Kirstine Christensdatter Jubilate hafde Laurs Johansen i Farrøe Mølle en barn til daab som blef frembaaren af. Faddere vare af Farøe. Barnets nafn var Johannes.
Begravelse nr. 6434
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6434. "... blef frembaaren af..." navnet mangler.
24511741.05.30Karen Pedersdatter Farre Peder Pedersen ? Peder Pedersens kone  Dominica samme dag {Cantate} var tvænde {for det andet barn se #2452} børn til daab. Peder Pedersen en datter som blef frembaaren af Trine Bøcker ibid: Fadderne vare af Farøe. Barnets nafn var Karen.
24521741.04.30Kirsten Madsdatter Bæksgaard Mads Christensen ? Mads Christensens kone {Dominica samme dag {Cantate} var tvænde børn til daab.} Den anden var Mads Christensens af Beexgaard som blef frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} kone {Maren Pedersdatter} i Give {By}. Barnets nafn var Kirsten.
24531741.06.24Niels Jensen Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter Dom St: Hansdag hafde Jens Vellasen {Villadsen} i Brænhoed {Bregnhoved} en søn til daab som blef fembaaren af Karen Vellasdatter {Villadsdatter} i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare af Brænhoed og Give {By}. Dens nafn er Niels.
Begravelse nr. 6419
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, #6419.
24541741.08.15Navnløs Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter {REKONSTRUKTION: Christen Nielsen i Hedegaard en søn Navnløs. Begravelsen 20. Aug. 1741: 'Dom xii p: Trinit: blef Christen Nielsen en nafnløs søn jordet.'}
Begravelse nr. 6420
NOTITS: Begravet 20. Aug. 1741, #6420. Der er vel ikke andre Christen Nielsener det kunne være.
24551741.09.24Johan Jørgensen Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter Dom 17 p: Trinitaet hafde Jørgen Johansen en søn til daaben som blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Fadderne vare af Brænhoed og Heedegaard. Dends nafn var Johan.
24561741.09.29Elisabet Sørensdatter Give By Søren Pedersen Skræder ? Søren Pedersen Skræders kone Dom Mickali hafde Søren {Pedersen} Skræder i Give en datter til daaben som blef frembaaren af Lisebett af Egholm Mølle {Tørring}. Dens nafn var Lissebett. Fadderene var af Give {By}.
24571741.10.08Kirsten Nielsdatter Givskov Niels Sørensen Maren Pedersdatter Dom xviiii p: Trinit: hafde Niels Sørensen en barn til daaben som blef frembaaren af Kirsten Frandsdatter i Give {By}. Faddere var af Gifskov og Give {By}. Dends nafn er Kirsten.
24581741.11.12Niels Nielsen Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter Dom xxiiii p: Trinit: hafde Niels Nielsen i Tromborg en søn til daaben som blef frembaaren af Jens {Nielsen Holm} Degens kone {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Heedegaard. Dens nafn er Niels.
Begravelse nr. 6449
NOTITS: Begravet 3 år gammel, #6449.
24591741.11.12Gertrud Lauridsdatter Farre Laurids Larsen Karen Hansdatter Samme dag {Dom xxiiii p: Trinit: } hafde Lavrs Lassen af Farrøe en datter til daaben som blef frembaaren af Johanne i [Nebvad] {Lindeballe}. Dens nafn er Gierttred.
24601741.11.12Mette Sørensdatter Bregnhoved Søren Johansen Johanne Rasmusdatter Den xxiiii p: Trinit: hafde Johanne Rasmusdatter i Brænhoed {Bregnhoved} en datter til daab som flef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Ibid:. Dens nafn er Mette.
Begravelse nr. 6424
NOTITS: Begravet 9 uger gammel, #6424. Faderen døde to uger før daaben, derfor står kun moderens navn.
24611741.11.26? Nielsdatter Farre Niels Bødker ? Niels Bødkers kone Dom xxvi p: Trinit: hafde Niels Bøcker i Farrøe en datter til daaben som blef frembaaren af Anne Jørgensdatter ib:. Faddere vare af Farøe. {navn glemt}.
24621741.12.17Anne Sørensdatter Hedegaard Søren Jensen Vestergaard Inger Nielsdatter Dom iii post Advent hafde Søren {Jensen} Vestergaard i Heedegaard en datter til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter. Faddere vare af Ibid:. Dens nafn er Anne.
24631741.12.26Vested Vestedsen Farre Veste Andersen Maren Sørensdatter ii Nat: Chr: hafde Veste Andersen i Farøe en søn til daaben som blef baaren af Mari Pedersdatter i Give. Dens nafn er Veste. Fadderne vare af Farøe.
Begravelse nr. 6427
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6427.
24641742.04.15Anne Christensdatter Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter Dom Jubilate hafde Christen Pedersen Møl{ler} en datter til daaben som blef frembaaren af Møllerkonen {Maren Christensdatter} Ulkiær Mølle. Faddere vare af Give {By}. Dens nafn er Anne.
24651742.04.15Christen Christensen Mosgaard- store Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Samme dag {Dom Jubilate} hafde Christen Nielsen i Stor Mosgaard en søn til daaben som blef fembaaren af Hans Nielsens hustru i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare af Give {By} og Ulderup. Dens nafn var Christen.
24661742.04.22Erik Pedersen Øgelund Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Den iiii sønndag effter Paaske hafde Peder Nielsen i Øgelund 2 sønner til daaben. Blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter den ene og den anden baaren af Niels Sørensens hustru i Vorslund. Faddere vare af Give. Dierris nafner ere Errick og Morten.
24671742.04.22Morten Pedersen Øgelund Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Den iiii sønndag effter Paaske hafde Peder Nielsen i Øgelund 2 sønner til daaben. Blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter den ene og den anden baaren af Niels Sørensens hustru i Vorslund. Faddere vare af Give. Dierris nafner ere Errick og Morten.
24681742.05.20Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom p: Trinit hafde Niels {Nielsen} Grauel i Farrøe en datter til daab som blef frembaaren af Volle Banckes hustru samme sted. Faddere vare af Farrøe. Dens nafn er Anne Marie.
Begravelse nr. 6449
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6449.
24691742.05.27Birte Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Ældre Marie Nielsdatter Dom 1 p: Trinit hafde Christen Christensen i Heedegaard en datter til daab som blef frembaaren af Johanne Frandsdatter i Uldrup. Fadderene vare af Heedegaard og Uldrup {Ullerup}. Dens nafn er [Berret].
24701742.06.10Karen Hansdatter Ullerup Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone Dom iii p: Trinit: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Christen Nielsens hustru i Stor Mosgaard. Faddere vare af Give og Ulderup. Dens nafn er Karen.
24711742.06.17Cathrine Marie Jensdatter Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter Dom iiii p: Trinit: hafde Jens Vellasen i Brænhoed en barn til daab som belf frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Dens nafn var Cathrine Marie. Faddere vare af Brænhoed og Give {By}.
24721742.06.24Kirsten Pedersdatter Givskov Peder Christensen Skomager Birte Lisbeth Marcusdatter Dom v p: Trinit: hafde Peder Christensen {Skomager} i Gifskov en barn til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter i Give {By}. Faddere vare af Gifskov og Give. Dens navn var Kirsten.
24731742.06.24Niels Nielsen Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter Fest Joh: Baptiste hafde Niels Larsen i Hedegaard en barn til daab som blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Faddere vare af Heedegaard og Ulderup. Dens nafn er Niels.
24741742.07.01Søren Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom vi p: Trinit: hafde Hans Christensen Sillehoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter} i Give Faddere vare af Sillehoed og Give {By}. Dens nafn er Søren.
24751742.07.08Bodil Andersdatter Donneruplund Anders Nielsen Wong Birgitte Marie Albertsdatter Dom [...] p: Trinit hafde Anders Nielsen {Wong} paa Donruplund en barn til daab som blev frembaaren af Bertte Nielsdatter {Wong} af vonge {Øster Nykirke}. Faddere vare af Nederdonnerup og Give {By}. Dens nafn er Bodel.
NOTITS: Efter broderen Jørgen Nielsen Wongs død i nov.1740, er Anders Nielsen Wong blevet bestyrer paa Donneruplund for hans far Niels Andersen Wong, der bor i Vonge. Opkaldt efter faderens mor Bodil Andersdatter.
24761742.07.15Niels Nielsen Sillesthoved Niels Pedersen Mette Nielsdatter Dom viii p: Trinit: hafde Nielse Pedersen i Sillesthoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter} af Give {By}. Faddere vare af Sillehoed og Give {By}. Dens nafn er Niels.
NOTITS: Efter 1742 før 1749 flytter familien til Lindeballe, hvor Niels er opvokset.
24771742.10.07Johannes Christensen Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter Dom xx p: Trinit: hafde Christen Nielsen i Heedegaard en barn til daaben som blef frembaaren af Anne Pedersdatter i Give {By}. Dens nafn er Johannes. Faddere vare af Give {By} og Hedegaard.
24781743.03.10Johanne Marie Madsdatter Give By Mads Mortensen ? Mads Mortensens kone Samme dag {Domic: Reminisere} hafde Mads Mortensen i Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Bereth Sørensdatter ibid: Fadderne vare af Give {By} og dens navn Johanne Mari.
24791743.03.17Maren Pedersdatter Farre Peder Anne Iversdatter {REKONSTRUKTION: Hjemmedøbt Anne Iversdatters datter af Farre Maren. Begravelsen 20 mar. 1743: 'Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.'}
Begravelse nr. 6433
NOTITS: Begravet 5 dage gammel, #6433. Moderen begravet samme dag.
24801743.04.15Niels Bentsen Farre Bent Nielsen Maren Johansdatter Fest ii Pasch haver Bent Nielsen af Farøe et baaren til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Povelsens hustru {Else Jensdatter} af Haresøe. Faddere vare af Fare og Give {By}.
NOTITS: Niels Poulsen, *1701c †1766 Harresø gift 1725 med Else Jensdatter, enke i Østerhoved, Givskud. Datteren Anne Marie Nielsdatter blev gift med Claus Pedersen af Skovbølling (tak til Vera K. Madsen).
24811743.06.16Margrethe Iversdatter Farre Iver Jensen ? Iver Jensens kone  Domini i p: Trinitatis haver Iver Jensen af Fare et barn til daaben kaldet Margrette. Frembaaren af Bent Nielsens hustru {Maren Johansdatter} ibid: Fadderne vare af Farøe og Gifskov.
24821743.08.25Else Lauridsdatter Farre Mølle Laurids Johansen Kirstine Christensdatter Domini xi p: Trinitatis haver Lavridts Johansen Farøe Mølle et barn til daab kaldet Else. Frembaaren af Niels Povelsens hustru {Else Jensdatter} i Haresøe. Fadderne vare af Farøe og Gifskov.
NOTITS: Opnævnt efter faderens mor, Else Jensdatter, som bærer. Se også #2480.
24831743.10.13Kirsten Olesdatter Give By Ole Nielsen Inge Christensdatter Dom xviii haver Olle Nielsen af Give {By} et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} kone {Maren Pedersdatter} ib: Faddere vare alle af Give.
24841743.10.20Anders Vestesen Farre Veste Andersen Maren Sørensdatter Domini xix p: Trinitatis haver Viste Andersen tvende børren til daab. Den ene kaldet Anders, den anden navn Niels. Fadderne vare af Farøe og Give.
24851743.10.20Niels Vestesen Farre Veste Andersen Maren Sørensdatter Domini xix p: Trinitatis haver Viste Andersen tvende børren til daab. Den ene kaldet Anders, den anden navn Niels. Fadderne vare af Farøe og Give.
24861743.10.27Bodil Jørgensdatter Give By Jørgen Sørensen ? Jørgen Sørensens kone Dom xx post Trinitates. Jørgen Søensen af Gifve {By} et barn til daaben kaldet Boeld. Frembaaren af Birthe Sørensdatter ibid: Faddere vare af Give.
24871744.02.09Hans Pedersen Farre Peder Hansen Anne Hansdatter Dom Esto Mihi haver Peder Hansen af Farøe en søn til daaben kaldet Hans. Frembaaren af Lavrids Johansens hustru {Kirstine Christensdatter} af Farre Mølle. Faddere vare Thomas Vestesen, Iver Jensen, Christen Bøcker, Niels Bøckers hustru, Margrete Christensdatter alle af Farøe.
NOTITS: Gift 1771 i Givskud med Anne Dorte Christensdatter.
24881744.02.23Iver Clemmensen Nygaard Clemmen Jensen ? Clemmen Jensens kone (2?) Dom Reminiscrere haver Chlemmend {Jensen} Nygaard et barn til daaben kaldet Iver. Frembaaren af Anne Ferdinandsdatter af Give {By}. Faddere haver været Niels Pedersen af Give {By}, Christen Jensen, Olle {Villadsen} Nygaard, Birte Sørensendatter, Mads Clemmensen, Karen Villadsdatter {Give By}.
24891744.03.01Jens Christensen Mosgaard Christen Nielsen Mosgaard ? Christen Nielsens kone Dom iii Oculi. Christen {Nielsen} Mosgaard et barn til daaben kaldet Iens. Frembaaren af Berrette Sørensdatter i Gifve {By}. Faddere vare Christen Larsen af Donneruplund, Christen Tygesen ibid:, Christen Jensen og Berrette Sørensdatter, Kirsten Nielsdatter alle af Gifve {By}.
19621744.03.23Navnløs Bregnhoved Johan Sørensen Else Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.'}
Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet en halv dag gammel. Moderen begravet samme dag.
24901744.04.12Søren Nielsen Givskov Niels Sørensen Maren Pedersdatter Dom ii Pascat haver Niels Søfrensen af Gifskov en søn til daaben kaldet Søren. Fembaaren af An Mari Christensdatter ibid: Fadder vare Jacob Lavridsen og Christen Christensen og Mads Tommesen alle af Give {By} og Berette Sørensdatter ibid: og Maren Christensdatter af Gifskov.
24911744.04.19Morten Christensen Give By Christen Pedersen Anne Marie Troelsdatter Dom Jubilate haver Christen Pedersen af Give {By} et barn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af Peder Hansens hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Hans Pedersen af Ulkiær Mølle og Iens Pedersen ibid: Christen Christensen, Birrete Sørensdatter, Anne Ferdinandsdatter, Karen Villadsdatter alle af Give {By}.
24921744.10.11N. Nielsen Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter Dom xx p: Trintat: haver Niels Nielsen Tromborg en barn til daaben kaldet N. Frembaaren af Anne Ferdenandsdatter i Gifve {By}. Faddere vare af Byllund og Give
24931744.11.15Jens Jensen Hestlund- Store Jens Jensen ? Jens Jensens kone Domic xxv p: haver Jens Iensen af Store Hestlund et drengebarn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Karen Iensdatter ibid: Faddere vare Hans Pedersen, Jachop Tammesen, Søren Andersen, Anne Ferdinandsdatter, Else Iensdatter.
Begravelse nr. 6451
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, #6451. Fadderne angivet uden sted.
24941745.01.09Johanne Nielsdatter Hedegaard Niels Larsen Vestergaard Kirsten Pedersdatter d: 9 January hafde Niels {Larsen} Vestergaard i Heedegaard en pigebarn til daab som blev kaldet Johanne. Blef frembaaren af. Faddere vare ibid:
NOTITS: Bærer ikke udfyldt.
25001745.07.01Søren Madsen Give By Mads Sørensen Karen Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra Søndergaard i Give By: 'Mads Sørensen i Søndergaard i Give By en søn Søren .'}
Begravelse nr. 7234
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Søren Madsens alder 43 i FT 1787 Give By. Mads Sørensen nævnes i Donneruplund Jordebog 1760 af Give By hartkorn 3 1 2 ½, kaldes i 1760 #2712 Mads Søndergaard fordi der findes en anden Mads Sørensen i Give By. Søren Madsen overtager gården 1762 og ses i Extraskattemandtallet 1762 i Give By. ——— Herfra numrene 2500 fremad er rekonstruktioner i kirkebogshullet januar 1745 til juli 1754 eller de 115 måneder, som mangler. Rekonstrueret fra dødsfald, set som børn af ellers kendte personer i Give sogn i fadderlister, vielser osv. Datoen er regnet tilbage, hvis muligt, fra folketællinger eller alder ved begravelsen. Aaret er så nøjagtigt som muligt, nogle år kan være op til 5 år forkert. Datoen er altid 1. juli, så en dåb midt i året på 01.07 — 1. juli — har ingen reel betydning, kun året tæller og det kan i mange tilfælde også være ret forkert. Det eneste der kan siges med nogenlund sikkerhed er at vedkommende blev født i Give sogn.
LINK: Donneruplund Jordebog 1760 (Erik Brejl).
LINK: Dåb #2172.
LINK: Extraskattemandtallet 1762.
25011746.07.01Niels Andersen Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birte Marie Albrechtsdatter {REKONSTRUKTION: fra Arvad Mølle: 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en søn Niels .'}
Begravelse nr. 7203
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 41 i FT 1787, Niels kaldes Monsr Vonge i Arvad Mølle, Brande se dåb #2030 i Brande, hvor faderen Anders Wong er fadder. Niels Andersen Wong får den 26. april 1768 skøde på Arvad mølle af svogeren Andreas Bagger på Hastrup i Thyregod (Brande Gaardhistorie hefte 1, side 18).
LINK: Dåb #2030 i Brande kirkebog 1775, faderen Anders fadder.
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Niels Andersen Wong den Yngre i Arvad Mølle, Brande sogn.
LINK: Niels Andersen Wong i Ulkær Mølle, Give sogn.
LINK: Niels Andersen Wong i Bregnhoved, Give sogn.
25021746.07.01Marie Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag den Ældre Marie Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra Maries uægte barn Niels *1766 i Hedegaard: 'Christen Christensen i Hedegaard en datter Marie.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig, kan være senere. Alder skønnet fra sønnens fødsel.
LINK: Faderen Christen Christensen Hag den Ældre i Hedegaard i Give med datteren angivet.
LINK: Hendes søn Niels dåb #2845 i 1766.
25031746.07.01Christen Christensen Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 Sillesthoved, Give indirekte: 'Christen Pedersen i Give By en søn Christen.'}
NOTITS: Dato arbitrær meget omtrentlig. Fødedato skønnet. Indirekte gennem FT 1787 i Sillesthoved, hvor søsteren Ane Christensdatter er gift og hvor Christen Christensen 2 år gammel beskrives som "koenes brodersøn i kost for betaling ". Broderen må altså hedde Christen med patronym (som Ane) Christensen, som ikke er født før 1745 og derfor må være født 1745-54.
LINK: Se Ane Christensdatter i Sillesthoved.
25041747.07.01Maren Jensdatter Bregnhoved Jens Villadsen Katrine Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra skifte 1777 i Ris i Givskud : 'Jens Villadsen i Bregnhoved en datter Maren.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 29 i begravelsen 16. dec. 1776 i Ris, Givskud. Brejl abstrakt af skiftet: "523 Maren Jensdatter i Ris, Givskud sogn 25.2.1777. E: Anders Pedersen Lerager. B: Peder 6, Cathrine 4. FM: morbroder Villads Jensen i Bregnhoved." Morbroder er altså Villads Jensen i Bregnhoved, der har overtaget gården efter faderen.
LINK: Faderen Jens Villadsen i Bregnhoved i Give.
25051749.07.01Margrethe Vestesdatter Sillesthoved? Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Margrethe.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra FT 1801 Hvejsel By 56 år dvs skulle være født 1745, men da var forældrene ikke gift. Hun er nævnt først i listen af døtre i skiftet efter moderen og her antaget født som første barn efter vielsen i nov. 1748 i Ringive.——— Generelt om Veste og Kirsten Jespersdatters børn: Første barn født i kirkebogen 1756 efter kirkebogshullet 1745-54 er Jesper *1756 Silleshoved (død 4 måneder gammel). Men de første fire børn Mette, Margrethe, Anne Barbara og Claus er født i kirkebogshullet og menes født i Sillesthoved for Veste gifter derfra og Jesper fødes jo 1756 i Sildesthoved, men ganske sikkert er det ikke.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.
25701750.07.01Mette Vestesdatter Sillesthoved? Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Mette .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder anset som 1. barn i ægteskabet. Veste og Kirsten gift nov. 1848 i Ringive, hun kan også være født 1753c. Ikke fundet i FT 1803 i Flensburg, undtagen hvis hun kaldes Mette Nielsen (som ses gift i Handewitt og er 63, dvs *1740c, men kirkebogen er ført op til enden af 1744) gift med Jens Nielsen. I skiftet efter moderen i 1805 er hun gift med Jens Nielsen og bor i Flensborg.
LINK: Generelt om Veste Vestesens børn i Give kirkebogshul, se dåb #2505.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.
25711752.07.01Anne Barbara Vestesdatter Sillesthoved? Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Anne Barbara.'}
NOTITS: Dato arbitrær. Alder i FT 1787 32 år giver *1752c. Anne Barbara når at blive gift 5 gange og bliver 75 år gammel før hun dør i Lille Karlskov i Ringive.
LINK: Anne Barbara gift 1. med Troels Christensen.
LINK: Generelt om Veste Vestesens børn i Give kirkebogshul, se dåb #2505.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.
25721754.07.01Claus Vestesen Sillesthoved? Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en søn Claus.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra .
LINK:
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.
25801750.07.01Birte Andersdatter Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birte Marie Albrechtsdatter {REKONSTRUKTION: fra : 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en datter Birte .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra . Gift 1 gang 1766 i Thyregod som Jomru Birrethe Andersdatter Wong paa Hastrup med Johan Ravn Hansen Bering *1734 Præstegaarden i Thyregodlund †1794 Thyregod By
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Johan Ravn Hansen Bering nævnt søn i Thyregod præstegaard.
25811752.07.01? Anders/en/datter Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birte Marie Albrechtsdatter {REKONSTRUKTION: fra : 'Seigr: Anders Nielsen Wong paa Donneruplund et barn.'}
Begravelse nr. 6461
NOTITS: Dato arbitrær 1745-1754. Begravet 1755 som barn uden alder.
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
25821754.07.01Magdalene Andersdatter Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birte Marie Albrechtsdatter {REKONSTRUKTION: fra : 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en datter Magdalene .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 33 i FT 1787 Balling i Viborg Amt, hvor hendes mand Niels Galten Bering er præst, gift 1775 på Hastrup i Thyregod som Magdalene Wong.
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Niels Galten Bering nævnt søn i Thyregod præstegaard.
26001754.07.26Mikkel Nielsen Hedegaard Niels Lauridsen Kirsten Pedersdatter d: 6 post trinit hafde Niels Lauridsen i Heedegaard en søn til daaben kaldet Michel. Frembaaren af Niels Midtgaards datter ibid: Faddere Christen {Christensen} Hag, Niels Sørensen af Heedegaard, Christen Vestergaard af Bexgaard, Søren Vestensens hustru af Vorslunde.
26011754.10.20Kirsten Andersdatter Farre Anders Christensen Bødker ? Anders Bødkers kone d: 19 post Trinit hafde Anders {Christensen} Bøcker i Farre en datter til daaben hvis navn var Kirsten. Blef frembaaren af Jørgen Banches hustru ibid: Faddere vare Bendt {Nielsen} i Mølgaard, Mads Madsen junior i Loftlund, Hans Nielsen i Ullerup, Ole Banches hustru i Farre og Anne Sørensdatter i Loftlund.
Begravelse nr. 6456
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel, #6456.
26021754.12.08Maren Iversdatter Farre Iver Jensen Maren Sørensdatter Samme dag {2 Søndag i Advent} havde Iver {Jensen?} i Mølgaard en datter nafnlig Maren til Kirche og blev frembaaren af Zidsel Tofthøy. Faddere vare Bendt {Nielsen} Mølgaards hustru {Maren Johansdatter}, Mads Madsen, Mads Jespersen og Karen Ferdinands alle af Farre.
Begravelse nr. 6457
NOTITS: Begravet 3 uger gammel, #6457. Forældrene gift 1734 i Lindeballe.
26031754.12.29Mads Nielsen Hestlund- Lille Niels Sørensen Johanne Madsdatter Søndagen efter jul hafde Niels Sørensen af Lille Hestlund et barn til daab kaldet Mads. Frembaaren af Christen Jensens kone udi Give {By}. Faddere: Søren Sørensens kone {Maren Madsdatter} i St. Hestlund, Søren Sørensen i Store Hestlund, Hans Sørensen og Morten Sørensen i Byllund.
26041754.01.19Niels Larsen Kollemorten- Nørre Lars Nielsen ? Lars Nielsens kone Dom 2 p: Epiph: hafde Las Nielsen i Nør Collem: en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Kirsten Nielsdatter i Store Mosgaard {Give}. Faddere: Kirsten Larsdatter, Gravers Jensen, Anders Graversen af Nørre Collem: {Øster Nykirke} og Niels Pedersen af Sønder Collem: {Øster Nykirke}.
NOTITS: Denne daab er indført i Give kirkebog, men hører til Øster Nykirke, kun bæreren er fra Give sogn. Da det er om vinteren betvivles at så mange faddere ville køre fra Nørre Kollemorten til Give, derfor antages at dåben er sket i Øster Nykirke og præsten har indført den i Give kirkebog af en eller anden grund, han var jo præst i begge sogne.
26051755.01.19Thomas Jørgensen Haustrup Jørgen Thomsen ? Jørgen Thomsens kone Samme dag {Dom 2 p: Epiph:} hafde Jørgen Thomsen af Havstrup en søn til daaben kaldet Thomas. Frembaaren af Karen Rasmusdatter i [Hunshoed] {Nørre Snede}. Faddere var Johan Ernst {Rasmussen} i Egholm {Tørring}, Jens Foged og Jens Andersen i Havstrup.
NOTITS: Johan Ernst ses i Reserverullen 1741 i Egholm og i Stougaard og Alsted jordebog 1751 i Egholm, hvor han svarer 10 rigsdaler 4 mark, der ses ikke noget hartkorn, så det er ikke en normal fæstegård. Johan Ernst Rasmussen og Else Hansdatter copuleret i Tørring 1724.
LINK: Brejl: Reserverulle 1741 Stougaard og Alsted jordebog.
LINK: Brejl: Stougaard og Alsted jordebog 1751.
LINK: Milloup: Stikord til Tørrings kirkebog.
26061755.01.19Kirsten Jakobsdatter Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Dom 2 p: Epiph: hafde Jacop {Lauridsen} Vestergaard i Give {By} en datter til daab kaldet Kirsten. Frembaaren af Jens Jørgensens hustru {Anne Jensdatter} i Oxenbierre {Øster Nykirke}. Faddere var Anders Nielsen {Wong} paa Donneruplund, Jens {Jensen} Hyldeslef i {Store} Hestlund og Søren Vestesen i Giuve {By}.
26071755.01.19Maren Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Samme dag {Dom 2 p: Epiph:} hafde Olle Nielsen i Ullerup en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Karen Christensdatter i Enkelund {Thyregod}. Faddere vare Hans Nielsen, Peder Øgelund og Johanne Nielsdatter ibid: {Ullerup}
26081755.01.26Maren Nielsdatter Skærhoved Niels Thomsen ? Niels Thomsens kone Domin Septuages: hafde Niels Thomsen i Schierhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Tygesens hustru i Østerhoed {Givskud}. Faddere vare Christen Johansens kone {Ane Marie Christensdatter} i Giufschou, Christen Sørensen ibm:, Anders Jepsen i Sillesthoed og Christen Tygesen i Østerhoed {Givskud}.
26091755.02.23Anne Christensdatter Give By Christen Jensen ? Christen Jensens kone 2den Faste Søndag hafte Christen [Jensen] i [Give {By}] en datter til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter}. Faddere var Lene Jensdatter, Christen Jensen, Mads Østergaard og Christen {Nielsen} Houer af Give {By}.
26101755.03.25Niels Villadsen Farre Villads Nielsen Karen Pedersdatter Paa Marie Bebudelsesdag hafde Villads Nielsen i Farre en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af hans søster An Marie Nielsdatter. Faddere vare Peder Hansens kone i Farre, Søren Christensen og Jens Jørgensen ibid: og Iver {Jensen} Mølgaard.
Begravelse nr. 6459
26111755.03.28Johanne Nielsdatter Nederdonnerup Niels Sørensen Skov ? Niels Sørensen Skovs kone Paa Langfredag hafde Niels {Sørensen} Schou i Nederdonnerup en datter til daaben kaldet Johan{ne}. Frembaaren af Søren Fæstesens hustru {Mette Sørensdatter}. Faddere var Søren Jensens hustru, Christen Sørensen af Gifschou, Søren Sørensen og Søren Lassen af Donneruplund og Jørgen Lassen i Nederdonnerup.
26121755.04.06Søren Sørensen Hestlund- Lille Søren Sørensen Maren Madsdatter 1ste Søndag efter Paaske hafde Søren Sørensen i Lille Hestlund en søn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af hans broders kone Johanne Madsda. Faddere vare Christen Jensens kone i Give {By}, Laus Lassen i Byllund, Ole Nielsen i Ullerup og Niels Jensen {Hillerslev} i Hestlund.
26131755.04.06Marie Sørensdatter Vorslunde Søren Vestesen Karen Pedersdatter Den 1ste Sønd: efter Paaske hafde Søren Vestesen i Vorslunde til daaben en datter Marie kaldet. Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadler} kone i Give {By}. Faddere Niels Mitgaards kone i Heedegaard, Niels Laursen sammesteds, Anders Nielsen {Wong} paa Synderhoed {Søndersthoed} og Jørgen Lassen i Nederdonnerup.
NOTITS: Anders Nielsen Wong ses i dåb #2606 i januar 1755 på Donneruplund og her i april 1755 i Søndersthoved, så han er flyttet mellem januar og april 1755.
26141755.04.13Jørgen Jørgensen Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter Eodem die {Dom 2 post Pasch} hafde Jørgen Johansen i Brenhoed en søn til daaben kaldet Jørgen. Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards hustru {Karen Jensdatter} i Give {By}. Faddere vare Jens Villadsen, Jens Pedersen af Brenhoed, Søren Vestesen i Give og Hans Christensen i Silleshoed.
26151755.05.08Lars Laustsen Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone Dom Aschenci: Christi hafde Laust Larsen i Byllund en søn til daaben kaldet Las. Frembaaren af Morten Sørensens kone {Anne Jakobsdatter} i Byllund. Faddere var Jacop {Lauridsen} Vestergaards kone {Karen Jensdatter} i Give {By}, Morten Sørensen og Hans Sørensen i Byllund, Søren Sørensen og Niels Sørensen i Lille Hestlund.
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Begravet 1763 syv år gammel.
26161755.07.20Barbara Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Samme dag {Dom 8 post Trinit:} hafde Mads Jespersen af Farre en datter til daaben Barbara kaldet. Frembaaren af hans moder Mette Sillesthoed. Faddere vare Jens Loftlund, Iver Jensen og Bendt {Nielsen? Mølgaard?} Farre etc:
NOTITS: Faderen Mads Jespersen *1731c, men ikke i Sillesthoved. Eller i Ringive, Gadbjerg, Thyregod eller Lindeballe sogne. Jesper NN og Mette Sillesthoved er ikke set i Give sogn, hvis Mette er i Silleshoved er hun flyttet til, men hun kan også være et andet sted. Jesper Jensen i Hedegaard er gift med Kirsten Christensdatter og har ingen set søn Mads. Måske er hun ved Anders Jepsen, som ses i 1722-63 i Sillesthoved, som kan være hendes søn, men hun er ikke død i Sillesthoved.
26171755.07.27? Peders/en/datter Bæksgaard Peder Nielsen Nørgaard ? Peder Nielsen Nørgaards kone Dom 9 post Trinit: havde Peder Nielsen i Bexgaard et barn til daaben nafnl: {navnet mangler}. Frembaaren af An Nielsdatter fra Tromborg. Faddere vare Morten Pedersens hustru i Bexgaard, Christen Vestergaard, Søren Knudsen og Johannes Pedersen ibid:
NOTITS: Faderens tilnavn Nørgaard fra dåb 1760.
26181755.08.03Mikkel Christian Hansen Bøllund Hans Sørensen ? Hans Sørensens kone Dom 10 post Trinit hafde Hans Sørensen i Byllund en søn til daaben kaldet Michel Chritian. Frembaaren af Maria Pedersdatter i Give. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldeløf i {Store} Hestlund, Jørgen Sørensen ibid:, Lars Lassen af Byllund og Christen Jensens hustru i Give.
Begravelse nr. 6679
NOTITS: Begravet 1767, 12 år gammel.
26191755.08.24Mette Sørensdatter Give By Søren Vestesen Maren Jespersdatter Samme dag {Dom 13 post Trinit:} hafde Søren Vestesen i Give Bye et barn til daab kaldet Mette. Frembaaren af Vestes {Vestesen} hustru {Kirsten Jespersdatter} i Sillehoed. Faddere vare Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} i Give {By}, Jacop Larsen {Vestergaard} og Anders Møller ibid:, Veste Vestesen og Anders Jepsen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6492
NOTITS: Begravet 1756 11 måneder gammel.
26201755.08.31Niels Olesen Farre Ole Andersen Bank ? Ole Andersen Banks 1. kone Dom 14 post Trinit hafde Ole {Andersen} Banch i Farre en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Jørgen Banchs hustru ibid: Faddere vare Christen Nielsens hustru, Iver {Jensen} Mølgaard og Peder Hansen ibid: item Mads Madsen i Loftlund.
Begravelse nr. 6477
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Jørgen Bank ellers ikke set, uklart hvad hans patronym er.
26211755.10.05Birte Marie Nielsdatter Søndersthoved Niels Jørgensen ? Niels Jørgensens kone Samme dag {Dom 19 post Trinit:} hafde Sigr: Niels Jørgensen paa Syndershoed et barn til daaben frembaaren af Christen Thomsens kone i Nye Farre Mølle kaldet Birthe Marie. Faddere var Sigr: Anders Nielsens {Wongs} kone {Birte Maria Albertsdatter}, Anders Nielsen {Wong} paa Donrup, Sigr: Christen Pedersen paa Schougaard og Sigr: Jens Nørschou.
Begravelse nr. 6490
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel 1756. Moderen er ikke kendt. Christen Thomsen i Ny Farre Mølle heller ikke.
26221755.10.05Navnløs Bæksgaard Morten Pedersen Ane? Jensdatter? Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.
26231755.10.05Jens Mortensen Bæksgaard Morten Pedersen Ane? Jensdatter? Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.
26241755.10.05Jørgen Mortensen Bæksgaard Morten Pedersen Ane? Jensdatter? Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.
26251755.10.12Poul Madsen Farre Mads Elkær ? Mads Elkærs kone Dom 20 post Trinit: hafde Mads Elkiær i Farre en søn til daaben Poul kaldet. Frembaaren af Niels Pedersens hustru i Gammel Mølle. Faddere vare Søren Vestesen i Vorslunde, Villas Nielsen i Farre og Peder Hansens hustru ibid:
26261755.10.12Anne Andersdatter Give By Anders Christensen Møller Ane Mortensdatter Samme dag {Dom 20 post Trinit:} hafde Anders {Christensen} Møller i Give en datter til daaben navnlig Anne. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} ibid: Faddere var mandens broder i Vesterlund {Vester}, Søren Lassen af Byllund.
NOTITS: Se FT 1787 Bæksgaard for faderens patronym, Anders Møllers kone død i Bæksgaard 1794.
26271755.10.19Christen Nielsen Ullerup Niels Christensen ? Niels Christensens kone Dom 21 post Trinit: hafde Niels Christensen i Ullerup et barn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Jens Hansens hustru i Ullerup. Faddere vare Søren Knudsen i Bexgaard, Niels Madsen ibid. og Ole {Nielsen} Ullerups hustru {Mette Christensdatter}.
26281755.11.02Maren Kirstine Christensdatter Give By Christen Jespersen Sidsel Sørensdatter Dom 23 post Trinit: hafde Christen Jespersen i Give Bye en datter til daaben kaldet Maren Kirstine. Frembaaren af An {Nielsdatter} Tromborg. Faddere vare Christen {Christensen} Skous kone {Lene Jensdatter}, Mads Thomsen og Thomas Sørensen ibid:, Søren Fæstesen i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6494
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
26291756.01.06Christen Andersen Farre Anders Christensen Bødker ? Anders Christensen Bødkers kone Festo Epiphan hafde Anders {Christensen} Bøker i Farre en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Christensdatter. Faddere vare Christen Nielsens hustru {Kirsten Nielsdatter} ibid:, Peder Hansen og Iver {Jensen} Mølgaard, item Hans {Iversen} Smed.
NOTITS: Det er ikke ham der dør 1763, for han ses i FT 1787.
26301756.01.18Lars Nielsen Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter Dom 2 p: Epiphan hafde Niels Larsen i Heedegaard en søn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Christen Thygesens hustru i Østerhoe {Givskud}. Fadddere vare Christen Tygesen ibid:, Søren Vedstesen i Vorslunde, Niels Sørensen i Heedegaard og Niels Larsens datter ibid:
NOTITS: Moderen evt. Kirsten Jensdatter fra FT 1787 Givskov.
26311756.02.02Maren Christensdatter Givskov Christen Johansen Ane Marie Christensdatter Festo Puris: Mariæ hafde Christen Johansen i Gifskou en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Christensens hustru i Give. Faddere vare Niels Thomsens hustru i Schiærhoe, Christen Sørensens hustru i Gifve og Niels paa Synderhoe {Søndershoved}.
NOTITS: Hun er ikke set død før 1773, hvor hun ikke føres i skiftet efter faderen. Men hun ses gift 1787 i Give med Jakob Mortensen *1756 Bæksgaard, Give, bosat Give By.
26321756.02.08Rasmus Jonsen? Farre Jon? ? Jons kone Dom 5 post Epipha: hafde [J]on en søn til daaben kaldet Rasmus. Frembaaren af Peder Hansens hustru ibid: Faddere ere Iver {Jensen} Mølgaard, Jacop Lund, Mads {Madsen} Loftlund og Karen Ferdinands {Ferdinand Sørensen}.
26331756.03.25ChristenUllerup Ole? Nielsen ? Ole Nielsens kone Die Visti: Mariæ hafde Nielsen et barn til daaben Christen kaldet, frembaaren af Xsten Enkelunds hustru. Fadderne vare Christen Jenßen af Giuve, Xsten Enklund og Johanne Xstens datter af Ullerup og Store Ped: Xstensen.
NOTITS: Gennemstreget er to faddere Jens Bachensen af Wllerup og Søren Smed af Giuve.
26341756.03.31Johanne Pedersdatter Ullerup Peder Madsen ? Peder Madsens kone 4 Onsdag i fasten hafde Peder Madsen i Ullerup en datter til daaben kaldet Johanne. Frembaaren af Hans Sørensens hustru i Byllund. Faddere vare Hans Nielsen, Johanne Christensdatter, Jens Christensens yngste dattter {Mette Jensdatter, 17} i Ullerup.
26351756.04.04Veste Hansen Farre Hans Iversen Smed Maren Sørensdatter Vestes Den 5 Søndag i Fasten hafde Hans {Iversen} Smed i Farre en søn til daaben kaldet Vedste. Frembaaren af Bodil Gravelsdatter i Farre. Faddere vare Anders Bøcker, Christen Nielsen, Peder Hansen, Iver {Jensen} Mølgaards hustru {Maren Sørensdatter} i Farre.
Begravelse nr. 6483
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel i epidemi. Moderen må have været gift med en Veste, blev i juli 1755 gift med faderen.
26361756.04.11Inger Christensdatter Give By Christen Jensen ? Christen Jensens kone Dom Palm: hafde Christen Jensen i Give en datter til daaben kaldet Inger. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} i Give. Faddere vare Niels Smed og Jens {Nielsen} Egeskov, Maren Nørgaard, Inger Hag og Mette Nielsdatter.
26371756.04.25Søren Nielsen Vorslunde Niels Sørensen Karen Jensdatter Dom Qvasimode Geniti hafde Niels Sørensen af Vorslunde et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Kirsten Heedeby i Heedeby {Ringive}. Faddere vare Søren Vedstedsen i Vorslunde, Jens Andersen i Collemorten {Haustrup, Øster Nykirke} og Jacob Larsens hustru {Karen Jensdatter} i Give {By}.
LINK: Stougaard jordebog 1760, Erik Brejl.
26381756.05.09Peder Villadsen Farre Villads Nielsen Karen Pedersdatter Dom Jubilate hafde Villads Nielsen i Farre en søn til daaben kaldet Peder. Frembaaren af Bendt {Nielsen} Mølgaards hustru {Maren Johannesdatter}. Faddere vare Mads Jespersen, Anders Christensen {Bødker} og Christen Nielsens hustru i Farre.
Begravelse nr. 6498
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.
26391756.05.09Jesper Vestesen Sillesthoved Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter Die Eod: {Dom Jubilate} hafde Vedste Vedstesen i Sillesthoed en søn til daaben kaldet Jesper. Frembaaren af Søren Vedstedsens hustru {Maren Jespersdatter} i Give {By}. Faddere var Christian Thomsen i Farre Mølle, Hans Christensen og Anders Jepsen i Sillesthoed, Jyrgen Johansen og Jens Pedersens hustru {Mette Iversdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6493
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
26401756.05.16Karen Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Dom Cantate hafde [Olle Nielsen] i Ullerup en datter til daaben kaldet Karen. Frembaaren af barnet moster {NN Christensdatter} i Heedegaard. Faddere var Christen Lassen og Hustru i Mosgaard, Store Ped: Christensen i Ullerup, Johanne Nielsdatter og Jens Christensens datter {17, Mette Jensdatter} ibid:
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
19561756.07.01Navnløs Bøllund Laust Lassen ? Laust Lassens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 22 post Trinit blef Lavst Lassens dreng af Byllund i sit alders 7 aar jordet.'}
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Datoen arbitrær midt i året, som passer med dødsalderen 7 år gammel i 1763.
26411756.07.18Jakob Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Dom 5 p: Trinit: hafde Morten Sørensen i Byllund en søn til daaben kaldet Jacob. Frembaaren af Jacob Andersens kone {Karen Sørensdatter} i Ørensholt {Ørnsholt, Øster Nykirke}. Faddere vare Jacob Andersen i Ørnsholt, Hans Sørensen hustru i Byllund, Lars Larsen og Søren Lassen ibid:
Begravelse nr. 7562
NOTITS: Moderen Anne (eller Birthe) Jakobsdatter *1728c †1775 Bøllund, Give. PROBLEM: hendes navn ikke klart. Jakob Mortensen gifter sig senere med en Skov af Give By og bliver så selv kaldt Skov.
LINK: Jakob Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Se ovenfor, måske helt forkert.
26421756.08.15Christen Jensen Bregnhoved Jens Pedersen Mette Iversdatter Dom 9 post Trinit hafde Jens Pedersen af Brenhoed en søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Peder {Christensen} Hages hustru {Karen Villadsdatter} i Give {By}. Faddere var Hans Christensen og Anders Jepsen af Sillesthoed og Peder {Christensen} Hag af Give bye.
Begravelse nr. 6599
NOTITS: Begravet 7 år 1 måned gammel i 1763 i Give By.
26431756.08.15Kirsten Nielsdatter Hestlund- Lille Niels Sørensen Johanne Madsdatter Dom 9 post Trinit: hafde Niels Sørensen af Store {Lille!} Hest: en datter til daaben Kirsten kaldet. Frembaaren af Jens Jørgensens hustru {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Faddere vare Morten Sørensen og Hans Sørensen af Bylllund og Jens Jørgensen af Oxenbierre.
26441756.09.05Dødfødt Nederdonnerup Søren Jensen ? Søren Jensens 2. kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.'}
Begravelse nr. 6495
26451756.10.10Mette Olesdatter Nygaard Ole Villadsen Margrethe Andersdatter Dom 17 post Trinit: havde Ole {Villadsen} Nygaard af Give sogn en datter til daaben Mette kaldet. Frembaaren af degnens {Carl Hadlers} kone i Give {By}. Faddere var Anders Møllers kone, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Hansen} Søndergaard og Jens Nielsen af Give {By}.
26461756.12.12Barbara Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Dom 3 Advent hafde Mads Jespersen i Farre en datter til daaben Barbara kaldet. Frembaaren af. Faddere vare Bendt Nielsen {Mølgaard}, Iver {Jensen} Mølgaard fra Farre og Mads {Thomsen} Hag af Give.
26471757.02.20Andreas Jensen Bregnhoved Jens Villadsen Katrine Jensdatter Fastelavns Søndag hafde Jens Villadßen i Breinhoed en søn til daaben Andreas kaldet. Frembaaren af Anders Nielsens {Wongs} datter {17 Else Katrine Andersdatter Wong} paa Dunrup {Donneruplund}. Faddere vare Seign Anders Nielsen {Wong}, Hans Andersen {Christensen!} fra Sillesthoed, Jørgen Johansens kone {Ida Jensdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Moderen kaldet Trine.
26481757.04.03Niels Olesen Farre Ole Andersen Bank ? Ole Andersen Banks kone Palmesøndag hafde Ole {Andersen} Bank i Farre en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Peder Hansens hustru ibid: Faddere vare Iver {Jensen} Mølgaard, Peder Hansen og Villads {Nielsen} Gravels hustru.
NOTITS: Moderen 1. kone *1713c- †1764 Farre
26491757.04.17Lene Laustdatter Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone Domini Qvasimode geni: hafde Laust Lassen i Byllund en datter til daaben kaldet Lene. Frembaaren af hans søster {? Larsdatter}. Faddere er Birthe Jacobsdatter {Morten Sørensens kone} i Byllund og Christen Jensens hustru i Give, item Jens {Jensen} Hyldesløf i Store Hestlund, Jyrgen Lassen i Nederdonnerup og Niels Lassen i Byllund.
26501757.05.01Jens Jakobsen Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Dom 3 p: Pascha hafde Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Give en søn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Niels Jyrgensens hustru paa Syndersthoed. Faddere vare Anders Møllers hustru i Give {By}, An Marie Troelsdatter ibid:, Christen Jensen og Jens {Jensen} Hyldeløv.
Begravelse nr. 6955
NOTITS: Død 1794 i Sillesthoved ved hans søster Mette Jakobsdatter. Niels Jørgensen Donnerup er ud af Wong dynastiet på Donneruplund.
LINK: Wong Dynastiet
26511757.05.01Maren Christensdatter Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Samme dag {Dom 3 p: Pascha} hafde Christen Christensen {Skov} i Give {By} en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Johansens hustru {Ane Marie Christensdatter} i Gifskov. Faddere vare Peder Øgelunds hustru i Give, Søren Vedstesens Ibid:, Niels Jyrgensen paa Syndersthoed og Christen Sørensen i Gifskov.
26521757.05.06Christen Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Almindelig bededag hafde Ole Nielsen i Ullerup en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Christen {Andersen} Enkelunds hustru {Maren Jensdatter} i Enkelund {Thyregod]. Faddere ere Christen {Andersen} Enkelund og Niels Madsen af Bexgaard, Johanne Christensdatter i Ullerup, Christen Lassens hustru ibid: og Christen Jensens hustrue i Give {By}.
26531757.05.29? Jens/en/datter Bregnhoved Jens Jensen Lene Sørensdatter Paa 1ste Pintse dagblef et uægte barn døbt i Give Kirche. {navn mangler}. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms kone {Maren Pedersdatter} i Give Bye, hvor da blef udlagt til barnefader en gift mand nafnl: Jens Jensen fra Byllund. Moderen dertil er Lene Sørensdatter i Breinhoed.
NOTITS: Moderen måske født 1727 i Nederdonnerup, ville være 30 år gammel. Jens Jensen bortrømte fra sognet, hvilket vel har med bøden at gøre. Lene sad skrifte for det et år efter i juni 1758, se link.
LINK: Lene Sørensdatters skrifte juni 1758.
26541757.06.12Laust Nielsen Bøllund Niels Larsen ? Niels Larsens kone Die Eod {Dom 1 post Trinit:} hafde Niels Larsen i Byllund en søn til daaben kaldet Lavst. Frembaaren af Morten Sørensens hustru {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Faddere var Hans Sørensens hustru og Lavst Lassen i Byllund, item Niels Larsen i Heedegaard etc:
26551757.07.03Niels Christensen Givskov Christen Johansen Ane Marie Christensdatter Dom 4 post Trinit hafde Christen Johansen i Gifskov en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af Seign: Niels Jørgensens hustru fra Syndershoed. Faddere var Christen Jørgensen af Givskov, Mads Østergaard og Jacob {Lauridsen} Vestergaard fra Give.
26561757.08.28Klaus Sørensen Give By Søren Vestesen Maren Jespersdatter Dom 12 p: Trin: hafde Søren Vedstesen i Give {By} en søn til daaben kaldet Claus. Frembaaren af Christen Tygesens hustru i Østerhoe. Faddere vare Christen Sørensens hustru i Give, Mads Thomsen og Jacob {Lauridsen} Vestergard ibid:, Seign: Niels Jørgensen {Donnerup} fra Syndersthoed og Vested Vedstedsens hustru {Kirsten Jespersdatter} i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1 år og 9 måneder gammel.
26571757.09.11Hans Jensen Ullerup Jens Hansen Johanne? Dom 14 post Trinit: hafde Jens hansen i Ullerup en søn til daaben Hans kaldet. Frembaaren af Jomfr: Dunrup {Else Katrine Andersdatter Wong}. Faddere vare Niels Christensens hustru, St: Ped: Christensen, Ole Nielsen og Lille Ped: Christensens hustru i Ullerup.
26581757.09.18Niels Nielsen Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom 15 post Trinit: hafde Niels {Nielsen} Gravel af Farre en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af {tom plads} i Farre. Faddere var Iver {Jensen} Mølgaard, Peder Hansen og [Si..de. Bierg].
26591757.10.02Niels Pedersen Bæksgaard Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Dom 17 post Trini: hafde Peder Nielsen i Bexgaard en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af An Nielsdatter i Tromborg. Faddere vare Mette Frantzdatters ældste datter i Bexgaard, Søren Knudsen, Morten Pedersen og Christen {Christensen} Vestergaard ibid:
26601757.10.02Jesper Hansen Farre Hans Iversen Smed Maren Sørensdatter Vestis Eod die {Dom 17 post Trini:} hafde Hans {Iversen} Smed i Farre en søn til daaben kaldet Jesper. Frembaaren af hans ældste datter {NN Hansdatter}. Faddere vare Villas Nielsens {Gravels} hustru {Karen Pedersdatter} i Farre, Peder Hansen og Iver {Jensen} Mølgaard ibid:
26611757.11.06Engel Nielsdatter Skærhoved Niels Thomsen ? Niels Thomsens kone Niels Thomsen i Schiærhoed hafde Dom xxii post Trinit: en datter til daaben kaldet Engel, frembaaren af {Gustav Carl} Hadelers hustru i Give. Faddere vare Vedsteds {Vestesens} hustru {Kirsten Jespersdatter} i Silleshoed, Anders Jepsen og Kirsten Hansdater ibid, item Xten Sørensen i Gifskou.
NOTITS: Konen formodentlig en Gydesdatter.
26621757.11.20Jørgen Nielsen Søndersthoved Niels Jørgensen ? Niels Jørgensens kone Seign. Niels Jørgensen paa Syndersthoed hafde Dom: 24 post Trinit et barn til daaben /:kaldet Jørgen:/ frembaaren af Seign. {Peder Sørensen} Poders hustru {Kirsten Frandsdatter} fra Hundsbeck {Læborg sogn}. Faddere var Monsr {Peder Sørensen} Poder Monsr Christen Pedersen {Donnerup} fra Lundgaard i Hveisel Sogn Christian {Christen Thomsen} i Farre Mølle etc:
19741757.12.18Dødfødt Farre Jakob Lund ? Jakob Lunds kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6504
19611758.01.15Navnløs Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Dom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet. .' }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Datoen er et rent skøn, da barnet ikke er blevet døbt. Derfor skønnes det at have været højst nogle uger gammel.
26631758.02.26Laus Christensen Søndersthoved Christen Jensen ? Christen Jensens kone Christen Jensen i Skouhuset hafde d. 3 Søndag i fasten 1 Søn til daaben Laus kaldet frembaaren af Koenens søster fra Lille Hestlund. Fadderne vare Sign: Niels Jørgensen fra Syndersthoe Henning [Bierg] fra Lille Hestlund, og Christen {Christensen} Skous kone af Give bye:
26641758.03.24Søren Nielsen Give By Niels Nielsen Bæk den ældre Ane Marie Sørensdatter Guive Niels {Nielsen} Bæch hafde paa Lang: fredag 1 Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af hans Koenis Søster, fadderene vare:
NOTITS: Ingen faddere angivet.
26651758.03.24Philip Eriksen Nederdonnerup Erik Phillipsen Maren Sørensdatter Erik Phillipsen af Neder Dunnerup hafde 1 Søn til daab eodem die {Lang: fredag} Phillippus kaldet frembaaren af Mad: Hosum i Giuve {By} fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Søren Jensen og Jesper ibid etc:
26661758.04.09Jørgen Jensen Farre Jens Jørgensen ? Jens Jørgensens kone Jens Jørgensen af Farre hafde samme Søndag {Dom 2 post Pasch:} 1 Søn til daaben Jørgen kaldet frembaaren af Jens {Nielsen} Holms Hustru {Maren Pedersdatter} i Giuve, fadderene vare Iver {Jensen} Mølgaard, Niels Ullerup item Mads Madsen i Loftlund.
26671758.04.09Hieronymus Henriksen Hedegaard Henrik Pedersen ? Henrik Pedersens kone Hendrik Pedersen i Hedegaard hafde eodem die {Dom 2 post Pasch:} 1 Søn til daaben kaldet Hieronymus frembaaren af Monsr. Hadlers Koene i Giuve Fadderne vare Jacob Vestergaards hustrue ibid, Niels Vestergaard i Hedegaard Søren Verstergaard ibid:
26681758.04.23? Nielsdatter Hestlund- Lille Niels Henningsen Maren Madsdatter Niels Henningsen i Lille Hestlund hafde 1 datter til daaben {... tom plads ...} kaldet. frembaaren af hans Moder. Fadderne vare Niels Sørensen af Lille Hestlund Christen Jensen etc:
NOTITS: Dato 23.04 omtrendtlig, dato mellem 16. april og 8. maj 1758.
26691758.05.15Jens Nielsen Nederdonnerup Niels Sørensen Skov ? Niels Sørensens Skovs kone Niels {Sørensen} Skou i Neder Dunrup hafde 2den Pintze dag 1 Søn til daaben Jens kaldet frembaaren af Peder Hansens Koene i Farre Fadderne vare Peder Hansen, Jesper Jensen og Søren Sørensen fra Neder Dunrup.
19571758.07.01Christen Laustsen Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 og FT 1801: 'Laust Larsen i Bøllund en søn Christen.'}
Begravelse nr. 7121
NOTITS: Datoen 1. juli er arbitrær indenfor året som er to år før søsteren Anne, der i FT 1801 skrives to år yngre end ham. Død på vandring i Grene sogn, hvor han blev begravet.
26701758.07.02Niels Christensen Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter Christen Niels: i Farre 6te Dom: post Trinit havde af en Søn til daabenNiels kaldet frembaaren af N: {... tom plads ...} fadderene vare Peder Hansen, Iver {Jensen} Mølgaard, Ole {Andersen} Banch og Niels Jepsen alle af Farre.
26711758.07.30? Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i Farre hafde Dom 10 post Trinit en daatter til daaben nafnl. {... tom plads ...} frembaaren af Peder Hansens Koene ibid: fadderne vare Christen Bøcher, Jens loftlund og Christen Nielsen alle af farre.
26721758.08.27? Nielsdatter Hestlund- Store Niels Jensen Hillerslev Johanne Poulsdatter Niels Jensen i Stoere Hestlund hafde Dom: 14 Post Trinit en daatter til daaben nafnl: {... tom plads ...} frembaaren af {... tom plads ...} faddere vare Jens Hyldeløf, Jørgen Sørensen {af Store Hestlund}, Niels Henningsen og Niels Sørensen af Lille Hestlund
26731758.09.17Mette Iversdatter Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Iver {Jensen} Mølgaard i farre Hafde Dom: 17 post Trinit en daatter til daaben kaldet Mette frembaaren af Bend Nielsens Hustrue {Maren Johannesdatter} ibid. fadderne vare Ole {Andersen} Banch, Mads Jespersen og Mads Madsen fra Loftlund.
26741758.09.24Søren Nielsen Hedegaard Niels Sørensen Karen Pedersdatter Niels Sørensen af Hedegaard hafde Dom 18 post Trinit en Søn til daaben, Søren kaldet, frembaaren af Monsr. Hadlers Koene i Giuve. fadderne vare: Søren {Jensen} Vestergaard, Hendrich Pedersen og Christen {Christensen} Hag ibid:
26751758.10.22Margrethe Madsdatter Farre Mads Elkær ? Mads Elkærs kone Mads Elkiær i farre hafde Dom: 22 post Trinit: en daatter til daaben Magrethe kaldet, frembaaren af Bendt Nielsens hustrue {Maren Johannesdatter} i Mølgaard, fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Mads hag og Jens Nielsen fra Giuve {By}.
26761758.12.03Maren Hansdatter Bøllund Hans Sørensen ? Hans Sørensens kone Hans Sørensen af Byllund hafde Dom: 1 Advent: 1 daatter til daaben Maren kaldet, frembaaren af Mandens Moster i Hebye, Ringhøy Sogn, fadderne vare Morten Sørensen, Laust Lassen ibid: og Henning Sørensen fra Lille Hestlund.
26771759.01.10Navnløs Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6512
26781759.01.10Navnløs Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6513
26791759.02.11Albert Christian Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen af Byllund hafde paa Taksigelsens fæst d: 11 februvarij en Søn til daaben Alber Christian kaldet, frembaaaren af Jomfr. Else Catarine Wonge fra Dunrup, fadderne vare Hans Sørensen og Laust Lassen ibid: Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jensen {Hillerslev} af Stoer Hestlund.
Begravelse nr. 6516
26801759.02.25Jens Pedersen Farre Peder Hansen ? Peder Hansens kone Peder hansen af Farre hafde Fastelavns Søndag 1 Søn til daaben Jens kaldet, frembaaren af Bendt Nielsens hustrue {Maren Johannesdatter} Fadderne vare Iver {Nielsen} Mølgaard, Christen Nielsen og Mads {Madsen} Loftlund.
26811759.04.22Peder Johannesen Bæksgaard Johannes Pedersen Sidsel Knudsdatter Johannes Pederßen af Bexgaard hafde Dom: Quasi Modo Geniti, en Søn til daaben Peder kaldet, frembaaren af Mandens Søster sammesteds; Fadderne vare: Peder Nørgaard, Søren Knudsen og Peder {Christensen} Boel alle ibid:
NOTITS: Peder Boels patronym 1761, da konen dør og han gifter sig igen.
26821759.04.29Niels Sørensen Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren {Nielsen} Smed i Giuve hafde 2den Søndag efter Paasken 1 Søn til daaben Niels kaldet frembaaren af Seigr: Niels Jørgensens Hustrue fra Syndersthoe, Fadderne var Mathias Kornbech i Ulkiær Mølle; Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Mads Thomsen {Hag} i Giuve.
26831759.04.29Hanne Nielsdatter Ullerup Niels Christensen ? Niels Christensens kone Niels Christensen fra Bexgaard {skal være: Ullerup} Hafde samme dag {2den Søndag efter Paasken} 1 daatter til daabe Hanne kaldet frembaaren af Jens Bachmoos kone ibid; fadderne Peder Christensen og Jens Skov fra Ullerup, Jørgen Sørensen fra Stoer Hestlund.
NOTITS: Der findes ingen Niels Christensen i Bæksgaard, derimod i Ullerup, hvor jo ogsaa fadderne kommer fra.
26841759.05.13Theodonis Schultz Hadler Give By Carl Hadler ? Carl Hadlers kone Mons. Hadler i Giuve hafde Dom: 4 post Pasch: 1 Søn til daaben Theodonis Schultz kaldet frembaaren af Gravers Nyekirche Fadderne vare Christian Thomsen fra Farre Mølle, Mads {Thomsen} Hage, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Peder {Christensen} Hag og Niels {Nielsen} Bæch ibid.
Begravelse nr. 6535
26851759.05.27Anne Marie Sørensdatter Vorslunde Søren Vestesen Karen Pedersdatter Søren Vestesen fra Vorslunde hafde Dom: 6 post Pasch: en daatter til daaben Anne Marie kaldet, frembaaren af Madme Haasum {Hosum, præstens kone} i Giuve; Fadderne vare Søren Knudsen af Bexgaard, Christen Jensen fra Schouhuuset og Anders Nielsen avlskarlen paa Syndersthoe.
Begravelse nr. 6519
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
26861759.07.01Maren Iversdatter Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Samme dag {Dom 17 post Trinit 1763} blef Iver {Jensen} Mølgaards {Mølgaard i Farre} datter begravet nafnlig Maren Iversdatter i sit alders 5 aar.'}
NOTITS: Datoen er arbitrær sat midt i det formentlige fødeår. Den Maren som Iver får døbt 1754 dør kort efter fødslen.
26871759.07.15Christen Jørgensen Hestlund- Store Jørgen Sørensen Maren Christensdatter Jørgen Sørensen af stoer Hestlund hafde Dom: 5 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af koenens Søster {?Else Christensdatter} fra Brande, Fadderne var: Niels Henningsen Niels Sørensen fra Lille Hestlund, og Jens {Jensen} Hyldeløf samt Niels Jensens koene {Johanne Poulsdatter} fra stoer Hestlund.
26881759.07.22Mette Margrethe Pedersdatter Nederdonnerup Peder Olufsen Katrine Christensdatter Peder Olufsen fra Neder Dunrup hafde samme dag {Dom: 6 post Trinit:} et Barn til daaben Mette Magrethe kaldet frembaaren af Koenens Moder. Fadderne vare Jørgen Lassen, Søren Fæstesen, Niels {Sørensen} Skoue alle ibid:
26891759.08.19Veste Nielsen Give By Niels Nielsen ? Niels Nielsens kone Hyrden {Niels Nielsen} hafde Dom: 10 post Trinit: en Søn til daaben nafnl Veste. Frembaaren af Monsr. Hadlers Koene Fadderne vare: Mads Thomsen {Hag}. Jacob {Lauridsen} Vestergaard Niels Smed og Niels Koutrup.
NOTITS: Identifikation Niels Nielsen som hyrde †1762 #6568.
26901759.09.09Søren Madsen Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i farre hafde Dom: 13 post Trinit: en Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af Søren Christensens Koene i Farre, faddderne vare Anders {Christensen} Bøcher, Jens Loftlund og Iver {Jensen} Mølgaard.
Begravelse nr. 6521
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
26911759.09.25Dødfødt Bæksgaard Søren Knudsen Margrethe Troelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
26921759.10.14Mads Madsen Loftlund Mads Madsen Anne Margrethe Jensdatter Mads Madsen i Loftlund hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} 1 Søn til daaben {Mads} kaldet frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Anna Jensdatter} i Østerhoved {Givskud}, Fadderne vare gl: Mads Madsen i Loftlund, Peder Hansen Iver {Jensen} Mølgaard og Bendt Nielsen fra Farre.
NOTITS: Barnets navn er en tom plads men kendes fra begravelsen #6779 i 1778. Hverken moderen Anne Margrethe Jensdatter eller bæreren Anna Jensdatter ser ud til at være født i Give sogn, snarere i Givskud hvor Anna er gift.
LINK: Agerbæk. Anna Jensdatter *1722- †1800 Østerhoved, Givskud. Gift 1747 i Givskud med Christen Nielsen *1722c †1787+.
26931759.10.21Søren Vestesen Skærhoved Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter Veste Vestesen i Schiærhoed hafde Dom. 19 post Trinit: et Barn til daaben Søren kaldet frembaren af Christen Nielsens Husture {Anna Jensdatter} i Østerhoeved {Givskud}, Fadderne vare, Anders Jepsen, Hans Christensen og Søren Andersen alle af Sillesthoe.
NOTITS: Fadderne er naboer til Veste Vestesen som er født og først boede i Sillesthoved før han flytter til Skærhoved. Faderen er vel opvokset ved Hans Christensen, der overtog den gård Veste er født på.
26941759.10.28Mette Laustdatter Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone Laust Lassen i Byllund Hafde Dom: 20 post Trinit: en Daatter til Mette kaldet, frembaaren af Mandens Syster, Fadderne vare, Morten Sørensen og Jens {Jensen} Hyldeløf item Hans Sørensens Koene fra Bylllund.
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet knap 3 år 9 måneder gammel.
26951759.11.04Johanne Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Ole Nielsen Ullerup hafde Dom: 21 post Trinit: 1 daatter til daaben Johan{ne} kaldet Frembaaren af Hans Nielsens kone Fadderne vare Peder Christensen Niels Christenssen og Jens Eg[sk]ov.
NOTITS: Johanne født her kaldes Hanne i FT 1787. Jens Egskov måske identisk med Jens Christensen Egsgaard af extraskatten 1762.
26961759.11.04Clemmen? Larsen Hestlund- Store Lars Langelund ? Lars Langelunds kone. Stoer Hestlund Las Langlund hafde samme dag {Dom: 21 post Trinit:} en Søn til daaben C[lemen?] kaldet, frembaaren af Niels Jensens Koene {Johanne Poulsdatter} i stoer Hestlund, Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldesløf , Hans Sørenen og Morten Sørensen fra Bylllund.
Begravelse nr. 6525
NOTITS: Død en måned gammel. Navnet er utydeligt skrevet. Langelund ligger i Ringive sogn. Lars Langelund ikke set derefter i Give sogn, må være flyttet væk igen.
26971759.12.02Else Jensdatter Bregnhoved Jens Pedersen Mette Iversdatter Jens Pedersen i Breeinhoed hafde en datter til daaben samme dag {1. Advent} nafnl. Else blyf Frembaaren af Monsr. Niels Jørgensens Koene fra Syndershoed, Faddderne vare Jørgen Johansen, Jens Villadsens Søn, Villads, og Hans {Christensen} Sillesthoed.
26981759.12.02Anders Christensen Stenbjerglund Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Christen Pedersen stienbierg hafde Dom 1 Advent en Søn til daaben Anders kaldet frembaaren af Søren Madsens Hustrue i Gifskud, Fadderne vare Søren didrichsen ibid: {Stenbjerglund} Iver {Jensen} Mølgaard, Bendt Nielsen {Mølgaard} og Peder Hansen fra Farre.
26991759.12.09Inger Marie Nielsdatter Hestlund- Lille Niels Sørensen Johanne Madsdatter Lille Hestlund Niels Sørensen hafde Dom: 2 Advent: 1 datter til daaben Inger Marie kaldet, frembaaren af Niels Henningsens Koene {Maren Madsdatter} ibid: Fadderene vare Niels Henningsen ibid. Hans Sørensen og Morten Sørensen fra Byllund.
27001759.12.23Maren Nielsdatter Hedegaard Niels Sørensen Karen Pedersdatter Niels Sørensen i Hedegaard hafde Dom: 4 Advent: 1 Daatter til daaben Maren kaldet frembaaren af Anne {Nielsdatter} Tromborg. Fadderne vare Jørgen Johansen og Villads Jensen i Breinhoe, Niels Mitgaaard i Hedegaard.
27011759.12.27Dødfødt Give By Niels Nielsen Bæk Else Sørensdater {REKONSTRUKTION fra begravelse: 'Paa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.'}
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Fødslen 5 dage tilbage fra begravelsen.
27021760.02.24Søren Eriksen Nederdonnerup Erik Phillipsen Maren Sørensdatter Erich Phillipsen af Nederdunrup hafde 1 Søndag i Fasten 1 Søn til daaben Søren kaldet frembaren af Hans Koenes Moder {Mette? Sørensdatter?}; Fadderne vare Søren Fæsteßen, Jørgen Lassen, Søren Jensen og Jesper {Jensen} fra Neder Dunrup.
27031760.03.02Christen Christensen Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Christen Skoue af Giuve hafde dend 2den Søndag i Faste en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Monsr. Niels Jørgensens Koene fra Syndersthoed, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Søren Smeds Broder alle fra Giuve item Mad: Hadler.
27041760.03.05Niels Nielsen Vorslunde Niels Sørensen Karen Jensdatter Niels Sørensen fra Vorslunde hafde d: 5 Marti en Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder {Nielsen?} Øgelunds Koene, fadderne vare Koenis broder {Rasmus Jensen} fra Hebye {Hedeby} i Ringhøy {Ringive} Sogn, Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Mads {Thomsen} Hag fra Guive.
Begravelse nr. 6574
NOTITS: Forældrene gift 1739.06.08 i Give, hun af Hedeby, Ringive.
27051760.03.18Dødfødt  Christen Jensen ? Christen Jensens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.'}
Begravelse nr. 6530
27061760.03.25Niels Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens Egskou af Giuve hafde Dom: festo Annuntia: Marie en Søn til daaben Niels kaldet frembaaren af Koenens Moder, Fadderne vare Mads Østergaard, {... tom plads ...} og Søren {Nielsen} Smeds broder, Jens {Nielsen} Holms Koene alle af Giuve.
Begravelse nr. 6539
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.
27071760.03.25Peder Villadsen Farre Villads Nielsen Gravel Karen Pedersdatter Villars Gravel af Farre hafde eodem die {Dom: festo Annuntia: Marie} en Søn til daaben Peder kaldet frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Bendt Nielsen {Mølgaard} Iver {Jensen} Mølgaard Jens Loftlund og [Anneds} alle ibid.
Begravelse nr. 6534
27081760.04.13Søren Sørensen Give By Søren Vestesen Maren Jespersdatter Søren Vestesens Enche {Maren Jespersdatter} af Giuve hafde Dom: Qvasi Modo Geniti en Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af Veste Vestesens hustru {Kirsten Jespersdatter} i Schiærhoed fadderne vare Veste Vestesen af Schiærhoed, Jens {Nielsen} Egskov, Søren {Nielsen} Smeds broder af Giuve og Søren Sørensen af Dunrupgaard.
Begravelse nr. 7551
NOTITS: Faderen begravet 8 måneder før hans søns fødsel.
27091760.05.04Albert Christian Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen af Byllund hafde Dom 4 post Pasch: en Søn til daaben Albert Christian kaldet, frembaaren Peder Breinbergs {Jakobsen, født i Bregnbjerg, Hammer sogn} datter i Ørenholt {Øster Nykirke} fadderne vare Hans Sørensen, Clemen og Laust Lassen fra Byllund.
27101760.05.04Mads Nielsen Tromborg Niels Larsen ? Niels Larsens kone Niels Lassen i Tromborg hafde eodem die {Dom 4 post Pasch:} een Søn til daaben Mads kaldet, frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund fadderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard og Niels Laustsen fra Hedegaard, Johannes {Pedersen} i {præsten har glemt stedet, Bæksgaard} og Niels Vestergaards datter fra Bexgaard.
27111760.06.15Peder Pedersen Bæksgaard Peder Nielsen Nørgaard ? Peder Nielsen Nørgaards kone Peder {Nielsen} Nørgaard fra Bexgaard hafde Dom 2 post Trinit: en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af Niels {Sørensen} Vestergaards Koene fra Hedegaard fadderne vare Søren Knudsen, Johannes Pedersen og Christen {Christensen} Vestergaard.
27121760.07.27Kirsten Christensdatter Give By Christen Nielsen Hover Else Jensdatter Christen {Nielsen} Hover i Giuve hafde Dom: 8 post Trinit: en daatter til daaben Kirsten kaldet, frembaaren af Ole Knudsens Koene {Anne Jensdatter} af Oxenbierre, fadderne varee Ole Knudsen Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jenßen fra Store Hestlund item Madts {Sørensen} Søndergard og Jcob {Lauridsen} Verstergaard fra Giuve.
27131760.08.10Jens Jakobsen Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve hafde Dom 16 post Trinit: 1 Søn til daaben Jens kaldet frembaaren af Ole Knudßens Hustrue {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jensen {Hillerslev} fra Stoer Hestlund. Mads Sørensen og Mads {Thomsen} Hag og Villars Pedersen alle ibid:
Begravelse nr. 6541
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
27141760.08.10Anne Farre ? Hyrde i Farre ? Hyrden i Farres kone Hyrden i Farre hafde eodem die {Dom 16 post Trinit:} 2de tvillinger til daaben nafnlig An, og Anne Else dend Eene frambaaren af Mads Mortensens forrige Hyrde Enche og Niels Bøchens Enche, den anden. Fadderne vare: Iver {Jensen} Mølgaard Bendt Nielsen, Peder Hansen, og Mads Madsen i Loftlund -
Begravelse nr. 6537
NOTITS: Død få dage gammel.
27151760.08.10Anne Else Farre ? Hyrde i Farre ? Hyrden i Farres kone Hyrden i Farre hafde eodem die {Dom 16 post Trinit:} 2de tvillinger til daaben nafnlig An, og Anne Else dend Eene frambaaren af Mads Mortensens forrige Hyrde Enche og Niels Bøchens Enche, den anden. Fadderne vare: Iver {Jensen} Mølgaard Bendt Nielsen, Peder Hansen, og Mads Madsen i Loftlund -
Begravelse nr. 6538
NOTITS: Død få dage gammel.
27161760.08.24Mette Johannesdatter Bæksgaard Johannes Pedersen Sidsel Knudsdatter Joahnnes Pedersen i Bexgaard hafde Dom 12 post Trinit en Daatter til daaben Mette kaldet frembaaren af Mandens Søster, Fadderne vare Søren Knudsen, Christen {Christensen} Vestergaard, Peder Nielsen {Nørgaard} og Christen Jespersen.
27171760.09.07Mette Marie Bregnhoved  ? Frieds kone i Bregnhoved Af Breinhoed hafde Mons. Fried: en [datter til daaben] Mette Marie kaldet frembaaren af Degnens kone Mad: Hadler. Fadderne vare Jens Villadsen, Søren Andersen fra Sillesthoed, item Jørgen Johansens kone {Ida Jensdatter} og Jens Pedersens kone {Mette Iversdatter} alle fra Breinhoed.
27181760.09.07Anne Marie Mortensdatter Bæksgaard Morten Pedersen Ane Jensdatter Morten Pedersen af Bexgaard hafde Dom Eodem {Dom 14 post Trinit} et barn til daaben Anne Marie kaldet. Frembaaren af konens søster. Faddere vare Johan Knudsen, Johannes Pedersen og Peder Nielsen {Nørgaard} alle ibid:
27191760.11.09Jens Christensen Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter Christen Nielsen fra Farre hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldet, frembaren af Peder Hansens Koene ibid: fadderne vare Bendt Nielsen og Ole {Andersen} Banch ibid. Mads {Thomsen} Hag og Peder {Christensen} Hages Søn i Giuve.
Begravelse nr. 7526
27201760.11.09Laust Madsen Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i Farre hafde Eodem die {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Laust kaldet, frembaaren af Peder Banches daatter. Fadderne vare Ole {Andersen} Banch i Farre Peder {Christensen} Hages Søn i Giuve. Jens Loftlunfs Koene Iver {Jensen} Mølgaards Koene {Maren Sørensdatter} i Farre.
27211760.12.21Anne Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Ole Nielsen af Ullerup hafde samme dag {Dom: 4 Advent:} 1 datter til daaben An kaldet, frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund: Fadderne vare Morten Sørensen i Byllund, Laust Lassen ibid, Poul Jensen og Christen {Nielsen} Houers Koene {Else Jensdatter} i Giuve.
NOTITS: Moderen Mette Christensdatter begravet samme dag som datteren blev døbt.
27221761.01.01Knud Sørensen Bæksgaard Søren Knudsen Margrethe Troelsdatter Søren Knudsen af Bexgaard hafde Nyt: Aarsdagen en Søn til daaben Knud kaldet frembaaren af Johannes Pedersens Koene {Sidsel Knudsdatter} ibid: fadderne vare Christen Vestergaard, Morten Pedersen af Bexgaard og Anders Jensen fra Syndersthoed.
27231761.03.23Christen Sørensen Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren Smed i Giufve Hafde Die Dom: 2 Paschates hafde Søren Smid i Gifve en søn til daaben Christen kaldet, frembaaren af Farre Møller {Johan Friedlieb Lehmann} Kone {Marie Dorte Mikkelsdatter Boas}. Faddere vare Mons: {Niels Jørgensen} Donrup fra Nørrecollemorten {Øster Nykirke}, Matthias Kornbech, Smedens {Søren Nielsen, faderen} broder, Christen {Nielsen} Houer og Veste Vestesen alle ibid.
LINK: Johan Friedlieb Lehmann i Farre Mølle gift med Marie Dorte Boas, Engelsholm #280 afkald (år 1758).
27241761.04.05Kirsten Christensdatter Bæksgaard Christen Jespersen ? Christen Jespersens kone Christen Jespersen Soldat i Bexgaard Hafde Dom: Miseric: en daatter til daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Bexgaard Faddere vare Søren Knudsen, Johannes Pedersen Christen {Christensen} Vestergaard alle ibid. item Thomas {Sørensen?} Skræder i Giufve.
27251761.05.30Lene Clemmensdatter Bøllund Clemmen Clemmen i Byllund hafde paa Christi Himmelfarts dag 1 datter til daaben nafnl: Lene Frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Faderne vare Christen Jespersen af Neder Donrup, Ole Nielsen af Giuve og Jørgen Nielsen ibid.
NOTITS: Faderen ellers ikke kendt, ikke i extraskatten 1762 i Bøllund.
27261761.05.11Mette Jensdatter Ullerup Jens Hansen Johanne? Jens Hansen i Ullerup Hafde 2den Pintze dag en datter til daaben Frembaaren af Ole Nielsens fæstemøe {Mette Marie}. Barnets Nafn er Mette Faddere vare Søren Knudsen af Nygaard. Niels Christensen Peder Christensens Koene og Jens {Christensen} Egskov alle af Ullerup.
NOTITS: Efter denne 1. kones død, er næste datter Johanne og skulle være opnævnt efter 1. kone.
27271761.07.12Christen Nielsen Nederdonnerup Niels Sørensen Skov ? Niels Sørensens kone Niels {Sørensen} Skoue i Neder Dondrup Hafde Dom: 8 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Peder {Andersen} Breinbergs datter i Ørnsholt Faddere vare, Søren Festesen, Jesper Jensen, Søren Jensen Jens Jensen og Søren Madsens Søn alle ibid:
NOTITS: Søren Festersens søn Søren blev i 1761 gift med Birte Pedersdatter af Ørnsholt, Øster Nykirke. Faderen er ikke søn af Søren Festersen, er for gammel til det synes det.
27281761.07.26Kirsten Hansdatter Farre Hans Iversen Smed Maren Sørensdatter Vestis Smeden i Farre Hafde Dom 10 post Trinit: en daatter til daaben navnl: Kirsten Frembaaren af [Niels {overskrevet med ?Jens}] [....] {Jens Nielsen} Holms Koene {Maren Pedersdatter}: Faddere vare Mads {Thomsen} Hag i Giufve. Jens Loftlund, Mads Jespersen, og Anders {Christensen} Bøcher item Christen Nielsens Koene {Kirsten Nielsdatter} alle af Farre.
Begravelse nr. 6631
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
27291761.09.20Jens Christensen Søndersthoved Christen Jensen ? Christen Jensens kone Christen Jensen i Schouhuuset ved Syndersthoe Hafde Dom: 18 post Trinit en Søn til daaben Jens kaldet Frembaaren af Niels Henningsen Hustrue {Maren Madsdatter} i Lille Hestlund: faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaard Niels Jensen {Hillerslev} i Stoer Hestlund og Anders {Jensen} paa Syndersthoe.
NOTITS: Niels Mitgaard ikke identificeret.
27301761.09.27Jens Nielsen Hestlund- Store Niels Jensen Hillerslev Johanne Poulsdatter Niels Jensen i Stoer Hestlund Hafde Dom: 19 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldt, Frembaaren af Ole Knudsens Hustrue {Anne Jensdatter} i Oxenbiere {Øster Nykirke}. Faddere vare: Jens {Jensen} Hyldesløf af Stoer: Hestlund, Ole Knudsen af Oxenbiere, Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve.
27311761.10.11Bodil Villadsdatter Farre Villads Nielsen Karen Pedersdatter Villars Nielsen i Farre Hafde Dom 21 post Trinit: en daatter til daaben Boel kaldt Frembaaren af Christen Nielsens Søster ibid faderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Christen Nielsen, Jens Loftlund og Mads Jeppesen alle af Farre, item Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6587
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
27321761.10.25Niels Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens Nielsen {Egeskov} i Giufve Hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til daaben nafnl: Niels Frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} ibid: Faddere vare Mads Østergaard, Ole {Nielsen} Nørgard og Christen Birchebechs Koene alle ibid:
NOTITS: Der findes en Mads Sørensen Søndergaard evt. en Mads Hansen Søndergaard. En Mads i Østergaard ikke set.
27331761.10.25Christen Nielsen Tromborg Niels Lauridsen Tromborg ? Niels Lauridsen Tromborgs kone Niels {Lauridsen} Tromborg fra Tromborg Hafde eodem die {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Birthe Jacobsdatter i Byllund: faddere vare Hans Sørensen, Morten Sørensen og Laust Larsens Hustrue i Byllund.
Begravelse nr. 6585
NOTITS: Lauridsen fra begravelsen 1763: "2den Pintzedag blev Niels Lauritzens søn {Christen} af Tromborg jordet."
27341761.10.25Bennet Lauridsen Hedegaard Laust Nielsen Else Bennetsdatter Laust Nielsen af Hedegaard hafde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Bennet Kaldet, frembaaren af Laust Nielsens Koenis {Else Bennetsdatter} Moder {af Vandel, Randbøl}: Faddere vare Christen {Christensen} Hag, Peder Hendrichßen, Niels {Sørensen} Vestegaard og Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard.
27351761.12.06Jesper Vestesen Give By Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter Veste Vestesen i Giuve Hafde Dom: 2 Advent: en Søn til daaben Jesper kaldt, Frembaaren af Hans Koenis Søster i Giuve Bye: Faddere vare Christen Birchebæk, Christen {Christensen} Skoue, Peder {Christensen} Hag, Jens {Nielsen} Eegskovs Koene {Mette Nielsdatter} og Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} alle ibid:
27361761.12.06Christen Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen fra Sillesthoe Hafde eod: die {Dom: 2 Advent:} en søn til daaben Christen Kaldt, frembaaren af Anders Møllers Hustrue: fadderne vare Christen Hansen i Schiærhoed, Hans Christensen i Silleshoed, Søren Andersen ibid; og Thomas Skous Koene Giuve.
27371761.12.13Anne Laustsdatter Bøllund Laust Lassen ? Laust Lassens kone Laust Lassen af Byllund Hafde Dom: 3 Advent: en daatter til daaben Anne Kaldt Frembaaren af Koenens Søster: Faddere vare Hans Sørensen, Morten Sørensen [...] ibid: Niels Jensen {Hillerslev}, Jens {Jensen} Hyldeløf og Jørgen Sørensen fra Stoer Hestlund.
27381762.01.01Morten Nielsen Skærhoved Niels Thomsen ? Niels Thomsens kone Niels Thomsen i Schiærhoed Hafde Nytaarsdagen en Søn til daaben Naufl Morten Frembaaren af Kirsten Gyde[.ens]datter fra Nørschou. Fadderne vare Jacob Gydesen, Hans {Christensen} Sillesthoed, Christen Hansen og Søren Andersen item Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}.
NOTITS: Konen er formodentlig en Gydesdatter fra Nørskov, Lindeballe med søster og bror Kirsten og Jakob. Se også dåb #2608. Og Søren Andersen af Sillesthoved er gift med Maren Gydesdatter.
27391762.01.01Mette Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Marie Ole Nielsen f Ullerup Hafde eodem die {Nytaarsdagen} en daatter til daaben. Frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund nafnl: Mette. Faddere vare Laust Lassen, Morten Sørensen af Byllund Jørgen Lassen af Neder Donrup. Jens Hansen Hustrue {Johanne} af Ullerup.
Begravelse nr. 6554
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.
27401762.01.17Marie Hedegaard {Faderen mangler} af Hedegaard Hafde samme dag {Dom: 2 post Epiph:} en daatter til daaben Marie Kaldt. Frembaaren af {... tom plads ...} Faddere vare Christen Jensen fra Huuset {Skovhuset} ved Syndersthoed. Christen {Christensen} Hag og Niels Mitgaard af Hedegaard, Jørgen Johansens Søn {21, ?Johan Jørgensen} af Breinhoed.
27411762.01.17Anne Farre ? Hyrden i Farre ? Hyrden i Farres kone Hyrden i Farre Hafde eodem die {Dom: 2 post Epiph:} en daatter til daaben Anne Kaldt frembaaren af Madme {Mette Marie} Hadler: Faddere vare Bendt {Nielsen} Mølgaard, Ib Nielsen af Gl: Møllle. Ole {Andersen} Banch i Farre Peder Hansens Hustrue og Iver {Jensen} Mølgaards Hustrue {Maren Sørensdatter}.
NOTITS: Ib fra extraskatten 1762.
27421762.02.02Anne Katrine Christensdatter Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Ane Olesdatter Monsr. {Christen} Pedersen paa Donrup Hafde Kyndel: Misse dag en daatter til daaben nafnl: Anne Cathrine. Frembaaren af Mad. {Niels} Thomsen udj Schiærhoed. Faddere vare Mons. {Anders Nielsen} Wonge fra Hastrupgaard. Monsr. {Andreas} Bagger fra Jellinge Monsr. {Niels Jørgensen} Donrup i Kollemorten {Nørre, Øster Nykirke}, Hr Birche:dommer Høeberg Monsr. {Erik Zachariasen} Wichman, Monsr. {Jens Nielsen} Nørskou og Mad: Bagger {Bodil Andersdatter Wong}.
Begravelse nr. 6577
NOTITS: Begravet 1 år gammel. Dette er de fine folk og Wong dynastiet.
27431762.02.21Jørgen Christensen Give By Christen Birkebæk Else Christen Birchebæch i Giuve Hafde Fastelavns Søndag en Søn til daaben Jørgen Kaldet Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadlers} Koene {Mette Marie Hadler} ibid: Faddere vare Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Hage}, Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter}, Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} og degnen datter {?Sofie Hedevig?}.
Begravelse nr. 6732
NOTITS: Begravet 11 år gammel i 1773.
27441762.02.28Ole Pedersen Bæksgaard Peder Olufsen Anne Katrine Christensdatter Peder Olufsen af Bexgaard Hafde 1 Søndag i Fasten en Søn til daaben Ole Kaldt, Frembaaren af Peder Banches datter i Farre. Faddere vare Christen {Christensen} Vestegaard, Johannes Pedersen, Peder Nielsen {Nørgaard} ale Ibid og Peder Nielsen af Neder Donrup.
NOTITS: Moderen døde et halvt år senere, skifte Engelsholm #357.
27451762.03.21Peder Sørensen Nederdonnerup Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Sørensen af Nederdonrup Hafde Midfaste Søndag en Søn til daaben Peder Kaldt, Frembaaren af Sr. {Christen} Pedersens {Donnerups} daatter paa Donrup: Faddere vare Peder {Andersen} Breinberg, Anders Sørensen fra Ørenholt {Øster Nykirke}. Erich Pilipßen, Niels {Sørensen} Schou, Jørgen Lassen og Jesper Jensen alle fra Neder Donrup.
NOTITS: Forældre gift 1761 i Øster Nykirke.
27461762.03.21Dødfødt Bæksgaard Johan Jørgensen Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.'}
Begravelse nr. 6555
27471762.03.25Anders Henriksen Hedegaard Henrik Pedersen ? Henrik Pedersens kone Hendrich Pedersen i Hedegaard Hafde eodem die {d: 25 Marty} en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Hendrich Pedersens Sønne {NN Henriksen} daatter fra Brande Sogn: Faddere vare: Niels Sørensen, Niels Mitgaards Søn ibid Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter} og Christen {Christensen} Hagis alle ibid.
NOTITS: Henrik Pedersen ser ud til at være gift gammel 2. gang. Peder Henriksen er hans søn. Muligvis skal Hagis betyde Hages kone - altså Peder Henriksens Kone og Christen Hages (kone), hendes navn er Kirsten Hansdatter. En NN Henriksen er ikke fundet i Brande, måske er han af Give sogn og kun datteren tjener eller er i Brande sogn. I extraskatten 1763 findes kun en Jens Henriksen i Tarp, Brande, men han er søn af Henrik Jensen i Tarp.
27481762.04.18Inger Jensdatter Farre Jens Loftlund ? Jens Loftlunds kone. Jens Loftlund i Farre. Hafvde Dom: Guasi Modo Geniti en daatter til daaben naufl: Inger ; Frembaaren af Iver {Jensen} Mølgaards hustrue ibid. Faddere var Mads Jespersen, Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher, Peder Hansens Hustrue etc: ibid
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
27491762.05.16Dødfødt Give By Niels Nielsen Bæk ? Niels Nielsen Bæks kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.'}.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: En Niels Nielsen Bæk dør i Juni 1762 i Give og har en søn Knud født i marts 1762, det kan ikke være denne Niels Nielsen Bæk.
27501762.05.23Anne Pedersdatter Farre Peder Hansen ? Peder Hansens kone Peder Hansen i Farre Havde Dom: 6 Post Pasha: en datter til daaben Anne Kaldt. Frembaaren af Hans Søster: Faddere vare, Christen Nielsen, Jens Loftlund, i Farre. Ib Nielsen i Farre Møllested, Mads {Thomsen} Hag i Giufve og Christen Birchebæch ibid etc:
27511762.05.31Sidsel Marie Eriksdatter Nederdonnerup Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen af Neder Donrup Hafde 2den Pintze dag 1 datter til daaben Zidsel Marie Frembaaren af Søren Sørensens Koene ibid: Faddere vare Niels {Sørensen} Skouv, Søren Fæstesen, Jørgen Lassen Søren Jensen og Gl: Jesper alle ibid:
Begravelse nr. 7010
NOTITS: Begravet 36 år gammel i 1798 uforløst i barnsnød. Moderen Maren Sørensdatter og Søren Sørensen er børn af Søren Festersen.
27521762.06.06Søren Jørgensen Hestlund- Store Jørgen Sørensen Maren Christensdatter Stoere Hestlund Jørgen Sørensen Hafde Dom: Trinit: en Søn til daaben Søren Kaldt Frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund Faderne vare Niels Jensen, Jens Hyldelef, Søren Jørgensen af Stor Hestlund, item Laust Lassen og Hans Sørensen af Byllund.
27531762.07.25Peder Nielsen Ullerup Niels Christensen ? Niels Christensens kone Niels Christensen af Ullerup Hafde Dom 7 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldt Frembaaren af Jens {Christensen} Egskov Koene {Mette Villadsdatter} ibid: Faddere vare Hans {Nielsen} af Mosgaard, Peder Christensen, Jens Hansen item Jens Hansens Hustrue {Johanne} etc:
27541762.08.01Mette Malene Pedersdatter Hedegaard Peder Henriksen Anne Sørensdatter Hedegaard Peder Hendrichs Hafde en datter til daaben Mette Malene Kaldt Frembaaren af Koenens Søster {NN Sørensdatter}: Faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Christen {Christensen} Hag {den yngre}, Hendrich Pedersen og Christen Jensen.
NOTITS: Ingen dato, men optræder mellem 25. juli og 8. august derfor 1. august antaget. Forældrene gift 1761 i Randbøl. Niels Midtgaard og Christen Jensen ikke opført i extraskatten 1762.
27551762.08.08Anne Marie Nielsdatter Hedegaard Niels Sørensen Karen Pedersdatter Niels Sørens i Hedegaard Hafde Dom: 9 post Trinit: et Barn til daaben nafnl: An Marie Frembaaren af Laust Nielsens Koen ibid, Faddere vare, Peder Hendrichsen, Christen {Christensen} Hag {den yngre}, Christen Jensen etc:
Begravelse nr. 6727
NOTITS: Begravet 1772, 10 år gammel.
27561762.08.22Jens Villadsen Bregnhoved Villads Jensen Mette Christensdatter Villars Jensen i Breinhoed Hafde Dom: 11 post Trinit: en Søn til daaben Jens Kaldt, Frembaaren af Hans Moder {Villads Jensen mor Katrine Jensdatter} ibid. Faddere vare Mattis Kornbech af Ulkiær Mølle, Jørgen Johansen Jens Pedersen af Breinhoed. Johan Jørgensen og Johannes Pedersen af Bexgaard.
Begravelse nr. 6605
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.
27571762.09.05Johannes Johansen Lehmann Farre Mølle Johan Friedlieb Lehmann Maria Dorte Boas Monsr. Lehman i Farre Mølle Hafde Dom: 13 post Trinit: en Søn til daaben nafnl: Johannes Frembaaren af Monsr. {Christen} Pedersens {Donnerups} Koene {Anne Olesdatter} fra Donrup, Fadderne vare Mads {Jørgensen} {Lille-}Nørschou {Lindeballe}, Monsr. {Jens Nielsen} Nørschou og Niels Thomsen {Skærhoved, Give] item Søren Andersen koene fra Bregnhoed.
Begravelse nr. 6592
NOTITS: Begravet knap et år gammel.
27581762.09.05Niels Olesen Give By Ole Nielsen Nørgaard Maren Jespersdatter Ole Nielsen {Nørgaard} i Giuve Havde Dom 13 post Trinit: 1 Søn til daaben Niels Kaldet Frembaaren af Mandens Moder, Fadderne vare Veste Vestesen, Mads {Thomsen} Hag, Christen Madsen, item Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
27591762.09.05Katrine Marie Pedersdatter Stenbjerglund Peder Mortensen Birte Jørgensdatter Peder Mortens i Stenbierglund Hafde eodem die {Dom 13 post Trinit:} en daatter til daaben Catine Marie Kaldt, Frembaaren af Ib Nielsens Hustrue i Gammel Mølle, Faddere vare: Christen Nielsen, Villars {Nielsen} Gravel, Ole {Andersen} Banch, Jens Loftlunds Hustrue alle fra Fare.
27601762.09.29Dødfødt Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6571
27611762.10.31Peder Johannesen Bæksgaard Johannes Pedersen Sidsel Knudsdatter Johannes Pedersen af Bexgaard hafde Dom: 21 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldet Frembaaren af Søren Knudsens Koene i Nyegaard. Faddere vare Søren Knudsen ibid: Christen Mitgaard Johan Jørgensen af Bexgaard og Mads {Thomsen} Hag i Giuve.
NOTITS: En Christen Jespersen soldat får 1761 en datter i Bæksgaard, kunne måske og muligvis være Christen Midtgaard, men det er langt ude.
27621762.11.14Mette Madsdatter Loftlund Mads Madsen An Margrethe Jensdatter Mads Madsen af Loftlund Hafde Dom: 23 post Trinit: en daatter til daaben nafnl: Mette Frembaaren af Jens Egskovs Koene af Ullerup, Faddere vare Peder Hansen, Jens Loftlund, Mads Jespersen, Christen Nielsen og Iver {Jensen} Mølgaard alle fra Farre.
27631762.11.21Niels Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen i Byllund Havde Dom: 24 post Trinit: en Søn til daaben Niels Kaldt Faddere vare: Jens Hyldeløf, Hr. Berche:dommer Høeberg Laust Lassen af Bøllund, Søren Sørensen og Koene i Neder Donrup, som bar Barnet.
Begravelse nr. 6970
NOTITS: Begravet i 1795 i Bøllund, ungkarl 31 år.
27641762.12.26Anne Katrine Pedersdatter Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Peder Christensen i Farre Hafde 2den Juule dag en daatter til daaben nafnl: An Catrine Frembaaren af Christen Banchs daatter i Nørre Kollemorten {Øster Nykirke} Fadderne vare: Peder Banch, Niels Madsen, Villars Nielsen, og Mads Jeppesens Hustrue. alle ibid.
27651762.12.26Jens Iversen Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Jver {Jensen} Mølgrd i Mølgaard Hafvde eodem die {2den Juule dag} en Søn til daaben Jens Kaldt, Frembaaren af Jens Loftlunds Hustrue i Farre, Faddere vare Bendt Nielsen, Peder Hansen, Ib Nielsen, Peder Mortensen, Mads Madsen i Loftlund, etc:
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
27661763.01.06Ole Christensen Farre Christen Olesen Anne Nielsdatter Christen Olesen havde Dom: Epiphan: en Søn til daaben Ole Kaldet: Frembaaren af Ole {Andersen} Banchs datter {22, Maren Olesdatter}, tienendes paa Donrup: Fadderne vare Ole {Andersen} Banch Christen Sørensen, Christen Johansen af Gifshou, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} og Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensddatter} af Farre.
Begravelse nr. 6573
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel.
27671763.01.16Margrethe Jakobsdatter Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Jacob Vestergaard i Giufve Hafde Dom: 2 post Epiph: en datter til daaben Margrethe kaldet frembaaren af Niels Jensens Koene {Johanne Poulsdatter} i Stoere Hestlund. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldeløf i Stoere Hestlund, Peder {Christensen} Hag, Anders Møller, Niels {Nielsen} Bæch, Christen {Christensen} Skous Koene etc. alle af Giuve.
27681763.01.23Maren Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Gydesdatter Søren Andersen i Silleshoed Hafde en datter til Dom: 3 post Epiph: nafnl: Maren, Frembaaren af Koenens {Maren Gydesdatter} Moder {Kirsten Pedersdatter af Nørskov, Linneballe} Etc: Fadderne vare Jens {Pedersen} Banch, Jørgen Johansen i Breinhoed, Hans Christensens Koene {Karen Hansdatter} ibid {Sillesthoved} Etc.
27691763.02.02Jens Christensen Givskov Christen Johansen Ane Marie Christensdatter Christen Johansen i Gifschou Hafde paa KyndelMisse dag 1 Søn til daaben Jens Kaldet frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Christen Sørensen Gifschou. Mads {Thomsen} Hag Niels {Nielsen} Bæch etc: i Giuve Bye.
27701763.03.20Sidsel Christensdatter Give By Christen Nielsen Hover Else Jensdatter Christen Houer af Giuve Hafde 5 Søndag i Faste en daatter til daaben Zidsel kaldet: Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} ibd. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard. Niels {Lauridsen} Thromborg Jørgen {Sørensen} Poder.
Begravelse nr. 6597
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
27711763.04.24Jørgen Andersen Farre Anders Christensen Bødker ? Anders Christensen Bødkers kone Anders {Christensen} Bødker i Farre Hafde 3 Søndag efter Paaske 1 Søn til daaben Jørgen kaldet. Frembaaren af Veste Vestens Hustrue {Kirsten Jespersdatter} i Giuve. Fadderne vare Søren Madsen, Jens {Jørgensen} Loftlund, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Peder Hansens og Bendt Nielsens {Maren Johannesdatter} alle fra Farre.
Begravelse nr. 6586
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
27721763.04.29Anders Nissen Øgelund Nis Jepsen ? Nis Jepsens kone Nis Jepsen Øgelund Hafde paa Bedegagen 2de børn til daaben anfnl: Anders og Ane. Sønnen blef baaren af Veste Vestesens koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve og datteren af Niels Sørensens Koene {Karen} i Vorslunde. Fadderne: Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Søren {Jensen} Vestergaards Hustrue {Inger Nielsdatter} og Laust Nielsens Hustrue {Maren} i Hedegaard.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: En af tvillingerne begravet 6 måneder gammel.
27731763.04.29Ane Nisdatter Øgelund Nis Jepsen ? Nis Jepsens kone Nis Jepsen Øgelund Hafde paa Bededagen 2de børn til daaben nafnl: Anders og Ane. Sønnen blef baaren af Veste Vestesens koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve og datteren af Niels Sørensens Koene {Karen} i Vorslunde. Fadderne: Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Søren Vestergaards Hustrue {Inger Nielsdatter} og Laust Nielsens Hustrue {Maren} i Hedegaard.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: En af tvillingerne begravet 6 måneder gammel.
27741763.04.29Dødfødt Farre Jeb Nielsen ? Jeb Nielsens kone {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle død fødde barn samme dag {Bededagen} jordet.'}
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Dødfødt.
27751763.05.15Niels Hansen Bøllund Hans Sørensen ? Hans Sørensens kone Hans Sørensen i Byllund Hafde Dom: Exaudi en Søn til daaben navnlig Niels frembaren af en pige fra Hedebye {Ringive}. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldelef, Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} Laust Lassen i Byllund. Jens Jensens i Hestlund {det er imidlertid den første fadder, menes at være fejl for hans søne Niels Jensen} etc.
Begravelse nr. 6634
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.
19631763.07.01Morten Pedersen Stenbjerglund Peder Mortensen Birte Jørgensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6787
NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen. En datter blev født 1761 i Stenbjerglund altså to år før Morten.
27761763.07.10Lars Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette Marie Ole Nielsen af Ullerup Hafde Dom 6 post Trinit: en Søn til daaben Las kaldet frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Fadderne vare: Laust Lassen af Byllund. Niels Christensen, Jens Hansen og Laust af Ullerup etc:
27771763.07.10Anne Else Nielsdatter Tromborg Niels Lauridsen ? Niels Lauridsens kone Niels Lauritzen af Tromborg hafde samme dag {Dom 6 post Trinit:} 1 datter til daaben An Else Kaldet Frembaaren af Mandens datter {Anne Nielsdatter}, Fadderne vare Johannes Pedersen, Johan Sørensen. Niels Sørensens H[ustrue] {Karen Pedersdatter} Laust Nielsen etc. alle fra Hedegaard.
NOTITS: Johannes Pedersen og Johan Sørensen ellers ikke set i Hedegaard.
27781763.07.17Else Katrine Poulsdatter Hestlund-Store Poul Jensen Soldat ? Poul Jensen Soldats kone. Soldat Poul Jensen i Store Hestlund Hafde Dom: 7 post Trinit: en daatter til daaben Else Catrine kaldet, Frembaaren af Christen Graves Datter i Neder Donrup, Fadderne vare Nielsen Jensens {Hillerslev} Hustrue {Johanne Poulsdatter} Jørgen Sørensen af Hestlund {Store} Morten {Sørensen} og Laust Lassen i Byllund.
Begravelse nr. 6593
NOTITS: Begravet 3 uger gammel
27791763.07.24Frands Christensen Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Christen {Christensen} Skou i Giuvf Hafde Dom 8 post Trinit: en Søn til daaben Frantz kaldet, Frembaaren af Christen Johansens Hustrue {Ane Marie Christensdatter} i Gifskou. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} Niels {Nielsen} Bech, Ole Nielsen, og Veste Vestesen item Jørgen {Sørensen} Podel {Poder}.
27801763.07.31Niels Nielsen Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Koutrup Niels {Nielsen} Bæch i Giuvf Hafde Dom 9 post Trinit: 1 Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Jens {Sørensen} Hages Enche {Else Sørensdatter}, Fadderne vare, Christen {Christensen} Skou, Mads Sørensen, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter}, og Christen {Nielsen} Houers Hustrue {Else Jensdatter} ibid.
27811763.08.07Karen Jensdatter Give By Jens Pedersen Banch ? Jens Pedersen Banchs kone Jens {Pedersen} Banch Hyrden i Giuve Hafde Dom: 10 post Trinit: 1 datter til daaben Karen kaldet, Frem,baaren af 1 pige af Giuve. Fadderne vare Jens {Nielsen} Egskov, Inger Hag, Vestes {Vestesen} koene {Kirsten Jespersdatter} Christen Birchebech og Ole Nielsens Hustrue {Maren Jespersdatter}.
27821763.08.21Mette Marie Lauridsdatter Bæksgaard Laurids Pedersen Maren Pedersdatter Laust Pedersen i Bexgaard Hafde Dom: 12 post Trinit: en Datter til Daaben Mette Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Moder. Fadderne vare Peder Olufsen, Johannes Pederses Hustrue {Sidsel Knudsdatter} Morten {Pedersen} Bexgaard, Jørgen Johansen i Breinhoed og Villas Jensen {Bregnhoved}.
27831763.09.11Theodonis Schulz Hadler Give By Gustav Carl Hadler Ursula Marie degnen Mons: Hadler i Giufve Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Theodonis Schultz Kaldet, Frembaaren af Mad: Donrup i Nørre Kollemorten. Fadderne vare Monsr. {Christen} Pedersen paa Donrupgaard {Donneruplund}, Møller Monsr. {Johan Friedlieb} Lehman, Hr. Birche Dommer {Christen} Høeberg, Monsr. {Jens Nielsen} Nørschou etc. Møller Koenen Mad: Leh[man] {Marie Dorte Mikkelsdatter Boas}.
Begravelse nr. 6615
NOTITS: Begravet 13 uger gammel. Den anden søn af degnen af samme navn, den første født 1759 død 1 år gammel.
27841763.09.25Anne Kirstine Pedersdatter Bæksgaard Peder Olufsen Dorte Jensdatter Peder Olufsen i Bexgaard Hafde Dom: 17 post Trinit: 1 datter til daaben frembaaren af Mandens Moder. Barnets Nafn An Kirstine. Faddere vare: Hans {Sørensen} Bylllund, Johannes Pedersen og Laust {Pedersen}: item Peder {Christensen} Boels Hustrue i Bexgaard og Jens Hansens Koene {Johanne?} af Ulllerup.
27851763.10.02Lisbet Christensdatter Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter Christen Nielsen i Farre Hafde Dom: 18 post Trinit: en Datter til daaben Lisbeth Kaldet. Frembaaren af Margrethe i Fare. Fadderne vare: Mads {Madsen} Loftlund. Søren Christensen, Mads Jespersen, Peder Hansens Søn {Hans Pedersen, 19}, Villars Nielsens Koene, og Peder Mortensen i Stenbierglund.
Begravelse nr. 6660
NOTITS: Begravet godt to år gammel i 1765 (uden navn).
27861763.10.02Peder Pedersen Bregnhoved Peder Jensen ? Peder Jensens kone Peder Jensens [Enche] Breinhoed hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} 1 Søn til daaben Peder Kaldet. Frembaaren af Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giufve. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jørgen Johansen Breinhoed, Vestes Koenes Broder {Mads Jespersen, Farre}, Christen Birchebechs Koene {Else}. etc.
Begravelse nr. 6609
27871763.11.01Jørgen Johansen Bæksgaard Johan Jørgensen Kirsten Christensdatter Johan Jørgensen af Bexgaard Hafde en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Koenens søster fra Heedebye Ringgive Sogn. Faddere vare: Jørgen Johansen af Breinhoed, Peder Olufsen, Johannes Pedersen, Peder {Christensen} Boel alle af Bexgaard etc:
27881763.11.06Ingeborg Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen af Farre Hafde Dom: 23 pos Trinit: en daatter til daaben frembaaren af Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve Ingeborg Kaldt. Fadderne vare Villars Nielsen, Ivers {Jensens} datter af Mølgaard, Karen Loftlund, Peder Banches Koene og Peder Mortensens Koene alle af Farre.
27891763.11.20Niels Sørensen Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren {Nielsen} Smed i Giuve Havde Dom: 25 post Trinit: en Søn til daaben, nafnl: Niels, Frembaaren af Møllerens {Mathias Kornbech} Koene {Margrethe Sørensdatter} i Ulkiær Mølle. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesten fra Giuve. Morten {Sørensen} og Hans {Sørensen} fra Byllund etc. Mandens Broder.
27901763.12.18Anne Pedersdatter Bæksgaard Peder Christensen Boel Lene Sørensdatter Peder Boel i Bexgaard Hafde Dom 4 post Advent: 1 Datter til daaben An Kaldet, Frembaaren af Peder Olufsens Hustrue {Lene Sørensdatter}. Fadderne vare Johannes Pedersen og An Marie af Bexgaard.
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
27911763.12.26Hans Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen af Sillesthoed Hafde 2den Juuledag en Søn til daaben Hans kaldet. Frembaaren af hans Moster {faster: Mette Hansdatter} tienende i Farre Mølle. Faddere vare Søren Andersen i Sillesthoed, Hans Hansen i Breinhoed, Jørgen Johansen ibid: og Villas Jensen etc:
27921764.01.22Kirsten Jensdatter Ullerup Jens Hansen Johanne? Jens Hansens kone Jens Hansen i Ullerup hafde 3die Søndag efter Hellig Tre Kongers dag 1 Datter til daaben Kirsten Kaldet. Frembaaren af Ivers Hustrue i Lenoe, Fadderne vare Søren Knudsen i Nyegaard Peder Olufsen i Bexgaard, Jens {Christensen} Egsgaards Svoger i Ullerup og Niels Christensen.
NOTITS: "Ivers Hustrue i Lenoe" er problematisk, måske er det forkert tydet.
27931764.02.05Kirsten Jensdatter Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens Egskov i Giuve hafde Dom: 5 efter Hellig tre Kongers dag en datter til daaben, nafnl: Kirsten, frembaaren af If {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle. Faddere vare Mads {Thomsen} Hag, Jørgen {Sørensen} Poder, Anders Møller og Ole {Nielsen} Nørgaard item Degnens {Gustav Carl Hadler} datter {Sofie Hedevig? Hadler} alle Ibid.
27941764.03.04Kirsten Larsdatter Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone Laß i Byllund hafde paa Fastelavns Søndag en datter til daaben nafnl. Kirsten. Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Koene {Karen Jensdatter} Ibid i Giuve. Faddere vare Morten Sørensen af Byllund, Jørgen Sørensen af Hestlund {Store}, Niels Henningsen af Lille Hestlund og Hans Sørensens Koene i Byllund.
Begravelse nr. 6624
NOTITS: Begravet to uger gammel. Tvilling, den anden tvilling dødfødt.
27951764.03.04Dødfødt Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.'}
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Tvilling, den anden tvilling Kirsten levede to uger.
27961764.03.11Søren Sørensen Nederdonnerup Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Fæsters: {fejl i kirkebogen for Søren Sørensen} i Neder Donrup hafde 1 Søndag i Faste en Søn til daaben Søren kKaldet, frembaaren af Koenens Søster Tienende i Koller[i]g Morten. Faddere vare Anders Pedersen i Ørensholt. Søren Jensen, Jørgen Lassen, Jesper Jensen og Erick Philipsens koene {Maren Sørensdatter} alle ibid:
NOTITS: Extraskatten 1762 har ingen Søren Fæstersen i Nederdonnerup. Søren Festersens (*1700- †1765 Nederdonnerup) kone er vel Mette Sørensdatter *1702 Give By †1788 Højgaard, Give (ved sønnen Søren Sørensen). Denne Mette kan ikke få børn 62 år gammel. Deres søn Søren Sørensen *1734 bliver i 1761 gift i Øster Nykirke med Birte Pedersdatter af Ørnsholt, datter af Peder Andersen. "Konens søster tjenende i Kollemorten" viser direkte hen paa Søren Sørensen. Dvs. Søren Fæstersen anses for en fejl i kirkebogen og Søren Sørensen for rigtigt. Desuden er der den mærkelige fejl i stavningen af Kollemorten.
27971764.03.11Mads Madsen Give By Mads Christen Madsen ? Mads Christian Madsens kone Mads Christen Madsen i Giuve hafde samme dag {1. Søndag i Faste} et barn til daaben nafnl: Mads,. Frembaaren af Niels Christensens Koene i Ullerup. Faddere vare Ole Nielsen, Niels {Nielsen} Bæch, Peder Hages Søn, Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} og Jakob {Lauridsen} Vestergaard.
NOTITS: Mads Christen Madsen kan kun have været meget kort itd i Give sogn, nævnes ikke ellers.
27981764.03.11Kirsten Lauridsdatter Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Laust Nielsen i Hedegaard Havde samme dag {1. Søndag i Faste} en daatter til daaben nafnl: Kirsten, frembaaren af Mandens Moder {Kirsten Pedersdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Niels Sørensen, Christen {Christensen} Hag, Peder Hendrichsen og Hendrich Pedersen alle ibid: Item Avls Karlen paa Søndersthoed.
NOTITS: Moderens navn ved hendes begravelsen 1806. Ikke set i FT 1787 eller FT 1801.
27991764.04.04Ole Christian Christensen Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Anne Olesdatter Monsr: Christen Pedersen paa Donrupgaard hafde d: 4 April 1 Søn til daaben nafnl: Ole Christian, frembaaren af Huus-Holdersken paa Søndersthoed: fadderne var Monsr. {Henning} Hansen i Tørring, Monsr {Niels Jørgensen Donnerup] Donrup i Nørre Kollemorten, Monsr: Nørschou, og Monsr. [Sillemand] {Zellemann, Søndersthoved} Mad: {Andreas} Bagger {Bodil Andersdatter Wong} fra Hastrup {Thyregod}.
NOTITS: Han ses FT 1787 i Store Hestlund, ugift, hjemme.
28001764.04.08Jørgen Jensen Ullerup Jens Jørgensen Maren Jensdatter Jens Jørgensen i Ullerup Hafde 5 Søndag i Faste en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Mandens Koenes Søster {Margrethe/Mette Jensdatter} ibid: Faddere vare Laust Lassen, Jens Hansens Koene {Johanne?} Jens Christensen af Ullerup item Jørgen Johansen Koene {Ida Jensdatter} og Søn {Johan/Jens?} af Breinhoed.
Begravelse nr. 6625
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.
28011764.04.29Kirsten Mortensdatter Bæksgaard Morten Pedersen Ane? Jensdatter Morten {Pedersen} i Bexgaard Hafde Dom: qv: Modo Geniti en Daatter til daaben Kirsten Kladet, frembaaren af Laust Nielsens Koene ibid. {forkert, Hedegaard}. Faddere vare Peder Olufsen, Laust Nielsen, Laust Lassens Koene {Bøllund} og Johannes Pedersen.
Begravelse nr. 6656
NOTITS: Begravet knap halvandet år gammel. Morten Pedersen skrives flere gange i kirkebogen af Bæksgaard, først 1755 med trillinger, ses vel FT 1787 i Navnløs, Give.
28021764.05.31Christoffer Hansen Nederdonnerup Hans Christensen ? Hans Christensens kone Hans Christensen af Neder Donrup Havde Christi Himmelfarts dag en Søn til daaben Christopher kaldet, frembaaren af Søren Sørensens Koene {Birte Pedersdatter} ibid: Fadderene vare Jens Jensen, Jesper Jensen af Neder Donrup, Johannes Pedersen af Bexgaard, Jørgen Lassens og Jens Jensens Koener ibid.
NOTITS: En Hans Christensen ellers ikke set i Nederdonnerup.
28031764.06.17? Nielsdatter Hestlund- Store Niels Jensen Hillerslev Johanne Poulsdatter Niels Jensen i Stoere Hestlund hafde Dom: Trinit: 1 datter til daaben {... tom plads ...} Kaldet frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter}, Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Nielsen} Houer, af Giuve. Jørgen Sørensen af Store Hestlund, og Niels Sørensen af Lille Hestlund.
28041764.07.01Mads Sørensen Give By Søren Madsen Ane Marie Laustdatter Søren Madsen i Giuve Hafde Dom: 2 post Trinit: 1 Søn til daaben Mads Kaldet. Frembaaren af Mandens Søster ibid, faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Nielsen} Houer, Niels {Nielsen} Bæch, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} og Peder Nielsens {kone} alle i Giuve.
28051764.07.08Karen Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Yngre Kirsten Hansdatter Christen Hag den ynger i Hedegaard hafde Dom: 3 post Trinit: en daatter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af den gl: Christen {Christensen} Hages Koene {Marie Nielsdatter}: Fadderne vare: Niels Mitgaard i Hedegaard, Villars Jensen i Breinhoed, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter}, og Christen Jensens Koene {Dorte Madsdatter} af Ramskou.
Begravelse nr. 6741
NOTITS: Begravet 1773 knap 9 år gammel.
28061764.08.05Jens Iversen Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Iver {Jensen} i Mølgaard i Giufve Sogn Havde Dom: 7 post Trinit: en Søn til daaben Jens Kaldet, frembaaren af Faderens datter {Margrethe? Jensdatter, 21} ibid:. Faddere vare Søren Andersen af Sillesthoed, Villars Jensen af Breinhoed. Peder Sørensen af Farre, Bendt Nielsens Koene {Maren Johannesdatter} Christen Nielsens {Kirsten Nielsdatter} og Christen Olesens {Anne Nielsdatter} Koner alle ibid:
28071764.09.02Peder Pedersen Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Peder Christensen i Farre Havde Dom: 11 post Trinit. en Søn til daaben Peder Kaldt. Frembaaren af Søren Christensens Hustrue ibid: Faddere vare Mads {Madsen} Loftlund, If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Iver {Jensen} Mølgaard. Christen Niels[ens] {Kirsten Nielsdatter} og Christen Jespersens {Sidsel Sørensdatter} Koener ibid:
NOTITS: Faderen begraves en uge efter.
28081764.09.23Gyde Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Gydesdatter Søren Andersen i Sillesthoed hafde Dom: 14 post Trinit: 1 Søn til daaben Gyde kaldt. Frembaaren af Hans Hustrues Moder {Kirsten Pedersdatter}. Fadderne vare Hans {Pedersen} Sillesthoed, Monsr {Johan Friedlieb} Lehman i Farre Mølle, Niels {Sørensen} Skous Søn i Neder Donrup Villars Jensens Hustrue {Karen Lauridsdatter} og Jørgen Johansens {Ida Jensdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6672
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
28091764.11.04Anne Marie Vestesdatter Give By Veste Vestesen ? Jespersdatter Veste Vestesen i Giufve Hafde Dom: 20 post Trinit: en Datter til daaben An Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Koene i Østerhoved {Givskud sogn}: Faderene vare Mads {Thomsen} Hag, Jens {Nielsen} Egskov, Christen Birchebæch. Jørgen {Sørensen} Poder. Ole {Nielsen} Nørgaards Koene {Maren Jespersdatter} og Christen {Christensen} Skous {Lene Jensdatter} alle fra Giuve bye.
NOTITS: Gårdmanden i Østerhoved, Givskud er Christen Nielsen og hans kone er Anne Jensdatter, de mest sandsynlige personer ovenfor. Men Christen Tygesen ses også skrevet af Østerhoved.
28101764.11.11Anne Christensdatter Give By Christen Birkebæk Else Christen Birchebæch i Giuve Havde Dom: 21 post Trinit: en daatter til daaben An Kaldt frembaaren af Jens Vemmeluns datter {Ane Kirstine? Jensdatter}. fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Jørgen {Sørensen} Poder, degnens {Gustav Carl Hadler} datter {Sofie Hedevig? Hadler} og Jens {Nielsen} Egeskovs Koene {Mette Nielsdatter}.
28111764.12.02Bodil Christensdatter Farre Christen Olesen Ane Nielsdatter Christen Olesen i Farre Havde Dom: 1 Advent: en datter til daaben Boel Kaldet; Frembaaren af Koenens Syster, som tiener paa Donrup gaard. Fadderne vare Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bødker, Niels Henningsen, Søren Christensen og Jf {Jeb} Nielsen alle fra Farre.
28121765.01.01Ingeborg Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i Farre Havde Nytaarsdagen 1 daatter til daaben nafnl, Ingeborg Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} ibid: Faddere vare Niels Henningsen, Ole Christensen, Peder Christensen Anders {Christensen} Bødker, og Mads Pedersen alle fra Farre.
28131765.01.01Hans Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillesthoed Havde samme dag {Nytaarsdagen} 1 Søn til daaben Hans kaldt, frembaaren af Søren Andersens Koen {Maren Gydesdatter} ibid. Fadderne vare: Søren Andersen, Hans Pedersen, i Sillesthoe, Villars Jensen, Jørgen Johansens Søn og Hans Hansen alle fra Breinhoe.
28141765.01.13Inger Jørgensdatter Hestlund- Store Jørgen Sørensen Maren Christensdatter Jørgen Sørensen i Stoer Hestlund Havde Dom 1 post Epiphan: en daatter til daaben nafnl: Inger, frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter}. Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldelef Niels Jensen i Stoer Hestlund, Søren Sørensen i Lille Hestlund og Johans {Jørgensens} Koene {Kirsten Christensdatter} i Byllund.
28151765.03.27Anne Elsebeth Nielsdatter Mosgaard- Store Niels Hansen Ane Nielsdatter Niels hansen Stoer Mosgaard Hafde d. 5 Onsdag i Faste en daatter til daaben nafnl: An Elsebe, Frembaaren af Koenens Søster fra Brande Sogn. Fadderne vare Erich Philipsen, Niels {Sørensen} Skou, Søren Jensen alle af Neder Donrup Ole Hansen af Ullerup og Christen Hansen fra Stoer Mosgaard.
Begravelse nr. 6648
NOTITS: Begravet 3 uger gammel. Moderen er formodentlig fra Brande sogn. Forældrene er ikke gift i Give igen formodentlig i Brande før kirkebogen der begynder.
28161765.04.04? Madsdatter Loftlund Mads Madsen An Margrethe Jensdatter Mads Madsen Loftlund Hafde paa Skiær Torsdag en daatter til daaben nafnl: {... tom plads ...}. Frembaaren af Mads Jespersens Koene {Anne Christensdatter} i Farre. Fadderne vare If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Villars Nielsen, Niels Henningsen Ole {Andersen} Banch, og Karen Hansdtr.
28171765.04.04Hanne Christensdatter Bregnhoved Christen Jespersen Sidsel Sørensdatter Christen Jespersen fra Breinhoe Hafde Samme dag {Skiær Torsdag} en daatter til daaben Hanne kaldet, frembaaren af Jørgen Poders daatter paa Søndershoe tienende. Fadderne vare 2de Karle fra Søndersthoe. Jesper {Jensen} i Neder Donrup. Hans Banch, Jørgen Johansens Søn {Johan? Jørgensen}, og Villads Jensen alle i B[reinhoe]
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Moderens navn fra vielsen 1755.
28181765.04.28Sophie Magdalene Hadler Give By Gustav Carl Hadler Ursula Marie [D]egnen Monsr. Hadler i Giuve Hafde Dom: Jubil: en daatter til daaben Sophie Magdalena kaldet. Frembaaren af Huusholdersken paa Synderthoe, Fadderne vare Hr. Niels {Hansen} Galten {Bering} fra Tyregod, degnen Mons: {Peder Hansen} Biering ibid: Mons: {Jens Nielsen} Nørschou {Skærhoved}, Sr: Christen Pedersen {Donnerup, Donneruplund} og Monsr: Zelleman {Søndershoved}.
Begravelse nr. 6671
28191765.05.03Niels Olesen Give By Ole Nielsen Nørgaard Maren Jespersdatter Ole {Nielsen} Nørgaard i Giufve Hafde paa Almindelig Bede dag en Søn til daaben Niels Kaldet. Frembaaren af Hans Søster. Fadderne vare Hans stif fader, Mads {Thomsen} Hage, Jens {Nielsen} Egskov i Giuve, Veste Vestesens Kone {Kirsten Jespersdatter}, Jørgen {Sørensen} Poders {Anne Elisabeth Larsdatter} og Smedens {?Hans Iversen} Koener {?Maren Sørensdatter} ibid.
28201765.05.12Mette Marie Eriksdatter Nederdonnerup Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen i Neder Donrup Hafde Dom Rogate en daatter til daaben. Mette Marie Kaldet. Frembaaren af Jens Vemmelunds daatter i Vemmelund: Fadderne vare Søren Fæstesens Koene {Mette Sørensdatter}, Jørgen Laursen, Søren Jensen, og Karen Hørup alle af Neder Donrup, , item Niels Hansen af Stoere Mosgaard.
28211765.05.28Else Laustdatter Bøllund Laust Larsen ? Laust Lassens kone. Las i Byllund hafde 3die Pintze dag en daatter til daaben Else Kaldet. Frembaaren af Marie Nielsdtr: Fadderne vare Søren Hanßen, Anders Rytters Koene, Johan Jørgensens etc: fra Byllund
Begravelse nr. 6652
NOTITS: Begravet fem uger gammel.
28221765.06.02Jørgen Andersen Farre Anders Christensen Bødker ? Anders Christensen Bødkers kone Ander Bøcher i Farre havde Trest. Trinit: en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter}. Fadderne vare Bendt Nielsens Søn {Niels Bentsen, 22} af Mølgaard. If {Jeb} Nielsens koene, Mads Pedersens Peder [Mad]sens, Christen Nielsens {Kirsten Nielsatter}, Niels Henningsens {Maren Madsdatter}, og Ivers {Jensen Mølgaards} Koner {Maren Sørensdatter} alle fra Farre.
28231765.06.16Søren Christofersen Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen i Byllund Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til daaben Søren Christophersen Kaldet, Frembaaren af Jacob Andersens Koene {Maren Sørensdatter} i Ørenholt {Øster Nykirke}, Johan Jørgensen i Byllund. Søren Sørensens koene {Birte Pedersdatter} i Neder Donrup og Søren Madsens Koner i Giuve.
28241765.06.16Dødfødt Farre Jens Jørgensen ? Jens Jørgensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6651
28251765.07.02Niels Hansen Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Hans Hansen i Breinhoe Hafde Festo Visitati: Mariæ en Søn til daaben Niels Kaldet, frembaaren af Nils {Nielsen} Trombors datter {Maren? Nielsdatter, 28}. Fadderene vare Niels Sørensen af hedegaard, Jens Iversen af Breinh[oe], Jørgen Johansens Kone {Ida Jensdatter} ibid, Villars Jensens Koene {Karen Laugesdatter} og Peder Nielsens af Giuve.
28261765.08.11Mette Villadsdatter Bregnhoved Villads Jensen Karen Laugesdatter Villads Jensen i Breinhoe Havde Dom 10 post Trinit: en datter til daaben Mette Kaldet. Frembaaren af Lauge Jørgensens datter som er Koenens Søster i Oxenbiere. Fadderne vare Lauge Jørgensen i Oxenbiere. Jørgen Johansen i Breinhoe. Laust Nielsen af Hedegaard, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} ibid. og Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6922
NOTITS: Begravet 26 år gammel ugift fra Ullerup, Give.
28271765.08.11Niels Hansen Sillesthoved Hans Pedersen Kirsten Mortensdatter Hans Pedersen i Sillesthoe Hafde samme dag {Dom. 10 post Trinit:} en Søn til daaben Niels Kaldet, Frembaaren af Monsr. Lehmans Hustrue i Farre Mølle. Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansen ibid. Christen Hansens {Anne Christensdatter} og Søren Andersens {Maren Gydesdatter} Hustruer ibid.
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
28281765.09.29Else Kirstine Jørgensdatter Nederdonnerup Jørgen Larsen Maren Jensdatter Jørgen Larssen i Neder Donrup Hafde Dom: 17 post Trinit: en daatter til daaben Else Kirstine kaldt frembaaren af hans kones {Maren Jensdatter} søster {Sidsel/Mette Jensdatter, 28/25, Kokborg, Thyregod}. Faddere vare Søren Jensen, Erich Philipsen af Neder Donnerup, Ole Nielsen af Ullerup, Johannes Pedersen af Bexgaard og Hans Nielsen af Stoer Mosgaard.
NOTITS: Maren Jensdatter er faderens 3. kone.
28291765.10.06Jens Christian Pedersen Give By Peder Nielsen ? Peder Nielsens 2. kone Peder Nielsen i Giufve Havde Dom: 18 post Trinit: en Søn til daaben Jens Christian Kaldt, frembaren af Mads Sørensens Daatter i Giufve, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæch i Giuve Hans Banch i Breinhoe, Villars Pederßen i Giufve Søren Madsens Koene {Ane Marie Laustdatter} og Christen {Nielsen} Houvers Koene {Else Jensdatter} ibid.
28301765.10.13Christen Jensen Øgelund Jens Thomsen Ingeborg Christensdatter Christen Jensens datter i Øgelund Ingeborg hafde Dom: 19 post Trinit: et uægte Barn til daaben Christen kaldt Frembaaren af {... tom plads ...} kone i Vorslunde og [.v.l..ende] vare Mændene i Vorslunde og andre af Menigheden, i hvis over-værelse blef Udlagt til barnefader en Gift Mand fra Holtum {Sindbjerg sogn} Jens Thomsen, som den Tiid tiente [....] med Pigen paa Stougaard {Tørring sogn}.
NOTITS: Der er to koner i Vorslunde. Niels Sørensens kone Karen og Søren Vestesens kone Karen Pedersdatter. Bæreren skulle være en af de to.
LINK: Se skriftemålet #1021.
28311765.12.26Johanne Nielsdatter Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Niels {Nielsen} Bæch i Giuve Havde samme dag {2den Juledag} 1 datter til daaben, frembaaren af Jens Hages Encke {Else Sørensdatter}, Johanne kaldt, fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Ole Nielsen, Villars Pedersen, Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} Christen Houers Koene {Else Jensdatter}
28321766.01.06Else Katrine Jakobsdatter Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Jacob Vestergaard i Giuve Hafde Hellig Tre Kongersdag 1 Daatter til Daaben Else Cathrine kaldet, Frembaaren af Ole Knudsens Koene {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare, Ole Knudsen i Oxenbierre, Christen {Christensen} Skou, Niels {Nielsen} Bæch, Ole {Nielsen} Nørgaard, Christen Birkebæch, og Christen {Nielsen} Houers koene {Else Jensdatter} i Giuve.
28331766.01.19Anne Madsdatter Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter Mads Jespersen i Faare hafde Dom: 2 Post Epiphani. en daatter til daaben, An kaldet frembaren af Mads Madsens Koene {Anne Margrethe Jensdatter} i Loftlund. Fadderene var Mads Madsen i Loftlund, Anders Bocher, Peder Madsen, Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter} og Søren Christensens {kone} alle ibid:
28341766.01.26Peder Madsen Stenbjerglund Mads Pedersen ? Mads Pedersens kone Mads Pedersen i Stenbierglund Hafde Dom Septuagesima en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af Ævs {Ibs, Jeb Nielsens} Hustrue i Gammel Mølle. Fadderne vare Koenens Broder, Niels Bøckers Hustrue, Søren Nielsens i Farre.
28351766.02.07Marie Margrethe Sørensdatter Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren {Nielsen} Smed i Giuve Hafde Fastelavns Søndag en Datter til daaben Maria kaldet Frembaaren af Mandens Moder ibid: Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Niels {Nielsen} Bæch, Ole {Nielsen} Nørgaard, Søren {Nielsen} Smeds Broder, Matthias Kornbæchs Søn {Christen, Søren eller Peder Christensen} af Ulkiær Mølle etc:
28361766.02.11Marie Kirstine Andersdatter Vemmelund Anders Clausen ? Anders Clausens kone Anders Clausen i Vemmelund hafde Taksigelsens Fest en Daatter til daaben Maren Kierstine Kaldet. Frembaaren af Mandens Syster fra Hveisel. Fadderne vare Christen Skoue, Søren Fæstesen, Søren Jensen, Erick Philipsens Hustrue {Maren Sørensdatter} Jørgen Lassens Hustrue {Maren Jensdatter} og Kiersten Hørup, alle aff Neder Donrup.
NOTITS: En Anders Clausen ses 1775 som fæster under Stougaard i Hvejsel.
28371766.02.23Christian Christensen Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Christen Skoue i Giufve Hafde den 2den Søndag i Faste en Søn til daaben Christian Kaldet frembaaren af Las Madsens Koene i Giufschou, Faddere vare Las Madsen, Christen Johansen, Christen Sørensen af Giufschou, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, og Niels {Nielsen} Bæch i Giufve.
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1770.
28381766.02.23Mette Christensdatter Give By Christen Madsen Mette Simonsdatter Christen Madsen i Giufve Hafde Samme dag {2den Søndag i Faste} en Datter til daaben Mette Kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard. Fadderne vare Christen {Christensen} Skoue, Ole {Nielsen} Nørgaard, Søren Madsen, Jørgen {Sørensen} Poeder, Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskous {Mette Nielsdatter} alle af Giufve.
28391766.03.02Birte Marie Pedersdatter Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Peder Christensen i Farre Hafde Dom 3 Søndag i Faste en Datter til daaben, Birthe Marie kaldet, Frembaaren af Peder Banches Enche {Marie Kirstine Jeppesdatter} ibid: Faddere vare Iver {Jensen} Mølgaard, If {Jeb} Nielsen, Christen Nielsen, Mads Pedersen, Christen Olesen og Mads Bødicher. alle af Farre.
28401766.04.13Christen Jensen Ullerup Jens Hansen Mette Andersdatter Ullerup Jens hansen Hafde d: 2 Søndag efter Paaske en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} i Byllund, Faddere vare: Jens Sørensen, Peder Christen, Ole Nielsen, Kirsten Nielsdtr og Niels Christensen Encke.
28411766.04.13Johanne Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Marie Ole Nielsen i Ullerup samme dag {d: 2 Søndag efter Paaske} 1 daatter til daaben Johanne Kaldet. Frembaaren af Iver Olesens kone {Kirsten Nielsdatter} i Dørken, Faddere vare Niels Hansen i Stoer Mosgaard, Jens Hansen, Lars og Peder Christensen i Ullerup Morten Sørensen og Johan Jørgensen i Byllund.
NOTITS: Moderen døde 14 dage efter fødslen. At Kirsten Nielsdatter er søster til Ole Nielsen ses 1. at hun bærer her 2. at hun har den rigtige alder efter FT 1787 i Thyregod *1726, hvilket passer 3. hun er ikke dukket op andetsteds.
28421766.04.13Karen Sørensdatter Nederdonnerup Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Sørensen i Neder Donrup Hafde Meldte dag{d: 2 Søndag efter Paaske} 1 Datter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af hans Koenes Syster i tienende i Breign[hoed]. Faddere vare Jens Jensen i Vimmelund, Niels {Sørensen} Skoue, Sr {Christen} Pedersens Søn Peder {Christensen Donnerup, 16}. Chiesten [Graves]daatter Kiesten Hørup. og Erick Philipsens hust: {Maren Sørensdatter} alle i Neder Donrup.
28431766.04.27Karen Sørensdatter Give By Søren Madsen Ane Marie Laustdatter Søren Madsen i Giufve Hafde Dom: 4 post Pasche en daatter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af {... tom plads ...}. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Koenens Fader item broder. Niels Bæcges {Else Madsdatter}, Christens {Nielsen} Houers {Else Jensdatter}, Peder {Christensen} Hages {Karen Villadsdatter} og Peder Nielsens Hustrue {2. kone} i Giufve.
Begravelse nr. 6734
NOTITS: Begravet knap 7 år gammel.
28441766.06.22Mette Marie Pedersdatter Bæksgaard Peder Olufsen Dorte Jensdatter Peder Olufsen i Bexgaard hafde Dom: 4 post Trinit: en Daatter til daaben Mette Marie Kaldet, Frembaaren af Rasmus {Jensen} Hedebyes Daatter {21, Sidsel Rasmusdatter} i Ringøy Sogn. Fadderne vare: Jens Jensen i Giufve, Morten Sørensen, Søren Hansen af Byllund, Lauritz {Pedersen, Bæksgaard} og Laust Lassens Koene {af Byllund} af Bexgaard.
NOTITS: Rasmus Jensen †1768 Hedeby, Ringive og Else Nielsdatter *1708 Bæksgaard, Give †1783 Hedeby, Ringive havde to kendte børn Jens Rasmussen *1742 Hedeby †1791 Hedeby og Sidsel Rasmusddatter *1745 Hedeby †1776 Plogslund, Grene.
LINK: Christian Tirgaards ane Rasmus Jensen i Hedeby, Ringive.
LINK: Christian Tirgaards aner, se #192, 193.
LINK: Rasmus Jensen i Hedeby, Ringive og Else Nielsdatter.
28451766.07.06Niels Henriksen Hedegaard Henrik Nielsen Bøgballe Marie Christensdatter Christen {Christensen den ældre} Hages Daatter Marie i Hedegaard Hafde Dom: 6 post Trinit et uægte barn til daaben nafnl: Niels. Hvortil blev udlagt til barnefader en gift mand Hendrich, som boer i et Huus i Gadberg Bye under Refstrup gods.
NOTITS: Faderen er en gift mand i et hus i Gadbjerg By.
28461766.07.13Hans Nielsen Mosgaard- Store Niels Hansen Ane Nielsdatter Niels Hansen i Stoer Mosgaard Hafde Dom: 7 post Trinit en Søn til daaben Hans Kaldet Frembaaren af {... tom plads ...} fra {... tom plads ...}. Fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Erick Philipsen, Søren Jensen, Jørgen Lassens koene {?Maren Knudsdatter, fra FT 1787} og Søren Fæstesens koene {Mette Sørensdatter} alle af Neder Donnrp.
NOTITS: Maren Knudsdatter problematisk, hvad er hendes rigtige alder?
28471766.07.13Anne Marie Pedersdatter Hedegaard Peder Henriksen Anne Sørensdatter Peder Hendrichsen i Hedegaard Hafde samme dag {Dom: 7 post Trinit} en Daatter til daaben An Marie Kaldet. Frembaaren af Hans Koenis Søster, Fadderne vare Søren Vestergaard, Niels Mitgaard, Christen {Christensen, den yngre} Hag, Christen Jensen og 1 karl fra Søndersthoedgaard.
Begravelse nr. 6676
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
28481766.09.07Anders Johansen Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Anders Kaldet Frembaaren af degnens daatter i Giufve Fadderne vare: Niels Lauritzen i T[romb.] {Tromborg} Villars Pedersen i Giufve, Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansen i Byllund. Niels Jensens {Johanne Poulsdatter} i Stoere Hestlund etc:
28491766.09.07Anne Marie Larsdatter Bæksgaard Lars Pedersen Maren Pedersdatter Lars Pedersen i Bexgaard Hafde samme dag {Dom: 15 post Trinit:} en daatter til daaben til daaben {!} Frembaaren af An Marie {Jørgensdatter}, Johans {Jørgensen} Søster i Bexgaard barnets Nafn var An Marie, Fadderne vare, Johannes Pedersen. Peder Olesen, Laust Lassens Hustrue alle af Bexgaard. Peder {Christensen} Boel Hustrue {2. kone, Bæksgaard} og Jacob {Lauridsen} Vestegaards {Karen Jensdatter} af Giuve.
Begravelse nr. 6669
NOTITS: Begravet 5 uger gammel. Laust Larsen ses normalt i Bøllund, i hvert fald før 1766.
28501766.10.17? NNdatter ? Møller ? Møllerens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 09.02.1721: 'Dom 24 post Trinit: blev Møllerens yngste datter som var hjemmedøbt en tre uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6673
NOTITS: Hvis der er tale om Farre eller Ulkær møller plejer kirkebogen plejer kirkebogen at sige så. Der findes en vel mindre mølle i Give By, det burde være mølleren der der menes. Sønnen af mølleren Peder Hansen i Ulkær Mølle, kaldet Christen Pedersen Møller bor i Give By, men vides ikke at have drevet møllen i Give By.
28511766.11.01Mads Larsen Givskov Lars Madsen ? Lars Madsens kone. Las Madsen i Giufschou Hafde Dom: Omn: Sanctorum en Søn til Daaben Mads Kaldet, Frembaaren af Christen {Christensen} Schous Koene i Giufve: Fadderne vare Christen Sørensen i Giufschou, Christen {Christensen} Skoue, Veste Vestesen, Mads {Thomsen} Hag. Christen Berchebæch og Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Giufve.
28521766.12.04Anne Katrine Christensdatter Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Anne Olesdatter Mons. [Christen} Pedersen paa Donrupgaard Hafde d: 4 Decembr en daatter til daaben An Cattine kaldet, Frembaaren af en Jomfr paa Søndersthoe, Fadderne vare: Hr. CammerRaad {Jens} Dørker paa Søndershoe, Mons: {Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod}, Monsr {Niels Jørgensen} Donrup i Vonge {Øster Nykirke}, Monsr: {Jens Nielsen} Nørschou i Schierhoed, Monsr: {Erik Zachariasen} Wichman i Brande {By} og Monsr: {Anders Nielsen} Vonge ibid:
28531766.12.21Mette Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Yngre Kirsten Hansdatter Christen {Christensen, den Yngre} Hag i Hedegaard Hafde Dom: 4 Advent: en datter til daaben Mette Kaldt, Frembaaren af hans Moder {Marie Nielsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Niels Mitgaard, Laust Nielsen, Peder Hendrichsen alle af Hedegaard, Jørgen Johansens Søn, Hans Hansen og Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} af Breinhoe, Christen Jensen af Ramschou.
Begravelse nr. 6680
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
28541767.01.06Birte Christensdatter Give By Christen Nielsen Hover Else Jensdatter Christen {Nielsen} Houer i Guifve Hafde Hellig Tre Kongers dag en datter til daaben Birret Kaldt Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Guive. Fadderne var Mads [.]stergaard, Jens Egsgaard, Jens Jensen, Peder {Christensen} Hages søn Villars {Pedersen}, Ole {Nielsen} Nørgaard og Jacob {Lauridsen} Vestegaard alle af Guive og Jens {Jensen} Hyldel{..} af Stoer Hestlund.
28551767.02.15Søren Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillesthoed Hafde Dom: Septuages[.]ma. en Søn til Daaben Søren Kaldet, Frembaaren af Koenens Moder {Anne Marie Troelsdatter} i Giufve bye, Fadderne vare Søren Andersen, Hans Pedersen af Sillesthoe, Hans Hansen, Jørgen Johansens Søn {27, Jens Jørgensen} af Breinhoe Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} ibid og Jens {Nielsen} Holms Koener i Giufve.
28561767.02.15Maren Lauridsdatter Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Lauritz Nielsen i Hedegaard Hafde samme dag {Dom: Septuagesima} en Datter til daaben Maren Kaldet, Frembaaren af Niels Mitgaards Koene ibid, Fadderne vare: Christen {Christensen} Hag {den Yngre} Niels Sørensen, Peder Hendrigsen, af Hedegaard og Søren Vestesten og Niels Sørensen af Vorslunde, item Christen Jensen fra Ramskou.
28571767.03.01Christen Sørensen Bøllund Søren Hansen Johanne Andersdatter Søren Hansen i Byllund Hafde Fastelauns Søndag en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Konens Moder {Johanne Skerris, af Brande}: Fadderne vare: Morten Sørensen i Byllund og Hustrue {Birte Jakobsdatter}, Johan Jørgensens Hustrue {Mette Jensdatter} i Byllund. Niels Jensen, Jens {Jensen} Hyldesløv og Jørgen Sørensen i Store Hestlund.
LINK: Anders Christensen og Johanne Skerris børn i Skerris, Brande.
28581767.03.08Kirsten Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Gydesdatter Søren Andersen i Sillesthoe Hafde 1. Søndag i Faste en Daatter til Daaben naufl: Kiersten frembaaren af Jens Møllers Koene: Fadderne vare: Christen Hansen, Hans Pedersen af Sillesthoed, Hans Hansen og Jørgen Johansens søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed.
28591767.03.08Maren Pedersdatter Øgelund Peder Mortensen Birte Jørgensdatter Peder Mortensen af Øgelund Hafde samme dag {1. Søndag i Faste} en daatter til Daaben nafnl: Maren Frembaaren af Degnens datter {Sofie Hedvig? Hadler} i Giufve, Fadderne vare: Niels Sørensen, Peder Hendrichsen og Lauritz Nielsen af Hedegaard, Søren Vestesens hustrue {Karen Pedersdatter} og Niels Sørensens Hustrue {Karen} af Vorslunde.
28601767.03.08Jens Jensen Ullerup Jens Jørgensen Maren Jensdatter Jens Jørgensen af Ullerup Hafde samme dag {1. Søndag i Faste} 1 Søn til Daaben Jens Kaldet Frembaaren af Koenens Søster. Fadderne vare: Jens Hansen, Peder Christensen, Niels Christensens Enke, Ole Nielsens Hustrue {?Mette Pedersdatter} og Lars Knudsens Hustrue alle af Ullerup, item Johan Jørgensen af Byllund. og Hans broder {Jens Jørgensen} af Breinhoed.
28611767.03.25Niels Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette? Pedersdatter? Ole Nielsen i Ullerup Hafde Mariæ Bebudelses dag 1 Søn til daaben Niels Kaldet Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadeler} daatter {Sofie Hedvig? Hadler} i Giufve. Fadderne vare Laust Lassen af Bexgaard, Christen Hansen fra Mosgaard, Jens Hansens Koene {Mette Andersdatter}, Jens Jørgensens Koene {Maren Jensdatter}, item Hans Koenes Søster og Laustes {Knudsen} Kone af Ullerup -.
28621767.04.12Anne Dorte Poulsdatter Nygaard Poul Nygaard ? Poul Nygaards kone Huus Mand Poul Nyegaard Hafde Palme Søndag 1 daatter til daaben An Dorthe Kaldt Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} ibid: Fadderne vare Søren Knudsen af Nyegaard, Jens {Jensen} Hyldesløv, Ole {Nielsen} Nørgaard af Giufve, Niels Jensens {Hillerslev} Koene {Johanne Poulsdatter} af Stoer Hestlund etc:
NOTITS: Poul Nygaard ellers ikke set.
28631767.05.15Anne Christensdatter Bregnhoved Christen Christensen ? Christen Christensens kone Christen Christensen af Breinhoe Hafde Almindelig Bede Dag 1 datter til daaben An Kaldt Frembaaren af Villars Jenßens Hustrue {2. kone} ibid: Fadderne vare Villars Jensen, Hans Hansen og Jørgen Johansens Søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed Anders Møller i Giufve og Christen Hansen i Sillesthoed.
28641767.06.09Anders Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens {Nielsen} Egschov i Giufve Hafde 3die Pintze dag en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Maren Hermansdatter i Nørschou Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Christen Berchebech, Veste Vestesen, Jens Jensen, Jens Holms Koene {Maren Pedersdatter} etc:
28651767.06.14Anne Christensdatter Farre Christen Olesen Ane Nielsdatter Christen Olesen i Farre Hafde Dom Trinit: en Daatter til daaben nafnl: Anne Frembaaren af Niels Henningsens Hustrue {Maren Madsdatter} ibid: Fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Niels Bentsen, Christen Nielsen, Villars Nielsen, Peder Christensens Hustrue, Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensdatter}, alle fra Farre -
Begravelse nr. 6683
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.
28661767.06.21Anne Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Niels Nielsen i Farre Havde Dom: 1 post Trinit: en datter til daaben nafnl: An, Frembaaren af Mads {Madsen Junior} Loftlunds Koene {An Margrethe Jensdatter}: Fadderne vare Christen Nielsen, Villars Gravel, Peder Christensen Koene alle af Farre. Mads Madsen jun: og den gamle {Mads Madsen} af Loftlund.
19651767.07.01Frands Christensen Givskov Christen Johansen Anne Marie Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra skifte efter faderen 1773: 'Christen Johansen en søn født Frands i Givskov'.}
NOTITS: Se skifte efter faderen 1773. Dåben er glemt i Give kirkebog.
LINK: Skifte efter Christen Johansen #170 (Brejl Koldinghuus).
28671767.08.02Karen Hansdatter Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Hans Hansen i SKierHoed Hafde Dom 7 post Trinit: en Daatter til daaben Karen Kaldt, Frembaaren af Koenens Søster {23, Maren? Nielsdatter} Fadderne vare, Christen Hansen og Anders Sørrin[sen] {sen gennemstreget, ment er Søren Andersen} Andersen af Sillesthoed, Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} og Jørgen Johansens Søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed.
28681767.08.02Johanne Jensdatter Ullerup Jens Hansen Mette Andersdatter Jens Hansen i Ullerup Hafde samme dag {Dom 7 post Trinit:} en daatter til Daaben Jahan Kaldt, Frembaaren af Peder Olufsens Koene {Dorte Jensdatter} i Bexgaard. Faddere vare, Jens Jørgensen, Peder Christensen, Lars Knudsen, Ole Nielsen Jens Christensens Encke alle af Ullerup.
28691767.08.23Niels Andersen Stenbjerglund Anders Nielsen Ane Christensdatter Anders Nielsen i Stenbierglund Havde Dom: 10 post Trinit: en Søn til daaben Niels Kaldt, Frembaaren af Christen Banches daatter Lenora {Christensdatter} i Kollemorten, Fadderne vare Mads Madsen den Yngre, Mads Madsen den Ældre af Loftlund. If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle og Christen Banches Søn Peder {Christensen} af Kollemorten.
NOTITS: Moderen formodet datter af Christen Banch i Kollemorten.
28701767.09.20Veste Vestesen Give By Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter Veste {Vestesen} Hafde Do: 14 post Trinit: en Søn til daaben Veste Kaldt Frembaaren af frue {Jens} Dørchen {Dørker} {Agnete Jensdatter Lyngbye} paa Søndershoed Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Christen Birchebæch, Anders Møller, Villars Pedersen, Mad [Svarfa.], Jens {Nielsen} Egskous Koene {Mette Nielsdatter} og Jens {Nielsen} Holmes {Maren Pedersdatter} alle af Giufve.
28711768.01.31Christian Eriksen Nederdonnerup Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen i Neder Donrup Hafde Dom= Septuagesima en Søn til daaben Christian Kaldet Frembaaren af Søren Sørensens Hustrue {Birte Pedersdatter} ibid: fadderne vare Christen Sørensen i Giufschou, Anders Clausen i Schoudallund Niels Hansen i Stoer Mosgaard, Søren Jensen og Jørgen Lassens koner {?Margrethe Knudsdatter} i Neder Donrup.
28721768.01.31Laus Pedersen Farre Peder Rasmussen Karen Lausdatter Karen Lausdatter i Farre Hafde Dom: Septuagesiam et uægte barn til daaben Laus Kaldet, hvortil blev udlagt til barne Fader Peder Rasmussen fra Nenve af Engelsholms Gods.
NOTITS: Moderen ser ikke umiddelbart ud til at være født i Farre. Nenve er meget tydeligt skrevet med latinske bogstaver (ikke gotiske), men der findes kun et sted nævnt i Engelsholm skifteregister, der begynder med N og det er Nørup, hvad der ikke står.
28731768.05.01Mette Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag den Yngre Kirsten Hansdatter Christen {Christensen} Hag i Hedegaard Hafde d: 4de Søndag efter Paaske en Daatter til daaben Mette Kaldet, Frembaaren af Mandens Søster {22c, Marie Christensdatter}, Fadderne vare: Christen {Christensen} Hag den Ældre. Lauritz Nielsen, Niels Sørensen og Peder Hendrichsen alle ibid: Mads Hag af Giuve, og Christen Birchebæch.
28741768.06.19Maren Villadsdatter Bregnhoved Villads Jensen Karen Lauridsdatter Villars Jensen i Bregnhoed Hafde Dom: 3 post Trinit: en Datter til daaben Maren Kaldt, Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Fæste Nielsen avls karlen paa Søndersthoed, Jørgen Laurßen fra Schiærhoed. Hans {Hansen} Breinhoed og Jørgen Johansens Koene {Ida Jensdatter} ibid.
NOTITS: Da der ingen komma står efter Fæste Nielsen tages "avls karlen paa Søndersthoed" som hans beskrivelse, ellers ville der have stået Fæste Nielsen af xxx, avlskarlen ... etc.
28751768.08.21Niels Nielsen Mosgaard- Store Niels Hansen Ane Nielsdatter Niels Hansen i Stoer Mosgaard hafde Dom: 12 post Trinit en Søn til daaben Niels Kaldt Frembaaren af Hans Søster {22, Karen? Hansdatter}: Fadderne vare Søren Jensen, Jørgen Lassen, Niels {Sørensen} Skous og Søren Fæstesen Hustruer {Mette Sørensdatter} af Neder Donrup.
Begravelse nr. 6718
NOTITS: Begravet 2½ år gammel.
28761768.08.28Mette Madsdatter Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter Mads Jespersen i Farre Havde Dom: 13 post Trinit en Daatter til daaben Mette Kaldt Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Anders {Christensen} Bøcher, Søren Christensen af Farre, Mads Madsen {den Unge} af Loftlund, Mads Madsens Pige etc.
28771768.09.25Christen Sørensen Nederdonnerup Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Fæstesen {fejl i kirkebogen for Søren Sørensen} i Neder Donrup Havde Dom: 17 post Trinit en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Erich Philipsens Koene i Giuve, Fadderne vare Niels Skoue, Jørgen Lassen, Søren Jensen og Niels Hyrde i Nde: Donrup, Fæste Sørensen fra Søndersthoed og Niels Hansens datter (26, Karen? Nielsdatter) fra Stoer Mosgaard -
NOTITS: Se #2796 i 1764 samme fejl. Se FT 1787 i Højgaard, Give, hvor forældrene og denne søn Christen ses angivet med 17 år.
28781768.09.29Anders Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen i Bylllund Hafde Festo Michaelis en Søn til daaben Anders Kaldet Frembaaren af Jomfr Vonge {Magdalene Andersdatter Wong} fra Brande, Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldeløv, Jørgen Sørensen af Stoer Hestlund, Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} og Johan Jørgensen af Byllund. Smeden af Tromborg etc:
28791768.10.02Kirsten Johansdatter Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Hafde Dom: 18 post Trinit en datter til daaben Kiersten Kaldt, Frembaaren af Hans Koenis Moder: Fadderne vare Jørgen Sørensen, og de andre Beboere i Stoer Hestlund, Morten Sørensens {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansens Koener {Johanne Andersdatter} af Byllund, Søren Jørgensen af Breinhoed.
Begravelse nr. 7557
28801768.11.20Bendt Nielsen Farre Niels Bendtsen Maren Pedersdatter Niels Bentsen i Mølgaard Hafde Do: 25 post Trinit: en Søn til daaben Bent Kaldt Frembaaren af Hans Moder {Maren Johannesdatter} til daaben: Fadderne var Iver {Jensen} Mølgaard Anders Nielsen af Stenbierglund, Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher Villars Nielsen af Farre og Karen Hansdtr ibid:
28811768.12.04Ingeborg Christensdatter Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Christen {Christensen} Skoue i Giufve Havde Dom 2 Advent: en datter til daaben Ingeborg Kaldet: Frembaaren af Christen Sørensens datter i Gifschou Fadderne vare Christen Sørensen, Christen Johansen af Giufschou Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Niels {Nielsen} Bæch og Jens {Nielsen} Egskous Koene {Mette Nielsdatter} {Give By}.
28821769.01.22Niels Christensen Farre Christen Olesen Anne Marie Nielsdatter Christen Olesen i Farre Hafde Dom: Septuagesima en Søn til daaben Niels kaldet Frembaaren af Christen Nielsen Koene ibid: Fadderne vare Niels Bentsen og Iver {Nielsen} Mølgaard, Jens {Nielsen} Egskov, Mads {Thomsen} Hag af Giuve Mads Madsen i Loftlund, og Anders Nielsen af Stenbierglund.
28831769.03.05Maren Christensdatter Farre Christen Sørensen Maren Nielsdatter Christen Sørensen i Farre Hafde Mid Faste Søndag 1 daatter til daaben Maren Kaldet Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}: Fadderne vare Iver {Nielsen} Mølgaard og Niels Bentsen, Ifs {Jeb Nielsen} Hustrue i Gammel Mølle, Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: Moderens navn med forbehold fra FT 1787 Hedegaard, hvor hun har denne datter Maren af 1. ægteskab og er gift 2. gang 1774 med Christen Christensen. Dermed skulle Christen Sørensen være død 1769-74, men ikke set begravet i Give.
28841769.03.05Anders Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Gydesdatter Søren Andersen i Sillesthoed Hafde samme dag {Mid Faste Søndag} en Søn til daaben Anders kaldt, Frembaaren af Kiersten Gyddes i Nørschou {Lindeballe}, Fadderne vare Peder Nyeborg i Farre Mølle, Hans Pedersen og Christen Hansen i Sillesthoed Hans Hansen i Breinhoed og Søren Jørgensens Hust: {Maren Nielsdatter} ibid:
Begravelse nr. 6747
NOTITS: Formodet begravet 4 år gammel, kunne også være barnet før ham Kirsten. Begravelsen siger kun barn.
28851769.03.05Jørgen Pedersen Øgelund Peder Mortensen Birte Jørgensdatter Peder Mortensen i Øgelund Hafde samme dag {Mid Faste Søndag} 1 Søn til daaben. Jørgen Kaldet Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Niels Sørensen i Vorslunde. Niels Sørensen i Hedegaard 2de Karle paa Søndersthoed Christen {Christensen} Hags {den Yngres} Hustrue {Kirsten Hansdatter} fra Hedegaard.
28861769.04.21Jens Pedersen Bæksgaard Peder Olufsen Dorte Jensdatter Peder Olufsen i Bexgaard Hafde Almindelig Bededag 1 Søn til daaben Jens kaldt, Frembaaren af Johannes Pedersens Hustrue i Bexgaard, Fadderne vare Johannes Pedersen ibid: Peder Hansens Søn, Morten Sørensen hust: {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansens af Byllund, item Jens Jensen i Bexgaard.
Begravelse nr. 6740
NOTITS: Begravet 4 år gammel.
28871769.05.04Karen Sørensdatter Bøllund Søren Hansen Johanne Andersdatter [Søren] Hansen i Byllund Hafde Christi Himmelfarts dag en daatter til daaben Karen kaldt, Frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} ibid; Fadderne vare Johan Jørgensen i Byllund, Christen Sørensen og Koene item Jørgen Sørensen af Stoer Hestlund og Smiden af Tromborg.
Begravelse nr. 6882
NOTITS: Begravet 1788, 19 år gammel.
28881769.06.04Mads Madsen Loftlund Mads Madsen Junior An Margrethe Jensdatter Mads Madsen i Loftlund Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til daaben Mads kaldt Frembaaren af Mandens Syster {Else Madsdatter} fra Vindelev {sogn}: Fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, If {Jeb} Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher, Villars Nielsen, Christen Olesen, alle fra Farre og gl. Mads Madsen fra Loftlund.
28891769.06.08Anders Christensen Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Anne Olesdatter Mons {Christen} Pedersen {Donnerup} paa Donrup hafde d: 8de Junij en Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af min {præst Lorents Caisen Stallknecht} koene {Maren Saxe}: Faddere vare Monsr. Niels Andersen {Wong} fra Ardve {Arvad} Mølle, Sr. Anders Nielsens {Wongs} daatter {Magdalene Andersdatter Wong} i Brande {By}, Sr. {Peder Sørensen} Poedes 2de Sønner fra Beche {Bække} Kroe, item Monsr: {Henning} Hansens Koene {Bodil Marie Christensdatter} af Tørring -
Begravelse nr. 6716
NOTITS: Begravet knap to år gammel i 1771.
28901769.08.13Christiane Sørensdatter Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Søren Jørgensen i Breinhoed Hafde Dom: 12 post Trinit en daatter til daaben Christiana kaldt, Frembaaren af Frue Dørken {Dørker, Agnete Jensdatter Lyngbye} paa Søndersthoed Fadderne vare. Villars Jensen, Hans Hansen, af Breinhoed Christen Hansen og Hans Pedersen item Søren Andersens Koene {Maren Gydesdatter} i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6750
NOTITS: Begravet knap 4 år gammel i 1773.
28911769.08.13Mette Christensdatter Give By Christen Madsen Mette Simonsdatter Christen Madsen i Giufve Hafde samme dag 1 Datter til daaben Mette kaldet Fadderne vare Erick Philipsen, Christen {Nielsen} Houer, Mads {Thomsen} Hag, Vestes {Vestesens} datter {19c, Margrethe Vestesdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaards daatter {17c, Anne Jakobsdatter}. etc.
28921769.09.03Anne Marie Pedersdatter Hedegaard Peder Henriksen Anne Sørensdatter Peder Hendrixsen i Hedegaard Hafde Dom: 15 post Trinit: en datter til daaben, An Marie Kaldt, Frembaaren af Niels Sørensen {Vestergaards} Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard. Fadderne vare En tienistekarl fra Søndersthoed, Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Lauritz Nielsen etc:
Begravelse nr. 6782
NOTITS: Begravet 1778, syv et halvt år gammel.
28931769.09.03Mads Andreas Sørensen Give By Søren Kovtrup ? Søren Kovtrups kone Søren Kautrup {Kovtrup} i Giufve Hafde samme dag en Søn til daaben Kaldt Mads Andreas, Frembaaren af Niels Bæches Hustrue {Else Madsdatter Kovtrup} ibid: Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag, Christen Birchebæch. Christen {Christensen} Skous Hustrue {Lene Jensdatter} Søren Madsens {Søndergaard} Hust: {Ane Marie Laustdatter} og Ole {Nielsen} Nørgaards {Maren Jespersdatter}.
Begravelse nr. 6694
NOTITS: Begraves 10 dage gammel 10. sept. 1769, han blev altså født tre dage før denne dåb i kirken. Kovtrup ligger i Hammer sogn nord for Øster Nykirke.
28941769.09.24Maren Larsdatter Givskov Lars Madsen ? Lars Madsens kone Las Madsen i Giufschou Hafde Dom: 18 post Trinit: een datter til daaben. Maren Kaldt Frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}, Fadderne vare Christen Sørensen, Christen Johansen og Karen Loftlund alle ibid: {dvs. Givskov} Christen {Nielsen} Houe {Hover} i Giuve, Mads {Thomsen} Hag etc:
28951769.09.24Jens Villadsen Bregnhoved Villads Jensen Karen Lauridsdatter Villars Jensen i Breinhoed Hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} en Søn til daaben Jens Kaldt Frembaaren af Hans Søster, Fadderne vare Jørgen Johansen Hans Hansen, og Christen Christen{sen} alle af Breinhoed. Hans Pedersen, Søren Andersen etc: af Sillesthoed.
28961769.10.08Peder Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillesthoed Hafde Dom: 20 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldt. Frembaaren af Anders Møllers Hustrue i Giufve, Fadderne vare Anders Møller i Giuve, Peder Nyeborg i Farre Mølle Hans Pedersen og Søren Andersens Hustrue i Sillesthoed, Hans Hansen i Breinhoed.
28971769.10.08Frands Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette Pedersdatter Ole Nielsen i Ullerup Hafde Dom: 20 post Trinit: en Søn til Daaben Frantz Kaldt, Frembaaren af Niels Hansens Koene {Ane Nielsdatter} i Stoer Moesgaard Fadderen vare: Jens Jørgensen, Peder Christensen, Laust Lassen og Jens Hansens Hustrue {Mette Andersdatter} af Ullerup.
28981769.10.08Bodil Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Hyrden Niels {Nielsen} Gravel i Farre hafde samme dag {Dom: 20 post Trinit:} en datter til daaben Boel Kaldt, Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} ibid, Fadderne vare Villars Nielsen, Peder Christensen, Christen Olufsen, Anders {Christensen} Bøchers Hustrue, Iver {Jensen} Mølgaard etc:
28991769.10.15Maren Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Yngre Kirsten Hansdatter Christen Christen{sen} Hag {den Yngre} i Hedegaard Hafde Dom 21 post Trinit: en Daatter til daaben Maren Kaldt, Frembaaren af Hans Faders {Christen Christensen Hag den Ældre} Hustrue {kaldet også moder: Marie Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Niels Sørensen {Vestergaard}, Laust Nielsen Peder Hendrichsen alle af Hedegaard, Hans Hansen af Breinhoed item. Villars Jensen etc.
Begravelse nr. 6917
NOTITS: Begravet 21 år gammel i 1791.
29001769.10.29Sidsel Nielsdatter Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Kovtrup Niels Bæch i Giuve hafde Dom: 23 post Trinit en Datter til daaben Zidsel kaldt, Frembaaren af Hans Søster {25+, Ingeborg Nielsdatter}, Fadderne vare Søren Madsen, Christen {Nielsen} Houer, Søren K{autrup} Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} og Villars {Pedersen} Hags Hustrue {Mette Nielsdatter} alle af Giuve.
Begravelse nr. 6697
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
29011769.11.19Peder Ludvig Jensen Svarfas Give By Jens Svarfas Lucie Tibi Degnen Mons: [Svarfas] Hafde Dom: 26 post Trinit: en Søn til Daaben: Peder Ludvig Kaldet Frembaaren af Jomfr: Pedersen {16, Ane Christine Christensdatter} paa Donrup {Donneruplund}: Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen og Erick Philipsen Hustrue {Maren Sørensdatter} i Giuve, Monsr: {Christen} Pedersens {Donnerups} Søn Niels {Christensen Donnerup, 23c} og Alvs[!} Karlen paa Donrup.
Begravelse nr. 6698
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Forældrene gift 1760 i Højen, Vinding kirkebog.
29021769.11.19Mathias Sørensen Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren {Nielsen} Smed i Giuve Havde samme dag {Dom: 26 post Trinit:} en Søn til Daaben Matthis Kladet; Frembaaren af Matthis Kornbæchs daatter {Lisbet Mathiasdatter Kornbech}; Faddere vare Christen {Nielsen} Hour, Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Niels Jørgensen, Christen {Christensen} Skous Hustrue {Lene Jensdatter} og Ole Nielsens {Nørgaard} {Maren Jespersdatter} alle ibid:
29031769.12.26Niels Lauridsen Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Laust Nielsen i Hedegaard Havde 2den Juule dag et barn til daaben Niels Kaldt Frembaaren af {... tom plads ...}. Fadderne vare Søren Vestegaard, Peder Hendrichsen Niels Mitgaard, Christen {Christensen} Hag den Ældre, Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Hustrue {Kirsten Hansdatter} alle ibid: item Jørgen Johansen og Hans Hansen fra Breinhoed.
29041770.01.14Inger Johansdatter Tromborg Johan Herman ? Johan Hermans kone Johan Herman i Tromborg Havde Dom: 2 post Epiph: 1 datter til daaben, Inger Kaldet Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue i Giufve, Fadderne vare Peder Hansen, Niels Olufsen, Johannes Pedersens Hust. {Sidsel Knudsdatter} alle af Bexgaard Niels Lauritzen af Tromborg. Peder Hendrichsen og Hendrich Pedersens Koene {Marie Nielsdatter} af Hedegaard.
NOTITS: Johan Herman er vel "smeden i Tromborg" andetsteds.
29051770.02.11Anne Jensdatter Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens {Nielsen} Egchov i Giuve Hafde Dom: Septuage: en Datter til daaben Anne Kaldet Frembaaren af Erich Philipsens Koene {Maren Sørensdatter} i Giuve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, af Giuve, Laust {Lars Madsen} i Giufschou, Peder Sørensen fra Søndersthoed, Christen Birchebæchs Koene i Giuve.
Begravelse nr. 6735
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
29061770.03.11Else Madsdatter Skovdallund Mads Pedersen ? Mads Pedersens 1. kone Mads Pedersen i Schoudallund Hafde paa 2den Søndag i Faste en datter til daaben Else Kaldt, Frembaaren af Søren Fæstesens Koene i Neder Donrup: Fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Jørgen Lassen Monsr: {Christen} Pedersens {Donnerup} Søn Niels {Christensen Donnerup, 23c}, Avls Karlen paa Donneruplund.
Begravelse nr. 6702
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel af Vemmelund! ikke Skovdallund.
29071770.04.08Mette Olesdatter Give By Ole Nielsen Nørgaard Maren Jespersdatter Ole {Nielsen} Nørgaard i Giufve Havde Dom. Palmarum en datter til daaben Mette Kaldt, Frembaaren af Veste Vestesen Koene {Kirsten Jespersdatter}, Fadderne vare Veste Vestesen, Ole Nørgaards broder. Erich Philipsens Hst: {Maren Sørensdatter} Søren Madsens Hust: {Ane Marie Laustdatter}, Søren Koutrups og Christen Houers Hust: {Else Jensdatter}.
Begravelse nr. 6712
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel.
29081770.04.12Laust Sørensen Give By Søren Madsen Ane Marie Laustdatter Søren Madsen i Giuve Hafde paa Skiertorsdag et Barn til daaben Laust kaldt, Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Christen {Nielsen} Houer Erick Philipsen. Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag etc:
29091770.04.22Maren Jørgensdatter Nederdonnerup Jørgen Larsen Margrethe Knudsdatter Jørgen Lassen i Neder Donrup Havde d: 1 første Søndag efter Paaske en daatter til daaben Maren Kaldt. Frembaaren af Søren Jensens Koene i Neder Donrup, Fadderne vare Søren Jensen, ibid: Niels {Sørensen} Skous Koene, Søren Fæstesens {Mette Sørensdatter}, en Huus Koene og Jørgen Johansen af Breinhoed.
29101770.05.06Anders Christensen Alsted Mølle, Øster Nykirke Christen Nielsen Ane Mette Andersdatter {Hele indførslen overstreget, hører under Øster Nykirke ikke Give.} Mølleren {Christen Nielsen} i Alsted Mølle Hafde d: 3die Søndag efter Paaske en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Jens Jacobsens Hustrue {Anne Andersdatter} i Hveisel Fadderne vare: Peder Kræmm af Hveisel Lade Fogden paa Alstedgaard, Veste Andersen og Hustrue {Ane Else Jensdatter} af Ploustrup {Tørring}, Smeden af Egholm {Tørring} og Jørgen Terkildsen af Vonge {Øster Nykirke}.
NOTITS: Denne fødsel hører under Øster Nykirke og er indført i den forkerte kirkebog. Se linket nedenfor for mølleren Christen Nielsen gift 1764 i Tørring med Anne Mette Andersdatter af Plovstrup, Tørring. I FT 1787 er hun enke med fem børn hjemme, "har en liden mølle i fæste."
LINK: RTF fil. Erik Brejl: Stougaards jordebog 1769, Alsted Mølle under Øster Nykirke, har Christen Nielsen som fæster af Alsted Mølle.
LINK: Jens Jacobsen i Hvejsel.
29111770.05.06Ida Sophie Johansdatter Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Hafde 3die Søndag efter Paaske en daatter til daaben Ide Sophie Kaldet Frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Mette Jensdatter} ibid: Fadderne vare: Jørgen Johansen af Breinhoed, Hans Sørensen af Byllund, Christen Sørensen af Stoer Hestlund, Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup.
Begravelse nr. 6706
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.
29121770.07.01Maren Madsdatter Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter {REKONSTRUKTION udfra begravelsen #6799 25. marts 1779: 'Samme dag {Maria bebudelsesdag} blev Mads Jespersens datter i Farre navnlig Maren Madsdatter 8 aar gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6799
NOTITS: 1. juli arbitrær valgt mid i året. Mads Jespersen ses i Farre i Extraskatten 1762 og ved begravelsen 1779, dvs han boede der vel også i 1770 men dåben er glemt i Give kirkebog.
29131770.07.22Anders Jensen Ullerup Jens Hansen Mette Andersdatter Jens Hansen i Ullerup Hafde Dom: 6 post Trinit: en Søn til daaben Anders Kaldet, Frembaaren af Hans Koenes Søster {Anna Barbara Andersdatter, Borup, Brande}: Fadderne vare Peder Christensen, Jens Olesen. Ole Villarsens Encke {Margrethe Andersdatter} Niels Jensens Koene . Laust Nielsens og Jørgen Jørgensens Koener {Johanne Christensdatter} alle ibid:
LINK: Anders Rasmussen Økær og hans børn 1766-70 i Borup, Brande.
29141770.10.28Niels Jensen Vorslunde Jens Mikkelsen ? Jens Mikkelsens kone Jens Mickelsen fra Vorslunde Hafde Dom: 20 post Trinit en Søn til daaben Niels Kaldet, Fembaaren af Niels Søernsens Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard: Fadderne vare Niels Sørensen, Christen {Christensen} Hages {den Yngre} Hustrue {Kirsten Hansdatter} af Hedegaard, Peder Mortensen af Øgelund. Søren Vestesens Hustrue {Karen Pedersdatter} af Vorslunde og Peder Sørensen {20c} ibid:
29151770.11.28Peder Nielsen Farre Niels Bendtsen Maren Pedersdatter Niels Bentsen i Mølgaard hafde d. 28de Novembr en Søn til daaben Peder Kaldet, Frembaaren af Konens Søster: fadderne vare: If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Niels Henningsen af Stenbierglund, Villars Nielsen, Christen Nielsen, Las [J...]sen, Søren Christensen Anders {Christensen} Bøcher og Ole {Andersen} Banch alle af Farre.
Begravelse nr. 6800
NOTITS: Begravet 8½ år gammel i 1779.
29161770.12.09Maren Villadsdatter Give By Villads Pedersen Hag Mette Nielsdatter Villars {Pedersen} Hag i Giufve Hafde Dom: 2 Advent en daatter til daaben Maren kaldt, af Sophie Hedevig Hadler, Fadderne vare Anders Møller, Mads {Thomsen} Hags StifSøn Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter}, Veste Vestesen Hust: {Kirsten Jespersdatter} Christen Houers {Else Jensdatter}, og Jacob {Lauridsen} Vestergaards daatter {18c, Anne Jakobsdatter} alle af Giuve.
Begravelse nr. 6739
NOTITS: Begravet godt 2 år gammel i 1773. Forældrene viet 1769 i Give.
29171771.01.01Kirsten Pedersdatter Farre Peder Pedersen Banch ? Peder Pedersen Banchs kone Peder Pedersen Banch i Farre Hafde Nyt aars dagen en datter til daaben Kiersten Kaldet Frembaaren af en Pige paa Donnerupgaard Maren. Fadderne vare: Niels Bentsen i Mølgaard. If {Jeb Nielsen} i Gammel Mølle, Christen Olesen; Villars Nielsen og Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} i Farre.
NOTITS: Ikke klart hvem Peder Pedersen Bank er.
29181771.02.24Karen Poulsdatter Nygaard Poul Nygaard ? Poul Nygaards kone HuusManden Poul i Nyegaard Hafde 2den Søndag i Faste en daatter til daaben Karen kaldt, Fermbaaren af Søren Knudsens Hustr: {Margrethe Troelsdatter} ibid: Fadderne vare Søren Knudsen item 1 karl tiende i Nyegaard 1 karl paa Donrup 1 Huus Koene i Nyegaard.
29191771.03.17Navnløs Farre Søren Christensen ? Søren Christensens 2. kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6719
29201771.04.14Mads Nielsen Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Koutrup Niels {Nielsen} Bæch Havde Dom: Miseri: 1 Søn til daaben Mads kaldt, Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine, 19} Ehnemann degnens {Hans Ehneman} daatter. Fadderne vare: Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Christensen} Skoues Koene {Lene Jensdatter}, og Mads {Christian} Madsens Koenen der i Byen.
29211771.05.26Søren Johansen Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Havde Dom: Trinit 1 Søn til daaben Frembaaren af Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} Koene i Ullerup, Barnets Nafn var Søren. Fadderne vare Jens Jørgensen, Jørgen Jørgensen af Ullerup Morten Sørensen og Hans {Sørensen} af Byllund.
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
29221771.06.02Jens Madsen Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i Farre Hafde Dom: 1 post Trinit en Søn til daaben Jens Kaldet, Frembaaren af Mads {Madsen Junior} Loftlunds Koene {An Margrethe Jensdatter}. Fadderne vare Christen Nielsen, Christen Olesen, Niels Nielsen, af Farre. Jf {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle.
29231771.06.23Peder Nielsen Hedegaard Niels Sørensen Vestergaard Karen Pedersdatter Niels Sørensen i Hedegaard Havde Dom 4 post Trinit en Søn til daaben nafnl. Peder; Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine, 19} Ehneman i Guive Fadderne vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Niels Lauritzen, Hendrich Pedersen Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter} og Laust Nielsens Koene {Maren} ibid.
29241771.06.23Mette Marie Sørensdatter Bæksgaard Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Sørensen i Bexgaard Havde Dom 4 post Trinit en datter til daaben Mette Marie kaldt, Frembaaren af Mandens Moder {Mette Sørensdatter}, Fadderne vare Johannes Pedersen {Bæksgaard}, Fæster Sørensen, 1 Karl fra Donrup {Donneruplund}. 1 Pige ibid: og Peder Olufsens Hustrue {Dorte Jensdatter} af Bexgaard - .
NOTITS: Søren Sørensen er født i Nederdonnerup, flytter her til Bæksgaard, før 1777 til Højgaard i Give.
29251771.07.14Peder Hansen Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Hans Pedersen i Sillesthoed Havde Dom: 7 post Trinit en Søn til daaben Peder kaldt, Frembaaren af Mandens Broders Koene far Vaarbasse, Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} af Sillesthoed. Hans Hansen og Søren Jørgensen af Breinhoed Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve.
29261771.07.28Ole Christensen Farre Christen Olesen Ane Marie Nielsdatter Christen Olesen i Farre Hafde Dom: 9 post Trinit en Søn til daaben Ole kaldt Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}. Fadderne vare Anders {Christensen} Bøcker, Peder Christensen, Villars Nielsen, Anders Nielsens Hustrue {Ane Christensdatter} alle af Farre.
29271771.09.01Hans Sørensen Bøllund Søren Hansen Johanne Andersdatter Søren Hansen i Byllund hafde Dom: 14 post Trinit: en Søn til daaben Hans kalt Frembaaren af en Koene {... tom plads ...} {formodentlig moderens søster Kirstine/Dorte Andersdatter} fra Brande. Fadderne vare Christen Sørensen og den nye Beboer i Stoer Hestlund {Niels Christensen Murmand}. Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} og Johan Jørgensens {Mette Jensdatter} af Byllund.
LINK: Moderen Johanne Andersdatters søstre fra Skerris, Brande.
29281771.11.03Karen Christensdatter Give By Christen Madsen Mette Simonsdatter Christen Madsen i Giuve Hafde Dom: 23 post Trinit en datter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Hustrue {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard: Fadderne vare Søren {Knudsen} Nyegaard, Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Giufve og et par andre der fra Byen.
Begravelse nr. 6791
NOTITS: Begravet 7 år gammel i 1779.
29291771.12.01Fester Eriksen Hjortsballe Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen i Hiortsballe Hafde Dom: 1 Advent: en Søn til daaben Fæster kaldet; Frembaaren af Fæster Nielsens Hustrue {Mette} i Oxenbiere; Fadderne vare Fæster Nielsen i Oxenbiere, Gæste Sørensen som tiener i P[re?]steg: og Jens Hanßen af Stoer Mosgaard
NOTITS: Første gang stednavnet Hjortsballe nævnes i kirkebogen, ellers under Nederdonnerup.
29301771.12.01Ide Sofie Johansdatter Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Søren Jørgensen i Breinhoed Samme dag {Dom: 1 Advent: } en datter til daaben Ide Sophie kaldt, Frembaaren af Johan Jørgensens Koene {Mette Jensdatter} fra Byllund: Fadderne vare Hans Hansen og Villars Jensen af Breinhoed item Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed.
Begravelse nr. 6722
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.
29311771.12.15Markus Pedersen Øgelund Peder Mortensen Karen Markusdatter Peder Mortensen i Øgelund Hafde Dom: 3 Adventis en Søn til daaben Marcus kaldet, Frembaaren af hans Koenes Søster {Abelone? Markusdatter} af Omme Sogn: Fadderne vare Niels Sørensen i Hedegaard, Johan Jørgensen af Byllund, Søren Vestesen Koene {Karen Pedersdatter} og Niels Sørensens Koene {Karen Jensdatter} i Voislunde.
29321772.01.19Anne Marie Mortensdatter Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen i Byllund Hafde 2 Søndag efter Hellig Tree Kongers dag en datter til daaben An Marie kaldt. Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid Fadderne vare: Christen Sørensen og Niels Nielsen {Askær} i Stoer Hestlund, Johan Jørgensens Koene {Mette Nielsdatter} i Byllund og Niels Sørensen i Hedegaard.
NOTITS: Navnene Christen Sørensen og Niels Nielsen i Store Hestlund er nye. Kunne være nye fæstere.
29331772.02.16Anne Marie Pedersdatter Farre Peder Pedersen Bank Maren Olufsdatter Peder {Pedersen} Banch i Farre. Hafde Dom: Septuges: en datter til daaaben Ane Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Moder ibid: Fadderne vare: Anders {Christensen} Bøcker i Farre, Johan Jørgensen i Byllund og Jørgen Jørgensen i Byllund.
29341772.03.01Hans Christensen Hedegaard Christen Christensen Hag den Yngre Kirsten Hansdatter Christen {Christensen} Hag i Hedegaard Hafde Fastelauns Søndag en Søn til daaben Hans kaldt, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hag} i Giufve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag i Giiufve Christen {Christensen} Hag den Gamle Laust Nielsen og Hendrich {Pedersen} i Hedegaard item Hans Hansen i Breinhoed.
29351772.03.15Maria Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Søren Andersen i Sillesthoved Havde d: 2 Søndag i Faste end datter til daaben Maria kaldt Frembaaren af Hans Koenes Moder {Inger Christensdatter, Lihme, Nørup}, Fadderne vare Christen Hanseen og Hans Pedersen i Sillesthoed. Villars Jensen, Søren Jørgensen og Hans Hansen i Breinhoed -
Begravelse nr. 6744
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel.
29361772.03.29Anders Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillesthoed Havde Mid Faste Søndag en Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af Anders {Christensen} Møller Hustrue, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller i Giufve, Søren Andersen og Hans Pedersen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6743
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
29371772.03.29Karen Villadsdatter Give By Villads Pedersen Hag Mette Nielsdatter Villars Pedersen i Breinhoed {fejl for Give By} Havde samme dag {Mid Faste Søndag} en datter til daaben Karen kaldt, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} i Giuve, Fadderne vare Villrs Jensen og Søren Jørgensen i Breinhoed.
NOTITS: Villads Pedersen bor i Give By ikke i Bregnhoved, præstens fejl, se børn 1770 #2916 og 1774.
29381772.05.10Mette Marie Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Pedersdatter Ole Nielsen i Ullerup Havde d: 10 May en datter til daaben Mette Marie kaldt, Frembaaren af Veste Vestesens Hustrue {Kirsten Jespersdatter, Give By}: Fadderne vare Jens Jørgensen, Jørgen Jørgensen.
Begravelse nr. 6736
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
29391772.05.10Birte Nielsdatter Mosgaard- Store Niels Hansen Ane Nielsdatter Niels Hansen Mosgaard. Hafde samme dato {d: 10 May} en datter til daaben Birthe kaldet, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} i Giufve. Fadderne vare: Søren Fæstesen fra Høigaard, Niels Hansens Broder tienende paa Donrup {Donneruplund}. og Johannes {Pedersen} i Bexgaard -
Begravelse nr. 6726
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
29401772.05.29Anders Christensen Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Anne Olesdatter Mons Pedersen paa Donrupgaard Hafde d: 29 May en Søn til daaben Anders kaldt: Frembaaren af min {Lorents Stallknecht} datter Jomfr Johanne Sophie Stallknecht. Fadderne vare [P..]i[n]d[e] Hr. {Anders} Bagger paa Hastrupgaard: Monsr Niels Christensen Donrup. Mons Peder Christensen Donrup. Mad: {Niels Andersen} Vonge {Ane Christine Christensdatter} fra Arved Mølle og Mad: {Johan Ravn Hansen} Biering {Birgit Andersdatter Wong} fra Hastrup Mølle -
NOTITS: Her ses indirekte tre af Anders Nielsen Wongs børn: 1. Bodil Andersdatter Wong gift med prokurator Anders Bagger paa Hastrup, Thyregod, 2. Niels Andersen Wong den Yngre i Arvad Mølle, Brande, og 3. Birgitte Andersdatter Wong gift med Johan Ravn Hansen Biering i Hastrup Mølle, Thyregod. Faderen her, Christen Pedersen Donnerup, har ligeledes tre af hans børn som faddere: (med første kone Birgitte Nielsdatter Wong †1748 søster til Anders Nielsen Wong) 1. Niels Christensen Donnerup, 2. Peder Christensen Donnerup og (med anden kone Anne Olesdatter) 3. Ane Christine Christensdatter gift med Niels Andersen Wong (fætter til hende) i Arvad Mølle, Brande.
29411772.07.05Søren Johansen Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan {Jørgensen} i Byllund Hafde Dom 3 post Trinit: en Søn til daaben Søren kaldet Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund fra Stoer Hestlund {fejl for Give By}, Niels {Christensen} Koene {Else Katrine Jensdatter} ibid: {Store Hestlund} og Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} Byllund.
NOTITS: Jens Jensen Vemmelund er flyttet fra Vemmelund Skovhus, hvor der er kommet en ny skovfoged Mads Pedersen, til Give By. Se fx dåb #2944, hvor konen skrives af Give By.
29421772.07.05Niels Pedersen Nederdonnerup Peder Nielsen Skov Anne Marie Madsdatter Peder Nielsen i Neder Donrup Hafde Dom: 3 post Tirnit: en Søn til daaben Niels kaldet Frembaaren af en Pige ved Mads Jensen i Nørre Kollemorten {Øster Nykirke}, Fadderne vare: Peder Hansen Niels {Sørensen} Skou Jørgen Lassen fra Neder Donrup. Mads Jensens Søn af Nørre Kollemorten.
29431772.08.23Søren Hansen Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Hans Hansen i Breinhoed Havde Dom: 10 post Trinit en Søn til daaben Søren Kaldet, Frembaaren af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare: Christen Hansen fra Sillesthoed, Christen {Christensen} Hag den Yngre af Hedegaard. Villars Jensens Hustrue {Karen Lauridsdatter} og Søren Jørgensens {Maren Nielsdatter} i Breinhoed.
29441772.09.20Anne Marie Nielsdatter Hestlund- Store Niels Christensen Murmand Else Katrine Jensdatter Niels Christensen {Murmand} i Stoer Hestlund Hafde Dom: 14 post Trinit en datter til daaben An Marie kaldet Frembaaren af Jens {Jensen} Vemmelunds Koene i Giufve Fadderne vare Niels {Nielsen} Askiær ibid. {Store Hestlund}. Morten Sørensen, Johan Jørgensen i Byllund. og Niels Sørensen . Lille Hestlund Mølleren {Jens Knudsen} i Ulkier Mølle -
Begravelse nr. 6728
NOTITS: Begravet 14 uger gammel. Faderen kaldes også Tømmermand.
29451772.11.22Jørgen Sørensen Farre Søren Christensen Kirsten Jørgensdatter Søren Christensen i Farre Hafde Dom 23 post Trinit: en Søn til daaben Jørgen kaldt Frembaaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag i Giufve, Anders Nielsen i Farre Christen Nielsen ibid. og Vestes {Vestesens} datter {22, Margrethe Vestesdatter} i Giufve.
29461772.12.06Jørgen Jensen Ullerup Jens Jørgensen Karen Jensdatter Jens Jørgensen i Ullerup Hafde Dom 2 Adventz en Søn nafnl: Jørgen til daaben, Fadder Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} i Breinhoed, Fadderen vare Søren Jørgensen, af Breinhoed Laust Knudsen af Ullerup. Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} og Peder Christensens Hustruer {Kirsten Christensdatter} ibid.
Begravelse nr. 6793
NOTITS: Begravet 6 år gammel i 1779.
29471772.12.06Sophie Pedersdatter Farre Mølle Peder Christensen Nyborg Voldborg Mikkelsdatter Boas Peder Nyeborg i Farre Mølle Hafde samme dag {Dom 2 Adventz} en datter til daaben Sophie kaldet Frembaaren af Mandens Søster {Maren? Christensdatter} i Nyeborg, Fadderne vare Christen Hansen i Sillesthoed, Mads Jørgensen i Lille Nørschou {Lindeballe} Manden af Binnespil {Bindesbøl, Lindeballe}. Item Beboerne af Nørschou {Lindeballe}.
NOTITS: Peder Christensen Nyborg er svoger til Johan Friedlieb Lehman, der ejede Farre Mølle indtil 1765. Se link. Han er formodentlig født i Nyborg, Langskov sogn.
LINK: Brejl Tørrild #280 for Peder Christensen Nyborg i 1758.
29481773.02.07Søren Christensen Nygaard Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom: Septuagesima Hafde Christen Pedersen i Nyegaard en Søn til daaben Søren kaldet Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard, Fadderne vare Søren Knudsen ibid, Christen Madsen i Giuve, Søren Fæstesens Koene fra Bexgaard og Pouls Koene i Nyegaard -
29491773.02.27Niels Jensen Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Jens {Nielsen} Nørschou Schiærhoed Havde d: 27 February en Søn til daaben Niels kaldt, Frembaaren af Præstens {Lorents Caisen Stallknecht} Koene {Maren Saxe}: Fadderne vare Monsr: {Christen} Pedersen {Donnerup} og Monsr: Peder {Christensen} Donrup item Monsr: Thistrup, paa Søndersthoed og degnens {Hans Ehnemann} Koene {Bodil Nielsdatter Feld} i Giufve.
Begravelse nr. 6971
NOTITS: Begravet 22 år gammel i 1795.
29501773.03.21Margrethe Lauridsdatter Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Laust Nielsen i Hedegaard Hafde Mid Faste Søndag en datter til daaben Margrethe kaldt, Frembaaren af Koenens {Else Bennetsdatter} søster fra Randbøl Sogn Fadderne vare: Niels Lauritzen, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} og Christen {Christensen} Hages {Kirsten Hansdatter}, item Jacob {Lauridsen} Vestergaard datter {Anne Jakobsdatter, Give By}.
29511773.04.08Maren Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Lauesdatter Niels Henningsen i Stenbierglund Havde Skiærtorsdag en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Iv {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle, Fadderne vare Iv {Jeb} Nielsen, Jens Nielsen og Mads {Thomsen} Hages Stif Søn i Giuve - item Søren Christensens Koene {Kirsten Jørgensdatter} i Farre.
29521773.05.31Niels Sørensen Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Søren Jørgensen i Breinhoed Hafde 2den Pintzedag en Søn til daaben Niels kaldet, Frembaaren af Mandens Koenes {Maren Nielsdatter} Søster {Mette Nielsdatter} fra Risbierg {Brande}, Faddere vare Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup. Villars {Jensen} og Hans {Hansen} i Bregnhoved.
NOTITS: Maren og Mette Nielsdatter er født i Sønder Askær, Brande døtre af Niels Knudsen.
29531773.06.06Karen Marie Jensdatter Vorslunde Jens Mikkelsen Anne Nielsdatter Jens Mickelsen i Vorslunde Hafde Dom: Trinit: en datter til daaben Karen Marie kaldt Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Christensdatter} i Giufve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Søren Lundes Søn, Hans {Hansen} og Villars {Jensen}.
Begravelse nr. 6795
NOTITS: Begravet knap 6 år gammel i 1779. Jens Mikkelsen må have forladt sognet før 1787 eller han er ikke talt.
29541773.07.11Laust Nielsen Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Niels Bentsen i Mølgaard Hafde Dom: 5te post Trinit: en Søn til daaben Laust kaldet Frembaaren af Mandens {Niels Bentsen} broders {Johannes Bentsen} Koene {Karen Christensdatter} fra Stivel {Styvel, Jelling} Fadderne vare Hans broder {Johannes Bentsen}, Anders Nielsen, Christen Nielsen, Mads Jespersen fra Farre og Iv {Jeb} i Gammel Mølle.
Begravelse nr. 7118
NOTITS: Begravet 34 år gammel i 1807. Begravelsen er en roman, han døde af astma og åndenød. Spørgsmaalet var om det var en naturlig død.
29551773.07.18Jonas Eriksen Ullerup Erik Johansen Maren Pedersdatter Erick {Johansen} i Ullerup Havde Dom: 6te post Trint: en Søn til daaben Jonas kaldet, frembaaren af {... tom plads ...} Faddere vare {... tom plads ...}.
NOTITS: Begravet i Ringive "1790 d 23 december blev sl. Erik Johansens søn Jonas Eriksen begravet 17 år af Uhe by.".
29561773.08.01Simon Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens {Nielsen} Egskov i Giufve Havde Dom: 8 post Trinit: en Søn til daaben Simon kaldet Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Ehneman i Giufve. Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund, Anders {Christensen} Møller, Ole Nielsen {Nørgaard}, Christen {Christensen} Skous Søn og Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Christensdatter} alle ibid:
Begravelse nr. 6790
NOTITS: Begravet 5½ år gammel i 1779.
29571773.08.08Birte Kirstine Pedersdatter Øgelund Peder Mortensen Karen Markusdatter Peder Mortensen i Øgelund Hafde Dom: 9 post Trinit: en daatter til daaben Birthe Kierstine kaldt, Frembaaren af Koenens {Karen Markusdatter} Søster {Abelone? Markusdatter, Stakroge?, Sønder Omme}, Fadderne vare Veste Sørensen i Hedegaard, Mandens {?Peder Mortensen} Koenes {?Karen Markusdatter} {... her mangler en slægtsbetegnelse ...} Jens Mickelsen i Vorslunde, Mads {Thomsen} Hag i Giufve og Stif Søn ibid.
Begravelse nr. 6788
NOTITS: Begravet 6 år gammel i 1779.
29581773.10.10Maren Madsdatter Loftlund Mads Madsen An Margrethe Jensdatter Mads Madsen i Loftlund hafde Dom: 18 post Trinit: en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Mandens Koenis søster: Faddere vare: Niels Bentsen i Mølgaard, Jv {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Mads {Thomsen} Hags Stif Søn i Giufve.
Begravelse nr. 6878
NOTITS: Begravet 1787 i Store Mosgaard 14 år gammel.
29591774.01.23Kirsten Hansdatter Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Hans Pedersen i Sillesthoed Hafde d. 3 Søndag efter Hellig trei Kongers dag en datter til daaben Kersten kaldet, Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Giufve, Christen Hansens {Anne Christensdatter} og Søren Andersens Koener {Maren Thomasdatter} og Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} i Breinhoed —
29601774.02.13Jens Christian Nielsen Hestlund- Store Niels Christensen Murmand Else Katrine Jensdatter Niels Christensen {Murmand} i Stoer Hestlund Hafde Fastelavns Søndagen en Søn til daaben Jens Christian kaldet Frembaaren af Møllerens {Jens Knudsen} Koene {Karen Christensdatter} i Ulkier Mølle: fadderne vare Niels Aaskiær i Stoer Hestlund, Niels Sørensen i Lille Hestlund Jens Jensen i Giufve.
29611774.02.27Margrethe Pedersdatter Farre Peder Christensen Husmand Karen Pedersdatter Peder Christensen i Farre Hafde 2 Søndag i Faste en datter til daaben Margrethe kaldet, frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}: Fadderne var Iv {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle, Iver {Jensen} Mølgaards encke {Maren Sørensdatter}, Niels Bentsens Koene {Maren Pedersdatter}. Anders Nielsen og Søren Christensens Hustru {Kirsten Jørgensdatter} alle fra Farre.
Begravelse nr. 6757
29621774.03.06Anne Kirstine Christensdatter Give By Christen Madsen Mette Simonsdatter Chriten Madsen i Giuve Hafde 3die Søndag i Faste en datter til daaben Anne Kierstine kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustrue i Bexgaard {muligvis fejl sted}: Fadderne vare Ole {Nielsen} Nørgaards Hustrue {Maren Jespersdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Jens {Christensen?} Skoue {?19+} og Niels {Nielsen} Bæch alle af Giuve.
29631774.03.06Maren Pedersdatter Bøllund Peder Olufsen Dorte Jensdatter Peder Olufsen i Bøllund Hafde samme dag {3die Søndag i Faste} en datter til daaben Maren kaldet Frembaaren af Søren Hansen Hustrue {Johanne Andersdatter}: Fadderne vare Morten Hansen, Johan Jørgensen og Søren Hansen alle af Bylllund item Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter} i Giufve.
29641774.03.31Anne Kirstine Christensdatter Farre Christen Olufsen Anne Marie Nielsdatter Christen Olufsen i Farre Hafde Dom: Virid: en datter til daaben An Kirstin kaldet Frembaaren af Hendrich Jensens Hustrue {1. kone Else Andersdatter}, Fadderne vare: Mads Jespersen Hustrue {Anne Christensdatter}, Niels Bentsen, Christen Nielsen og Anders Nielsen af Farre.
29651774.05.29Johanne Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Lauesdatter Niels Henningsen i Stenbierglund Hafde Paa Trinit: Søndag en daatter til daaben - Johanne Frembaaren af Hans Koenes {Maren Lauesdatter} Moder - fadderne vare If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Niels Bentsen i Mølgaard. Christen Nielsen i Farre og Mads {Thomsen} Hages Stif Søn i Giufve.
29661774.06.12Helvig Marie Larsdatter Farre Lars Christensen Mette Lauridsdatter Mette Lavritsdatter i Farre Havde Dom: 2 post Trinit: et uægte barn til daaben Helvig Marie kaldet, Frembaaren af Katrin Bøchers i Farre, Hvor da blev udlagt til Barne Fadder en Karl da tienende paa Laage ved nafn Las Christensen.
NOTITS: Den udlagte fader tjente på Laage herregård i Sindbjerg sogn.
29671774.07.03Maren Sørensdatter Give By Søren Madsen Kovtrup ? Søren Madsen Kovtrups kone Søren Madsen i Giuve Hafde Dom: 5 post Trinit: en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Anders Jensens Koene i Myllerup {Møllerup, Hammer}, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæch. Jacob Lauritzen {Vestergaard}, Christen Madsen og Troels Christensen alle af Giufve.
Begravelse nr. 6756
NOTITS: Begravet ½ år gammel. Her er Søren Madsen den der kaldes Kovtrup ikke Søren Madsen i Søndergaard, fordi bæreren kommer fra Myllerup i Hammer sogn, hvor Kovtrup også ligger.
29681774.07.03Anders Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillethoed Hafde samme dag {Dom: 5 post Trinit:} en Søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers Hustrue i Giufve. Fadderne vare hans Pedersen Søren Andersen i Sillesthoed, Anders {Christensen} Møller og Jens Christensen i Giufve.
29691774.08.07Thomas Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Søren Andersen i Sillesthoed Hafde Dom: 10 post Trinit en Søn til daaben Thomas kaldet Frembaaren af Kiersten Gydesdatter af Nørschou Fadderne vare Christen Hansen, Hans Pedersen af Sillesthoed og Kiersten Jacobsdatter i Giufve.
NOTITS: Maren Thomasdatter er faderens 2. kone. Første kone Maren Gydesdatter *1740 Nørskov, Lindeballe †1770 Sillesthoved
29701774.08.04Maren Sørensdatter Farre Søren Christensen Kirsten Jørgensdatter Søren Christensen i Farre Hafde samme dag {Dom: 10 post Trinit} en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af peder Hendrichsens Hustrue {Anne Sørensdatter} i Hedegaard, Faddere vare Peder Hendrichsen, Mette Nielsdatter af Giuve, Christen Nielsen Anders Bindesbøl og Henrich Jensen af Farre.
Begravelse nr. 7147
NOTITS: Begravet 34 år gammel i 1811 i Farre, kaldes i FT 1787 taabelig.
29711774.08.07Hans Christian Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette Pedersdatter Ole Nielsen i Ullerup Hafde samme dag {Dom: 10 post Trinit} en Søn til daaben Hans Christian kaldet, Frembaaren af Kiersten Jacobsdatter i Giufve. Fadderne vare Knud Mortensen, Christen Pedersen og Jens Jørgensens Hustrue {Karen Jensdatter} af Ullerup.
29721774.08.21Iver Jensen Give By Jens Pedersen Banch Mette Iversdatter Jens Banch Hyrdes kone Hyrden i Giuve Jens {Pedersen} Banch Hafde Dom: 12 post Trinit: en Søn til daaben Iver kaldet, Frembaaren af Degnens {Hans Ehnemann} Pige i Giufve, Fadderne vare Christen Madsen, Mads {Thomsen} Hags Stif Søn Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} og Vestes {Vestesen} daatter {24, Margrethe Vestesdatter} i Giufve.
NOTITS: Iver Jensen er i FT 1787 hyrdedreng i Vemmelund Skovhus ved skovfoged Mads Pedersen.
29731774.09.11Jens Nielsen Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Kovtrup Niels {Nielsen} Bæch i Giufve Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldet, Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards daatter {19 Kirsten Jakobsdatter}. Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard i Giufve, Johan Jørgensen i Byllund, Peder {Hansen} Tromborgs Hustrue {Mette Pedersdatter} og Vestes {Vestesen} datter {Margrethe Vestesdatter} i Giufve.
29741774.10.16Peder Villadsen Give By Villads Pedersen Hag Mette Nielsdatter Huusm: Villars Hag i Giufve Havde Dom: 20 post Trinit: en Søn til daaben Peder kaldet, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hags Koene {Inge Christensdatter} i Giufve, Fadderne vare Christen {Christensen} Schous Søn, Søren {Madsen} Søndergaards Koene {Ane Marie Laustdatter} og Jacob {Lauridsen} Vestegaards daatter {19, Kirsten Jakobsdatter}.
29751774.10.23Christiane Henningsdatter Give By Henning Hansen Bodil Marie Christensdatter Henning Hansen i Giufve Havde d: 21 Søndag post Trinit en datter til daaben Christian kaldet Frembaaren af Nils {Christensen} Donrups Koene {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} i {Uhre? 1775} Brande Sogn Fadderne Sr. {Christen} Pedersen paa Donrupgaard og Sr. Peder {Christensen} Donrup i Farre Mølle Sr. Niels Andersen {Wong} fra Arvad Mølle og Sr. Jens {Nielsen} Nørschou i Schiærhoed —
29761774.10.23Navnløs Nederdonnerup Peder Sørensen Anne Marie Madsdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.'}
Begravelse nr. 6755
NOTITS: Må være død nogle dage gammel.
29771774.11.13Mette Eriksdatter Hjortsballe Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen i Hiortsballe Havde Dom: 24 post Trinit: en datter til daaben Mette kaldet Frembaaren af Mandens Syster fra Højgaard: Fadderne vare: Jørgen Lassen Peder Thomsen i Neder Donrup og Manden fra Stoer Mosgaard.
29781774.11.20Else Pedersdatter Nederdonnerup Peder Thomsen Kirsten Nielsdatter Peder Thomsen i Neder Donrup Havde Dom: 25 post Trinit en datter til daaben Else kaldet, frembaaren af 1 tiniste Pige paa Donrupgaard Fadderne vare Erich Philipsen, Niels {Sørensen} Skouv, en tieneste karl paa Donrupgaard etc.
29791774.12.26Jens Johansen Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Havde 2den Juule dag en Søn til daaben Jens kaldet, Frembaaren af Peder Christensens Hustrue {Kirsten Christensdatter} i Ullerup. Fadderne vare Peder Christensen, Jørgen Jørgensen {Ullerup} Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund.
29801775.01.15Christoffer Jensen Nørskov Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Monsr: {Jens Nielsen} Nørschou i Schiærhoed Havde d. 2 Søndag post Epip: en Søn til daaben Christopher kaldet Frembaaren af Jomfr. {18, Birgitte Christensdatter} Donrup paa Donrupgaard. Fadderne vare Monsr Risbeck {Riisbrich} fra Refstrup {Gadbjerg}, Monsr [Thim] paa Søndersthoed, Monsr. {Peder Christensen} Donrup i Farre Mølle Mad: Pedersen {Anne Olesdatter} paa Donrupgaard etc.
29811775.02.12Laust Villadsen Bregnhoved Villads Jensen Karen Laugesdatter Villars Jensen i Breinhoed Hafde Dom: Septuagesima en Søn til daaben Laust kaldet, Frembaaren af Lauges {Jørgensen} datter i Oxenbierre, Fadderne vare Søren Andersen i Sillesthoed og Christen Hansen ibid, item Søren Jørgensens koene {Maren Nielsdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Se også dåb #2826.
29821775.03.12Christiane Sørensdatter Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Søren Jørgensen i Breinhoed Havde den 2den Søndag i Faste en Datter til daaben Christiane kaldet, Frembaaren af Christen Jensens Hustrue {Karen Nielsdatter} i Sønder AasKiær {Brande}. Fadderne vare Søren Andersen, Christen Hansen og Hans Pedersen i Sillesthoed.
29831775.03.19Ellen Marie Pedersdatter Tromborg Peder Hansen Mette Pedersdatter Peder Hansen i Tromborg Havde 3 Søndag i Faste en datter til daaben Ellen Marie kaldet, Frembaaren af Maren Christensdtr i Hyvel {Hyvild} i Brande Sogn: Fadderne vare Jens Gregers Hustrue ibid Søren Sørensen i Høigaard, Jens Jørgensen og Ole Nielsen i Ullerup.
NOTITS: Hverken Peder Hansens eller Mette Pedersdatters (hun kunne være født i Farre) fødesogne kendes. Om Maren Christensdatter, der bærer, er i familie kan ikke ses. Som navnet står synes det at være fornavne Jens Gregers uden efternavn, men kunne evt. tydes som Jens Gregers"en", hvor "en" er forkortet væk
29841775.04.17Karen Marie Nielsdatter Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Niels Bentsen i Mølgard Havde den 2den Paaske dag en datter til daaben Karen Marie kaldet, Frembaaren af Peder Madsens Hustru i [B]end[..g] i [Green/Greis] Sogn Fadderne vare Mads {Madsen} Loftlund. Troils Christensen i Giuve, Anders Binnesbels Hustrue og Henrich Jensens Hustrue {Else Andersdatter} i Farre.
NOTITS: Moderen er af Tofthøj, Gadbjerg.
29851775.07.16Søren Anker Jensen Ulkær Mølle Jens Knudsen Karen Christensdatter Jens Knudsen i Ulkiær Mølle Hafde Dom 5 post Trinit: en Søn til daaben Søren Ancher kaldet, Frembaaren af Møller Koenens {Karen Christensdatter} Søster: Fadderne vare Niels Christensen {Murmand} og Niels {Nielsen} Askiær i Stoer Hestlund, Sr. Tim Søndersthoed, Niels Sørensen {Vestergaard}, Niels Lauritzen i Hedegaard.
29861775.09.17Anders Christensen Farre Christen Olesen Marie Nielsdatter Christen Olesen i Farre. Havde Dom: 14 post Trinit: en Søn til daaben Anders kaldet Frembaaren af Hendrich Jensens Hustrue {Else Andersdatter}: Fadderne vare Christen Pedersen, Christen Nielsen i Farre og Hans Hansen i Breinhoed.
29871775.10.01Malene Larsdatter Givskov Lars Madsen Maren Christendatter Laust Madsen i Giufschou Hafde Dom: 16 post Trinit: en datter til daaben Malene kaldet Frembaaren af Sr. {Jens Nielsen} Nørschous Koene {Marie Jokumsdatter} i Schiærhoed, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller, Mads {Thomsen} Hages StifSøn, Veste Vestesens Søn {15 Søren Vestesen} i Giuve Johannes {Christensen, 25} i Giufschou —
29881775.10.15Mette Christensdatter Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Christen Pedersen i Ullerup Havde Dom: 18 post Trinit: en datter til daaben Mette kaldet, Frembaaren af Hans Koenes {Kirsten Jensdatter} Søster {Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande}, fadderne vare Laust Knudsen, Johan {Jørgensen} i Billund {Bøllund}, Jens Green Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Giufve.
29891775.11.26Maren Sørensdatter Give By Søren Madsen Søndergaard Ane Marie Laustdatter Søren {Madsen} Søndergaard i Giuve Hafde Dom. 24 post Trinit en datter til daben Maren kaldet, frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards datter {20, Kirsten Jakobsdatter} Troels {Christensen}, Peder Nielsens Hustrue Christen {Christensen} Skous Datter {18, Maren Christensdatter} og Hyrdens {Jens Pedersen Banch} Pige.
29901775.12.17Maren Lauridsdatter Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Lauritz Nielsen Hedegaard. Hafde d 3 Søndag i Advent en Datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Mandens Søster, Fadderne vare: Niels Sørensen {Vestergaard}, Peder Hendrichsen Christen {Christensen} Hag {den Yngre} alle fra Hedegaard, Peder {Sørensen} og Veste Sørensen fra Vorslunde —
NOTITS: Peder og Veste Sørensen er sønner af Søren Vestesen i Vorlunde.
29911776.01.28Maren Hansdatter Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter i Sillesthoed. Havde d: 4 Søndag efter Hellig tree Kongers dag en datter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af Jacob Lauritzens {Vestergaard} datter {20, Kirsten Jakobsdatter} i Giufve, Fadderne vare: Søren Andersen, Christen Hansen ibid: Villars Jensen og Hans Hansen i Breinhoed.
NOTITS: Første dåb med moderens navn i Give kirkebog.
29921776.03.03? Jensdatter Bregnhoved Jens Mikkelsen Ane Nielsdatter Breinhoed Jens Michelsen og Anne Nielsdatter Havde d: 3 Søndag i Faste en dat {... halv linie tom ...} {? Jensdatter} Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} Fadderne vare Hans {Pedersen?} Banch, Villars Jensen og Søren Jørgensen alle af Breinhoed.
29931776.03.14Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Karen Markusdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Mid Faste Søndag} blev et død føed barn af Øgelund [ve]rende Peder Mortensens Jordet.'}
NOTITS: Datoen arbitrær sat til tre dage før begravelsen. Moderen er Peder Mortensens 2. kone
29941776.04.21Peder Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Sillesthoed Søren Andersen og Maren Thom[eder] {Thomasdatter}. Hafde2 Søndag efter Paaske en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af hans Koenes Moder {Inger Christensdatter}, Fadderne vare Christen Hansen og Hans Pedersens hustrue {Mette Jakobsdatter} i Silleshoed, Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} og Hans Hansens Koene {Anne Nielsdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6802
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
29951776.05.26Jens Herman Jensen Nørskov Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schiærhoed Jens Nørschou og Marie Jochumsdatter Hafde paa 1ste Pintze dag en Søn til daaben, som blev kaldt Jens Herman , frembaaren af Sr: Christen Pedersens Koene {Anne Olesdatter}: Fadderne vare Hr. Oberst Leutenant [uon] {Jørgen} Brockdoff til Brantbierg Hr. Capitian Rodiaberg i Schiærhoed. Min Søn {Præsten Lorentz Stallknecht} Kay Stallknecht fra Nyekierke Præsteggr. og Jomfr. {Anne Katrine} Ehnemann i Giuve.
29961776.06.02Karen Marie Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Lauesdatter Stenbierglund Niels Henningesen og Maren Sørensdatter {fejl for: Lauesdatter} Hafde Dom: Trinit: en datter til daaben Karen Marie kaldet, Frembaaren af Karen Henningsdatter af Brande, fadderne vare: Iv {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Anders Nielsen, Hendrich Jensen og Christen Nielsen i Farre.
29971776.06.16Karen Christensdatter Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Sillesthoed, Christen Hansen og An Sørendtr {fejl for: Christensdatter} Havde Dom: 2 post Trinit en datter til Daaben Karen kaldet Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers koene i Giuve. Fadderne vare Søren Andersen i Sillesthoed og Hans Christensens Koene {vel fejl for: Hans Pedersens kone, Mette Jakobsdatter} ibid, Villars Jensen og Hans Hansen i Breinhoed.
NOTITS: Præsten Lorentz Stallknecht får her i to følgende dåb et forkert navn for konen. Han er 52 år gammel på det tidspunkt, grunden til fejlene er vel nærmest at søge i at det var nyt, at konernes navne skulle angives, så han har ikke "kendt" navnene godt. Hans Christensens kone er også en fejl, for Hans Christensen døde 1763 og hans kone Karen Hansdatter i samme år.
29981776.06.30Anders Hansen Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Breinhoed Hans Hansen og Anne Nielsdtr Hafde Dom: 4 post Trinit 1 Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af Anders Skræders Enke i Brandlund {Brande sogn}. Fadderne. Villars Jensen og Søren Jørgensen i Breinhoed, Christen Hansen af Sillesthoed, Niels {Christensen} Skou og {Anne} Barbara Vestesdatter af Giufve.
NOTITS: Anders Skrædder i Brandlund, Brande ikke identificeret men kunne efter Extraskatten 1763 hedde Christensen.
19671776.07.01Ane Kirstine Højgaard Søren den Ældre Birte Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra vielsen 1797 og faddere ved datter Birte: ' Ane Kirstine .' }
NOTITS: Dato omtrendtlig. Nogenlunde sikker identifikation. Glemt døbt i kirkebogen. Hun får datter Anne *1800, da er bror Søren Sørensen den Yngre fadder. Da datteren Birte *1811 døbes bærer "søsteren" Karen Sørensdatter.
29991776.07.28Else Hansdatter Bregnhoved Hans Nielsen Mette Marie Jensdatter Breinhoed Mette Marie Jensdtr Havde d: 8 Søndag efter Trinit: en uægte datter til daaben kaldet Else, da der offentlig blev udlagt til Barne Fader en Persohn ved Navn Hans Nielsen, som har givet sig Nafn af Kræmer ved Foldingbroe.
30001776.08.04Anne Marie Pedersdatter Give By Peder Jensen Smed Skjøde Anne Else Nielsdatter Giufve Peder Jensen Smed {Skjøde} og An Else Nielstr Hafde Dom: 9 post Trinit: en datter til daaben An Marie kaldet, Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Eneman {Ehnemann}, Fadderne vare Jens Christensen Skoue, Ole Nielsen {Nørgaard}, Troels Christensen og Kirsten Jacobsdatter alle af Giufve.
NOTITS: Moderen kaldes i FT 1801 i Hjortsballe Else Nielsdatter. FT 1787 i Dørken, Thyregod, hvor dette barn Anne Marie ses.
30011776.09.22Christen Pedersen Farre Mølle Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Farre Mølle Peder Christensen {Donnerup} og Maren Ericksdatter Hafde Dom: 16 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Jomfr: Maren Christensdatter Donrupgaard, Fadderne vare Sr. {Niels Jensen} Nørschou paa Schiærhoed, Sergent Henning Hansen og broderen Niels Christensen {Donnerup} fra Blesbierg i Brande.
Begravelse nr. 7168
NOTITS: Begravet 34 år gammel i Bøllund, Give. Havde været i skrædderlære.
30021776.10.13Mads Christensen Give By Christen Madsen Mette Kirstine Simonsdatter Giuve Christen Madsen og Mette Kirstine {Simonsdatter} Havde Dom: 19 post Trinit 1 Søn til daaben Mads kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustr: i Farre {Mølle}, Fadderne vare Søren Knudsen fra Nyegaard.
30031776.10.20Kirsten Marie Nielsdatter Hestlund- Store Niels Christensen Murmand Else Katrine Jensdatter Stoer Hestlund Niels {Christensen} Muurmand og Maren {fejl for: Else Katrine} Jensdr. Hafde Dom: 20 post Trinit: en datter til daaben Kirsten Marie. Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund, Jacob {Lauridsen} Vestegaard i Giufve, Niels {Nielsen} Askiær i Hestlund.
30041776.11.10Poul Jakobsen Bøllund Jakob Pedersen Else Poulsdatter Byllund Jacob Pedersen Else Povelsdatter Hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til Daaben Poul kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustrue {Ane Kirstine Pedersdatter} i Enkelund {Thyregod}: Fadderne vare Peder Hansens Hustrue {Mette Pedersdatter} i Tromborg, Christen Pedersen i Enkelund {Thyregod}, Niels Nielsen {Askær} i Store Hestlund og Johan Jørgensen i Byllund.
Begravelse nr. 6792
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Jakob Pedersen skal i følge Ejnar Bjerres "Thyregod Gaardhistorie" have købt en gård i Bøllund med 3 Tdr. hartkorn af Christen Pedersen Donnerup d. 6. juni 1780. Familien flytter før 1787 til Store Thorlund, Ejstrup, senere 1807 til Pomphole i Thyregod.
30051776.11.10Kirsten Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag den Yngre Maren Nielsdatter Hedegaard Christen {Christensen} Hag {den Yngre} og Maren Nielsdatter Hafde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en daatter til Daaben Kirsten kaldet Frembaaren af Niels {Lauridsen} Tromborgs datter Birthe {Nielsdatter} Fadderne vare: Laust Nielsens Hustrue {Else Bennetsdatter}, Niels Sørensen Peder Hendrichsen og Laust Nielsen alle af Hedegaard.
30061776.12.26Maren Villadsen Bregnhoved Villads Jensen Anne Laugesdatter Breinhoed Villars Jensen og An Lauersdr Hafde den 2den Juule dag en Datter til daben Maren kaldet, Frembaaren af Las Madsens Hustrue {Maren Christensdatter} i Gi[fskou] Fadderne vare Hans Hansen, Søren Jørgensen af Breinhoed. Troels Christenen i Giuve.
30071777.01.12Mette Knudsdatter Ullerup Knud Mortensen Inger Enevoldsdatter Ullerup Knud Mortensen og Inger Enevolds Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til daaben Mette kaldet, Frembaaren af Maren Pedersdatter ibid Fadderne vare Jens Jørgensen og Jens Green fra Ullerup og Troels Chrisensens Hustrue {Barbara Vestesdatter} i Giufve.
30081777.01.19Fester Sørensen Højgard Søren Sørensen Birte Pedersdatter Høigaard Søren Sørensen og Berthe Pedersdatter Hafde Dom: 2 post Epiph: en Søn til Daaben Fester kaldet frembaaren af Erich {Philipsen} Reebslagers Hustrue {Maren Sørensdatter} i Hiortsballe: Fadderene vare Smedens {Peder Jensen} Hustrue {Else Nielsdatter} i Giuve, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen af Bexgaard og Hans Hansen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6786
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
30091777.01.19Mette Pedersdatter Give By Peder Olufsen Dorte Jensdatter Giuve Peder Olufsen og Dorthe Jensdtr Havde dito dag {Dom: 2 post Epiph:} en Datter til Daaben Mette kaldet, frembaaren af Jens Nielsens Hustrue {Mette Nielsdatter} ibid, fadderne vare: Troels Christensen, Jens {Pedersen} Banch, Peder {Jensen} Smed og Maren {Jespersdatter} Nørgaards alle ibid.
30101777.01.19Ida Charlotte Johansdatter Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Byllund Johan Jørgensen og Mette Olufsdatter {Jensdatter!} Hafde samme dag {Dom: 2 post Epiph:} en datter til daaben Ida Chrarlotte kaldet, frembaaren af Jørgen Jørgensens Hustrue {Johanne Christensdatter} af Byllund. Fadderne vare Jacob Oderbeck {Pedersen *Odderbæk, Thyregod}, Søren Hansen og Jørgen Jørgensen alle ibid.
NOTITS: Hun bliver gift 1803 af Brandlund, Brande, hvor faderen flytter hen 1789, med Søren Jensen af Uldum.
LINK: Viet 1803 i Brande.
30111777.02.16Christen Nielsen Højgaard Niels Hansen Husmand Anne Nielsdatter Høigaard Niels Hansen Huusm: og An Nielsdr Hafde d: 1 Søndag i Faste en Søn til Daaben Christen kaldet. Frembaaren af Mandens Søster Karen Hansdr: Fadderne vare: Søren Sørensen i Høigaard, Johannes Pedersen i Bexgaard og Troels Christensen i Giufve.
30121777.03.09Maren Pedersdatter Neder- donnerup Peder Olufsen ? Peder Olufsens 2. kone Neder Donrup Peder Olufsen Hafde Midfaste Søndag en Daatter til daaben Maren kaldet frembaren af Peder Hansens Hustr ibid, Fadderne vare: Peder Olesen. Laurs Lassen, Søren Jensen og Hustrue.
30131777.03.25Jørgen Sørensen Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Breinhoed Søren Jørgensen og {... tom plads ...} Hafde Dom Annunti[on]: Mariæ en Søn til Daaben Jørgen kaldet, frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Ehneman i Giufve, fadderne vare: Hans Hansen, Villars Jensen i Breinhoed, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen i Bexgaard.
30141777.04.13Anne Kirstine Poulsdatter Nygaard Poul Nygaard ? Poul Nygaards kone Nyegaard Poul Huus Mand og {... tom plads ...} Havde {forrige begravelse d: 2 Søndag efter Paaske} en datter til Daaben An Kirstine kaldet, frembaren af Søren {Knudsen} Nyegaards Hustrue {Margrethe Troelsdatter} Fadderne vare: Søren Knudsen, Knud Sørensen og Jesper Clemmensen.
30151777.04.27Mads Troelsen Give By Troels Christensen Anna Barbara Vestesdatter Giuve Trols Christensen og Barbara Vestesdatter Hafde d: 4 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Mads kaldet, frembaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge}: Fadderne vare Veste Vestesen, Christen Birchebech, Claus Vestesen og Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} fra Giufve.
30161777.05.04Maren Jensdatter Ullerup Jens Hansen Mette Andersdatter Ullerup Jens Hansen og Mettte Andersdr Hafde d: 5 Søndag efter Paaske en datter Maren kaldet, frembaaren af Ane Barbara Anderdr fra ØeKier i Brande Sogn, Fadderne vare: Knud Mortensen, Jens Green og Ole Nielsen af Ullerup.
Begravelse nr. 6794
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Moderen er fra Økær, Brande.
30171777.05.19Anders Jensen Nederdonnerup Jens Olesen Maren Andersdatter Neder Donrup Jens Olesen og Maren Andersdr Hafde 2den Pintze dag 1 Søn til Daaben Anders kaldet, frembaaren af koenens Søster: Fadderne vare: Søren Jens Anders Olesen, Jørgen Lasßens Koene {Margrethe Knudsdatter} og Peder Hansens Koene.
Begravelse nr. 6849
NOTITS: Begravet godt 8 år.
30181777.05.19Christen Nielsen Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdatter Hafde samme dag {2den Pintze dag} en Søn til Daaben Christen kaldet, frembaren af Else Bentsdr: Faddere vare Niels Iversen {Mølgaard, Farre}, If {Jeb} Nielsen {Gammel Mølle, Farre}, Niels Bentsens Broder {Johannes Bentsen} af Stivel {Jelling} og Hustrue {Karen Christensdatter} etc.
30191777.06.08? Pedersdatter Hedegaard Peder Henriksen Ane Sørensdatter Hedegaard Peder Hendrechsen og {... tom plads ...} Havde Dom: 2 post Trinit: en datter til daaben {... tom plads ...} Fadderen vare Niels Sørensen, Laurids Nielsen, Niels Lauridzen og Christen Christensen {Hag den Yngre} alle fra Hedegaard.
NOTITS: Horsbøl giver hendes navn med Anne Marie, men pigen med navnet Anne Marie, der begraves i dec. 1778 er 7½ år gammel og født 1769.
30201777.07.06Anne Elisabet Terkelsdatter Mammen Søndersthoved Terkel Jensen Mammen Ane Katrine Johansdatter Blunck Søndersthoedgaard Sr. Terkel {Jensen} Mammen og Hust Ane Catrine {Johansdatter Blunck} Hafde Dom: 6 post Trinit: en datter til Daaben Ane Elisabeth kaldet, Frembaaren af Mad: Møllers fra Randers Fadderne vare Hr. {Peder Andresen} Rabek {Raben} en Præst i Kierte i Fyen. Sr. Anders Jensen Mammen Kiøb Mand i Randers Sr. Clemmen [Therkelsen] fra Randers, og Mad: Enger Møllers ibid:
Begravelse nr. 6785
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Terkel Mammen er 1777-79 forpagter på Søndersthoved.
LINK: Mammen familien.
30211777.07.13Sophie Amalie Jensdatter Ulkær Mølle Jens Knudsen Karen Christensdatter Ulkiær Mølle Jens Knudsen og Karen Christensdr Havde Dom: 7 post Trinit: en datter til Daaben Sophia Amalia kaldet, Fadderne vare Peder {Christensen} Donrups Koene {Maren Eriksdatter} far Stoer Hestlund, som bar Barnet, Johanne Christensen fra Gifschou, Chri {sten Christensen} Hage {den Yngre, Hedegaard} Jens Christensen og Mads Nielsen —
30221777.07.27Christen Jensen Give By Jens Pedersen Banch Mette Iversdatter Giuve Jens {Pedersen} Banch og {... tom plads: Mette Iversdatter ...} Hafde Dom: 9 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Mette Jensdr Mandens datter, Fadderne var Christen Madsen, Veste Vestesen, Christen {Christensen} Skous datter {20, Maren Christensdatter}, Niels {Nielsen} Bæches Hustr {Else Madsdatter Koutrup} og Troels Christensens Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter} i Giuwe.
NOTITS: Familien ser ud til at have forladt Give sogn.
30231777.11.16Knud Jørgensen Neder- donnerup Jørgen Larsen Margrethe Knudsdatter Neder Donrup Jørgen Lassen og Margrete Knudsdatter Hafde dom: 25 post Trinit: en Søn til Daaben Knud kaldet Frembaaren af Johanne Jørgensdatter: Fadderne vare Laust Lassen, Søren Jensen, Peder Thomsen og Niels {Sørensen} Skou alle ibid:
30241777.11.23Karen Christensdatter Give By Christen Pedersen Kirsten Madsdatter Giufve Christen Pedersen og Kiersten Madsdatter Havde Dom. 26 post Trinit: en Datter til daaben Karen kaldet. Frembaaren af Søren Knudsens Hustrue {Margrethe Troelsdatter} af Byllund, Fadderne vare Søren Knudsen, Knud Sørensen af Byllund, Maren Christensdr og Mette Jensdr af Giuve.
30251777.12.07Anne Pedersdatter Neder- donnerup Peder Thomsen Kirsten Nielsdatter Neder Donrup Peder Thomsen og Kirsten Nielsdatter Havde Dom: 2 Adventis en Datter til Daaben An kaldet Frembaaren af Morten Olesens Hustrue {Maren Hansdatter} ibid: Fadderne vare Niels {Sørensen} Skous Jens Olesen, Søren Jensens Koene og Jørgen Lassens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid.
30261777.12.28Christen Poulsen Give By Poul Jepsen Margrethe Vestesdatter Giuve Margrethe Vestesdatter Havde Søndagen efter Juul en uægte Søn til Daaben Christen kaldet, til barne Fader blev udlagt en ung karl Poul Jepsen af Hart, tienende Skovfogden i [Seest]. Fadderne vare Veste Vestesens Hustr: {Kirsten Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskov, Troels Christensen og Kirsten Madsdatter alle af Giufve.
Begravelse nr. 6780
NOTITS: Begravet et halvt år gammel. Efter to uægte børn bliver hun gift 1795 som 51 årig med Knud Jensen i Hvejsel By.
30271778.01.11Margrethe Madsdatter Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter Farre Mads Jespersen og Mette Jensdr Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til Daaben Margrete kaldet frembaaren af Barbara Madsdatter: Fadderne vare Niels {Nielsen} Gravel Anders {Christensen} Bødkers Søn {22, Christen Andersen}, Christen Nielsen, Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter} og Søren Christensens Hustrue {Kirsten Jørgensdatter} ibid:
30281778.02.15Peder Jakobsen Bøllund Jakob Pedersen Odderbæk Else Poulsdatter Byllund Jacob Pedersen og {... tom plads ...} Hafde Dom: Septuges: en Søn til Daaben, kaldet Peder, frembaaren af Ellen Erichsdatter : Fadderne vare Peder Pedersen af Hedegaard i Eistrup Sogn, Knus Sørensen af Byllund, Christen Christensen {Skov} af Giufve og Christen Pedersens Koene {Kirsten Jensdatter} af Ullerup.
NOTITS: Faderen er fra Odderbæk, Thyregod og moderen fra Ravnsholt, Fyn. Bæreren Else (Ellen) Eriksdatter formodet datter af Erik Johansen i Ullerup, se #3029.
30291778.02.15Søren Eriksen Ullerup Erik Johansen Maren Pedersdatter Ullerup Erich Johansen og Maren Pedersdr Havde samme dag {Dom: Septuges:} en Søn til Daaben Søren kaldet, frembaaren af Else Erichsdatter: Fadderne vare Jens Jørgensen, Knud Mortensen af Ullerup og Maren Christensdatter af Giuve.
NOTITS: Bæreren Else Eriksdatter formodes at være den samme som Ellen Eriksdatter der bærer i den anden daab #3028 samme dag. Vel datter af faderen Erik Johansen i Ullerup.
30301778.02.28Johannes Jensen Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schiærhoed Sr. {Jens Nielsen} Nørschou og Marie Jocumsdatter Hafde 28 Februar 1 Søn til Daaben Johannes kaldet
NOTITS: Dette er de fine folk i Give sogn på den tid. Kvaliteten.
30311778.05.24Jens Pedersen Give By Peder Jensen Smed Else Nielsdatter Giufve Peder {Jensen} Smed og Else Nielsdatter Hafde den 5 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Jens kaldet, frembaaren af Peder Thomsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} fra Neder Donrup, Fadderne vare Peder Olesen, Ole {Nielsen} Nørgaards Hustr: {Maren Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter} der af byen, item Johan Jørgensen fra Nyegaard.
30321778.05.28Christen Sørensen Give By Søren Madsen Anne Marie Lauridsdatter Giufve Søren Madsen og An Marie Lausdr hafde Christi Himmelfarts dag en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Kirsten Christensdatter Fadderne vare Poul Lassen af Riis Jacob Laursen Ole [.]ohansens Hustr: og Niels {Nielsen} Bæchs {Else Madsdatter Kovtrups} alle af Giuve.
30331778.06.08Søren Festersen Højgaard Fester Sørensen Mette Pedersdatter Høigaard Fester Sørensen og Mette Pedersdatter Havde 2den Pintze Dag en Søn til Daaben Søren kaldet Frembaaren af Marie Nielsdr fra Neder Donrup: Fadderne vare Søren Sørensens Hustr. Johannes Pedersen, Jens {Hansen} Mosgaard og Niels Bæksgaards Hustr. ibid.
NOTITS: Se #3036, Niels Mosgaard af Højgaard.
19641778.07.01Ib Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787: 'Jens Nielsen Egeskov og Mette Nielsdatter en søn i Give By Ib'}
Begravelse nr. 7457
NOTITS: Dato arbitrær i 1778. I FT 1787 er han ført som forældrenes søn 8 år gammel.
30341778.06.08Peder Christensen Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Ullerup Christen Pedersen og Kirsten Jensdr Hafde eodem Die {2den Pintze Dag} en Søn til Daaben kaldet Peder, Fadderne Mads Jensens Hustr Mette Andersdatter af Riisbierg Mads Jensen ibid:, Jens Jørgensen, Knud Mortensen, Laust Christensen og Jens [Grenes] Søn alle af Ullerup.
NOTITS: Ullerup i Give og Risbjerg i Brande ligger nær hverandre.
LINK: Moderens, Kirsten Jensdatters, forældre i Risbjerg, Brande.
30351778.07.05Karen Marie Rasmusdatter Farre Rasmus Jonsen Karen Hansdatter Farre Rasmus Joensen og [Karen Hansdr] Havde Dom 3 post Trinit en Datter til Daaben Karen Marie kaldet, frembaaren af Lars Joensens Hustrue i Linneballe Lars Joensen ibid, Peder Joensen og Christen Andersen af Farre og Jens Christensen Skov i Giuve.
NOTITS: Konens navn tydeligere i dåb #3068 og ikke død i mellemtiden.
30361778.07.12Maren Hansdatter Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Sillesthoed, Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde Dom 4 post Trinit: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Kirsten Jacobsdatter {Give By}: Fadderne vare Jacob Laursen {Vestergaard} af Giufve, Hans Hansen i Breinhoed, Niels {Hansen} Mosgaard i Høigaard og Hans Nielsen i Farre Mølle tienende.
Begravelse nr. 6879
NOTITS: Begravet ni et halvt år gammel.
30371778.11.22Sidsel Johanne Nielsdatter Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Koutrup Giuve Niels {Nielsen} Bæch og Else {Madsdatter} Koutrup Havde Dom: 23 post Trinit en Datter til Daaben Zidsel Johanne Frembaaren af Ane Marie Laursdatter Fadderne Søren Madsen, Jacob Laursen {Vestergaard} Christen Madsens Hustrue {Mette Simonsdatter} og Kirsten Lauritzdatter alle ibid.
Begravelse nr. 6798
NOTITS: Begraves 4 måneder gammel som Lisbeth Johanne.
30381779.02.14Birte Marie Pedersdatter Hestlund- Store Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Stoer Hestlund Peder Christensen og Maren Erichsdatter Hafde Fastelavns Søndag en Datter til daaben Birthe Marie kaldet, Frembaaren af Monsr {Christen} Pedersens {Donnerups} Hustrue {Anne Olesdatter} paa Donrupgaard. Fadderne vare Monsr {Jens Nielsen} Nørschou {Skærhoved}, Mølleren Ole Pedersen {Poder} i Farre Mølle og Jomfr: {Anne Katrine Hansdatter} Ehneman.
NOTITS: Finere folk. Moderens familie fra Usseltoft, Brande var ikke så fin.
30391779.03.23Karen Jensdatter Bregnhoved Jens Mikkelsen Anne Nielsdatter Breinhoed Jens Michelsen og Anna Nielsdatter Hafde Mariæ Bebudelses dag en datter til Daaben Karen kaldet, Frembaaren af Kirsten Jacobsdatter af Giuve. Fadderne vare Søren Jørgensen Villars Jensen og Hans Hansen.
30401779.04.05Jens Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Sillesthoed Søren Andersen og Maren Thomasdatter Hafde 2den Paaske dag en Søn til Daaben Jens kaldet Frembaaren af Anna Dorthe Christensdatter fra Østerhoed {Givskud}. Giedde Jacobsen af Nørschou {Lindeballe}, Hans Pedersen og Christen Hansen fra Sillesthoed og Niels thygesen fra Ringhøys {Ringives} Præstgrd. —
30411779.04.18Christian Vilhelm Levin Ernst Hansen Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Breinhoed. Hans Hansen og Anna Nielsdatter Havde 2den Søndag efter Paaske en Søn til Daaben kaldet Christian Vilhelm Levin Ernst. Fadderne vare Anne Andersdatter, Anders Pedersen af Linneballe, Søren Jørgensen og Villas Jensen af Breinhoed —
NOTITS: Christian Vilhelm Levin Ernst var i 1775 landråd i Sofienlund, som skal ligge i Coldinghuus amt, det senere Vejle amt, men TRAP har ingen Sofienlund der. I hvert fald har Hans Hansen i Bregnhoved eller hans kone været svært imponerede af denne mand eller i hvert fald af navnet. Landråd kommer fra det tyske Landrat (ville måske svare til amtmand), som stadig er en betydelig stilling 2014, og er vel krøbet ind i Danmark fra hertugdømmerne.
30421779.04.18Hans Jensen Bæksgaard Jens Hansen Mosgaard Ingeborg Pedersdatter Bexgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdatter Hafde samme dag {2den Søndag efter Paaske} en Søn til Daaben Hans kaldet, Frembaaren af Anne Marie Pedersdatter: Fadderne vare, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen af Bexgaard. Søren Sørensen i Høigaard og Peder Mouritzen i Sønder Kollemorten.
Begravelse nr. 6869
NOTITS: Begravet fra Store Mosgaard, 8 år gammel i 1787.
30431779.05.24Troels Nielsen Højgaard Niels Hansen Anne Nielsdatter Højgaard Niels Hansen {Mosgaard} og Ane Niesdatter Havde 2den Pintze Dag et barn til Daaben Troels kaldet, Frembaaren af Søren Sørensens Hustr {Birte Pedersdatter}, Fadderne vare: Jørgen Sørensen, Johan{nes} Pedersen og Jens {Hansen} Mosgaard alle af Bexgaard.
Begravelse nr. 6867
NOTITS: Begravet knap 8 år gammel.
30441779.05.24Margrethe Pedersdatter Farre Peder Christensen Karen Pedersdatter Farre Peder Christensen og Karen Pedersdatter Havde samme dag {2den Pintze Dag} et barn til Daaben som blev kaldet Margrethe Frembaaren af Hendrich Jensens Hustr {Else Jensdatter}: Fadderne vare Anders Biennespil {Bindesbøl} Søren Graversen og Rasmus Joensen af Farre.
Begravelse nr. 6804
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
30451779.07.25Maren Pedersdatter Tromborg Peder Hansen Mette Pedersdatter Tromborg. Peder Hansen og Mette Pedersdatter Hafde Dom: 8 post Trinit en Daatter til Daaben, Maren kaldet Frembaaren af Maren Jensdtr: Fadderne vare Jens Jørgensen af Ullerup, Christen Jørgensen, Jens Hansen {Mosgaard i Bæksgaard} og Johannes Pedersen af Bexgaard.
30461779.08.08Inger Troelsdatter Give By Troels Christensen Ane Barbara Vestesdatter Giuve Troels Christensen og Barbara Vistisdatter Havde Dom: 10 post Trinit en Datter til Daaben Inger kaldet, Frembaaren af Mette Jensdatter: Fadderne vare Troels Christensen af Hvolvig {Hvollig, Borris}, Veste Vestesen, Jens {Nielsen} Egskou af Giufve og Johannes Christensen af Giufskou.
Begravelse nr. 6810
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.
30471779.10.31Johanne Marie Pedersdatter Loftlund Peder Sørensen Karen Stephansdatter Loftlund Peder Sørensen og Karen Hansdr {Stephansdatter} Hafde Dom: 22 pot Trinit: en Datter til daaben Johanne Marie kaldet Frembaaren af Mandens {?Christen Nielsen} Hustrue {?Anne Jensdatter} i Østerhoved {Givskud}, Fadderne vare Mads {Madsen} Loftlund {den Yngre}, If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Christen {Christensen} Skous Søn {Jens Christensen Skov} i Giuve {By} —
NOTITS: Ses i Tofthøj, Gadbjerg FT 1787. Forældrene gift 1778.03.10 i Gadbjerg, bruden af Tofthøj.
30481779.11.14Peder Nielsen Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Hafde Dom: 24 post Trinit en Søn til Daaben Peder kaldet Frembaaren af Knud Pedersens Hustrue i Knurborre {Vorbasse}, Fadderne vare Knud Pedersen Johannes Bentsen i Stivel {Jellling}, Niels Iversen i Mølgaard og Anders Binnespil {Bindesbøl} i Farre.
Begravelse nr. 5986
NOTITS: Moderen bærer 1780 i Frederiksnaade, Vorbasse ved broderen? Knud Pedersen. Se også FT 1787 Frederiksnaade.
LINK: Knud Pedersen, Vorbasse.
30491779.11.28Troels Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Sillesthoed. Christen Hansen og An Christensdr Hafde Dom 1 Adventus en Søn til Daben Troels kaldet, Frembaaren af Kirsten Andersdr af Giuve. Fadderne var Christen Jørgensen og Jens Christensen af Giufve Hans Pedersen og Søren Andersen af Silleshoed —
30501780.02.13Anne Marie Jakobsdatter Bøllund Jakob Pedersen Odderbæk Else Poulsdatter Byllund. Jacob Pedersen {Odderbæk} og Else Poulsdr Hafde d 1ste Søndag i Faste en Datter til daaben, An Mari kaldet, Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid, Fadderne vare Søren Knudsen, Søren Nielsen i Lille Hestlund, og Peder Hansens Koene {Mette Pedersdatter} i Tromborg.
30511780.03.05Ingeborg Larsdatter Givskov Lars Madsen Maren Christensdatter Giufskou Las Madsen og Maren Christensdatter Hafde Midfaste Søndag en datter til Daaben Ingeborg kaldet Frembaaren af Christen {Christensen} Skous datter {23, Maren Christensdatter} i Giuve, Fadderne vare Johannes Pedersen af Giufskou, Christen {Christensen} Skous Søn {26c, Jens? Christensen Skov} i Giuve Veste Vestesen etc: item Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Hustrue {Marie Jokumsdatter}.
30521780.05.15Ole Mortensen Neder- donnerup Morten Olesen Maren Hansdatter Neder Donrup Morten Olesen og Maren Hansdtr Hafde 2den Pintzedag en Søn til Daaben Ole kaldet, frembaaren af Mette Olesdatter. Faderne vare Johan Jørgensen i Nyegaard, Anders Olesen, Jørgen Lassen og Peder thomsen i Neder Donrup.
Begravelse nr. 6840
NOTITS: Begravet 4½ år gammel.
30531780.05.21Anne Marie Johannesdatter Givskov Johannes Christensen Johanne Marie Christensdatter Giufskou Johannes Christensen og Johanne Marie Christensdr Hafde Dom Trinit: en Datter til daaben som blev kaldet An Marie, frembaaren af Christen Johansens Enke i Giufskou, Faderne vare: Jens {Nielsen} Egskov, Jacob {Lauridsen} Vestergaard Jens {Christensen} Skoue og Troels Christensen —
30541780.06.04Ole Pedersen Neder- donnerup Peder Olesen Dorte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6812
NOTITS: Har været hjemmedøbt, men ikke fremstillet i kirken, derfor ikke i kirkebogen.
30551780.06.04Hanne Pedersdatter Neder- donnerup Peder Olesen Dorte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6813
NOTITS: Har været hjemmedøbt, men ikke fremstillet i kirken, derfor ikke i kirkebogen.
30561780.06.11Birte Marie Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Laustdatter Stenbierglund. Niels Henningsen og Maren Laustdatter Havde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Daaben, Birthe Marie kaldet frembaaren af If {Jeb} Nielsens Hustrue i Gammel Mølle, Fadderne vare Anders Binnesbøls Hustrue, Ole {Andersen} Banch, Henrich Jensen og Peder {Jensen} Smed alle af Farre.
30571780.08.13Villads Sørensen Farre Søren Graversen Kirsten Pedersdatter Farre Søren Graversen og Kirsten Pedersdtr Hafde Dom: 12 post Trinit: en Søn til daaben Villars kaldet, Frembaaren af Villars Nielsens Hustr: i Farre. Fadderne vare Niels Henningesen, If Nielsen og Christen Nielsen i Farre.
30581780.08.13Maren Nielsdatter Ulkær Mølle Niels Andersen Wong Ane Kirstine Christensdatter Ulkiær Mølle Sr. Niels Andersen {Wong} og An Kirstine Christensdr Hafde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaaren af Sr. Ole {Pedersen} Poders Hustrue {Mette Larsdatter} af Farre Mølle: Fadderne vare Jomfru Ehneman, Sr. Peder {Christensen} Donrup af Stoer Hestlund, Christen {Christensen} H[ag] af Hedegaard og Ole Christian {Christensen} fra Donrupgaard —
30591780.08.13Jon Pedersen Loftlund Peder Jonsen Louise Jensdatter Loftlund Peder Joensen og Lovise Jensdatter Hafde Dom: 13 post Trinit en Søn til Daaben Jon kaldet Frembaaren af Anne Jensdatter i Mølgaard, Fadderne vare Niels Bentsen, Niels Jversen, If Nielsen i Gammel Mølle og Niels Henningsen af Stenbierglund.
30601780.09.20Dødfødt Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Koutrup {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 18 post Trinit:} blev en dødfødt søn af Niels {Nielsen} Bæk i Giuve jordet.'}
Begravelse nr. 6815
30611780.09.24Jens Christensen Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Ullerup Christen Pedersen og Kirsten Jensdr. Hafde Dom: 18 post Trinit. en Søn til daaben Jens kaldet Frembaaren af Johanne Jensdatter fra Hyvel {Hyvild, Brande}, Mette Andersdatter af Riisberg {Brande}, Mads {Jensen} Risberg af Brande Sogn, Enevold Knudsen i Ullerup og Søren Nørgaard paa Søndersthoed.
30621780.10.01Jørgen Christensen Bæksgaard Christen Jørgensen Karen Christensdatter Bexgaard Christen Jørgensen og Karen Jensdr {forkert: Christensdatter} Hafde Dom 19 post Trinit: en Søn til Daaben Jørgen kaldet, Frembaaren af Anne Nielsdatter i Lille Hestlund, Fadderne vare Jørgen Sørensen, Peder Johansen af Bexgaard, Søren Nielsen af Hedegaard og Maren Christensdatter Skou af Giuve.
NOTITS: Moderens navn er forkert i kirkebogen, hun gifter sig 1779 i Give. Ses FT 1787 i Bøllund, faderen er da landsoldat.
30631780.11.19Anders Kruse Eriksen Hjortsballe Erik Philipsen Rebslager Maren Sørensdatter Hiortsballe Erich Philipsen og Maren Sørensdatter Hafde Dom 26 post Trinit: en Søn til Daaben Anders Kruuse kaldet Frembaaren af Søsteren Zidsel Marie Ericksdatter: Fadderne vare Birthe Pedersdatter fra Høigaard, Niels Mosgaard fra Donrupgard, Søren Jensen og Peder thomsen fra Neder Donrup.
NOTITS: Bliver i FT 1787 blot kaldt Anders.
30641780.12.03Niels Pedersen Farre Peder Jensen Skøde Else Nielsdatter Farre. Peder {Jensen] Schiøde og Else Nielsdatter Hafde Dom 1 Adventus en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Koenens Moder Maren Nielsdatter af Neder Donrup — Fadderne vare: Anders Binnesbil, Mads Jespersen, Christen Nielsen og hyrden alle af Farre.
NOTITS: Moderen Else Nielsdatter ser ikke umiddelbart ud til at være født i Give.
30651780.12.26Laust Madsen Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter Farre Mads Jespersen og Mette Jensder Havde d 2den Juule Dag en Søn til Daaben Laust kaldet Frembaaren af Maren Poulsdr: Fadderne vare Anders Binnesbøl Hustrue Niels Villarsen og Christen Andersen alle af Farre, Johan Jørgensen af Nyegaard.
30661781.01.28Troels Nielsen Højgaard Niels Hansen Mosgaard Anne Christensdatter Høigaard Niels Hansen {Mosgaard} og Ane Christensdatter Hafde Dom 4 post Epiph: en Søn til Daaben der blev kaldet Troels, Frembaaren af Birte Pedersdatter af Højgaard. Fadderne vare Søren Sørensen {Højgaard}, Johannes Pedersen og Jens {Hansen} Mosgaard fra Bexgaard.
30671781.02.11Frands Jensen Bæksgaard Jens Hansen Mosgaard Ingeborg Pedersdatter Bexgaard. Jens {Hansen} Moosgaard og Ingeborg Pedersdatter Havde Dom: Septuag: en Søn til Daaben der blev kaldet Frans Fadderne vare Mette Pedersdatter og Karen Jensdatter af Bexgaard Johan Jørgensen af Nygaard, Johannes Pedersen af Bexgaard og Niels Sørensen af Hedegaard.
30681781.02.11Anne Margrethe Rasmusdatter Farre Rasmus Joensen Karen Hansdatter Farre. Rasmus Joensen og Karen Hansdr Hafde Dom: Septug: et barn til Daaben Anne Margrethe kaldet, Frembaaren af Hans Pedersens Hustrue, Fadderne vare: Niels Villarsen, Peder Joensen, troels Christensen af Giuve, Anders Binnesbølls Hustrue og Dorthe Christensdr af Giufskoud.
NOTITS: Hans Pedersen af Birkebæk, Givskud *1726 Birkebæk gift 1752 i Givskud med Dorte Pedersdatter af Nørskov, Lindeballe. Ikke set efter FT 1787, kunne være moderens far.
30691781.03.11Anne Katrine Johansdatter Nygaard Johan Jørgensen Mette Jensdatter Nyegaard. Johan Jørgensen og Mette Olesdatter {Jensdatter} Hafde d 2 Søndag i Faste en Datter til daaben som blev kaldet Ane Catrina, Frembaaaren af Else Poulsdatter fra Byllund. Fadderne vare Morten Pedersen af Hesselbierre, Jørgen Jørgensen af Nyegaard, Søren Knudsen og Søren Hansens Hustr {Johanne Andersdatter} af Byllund.
NOTITS: Præsten kender ikke moderens efternavn og skriver det kun her og forkert.
30701781.03.11Lene Larsdatter Bregnhoved Lars Knudsen Mette Marie Jensdatter Breinhoed. Las Knudsen og Mette Marie Jensdr Havde samme dag {d 2 Søndag i Faste} en datter til daaben Lene kaldet, frembaaren af Karen Jensdr i Bexgaard, Fadderne vare Søren Jørgensen og Villars Jensen i Breinhoed og Christen Jørgensen i Bexgaard.
Begravelse nr. 6945
NOTITS: Faderen begravet seks måneder før barnets fødsel.
30711781.03.18Katrine Villadsdatter Bregnhoved Villads Jensen Anne Laursdatter Breinhoed. Villars Jensen og Anne Lauesdatter havde d 3 Søndag i Faste en datter til Daaben Catrine kaldet frembaaren af Las Madsens Hustrue i Giufskou, Fadderne vare: Lass Madsen, Hans Hansen af Breinhoed og Christen Hansen ibid:
30721781.04.08Maren Nielsdatter Hestlund- Lille Niels Sørensen Smed Kirsten Andersdatter Lille Hestlund. Niels Sørensen Smed og Kirsten Andersdr Havde Dom Plam: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Anne Nielsdatter i Lille Hestlund, Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard af Hedegaard, Niels Sørensen af Lille Hestlund og Christen Hansen af Sillesthoed.
NOTITS: Niels Sørensen Smed ses FT 1787 i Ullerup.
30731781.04.12Niels Sørensen Give By Søren Madsen Anne Marie Laustdatter Giuve. Søren Madsen og An Marie Laustdatter Havde Dom Virid: en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Else Hansdr. Fadderne vare [Smeden] Jens Jacobsen og Niels Bæck af Giuve item Mren Christensdatter Skoue ibid. —
30741781.04.12Kirsten Troelsdatter Give By Troels Christensen Anne Barbara Vestesdatter i Giuve Troels Christensen og {Anne} Barbara Vestesdatter hafde eodem die {Dom Virid:} en Datter til Daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Niels {Jespersen} Karlskous Hustrue {Anne Marie Clausdatter} i Stoer Kalskou i Ring.Giuve Sogen, Fadderne vare Jens Christensen Skoue, Las Madsen i Giufskou, Niels {Jespersen} Kalskou og Vestes {Vestesens} Hustrue {Kirsten Jespersdatter} i Giufve.
30751781.04.16Maren Pedersdatter Hestlund- Store Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Stoer Hestlund Peder {Christensen} Donrup og Maren Ericksdr: Hafde 2den Paaske dag en Datter til daaben Maren kaldet, Fadderne vare: Sr. Niels Andersens Hustrue {Ane Kirstine Christensdatter} som bar Barnet, Niels Christensen Donrup {Brande}, Ole Christian {Christensen} fra Donruplund og Sr. {Jens Nielsen} Nørskou fra Schiærhoed, Jomfr. {Anne Katrine Hansdatter} Ehneman af Giuve.
NOTITS: Præsten fører ikke mere kirkebogen særlig nøjagtigt, Niels Donnerup er fra Brande sogn.
30761781.04.16Peder Christensen Give By Christen Pedersen Kirsten Madsdatter Giuve. Christen Pedersen og Kirsten Madsdatter Hafde samme dag {2den Paaske dag} en Søn til Daaben, Peder, kaldet, Frembaaren af Johanne Nielsdatter. Fadderne vare Christen Madsen, Claus Vestesen af Giuve og Søren Knudsen af Bøllund —
30771781.06.04Maren Pedersdatter Nederdonnerup Peder Thomsen Kirsten Nielsdatter Neder Donrup. Peder Thomsen og Kirsten Nielsdtr Hafde 2 Pintze dag en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid, Fadderne vare Peder Olufsen, Laust Lassen, Søren Jensens Hustrue {2. kone} og Morten Olufsen ibid: —
30781781.07.01Inger Katrine Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Sillesthoed. Søren Andersen og Maren thomasdatter Hafde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Daaben Inger Catrine kaldet Frembaaren af Gydde Jensens Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} fra Nørskou {Lindeballe}, Fadderne vare: Niels Tyggesen i Ringhøy {Ringive} Præstgd Christen Hansen af Sillesthoed, Søren Jørgensen af Breinhoed.
Begravelse nr. 6964
NOTITS: Begravet 13 år gammel i 1794. Faderen var gift 1. gang 1761-70 med Maren Gydesdatter *1740 i Nørskov, Lindeballe. Gyde Jensen *1751 i Nørskov er søn af Jens Jørgensen †1752 Nørskov og Kirsten Pedersdatter, som gifter sig igen 1753 af Nørskov med Morten Pedersen.
19681781.07.01Ane Marie Christensdatter Sillethoved Christen Hansen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 6 år gammel: 'Sillesthoved. Christen Hansen og Anne Christensdatter havde 1781c en datter Ane Marie til daab.'}
NOTITS: Gift 1807 i Gauerslund med Mads Madsen.
30791781.08.12Johanne Pedersdatter Nederdonnerup Peder Olesen Dorte Jensdatter Neder Donrup. Peder Olesen og Dorthe Jensdatter Hafde Dom: 9 post Trinit: en datter til Daaben Johanne kaldet Frembaaren af Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid: Fadderne vare Jørgen Lasßen, Peder thomsen Morten Olesen af Neder Donrup og Troels Christensens Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter} af Giuve.
30801781.08.19Peder Olesen Farre Mølle Ole Pedersen Poder Mette Larsdatter Farre Mølle. Ole {Pedersen} Poder og Mette Larsdatter Hafde Dom: 10 post Trinit: en Søn til Daaben Peder kaldet, Frembaaren af Jonas Pedersens {Poder} Hustrue {Margrethe Sørensdatter} i Beche {Bække sogn}, Fadderne vare Lars Sørensen af Jellinge, Ole Christian Pedersen paa Donrup, Sr. {Niels Andersen} Vonge {Wong} i Ulkiær Mølle og Jomfr Ehneman {Give By}.
LINK: Poder i Wong dynastiet.
30811781.09.09Mette Jensdatter Give By Jens Olesen Maren Andersdatter Giuve. Jens Olesen og Maren Andersdatter Hafde Dom: 13 post Trinit: en Datter til daaben Mette kaldet Frembaaren af Jacob Lauritzens {Vestergaards} Hustrue {Karen Jensdatter} ibid; Fadderne vare Morten Olesen af Neder Donrup, Anders Møller af Giufve Peder Andersen af Linaae i Tyrregoed Sogn.
NOTITS: Morten Olesen burde være faderens bror, men det er ikke set.
30821781.10.28Poul Jakobsen Bøllund Jakob Pedersen Odderbæk Else Poulsdatter Byllund. Jacob Pedersen {Odderbæk} og Else Poulsdatter Hafde Dom: 20 post Trinit [Hr] en Søn til Daaben Poul kaldet Frembaaren af Søren hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid, Fadderne vare Johan Jørgensen, Søren Hansen Jesper Clemmensen og 1 pige stoer Hestlund.
30831781.11.30Navnløs Hedegaard Niels Sørensen Vestergaard Ane Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.'}
Begravelse nr. 6821
NOTITS: Begravet 2 dage gammel.
30841781.12.30Johanne Nielsdatter Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard. Niels Bentsen og Maren [Knuds]dtr {Pedersdatter} Hafde Søndagen imellem Juul og NytAars Dagen en datter til Daaben, der blev kaldet Johanne, Frembaaren af Marie Knudsdtr {muligvis fejl} fra Knurborg i Vaarbasse Sogen. Else [J....]datter af Mølgaard, Christen Andersen og Villars Nielsen af Farre.
Begravelse nr. 5987
NOTITS: For moderen som Pedersdatter - og ikke Knudsdatter - se FT 1787 og vielsen 1767 i Gadbjerg. For forbindelsen til Knurborg, Vorbasse se også dåb #3048.
30851782.01.27Maren Jensdatter Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schiærhoed Sr. Jens {Nielsen} Nørskou og Marie Jokumsdatter Hafde Dom: Septuag: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af {Frederik} Rechnagels koene {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve, Fadderne vare Johannes Nielsen af Nørskov, Sr. Ole {Pedersen} Poeder Sr. Christen Pedersen {Donnerup} paa Donrupgaard, Jomfr. {Johanne Sophie Lorentsdatter} Stallknæ[..]t og Jomfr {Anne Katrine Hansdatter} Eneman.
Begravelse nr. 7438
NOTITS: Dette er fine folk.
30861782.05.12Anders Christensen Give By Christen Andersen Johanne Christensdatter Giufve. Christen Andersen og Johanne Christensdatter Hafde d. 6 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Anders kaldet Frembaaren af Anders Møllers Hustrue, Fadderne vare Christen Hans{en} i Sillesthoved, Niels Sørensen Smed i Lille Hestlund, og Jesper Clemmensen i Byllund, og Christen {Christensen} Skous datter {Maren Christensdatter} i Giufve.
NOTITS: Formodentlig den Anders Christensen, der i FT 1787 er 5 år og bor i Store Mosgaard ved Jørgen Jørgensen 'i kost for betaling'.
30871782.05.18Dødfødt Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: '2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.'}
Begravelse nr. 6826
30881782.05.09Christen Johannesen Givskov Johannes Christensen Johanne Marie Christensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen 'd: 4 søndag efter Trinit: blev Johannes Christensens lidet drengebarn Christen 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6828
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 6 uger gammel.
30891782.06.23Christen Andersen Farre Anders Nielsen Anne Marie Christensdatter Farre. Anders Nielsen og An Marie Christensdr Hafde d 4 Søndag efter Trinit en drenge Barn til Daaben Christen kaldet, Frembaaren af Lisbeth Christensdr, Fadderne vare Christen Olesen, Villars Nielsen, Christen Andersen, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, og Niels Bentsen alle fra Farre.
30901782.09.29Christen Christensen Bregnhoved Christen Jørgensen Karen Christensdatter Bregnhoved. Christen Jørgensen og Karen Jensdatter {præstens fejl for Christensdatter} Hafde Dom 18 post Trinit en Søn til Daaben Christen kaldet Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Hans {Pedersen} Banch, Villars Jensen {af Bregnhoved}, Christen {Nielsen} Houer {af Give By} og Jesper Clemmensen {af Byllund}.
30911783.02.16Jørgen Hansen Give By Hans Jørgensen Smed Else Nielsdatter Giufve. Hans {Jørgensen} Smed og Else Nielsdatter - Hafde Dom: Septuages: en Søn til Daaben Jørgen kaldet Frembaaren af Sr: {Christen} Pedersens {Donnerups} datter {Birgitte Christensdatter} fra Donrup: Fadderne vare Jørgen Hansen fra Sydover {Sødover} i Nørup Sogn, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Søren {Madsen} Søndergaard og Jacob {Lauridsen} Vestergaards datter {30c, Mette? Jakobsdatter}.
NOTITS: FT 1787 i Jennum, Skibet sogn. Hans Jørgensen husmand og grovsmed, gift med Else Nielsdatter søn Jørgen Hansen 5 år gammel.
30921783.03.16Engel Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Sillesthoved. Søren Andersen og Maren Thomasdatter Havde d 2 Søndag i Faste en Datter til Daaben Engel kaldet, Frembaaren af Engel Nielsdtr af Nørskou {Lindeballe}. Fadderne vare Hans Pedersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Anders Andersen fra Søndersthoed og Søren Jørgensens Hustr. {Maren Nielsdatter} fra Breinhoed.
Begravelse nr. 7369
NOTITS: Søren Andersens 1. kone var Maren Gydesdatter *1740 Nørskov, Linneballe †1770 Sillesthoved. Engel Nielsdatter er i familie med nogen i Sillesthoved, det ses i hendes dåb i Skærhoved #2661.
30931783.03.16Anne Katrine Hansdatter Farre Hans Jensen Birte Christensdatter Farre. Hans Jensen og Birte Christensdr Havde samme dag {d 2 Søndag i Faste} en datter til Daaben Ana Catrine kaldet, Frembaaren af Ana Jensdatter fra Veile. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skou af Neder Donrup, Christen Andersen og Niels Villadsen af Farre og Kirsten Olufsdatter af Farre.
30941783.03.23Niels Christensen Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Ullerup. Christen Pedersen og Kirsten Jensdr Havde d 3 Søndag i Faste en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Johanne Nielsdatter fra Harresøe, Fadderne: Jens Jørgensen, Peder Christensen, Niels Jensen Grene og Jens Jørgensens Hustrue {Karen Jensdatter}.
30951783.03.30Karen Nielsdatter Hedegaard Niels Sørensen Vestergaard Anne Marie Pedersdatter Hedegaard. Niels Sørensen {Vestergaard} og Ana Marie Pedersdr Havde Midfaste Søndag en Datter til daaben kaldet Karen, Frembaaren af Johanne Pedersdatter i Bexgaard. Fadderne Mads {Christensen} Enkelund, Niels Sørensen, Appolonne Mosgaard og Laust Nielsens Hustrue —
30961783.05.11Anne Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Laursdatter Stenbierglund Niels Henningsen og Maren Laursdr Hafde d. 3die Søndag efter Paaske en Datter til Daaben Anna kaldet, Frembaaren af If {Jeb} Nielsens Hustr: i Gammel Mølle: Fadderne vare Troels Christensen af Giuve, Mads Jespersen i Farre, Smeden {Niels Sørensen Smed} i Lille Hestlund.
Begravelse nr. 6837
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
30971783.06.15Erik Pedersen Hestlund- Store Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Stoer Hestlund. Peder {Christensen} Donrup og Maren Erichsdatter Havde Dom Trinit: en Søn til Daaben Erich kaldet Frembaaren af Zidsel Lasdatter fra Usseltoft i Brande Fadderne vare Niels {Christensen} Donnerup, Niels Andersen {Wong den Yngre} i Ulkiær Mølle, Johan Jørgensen i Byllund og Niels Sørensens {Smeds} Koene {Kirsten Andersdatter} i Lille Hestlund.
30981783.06.22Anne Jensdatter Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schiærhoed. Jens {Nielsen} Nørschou og Marie Jochumsdatter Havde Dom: 1 post Trinit: 1 datter til Daaben Anna kaldet, Frembaaren af Peder Binnespils Koene i Nørschou, Fadderne vare Lass Madsen og Jørgen Christensen fra Gifskou, Jens {Christensen} Skou, og Maren Hansdatter.
30991783.06.22Hans Mortensen Neder- donnerup Morten Olufsen Maren Hansdatter Neder Donrup. Morten Olufsen og Maren Hansdr Hafde samme dag en Søn i Kirke Hans kaldet Baaret af Mette Olufsdatter i Giufve. Fadderne vare Peder thomsen og Hustrue, Peder Mortensens Koene, Erick Philipsens Hustrue, og Anders [Rinnings] Koene alle fra Neder Domrup.
31001783.06.29Christen Larsen Givskov Lars Madsen Maren Christensdatter Giufskou. Las Madsen og Maren Christensdr Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til Kirke Christen kaldet, baaret af Maren {Christensdatter} Skou i Giuve Fadderne vare Jørgen Christensen {Givskov}, Jens {Nielsen} Egskous koe[..] {Mette Nielsdatter} Jens {Christensen} Skou og Johanne Lasdatter alle fra Giuve.
31011783.07.06Inger Troelsdatter Give By Troels Christensen Ane Barbara Vestesdatter Giufve. Troels Christensen og Barbara Vestesdatter Hafde 3 Søndag efter Trinit: en Datter til Kirke Inger kaldet, baaret af Pigen Maren Hansdr Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard, Niels {Nielsen} Bæch, Christen Ørensholts Koene, Jens {Nielsen} Egskovs Kone og Maren {Christensdatter} Skou alle af Giufve.
31021783.07.06Jens Christensen Sillesthoved Christen Hansen Ane Christensdatter Sillesthoed. Christen Hansen og Ane Christensdatter Hafde Dom 3 post Trinit en Søn i Kirke Jens kaldet, baaret af Niels Sørensens {Smeds} Koene {Kirsten Andersdatter} Fadderne vare: Anders {Christensen} Møller i Bexgaard, Niels Hansen Banch, Christen {Pedersen} Møllers Koene og Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} fra Sillesthoed.
NOTITS: Ikke umiddelbart set i FT 1787, men navne og aldre af børnene der er mistænkelige.
31031783.07.27Marie Johannesdatter Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie {Pedersdatter} Havde Dom: 6 post Trinit en Datter til Daaben Marie kaldet, Frembaarena f Cagtrine Pedersdatter i Giufve Fadderne vare Las Madsen og Koene {Maren Christensdatter} fra Giufskou, Christen Birkebæchs Hustrue, Troels {Christensen} Hustr {Ane Barbara Vestesdatter} og Maren {Christensdatter} Skouv alle ibid:
31041783.07.27Else Katrine Hansdatter Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Sillesthoved. Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde samme Søndag {Dom: 6 post Trinit} en datter i Kirke Else Catrine kaldet, Frembaaren af Christen Pedersens Koene {Kirsten Jakobsdatter} i Vong {Øster Nykirke}. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard og datter i Giuve, Thomas Kieldsen af {Store} Lankiær Brande Sogn, Christen Pedersen af Vonge og Søren Andersen i Sillesthoed.
31051783.08.24Anders Nielsen Ulkær Mølle Niels Andersen Wong den Yngre Ane Kirstine Christensdatter Ulkiær Mølle. Sr. Niels Andersen {Wong den Yngre} og An Kirstine Christensdr Havde Dom: 10 post Trinit: en Søn til Daaben Anders kaldet Frembaaren af Jomfr: {Magdalene?} Biering paa Søndersthoed, Fadderne vare Mølleren i Hastrup Mølle Monsr. Biering {Johan Ravn Hansen Bering}, Sr. BechVed paa Søndersthoed, Niels Christensen Donrup {Brande sogn}, Ole Kristian {Christensen} paa Donrupgaard og Farre Møller Koene.
31061783.09.14Maren Madsdatter Give By Matis Hansen Margrethe Vestesdatter Giuve. Margrete Vestesdatter Havde Dom: 13 post Trinit: et uægte Bran til daaben kaldet Maren, frembaaren af Hendes Moder Kirsten {Jespersdatter} Vestis Fadderne vare Troels {Christensens} Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter}, Jens {Nielsen} Egskovs {Mette Nielsdatter} og Christen Ørensholts Hustruer — Til Barne Fader blev udlagt Matis Hansen gevorben Soldat i Fridericia, samme karl skal forhen have besvangret hende, efter hendes giorte tilstaaelse. Qvinden sad til Huuse h[r]s en Mand Ca[sitius] i Schanderup Sogn.
31071783.10.05Lorents Pedersen Helt Give By Peder Reenberg Helt Ane Katrine Hansdatter Ehnemann Giuve. degnen Sr. Helt og Ane Katrine Ehneman Havde Dom: 16 post Trinit: en Søn til daaben Lorents kaldet, Frembaaren af min {præsten Lorents Caisen Stallknecht} datter Jomrf: Catrine StallKnecht, Fadderne vare Monsr. {Jens Nielsen} Nørshou. Frederich Rechnagel, Christen Birchebæch, Jomfr. Pedersdatter og degnens {Hans Hansen Bagman} Koene {Anne Aagaard Henchel} fra {Sønder} Omme.
NOTITS: Sønnen opkaldt efter præsten. Det er mellemfine folk.
31081783.12.07Maren Sørensdatter Neder- donnerup Søren Nielsen Anne Mortensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Anne Mortensdatter Hafde Dom: 2 Adventus en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Koenens Søster {Ane Marie?} Mortensdatter fra Navnløs Fadderne vare Peder Mortensen, Andreas Sørensen Peder Thomsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} og Morten {Olesens} Hustr {Maren Hansdatter}.
31091783.12.26Maren Jakobsdatter Bøllund Jakob Pedersen Odderbæk Else Poulsdatter Byllund. Jacob Pedersen og Else Jensdr. Hafde Festo 2 Ntivitat: Xsti. en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Johan Jørgensens Hustr {Mette Jensdatter} i Byllund Fadderne vare Johan Jørgensen og Søren Hansen ibid Mads Sørensen af Lille Hestlund og Peder {Hansen} Tromborgs Koene {Mette Pedersdatter}.
31101784.01.01Birte Marie Jensdatter Mosgaard- Store Jens Hansen Ingeborg Pedersdatter Mosgaard Jens Hansen og Ingeborre Pedersdr Hafde Nyt Aars dagen en Datter til Daaben Birte Marie kaldet, Frembaaren af Apellone Hansdatter Fadderne vare Christen Ba[..], Søren Jørgensen af Breinho[..] Peder Johansen Bexgaard og Mette Johansdatter {Bæksgaard}.
31111784.01.18Anne Pedersdatter Neder- donnerup Peder Mortensen Anne Jørgensdatter Neder Donrup. Peder Mortensen og Anne Jørgensdatter Havde Dom: 2 post Epiph: en Datter Anna, frembaaren af Maren Mortensdatter i Naunløs, Fadderne vare Andreas Jensen, Søren {Nielsen} Skou og Morten Olufsen alle ibid, Anne Marie Mortendr, og Maren Poulsdr fra Donruplund —
31121784.01.18Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Iversen Else Bentsdatter Mølgaard. Niels Iversen og Else Bendtsdr Havde samme dag {Dom: 2 post Epiph: } en Datter til daaben, Anna Marie kaldet Fadderne vare Johannes {Bentsens} Hustr {Karen Christensdatter} af Stivel som frembar barnet Johannes {Bentsen} af Stivel, Niels Bentsen, Christen Andersen Smed og Hendrich Jensen af Farre.
31131784.02.08Johan Jørgensen Neder- donnerup Jørgen Johansen Sidsel Marie Kajsdatter Neder Donrup. Zidsel Marie Cajsdatter d. 8 Februarij Havde et uægte Dreng Barn til Daaben Johan kaldet, Frembaaren af Søren {Nielsen} Skous Koene {Ane Mortensdatter} ibid. Fadderne vare Anders Jensen, Peder thomsen og Søren {Nielsen} Skou af Neder Donerup — til Barne Fader blev udlagt Jørgen Johansen der tiente tillige med Moderen i Schølevad {Skølvad, Jernved sogn} ved Riibe —
NOTITS: Barnet Johan Jørgensen ikke fundet i FT 1787 i Vejle, Skanderborg, Ringkøbing eller Ribe amter. Moderen Kajsd og Cajsd søgt i samme amter uden resultat.
31141784.02.15Christen Christensen Bæksgaard Christen Andersen Johanne Christensdatter Bexgaard. Christen Andersen og Johanne Christendr Havde Dom Sexagesimo en Søn til Daaben Christen kaldet, Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers Koene {Ane Mortensdatter} Fadderne vare Christen {Hansen} Sillesthoed, Peder Johansen Søren Sørensen fra Bexgaard og Peder {Hansen} Tromborgs koene {Mette Pedersdatter}.
NOTITS: Barnet ses i FT 1787 i Sillesthoved ved moderens søster Anne Christensdatter gift med Christen Hansen. Hverken faderen eller moderen set begravet i Give.
31151784.04.12Anne Marie Christensdatter Farre Christen Andersen Ane Poulsdatter Farre. Christen Andersen og Ane Povelsdatter Havde Fest: 2 paschat: en Datter til Daaben, som blev kaldet Anne Marie, Frembaren af Kirsten Olufsdatter i Farre Mølle; Fadderne vare Hans Jensen, Villars {Nielsen} Graves, Anders Nielsens Koene {Ane Christensdatter} og Hendrick Jensens Koene {Mette Jensdatter}.
31161784.04.25Kirsten Madsdatter Vemmelund Mads Pedersen Maren Pedersdatter Vemmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdattr Havde Dom Miseric: en Datter til Daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Mads {Pedersen} Vemmelunds Syster fra Bierløf {Bjerlev, Hvejsel}. Fadderne vare Søren Nielsen, Erick Philipsens Koene {Maren Sørensdatter}, Mette Knudsdatter alle af Neder Donrup og Enevold Knudsen af Ullerup.
31171784.05.09Karen Pedersdatter Loftlund Peder Jonsen Louise Jensdatter Loftlund. Peder Johnsen og Lovise Jensdatter Havde 4de Søndag efter Paaske en Datter til Daaben Karen kaldet, frembaaren af Kirsten Olufsdatter tienende i Farre Mølle Fadderne vare Las Johnsen af Gadberg, Anders Nielsen, Villars Nielsen, Peder {Jensen} Smed og Niels Villarsen alle af Farre.
31181784.06.01Abelone Jørgensdatter Givskov Jørgen Christensen Anne Marie Bertelsdatter Gifskou. Jørgen Christensen og An Marie Bertelsdatter Havde Dom: 3 Pentecost: en Datter til Daaben Appolonne kaldet, frembaaren af Lars Madsens Koene {Maren Christensdatter} ibid: Fadderne vare Lars Madsen, Jens {Christensen} Skov, Niels Jensen, Catrine Pedersdatter og Marie {Maren Christensdatter Skov, 27} Skou alle af Giuve.
31191784.07.15Kirsten Sørensdatter Farre Søren Sørensen Skrædder Lisbeth Christensdatter Farre. Søren {Sørensen} Skrædder og Lisbeth Christensensdr Havde d. 10 Søndag efter Trinit: en Datter til Daaben Frembaren af Anders {Nielsens?} Hustru {Ane Christensdatter?} , navnlig. Kirsten Fadderne vare: If {Jeb} Nielsen i Gl: Mølle, Anders Nielsen Christen Olesen, Villars Nielsen og Niels Villarsen alle fra Farre.
NOTITS: For Sørensen se FT 1787.
31201784.09.12Søren Nielsen Ullerup Niels Sørensen Kirsten Andersdatter Ullerup. Niels Sørensen og Kirsten Andersdr Havde Dom 14 post Trinit: en Søn til Daaben Søren kaldet, frembaaren af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare Jens Jørgensen, Knud Mortensen, Christen Pedersens {Kirsten Jensdatter} og Ole Nielsens Hustruer {Mette Pedersdatter} i Ullerup.
31211785.01.09Maren Nielsdatter Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdatter Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Niels Jversens Koene {Else Bentsdatter}, Fadderne vare Niels Jversen Henrick Jensen, Christen {Andersen} Smed, Peder {Jensen?} Smeds Koene {?Else Nielsdatter} og Anders Binnesbils Datter alle af Farre.
31221785.01.23Anne Marie Sørensdatter Neder- donnerup Søren Nielsen Skov Anna Mortensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde Søndage Septuagesima en Datter til daaben, Anne Marie, Frembaaren af Maren Mortensdatter fra Nafnløs Fadderne vare Erich Philipsen, Peder Thomsen, Andreas Jensen og Jørgen Lasßens Koene {Margrethe Knudsdatter} ibid.
31231785.03.20Mads Andreasen Neder- donnerup Andreas Jensen Anna Madsdatter Neder Donrup. Andreas Jensen og Anna Madsdatter Hafde d. 6 Søndag i Faste en Søn til Daaben, Mads kaldet Frembaaren af Peder Mortensens Hustr. {Ane Andersdatter} ibid, Fadderne vare Peder Mortensen, Søren Nielsen og Erich {Philipsen} Reebslagers Koene ibid: item Søren Andersen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6842
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Forældre ikke i FT 1787, ser ud til at have forladt Give sogn.
31241785.03.28Mads Christensen Give By Christen Pedersen Kirsten Madsdatter Christen Pedersen Kirsten Madsdr Havde 2den Paaske dag en Søn til daaben Mads kaldet, Frembaren af Troels Christensens Koene {Barbara Vestesdatter} i Giufve, Fadderne vare Veste Vesten {Vestesen}, Jens {Nielsen} Egskov og Troels Christensen, alle i Giufve.
31251785.04.17Mads Andersen Ramskov Anders Andersen Maren Christensdatter Ramschou. Anders Andersen og Maren Christensdr Hafde d 3 Søndg efter paaske en Søn til Daaben Mads kaldet, Frembaaren af Kirsten Henrichsdatter fra Ringhøy {Ringive} Præstegd. Fadderne vare Mads Enchelund, Christen Hag og Bendet Laursen af Hedegaard, Catrine Pedersdatter fra Søndersthoed.
31261785.04.20Dødfødt Farre Peder Jensen Smed Else Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4de Søndag efter Paaske blev Peder (Jensen) Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.'}
Begravelse nr. 6843
31271785.05.16Bodil Feldt Pedersdatter Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Katrine Ehneman Giufve: Degnen Sr. Held og An Eneman Hafde 2den Pintze dag 1 datter til Daaben Bodil Feldt kaldet, Frembaaren af Jomfr Friis paa Donrup, fadderne vare Hr. Cancellie Raad {Malte} Friis {Donneruplund}, Mons {Sønnike} Møller {Søndersthoved}, Sr. Christen Pedersen {Donnerup} {af Store Hestlund}, og {Frederik Ernst} Rechnagel {Give By}.
NOTITS: Opnævnt efter mormoderen Bodil Feld, der er i live i Give By. Barnet ses i FT 1787 i Give By.
31281785.05.16Søren Christensen Bregnhoved Christen Jørgensen Karen Christensdatter Breinhoed. Christen Jørgensen og Maren {Karen!} Christensdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} 1 Søn til Daaben Søren kaldet, Frembaaren af Inger Jørgensdatter, Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Søren Jørgensens Koene og Villars Jensens datter {Mette, 20, eller Maren, 17} ibid.
NOTITS: Christen Jørgensen og Inger Jørgensdatter er født i Store Hestlund, Give.
31291785.05.16Jakob Hansen Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Sillesthoed. Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} en Søn Jacob kaldet til Daaben, Frembaaren af Margrete Jacobsdatter, Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giufve, Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Thomas Kieldsen af Lille {Store!} Langkiær i Brande Sogn og Søren Jørgensens koene {Maren Nielsdatter} af Breinhoed.
31301785.07.03Christen Christensen Bæksgaard Christen Andersen Johanne Christensdatter Bexgaard. Christen Andersen og Johanne Christensdatter Havde Dom 6 post Trinit 1 Søn Christen til daaben, Frembaaren af Niels Sørensen Smeds Hustrue {Kirsten Andersdatter} af Ullerup. Fadderne vare Johannes {Pedersen} og Koene {Sidsel Knudsdatter} i Bexgaard, Søren Sørensen af Høigaard og Christen Hansen af Sillesthoed.
31311785.07.17Jens Christian Pedersen Vorslunde Peder Pedersen Christian Jensdatter Vorslunde. Peder Pedersen og hans afdøde Hustr Christiane Jensdr Havde 8de Søndag efter Trinit 2de Sønner til daaben den 1ste kaldet Jens Christian. Frembaaren af Christen {Jensen} Utofts Koene {Maren Jakobsdatter} i Omvraae {Sønder Omme}, den 2den kaldet Peder Christian baaret af Barnets Moster Karen Jensdatter, Fadderne vare Christen {Jensen} Utoft af Omvraae {Sønder Omme}, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelund.
NOTITS: Moderen begraves samme dag, hun var 26 år og 5 måneder gammel. Faderen og tvillingerne forsvinder fra Give sogn og ingen af de tre er fundet i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Vrads eller Ribe amter.
LINK: Familien Utoft fra Grindsted.
31321785.07.17Peder Christian Pedersen Vorslunde Peder Pedersen Christian Jensdatter Vorslunde. Peder Pedersen og hans afdøde Hustr Christiane Jensdr Havde 8de Søndag efter Trinit 2de Sønner til daaben den 1ste kaldet Jens Christian. Frembaaren af Christen {Jensen} Utofts Koene {Maren Jakobsdatter} i Omvraae {Sønder Omme}, den 2den kdaldet Peder Christian baaret af Barnets Moster Karen Jensdatter, Fadderne vare Christen {Jensen} Utoft af Omvraae {Sønder Omme}, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelund.
NOTITS: Moderen begraves samme dag, hun var 26 år og 5 måneder gammel. Faderen og tvillingerne forsvinder fra Give sogn og ingen af de tre er fundet i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Vrads eller Ribe amter. Da navnene Peder Christian og Jens Christian er sjældnere skulle det ikke være alt for vanskeligt at finde dem.
LINK: Familien Utoft fra Grindsted.
31331785.08.14Peder Jensen Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schierhoed. Jens {Nielsen} Nørschou og Marie Jochumsdatter Havde Dom: 12 post Trinit: en Søn Peder til {Daaben, udeladt} i Kirken Frembaren af Birte Marie Sørensdatter fra Lerager {Givskud}, Fadderne vare: Lars {Madsen} i Giufskou, Peder {Jonsen} Loftlund og Koene {Louise Jensdatter} samt Jens Nielsen fra Østerhoed {Givskud}.
Begravelse nr. 6884
NOTITS: Begravet knap tre år gammel. Navnet Jens Nielsen i Østerhoved, Givskud problematisk.
LINK: Birte Marie Sørensdatter i Lerager, Givskud.
31341785.08.14Hans Andersen Farre Anders Nielsen Anne Marie Christensdatter Farre. Anders Nielsen og Ane Marie Christensdr Hafde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en Søn Hans i Kirken, Frembaaren af deres datter Anne Andersdatter, Fadderne vare Søren {Sørensen} Skræder, Hans {Jensen?} Kudsk, Niels Jversens Koene {Else Bentsdatter} og Karen Hansdatter, item Peder {Jonsen} Loftlund.
31351785.08.14Anne Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Lauesdatter Stenbierglund. Niels Henningsen og Maren Lausdatter Havde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en datter Anna i Kirken, Frembaaren af Christen Nielsens Koene {Kirsten Nielsdatter}, Fadderne vare Christen Nielsen Søren {Sørensen} Skræder, Ib {Nielsen} i Gammel Mølle, og Peder {Jonsen} Loftlunds Koene {Louise Jensdatter} —
31361785.08.28Marie Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Sørensdatter Sillesthoed. Søren Andersen og Maren Sørensdatter Havde Dom 14 post Trinit en datter Maria kaldet til daaben Frembaaren af Barnets Søster Maren Sørensdatter, Fadderne vare Anders Binnesbil {Farre}, Hans {Pedersen} Banch {Silleshoved}, og Christen {Hansen} Sillesthoed.
Begravelse nr. 6850
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.
31371785.09.18Katrine Hansdatter Farre Hans Jensen Kusk Birte Marie Christensdatter Farre. Hans Jensen og Birte Marie {Christensdatter} Havde Dom: 17 post Trinit: en datter til daaben Cathrina kaldet, Frembaaren af Henrick Jensens Koene {Else Andersdatter}, Fadderne vare Anders Binnesbil, Margrete {Jakobsdatter} Vestergaard {Give By} og Johannes Pedersens datter {Mette Johansdatter} i Bexgaard.
31381785.11.02Dødfødt Givskov Lars Larsen ? Christensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 24 post Trinit ) blev Las Lassen dødfødde barn i Giufskou Jordet.}
Begravelse nr. 6851
NOTITS: Lars Larsen ses ellers ikke.
31391785.11.06Christoffer Nielsen Højgaard Niels Christensen Murmand Else Jensdatter Høigaard. Niels Christensen og Else Jensdr Havde Dom 24 post Trinit en Søn til daaben Christopher kaldet Frembaaren af Søren {Sørensen} Fæstesen Koene {Mette Sørensdatter} ibid: Fadderne vare Søren {Sørensen} Fæstesen, Peder Johansen af Bexgaard og Troels {Christensen} af Giufve item Christen Jørgensens Koene {Karen Christensdatter} af Breinhoed.
Begravelse nr. 6856
NOTITS: Tilnavn Murmand da sønnen Christoffer begraves 3 måneder gammel. Søren Sørensen kaldes iblandt Fæstesen som hans far.
31401786.01.01Christen Christensen Sillesthoved Christen Hansen Ane Christensdatter Sillesthoed. Christen Hansen og Ane ChristensDatter Hafde Nytaars dagen en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Hans Hansens Koene {Anne Nielsdatter} i Breinhod, Fadderne vare Hans hansen, Møller Svenden i Farre Mølle, Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} og Hans Pedersen {Banchs} Enke {Mette Jakobsdatter} af Sillesthoed.
Begravelse nr. 6890
NOTITS: Begravet 3¼ år gammel.
31411786.01.29Christen Troelsen Give By Troels Christensen Barbara Vestesdatter Giuve. Troels Christensen og Barbara Vestesdatter havde Dom: 4 post Epiph: en Søn til Daaben Christen kaldet, frembaaren af Karen Hansdr fra Stoer Mosgaard Fadderne vare Veste Vestesen, Margrete Jacobsdatter Maren Christensdatter og dend Gamle Degns Pige.
31421786.03.12Morten Pedersen Neder- donnerup Peder Mortensen Ane Jørgensdatter Neder Donrup. Peder Mortensen og Ane Jørgensdatter Hafde 2den Søndag i Faste 1 Søn til Daaaben Morten kaldet Frembaaren af Mandens Syster fra Nafnløs: Fadderne vare Søren Nielsen, Jørgen Lasßens Koene og Peder thomsen af Neder Donrup item Jens Hansen af Mosgaard.
Begravelse nr. 6861
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Tilsyneladende hjemmedøbt og døbt her i kirken to måneder gammel, se begravelsen.
31431786.04.30Poul Christensen Farre Christen Andersen Anne Poulsdatter Farre. Christen Andersen og Ane Poulsdatter Havde 2 Søndag efter Paaske en Søn i Kirken Povel kaldet Frembaaren af sin Moster Anne Dorthe Povelsdatter Fadderne vare Poul Mortensen, Henrik Jensen, Mads Jespersen og Anders Binnesbølls Hustru alle af Farre item Peder Jeonsen af Loftlund.
31441786.05.21Peder Pedersen Bøllund Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Byllund. Sr. Peder Christensen {Donnerup} og Maren Eriksdatter Havde 5 Søndag efter Paaske en Søn til Kirken kaldet Peder, frembaren af Christen Pedersens {Donnerup} datter i Hestlund Catrine {Ane Katrine Christensdatter}, Fadderne Niels Christensen {Donnerup i Brande}, Ole Christian {Christensen}, Peder Hansen Enke af Tromborg {Mette Pedersdatter}, og Pigen af Lille Hestlund.
31451786.05.21Peder Pedersen Skærhoved Peder Jokumsen Mette Pedersdatter Farre. Peder J[o]ekumsen og Mette Pedersdtr Havde 5 Søndag efter Paaske en Søn til Kirken Peder kaldet, Frembaaren af Mette Marie Henrichsdatter, Fadderne vare Henrik {Jensen}, Villars {Nielsen} Gravel, Niels Iversen og Ole {Andersen} Banch alle af Farre.
31461786.06.05Juliane Johansdatter Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter Giuve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdatter Havde 2den Pintze dag en datter til daaben Juliana kaldet, Frembaaren af Stue Pigen Else Povelsdatter paa Donrup: Faddere vare Jens Nielsen Skou, Veste Vestesen af Giuve, Mads Lasßen af Giufskou.
Begravelse nr. 6892
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
31471786.06.11Søren Sørensen Farre Søren Sørensen Skrædder Lisbet Christensdatter Farre. Søren {Sørensen} Skreder Lisbeht Christensdtr Hafde Trinit: Søndag en Søn til Kirke Søren kaldet, Baaren af Christen Olesens Koene {Ane Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Anders Nielsen Niels Bentsens {Maren Pedersdatter} og Niels Iversens {Else Bentsdatter} Koener af Mølgaard, item Niels Villarsens Koene {Johanne Marie Pedersdatter} af Farre.
31481786.07.23Herman Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 6 post Trinit: en Søn til Kirke, Herman kaldet Frembaaren af Mads Jørgensens Hustrue {Maren Jørgensdatter} af Uhe i Ringgive Sogn, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Jens Lund[e], Søren Vestesen, samt Pigen af Vorslunde.
31491786.07.30Johannes Pedersen Bæksgaard Peder Johannesen Mette Nielsdatter Bexgaard. Peder Johannese og Maren Nielsdtr Havde Dom: 7 post Trinit: en Søn til kirke Johannes kaldet Frembaaren af sin Faster Mette Johannesdatter, Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard}, Johannes {Pedersen} Bexgaard, Anders {Christensen} Møller, Christen Caspersens Koene {Mette Pedersdatter} af Tromborg, og Søren Sørensens datter {Karen Sørensdatter, 20} i Høigaard.
31501786.10.01Peder Jensen Mosgaard- Store Jens Hansen Ingeborg Pedersdatter Stoer Mosgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom: 16 post Trinit: 2de Sønner til daaben, navnl Peder og Johannes, Peder blev baaren af Niels {Sørensen} Vestegaards Koene {Karen Pedersdatter} i Hedegaard og Johannes baaren af Peder Johannesens Koene {Mette Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard} og Johannes {Pedersen} Bexgaard, Jacob {Mortensen} Avlskarl paa Donrup, Christen Ba[...] Koene i Mosgaard og Maren {29, Christensdatter} Skou i Giufve.
31511786.10.01Johannes Jensen Mosgaard- Store Jens Hansen Ingeborg Pedersdatter Stoer Mosgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom: 16 post Trinit: 2de Sønner til daaben, navnl Peder og Johannes, Peder blev baaren af Niels {Sørensen} Vestegaards Koene {Karen Pedersdatter} i Hedegaard og Johannes baaren af Peder Johannesens Koene {Mette Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard} og Johannes {Pedersen} Bexgaard, Jacob {Mortensen} Avlskarl paa Donrup, Christen Ba[...] Koene i Mosgaard og Maren {29, Christensdatter} Skou i Giufve.
31521786.10.22Mette Marie Mortensdatter Nederdonnerup Morten Olufsen Maren Hansdatter Neder Donrup. Morten Olufsen og Maren Hansdatter Hafde Dom: 19 post Trinit: en datter i Kirken kaldet Mette Marie baaret af Erich Philipsens Hustrue {Maren Sørensdatter} ibid: Fadderne vare Erich Philipsen, Søren {Nielsen} Skou, Peder Thomsens {Sidsel Marie Eriksdatter} og Peder Mortensens Koener {Ane Jrøgensdattter} alle af Neder Donrup.
31531786.12.17Jens Sørensen Hedegaard Søren Jensen Maren Madsdatter Hedegaard. Søren Jensen og Maren Madsdatter Havde Dom 3 Advent et barn til daaben Jens kaldet, Frembaren af Mads {Jensen} Riisbergs Koene {Mette Andersdatter} i Brande, Fadderne vare Mads {Jensen} Riisberg og Michel {Pedersen} Hyvild begge fra Brande Sogn, Bendis Laursen, Søren Vestesen og Christen {Christensen} Hages {den yngre} Koene {Kirsten Hansdatter} alle fra Hedegaard.
31541786.12.26Maren Christensdatter Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Ullerup. Christen Pedersen og Kirsten Jensdatter Hafde Dom 2 Nativid: Christi en datter i Kirke Maren kaldet baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds Koene {Johanne Jensdatter} i Brande, Fadderne vare Michel {Pedersen} Hyvild, Mads {Jensen} Riisberg og Hustrue {Mette Andersdatter} af Brande, Envold Knudsen og Ole Nielsens Hustrue {Mette Pedersdatter} af Ullerup.
31551787.01.01Mariane Christensdatter Bøllund Christen Nielsen Kirsten Mortensdatter Byllund. Christen Nielsen og Kirsten Mortensdatter Havde Festo Circumsc: Christi en datter i Kirke Mariane kaldet Frembaaaren af sin Mor Moder {Ane Nielsdatter} fra Schierlund i Brande Sogn: Fadderne vare Niels Sørensen af Ullerup, og barnets Farbroder samt Niels Sørensens Koene {?Kirsten Andersdatter} af Ullerup, Johannes Christensens Koene {Johanne Pedersdatter} og Troelses Koener {Barbara Vestesdatter} i Giuve.
Begravelse nr. 5983
NOTITS: Begravelse rekonstrueret, ikke i FT 1787 i juli.
31561787.02.25Anders Andersen Ramskov Anders Andersen Maren Christensdatter  Ramschou. Anders Andersen og Maren Christensdatter Havde Dom Jnvocavit en Søn til daaben Anders kaldet. Frembaren af Inger Marie {Nielsdatter} fra Lille Hestlund, Faddere vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Bendis Laursen fra Hedegaard, Søren Nielsen og Anna Nielsdatter fra Lille Hestlund.
31571787.04.09Stefan Vest Hauch Pedersen Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Ehnemann  Degnen Sr: {Peder Reenberg} Helt og Ane Eneman i Giufve Havde 2den Paaskedag en Søn til Kirke kaldet Stephan Vest Hauch, Frembaaren af Degnens {Hans Madsen Bagman} Koene {Anna Aagaard Henchel} i Omme {Sønder}. Faddere vare Hr: Cancellieraad {Malte} Friis paa Donrup, Hr: {Claus Tommerup} Henriksen fra Refstrup {Gadbjerg}, Sr: {Jens Nielsen} Nerskou {Nørskov} fra Schiærhoed, Mons: {Christen} Pedersen {Donnerup} fra Hestlund, Sr: {Sønnike} Møller fra Farre Mølle og Jomfru {Amalie/Juliane} Friis fra Donrup {Donneruplund}.
NOTITS: Bliver guldsmed.
31581787.05.04Maren Sørensdatter Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde Bededagen en datter til daaben Maren kaldet Frembaaren af Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter} i Guifve, Fadderne vare Peder Thomsen i Neder Donrup, Avls Karlen Morten {Jakob! Mortensen} Paa Donrup Peder Mortensens Koene {Ane Andersdatter} og Jørgen Lassens {Margrethe Knudsdatter} fra Neder Donrup.
31591787.05.20Sidsel Marie Pedersdatter Loftlund Peder Jonsen Louise Jensdatter Loftlund. Peder Jonsen og Lovise Jensdatter Havde Dom: Exaudi en datter Zidsel Marie til daaben, baaren af Bodil Jensdr fra Tofthøj {Gadbjerg} Fadderne vare Hendrich Jensen af Farre, Rasmus Jonsen i Linneballe, Andreas {Nielsen} Binnesbills {Bindesbøl} datter, Christen Olusens {Ane Nielsdatter} og Villars Nielsens {Karen Pedersdatter} Koener.
NOTITS: Bæreren Bodil Jensdatter ikke i FT 1787 Tofthøj, Gadbjerg 6 uger efter denne dåb. Den døbte her Sidsel Marie Pedersdatter †1868 Nørskov, Lindeballe.
31601787.05.20Maren Christensdatter Bøllund Christen Jørgensen Karen Christensdatter Byllund. Christen Jørgensen og Karen Pedersdatter {fejl for Christensdatter} Hafde samme dag en datter i Kirke Maren kaldet, Frembaaren af Inger Jørgensdatter i Nyegaard, Fadderne vare Mads {Nielsen} Hestlund Sørens {Sørensens} datter {Karen Sørensdatter} i Høigaard og Søren Hansens datter i Byllund.
NOTITS: Gift 1809 i Thyregod med Mads Iversen af Thyregod By.
31611787.05.28Sidsel Jørgensdatter Givskov Jørgen Christensen Ane Marie Bertelsdatter Guifschou. Jørgen Christensen og An Marie {Bertelsdatter} Havde Dom: 2 Penecost: en datter til daaben Zidsel kaldet Frembaaren af Jens {Nielsen} Nørschous Hustr: {Marie Jokumsdatter} Fadderne vare Mads Lassen, Lases {Lars Madsen} Koene {Maren Christensdatter} i Giufskou og Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter} i Giuve.
31621787.06.24Søren Pedersen Neder- Donnerup Peder Thomsen Sidsel Marie Eriksdatter  Neder Donnerup. Peder Thomsen og Zidsel Ericksdatter Havde Dom 3 post Trinit en Søn til daaben Søren kaldet, Frembaaren af Erich Rebslaaer {Philipsens} Koene {Maren Sørensdatter} i Neder Donrup. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skou, Jacob Mortensen {Avlskarl, Donneruplund}, Las Lassen {andenkarl Donneruplund}, Peder Mortensens Hustr {Ane Andersdatter} og Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} alle ibid.
31631787.07.01Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Mette Laugesdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 post Trinit blev Peder {Mortensen} Øgelunds død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6871
31641787.08.12Troelsine Christiane Troelsdatter Give By Troels Christensen Barbara Vestesdatter Giuve Troelses {Christensen} Encke {Barbara Vestesdatter} Hafde Dom: 10 post Tirnit en Datter til Kirken Troelsine Christiane Frembaaren af Søren Jensen Koene {Maren Madsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare: Søren Jensen {Hedegaard}, Veste Vestesen, Christen {Christensen} Skous datter Maren {Christensdatter} Vestes {Vestesens} Koene {Kirsten Jespersdatter} og Christen Ørensholdt alle af Giuve {By}.
31651787.08.12Navnløs Ullerup Niels Sørensen Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Dom: 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nye fødde barn af Ullerup Jordet.'}
Begravelse nr. 6875
31661787.08.19Dødfødt Hedegaard Søren Nielsen Mette Johannesdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6876
NOTITS: De tre andre Søren Nielsener, har enten ingen børn, eller et barn født mindre en 9 måneder før dette barn.
31671787.09.16Anne Marie Pedersdatter Vorslunde Peder Sørensen Ane Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdr Havde Dom 15 post Trinit: en datter til Kirken Ane Marie kaldet, Frembaaren af Jacob {Jensen} Kolstrups Koene {Kirsten Hansdatter} fra Halenbæck {Halundbæk, Sønder Omme}, Fadderne vare Hans {30?, Jensen?} Ulerup, Christen Mortensen fra RingGiuve, Envold Knudsen {Ullerup} og Søren {Vestesen} fra Vorslunde.
NOTITS: Hun bliver gift til Ølholm, Langskov, hvor hun får et barn 1818.
31681787.09.30Bodil Nielsdatter Bregnhoved Niels Andersen Wong den Yngre Ane Kirstine Christensdatter Hedegaard {Bregnhoved!}. Niels Andersen {Wong} og Ane {Kirstine} Christendtr Havde Dom 17 post Tirnit en datter til daaben Bodel kaldet, Frembaaren af Mad: {Erik Zachariasen} Wichman {Else Katrine Andersdatter Wong} fra Vester Dam {Thyregod} Fadderne vare Monsr. {Johan Ravn Hansen} Biering fra Tyrregod Sogn. Niels Sørensen og søn Søren Nielsen fra Hedegaard, Monsr {Christian August} Pedersen paa Søndersthoed, Ole Christian {Christensen} fra Hestlund.
NOTITS: Bodil gift 1. 1815 med Niels Knudsen. Gift 2. 1818 med Iver Truelsen af Lille Langkær, Brande. Forældrene findes i juli 1787 i Bregnhoved, her i sept. 1787 er de flyttet til Hedegaard.
31691787.10.28Claus Madsen Neder- Donnerup Mads Clausen Anne Lauesdatter Neder Donrup. Anne Lauesdtr Havde Dom: 21 post Trinit et Uægte Barn ti Kirken Claus kaldet baaren af Jørgen Lassens Koene, Fadderne vare Jørgen Lasßen, Laurs Lausen, Clemmen Christensens Koene og Morten Olufsens Koene, alle af Neder Donrup. Her blev udlagt til Barne Fader Mads Clausen {20} Enkens {Anne Madsdatter} Søn i Harresøe {Givskud} —
Begravelse nr. 6877
NOTITS: Begravet 6 uger gammel. Moderen senere gift med Christen Christensen.
31701788.01.13Marianne Nielsdatter Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Fød. Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Havde Dom 1 post Epiph: en datter til Kirken Mariane kaldet, Frembaaren af Niels Iversens Koene ibid: Fadderne vare Niels Iversen Christen Andersen, Niels Christensen, Christen Olufsens Koene {Ane Nielsdatter} og Anders {Nielsen} Bindesbils datter {21, Ane Andersdatter} af Farre.
31711788.01.13Niels Madsen Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Fød. Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter Havde samme dag {Dom 1 post Epiph:} en Søn i Kirken Niels kaldet Frembaaren af Inger Marie Nielsdtr, Fadderne vare Søren Nielsen af Lille Hestlund, Johan Jørgensen af Brenhoed, Niels {Sørensen} Smed i Ullerup. Anders {Andersen} Ramskov og Jens Christensen Ramskov.
31721788.04.20Marie Kirstine Sønniksdatter Møller Farre Mølle Sønnike Møller Bodil Sophie Hartvigsdatter Farre Møller Zunche {Sønnike} Møller og Boel Sophie {Hartvigsdatter} Havde 4de Søndag efter Paaske en datter til daaben Marie Kirstin Frembaaren af Koenens Søster {19, Else? Hartvigsdatter}. Fadderne vare Sr: {Claus Tommerup} Hendrichsen paa Refstrup. Monsr. {Niels Jensen} Nørschou i Schiærhoed, Sr. Niels {blækklat:}[......sen]{Andersen Wong} af Breinhoed, Christen Pedersens {Donnerups} Søn Ole Christian {Christensen} af Stoer Hestlund.
NOTITS: Marie Kirstine ses FT 1801 på Laage, Sindbjerg sogn. Else Harvigsdatter, 19, fra FT 1787 Skanderup.
31731788.05.12Niels Christensen Ullerup Christen Nielsen Kirsten Mortensdatter Lille Ullerup. Christen Nielsen og Kirsten Mortensdtr Havde en Søn Niels i Kirken 2den Pindse dag baaren Peder {Christensen} Donrups {Donnerup} Koene {Maren Eriksdatter} i Byllund. Fadderne vare barnets Farbroder fra Brande, Niels Mortensen af Bøllund, Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} i Giuve, Mads {Christensen} Enkelunds datter {Maren Madsdatter} af Hedegaard.
Begravelse nr. 6885
NOTITS: Begravet 14 uger gammel.
31741788.05.12Dødfødt Ullerup Niels Sørensen Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (2. Pintze Dag) blev et dødfødt barn Niels Sørensens i Ullerup jordet.'}
Begravelse nr. 6883
31751788.06.22Maren Hansdatter Farre Hans Jensen Birte Marie Nielsdatter Farre. Hans Jensen og Birte Marie Hafde 5 Søndag efter Trinit: en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Mette Marie Henriksdatter i Farre. Fadderne vare Poul Mortensen, Christen {Andersen} Smed, Niels Villarsen og Søren Jensens Koene alle af Farre.
31761788.07.06Christian Peder Johannesen Give By Johannes Christensen Johanne Marie Christensdatter Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdatter Havde Dom 7 post Trinit 1 Søn til daaben Christian Peder kaldet Frembaaren af Mad: {Frederich} Rechnagel {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve Fadderne Jørgen og Las Madsen i Giufskou, Johannes Enneman og Jomfr. {Else Marie} Helt i Giuve.
NOTITS: Jomfru Helts navn fra #3185.
31771788.07.20Bodil Marie Jensdatter Farre Jens Christensen Inger Thøgersdatter Farre. Jens Christensen og Inger Thøgersdatter Havde Dom: 9 post Trinit en datter i Kirken Bodil Marie kaldet, Frembaaren af Rasmus {Madsen} Bøkers datter {22, Lisbet Rasmusdatter} i Vonge Fadderne vare Christen Jørgensen og Anders {Nielsen} Binnesbøl i Farre, Rasmus {Madsen} Bøeker i Vonge og Søren {Sørensen} Skrædders Kone {Lisbeth Christensdatter} i Farre.
31781788.08.10Maren Christensdatter Farre Christen Andersen Smed Ane Poulsdatter Farre. Christen Andersen og Ane Poulsdr Havde Dom: 12 post Trinit: Havde en datter i Kirken Maren kaldet Frembaaren af Maren Poulsdtr tienende i Tyrregoedlund Præstegr Fadderne vare: Poul Christensen, Ib Nielsen, Niels Villarsen og Mette Jacobsdr alle af Farre.
31791788.09.14Margrethe Clemmensdatter Neder- Donnerup Clemmen Christensen Else Nielsdatter Neder Donrup. Clemmen Christensen og Else Nielsdr Havde Dom: 17 post Trinit: en datter til daaben Margrethe kaldet Frembaaren af Jens Ansdersens datter {25, Maren Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare Erick Philipsen, Michel Moensen, Peder Mortensens Hustr: {Ane Andersdatter} og Peder Hansens Hustr af Neder Donrup.
NOTITS: Faderen ses i FT 1787 som landrytter.
31801788.11.02Karen Pedersdatter Bæksgaard Peder Johansen Maren Nielsdatter Bexgaard. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde Dom 24 Post Trinit en daatter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af Niels Sørensens Kone {Anne Marie Pedersdatter} Fadderne vare Niels Sørensen af Hedegaard, Johannes Pedersen af Bexgaard Søren Knudsen og {søn} Knud Sørensen af Nyegaard.
31811788.11.02Mads Christian Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter  24 S: eft: Trin: døbt Jens Pedersens og Maren Madsdatters søn Mads Christian af Lille Vorslunde.
NOTITS: Indført i randen, åbenbart først glemt. Ingen faddere nævnt.
31821788.11.30Navnløs Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 30 November blev Jacob Mortensens barn 2 dage gammel i Giufve jordet.'}
Begravelse nr. 6893
31831788.11.30Dorte Sørensdatter Farre Søren Sørensen Skrædder Lisbet Christensdatter Farre. Søren {Sørensen} Skræder og Lisbet Christensdtr Havde Dom 1 Adventis en datter til daaben Dorte kaldet, Frembaaren af Peder {Christensen} Thisvads Hustrue {Else Christensdatter} i Vonge {Øster Nykirke} Fadderen vare Anders {Nielsen} Binnesbøl, Christen Olufsen Niels Villarsen og Hustrue {Karen Pedersdatter} alle fra Farre.
31841788.12.07Søren Pedersen Hedegaard Peder Jensen Maren Madsdatter Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdtr Havde Dom: 2 Adventus en Søn til daaben Søren kaldet, Frembaaren af Karen Marie Madsdtr, Fadderne vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Bendet Lauritsen, Peder {Johansen} Bexgaard og Søren {Nielsen} Vestegaard i Hedegaard.
31851789.01.04Marie Margrethe Reenberg Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Katrine Ehnemann  [Giuve. Peder Reenberg Helt og Ane] Enneman Hafde Søndagen efter nytaar en datter i Kirke Marie Margrete Reenberg Frembaaren af degnens søster [....] Else Marie Helt Fadderne vare Hr. CancellieRaad Friis, Sr. {Claus Tommerup} Henrichsen foged paa Refstrup, Broderen Sr. Henrichsen fra Fredericia og Sr. Bro[.] i [Loftlund].
Begravelse nr. 6898
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
31861789.03.08Christen Andersen Ramskov Anders Andersen Ramskov Maren Christensdatter Ramschou. Anders Ramskou og Maren Christensdtr Havde 2den Søndag i Faste en søn til Kirke Christen kaldet Frembaaren af Johanne Olufsdatter i Ullerup, Fadderne vare: Bendet Nielsen , Søren {Nielsen} Hedegaard og Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Koene {Kirsten Hansdatter}.
31871789.03.08Knud Pedersen Vorslunde Peder Sørensen Ane Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdtr. Havde samme dag {2den Søndag i Faste} en Søn til daaben Knud kaldet Frembaaren af Johanne Andersdatter af Voslunde, Fadderne vare Knud {Mortensen} Ullerup og Søn Envold {Knudsen}, Peder {Mortensen} Øgelund etc.
Begravelse nr. 6897
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
31881789.03.29Dødfødt Givskov Lars Larsen Ane Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 29.03.1789: 'd. 29 Martij blev Las Lasßens død fødde Barn af Giufschou Jordet.'}
Begravelse nr. 6896
31891789.04.05Niels Sørensen Hedegaard Søren Nielsen Mette Johansdatter Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde {Palmesøndag} et drenge Barn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder Johansens Kone {Maren Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Johannes Pedersen og Peder Johansen af Bexgaard, Niels Sørensen, Bent {Bennet} Nielsen og Christen Christensen {Hag den Yngre} af HEdEgaard.
NOTITS: Datoen er ræsonerett til: lige før er der en trolovelse d. 5 april, som var palmesøndag, lige efter en begravelse den 9. april, som er Skærtorsdag. Dåbshandlingerne foregår som regel søndage, derfor må det være samme dato som indførelsen før, nemlig d. 5. april palmesøndag, præsten har blot glemt at skrive 'samme dag'.
31901789.04.19Anne Christensdatter Give By Christen Andersen Johanne Christensdatter  Giufve. Christen Andersen og Johanne Christensdtr Havde Dom: qvasi Modo Geniti en datter til daaben Anna kaldet Frembaaret af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller i Bexgaard, Christen Madsen og Christen {Andersen} Smed {Farre!} item Jacob {Mortensen} Schous Koene {Maren Christensdatter} og Ivfes Koene alle af Giufve.
Begravelse nr. 6903
NOTITS: Begravet 20 uger gammel, faderen betegnes i begravelsen som hyrde i Give By.
31911789.04.19Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Mette Laugesdatter  {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu blev samme dag (Dom: qvasi Modo Geniti) Peder Mortensens død fødde Barn Jordet af Øgelund. '}
Begravelse nr. 6899
31921789.04.26Kirsten Nielsdatter Bregnhoved Niels Christensen Murmand Else Jensdatter Breinhoed. Niels Christensen og Else Jensdatter Havde 2den Søndag efter Paaske en Datter til daaben Kirsten kaldet Frembaaren af Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare: Søren Andersen og Peder Christensen af Silleshoed, item Hans {Pedersen} Banches Kone {Mette Jakobsdatter} af Breinhoed:
Begravelse nr. 6916
NOTITS: Begravet 17 måneder gammel i 1790. Faderen kaldes Murmand i Store Hestlund 1772-76 og 1785 i Højgaard. FT 1787 tømmermand i Bregnhoved.
31931789.05.17Maren Christensdatter Farre Christen Jørgensen Ellen Nielsdatter Farre. Christen Jørgensen og Ellen Nielsdtr Havde 5te Søndag efter Paaske en datter til Kirke Maren kaldet, Frembaaren af Grauvers Claussens Koene {Mette Henriksdatter} ibid: Fadderne var Christen {Andersen} Smed, Poul Mortensen og Jens Christensen alle af Farre.
31941789.06.01Jørgen Christian Jensen Loftlund Jens Braae Elisabeth Rasmusdatter Loftlund. Land Maaler, Jens Braae og Hustrue Elisabeht {Rasmusdatter} Braae Havde Dom: 2 Pentec: en Søn til daaben Jørgen Christian kaldet, Frembaaren af Christiane Jensdatter fra Leerager {Givskud}, Fadderne vare: Poul Lausen i Riis {Givskud}, Jens Christensen i Østerhoe {Givskud}, Peder {Sørensen} Leerager {Givskud}, og Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre.
NOTITS: Rasmusdatter fra Nygaards Sedler.
31951789.06.01Kirsten Pedersdatter Neder- Donnerup Peder Sørensen Sidsel Marie Eriksdatter  Neder Donrup. Peder Sørensen og Zidsel Marie Ericksdatter Hafde samme dag {Dom: 2 Pentec:} 1 datter i Kirken Kirsten kaldet, frembaaren af Erick Philipsens Koene {Maren Sørensdatter}: Fadderne vare: Søren {Nielsen} Skou, Christen Ericksen ibid: Jens [Ha..tnens], Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} og Peder Mortensens H[u....] {Ane Jørgensdatter}.
31961789.06.01Johanne Marie Jørgensdatter Hestlund- Lille Jørgen Hansen Inger Marie Nielsdatter Lille Hestlund. Jørgen Hansen af Uhre {Hover sogn} og Inger Marie Nielsdtr Havde samme dag {Dom: 2 Pentec:} en datter til daaben Johanne Marie kaldet Frembaren af Søren Nielsens Koene {Anne Christensdatter} i Lille Hestlund, Fadderne vare Mads Nielsen ibid: Anders {Christensen, 17} Donrup fra Store Hestlund, og Anders {Andersen} Ramskov.
NOTITS: Forældrene er lige blevet gift to måneder før dåben. De flytter ud af Give sogn, ikke fundet hvorhen. Han kommer fra Uhre i Hover sogn.
31971789.07.12Peder Madsen Vemmelund Mads Pedersen Maren Pedersdatter Vemmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdtr Havde 5 Dom post Trinit en Søn i Kierke kaldet Peder Frembaaren af Knuds {Mortensens} Pige i Ullerup Hans [Systerdtr]. Fadderne vare: Knud {Mortensen} Ullerup. Søren {Nielsen} Skouv og Christen Ericksen {21} af Neder Donrup. Peder Thomasen og Clemmens {Christensens} Kone {Else Nielsdatter} af N: Donrup.
NOTITS: Der findes en slægtsbog over denne person: "Nr. 15 SLÆGTEN VEMMELUND FRA GIVE SOGN."
31981789.08.16Mette Marie Jensdatter Bregnhoved Jens Hansen Ingeborg Pedersdatter Breinhoed. Hans Jensen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom 10 post Trinit: en datter til daaben Mette Marie kaldet Frembaaren af Karen Hansdtr: Fadderne vare Johannes {Pedersen} Bexgaard, Niels Olufsen af Ullerup og Christen Pedersen af Breinhoed.
31991789.09.06Anne Pedersdatter Bøllund Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Byllund. Peder {Christensen} Donnerup og Maren Eriksdatter Havde Dom 13 post Trinit en datter ti Kirke kaldet Ana, Frembaaret af Birte Pedersdatter {Pedersen} i Stoer Hestlund. Fadderne vare Ole Christian {Christensen} og Jens {Christensen} Skou af Store Hestlund, Christen {Caspersen} Tromborg og Niels {Sørensen} Smeds Kone {Kirsten Andersdatter} i Lille Ullerup.
NOTITS: Birte Pedersen, kaldes Pedersen da hun gifter sig 1790 med Jens Christensen Skov. Det tidligste eksempel i Give kirkebog at et kvinde tager et mandligt patronym. Hendes søstre kalder sig efter sædvanen Christensdatter. Præsten har ikke villet skrive Pedersen og har omformet det til Pedersdatter, hvilket er forkert.
32001789.09.06Oluf Christensen Nygaard Christen Nielsen Mette Olufsdatter Nyegaard. Christen Nielsen {skrædder} og Mette Olufsdatter Havde samme dag {Dom 13 post Trinit} en en Søn til daaben Oluf kaldet, Fermbaaren af Anders {Sørensen} Vævers Kone {Maren Knudsdatter} i Kochborre i Tyrregoed Sogn, Fadderne vare Søren Knudsen og Hustrue {Margrethe Troelsdatter} af Nyegaard Knud Sørensen ibid Morten {Christensen} Bjerre {Hesselbjerre, Thyregod} Anders {Sørensen} Væver af Kochborre.
Begravelse nr. 6933
NOTITS: Druknede i åen 3 år gammel. Faderen kaldes i en dåb 1789 i Kokborg, Thyregod Christian Skrædder.
32011789.09.13Niels Pedersen Bæksgaard Peder Nielsen Johanne Larsdatter Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Larsdatr Havde Kom: 14 post Trinit en Søn i Kirke Niels kaldet, Frembaaren af Niels {Nielsen} Bæks {Bechs} kone {Else Madsdatter Kovtrup} i Giufve. Faddere vare Niels {Nielsen} Bæk {Bech} i Giuve, Anders {Christensen} Møller af Bexgaard, Peder {Johansen} Bexgaards Koene {Maren Nielsdatter} og Christen {Caspersen} Tromborgs Koene {Mette Pedersdatter}.
32021789.10.04Peder Thomasen Øgelund Thomas Nielsen Anne Katrine Pedersdatter Øgelund. Thomas Nielsen og {Anne} Catrine Pedersdtr Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn i Kirke Peder kaldet Frembaaren af Peder {Mortensen} Øgelunds Koene {Mette Laugesdatter}: Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Søren Vestesen, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelunds datter {Maren Pedersdatter}.
32031789.10.04Hans Christensen Bregnhoved Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Breinhoed. Christen Pedersen og An Dorte Handsdatter Havde samme dag {Dom: 17 post Trinit:} en Søn i Kirke Hans kaldet, baaren af Søren {Andersen} Sillesthoes Koene {Maren Thomasdatter}. Fadderne vare Christen Hansen af Ulken {Ringive}, Jens Hansen i Breinhoed, og Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} ibid:
32041789.09.18Anne Else Jensdatter Give By Jens Nielsen Maren Pedersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 18.10.1789: 'd. 19 post Trinit: blev Jens Nielsens barn An Else af Giuve en 4re uger Gammel Jordet.'}
Begravelse nr. 6905
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 4 uger gammel. Tvilling, den anden tvilling Kirsten lever og døbes samme dag.
32051789.10.17Navnløs Neder- Donnerup Peder Mortensen Ane Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 08.11.1789: '22 Søndag efter Trinit blev Peder Mortensens datter i Neder Donrup en 3 ugger Gammel Jordet.'}
Begravelse nr. 6906
NOTITS: Vel ikke døbt, begravet 3 uger gammel.
32061789.11.08Kirsten Jensdatter Give By Jens Nielsen Maren Pedersdatter Giufve. Jens Nielsen og Maren Pedersdtr Havde 22 Søndag efter Trinit en datter i Kirke Kirsten kaldet, frembaaren af Peder Smeds koene i Hiortsballe Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue i Neder Donrup, Hans {Pedersen} Banch i Giuve, Mads Larsen i Giufskou og Maren Hansdtr.
NOTITS: Tvilling, for samme dag begraves den anden tvilling Anne Else.
32071789.11.22Mathias Poulsen Neder- Donnerup Poul Mathiesen Ane Mortensdatter Nafnløs. Poul Matisen og Ane Mortensdatter Havde 24 post Trinit en Søn i Kirke Mathis kaldet Frembaaren af Jep Maththisens Koene {Maren Nielsdatter} fra Halmbæck {Hallundbæk, Sønder Omme} Fadderne vare Jep og Christen Matthiesen fra Hallundbæck Peder Nielsen fra Donrup og Peder Mortensens Kone {Ane Andersdatter} i Neder Donrup.
NOTITS: Se FT 1787 Hallundbæk, Sønder Omme.
32081789.12.26Niels Sørensen Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Anne Mortensdatter Neder Donrup. Søren {Nielsen} Skouv og Ane Mortensdtr Havde 2den Juule Dag en Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder {Jensen} Smeds Koene {Anne Else Nielsdatter} i Hiortsballe, Fadderne vare Jens Nielsen, Hans {Pedersen} Banch i Giuve og Peder Mortensens Koene ibid: {Neder Donnerup}.
32091790.01.01Mette Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde NytAars dagen en datter i Kirke Mette kaldet baaret af Pouels {Jensen} Koene {Mette Nielsdatter} i Riisberg: Fadderne vare Niels Sørensen af Lille Hestlund, Jens Jensen og Niels {Sørensen} Smed af Ullerup, samt Smedens {Christen Nielsen} Kone {Ane Nielsdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Smeden i Bregnhoved, se #3219.
32101790.01.01Kirsten Marie Jørgensdatter Sillesthoved Jørgen Johansen Mette Jakobsdatter Sillesthoed. Jørgen Johansen og Mette Jacobsdtr Havde samme Dag {NytAars dagen} en Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, baaret af Anders Johansens Koene {Else Larsdatter} i Breinhoed. Fadderne vare Jens Rasmussen og Henrich {Jensen} af HEbye Anders Johansens af Breinhoed og Christen {Hansen} Sillesthoe Koene.
32111790.01.24Birte Jakobsdatter Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter  Giuve. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: 3 post Epiph: en Datter i Kirke Birte kaldet, baaren af Jens Rasmusen Koene {Anne Christensdatter} i Hebye, Fadderne vare Christen Madsen, Anders Jensen Eskov af Giuve, Jens {Christensen} Skov af Stoer hestlund og Søren Nørgards Kone i Giuve.
NOTITS: Maren Christensdatter kaldes også Maren Skov, hendes far var Christen Skov. Navnet overføres til manden Jakob Skov.
32121790.02.28Mette Knudsdatter Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde den 2 Søndag i Faste en datter til daaben kaldt Mette frembaaren af Oluf {Nielsen} Ullerups Kone {Mette Pedersdatter}, Fadderne vare Christen Nielsen af Nyegaard, Søren Knudsen ibid: Las og Niels Olufsønner af Ullerup, Jens Hansens datter {26, Kirsten Jensdatter} ibid:
Begravelse nr. 7197
NOTITS: Begravet godt 24 år gammel i 1814.
32131790.03.28Maren Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 05.04.1790: '2den Paaske Dag blev Søren Andersens Datter Maren en ugge gammel Jordet fra Silleshoed.'}
Begravelse nr. 6911
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet en uge gammel.
32141790.05.16Anne Pedersdatter Farre Peder Nielsen An Dorte Poulsdatter Farre. An Dorthe Poulsdtr Havde et uægte Barn til daaben d 6 Søndag efter Paaske Anne kaldet, Fembaaren af Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre, Fadderne vare Christen {Andersen} Smed og Kone {Anne Poulsdatter}.
32151790.05.30Herman Nielsen Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Havde Dom: Trinit: en Søn i Kirken som blev kaldet Herman, Frembaaren af Niels Iversens Koene {Else Bentsdatter} i Mølgaard, Fadderne vare Niels Christensen og Bent Nielsen af Farre Niels Tygeßen af Giuve, Anders {Nielsen} Binnebils {Anne Christensdatter} og Christen {Andersen} Smeds Koener {Anne Poulsdatter} af Farre.
Begravelse nr. 6960
NOTITS: Begravet 1794 3½ år gammel.
32161790.06.20Karen Pedersdatter Vorslunde Peder Sørensen Anne Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og An Knudsdtr Havde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Kirke Karen kaldet, baaret af Bendets {Laursens} Kone {Kirsten Nielsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund og Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdatter}, unge Søren Sørensen af Høigaard og Knud {Mortensen} af Ullerup.
32171790.07.04Peder Christian Johansen Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdtr Havde Dom 5 post Trinit en Søn til daaben Peder Christian kaldet Frembaaren af Ingeborg Christensdtr: Fadderne vare Fridrich Rechnagel Søren Madsen Niels {Nielsen} Bæck og Jacob Mortensens Koene {Maren Christensdatter} alle af Giufve.
Begravelse nr. 6953
NOTITS: Begravet 1694 3½ år gammel.
32181790.07.18Inger Enevoldsdatter Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter Ullerup. Enevold Knudsen og Johanne Andersdatter Havde Dom 7 post Trinit: en datter i Kirke Inger kaldet baaret af Leene Pedersdtr: Fadderne vare Knud Mortensen, Jens Jensen, Niels Eskesens {Ane Andersdatter} og Peder Christensens Koener {Karen Christensdatter} af Ullerup item Peder {Sørensen} af Vorslunde.
32191790.09.12Anne Christensdatter Bregnhoved Christen Nielsen Smed Ane Nielsdatter Breinhoed. Christen Nielsen Smed og Ane Nielsdtr Havde Dom: 15 post Trin: en datter til daaben Anna kaldet, frembaaret af Mads Nielsens Kone {Kirsten Johannesdatter} i Lille Hestlund, Fadderne vare: Christen {Andersen} Bexgaard, Christen Pedersen i Breinhoed, Christen Ørnsholts Kone og Niels Andersens {Wongs} datter {28c, Birthe Marie Nielsdatter} i Breinhoe.
Begravelse nr. 6921
NOTITS: Begravet ½ år gammel.
32201790.10.17Anne Marie Jørgensdatter Givskov Jørgen Christensen Anne Marie Bertelsdatter Giufskou. Jørgen Christensen og Ane Marie Bertelsdatter Havde Dom: 20 post Trinit. en datter til Kirke Ane Marie kaldet Frembaaren af Mads Bertelsens Koene {Sidsel Sørensdatter} i Grinsted, Fadderne vare. Mads Bertelsen fra Grinsted Lars {Madsen} i Giufskou, Fæste Sørensen i Viberg, Peder Lund og Visteds {Veste Vestesens} datter {26, Anne Marie Vestesdatter} i Giufve.
32211790.10.24Maren Thomasdatter Øgelund Thomas Nielsen Anne Katrine Pedersdatter Øgelund. Thomas Nielsen og An Catrine Pedersdatter Havde Dom: 21 post Trinit: en datter i Kirke Maren kaldet baaret af Peders {Sørensens} Koene {Ane Knudsdatter} i Vorslunde, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Sørensen af Vorslunde, Jens Nielsen af Gammelbye, Albert Mortensen og Maren Pedersdatter fra Syndersthoe.
32221790.11.07Anders Christensen Farre Christen Andersen Smed Ane Poulsdatter Farre. Christen Andersen Smed og Ane Pouelsdtr Havde Dom 23 post Trinit: i Kirke en Søn Anders kaldet, baaret af Maren Jørgensdatter fra Harresøe Fadderne vare Anders {Christensen} Bødker, Niels Villarsen, Maren {Sørensdatter} Bank og Ane Andersdatter alle af Farre.
32231790.11.07Anne Sørensdatter Farre Søren Sørensen Skrædder Lisbet Christensdatter  Farre. Søren {Sørensen} Skræder og Lisbeth Christensdtr Havde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en Datter i Kirke An kaldet baaret af Birte Thomasdatter fra Nør Kollemorten. Fadderne vare: Christen Olufsen, Niels Villarsen, Bendt Nielsen og Anders {Nielsen} Binnesbils Koene {Ane Christensdatter} og datter {24 Ane Andersdatter}.
32241790.11.21Hans Nikolaj Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Katrine Ehnemann Giuve. Degnen Sr. {Peder Reenberg} Helt og Ane Ehneman Havde Dom 25 post Trinit: en Søn til daaben Hans Nicolai kaldet, Frembaaren af Jomfr: Friderica Friis paa Donrupgaard. Fadder vare Hr: CancellieRaad {Malte} Friis ibid: Sr: {Christian Aug.} Pedersen fra Søndershoed, Sr: Christen Pedersen {Donnerup} fra Stoer Hestlund og Hr: {Niels} Henrichsen den Yngre fra Refstrup {Gadbjerg}.
32251791.01.03Maren Andersdatter Bregnhoved Anders Johansen Else Larsdatter  Breinhoed. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Dom: post Circums: Xsti en datter i Kirke Maren kaldet, baaret af Mette Marie Xstensdatter af Elkier i Green Sogn, Fadderne vare: Johan Jørgensen af Brand Sogn, Jørgen Johansen af Sillesthoe, Jens Hansen og Christen {Nielsen} Smed af Breinhoe.
32261791.01.16Peder Pedersen Hjortsballe Peder Jensen Smed Else Nielsdatter Hjortsballe. Peder {Jensen} Smed og Else Nielsdatter Havde Dom 2 post Epiph: en Søn til daaben Peder kaldet. Frembaaren af Søren {Nielsen} Skous kone {Anne Mortensdatter} i Neder Donrup. Faddere var Jens {Christensen} Skou i Giuve, Søren {Nielsen} Skou i Nederdonrup, Peder Olufsens kone {Karen Christensddatter, Nederdonnerup} og Poul Matthisens kone {Anne Marie Mortensdatter} i Nafnløs.
Begravelse nr. 6958
NOTITS: Begravet 3 år to måneder gammel i 1794.
32271791.01.30Christian Pedersen Hedegaard Peder Nielsen Else Poulsdatter Hedegaard. Peder Nielsen og Else Povelsdatter Havde Dom 4 post Epiph: en Søn til daaben Christian kaldet. Frembaaren af Jomfru Juliane Friis paa Donrupgaard. Faddere vare Niels Sørensen, Søren Nielsen af Hedegaard, Johannes Pedersen og Peder Johansen af Bexgaard.
32281791.02.13Jørgen Jensen Ullerup Jens Jensen Maren Laustdatter Ullerup. Jens Jensen og Maren Lausdatter Havde Dom: 6 post Epiph: en Søn til Kirke Jørgen kaldet. Frembaaren af Jens Jørgensens Koene {Karen Jensdatter} i Ullerup. Faddere vare Ole Nielsen, Christen Pedersen, Knud Mortensen, Jens Villadsen alle af Ullerup og Laust Lassen af Gifskou.
32291791.02.20Laust Laustsen Sillesthoved Laust Jensen Margrethe Jakobsdatter Sillesthoved. Margrete Jacobsdtr d 20 Februar eller Søndagen Septuages Havde et uægte Barn til daaben frembaaren af Jørgen Johansens Koene {Mette Jakobsdatter} ibid: Hvor da blev udlagt til Barne Fader Ægte Manden Laust Jenßen i Vonge. Barnets navn var Laust Fadderne vare: Jørgen Johansen, Christen Hansens Søn {20, Peder Christensen} ibid, og Mads Lausen fra Giufskou. Qvinden udlagde ermelte Mand i Barnsnød i tvende Vidners overværelse neml. Jens Rasmussen og Veste Hendricksen fra Hebye i Ringhøy {Ringive} Sogn.
NOTITS: Laust Laustsen ses FT 1801 som tjenestedreng ved Mads Villumsen i Vonge, Øster Nykirke. Moderen føder ved hendes søster Mette Jakobsdatter, der er gift med Jørgen Johansen i Sillesthoved.
32301791.03.13Marie Kirstine Jensdatter Farre Jens Christensen Inger Thøgersdatter Farre. Jens Christensen og Inger Tygesdatter Havde Dom: Invocavit en datter i Kirke Marie Kirstine kaldet. Frembaaret af Niels Villarsens Hustrue {Johanne Marie Pedersdatter}, Fadderne vare Niels Villarsen, Hendrick Jensen, Søren Jensen Skræder og Anders {Nielsen} Binnesbiels datter {Ane Andersdatter} alle af Farre. i Farre.
32311791.03.13Karen Sørensdatter Hedegaard Søren Nielsen Mette Johansdatter Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde samme dag {Dom: Invocavit} en datter til Daaben Karen kaldet, baaret af Niels Sørensens Hustrue {Karen Pedersdatter}, Fadderne vare Niels Sørensen og Anders {Andersen} Ramschou og Koene {Maren Christensdatter}. Knud Sørensen i Nyegaard og Peder Johansen i Bexgaard.
32321791.03.20Mads Nielsen Ullerup Niels Eskesen Ane Andersdatter Lille Ullerup. Niels Eschesen og Ane Andersdatter Havde 2 Søndag i Faste en Søn til daaben Mads kaldet baaret af Ane Eskesdatter af Tyrregod Bye, Fadderne vare Envold Knudsen og Jens Jensen af Ullerup, Hans Sørensen af Byllund og Sørens {Sørensens} datter {17, Kirsten Sørensdatter} af Høigaard.
32331791.03.20Amalia Margrethe Jensdatter Neder- Donnerup Jens Pedersen Gartner Margrethe Jørgensdatter Neder Donnup {!}. Jens Pedersen og Margrete Jørgensdtr Havde samme dag {2 Søndag i Faste} en datter i Kirke kaldet Amalia Margrete, baaret af Jomfr. Amalia Friis, paa Donrupgaard. Fadderne vare: Mads {Pedersen} Vimmelund, Christen {Eriksen} Skræder, Peder Thomsens {Sidsel Marie Eriksdatter} og Erick {Philipsen} Rebslagers {Maren Sørensdatter} Koener.
NOTITS: Opkaldt efter bæreren Amalie Margrethe Friis af Donneruplund. Det formodes, at Jens Pedersen fungerede som gartner for haven på Donneruplund. Af Erik Philipsen Rebslagers familie er konen Maren Sørensdatter og de to børn Christen og Sidsel Marie faddere. For Gartner se dåb i 1793 #3291.
32341791.04.25Mette Jesdatter Give By Jes Andersen Anna Barbara Vestesdatter Guifve. Jes Andersen og An Barbara Vistisdatter Havde Dom: 2 Pasch: en Datter i Kirke Mette kaldet, baaren af Karen Mosgaar, faddere vare Hans Banch, Villars Jepsen, Jacob {Mortensen} Skous Kone {Maren Christensdatter} af Giuve, Mads Laursens {Maren Nielsdatter} og Peder Jocumsens {Mette Pedersdatter, Skærhoved!} koener af Giuifskou.
Begravelse nr. 6926
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Peder Jokumsen er såvel i FT 1787 som FT 1801 i Skærhoved.
32351791.06.02Dødfødt Ullerup Niels Sørensen Smed Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6923
32361791.06.13Johanne Katrine Pedersdatter Øgelund Peder Mortensen Mette Laursdatter Øgelund. Peder Mortensen og Mette Laursdtr Fest 2 Pentecost: en Datter i Kirke Johanne Catrine, kaldet, Frembaaren af Peder {Mortensen} Øgelunds datter Maren {Pedersdatter}. Fadderne vare Hans {Lauridsen} Møeberg af S: Omme Peder Laursen Albert Mortensen paa Søndershoe, Peders {Sørensens} Koene {Ane Knudsdatter} af Vorslunde og Lene Pedersdatter fra Donruplund.
Begravelse nr. 6937
NOTITS: Begravet 1¾ år gammel.
32371791.06.13Navnløs Neder- Donnerup Christen Eriksen Skrædder Maren Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Fest 2 pentacost:) blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn (Navnløs) fra Nederdonrup jordet.'}
Begravelse nr. 6924
NOTITS: Begravet højst nogle dage gammel.
32381791.06.26Johannes Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 1 pot Trinit en Søn i Kirke Johannes kaldet, baaret af Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Hustrue {Marie Jokumsdatter} i Schiærhoed. Fadderne vare Søren Vistesen og Peder Sørensen af Vorslunde. Thomas {Nielsen} Øgelund og Hustrue {Anne Katrine Pedersdatter} og Hans Christensen fra Hedegaard.
NOTITS: Forældrene skrives også af Lille Vorslunde.
32391791.07.10Kirsten Marie Nielsdatter Mosgaard- Store Niels Jensen Ane Nielsdatter Stoer Mosgaard. Niels Jensen og Anne Nielsdtr havde Dom 3 post Trinit: en Datter i Kirke kaldet Kirsten Marie baaret af Else Christensdatter i Lille Mosgaard {Thyregod sogn} Faddere vare Jørgen Kudsk af Hveisel, Hans Nielsen af Lunaae {Lønaa, Thyregod}, Anders Christensen af Mosgaard {Give} samt Peder {Jensen} Skiødes Koene {Else Nielsdatter} af Hiortsballe.
32401791.07.10Maren Poulsdatter Neder- Donnerup Poul Mathiesen Ane Marie Mortensdatter Nafnløs. Poul Mathisen og Ane Marie Mortensdtr Havde Dom: 3 post Tirnit: en Datter i Kirke Maren kaldet. Baaret af Peder Mortensens Koene {Ane Jørgensdatter} i Neder Donrup Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Peder Mortensen af Neder Donrup, Maren Mortens Datter af Nafnløs og Peder {Jensen} Skiødes Koene {Else Nielsdatter} i Hiortsballe.
32411791.07.10Ane Pedersdatter Bæksgaard Peder Nielsen Johanne Larsdatter  Bexgaard, Peder Nielsen og Johanne Lasdatter Havde samme dag {Dom: 3 post Trinit:} en Datter i Kirke, Baaret af Peder Jensens Koene {Maren Madsdatter} i Hedegaard, Fadderne {... tom plads ...} {Ane} kaldet, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæk {Bech} og Mads {Nielsen} Bæk {Bech} af Giufve, Søren Sørensen og Christen Sørensen af Høigaard, og Maren Hansdatter ibid.
NOTITS: Datterens navn glemt i kirkebogen, her fra FT 1801 i Bæksgaard.
32421791.07.17Sidsel Pedersdatter Bæksgaard Peder Johansen Maren Nielsdatter Bexgaard. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde Dom: 4 post Trinit: en Datter i Kirke Zidsel kaldet baaret af Mikel {Pedersen} Hyvilds Koene {Johanne Jensdatter} i Brande Sogn: Fadderne vare Johannes {Pedersen} i Bexgaard. Sørens {Sørensens} S[ønner], Søren {Sørensen, 27} og Christen {Sørensen, 23}, item Søren {Nielsen} Vestergaards kone {Mette Johansdatter} i Hedegaard.
NOTITS: Måske er Johannes Pedersen og Michel Pedersen brødre, så ville Johannes være født i Hyvild og have taget hans mor Mette Andersdatter *1704c (ikke i Give) †1778 Bæksgaard med fra Hyvild, Brande til Give.
32431791.10.09Engel Marie Christensdatter Farre Christen Jørgensen Ellen Kirstine Nielsdatter Farre. Christen Jørgensen og Ellen Nielsdtr Havde Dom: 16 post Trinit: en Datter i Kirke kaldet Engel Marie baaret af Engel Christensdatter fra Mosbøl i Grindsted Sogn; Fadderne vare Niels Villarsen, Anders {Nielsen} Binnesbils {Ane Marie Christensdatter} Niels {Nielsen, af Give By} Bæks {Else Madsdatter Kovtrup} og Ib Nielsens {Ane Nielsdatter} Koener alle af Farre.
32441791.10.16Navnløs Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn (Navnløs) 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6928
NOTITS: Begravet to uger gammel.
32451791.12.26Claus Graversen Farre Gravers Clausen Mette Henriksdatter Farre. Gravers Clausen og Mette Hendriksdtr Havde 2den Juule dag en Søn i Kirke kaldet Claus baaret af Jens Chrisensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre. Fadderne vare Jens Christensen Hans {Jensen} Kudsk., Christen {Andersen} Smeds {Anne Poulsdatter} og Jørgens Christensens {Ane Marie Bertelsdatter, Givskov!} Koener alle af Farre.
NOTITS: En Jørgen Christensen ses i den periode kun i Givskov. Hans Jensen Kusk identificeret fra FT 1787.
32461791.12.26Johanne Marie Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde samme dag {2den Julle dag} en Datter til daaben Johanne Marie kaldet baaret af Søren {Nielsen} Hestlunds Kone {Anne Christensdatter}: Faddere vare Johan Jørgensens fra Brande, Jørgen {Johansen} Sillesthoe, {Søren Johansen} Busch i Ulkiær Mølle, Christen {Nielsen} Smed af Breinhoe og Anders {Andersen} Ramskouv.
32471792.02.05Anne Jensdatter Hestlund- Store Jens Christensen Skov Birte Christensdatter Stoer Hestlund. Jens Christensen Skoue og Birte Christensdtr Havde Dom: Septuages: een Datter i Kirken Ane kaldet baaret af Jomfr. Juliane Friis fra Donrupgaard, Fadderne vare: Niels Andersen {Wong} af Breinhoe, {Søren Johansen} Busch i Ulkier Mølle Ole Christian {Christensen} af Hestlund, Jacob {Mortensen} Skoue af Giufve.
NOTITS: De finere folk i Give er faddere.
32481792.02.12Maren Pedersdatter Neder- Donnerup Peder Thomsen Sidsel Eriksdatter Neder Donrup Peder Thomsen og Sidsel Erichsdr Havde Dom Sexagesiam en Datter i Kirke kaldet Maren baaret af Erich Philipsens Kone {Maren Sørensdatter}: Fadderne vare Erich Philipsen, Christian Erichsen, unge Søren Sørensen i Høigrd Maren Poulsdatter og Ane Lausdr fra Donrup.
32491792.03.01Jens Johannesen Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Dom Septuagesima blev Johannes Christensen i Giufve hans tvende yngste sønner Peder 4 aar gammel og Jens 2 aar gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6954
NOTITS: Dato helt omtrentlig fra alder 2 år ved begravelsen. Dåb glemt i kirkebogen. Forædrene er i Give By både i FT 1787 og i FT 1801.
32501792.03.04Anker Lauge Ankersen Farre Mølle Anker Ankersen Borch Margrethe Deichman Farre Mølle. Anker Borch og Margrete Havde 2den Søndag i Faste een Søn og een Datter i Kirke, Sønnen blev kaldet Anker Lauge baaret af Hr: Anker Borches Datter i Ring Guifve. Datteren blev kaldt Karen Marie baaret af Mad: Kierulf {forpagter på Refstrup Rasmus Kierulfs kone Maren Bloch Deichman} paa Refstrup, Fadderne vare Hr: Ancher Bork af Ringiuve, Hr. Henrichsen og begge Sønner {Niels Henriksen og NN Henriksen} fra Refstrup {Gadbjerg}. Monsr. {Jørgen Christian} Deichman fra Thirsbæck {Engum}, procurator Buxlund fra Veile, Hr. Cancellie Raad Frises Døttre {Amalie Margrethe og Juliane Dorthea} paa Donrup og Mad: Helt {Anne Katrine Ehnemann} i Giufve {By}.
NOTITS: Tvilling til Karen Marie Ankersdatter. 1820 papirsvend i Lem Bekbo, Sønder Lem, †1866 Sønder Lem gift med Bodil Kirstine Andersdatter af Sønder Lem.
32511792.03.04Anker Lauge Ankersen Farre Mølle Anker Ankersen Borch Margrethe Deichman Farre Mølle. Anker Borch og Margrete Havde 2den Søndag i Faste een Søn og een Datter i Kirke, Sønnen blev kaldet Anker Lauge baaret af Hr: Anker Borches Datter i Ring Guifve. Datteren blev kaldt Karen Marie baaret af Mad: Kierulf {forpagter på Refstrup Rasmus Kierulfs kone Maren Bloch Deichman} paa Refstrup, Fadderne vare Hr: Ancher Bork af Ringiuve, Hr. Henrichsen og begge Sønner {Niels Henriksen og NN Henriksen} fra Refstrup {Gadbjerg}. Monsr. {Jørgen Christian} Deichman fra Thirsbæck {Engum}, procurator Buxlund fra Veile, Hr. Cancellie Raad Frises Døttre {Amalie Margrethe og Juliane Dorthea} paa Donrup og Mad: Helt {Anne Katrine Ehnemann} i Giufve {By}.
NOTITS: Tvilling til Anker Lauge Ankersen.
32521792.03.04Margrethe Knudsdatter Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde samme dag {2den Søndag i Faste} en Datter i Kirke Margrete kaldet, frembaaret af Pigen Zidsel Christensdatter fra Scharrild, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder {Johansen?} Bexgaard, Jens Villarsen, Ole {Nielsen} Ullerups Kone {Mette Pedersdatter}, Lene Pedersdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 7120
NOTITS: Begravet 16 år gammel.
32531792.03.11Jens Christian Christensen Højgaard Christen Jørgensen Karen Christensdatter Høigaard Mark. Christen Jørgensen og Karen Christensdatter Havde en Søn i Kirke Jens Christian kaldet, baaret af Else Pedersdtr tienende i Halmbæk {Hallundbæk, Omme Sogn, Fadderne vare Johannes {Pedersen} og Peder {Johansen} af Bexgaard, Jens {Hansen} Skræder og unge Søren Sørensen af Høigaard, og Peder Bechs Koene af Bexgrd.
NOTITS: Denne dåb har ingen dato, indføjelsen før er lørdag d. 10. marts 1792, indførslen efter er søndag d. 25. Marts. Der er to søndage, hvor dåbshandlinger finder sted, der imellem nemlig den 11. og den 18. marts, her er arbitrært antaget d. 11. marts. Forældrene flytter bestandig rundt i Give sogn, bor mindst fem steder. Fadderne ser ikke ud til at være familie, snarere venner og naboer.
32541792.03.25Hans Jørgensen Sillesthoved Jørgen Johansen Mette Jakobsdatter Sillesthoe Jørgen Johansen og Mette Jacobsdatter Havde Marie Bebudelses dag en Søn i Kirke ved Navn Hans, frembaaren af Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier i Brande Sogn, Fadderne vare Jørgen Jørgensen og Anders Johansen af Breinhoe, Thomas Kieldsen af Langkier, Christen Silleshoes Søn Peder {Christensen, 23} og Søren Andersens Kone {Maren Thomasdatter} af Sillesthoe:
Begravelse nr. 6956
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
32551792.04.09Mariane Nielsdatter Bregnhoved Niels Christensen Murmand Else Jensdatter Breinhoe. Niels {Christensen} MuurMand og Else Jensdtr: Havde Fer: 2 Paschal: en datter i Kirke Mariane kaldet, baaret af Christen Pedersens Koene {Anne Dorte Hansdatter} i Breinhoe; Fadderne vare Jørgen {Johansen} Sillesthoe, Christen Pedersen af Breinhoe Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} ibid, item Maren {Thomasdatter} Sillesthoe.
NOTITS: Faderen kaldes i FT 1787 tømmermand.
32561792.04.09Birte Kirstine Thomasdatter Øgelund Thomas Nielsen Katrine Pedersdatter Øgelund. Thomas Nielsen og Cathrine Pedersdatter Havde et Barn i Kirke kaldet Birte Kirstine Baaret af Maren Jacobsdatter af Vad i Grindsted Sogn, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Lunde og Kone, Jens Pedersens Kone {Maren Madsdatter} i Vorslunde og Christen Pedersens Kone {Anne Dorte Hansdatter} i Breinhoe.
Begravelse nr. 6938
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
32571792.04.05Johanne Marie Christensdatter Bregnhoved Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Breinhoe. Christen Pedersen og Ane Dorthe Hansdtr Havde den 5. April een Datter i Kirke Johanne Marie kaldet baaret af Peder {Johansen} Bexgaards Koene {Maren Nielsdatter}: Fadderne vare Christen Hansen af Ulkinde {Ulkind, Ringive}, Jens Hansen Mosgaard, Peder {Johansen} Bexgaard, Christen Pedersens {faderen!, konen er moderen} og Anders Johansens Koener {Else Larsdatter} af Breinhoe.
NOTITS: Datoen er før de foregående, som er 2. påskedag, den 5. april er Skærtorsdag, mens den 15. april er en søndag. Muligvis er 5. april fejl for 15. Moderen er født i Ulkind, Ringive datter af Hans Nielsen og Maren Christensdatters, Faderen er født i Gammelby, Ringive. At faderen Christen Pedersens kone (moderen) angives som fadder må være en fejl i kirkebogen
32581792.04.29Karen Pedersdatter Bøllund Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Byllund. Peder Christensen og Maren Eriksdtr Havde 3 Søndag efter Paaske een datter til daaben Karen kaldet Frembaaren af Niels Christensen Postes Kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} fra Brande, Fadderne vare Jens {Christensen} Skou og Ole Christian {Christensen} af Stor Hestlund, Søren Hansens Kone {Johanne Andersdatter} og Søn {Hans Sørensen} af Byllund, Peder {Johansen} Bexgaards Kone {Maren Nielsdatter}, og Niels Andersens {Wongs} datter {Birte Marie Nielsdatter, 17c} af Breinhoe.
NOTITS: Faderens bror Niels Christensen kaldes kun her "Post", betegnelsen ikke set i Brande sogn.
32591792.05.28Mads Pedersen Hedegaard Peder Jensen Maren Madsdatter Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdtr Havde 2den Pintzedag en Søn i Kirke Mads kaldet, Frembaaren af Ane Elsebet Madsdatter tienende i Veile: Fadderne vare Mads {Christensen} Enkelund, Anders {Andersen} Ramskov, Niels {Sørensen} Vestergaard, Bendet Lausen, Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Kone {Maren Nielsdatter} alle af Hedegaard:
Begravelse nr. 6942
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
32601792.06.10Malte Christian Pedersen Helt Give By Peder Reenberg Helt Ane Katrine Ehnemann Giufve. degnen Sr. {Peder Reenberg} Helt og Ane Eneman. Havde Dom 1 post Trinit: en Søn til Daaben Malte Christian kaldet, Frembaaren af Mad: {Christian August} Petersen {Anne Margrethe} paa Søndersthoe, Fadderne vare: Friderik Rechnagel {Givskov}, Mølleren {Søren Johansen} Busch i Ulkiær Møle, Ole Christian {Christensen} af Stoer Hestlund, Sr. {Jens Nielsen} Nørskovs Søn {Niels Jensen} og Sr. {Anker Ankersen} Borches Hustrue {Margrethe Deichman} i Farre Mølle.
NOTITS: Opkaldt efter ejeren af Donneruplund Malte Christian Friis, som mærkeligt nok ikke er fadder.
32611792.06.10Birte Marie Albertsdatter Bæksgaard Albert Mortensen Maren Pedersdatter Bexgaard. Albert Mortensen og Maren Pedersdatter Havde samme dag {Dom 1 post Trinit:} en datter i Kirke Birte Marie kaldet, baaret af Jens Nielsens Kone i Bexgaard, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Jens Pedersen Vorslunde, Jacob Mortensen af Giufve og Peder Beckes Koene i Bexgaard.
32621792.06.24Troels Jessen Give By Jes Andersen Barbara Vestesdatter Giufve. Jes Andersen og Barbara Vestesdatter Havde Dom 3 porst Trin: en Søn i Kirken Troels kaldet, Frembaaren af Margrete Vestesdatter Fadderne vare: Jacob Mortensen, Johannes, Veste Vestesen den Yngre, Christen Birkebæck og Vestes {Vestesen den Ældre} Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giufve.
Begravelse nr. 6991
NOTITS: Begravet knap 5 år gammel i 1797. Opkaldt efter moderens 1. mand Troels Christensen.
32631792.07.29Jens Pedersen Loftlund Peder Jonsen Louise Jensdatter Loftlund. Peder Joensen og Louise Jensdatter Havde den 8 Søndag efter Trinit en Søn i Kirke Jens kaldet Frembaaret af Ane Christensddatter fra Østerhoed, Fadderne vare: Rasmus Joensen af Farre, Jens Christensen af Østerhoed, Niels Jensen af Schiærhoe, Jens Christensens {Inger Thøgersdatter} og Anders Nielsens Koener {Ane Marie Christensdatter} af Farre.
32641792.08.12Maren Christensdatter Neder- Donnerup Christen Eriksen Maren Jensdatter Neder Donrup. Christian Eriksen og Maren Jensdr Havde Dom 10 pst Trinit: 2de Børn i Kirke, den Eene kaldet Maren baaret af Mette Eriksdtr af Neder Donrup den anden kaldt Johanne baaret af Ane Jensdatter af Oxenbierre, Fadderne var Erik {Philipsen} Rebslaaer og Jens Andersen, Niels Fæstesen og Niels Jensen af Oxenbierre, unge Søren Sørensen af Høigaard, Anders {Andersen} Ramskous Kone {Maren Christensdatter}, Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.
NOTITS: Tvilling til Johanne.
32651792.08.12Johanne Christensdatter Neder- Donnerup Christen Eriksen Maren Jensdatter Neder Donrup. Christian Eriksen og Maren Jensdr Havde Dom 10 pst Trinit: 2de Børn i Kirke, den Eene kaldet Maren baaret af Mette Eriksdtr af Neder Donrup den anden kaldt Johanne baaret af Ane Jensdatter af Oxenbierre, Fadderne var Erik {Philipsen} Rebslaaer og Jens Andersen, Niels Fæstesen og Niels Jensen af Oxenbierre, unge Søren Sørensen af Høigaard, Anders {Andersen} Ramskous Kone {Maren Christensdatter}, Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.
NOTITS: Tvilling til Maren.
32661792.08.19Anne Christensdatter Sillesthoved Christen Andersen Johanne Christensdatter Sillesthoed. Christen Andersen og Johanne Christensd Havde en Datter i Kirke d 11 Søndag efter Trinit: Ane kaldet, baaret af Christen Hansens Kone {Anne Christensdatter} i Sillesthoe, Fadderne vare Christen Hansen, Jørgen Johansen Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} af Sillesthoe, og Maren Poulsdatter af DonnerupLund.
32671792.10.14Inger Marie Pedersdatter Vorslunde Peder Sørensen Anne Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og An Knudsdtr Havde Dom: 19 post Trinit: en datter til daaben Inger Marie kaldet, baaret af Leene Pedersdatter i Vorslunde Fadderne vare Mads Pedersen fra Søndersthoe Enevold Knudsen og Jens Villarsen af Ullerup, Thomas {Nielsen} Øgelund og Sørens {Vestesens} Koene {Karen Pedersdatter} i Vorslunde.
32681792.10.28Frederik Christian Olufsen Hedegaard Oluf Christian Karen Marie Madsdatter Hedegaard. Karen Marie Madsdatter Havde Dom: 21 post Trinit: et uægte Barn i Giufve Kirke til Daaben Frederik Christian kaldet, baaret af Jens [Vol]sgaards Koene i Bexgaard, til Barne Fader blev udlagt en Kræmer Oluf Christian ved Tønder Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard, Niels Lausen, Peder Nielsens Koene {Maren Madsdatter} og Peder Jensens Pige Margrethe alle af Hedegaard.
Begravelse nr. 6943
NOTITS: Begravet knap et år gammel. Moderen opholder sig muligvis ved hendes mulige søster Maren Madsdatter.
32691792.11.04Anne Bendetsdatter Hedegaard Bendet Laursen Kirsten Nielsdatter Hedegaard. Bennet Lausen og Kirstine Nielsdatter Havde Dom: 22 p: Trinit: en Datter i Kirke Anna kaldet baaret af sin faster Kirsten Lausdatter fra Fildschou {Filskov, Sønder Omme}, Fadderne vare Christen Mortensen af Gammelbye {Ringive}, Hans Christensen, Peder Jensen, Niels Vestergaard og Mette marie alle af Hedegaard —
Begravelse nr. 6946
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
32701792.11.18Lene Jakobsdatter Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter Giufve. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: 24 post Trinit: en Datter i Kirke Lene kaldet baaret af Albert Mortensens Kone {Maren Pedersdatter} i Bexgaard, Fadderne vare Jens {Christensen} Skou fra Stor Hestlund, {Friederich} Rechnagel {Givskov}, Christen Madsen, Johannes Christensen og Christiane Sørensdatter {af Give By}.
32711792.10.25Kirsten Marie Sørensdatter Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde den 25 post Trinit: een Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, baaret af Peder Mortensens Koene {Ane Andersdatter} i Neder Donrup: Fadderne vare Poul Mathisen, Christen Eriksen, Jens Nielsens {Maren Pedersdatter} og Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} Koener af Neder Donrup.
32721792.12.02Anne Poulsdatter Neder- Donnerup Poul Mathiesen Anne Marie Mortensdatter Nafnløs. Poul Mathisen og An Marie Mortensdtr Havde 1 Advents Søndag en Datter i Kirke Ane kaldet Baaret af Peder Mortensens Kone {Ane Andersdatter} i Neder Donrup, Fadderne vare: Søren {Nielsen} Skoue, Peder Mortensen, Peder {Jensen} Smeds {Ane Else Nielsdatter} og Peder Olufsens Koener, alle af Neder Donrup.
32731792.12.16Karen Marie Jensdatter Ullerup Jens Jensen Maren Larsdatter Ullerup. Jens Jensen og Maren Larsdatter Havde Dom 3 Advent en Datter i Kirke Karen Marie kaldet baaret af An Marie Madsdatter af Ring Guive Præstegaard, Fadderne vare: Knud Mortensen, Anders Olufsen, Niels Olufsen, Enevold Knudsen alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6950
NOTITS: Begravet 13 måneder gammel.
32741792.12.30Maren Madsdatter Givskov Mads Larsen Marie Nielsdatter Giufskoue. Mads Lasßen og Marie Nielsdtr Havde en Datter i Kirke kaldet Maren baaret af Jens Jenses Koene i Ullerup, Fadderne vare Jens Jensen af Ullerup, Jacob Mortensen og Viste Vestesen den Yngre af Giufve, Jørgen {Christensen} af Giufskov, Jesses {Jes Andersens} Kone {Barbara Vestesdatter} og Søren Nørgaards datter af Giufve.
32751793.01.13Navnløs Farre Mølle Anker Ankersen Borch Margrethe Deichman {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 13 Januarij blev Anker Borchs Liden Søn, som døde strax efter fødslen Jordet.'}
Begravelse nr. 6935
NOTITS: Død straks efter fødslen.
32761793.02.03Inger Andersdatter Ramskov Anders Andersen Ramskov Maren Christensdatter Ramshou. Anders Andersen og Maren Christensdtr Havde Dom: Sexages: en Datter i Kirke, baaret af Elsebeth Madsdatter tienende paa Søndersthoe, Barnets navn var Inger: Fadderne vare: Mads {Christensen} Enkelund, Peder Jensen, Søren {Nielsen} Vestergaard og Bent Lausens Koene {Sidsel Kirstine Nielsdatter} alle af Hedegaard.
NOTITS: Ses ikke i FT 1801, vel død spæd.
32771793.02.03Christen Christensen Neder- Donnerup Christen Christensen Ane Laustdatter Neder Donrup. Christen Christensen og Maren Laustdatter Havde samme dag {Dom: Sexages:} en Søn i Kirke, kaldet Christen, baaret af Maren Jørgensdatter af Giufshoulund {?}. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue og Peder Mortensens Koene {Ane Jørgensdatter} af Neder Donrup Niels Sørensen og Maren Poulsdatter paa Donrup.
Begravelse nr. 6959
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel. Ikke klart om Givskovlund er Givskov i Give sogn eller Givskudlund i Givskud sogn
32781793.02.10Ole Nielsen Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter Ullerup. Niels Olesen og Sidsel Frandsdatter Havde Fastelavns Søndag en Søn i Kirke Ole kaldet, baaret af Knud Sørensens Kone {Johanne Olesdatter} i Nyegaard, Fadderne vare Frands Mathisen af Dørken {Thyregod}, Enevold Knudsen, Anders Olesen, Hans Olesen og Niels {Sørensen} Smed alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6951
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
32791793.04.14Johannes Sørensen Hedegaard Søren Nielsen Vestergaard Mette Johansdatter Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde 2den Søndag efter Paaske en Søn i Kirke Johannes kaldet, baaret af Peder Nielsens Kone {Else Poulsdatter} ibid: Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard, Peder Johansen af Byllund, Bent Lausen og Peder Jensens Kone {Maren Madsdatter} af Hedegaard —
32801793.04.07Niels Jensen Neder- Donnerup Jens Nielsen Maren Pedersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3die søndag efter Paaske blev Jens Nielsens [tvii] drenge barn af Nederdonrup ved navn Niels en 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6939
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 2 uger gammel. Tvilling se broderen Peders dåb #3282.
32811793.04.26Mette Andersdatter Bregnhoved Anders Johansen Else Larsdatter Breinhoe. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Almindelig Bededag en datter i Kirke Mette kaldet, baaret af Johan Jørgensens Koene {Mette Jensdatter} i Brandlund {Brande}. Faddere vare Jørgen {Johansen} Silleshoe, Peder Christensen ibid Christen Nielsen af Breinhoe, Jens Nielsens {Maren Larsdatter} og Jens Hansens Koener {Ingeborg Pedersdatter} ibid:
Begravelse nr. 6941
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
32821793.05.20Peder Jensen Neder- Donnerup Jens Nielsen Maren Pedersdatter Neder Donrup. Jens Nielsen og Maren Pedersdtr havde 2den Pindse dag en Søn i Kirke baaren af Karen Jacobsdatter fra Præstegaarden {i Øster Nykirke}, Peder kaldet, Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Jens {Pedersen} Gartner, Peder Mortensen{s} {Ane Jørgensdatter} og Jørgen Lasßens Koener {Margrethe Knudsdatter} alle af Neder Donnerup —
NOTITS: Tvilling til Niels, der døde en måned før denne dåb.
32831793.05.20Anne Margrethe Pedersdatter Skærhoved Peder Jokumsen Mette Pedersdatter  Fruerlund. Peder Jochumsen og Mette {Pedersdatter} Havde eodem die {2den Pindse dag} en Datter i Kirke An Margrete kaldet, Baaret af Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Koene {Marie Jokumsdatter} i Schierhoe, Fadderne var: Jens {Nielsen} Nørskous Søn Niels, Hans {Pedersen} Bank i Giufve Lars {Larsen}, og Jørgen {Christensen} i Giufskou item Christen Birkebæks datter {29, Anne Christensdatter} i Giufve.
32841793.05.20Else Christensdatter Farre Christen Andersen Smed Ane Poulsdatter Farre. Christen {Andersen} Smed og Ane Poulsdatter Havde samme dag {2. Pintse dag} en Datter i Kirke Else kaldet, Baaret af Maren Poulsdatter paa Donruplund tienende Fadderne vare Poul Mortensen af Dørken, Niels Villarsen, Jens Christensens {Magdalene Pedersdatter} og Gravers Klausens Koener {Mette Henriksdatter} alle af Farre —
32851793.06.30Jens Christian Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 5 post Trinit: en Søn i Kirke Jens Christian kaldet, Frembaaren af Jens {Nielsen} Voldsgaards Kone {Maren Larsdatter} i Breinhoe, fadderne vare: Søren Vestesen og Peder Søren{sen} af Vorslunde, Albert Mortensen og Hustr: {Maren Pedersdatter} af Øgelund.
32861793.07.07Sidsel Kirstine Hansdatter Farre Hans Jensen Birte Nielsdatter Farre. Hans Jensen og Birte Nielsdatter Havde Dom: 6 post Trinit: en Datter til daaben, Zidsel Kirstine kaldet, baaret af Gravers Klausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} i Farre. Fadderne vare Gravers Clausen, Christen Jørgensen, Christen {Andersen} Smed og kone {Anne Poulsdatter}, samt Niels Jensens Kone {Marie Hansdatter} alle af Farre.
32871793.08.04Birte Katrine Albertsdatter Øgelund Albert Mortensen Maren Pedersdatter Øgelund. Albert Mortensen og Maren Pedersdtr Havde Dom 10 post Trinit: een Datter i Kirke Birthe Catrine kaldet, frembaren af Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter} i Giufve. Fadderne vare: Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Lunde, Thomas {Nielsen} Øgelund, Niels {Jensen} Egskov af Giufve og Søren Vestesen Koene {Karen Pedersdatter} i Vorslunde.
32881793.09.22Nikolaj Nielsen Mosgaard- Store Niels Jensen Ane Nielsdatter Store Mosgaard. Niels Jensen og Ane Nielsdatter Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn til Daaben Nicolai kaldet fermbaaren af Poul Matthiesens Hustrue {Anne Marie Mortensdatter} i Nanfløs{!}: Fadderne var Poul Matthiesen, Hans Christensen i Lille Moosgaard i Tyrregoed Sogn, Peder {Jensen} Skiødes og Jens Olufsens Koener {Maren Andersdatter} af Neder Donrup.
32891793.11.24Kirsten Enevoldsdatter Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter Ullerup. Evold Knudsen og Johanne Andersdatter Havde Dom: 26 post Trinit en Datter i Kirke Kirsten kaldet baaret af Niels Eskildsen {Eskesen} Koene {Ane Andersdatter} i Lille Ullerup, Fadderne vare Jens Jørgensen, Jens Jensen, Niels S[....]berg og Kone samt Niels {Sidsel Frandsdatter} og Anders Olufsens Koner —
NOTITS: En Anders Olufsen findes kun i Give By.
32901793.12.22Christiane Jensdatter Neder- Donnerup Jens Pedersen Gartner Margrethe Jørgensdatter Neder Donrup. Jens Pedersen Gartner og Margrete Jørgensdtr Havde 4de Advents Søndag en Datter i Kirke Christiane kaldet, baaret af Peder Mortensens Kone {Ane Jørgensdatter}. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Erik Philipsens {Maren Sørensdatter}, Christen Christensens {Ane Laursdatter}, og Jens Nielsens Koener {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.
32911794.02.09Karen Nielsdatter Farre Niels Christensen Karen Christensdatter Farre. Niels Christensen og Karen Christensdatter Havde Dom: 5 post Epiph: en Datter i Kirke Karen kaldet baaret af Enken Karen Olufsdtr i Farre Fadderne vare: Christen {Andersen} Smed, Anders Nielsen, Gravers Clausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og Niels Bentsens {Maren Pedersdatter} alle af Farre.
32921794.03.23Ingeborg Pedersdatter Bæksgaard Peder Nielsen Johanne Larsdatter Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Lausdtr Havde 3:die Søndag i Faste en Datter i Kirke Ingeborg kaldet baaret af Peder Nielsens {Johannesens} Koene {Maren Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Niels {Nielsen Bech} Bæk i Giufve, Chirsten {Andersen} Bexgaard, Søren Sørensen af Høigaard og Søster {20, Kirsten Sørensdatter} samt Søren Hansens Kone {Johanne Andersdatter} af Tromborg.
NOTITS: Kirkebogen siger "baaret af Peder Nielsens Koene", men det er en fejl for Peder Johannesen. Der er ikke to Peder Nielsener i Bæksgaard. Præsten har lige skrevet Peder Nielsen for faderen og skriver så samme navn som fejl ved bærerens mand.
32931794.04.06Ole Christensen Nygaard Christen Nielsen Mette Olufsdatter Nyegaard. Christian Nielsen og Mette Olufsdtr. Havde en Søn i Kirke Ole Kaldet den 5 Søndag i Faste baaret af Mortens {Christensens} Kone {Margrethe Christensdatter} i Hesselbierre {Thyregod}, Fadderne vare Morten {Christensen} og Niels Andersen af Hesselbierre, Knud {Sørensen} Nyegaard, Anders Olufsen af Ullerup og Niels Andersens Koene {Helvig Nielsdatter} af Hesselbierre.
32941794.04.06Anne Kirstine Jensdatter Give By Jens Poulsen Mette Marie Eriksdatter Giufve. Jens Poulsen og Mette Marie Eriksdtr Havde samme dag en datter i Kirken An Kirstine kaldet, frembaaren af Christen Birkebæks datter Johanne Marie {Christensdatter} af Giufve. Faddere ware Søren {Madsen} Søndergaard, Mads Christensen, Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter} og Peder Greens datter alle af Giufve.
NOTITS: Moderen er datter af Erik Philipsen Rebslager, Nederdonnerup.
32951794.04.13Maren Pedersdatter Farre Peder Christensen Anne Andersdatter Gl: Mølle. Peder Christensen og Anne Andersdatter. Havde Dom: Palm en datter i Kirke Maren. Baaren af Peder {Nielsen} Binnesbils Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørshou {Lindeballe}. Fadderne vare: Peder {Nielsen} Binnesbøl, Niels Andersen, Grauers Clausen, Søren Christensens {Kirsten Jørgensdatter} og Niels Bentsens Koner {Maren Pedersdatter} alle af Farre.
32961794.04.13Kirsten Marie Hansdatter Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Hedegaard. Hans Christensen og Maren Jacobsdatter Havde samme dag {Dom: Palm:} en Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, Baaren af sin Faster Kirsten Christensdtr, Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard, Bendet Larusen, Søren Nielsen, Peder Jensen og Niels Laust alle af Hedegaard —
32971794.04.21Karen Madsdatter Vemmelund Mads Pedersen Maren Pedersdatter Vimmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdatter Havde 2da Paschat: en datter i Kirke Karen kaldet, Baaren af Anders Hansens Kone i Ilved {Hvejsel}. Fadderne vare Christen Christensen, Jens Smegaard, Erik Philipsen og Kone {Maren Sørensdatter} alle af Neder Donrup samt Anders Hansen af Ilved.
NOTITS: Anders Hansen i Ildved, Hvejsel ikke fundet i FT 1787 eller FT 1801.
32981794.04.21Niels Pedersen Bøllund Peder Johansen Maren Nielsdatter Bøllund. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde samme dag {2. Pascas} 1 Søn i Kirke Niels kaldet, Frembaaren af Niels {Sørensen} Vestergaards kone {Karen Pedersdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Jens {Christensen} Skoue og Anders Christensen af Store Hæstlund, Knud Sørensen af Nyegaard, og Søren Hansen og Kone {Johanne Andersdatter} af Tromborg.
32991794.05.16Thomas Christian Nielsen Bregnhoved Niels Christensen Murmand Else Jensdatter Breinhoed. Niels {Christensen} MuurMand og Else Jensdatter Havde Almindelig Bededag en Søn i Kirken Thomas Christian kaldet, baaret af Jens {Nielsen} Enkes {Mette Nielsdatter} Pige Kirsten i Giufve. Fadderne vare: Bendet {Laursen} af Hedegaard, Albert Mortensen af Søndersthoe. Jens {Hansen} Mosgaards Kone {Ingeborg Pedersdatter} og Niels Andersesn {Wong} datter {Birte Marie Nielsdatter} i Breinhoe.
NOTITS: Faderen kaldes også Tømmermand og i Brande sogn Blæsbjerg. Jens Hansen Mosgaard boede indtil 1789 i Store Mosgaard og flyttede så til Bregnhoved.
33001794.05.29Anders Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter  Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdatter havde Dom: Asc: Chri: 1 Søn i Kirke Anders kaldet, baaret af Peder Christensens Kone {Anne Andersdatter} i Gammel Mølle, Fadderne vare Søren Nielsen af {Gjødsbøl} Linneballe, Peder Christensen af Gammel Mølle, Niels Bentsens {Maren Pedersdatter}, Christen Jørgensens {Ellen Kirstine Nielsdatter}, og Christen {Andersen} Smeds koner {Anne Poulsdatter} alle af Farre.
33011794.06.09Marie Pedersdatter Neder- Donnerup Peder Sørensen Sidsel Marie Eriksdatter Neder Donrup. Peder Sørensen og Zidsel Marie Eriksdtr Havde 2den Pinse dag en daatter i Kirke kaldet Marie baaret af Christen {Eriksen} Skredders Kone {Maren Jensdatter} ibid: Fadderne vare Christen {Andersen?} Bexgaard, Fester Eriksen, Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} og Christen Christensens {Ane Laursdatter} Koner af Neder Donnerup —
33021794.06.22Oluf Knudsen Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde Dom: 1 post Trinit: en Søn i Kirke Oluf kaldet, Frembaaret af Mads {Christensen} Enkelunds datter Lisbeth {Anne Elisabeth Madsdatter}, Fadderne vare: Morten Lin[aa]e af Tyergoed Sogn Las Olufsen og Christian {Nielsen} Skræder af Nyegaard, Jens Jørgensens {Karen Jensdatter} og Jens Jensens {Maren Larsdatter} Koner af Ullerup.
33031794.07.13Søren Christensen Bregnhoved Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Breinhoe. Christen Pedersen og An Dorte Hansdtr Havde Dom: 4 post Tinit en Søn i Kirke Søren kaldet, Frembaaren af Søren Sørensens {kone: Maren Christensdatter} i Ring Giuve Sogn, Fadderne vare Søren Tygesen, Niels Andersens {Wongs} Søn og datter alle af Breinhoe, Søren Sørensens {den Ældres} Søn den Yngre af Højgaard.
Begravelse nr. 6967
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
33041794.07.27Marianne Thomasdatter Øgelund Thomas Nielsen Anne Pedersdatter Øgelund: Thomas Nielsen og Ane PedersDatter Havde Dom 6 post Trinit en datter i Kirke Mariane kaldet Baaret af Jens Ølesgaards {Nielsen Volsgaards} Kone i Breinhoe, Fadderne vare Jens Ølesgaard {Nielsen Volsgaard}, Albert Mortensen, Peder Sørensen og Koene {Anne Knudsdatter} samt Søren Lundes Kone fra Vorslunde.
33051794.08.03Michel Pedersen Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Katrine Ehnemann {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 post Trinit: blev degnens Sr: {Peder Reenberg} Helt i Giufve hans nyefødte søn Michel begravet.'}
Begravelse nr. 6965
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.
33061794.09.07Johannes Madsen Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde Dom [12] post Trinit en Søn i Kirke Johannes kaldet, Frembaaren af Ida Johansdatter fra Brandlund {Brande sogn}, Fadderne vare Johan Jørgensen af Brandlund, Søren {Nielsen} i Lille Hestlund, Anders {Andersen} Ramskou og Peder Sørensen i Vorslunde.
33071794.09.14Kirsten Johansdatter Give By Johannes Christensen Johanne Pedersdatter Giufve. Johannes Christensen og Johanne Pedersdtr Havde Dom 13 post Trinit en Datter i Kirke Kirsten kaldet, baaret af {Friderich} Rechnagels datter {Christina} Sophie {Rechnagel}, Fadderne vare Peder Kusk fra Hastrup {Thyregod}, Frants Christensen, Jacob Mortensen, Søren Madsen datter {17, Maren Sørensdatter} og Christen Madsens Kone {Mette Simonsdatter} alle af Giuve.
33081794.10.26Frederik Ankersen Borch Farre Mølle Anker Ankersen Borch Margrethe Deichman Farre Mølle. Anker {Ankersen} Borch og Margrete Deichman Havde Dom: 19 post Trinit en Søn i Kirke Friderich kaldet, frembaaren af degne Konen Mad: {Peder Reenberg} Helt {Anne Katrine Ehnemann} i giufve. Faddere vare Friderich Nørskoue {formodet fejl for: Rechnagel}, Laust Glasberg, Peder {Christensen} Sillesthoe, Christen {Hansen} og Jørgen {Johansen} Sillesthoes Koener.
33091794.11.09Mette Andersdatter Bregnhoved Anders Johansen Else Larsdatter Breinhoed. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Dom 21 post Trinit: en Datter i Kirke Mette kaldet Baaret af Jørgen Johansen Sillesthoes Kone {Mette Jakobsdatter}: fadderne vare Johan Jørgensen af Brandlund {Brande sogn}, Jørgen {Johansen} Sillesthoed, Søren Tygesen og Niels Andersens {Wongs} Søn {19, Christen Nielsen} af Breinhoe.
33101794.11.23Niels Pedersen Bæksgaard Peder Nielsen Else Poulsdatter Bæksgaard, Peder Nielsen og Else Poulsdatter Havde Dom 23 post Trinit en Søn i Kirke ved {navn} Niels, Frembaaren af Ellen Marie Sørensdatter af Ulkiær Mølle, Fadderne vare: Peder Jensen, Bendet Laursen, Niels Sørensen og Hans Christensen af Hedegaard, item Christen Pedersen af Bexgaard.
NOTITS: Alle faddere undtagen en er fra Hedegaard, mens der fra Bæksgaard, hvor forældrene bor, kun findes een fadder. Faderen ser ud til at være søn af Niels Sørensen Vestergaard. Forældrene ses i Hedegaard, Bæksgaard her og i Donnerup Mark.
33111794.12.26Abelone Nielsdatter Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter Ullerup. Niels Olesen og Zidsel Frandsdatter Havde 2den Juuledag en datter i Kirke Apellone kaldet, baaret af Lene Frandsdatter i Dørken {Thyregod}, Fadderne vare Knud Nyegaard, Matis Frandsen af Dørken {Thyregod}, Jens Jensen, Anders Olufsen og Niels {Sørensen} Smed af Ullerup.
33121795.01.01Lars Jensen Ullerup Jens Jensen Maren Larsdatter Ullerup. Jens Jensen og Maren Lasdatter Havde en Søn i Kirke Lars kaldet, baaret af Lene Larsdatter af Ulken {Ringive}, Fadderne vare: Knud {Sørensen} Nyegaard, Anders olufsen, Jens Villarsen, Enevold Knudsens {Johanne Andersdatter} og Niels Olufsens {Sidsel Frandsdatter} Koner, alle af Ullerup —
33131795.01.01Frederik Christian Andersen Ramskov Anders Andersen Ramskov Maren Christensdatter Ramskou. Anders Andersen Maren Christensdtr Havde NytAarsdagen en Søn til daaben Fridrich Christian kaldet, baaret af Niels Steenbiergs Koene i Lille Ullerup. Fadderne vare: Mads {Christensen} Enkelund, Niels Laursen, Hans {Christensen} Hag, og Søren {Nielsen} Vestergaards Koene {Mette Johannesdatter} alle af Hedegaard —
Begravelse nr. 6968
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.
33141795.02.22Birte Katrine Ditlevsdatter Svendsen Ulkær Mølle Ditlev Svendsen Mette Katrine Buch Ulkiær Mølle. Detlef Svendsen og Mette Cathrine Buch Havde 1ste Søndag i Faste en Datter i Kirke Berte Katrine kaldet: baaret af Mad: {Christen} Christensen {Christine Bruun} paa Rørbæch Fadderne vare Hr: {Christen August} Petersen paa Søndersthoe, Sr: Ludvig {Svendsen} Slot Skipper {købmand} i Colding, Anders Christensen i Store Hæstlund degnens {Peder Reenberg Helt} Kone {Anne Katrine Hansdatter Ehnemann} og {Fridrich} Rechnagels datter {Kirstine Sophie Rechnagel} i Giuve {By}.
NOTITS: Begravet 2c år gammel i Michaeli, Fredericia. Fadderne er de finere folk.
33151795.02.22Maren Olesdatter Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter Farre. Ole Christensen og Mette Catrine Sørensdtr Havde 1ste Søndag i Faste een Datter kaldet Maren i Kirke baaret af Christen Knudsens Kone {Kirsten Olesdatter} i Farre, Fadderne vare Christen {Andersen} Smed, Niels Andersen, Niels Christensen Niels Villarsens {Johanne Pedersdatter} og Henrik Jensens Koner {Mette Jensdattter} alle af Farre.
33161795.03.01Christen Christensen Neder- Donnerup Christen Christensen Ane Laustdatter Neder Donrup. Christen Christensen og Ane Lausdatter Havde den 2den Søndag i Faste 1 Søn i Kirke Christen kaldet baaret af Mads {Pedersen} Vimmelunds datter Mette {Madsdatter af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}, Fadderne vare Mikel Moensen af Neder Donrup, Mads {Nielsen} Bæck i Giuve Peder Thomsens Kone {Sidsel Marie Eriksdatter, Nederdonnerup} og Søren Søndergaards datter {20, Maren Sørensdatter} i Giuve.
Begravelse nr. 7179
NOTITS: Begravet 18½ år gammel i Give By i 1813. Faderen kaldes da Christen Christensen Overmark.
33171795.04.26Maren Katrine Jensdatter Bregnhoved Jens Nielsen Volsgaard Maren Larsdatter Breinhoed. Jens Nielsen Volsgaard og Maren Larsdatter havde 3die Søndag efter Paaske en datter i Kirke kaldet Maren Catrine, baaret af Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdatter} Fadderne vare: Peder Sørensen af Voislund, unge Søren Sørensen i Høigaard Albert Mortensens kone {Maren Pedersdatter} paa Søndersthoe Mark og Jens {Hansen} Mosgaards Kone {Ingeborg Pedersdatter} i Breinhoe.
33181795.05.10Christen Jakobsen Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter Giuve. Jacob Mortensen og Mren Christnsdtr havde Dom Rogate en Søn i Kirke Christen kaldet frembaaren af Fridrich Regnagels datter {Kirstine Sophie Rechnagel} i Giuve. Fadderne vare: Christen Madsen, Søren Madsen, Niels {Nielsen} Bæcks Søn {Mads Nielsen Bech} i Giuve og Jens {Christensen} Skou i Stoer Hestlund —
33191795.05.25Søren Pedersen Vorslunde Peder Sørensen Ane Knudsdatter Vorslunde, Peder Sørensen og Ane Knudsdtr Havde 2den Pintze dag en Søn i Kirke kaldet Søren Baaret af Kirsten Hendriks datter af Hebye {Hedeby, Ringive}, Fadderne vare Knud Mortensen af Ullerup. Peder {Mortensen} Øgelund, Thomas {Nielsen} Øgelund, og Mads Pedersen af Ulkiær Mølle.
33201795.05.25Hans Christensen Givskov Christen Hansen Maren Madsdatter Giufskou. Christen Hansen og Maren Madsdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} en Søn til Kirke Hans kaldet, Baret af Niels Christophersens Kone {Else Katrine Madsdatter} af Plouslund {Plovslund, Grene}, Fadderne vare Jørgen {Christensen} og Kone {Ane Marie Bertelsdatter} i Giufskou, Peder Jocumsens Kone {Mette Pedersdatter} i Fruerlund {Skærhoved} — Jens {Nielsen} Nørskous Søn {23, Christoffer?} i Schiærhoed.
NOTITS: 1826 Vindelev, 1830-45 Haurum, Hornborg sogn, †1845. Gift med Mette Katrine Nielsdatter *1794c Løsning.
33211795.06.28Morten Poulsen Neder- Donnerup Poul Mathisen Anne Marie Mortensdatter Navnløs. Poul Mathisen og Ane {Marie} Mortensdatter Havde en Søn i Kirke Morten kaldet Dom. 4 post Trinit baaret af Søren {Nielsen} Skous kone {Ane Mortensdatter} af Neder Donrup, Jens {Nielsen} Egskov af Giuve, Peder {Jensen} Skjødes Kone {Else Nielsdatter} i Hiortsballe, og Peder Olufsens datter {18, Maren Pedersdatter} af Donneruplund Mark —
33221795.07.05Jørgen Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 5 post Trinit en Søn i Kirke Jørgen kaldet baaret af Christiane Margrete Madsdatter af Uhe {Ringive}, Fadderne vare Peder Sørensen af Vorslunde og Pigen Lene {Pedersdatter} sammesteds, Niels Laursen af Hedegaard og Peder {Mortensen} Øgelunds Koene {Mette Laugesdatter}.
Begravelse nr. 6981
NOTITS: Begravet 1½ år gammel.
33231795.08.23Laurs Bentsen Hedegaard Bent Laursen Sidsel Kirsten Nielsdatter Hedegaard. Bendt Laursen og Zidsel Kirstine {Nielsdatter} Havde Dom 12 post Trinit en Søn i Kirken Laurs kaldet, baaret af sin faster Margrete Lausdtr. Fadderne vare, Anders {Andersen} Ramskou, Niels Lausten, Peder Jensen, Niels {Sørensen} Vestergaards {Karen Pedersdatter} og Hans {Christensen} Hags {Maren Jakobsdatter} Koner.
33241795.08.23Mette Pedersdatter Neder- Donnerup Peder Mortensen Ane Jørgensdatter Neder Donrup. Peder Mortensen og Ane Jørgensdatter Havde samme dag {Dom 12 post Trinit} en Datter i Kirke ved Navn Mette baaret af Christen Jørgensens Kone {Karen Christensdatter} fra Stougaars Mark {Tørring}, Jørgen Lasßen, Søren {Nielsen} Skous {Anne Mortensdatter} og Jens Nielsens {Maren Pedersdatter} Koner af Neder Donrup —
33251795.08.30Anne Marie Christensdatter Neder- Donnerup Christen Eriksen Skrædder Maren Jensdatter Neder Donrup. Christian {Eriksen} Skrædder og Maren Jensdtr Havde Dom 13 post Trinit: en Datter i Kirke An Marie kaldet. Baaret af Christen Sørensens Koene i Oxenbierre, Fadderne vare Christen Sørensen og Jens Andersens Søn {21, Niels Jensen} af Oxenbierre Mads {Pedersen} Vimmelunds datter {20c, Mette Madsdatter} og Maren Mortensdatter af Neder Donrup.
33261795.09.27Hans Jensen Højgaard Jens Hansen Karen Sørensdatter Høigaard. Jens Hansen og Karen Sørensdatter Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn i Kirke Hans kaldet, Baaret af Maren Hansdtr tienende i Giuve. Fadderne vare Søren Sørensen af Høigaard, Peder Sørensen fra Myllerup {Møllerup, Hammer} og Hans Sørensen fra Tromborg —
Begravelse nr. 6977
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
33271795.10.11Dødfødt Farre Mølle Klaus Adam Hansen Nieman Elisabeth Sejer {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: {Klaus Adam Hansen} Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6974
33281795.10.18Katrine Enevoldsdatter Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter Ullerup. Evevold Knudsen og Johanne Andersdtr Havde Dom: 20 post Trinit en datter i Kirke Catrine kaldet, Baaret af Peder {Christensen} Schousbøls kone {Marie Andersdatter}: Fadderne vare Jens Villarsen, Knud Mortensen, Niels Eskildsens {Ane Andersdatter}, Ander Oluffsens og Niels Olufsens {Sidsel Frandsdatter} Kone, alle af Ullerup —
Begravelse nr. 6975
NOTITS: Begravet ¼ år gammel. Moderen Johanne Andersdatters forældre er Anders Gregersen †1776 Lønaa og Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa, Thyregod †1785 Lønaa.
33291795.10.25Malene Jensdatter Hestlund- Store Jens Christensen Skov Birte Christensdatter Store Hestlund. Jens Christensen {Skov} og Birte Christiansdatter i Store Hestlund en datter i Kirke Malene kaldet. Baaret af Hr: Landmaaler Svensons kone {Mette Katrine Lauridsdatter Buch} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Jes Hansen i Schiølvad {Jernved}, Ole Christian {Christensen} fra Store Hestlund, Jomfru Friis {Juliane Dortea Maltesdatter Friis} fra Donrup {Donneruplund} og Sophia Fridrichsdatter i Giuve {By}.
33301795.12.26Anders Christensen Farre Christen Andersen Smed Anne Poulsdatter Farre. Christen {Andersen} Smed og An Poulsdatter Havde 2den Juuledag en Søn i Kirke Anders kaldet Baaret af Karen Sørensdatter tienende paa Skougaard {Kollerup} Fadderne vare Koenens Fader Poul {Mortensen} af Dørken {Thyregod}, Hendrik Jensen, Christen Nielsen {18} fra Mølgaard og Søren Jensen af Farre.
33311796.02.21Anne Dorte Nielsdatter Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdatter Havde d 2 Søndag i Faste en Datter i Kirke An Dorthe kaldet, baaret af Søren Nielsens Kone {Anne Dorte Knudsdatter} i Linneballe Fadderne vare Bendt {Nielsen} Mølgaard, Jens Christensen i Farre P{eder} Christensen i Gammel Mølle og Christen {Andersen} Smeds Kone {Anne Poulsdatter} i Farre.
Begravelse nr. 6976
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
33321796.03.20Jakob Hansen Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Hedegaard. Hans Christensen Hag og Maren Jacobsdtr havde Dom: Palm: en Søn i Kirke Jacob kaldet, baaret af Peder Jensens Kone {Johanne Marie Jakobsdatter} i Mosbøl i Grindsted Sogn, Fadderne vare Jacop {Mortensen} Vad fra Grindsted, Peder Nielsen, Bendet Laursen, Mads {Christensen} Enkelunds Kone {Ane Nielsdatter} og Kirsten Christensdatter {Hag, 20} af Hedeg{aard}.
33331796.03.28Niels Christensen Bregnhoved Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Breinhoe. Christen Pedersen og Ane Dorthe Hansdtr Havde Dom 2da Pasch: en Søn i Kirke Niels kaldet frembaaret af Karen Christensdatter, tienende Hans {Christopher} Møller i Seierup {Thyregod}, fadderne vare: Christen {Sørensen} Mitgard i Ulkind {Ringive} Jens {Hansen} Mosgard i Breinhoe, Anders Johansen og Søren Tygesen.
33341796.04.10Anne Else Iversdatter Farre Iver Jakobsen Anne Nielsdatter Farre. Anne Nielsdatter Hafde Dom: 2 post Paschat: et uægte Barn til daaben An Else kaldet. Baaret af Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre. Fadderne vare Niels Villarsen, Jens Christensen, Niels Christensen, Boel Christensdtr alle af Farre. Til Baarne Fader blev udlagt Iver Jacobsen een Land Soldat af Øster Linnet Sogn, Gram Gods, da qvinden og hand tiente sammen ved Skov Fogden i Brenstrup Roding {Brændstrup, Rødding} Sogn —
Begravelse nr. 6979
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
33351796.04.24Peder Poulsen Dahl Ulkær Mølle Poul Nielsen Dahl Anne Dorte Pedersdatter Ulkiær Mølle. Povel Nielsen Dahl An Dorthe Pedersdtr Havde den 4de Søndag efter Paaske 1 Søn Peder kaldet i Kirke, Baaret af Degnen Sr. {Peder Reenberg} Helts Hustrue {Anne Katrine Ehnemann}. Fadderne vare: Jens {Christensen} Schou og Anders Christensen af Store Hæstlund, Søren {Nielsen} og Mads {Nielsen} af Lille Hestlund med deres Hustruer {Anne Christensdatter, Kirsten Johannesdatter} —
33361796.04.24Christen Nielsen Farre Niels Christensen Maren Christensdatter Farre. Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde samme dag 1 Søn til daaben Christen kaldet. Baaret af Christen Knudsens Kone {Kirsten Olesdatter}. Fadderne vare Jens Christensen, Niels Villarsen, Christen Jørgensen, Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} ibid:
33371796.06.26Kirsten Sørensdatter Neder- Donnerup Søren Nielsen Maren Jørgensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Maren Jørgensdtr Havde Dom: 5 post Trinit: en Datter i Kirke, Kirsten kaldet. Baaret af Niels Sørens Kone i Hestbekballe {Hesselballe, Uldum} Fadderne vare Christen Christensen, Jens Nielsen, Peder Mortensens Kone {Ane Jørgensdatter} og Christen Eskildsens Kone alle af Neder Donnerup —
NOTITS: Hun bliver konfirmeret 1812 i Uldum med fødested Nederdonnerup. At Hestbekballe skulle være Hesselballe fremgår af at moderen giftes i Hornborg sogn, nabo til Uldum, med Søren Nielsen og deres børn Kirsten her og Margrethe *1798 passer med børnene i skiftet efter Niels Sørensens kone 1813. Niels Sørensen bor FT 1787 og FT 1801 i Hesselballe, Uldum. (Tak til Hanne Henriksen, 2015.)
33381796.07.24Andreas Nielsen Ullerup Niels Eskildsen Stenbjerg Anne Andersdatter Ullerup. Niels Eskildsen og Ane Andersdatter Havde 9 Dom: post Trinit: en Søn i Kirke Andreas kaldet, Baaret af Envold Knudsens Kone {Johanne Andersdatter} i Ullerup. Fadderne vare Peder Andersen af Lundaae {Lønaa, Thyregod}, Niels Pedersen af Schouspil {Skovsbøl, Vester}, Anders Olesen og Jens Nilsen alle af Ullerup —
33391796.10.02Christen Sørensen Højgaard Søren Sørensen Mette Christensdatter Høigaard. Søren Sørensen og Mette Christensdatter Havde Dom 19 post Trinit: en søn i Kirke Christen kaldet Baaret af Christen Pedersens kone {Kirsten Jensdatter} i Bexgaard: fadderne vare Gl: Søren Sørensen og Anders Christensen af Høigaard, Hans Sørensen af Tromborg, Peder Christensen af Bexgaard og An Kirstine Sørensdatter af Ulkiær Mølle.
33401796.10.02Gertrud Elisabeth Klausdatter Nieman Farre Mølle Klaus Adam Hansen Nieman Elisabeth Sejer Farre Mølle. Sr. {Klaus Adam Hansen} Niemnann og Elisabeth Sejer Havde samme dag {Dom 19 post Trinit:} en datter i Kirke Giertrud Elisabeth kaldet, Baaret af Sr. {Jens} Raus {Rauff} kone {Ane Johanne Klock} i Hastrup Mølle: Fadderne vare degnen Sr. Andreas Malthe fra Nørre Snede degnen Greis {Gregers Zacharisasen} Vilslev fra Thiregod Mølleren Rauf af Hastrup Mølle og Jomfr. Sejer fra Vesterdam {Thyregod} —
33411796.10.23Dødfødt Bregnhoved Jørgen Jørgensen Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 22 post Trinit:) blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens (Hansen) Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup by og sogn i Bierge herrred.'}
Begravelse nr. 6982
33421796.11.06Peder Christensen Neder- Donnerup Christen Christensen Vestergaard Ane Laursdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 26 post Trinit:) blev Christen (Christensen) Vestergaards barn af Nederdonrup ved navn Peder Christensen en 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6983
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel, hjemmedøbt.
33431796.11.20Søren Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter Farre. Ole Christenen og Mette Sørensdater Havde Dom: 26 post Trin: en Søn til daaben Søren kaldet Baaret af Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} ibid. Fadderne vare Jens Christensen, Rasmus Jensen, Søren Christensens Kone {Kirsten Jørgensdatter} samt Niels Christensens Kone {Maren Christensdatter} af Farre.
Begravelse nr. 6984
NOTITS: Begravet ca. 3 uger gammel.
33441796.11.20Clemmen Graversen Farre Gravers Clausen Mette Henriksdatter Farre. Gravers Claussen og Mette [Hadrichsdat] Havde samme dag {Dom: 26 post Trinit:} en Søn i Kirke Clemmen kaldet, Baaret af Niels Bentsens Datter i Mølgaard Karen Marie {Nielsdatter, 22} Fadderne vare: Hendrik Jensen og Kone {Else Andersdatter} Rasmus Joensen og Bent Nielsen alle af Farre.
33451796.12.04Anne Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hesthund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr. Havde 2den Søndag i Advent en Datter i Kirke Anna kaldet. Baaret af Sørens {Nielsens} Kone {Ane Christensdatter} i Lille Hestlund: Fadderne vare Johan Jørgensen og datter {Ida Charlotte Johansdatter} fra Brandlund {Brande}, Christen {Mortensen} Smed og Hustru {Anne Kirstine Nielsdatter} fra Gammelbye i RingGiuve Sogn, Mølleren Poul {Nielsen} Dahl af Ulkier Mølle —
NOTITS: Konfirmeret i Brande, angivet døbt 6. juni 1797.
LINK: Konfirmation i Brande 1812.
33461796.12.11Søren Pedersen Bøllund Peder Johansen Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (3die Advents søndag) blev Peder Johansens søn Søren af Byllund en 2 uger gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6985
NOTITS: Hjemmedøbt, Begravet en uge gammel.
33471796.12.11Troels Knudsen Nygaard Knud Sørensen Johanne Olesdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Endnu samme dag (3die Advents søndag) blev Knud Sørensens søn af Nyegaard ved navn Troels 1 uge gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6986
NOTITS: Hjemmedøbt, Begravet en uge gammel.
33481796.12.26Dødfødt Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (2den Juledag) blev Johannes Christensen af Giufve hans dødfødte pigebarn jordet.'}
Begravelse nr. 6987
NOTITS: Tvilling, tvillingsbror Lars dør fem uger senere.
33491796.12.26Lars Johannesen Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1797: 'd: 5te Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Johannes Christensens søn af Giufve Lars 5 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6990
NOTITS: Tvilling, hjemmedøbt. Begravet 5 uger gammel. Den anden tvilling dødfødt pige.
33501797.02.19Bodil Marie Frederiksdatter Bjerrum Søndersthoved Frederik Christian Henriksen Bjerrum Dorte Katrine Hansen Søndersthoed. F. {Frederik Christian} Bjerrum og Dorthe Catrine Hansen{!} Havde Dominica Sexagesima en Datter til Kirke Boel Marie kaldet, baaren af Konens Søster Madme {Laurids} Schütte {Elisabeth Nielsdatter, i Varde} - Faderne vare Hr. {Jørgen} Haahr {Lindberg, Ølgod}, {Laurids} Schütte {Varde}, {Oluf Franck} Jessen {Alslev} og Necoline Haahr {Lindberg, Ølgod} — — —
Begravelse nr. 7041
NOTITS: Denne indførsel i en anden skrift. Moderen Hansen ikke Hansdatter (datter af Niels Hansen på Lindberg, Ølgod). Begravet ca. 2½ gammel mellem juni 1800, hvor kirkebogen ophører, og folketællingen feb. 1801. Med mindre der er fejl i folketællingen. Moderen mor Else Katrine Sørensdatter gift 1. med Niels Hansen på Lindbjerg (datter moderen her), gift 2. med Jørgen Haahr (far til Nicoline her).
LINK: Ribewiki om Lindberg, Ølgod.
33511797.02.19Christen Andersen Højgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter Høigaard. Anders Christensen og Mette Marie Sørensdtr Havde samme dag en Søn i Kirke fra Høigaard kaldet Christen baaret af Hans Christensen af Lille Mosgaard, Fadderne vare Søren Sørensen af Høigaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Jens Hansen Skræder af Sillesthoe, og Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} af Bexgaard.
NOTITS: Usædvanlig at en mand bærer.
33521797.02.26Anne Margrethe Pedersdatter Bæksgaard Peder Nielsen Johanne Laustdatter Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Laustdatter Havde paa Fastelavns Søndag en Datter i Kirke som blev kaldet Ane Magrethe baaren af Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Bexgaard: Fadderne vare Niels Nielsen Bex {Bech} og søn {Jens Nielsen, 23, eller Mads, 26}, Hans {Sørensen} Tromborg, samt Sørens Sørensens {Mette Christensdatter} og Anders Christensens Koner {Mette Marie Sørensdatter} af Højgaard.
33531797.03.15Dødfødt Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte Barn jordet.'}
Begravelse nr. 6992
33541797.03.19Jakob Sørensen Farre Søren Jensen Skrædder Margrethe Jakobsdatter Farre. Søren {Jensen} Skræder og Magrethe Jacobsdatter Havde 3die Søndag i Faste en Søn Jacob i Kirke, baaren af Jørgen {Johansen} Silliesthoeds datter {steddatter: Karen Hansdatter, 25} Fadderne vare Christen {Andersen} Smed, Anne Binnesbøl, Ole Christensen, Niels Andersen alle af Farre.
NOTITS: Jørgen Johansen Sillesthoved er gift med Mette Jakobsdatter.
33551797.03.21Poul Pedersen Donnerup Mark Peder Nielsen Else Poulsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Midfaste Onsdag blev Peder Nielsen paa Donrup Mark hans søn Povel en 8te dage gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6994
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 8 dage gammel.
33561797.03.26Dødfødt Ullerup Niels Eskildsen Stenbjerg Ane Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Midfaste Søndag blev Niels {Eskildsen} Steenbergs fra Lille Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.'}
Begravelse nr. 6993
33571797.04.13Anne Dorte Nielsdatter Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde Skiertorsdag en Datter i Kirke An Dorthe kaldet baaren af Peder Binnesbøls Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørskov {Lindeballe}. Fadderne vare Søren Nielsen af Linneballe Benth Nielsen, Jens Christensen og Niels Benthens Enke {Maren Pedersdatter, Mølgaard} alle af Farre.
33581797.04.30Mikkel Christian Pedersen Søndersthoved Mark Peder Mikkelsen Lene Pedersdatter Søndersthoe Mark. Peder Mikelsen og Lene Pedersdatter Havde 2den Søndag efter Paaske 1 Søn i Kirke Michel Christian kaldet, baaret af Peder Sørensens Kone {Ane Knudsdatter} i Vorslunde. Fadderne vare Peder Sørensen, Enevold Knudsen af Ullerup. Marius Pedersen og Laust Hansen, begge tienende paa Søndersthoe.
NOTITS: Ikke fundet i FT 1801. I FT 1834 i Hedegaard.
33591797.05.17Navnløs pige Neder- Donnerup Peder Thomsen Sidsel Marie Eriksdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Paa christi Himmelfartsdag blev Peder Thomsens af Nederdonrup hans nyefødte pigebarn {Navnløs} otte dage gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6995
NOTITS: Begravet unavngivet 8 dage gammel.
33601797.06.05Karen Jensdatter Bregnhoved Jens Nielsen Volsgaard Maren Larsdatter Breinhoe. Jens Nielsen Volsgaard og Maren Larsdatter Havde 2den Pindze dag en Datter i Kirke Karen kaldet baaret af Niels Tygesens Kone i Giuve: Fadderne vare Niels Tygesen af Giuve, Søren Thygesen og datter Marie af Breinhoe og Niels Andersens {Wongs} Søn {22, Christen Nielsen} ibidem —
33611797.06.25Marie Pedersdatter Hedegaard Peder Jensen Maren Madsdatter Hedegaard! Peder Jensen og Maren Madsdatter havde Dom: 2den p: T. en datter i Kirke Marie kaldet, baaret af Søren {Nielsen} Vestergaars Kone {Mette Johannesdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Niels Madsen af Plouslund {Plougslund, Grene sogn}, Niels Monsen og Kone af Røgberg {?Vorbasse sogn} og Anders {Andersen} Ramskov —
Begravelse nr. 7036
NOTITS: Begravet knap tre år gammel. I 1799 ses et stednavn Røgberg i Vorbasse kirkebog.
33621797.07.23Inger Katrine Madsdatter Vemmelund Mads Pedersen Maren Pedersdatter Vimmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdtr Havde Dom: 6ta p: T. en Datter i Kirke Inger Catrine kaldet baaret af sin Søster Mette Madsdtr. {af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}. Fadderne vare Christen {Christensen?} Omvraae, Jens Smedegaard, Peder Nielsen alle af Neder Donnerup —
33631797.07.30Anne Katrine Poulsdatter Dahl Ulkær Mølle Poul Nielsen Dahl Anne Dorte Pedersdatter Ulkiær Mølle. Povel Nissen Dahl og An Dorthe Pedersdtr Havde Dom 7ma p: T: en Datter i Kirke An Cathrine kaldet baaret af Jomfrue {Johanne Nielsdatter, 23} Kjersgaard paa Brandholm {Brande}. Fadderne vare Anders Christensen og Kone {Kirsten Thomasdatter} fra store Hestlund Anders {Andersen} Ramskou fra Ramskou, og Søren Nielsen fra Lille Hestlund —
NOTITS: Faderen kaldes også Nissen i stedet for Nielsen.
33641797.08.13Mariane Sørensdatter Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter Neder Donnerup. Søren Nielsen og Ane Mortensdtr Havde Dom: 9= p: T: en Datter i Kirke kaldet Mariane, Baaret af Peder {Jensen} Skiøddes Kone {Else Nielsdatter}. Faddere var Søren Nielsen paa Donrup Mark, Anders Pedersen og Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} fra Neder Donnerup.
NOTITS: Søren Nielsen på Donnerup Mark er en anden person end faderen Søren Nielsen Skov i Nederdonnerup.
33651797.09.17Søren Nielsen Give By Niels Sørensen Anne Pedersdatter Gifve. Ane Pedersdattter angivet d 17 Nov Havde Dom: 14 p: T: et uægte Barn i Kirke Søren kaldet baaret af Povel {Nielsen} Dahls Kone {Anne Dorte Pedersdatter} i Ulkiær Mølle. Fadderne vare Frantz Mathiesen af Dørken {Thyregod} Knud Mortensen, Hans Olufsen og Niels Eskildsens {Eskesens} kone {Ane Andersdatter} alle af Ullerup, Til Barnefader blev udlagt Niels Sørensen af Gifve Landsol[.].
33661797.10.01Søren Jørgensen Give By Jørgen Sørensen Karen Olufsdatter Gifve. Jørgen Sørensen og Karen Olufsdatter Havde Dom: 16de p: T: en Søn i Kirke Søren kaldet baaret af Madme Helt Fadderne vare Søren Jørgensen af Gifve og Anders Hansen Stine Christensdtr og Christen Hansens Kone {Maren Madsdatter} alle af Gifve —
33671797.10.15Jørgen Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdtr Havde Dom 18de p: T: en Søn i Kirke Jørgen kaldet baaret af Christiane Magrethe Madsdatter af Uhe {Ringive} Fadderne vare Peder {Mortensen} Øglund, Peder {Sørensen} Lunde, Peder Michelsen af Nyegaard, og Peder Lundes {Sørensen} Kone {Ane Knudsdatter} —
33681797.10.29Niels Thomsen Øgelund Thomas Nielsen Katrine Pedersdatter Øglund. Thomas Nielsen og Cathrine Pedersdatter Havde Dom. 20 p: T: een Søn i Kirke Niels kaldet baaret af Jens {Nielsen} Volsgaards Kone {Maren Larsdatter} i Bregnhoed. Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder {Sørensen} Lunde, Albert Mortensen fra Syndersthoed Mark, An Else Jensdtr fra Vorslunde, —
Begravelse nr. 7165
NOTITS: Begravet 15 år gammel i 1812.
33691797.10.29Poul Jensen Højgaard Jens Poulsen Mette Marie Eriksdatter Høigaard. Jens Povelsen og Mette Marie Erichs datter Havde eodem Die {Dom. 20 p: T:} en Søn i Kirke kaldet Povel, baaret af Hans Sørensen fra Tromborg - Fadderne vare Peder {Nielsen} Bech og Christen Pedersen af Bexgaard, Anders Christensen og An Kirstine Sørensdatter af Høigaard —
33701797.10.29Henrik Rasmussen Donnerup- lund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom. 18 p: T:) blev Hr. (Rasmus) Petersens søn Henrich Rasmus(sen) af Donruplund begravet 9 uger gammel.'}
Begravelse nr. 6999
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 9 uger gammel.
33711797.11.26Anne Margrethe Christensdatter Neder- Donnerup Christen Christensen Anne Laustdatter Nederdonnerup. Christen Christensen og Anne Lauestdtr Havde Dom: 24de p: T: en Datter i Kirke kaldet An Magrete baaret af Mathis Christensens Kone {Ane Jensdatter} fra Grarup i Brande Sogn, Fadderne vare Mathis Christensen fra Grarup, Christian {Eriksen} Skræder, Søren {Nielsen} Schou Peder Mortensens Søn Anders {Pedersen} alle fra Nederdonnerup —
LINK: Mathias og Christen Christensen brødre, ses i dåb 1798 i Brande.
33721797.12.03Hans Jakob Heidemann Sejer Nieman Farre Mølle Klaus Adam Hansen Nieman Elisabet Sejer Farre Mølle. {Klaus Adam Hansen} Nieman og Elisabeth Sejer Havde Dom: 1 Advent een Søn i Kirke Hans Jacob Heidemann Sejer kaldet, baaret af Madme Helt {Anne Katrine Ehnemand} i Gifue. Fadder vare Sr. Rau {Jens Rauff} i Hastrup Mølle, Sr. {Jens Nielsen} Nørskov i Skiærhoved, Niels Andersen {Wong} og Søren Thygesen af Breinhoe —
NOTITS: Faddere er de bedre folk i sognene. Niels Andersen Wong kaldes ikke mere Sr. som tidligere, er gået ned i rang endda under Jens Nielsen Nørskov, som kaldes Sr.
33731797.12.26Anne Marie Olesdatter Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter Farre. Ole Christensen og Mette Chadtrine Sørensdatter Havde 2den Juuledag en Datter i Kirke Ane Marie kaldet Baaret af Søren Christensens Kone {Kirsten Jørgensdatter} i Farre. Fadderne vare Anders {Nielsen} Binnesbøll Christen Anders{..}, Niels Christensen og Peder Nielsen alle af Farre.
Begravelse nr. 7005
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.
33741797.12.31Mathias Jensen Hedegaard Jens Mathiasen Margrethe Laursdatter Hedegaard. Qvinden Magrete Laustdatter Havde Søndagen mellem Juul og Nytaard en uægte Søn i Kirke Mathis kaldet, baaret af Qvindens Søster Kirstine Lauesdtr tjenende i Langelund Mølle. Fadderne vare Niels Sørensen Søren Nielsen, Bennet Lauesen, Hans Christensen alle af Hedegard, Anders Ramskov fra Ramskov. Til Barnefader blev udlagt Jens Mathiesen Handelsmand fra Sønder Kanten — {skrevet i marginen:} Angivet i Colding Amtstue ...
NOTITS: Faderen Jens Mathiasen er handelsmand fra Sønderkanten, altså syd for Give sogn et sted. At moderen kaldes kvinde er normal sprogbrug på den tid, for en kvindelig person, der har fået et barn udenfor ægteskab.
33751798.01.01Birte Marie Sørensdatter Højgaard Søren Sørensen den Yngre Mette Christensdatter Høigaard. Søren Sørensen og Mette Christensdtr Havde Nytaarsdag en Datter i Kirke Birthe Marie kaldet baaret af Søren Sørensen den ældres kone {Birte Pedersdatter} ibid: Fadderne vare Gl: Søren {Sørensen den Ældre} i Høigaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Christen Pedersens 2de Sønner i Bexgaard —
NOTITS: Søren Sørensen den Yngre er 34 år gammel.
33761798.01.01Kirsten Poulsdatter Neder- Donnerup Poul Mathiesen Anne Marie Mortensdatter Navnløs. Povel Mathiesen og An Marie Mortensdtr Havde samme Dag {Nytaarsdag} en Datter i Kirke ved Navn Kirsten baaret af Maren Mortensdtr i Nederdonnerup Faddere vare Søren {Nielsen} Schou, Peder Mortensen Søren Nielsen af N: Donnerup og Mette Madsdtr af Vimmelund {af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}.
NOTITS: Søren Nielsen no. 2 ellers ikke set i Nederdonnerup, måske er han fra Hedegaard eller Hestlund.
33771798.02.04Else Katrine Christensdatter Farre Christen Andersen Smed Anne Poulsdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Dom Invoc:} blev Christen Andersens datter Else Katrine 3 uger gammel jordet af Farre.'}
Begravelse nr. 7001
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 3 uger gammel.
33781798.02.25Troels Knudsen Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde Dom: invoc: en Søn i Kirke Troels kaldet, baaret af Christen Larsens Kone {Kirsten Nielsdatter} fra Enchelund {Enkelund, Thyregod}. Fadderne vare Christian {Nielsen} Skræder af Nyegaard, Peder Johansen af Byllund, Morten {Christensen} af Hesslbierre og Peder Andersens Kone {Mette Marie Larsdatter} i Lunaae {Lønaa, Thyregod}.
NOTITS: Familieforholdene er ikke klare. Stederne i Thyregod er direkte naboer til Nygaard undtagen Enkelund.
33791798.03.11Jørgen Christensen Farre Christen Jørgensen Ellen Nielsdatter Farre. Christen Jørgensen og Ellen {Nielsdatter} Havde 3 Søndag i Faste en Søn i Kirke Jørgen kaldet. Baaret af Peder Johnsens Kone {Louise Jensdatter} i Loftlund Fadderne vare Peder Johnsen af Loftlund, Hans Jensen Niels Joensen Niels Christensens Kone {Maren Christensdatter} og Bodil Christensdtr alle af Farre.
33801798.04.05Dødfødt Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Skiærtorsdag} blev Niels Olesen af Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.'}
Begravelse nr. 7003
33811798.04.29Peder Johansen Give By Johannes Christensen Johanne Pedersdatter Gifue. Johannes Christensen og Johanne Pedersdtr: Havde 3die Søndag efter Paaske en Søn i Kirke Peder kaldet baaret af Jfr: Amalia Friis i Gifskou. Fadderne vare Søren og Christen Madsen, Niels {Nielsen} Bech, Niels Thygesen, Frans Christensen {Givskov} og Maren Sørensdtr alle af Gifve.
33821798.04.29Knud Pedersen Vorslunde Peder Sørensen Ane Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdtr Havde eodem Die {3die Søndag efter Paaske} en Søn i Kirke Knud kaldet, baaret af Mette Madsdtr Fadderne vare, Jens Pedersen og Hust: {Maren Madsdatter} fra Vorslunde, Knud Mortensen og Enevold Knudsen fra Ullerup.
33831798.05.04Margrethe Sørensdatter Donnerup Mark Søren Nielsen Maren Jørgensdatter Donnerup Mark. Søren Nielsen og Maren Jørgensdtr Havde 4de Fredag efter Paaske en Datter i Kirke Margrethe kaldet, Baaret af Søren {Nielsen} Schous Kone {Ane Mortensdatter} i Nederdonnerup. Fadderne vare Søren {Nielsen} Schou Jens Nielsen fra N: Donnerup, Pigen Ane Marie fra Donnerup {Donneruplund?} og Knud Jørgensen fra Store Hestlund.
33841798.05.13Morten Jakobsen Skov Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter Gifue. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: Rogate en Søn i Kirke kaldet Morten baaret af Anders {Christensen} Hestlunds Kone {Kirsten Thomasdatter} Faderne vare Jens {Christensen} Skov fra Hestlund {Store} Johannes Christensen, Christen Madsen, Niels {Jensen} Eskov {Egeskov} og Karen Pedersdatter af Gifue, saavelsom Frantz Christensen fra Donnerup {Donneruplund}.
NOTITS: Død 27. April 1857 ved søn Jacob Mortensen Skov i Farre. Moderen Maren er datter af Christen Christensen Skov, kaldes selv undertide Skov og hendes mand, faderen, Jakob Mortensen bliver også senere kaldet Skov.
33851798.05.17Sidsel Marie Sørensdatter Hedegaard Søren Nielsen Vestergaard Mette Johannesdatter Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johannesdtr Havde Fest: Asc: Xti: en Datter til Daaben Zidsel Marie Baaret af Peder Jensens Kone {Maren Madsdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Peder Johansen i Byllund, Hans {Christensen} Hag, Niels Laursen, Benth Laursen og Hst: {Kirsten Nielsdatter} alle af Hedegaard.
33861798.06.03Karen Marie Pedersdatter Donnerup Mark Peder Nielsen Else Poulsdatter Donnerup Mark. Peder Nielsen og Else Povelsdtr Havde Dom: Trinit: en Datter i Kirke Karen Marie kaldet, Baaret af Fredriks {Madsens} Kone {Ane Margrethe Pedersdatter} fra Tyregod {By}, Fadderne vare Fredrik {Madsen} fra Tyregod Peder Johansen fra Bexgaard, Søren Nielsen fra Hedegaard, og Peder Mortensens Søn {17c, Anders Pedersen} i N: Donnerup.
NOTITS: Familieforhold uklare.
33871798.06.24Anders Pedersen Farre Peder Christensen Anne Andersdatter Gl: Mølle. Peder Christensen og Ane Annesdtr {Andersdatter} Havde 3die Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke Annes {Anders} kaldet - Fadderne vare Annes {Anders} Bindesbøl, Christen {Andersen} Smed. Benth Nielsen alle af Farre, unge Veste {Vestesen} af Steenberglund, og Niels Jensens {Egeskovs} Hustrue {Karen Pedersdatter} af Giufue {By}.
NOTITS: Niels Jensen Egeskov og Karen Pedersdatter er trolovede, men ikke viet endnu. Før i tiden skreves så ofte "Kæreste".
33881798.07.08Niels Albertsen Søndersthoved Mark Albert Mortensen Maren Pedersdatter Søndersthoved Mark. Albert Mortensen og Maren Pedersdtr Havde 5te Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke kaldet Niels Baaren af Peder {Sørensens} Lundes Kone {Ane Knudsdatter} Faderne vare Peder Mortensen {Øgelund}, Peder {Sørensen} Lunde {dvs. Vorslunde}, Anders {Andersen} Ramschou, og Jacob Mortensen Giufve {By}, samt Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdattter}.
NOTITS: Moderen er født i Øgelund, hvor Albert og Maren først bor et års tid efter deres vielse, derfor de mange faddere derfra.
33891798.07.08Jens Christensen Neder- Donnerup Christen Eriksen Maren Jensdattter Nederdonnerup. Chistian Eriksen og Maren Jensdatter Havde eodem die {5te Søndag efter Trinit:} en Søn i Kirke Jens kaldet, baaren af Mette Madsdtr; Faderne vare: Niels Jensen {Egeskov, Give By}, Mads {Pedersen} Vimmelund, Christen {Christensen} Overmark, Søren {Nielsen} Schou fra Nederdonnerup, og Mette Erichsdtr fra Schierhoed.
Begravelse nr. 7017
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
33901798.07.22Mette Katrine Enevoldsdatter Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter Ullerup! Enevold Knudsen og Johanne Andersdtr Havde Dom: 7 p: T: en Datter i Kirke ved Navn Mette Cathrine baaren af Mads {Pedersen} Vimmelunds Kone {Maren Pedersdatter}. Faderne vare Mads {Pedersen} Vimmelund Peder Sørensen af Vorslunde, Knud Mortensen, Niels Jensen fra Ullerup Peder Andersen og Hustrue {Mette Marie Larsdatter} af Lunaae {Lønaa, Thyregod}.
33911798.10.07Søren Andersen Højgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter Høigaard. Annes {Anders} Christensen og Mette Marie Sørensdtr Havde 18 Søndag p. Tinrit: en Søn i Kirke ved Navn Søren baaret af Gl: Sørens {Sørensens} Kone {Birte Pedersdatter} i Høigaard. Faddere Hans Christensen fra Lille Moesgaard {Thyregod}, Jens Hansen fra Sillesthoed, Søren Christensen paa Donnerup {Donneruplund}, og Mette Eriksdtr.
33921798.10.14Peder Christensen Bæksgaard Christen Hansen Maren? Madsdatter?  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 19 Søndag efter Trinit: blev Christen Hansen fra Bexgaard hans nyefødte søn Peder begravet.'}
Begravelse nr. 7008
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet få dage gammel. Moderens navn usikker fra FT 1801 Give By.
33931798.10.28Christen Almstok Nielsen Farre Niels Christensen Maren Christensdatter Farre! Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde 21de Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke Christen Almstok kaldet Baaret af Niels Villarsens Kone {Johanne Pedersdatter} i Farre. Faderne vare Niels {Nielsen} Bech Niels Villarsen, Jens Christensens {Inger Thygesdatter} og Niels Andersens Koner {Dorte Sørensdatter} sammesteds fra.
Begravelse nr. 7011
NOTITS: Oprrimeret, begravet 18 uger gammel. Moderen Maren Christensdatter er født i Lille Almstok, Vorbasse sogn, derfra opkaldelsen.
33941798.10.28Else Pedersdatter Nygaard Peder Mikkelsen Lene Pedersdatter Nyegaard. Peder Michelsen og Leene Pedersdtr Havde Ditto Dato {21de Søndag efter Trinit:} en Datter i Kirke kaldet Else baaret af Mads {Pedersen} Vimmelunds Datter Mette {Madsdatter, 22c} Faderne vare Mads {Pedersen} Vimmelund, Peder {Sørensen} Lunde {Vorslunde}, Peder {Mortensen} Øgelund, Knud {Sørensen} Nyegaard og Enevold Knudsens Kone {Johanne Andersdatter} i Ullerup.
Begravelse nr. 7012
NOTITS: Begravet 18 uger gammel, ligget ihjel.
33951798.11.04Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde 22de Søndag p. T. en Datter ved Navn An Marie i Kirke, Baaren af Peder Nielsens Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørskov {Lindeballe}. Fadderne vare Christen {Andersen} Smed og Kone {Anne Poulsdatter} Ole Christensen og Kone {Mette Katrine Sørensdatter} samt Niels Bech alle fra Farre.
33961798.11.04Christen Hansen Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Hedegaard. Hans Christensen {Hag} og Maren Jacobsdtr Havde ditto Dato {22de Søndag p. T.} en Søn Christen i Kirke baaren af Jens Jacobsens Kone {Ellen Knudsdatter} i Baggeskou {Sønder Omme}. Faderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard, Peder Jensen, og Bennet Lauesens Kone {Sidsel Kirstine Nielsdatter} i Hedegaard samt Jens Jacobsen af Baggeskou {Baggesgaard, Sønder Omme}.
NOTITS: Moderen Maren Jakobsdatter og hendes bror Jens er født i Vad, Grindsted.
33971798.12.16Søren Sørensen Farre Søren Jensen Margrethe Jakobsdatter Farre. Søren Jensen og Magrethe Jacobsdtr Havde 3 Advents Søndag /: 16de Decmb :/ en Søn i Kirke Søren kaldet, baaren af Jens Grydermands Kone i Farre. Fadderne vare Jens Christensen Niels Andersen. Benth Nielsen og Kone {Marie Johannesdatter} alle af Farre.
NOTITS: Hvis Jens Grydermand er Jens Christensen spørger man sig hvorfor samme mand skrives på to forskellige måder i samme dåb. Der findes i FT 1801 kun en Jens i Farre nemlig Jens Christensen,43 gift med Magdalene Pedersdatter, 39.
33981799.01.13Lars Andersen Bregnhoved Anders Johansen Else Larsdatter Breinhoe. Anders Johansen og Else Lars Datter havde 1 Søndag efter H: 3 K: /: 13 Jan :/ en Søn i Kirke Lars kaldet baaren af Niels Andersens {Wongs} datter Maren {Nielsdatter} i Bregenhoe, Fadderne vare Jørgen {Johansen} Sillesthoed, John {Pedersen} ibid: og Hustrue {Maren Thomasdatter} Jens {Nielsen} Olesgaards {Volsgaards} Kone {Maren Larsdatter} i Bregenhoed og Jørgens {Johansens} {Mette Jakobsdatter} i Silleshoed.
NOTITS: Ikke kendt om Maren og Else Larsdatter, moderen, er søstre. Man bemærker, at kirkebogsskriveren ikke kender navnene i sognet for han skriver Olesgaard for Volsgaard.
33991799.01.13Ole Jørgensen Give By Jørgen Sørensen Karen Olufsdatter Giufve. Jørgen Sørensen og Karen Olufsdtr Havde Dito Dato {1 Søndag efter H: 3 k:} en Søn Ole kaldet, baaren af Maren Jacobsen i Dørken. Faddere Anders {Hansen?} Bank, Niels {Jensen} Egeskov Jess Andersen og Christen Madsens Datter {24, Ane Kistine Christensdatter} alle af Giufve.
NOTITS: Han ses ikke i FT 1801 i Give By, hvor forældrene har to andre børn Søren og Ane Marie. Formodet død.
34001799.03.25Mads Christian Pedersen Hedegaard Peder Jensen Maren Madsdatter Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdatter Havde eodem die {Palme Søndag} en Søn i Kirke, Mads Christian i Kirke Baaret af Anders {Andersen} Ramskou. Fadderne vare Mads {Christensen} Enkelund, Hans {Christensen} Hag, Søren {Nielsen} og Niels {Sørensen} Vestergaard alle af Hedegaard.
34011799.03.25Niels Christensen Farre Christen Andersen Smed Anne Poulsdatter Farre. Christen {Andersen} Smed og Anna Povelsdtr Havde eodem Die {2den Paaskedag} en Søn i Kirke, Niels kaldet, baaret af Benth Nielsens Kone {Marie Johannesdatter} i Farre Mølgaard Fadderne vare, Skibs Niels, Niels Andersen, Oluf Christensen, Niels Christensen og Kone {Karen Christensdatter} ale af Farre.
34021799.04.07Kirstine Marie Vestesdatter Stenbjerglund Veste Vestesen den Unge Mette Kirstine Christensdatter Stenbjerglund. Veste Vestesen og Mette Kierstine Christensdtr Havde 2den Søndag efter Paasken en datter Kirsten i Kirke baaren af Jess Andersens Kone {Barbara Vestesdatter} i Giufue. Fadderne vare Jess {Andersen} af Giufue, Henrik Jensen, Christen Knudsen og Skibs Niels af Farre, Peder Christensen Gl: Mølle, og Benth Nielsens Kone {Marie Johannesdatter} af Mølgaard.
34031799.04.19Maren Kirstine Jensdatter Hestlund- Store Jens Christensen Skov Birte Christensdatter Stor Hestlund. Jens {Christensen} Schou og afdøde Hust: Birthe Christendtr Havde almindel: Bededag en Datter i Kirke Maren Kirstine kaldet Baaret af {Peder Reenberg} Heltes Kone {Anne Katrine Ehnemann} Fadderne vare Oluf Christian {Christensen} og Søren Fransen af Jested {Jedsted, Vilslev sogn}, Peder {Christensen} Donnerup af Bøllund, Niels Andersen {Wong} og Søn {24, Christen Nielsen} af Breinhoed.
LINK: Moderen Birte Christensdatters begravelse samme dag.
34041799.05.02Jens Nielsen Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter  [Giufue]. Niels Jensen og Karen Pedersdtr Havde [T]: A: X: {Ascensio Christi} en Søn i Kirke Jens kaldet Baaret af {Kirstine} Sophie Friderichdtr. Fadderne var Ib Jensen fra Omvraae {Sønder Omme}, Jens Nielsen, Anders Hansen og Jørgen Sørensen alle af Giufue —
34051799.05.13Dorte Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde 2den Pintze Dag en Datter ved navn Dorthe i Kirke, baaret af Ane Marie Christensen i Ulkiær Mølle, Fadderne vare, Hans Brodersen ibid: Anders {Christensen} Heslund, Anders {Andersen} Ramskov, Peder Jensen af Hedegaard og Søren {Nielsen} Lille Hestlunds Kone {Anne Christensdatter}.
34061799.05.13Dødfødt Donneruplund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Eodem die {2den Pintzedag} blev Sr: {Rasmus} Petersens dødfødte pigebarn jordet.'}
Begravelse nr. 7018
34071799.05.19Jens Jensen Ullerup Jens Jensen Maren Larsdatter Ullerup. Jens Jensen og Maren Larsdtr Havde Dom: Trinit: en Søn Jens i Kirke baaret af Ingeborg Lars datter fra Ulkinde {Ringive}. Fadderne Jens Jørgensen, Envold Knudsen, Niels Olufsen og Hust: {Sidsel Frandsdatter} Niels Eskildsen og Hust. {Anne Andersdatter} alle af Ullerup.
Begravelse nr. 7020
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
34081799.06.09Henrik Ernst Frederiksen Bjerrum Søndersthoved Frederik Christian Bjerrum Dorte Katrine Hansen Syndersthoed. Hr. {Frederik Christian} Bjerrum og Dorthe Cathrine Hansen Havde 3die Søndag efter Trinit: en Søn Henrich Ernst i Kirke, baaret af Madme Christensen {Christensce? Kender?} i Vester Mølle. Sr. Nø[rskou]. Langelund {Ringive} Møller Abraham {Jessen Hoger}, Sr. {Frederik Ernst} Rechnagel i Giufve, Sr. {Rasmus} Petersen paa DonnerupL; og Sr. {Christen} Christensen fra Vester Mølle, samt Jfr Lovise Mallie fra Præstegaarden —
34091799.07.14Anne Marie Olufsdatter Farre Oluf Christensen Mette Katrine Sørensdatter Farre. Oluf Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr Havde Dom 8tava p. Trinit: en Datter Anne Marie kaldet i Kirke. Fadderne vare Niels Christensen, Christen {Andersen} Smed, Niels Andersen og Hust: {Dorte Sørensdatter} og Benth Nielsen alle af Farre. Barnet blev baaret af Søren Sørensens Kone {Karen Thomasdatter} i Ørensholdt {Øster Nykirke} —
34101799.08.04Søren Pedersen Bøllund Peder Johansen Maren Nielsdatter Byllund. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde 11te Søndag en Søn Søren i Kirke, Baaret af Peder {Christensen Donnerups Datter, Birthe Marie {Pedersdatter}, Fadderne vare Knud {Sørensen} Nygaard, Niels {Sørensen} Vestergaard i Hedegaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Peder Nielsen i Møldamhuus og Karen Nielsdtr af Hedegaard —
34111799.11.03Mette Marie Nielsdatter Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter Ullerup. Niels Olufsen og Zidsel Fransdatter: Havde 24de Søndag p: T: en Datter Mette Marie kaldet Baaret af Knud {Sørensen} Nygaards Kone {Johanne Olesdatter}, Fadderne vare Knud {Sørensen} Nygaard, Mathis Fransen og Hans Olesen af Dørken {Thyregod} samt Knud Mortensen af Ullerup —
34121799.11.24Peder Johannes Ditlev Brodersen Ulkær Mølle Hans Brodersen Margrethe Katrine Bilesdatter? Ulkiær Mølle. Hans Brodersen og Magrethe Cathrine {Bilesdatter?} Havde 27de Søndag p: T: en Søn Peder Johannes Ditlev i Kirke Baaret af Jfr Mallie fra Nyekirke. Faddere vare Hr. {Frederik Christian} Bjerrum fra Syndersthoved, Anders Christensen fra Store Hestlund, og Mads og Søren Nielsen begge fra Lille Hestlund.
Begravelse nr. 7035
NOTITS: Begravet ½ år gammel.
34131799.11.24Kirsten Marie Sørensdatter Højgaard Søren Sørensen den Yngre Mette Christensdatter Høigaard. Unge Søren Sørensen og Metten Christensdtr Havde eodem Die{27de Søndag p: T:} en Datter Kirsten Marie i Kirke baaren af Christen Pedersens Kone {Karen Jensdatter} i Langkiær {Brande}. Fadderne vare, Anders Christensen af Høigaard, Gl: Søren {Sørensen} ibid:, Hans {Sørensen} Tromborg, Christen {Nielsen} og Peder Bak begge af Bexgaard.
34141799.12.26Abraham Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdtr Havde 2den Juule Dag en Søn Abraham i Kirke baaret af Mads Jørgensens Datter Christiane {Madsdatter} fra Uhe {Ringive}, Fadderne vare: Peder {Sørensen} Lunde, Thomas {Nielsen} Øgelund og Hust: {Anne Katrine Pedersdatter}, Peder {Mortensen} Øgelund og Christopher {Jensen} Nørskov fra Schierhoed —
34151799.12.26Gyde Christensen Ullerup Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Ullerup. Christen Pedersen og An Dorthe Hansdtr Havde samme Dag {2den Juule Dag} et Barn Gyde i Kirke, baaret af Peder Andersens Kone i Lynaae {Lønaa, Thyregod}, Fadderne vare Peder Andersen ibid: Jens Jensen, Je[ns?] Villarsen og Niels Povelsens Kone alle af Ullerup:
34161800.01.10Else Pedersdatter Nygaard Peder Mikkelsen Magdalene Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Eod: die {Fastelavns Søndag} blev Peder Michelsens dødfunden datter Else en 6 uger Gl: jordet.'}
Begravelse nr. 7028
NOTITS: Hjemmedøbt. Fødseldato tilbageregnet fra alder 6 uger ved begravelsen.
34171800.02.02Simon Christensen Farre Christen Simonsen Barke Sørensdatter Farre. Christen Simonsen og [.....] Sørensdatter havde 4de Søndag p: Epiph: en søn Simon i Kirke. Baaren af Christen {Andersen} Smeds Kone {Anne Poulsdatter} i Farre. Faddere vare Henrik Jensen, Christen {Andersen} Smed, Jens Christensen og Oluf Christensens Hust: {Mette Katrine Sørensdatter} alle af Farre.
NOTITS: Må være død 1801-05, for de døber i 1806 igen en søn Simon. Moderens navn meget tydeligt Barke fra hendes 2. vielse 1811.
34181800.02.23Johanne Klausdatter Niemann Farre Mølle Klaus Adam Hansen Niemann Elisabet Sejer {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Eod: die {4de Søndag p: Epiph:} blev Mad: {Klaus} Niemans {Elisabet Sejers} datter Johanne 2 timer Gl: jordet.'}
Begravelse nr. 7026
NOTITS: Hjemmedøbt. Døde 2 timer gammel.
34191800.02.23Karen Johanne Bentsdatter Farre Bent Nielsen Maren Johannesdatter Farre Mølgaard. Benth Nielsen og Maren Johannesdtr Havde samme Dag {4de Søndag p: Epiph:} en Datter Karen Johanne kaldet i Kirke, Baaren af sin faster Karen Marie {Nielsdatter} i Hvolgrd {Langskov sogn} Fadderne var Johannes {Bentsen} fra Styvel {Jelling], Skibs Niels, Christen {Andersen} Smed og Kone {Anne Poulsdatter} fra Farre, samt Peder Christensen af Gl: Mølle.
Begravelse nr. 7034
34201800.03.02Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Christensen Maren Christensdatter Farre. Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde 1ste S: i Faste en Datter ved Navn Ane Marie i Kirke baaret af Ole Christensens Kone {Mette Katrine Sørensdatter} i Farre. Fadderne vare Niels Villarsen, Niels {Nielsen} Bech fra Farre og Niels Iversen af Tornumgrd.
34211800.04.14Christian Frederik Rechnagel Give By Friderich Rechnagel Juliane Dorte Friis Giufve. Fridrik Rechnagel og Juliane Dorthe Friis Havde 2den Paaskedag en Søn Christian Fridrik i Kirke. Baaret af Christen {Jensen} Utofts Kone {Kirsten Jensdatter} i Omvraa {Sønder Omme}. Fadderne vare Johannes Christensen, Jacob Mortensen og Christen Madsen af Giufve og Anders Jensen samt Jørgen Christensen af Giufskou —
LINK: Christen Jensen Utoft.
34221800.05.11Karen Markusdatter Bregnhoved Markus Pedersen Else Jensdatter Breinhoed. Marius {døbt Markus} Pedersen og Else Jensdtr havde 4de Søndag eft: Paasken en Datter Karen i Kirke Baaret af Peder {Sørensen} Øgelunds Kone {Birte Jørgensdatter}. Fadderne vare Peder {Mortensen} og Thomas {Nielsen} Øgelund Peder Sørensen i Vorslunde Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} i Breinhoed og Christen Nielsen ibid —
34231800.05.11Anne Nielsdatter Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde dito dato {4de Søndag eft: Paasken} en Datter Ane i Kirke, baaren af Gravers Clausens Kone {Mette Marie Henriksdatter} i Farre, Fadderne vare Ole Christensen, Henrik Jensen og Christen {Andersen} Smed af Farre. Benth Nielsen af Mølgrd og Peder Christensens Kone {Anne Andersdatter} af Gl: Mølle —
34241800.06.01Anne Birgitte Andersdatter Hestlund- Store Anders Christensen Kirsten Thomadsdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Store Hestlund. Anders Christensen og Kirsten Thomasdatter havde omkring juni 1800 en datter i kirke Anne Birgitte '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen" over fødte personer, der ikke findes i de autoriserede bøger. Datoen her skal ses med skepsis, den regulære kirkebog blev ført indtil august 1800, hvor denne dåb skulle have stået. Det er sandsynligt at dåben var efter august 1800, men vidnerne siger fem år senere juni 1800.
34251800.06.01Christen Knudsen Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nygaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdatter havde omkring 1. juni 1800 en søn i kirke Christen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Datoen her skal ses med skepsis, den regulære kirkebog blev ført indtil august 1800, hvor denne dåb skulle have stået. Det er sandsynligt at dåben var efter august 1800, men vidnerne siger fem år senere juni 1800.
34261800.06.02Maren Donnerup Andersdatter Givskov Anders Jensen Egeskov Kirstine Sophie Rechnagel Giufskou. Anders Jensen og Kristine Sohie Rechnagel — Havde 2den Pintze dag en Datter Maren Donnerup i Kirke. Baaren af Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter Skov} i Giufve. Faddere vare Sr: {Frederik} Rechnagel i Giufskou, Jacob Mortensen og Niels Jensen {Egeskov} fra Giufvue, Jens Nørskovs Søn {Christoffer 26, eller Johannes 23} og Volborg Jørgensdtr samt Jørgen Christensens Kone {Ane Marie Bertelsdatter} i Giufskou — {Seddel i kirkebogen:} Fest: 2: Pentecost: 1800 havde Anders Jensen Eeschou og Sophia Friderichs Datter af Gifschou en Datter i Kirke kaldet Maren Donnerup, baret af Jacob {Mortensen} Schous Kone {Maren Christensdatter Skov} i Giufve, Fadderne vare Friderich Rechnagel i Gifschou, Ib Jensen, og Jørgen Christensen ibidem, samt Jacob Mortensen af Giufve. —
NOTITS: Datteren er opkaldt efter morfaderen Frederik Rechnagels 2. kone Maren Christensdatter Donnerup, der var død tre år før i 1797, hun var stedmor til moderen. Der er to indføjelser til denne dåb. Den normale i kirkebogen (degnens?) og en indlagt seddel i kirkebogen, der kunne se ud som præstens. De afviger noget fra hverandre. Ib Jensen er kun på sedlen, det er uklart, om det er Jørgen Christensen eller hans kone Ane Marie Bertelsdatter, der er fadder. Alle personer fra begge indførelser anføres.
34271800.06.02Anne Hansdatter Bæksgaard Hans Christensen Anne Kirstine Sørensdatter  {Seddel i kirkebogen:} Dito Dato {Fest: 2: Pentecost:} Havde Hans Christensen og An Kirstine Sørens Datter af Bexgaard en Datter i Kirke kaldet Anna, Baaren af Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} i Nederdonnerup, Fadderne vare, Jens Nielsen af Nederdonnerup Unge Søren Sørensen, og Anders Christensen af Højgaard samt Zidsel Peders Datter af Bexgaard.
34281800.06.18Laust Christensen Neder- Donnerup Christen Christensen Ane Larsdatter Nederdonnerup. Christen Christensen og Ane Larsdatter Havde 5 Søndag eft: Paaske en Søn Lauest i Kirke, baaret af Lars Lauesens Kone {Ane Marie Nielsdatter} i Hiortsvang {Linnerup sogn}. Fadderne vare Niels {Olesen} Refsgrd {Nederdonnerup} Lars Lauesen fra Hiortsvang {Linnerup}, Søren {Nielsen} Schou og Peder Mortensen Kone {Ane Jørgensdatter} begge af Neder Donnerup —
34291800.06.22Knud Enevoldsen Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter  Ullerup. Enevold Knudsen og hustru Johanne Andersdatter Havde 2den Søndag efter Trefoldighed en Søn i Kirke som blev kaldet Knud, Baaren af Knud Sørensens Hustrue {Johanne Olesdatter} i Nyegaard: Fadderne vare Knud {Sørensen} Nyegaard, Peder {Sørensen} Lunde og kone {Ane Knudsdatter}, Jens Jørgensen og Jens Jensen begge af Ullerup.
34301800.06.25Christiane Jensdatter Neder- Donnerup Jens Poulsen Mette Marie Eriksdatter Nederdonnerup. Jens Povelsen og Mette Marie Erichsdatter Havde 6te Søndag efter Paaske en Datter i Kirke kaldet Christiane baaret af Niels {Olesen} Refsgrds Kone {Mette Pedersdatter}. Fadderne vare Christen {Eriksen} Skræder Niels {Olesen} Refsgrd Søren {Nielsen} Schou af Nederdonnerup samt begge Hans {Hansen} Bankes Sønner Anders og Chritian af Giufve —
34311800.07.15Anne Marie Jørgensdatter Give By Jørgen Sørensen Karen Olufsdatter Give. Jørgen Jørgensen og Karen Olufsdtr Havde 1ste Søndag efter Trefoldighed en Datter Anne Marie i Kirke baaret af Mandens Søster i Østehoe {Østerhoved, Givskud}. Faddere Niels Jensen og Hustru {Karen Pedersdatter}, Jørgen Sørensen Jacob {Mortensen} Skov og Hstru {Maren Christensdatter Skov}.
34321800.08.24Mariane Poulsdatter Neder- Donnerup Poul Mathiesen Ane Marie Mortensdatter Navnløs. Pouel Mathiesen og Ane Marie Mortensdtr havde den 11te Søndag efter Trefoldighed en Datter i Kirke som blev kaldet Mariane baaret af Christen Christensens Kone {Ane Laursdatter} paa Nederdonnerup Overm[.] Fadderne vare Jens og Søren {Nielsen} Skov samt Peder Mortensen alle af Nederdonnerup.
34331800.10.01Karen Frandsdatter Farre Frands Christensen Karen Marie Rasmusdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Frands Christensen og Karen Marie Rasmusdatter havde omkring juli 1800 en datter i kirke Karen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Ingen vidner nævnt. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34341800.10.01Oluf Christian Jensen Mosgaard- Store Jens Olufsen Ane Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Store Mosgaard. Jens Olufsen og Ane Christensdatter havde aaret 1800 en søn i kirke Oluf Christian '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres søn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34351800.10.01Mette Vestesdatter Vorslunde Veste Samuelsen Johanne Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Vorslunde. Veste Samuelsen og Johanne Pedersdatter havde aaret 1800 en datter i kirke Mette '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres Børn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34361800.10.01Ruth? Thomasdatter Øgelund Thomas Nielsen Katrine Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Øgelund. Thomas Nielsen og Katrine Pedersdatter havde aaret 1800 en datter i kirke Ruth? '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres Børn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34371800.11.01Anne Kirstine Nielsdatter Farre Niels Christensen Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: Farre. Niels Christensen og Maren Christensdatter havde omkring november 1800 en datter i kirke Anne Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34381801.04.01Laust Hansen Neder- Donnerup Hans Christensen Hage Maren Jakobsdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Hans Christensen Hage og Maren Jacobsdatter have omkring april 1801 en søn i kirke Laust. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34391801.04.01Niels Hansen Ullerup Hans Nielsen Karen Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Hans Nielsen og Karen Nielsdatter havde omkring april 1801 en søn i kirke Niels. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34401801.06.01Søren Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1808: '3die sønd. eft. Trinit, 18de Juny. Niels Andersens søn Søren i Farre, som drucnede i en liirgrav paa Farre Mark. 7 aar.'}
Begravelse nr. 7122
NOTITS: Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34411801.07.01Peder Morten Albertsen Søndersthoved Mark Albert Christian Mortensen Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1834: 1801c Albert Mortensen og Maren Pedersdatter af Søndersthoved Mark en søn i kirke Peder Morten. }
NOTITS: Se FT 1834. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34421801.08.01Anne Marie Andersdatter Give By Anders Hansen Bank Mette Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1819: 'No. 4 død 12. September begravet 19. September Ane Marie Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Mette Mortensdatter af Give {By}. 18 Aar 1 maaned og 2 dage.'}
Begravelse nr. 7250
NOTITS: Begravet 18 år gammel. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34431801.09.01Christen Andersen Bæksgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bæksgaard. Anders Christensen og Mette Marie Sørensdatter havde omkring september 1801 en søn i kirke Christen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34441801.12.01Anne Katrine Christensdatter Farre Christen Sørensen Bente Sørensdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Christen Sørensen og Bente Sørensdatter havde omkring december 1801 en datter i kirke Anne Katrine .'}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34451801.12.01Inger Jensdatter Farre Jens Christensen Lene Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Jens Christensen og Lene Pedersdatter havde omkring december 1801 en datter i kirke Inger. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34461801.12.01Søren Madsen Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter havde omkring december 1801 en søn i kirke Søren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34471802.01.01Anders Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Niels Andersen og Dorte Sørensdatter havde omkring januar 1802 en søn i kirke Anders. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrendtlig, ikke eksakt.
34481802.02.01Jens Ibsen Hestlund Ib Jensen Margrethe Laustdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Grønborg, Hestlund. Ib Jensen og Margrethe Laustdatter havde omkring februar 1802 en søn i kirke Jens. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34491802.03.01Frederikke Andersdatter Givskov Anders Jensen Egeskov Christine Sophie Rechnagel {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Givskov. Anders Jensen Egeskov og Christine Sophie Rechnagel havde omkring marts 1802 en datter i kirke Frederikke. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34501802.04.01Peder Nielsen Ullerup Niels Eskildsen Anne Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Niels Eskildsen og Anne Andersdatter havde omkring april 1802 en søn i kirke Peder. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34511802.05.01Anne Johanne Christensdatter Give By Christen Christensen Overmark Anne Lauridsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: '´Give By. Christen Christensen Overmark og Anne Lauridsdatter havde omkring maj 1802 en datter i kirke Anne Johanne. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Navnet Overmark kommer egentlig fra Nederdonnerup, hvor Christen Christensen først boede, men følger ham her til Give By.
34521802.05.01Birte Marie Christensdatter Bregnhoved Christen Nielsen Karen Pedersdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bregnhoved. Christen Nielsen og Karen Pedersdatter havde omkring maj 1802 en datter i kirke Birte Marie. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
19691802.07.01Ole Hansen Højgaard Hans Olesen Skrædder Maren Villadsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 og FT 1845: 'Hans Olesen og Maren Villadsdatter havde 1802c en søn i kirke Ole.'}
NOTITS: Han er ud fra FT 1845 født i Give sogn, både FT 1845 og FT 1834 regnes tilbage til født i 1802c. At faderen skulle være Hans Olesen følger af: 1. første søn opkaldt efter farfaderen, 2. begge er skræddere. Ole Hansen bosætter sig på Give Bys Mark.
19511802.07.01Laurs Nielsen Vorslunde Vorslunde Niels Laursen Johanne Jørgensdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1840 Grarup, Brande: 'Niels Laursen og Johanne Jørgensdatter i Lille Vorslunde havde 1802c en søn i kirke Laurs.'}
NOTITS: Han er ud fra FT 1845 født i Give sogn, fødeåret 1802c fra alder 38 i 1840. Og første søn skal jo hede Laurs.
34531802.08.01Anders Enevoldsen Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Enevold Knudsen og Johanne Andersdatter havde omkring august 1802 en søn i kirke Anders. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34541802.09.01Jørgen Pedersen Sillesthoved Peder Else Katrine Hansdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1819: 'No. 11 død 25. December begravet 1. Januar 1819 Jørgen Pedersen. Steddattersøn af Jørgen Johansen af Sillesthoed. 16¼ Aar.'}
Begravelse nr. 7245
NOTITS: Begravet 16 år gammel i 1819. Han er sikkert født uden for ægteskab. Moderen kunne evt. være søsteren Karen. Karen og Else Katrine er døtre af Hans Pedersen Bank og Maren Jakobsdatter, der gifter sig anden gang med Jørgen Johansen.
34551802.10.01Maren Bentsdatter Farre Bent Nielsen Maren Johannesdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre Mølgaard. Bent Nielsen og Maren Johannesdatter havde omkring oktober 1802 en datter i kirke Maren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34561802.12.01? Bennets /en /datter Neder- Donnerup Bennet Sørensen Maren Jensdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Bennet Sørensen og Maren Jensdatter havde omkring december 1802 et barn i kirke ? .'}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34571803.01.01Frederikke Pedersdatter Give By Peder Hedegaard Else Poulsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Peder Hedegaard og Else Poulsdatter havde omkring januar 1803 en datter i kirke Frederikke. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34581803.03.01Mette Kirstine Hansdatter Ullerup Hans Nielsen Karen Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Hans Nielsen og Karen Nielsdatter havde omkring marts 1803 en datter i kirke Mette Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34591803.07.01Sidsel Knudsdatter Nygaard Knud Sørensen Nygaard Johanne Olufsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nygaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdatter havde omkring juli 1803 en datter i kirke Sidsel. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34601803.07.01Christen Sørensen  Søren  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 1 død 12. Januar (1820) begravet 30. Januar Christen Sørensen Almisselem liciteret ind hos Gaardmand Niels Sørensen Skov af Neder Donnerup. 16½ Aar.'}
Begravelse nr. 7262
NOTITS: Begravet 16½ år gammel i 1820. Må være født i Give sogn, ellers ville sognet ikke betale Niels Sørensen Skov for at have ham. Forældrene ikke kendte.
34611803.07.01Niels Severin Frederiksen Bjerrum Søndersthoved Frederik Christian Bjerrum Dorte Katrine Hansen  {REKONSTRUKTION: fra faderens skifte 1805 i Thyregod: 1803c Frederik Christian Bjerrum og Dorte Katrine Hansen af Søndersthoved en søn i kirke Niels Severin. }
NOTITS: Han er i skiftet 2 år gammel. Familien boede 1796-1804 på Søndersthoved.
34621803.08.01Anne Nielsdatter Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Niels Jensen Egeskov og Karen Pedersdatter havde omkring august 1803 en datter i kirke Anne. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34631803.09.23Ole Andersen Neder- Donnerup Anders Olesen Kirsten Troelsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1870: 'Nederdonnerup. Anders Olesen og Kirsten Troelsdatter havde omkring oktober 1803 en søn i kirke Ole. '}
NOTITS: Se Jens Peter Hansen: "Landsbyen Sønder Kollemorten", 1998, Spøttrup. U-fortegnelsen s. 38 Nr. 3. Fødselsdato fra FT 1870 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke. Desuden døbes broderen Troels 14. juni 1807 af Nederdonnerup. Moderen Kirsten Troelsdatter er født i Give By 1781.
LINK: Familien Kirsten Troelsdatter med Anders Olesen (se et stykke nede på siden).
34641803.10.01Maren Hansdatter Neder- Donnerup Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Hans Christensen Hage og Maren Jakobsdatter havde omkring oktober 1803 en datter i kirke Maren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34651803.10.01Lorents Andersen Give By Anders Hansen Bank Mette Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Give By. Anders Hansen Banch og Mette Mortensdatter havde i 1803 en søn i kirke Lorents. '}
Begravelse nr. 7253
NOTITS: Begravet 16 år gammel i 1819.
34661804.01.01Jens Christian Jensen Bøllund Jens Hermand Jensen Nørskov Anne Kirstine Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bøllund. Jens Hermand Jensen Nørskov og Ane Kirstine Christensdatter havde omkring januar 1804 en søn i kirke Jens Christian. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34671804.03.01Erik Jensen Give By Jens Poulsen Mette Marie Eriksdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Jens Poulsen og Mette Marie Eriksdatter have omkring marts 1804 en søn i kirke Erik. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Angivelsen Give By i Fortegnelsen kunne være forkert, forældrene ses ellers i Nederdonnerup, inklusive FT 1801. Vidnerne er fra Nederdonnerup, ikke Give By. På den anden side ses forældrene 1809 som indsiddere på Farre Mark.
34681804.05.01Christen Laursen Skærhoved Laurs Hansen Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Skærhoved. Laurs Hansen og Maren Christensdatter havde omkring maj 1804 en søn i kirke Christen '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34691804.07.01Jesper Vestesen Stenbjerglund Veste Vestesen Mette Kirstine Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1835: Stenbjerglund. Veste Vestesen og Mette Kirstine Christensdatter havde i 1804 en søn i kirke Jesper. }
NOTITS: Begravet 1835 Stenbjerglund, Give, 31 år gammel.
19551804.07.01? Johns/en/datter Torninggaard John Pedersen Ane Marie Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra dåb #3531 i 1808: ? Johns/en/datter '... Det er 2den Gang disse toe har begaaet Lejermaal med hinanden ...'}
NOTITS: Datoen må være i den periode, hvor kirkebogen ikke blev ført: august 1800 - dec. 1805. Datoen er helt omtrentlig, kunne være før men ikke meget efter. Denne datter eller søn ikke ellers set, kan være død spæd.
18001804.07.01Ane Hansdatter Højgaard Hans Olesen Maren Villadsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 Højgaard: 'Hans Olesen og Maren Villadsdatter af Højgaard havde 1804c en datter i kirke Ane.'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i 1804, som er tilbageregnet fra FT 1834. Gift 1826c med Mads Laursen *1794c, bosat Højgaard.
34701804.08.01Abelone Christensdatter Give By Christen Christensen Overmark Anne Lauridsdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Christen Christensen Overmark og Anne Lauridsdatter havde omkring august 1804 en datter i kirke Abelone. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34711804.10.01Mette Kirstine Andersdatter Givskov Anders Jensen Egeskov Christine Sophie Rechnagel {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Givskov. Anders Jensen Egeskov og Christine Sophie Rechnagel havde omkring oktober 1804 en datter i kirke Mette Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34721804.11.01Birte Marie Andersdatter Hestlund- Store Anders Christensen Kirsten Thomasdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Store Hestlund. Anders Christensen og Kirsten Thomasdatter havde omkring november 1804 en datter i kirke Birte Marie. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34731804.11.06Kirsten Marie Jensdatter Give By Jens Nielsen Kjersgaard Kirstine Magdalene Lassen {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Degnen Jens Nielsen Kjersgaard og Kirstine Magdalene Lassen havde omkring december en datter i kirke Kirsten Marie. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Fortegnelsen siger "i november 1804", hvilket passer. Kilden til hendes fødselsdag angives senere.
34741804.12.01Maren Ibsdatter Hestlund Ib Jensen Margrethe Laustdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Grønborg. Ib Jensen og Margrethe Laustdatter havde omkring december en datter i kirke Maren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34751804.12.01Christen Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1806: '5te Søndag eft. Paaske, 11te May. Christen Olesen Ole Christensens søn i Farre. 1 aar 6 maaneder.'}
Begravelse nr. 7107
34761805.04.01Karen Johanne Bentsdatter Farre Bent Nielsen Maren Johannesdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre Mølgaard. Bent Nielsen og Maren Johannesdatter havde omkring april 1805 en datter i kirke Karen Johanne. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34771805.07.01Maren Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter havde omkring juli 1805 en datter i kirke Maren '}
Begravelse nr. 7514
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Menes begravet 1836 Lille Hestlund.
34781805.07.01Mette Katrine Pedersdatter Farre Peder Fæstersen ? Peder Fæstersens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1806: 'Samme dag (16. Febr. 1806) Peder Fæstersens datter Mette Cathrine Farre. 7 Maaneder.
Begravelse nr. 7103
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel.
34791805.07.01Frederik Christian Albertsen Søndersthoved Mark Albert Christian Mortensen Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 Langkær, Brande: 1805c Albert Mortensen og Maren Pedersdatter af Søndersthoved Mark en søn i kirke Frederik Christian. }
NOTITS: Ses FT 1834, Langkær, Brande. Det tilbageregnede fødselsår giver *1806c, men da siden 1806 findes komplet i kirkebogen, må han være født 1805.
LINK: Se Give Steder og Folk.
34801805.08.01Peder Christensen Bregnhoved Christen Nielsen Karen Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra fortegnelsen: 'Bregnhoved. Christen Nielsen og Karen Pedersdatter havde omkring august 1805 en søn i kirke Peder. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34811805.09.01? Olufsen  Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1806: 'Den 23 Febr. Oluf Madsens barn {søn} 5 maaneder.'}
Begravelse nr. 7105
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Oluf Madsen ikke identificeret.
34821805.11.01Hans Christian Andersen Bæksgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1807: '5te Sønd. eft. Paaske, 3die May. Anders Christensens søn af Bexgaard Mark Hans Christian, som døde af et fingerbøll der blev siddende i halsen, blev efter skete obduction efter amtets tilladelse begravet. Han var gl. 1 aar 6 maaneder.'}
Begravelse nr. 7116
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
34831805.12.14Jakob Christensen Give By Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter  {REKONSTRUKTION: fra konfirmation i Arnborg: '1820 2. Jakob Christensen i Lille=Hjøllund hjemme hos Forældrene. Gmd: og Smed Christen Jakobsen og Moderen Apelone Christensdatter i Lille Hjøllund. Født i Give Sogn den 14 December 1805.'}
NOTITS: Forældrene kommer fra Arnborg, bor en tid i Give, flytter før 1811 tilbage til Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Jakob Christensens konfirmation 1820 i Arnborg sogn.
34841805.12.26Kirstine Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Katrine 2den Juuledag 26de Decbr. 1805. Kirstine. Ole Nielsen og Mette Cathrine af Ullerup 1ste Ægteskab. Peder Sørensens Kone {Ane Knudsdatter} Voerslunde {understreget som bærer}. Enevold Knudsen, Jes Villarsen og Hustr: {Kirsten Christensdatter} Jens Jensen og Hustr: {Maren Larsdatter} alle af Ullerup.
NOTITS: --- HER BEGYNDER KIRKESANGERENS KIRKEBOG 1805-14 --- I tiden 1806-14 understreger kirkesangeren bæreren i hans "protokol". Det er altså ikke præstens kirkebog.
34851806.02.16Mikkel Korfitsen Neder- Donnerup Korfits Mikkelsen Kirsten Jensdatter Fastelavns Sønd. 16de Febr. Mikkel. Korfiz Mikkelsen og Kirsten Jensdtr paa Nederdonnerup Mk første Ægteskab. Anders Olesensen Kone {Kirsten Troelsdatter} paa Nederdonerup Mk. Peder Mortensen og Hust: {Ane Jørgensdatter} Jens {Christensen} Skov og Hust: {Ane Marie Christensdatter} af Nederdonnerup {af Store Hestlund!} og Christien Johannesen af Give.
NOTITS: Se #3463.
34861806.04.06Ane Johanne Olesdatter Neder- Donnerup Ole Nielsen Sidsel Frandsdatter 2den Paaskedag, 6te April. Ane Johanne. Ole Nielsen og Zidsel Frandsd. Nederdonnerup 1ste Ægteskab. Pigen Inger Marie Frantzsen af Dørken. Johannes og Jochum Pedersen paa Donnerup {Donneruplund}. Peder Mortensens Koene {Ane Jørgensdatter} og Birthe Skou af Nederdon.
NOTITS: Problematisk dåb: Sidsel Frandsdatter *1766 Dørken, Thyregod gift 1791 i Thyregod med af Ullerup Niels Olesen *1767 Ullerup. Inger Marie Frandsdatter *1784 Dørken er søster til Sidsel Frandsdatter. Niels Olesen og Sidsel Frandsdatter får i nov. 1799 i Ullerup datteren Mette Marie. FT 1801 er de stadig i Ullerup. Men i denne dåb skal hun være gift med Niels Olesen og bo i Nederdonnerup, hvor fadderne er fra, hvilket passer (fadderne). Begge beskrives som i 1. ægteskab, hvilket ikke kan passe for Sidsel. Muligvis forelægger en forveksling, fx at Niels Olesen er drejet om til Ole Nielsen.
34871806.05.02Maren Nielsdatter Højgaard Niels Andersen Else Marie Madsdatter Almindelig Beded. 2den Maj. Maren. Niels Andersen og Else Marie af Højgrd: 1ste Ægteskab. Johanne Marie Tromborg. Hans Sørensen fra Tromborg, S: Sørensen Højgaard Hans Bach og Hust samt Lauest Pedersen fra Bexgaard.
NOTITS: Moderens patronym fra dåb 1809.
34881806.05.02Peder Markussen Søndersthoved Markus Pedersen Else Jensdatter Almind: Bededag 2den Maj. Peder. Huusmd: Marius {døbt Markus} Pedersen og Else Jensdatter paa Syndersthoeved mk første Ægteskab. Ane Marie Pedersdtr Vorslunde. Peder Sørensen og hustr: {Ane Knudsdatter} Vorslunde, Albert Mortensen og Hustr: {Maren Pedersdatter} Syndersthoed mk og Peder Christensen paa Syndersthoed.
34891806.05.26Niels Jensen Give By Jens Nielsen Birte 2den Pintzedag 26de Maj. Niels. Grdmd Jens Nielsen og Birthe [... tom plads ...} af Give 1ste Ægteskab. Niels {Jensen} Egskovs Hustrue {Karen Pedersdatter} af Give. Christen Jacobsen, Niels {Jensen} Egskov, Anders Hansen Madme Neuchses {Johanne Sophie Stallknecht} og Degnens {Jens Nielsen Kjersgaard} pige alle af Give.
34901806.06.08Christen Pedersen Sillesthoved Peder Christensen Ane Christensdatter 1ste Sønd: eft: Trint. 8de Juni Christen. Grdmd. Peder Christensen og Ane Christensdtr af Sillesthoed 1ste Ægteskab. Christen Hansens Koene {Ane Christensdatter} Sillesthoed. Jens Hansen og Hst: {Karen Sørensdatter} Jesper Nielsen og Hustr: {Karen Hansdatter} John Pedersens Steddatter Engel {Sørensdatter, 23} alle af Sillesthoed —
Begravelse nr. 7563
NOTITS: Begravet 1839, selvmord.
34911806.06.08Karen Jensdatter Bøllund Jens Pedersen Birte Pedersdatter 1ste S: eft: Trin: 8de Junii. Slægtfredbarn Karen. Moderen Birthe Pedersdtr af Bøllund. Faderen Jens Pedersen Luurebye Kollerup Sogn. Barnefaderens Moder af Luurebye. Hans Sørensen og Hustr {Johanne Marie Andersdatter} fra Tromborg. Peder Christensen, [Christen] Nørschou og Erich Pedersen alle af Bøllund —
34921806.07.06Else Mette Kirstine Graversdatter Farre Gravers Clausen Mette Marie Henriksdatter 5te Sønd: eft: Trin: Else Mette Kirstine. Gravers Clausen og Mette Marie Henrichdtr Farre 1ste Ægteskab — Jespers {Nielsens} Koene Karen Hansd: Sillesthoed. Veste Vestesen og Hust: {Mette Kirstine Christensdatter} Stenbergl:. Benth Nielsen af Mølgrd - Peder Christensen i gl: Mølle og Rasmus Johnsen udi Farre.
34931806.07.06Trine Andersdatter Give By Anders Hansen Bank Mette Madsdatter Ditto dato {5te Sønd: eft: Trin: 6te Julij} Thrine. Anders Hansen og Mette Madsdtr Give 1ste Ægteskab. Niels Vimelunds Koene. Christen {Christensen} Overmk og Hustr. {Ane Laursdatter}. Jens Nielsen og Hustr. samt Smedens {Christen Jakobsen} Koene {Abelone Christensdatter} alle af Give {By}.
34941806.08.03Else Marie Laursdatter Skærhoved Laurs Hansen Maren Christensdatter 9de Sønd. eft: Trint: 3die August Else Marie. Laust Hansen og Maren Christensdtr Schierhoed 1ste Ægteskab — Moederens Søster Ane Marie i Langlund Mølle. Hr Rechnagel og Hustr: {Juliane Dorthea Maltesdatter Friis}, Anders Jensen {Egeskov} og Hustr: {Kirstine Sophie Rechnagel} af Gifskou og karlen Peder Jensen i [Schierh:]
34951806.08.17Simon Christensen Farre Christen Simonsen Barke Sørensdatter 11te Sønd: eft: Trint: 17de August Simon. Huusmd: Christen Simonsen og Barbara {Barke} Sørendsdtr af Farre første Ægteskab — Christ: Jørgensens Koene Farre. Laust Nielsen Christen Jensen og Hustr: {Anne Poulsdatter}, Christen Jørgensen og Jørgen Sørensen alle af Farre.
NOTITS: Navnet Barke meget tydeligt i 2. trolovelse 1811.
34961806.08.31Edel Marie Jensdatter Farre Jens Christensen Magdalene Pedersdatter 15de Sønd: eft: Trin: den 31 August Edel Maria. Grdmd Jens Christensen og Lene Pederdtr af Farre. Mandens 2det Ægteskab. Pigen Karen Jensdtr tjenendes paa Mindstrup {Hvejlsel} Hans Christian Hansen Mindstrup mk. Ole Christensen og Hustr {Mette Katrine Sørensdatter} Benth Nielsen og hust: {Maren Johannesdatter} af Farre.
34971806.09.14Mads Christian Jakobsen Roy Søndersthoved Jakob Christensen Roy Maren Sørensdatter 15. Sønd. eft: Trint: 14. Septbr: Mads Christian. Hr. Jacob Chr: {Christensen} Roy og Hust: Maren Christensdatter {Sørensdatter!} Syndersthoed første Ægteskab — Madme Petersen {Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt} Donnerupl: Hr. {Rasmus} Petersen ibd. Belkind fra Ølholm {Langskov}, Brink i Ulkiær Mølle, Andersen Nielsen Breinhoed og Jfr: Abelone Kjersgaard af Give {By}.
LINK: Konens navn Maren Sørensdatter ikke Christensdatter.
34981806.09.14Niels Sørensen Farre Søren Jensen Boel Margrethe Jakobsdatter Samme Dag {15. Sond: eft: Trint: 14de Septbr:} Niels. Insidder Skræder Søren Jensen Boel og Magrethe Jacobsdtr Farre Mk. Første Ægteskab. Jesper Nielsens Koene {Karen Hansdatter} Sillesthod. Jørgen Johansen og Jesper {Nielsen} fra Sillesthod, Niels Bech, Niels Villarsen og Niels Christensen alle af Farre —
34991806.09.26Karen Nicoline Jensdatter Kjersgaard Give By Jens Nielsen Kjersgaard Kirstine Magdalene Lassen Fredagen d: 25de Septbr: Karen Nicoline. Degnen Jens Nielsen Kjersgaard og Kristine Magdalene Lasson. Madme {Otto Nielsen} Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjersgaard}. Hr. {Rasmus} Petersen Donnerupl. {Fridrich} Rechnagel Gifskov Jfr. {Abelone} Kjersgaard Procurator Christensen og Hans Christe[....] Neuchs.
35001806.11.02Maren Christoffersdatter Bøllund Christoffer Jensen Nørskov Maren Pedersdatter 22de Sønd: ef: Trint: 2den Novbr: Maren. Grdmd: Christofer Jensen Nørskov og Maren Pedersdtr af Bøllund første Ægteskab. Birte Pederstr i Bøllund: Jens Hermann Nørskov og Hust: {Anne Katrine Christensdatter} Peder Christensen {Donnerup} og Hustr: {Maren Eriksdatter} samt Erich Pedersen alle af Bøllund.
35011806.11.02Thomas Christian Andersen Hestlund- Store Anders Christensen Kirsten Thomasdatter 22de Sønd: eft: Trint: 2den Novbr: Thomas Christian. Grdmd: Anders Christensen og Kirsten Thomasdtr af store Hestlund første Ægteskab. Madme Brink i Ulkjær Mølle. F: Brink Jens Christensen Skov og Hust: Marie Hansdatter Frands Christenen af store Hestlund, Mads Nielsen og Hustr: {Kirsten Johannesdatter} Thomas Nielsen og Hustr: {Karen Jakobsdatter} af Lille Hestlund.
35021806.11.02Jens Christensen Farre Christen Jensen Ane Poulsdatter ditto dato {22de Sønd: eft: Trint: 2den Novbr:} Jens. Grmd: Christen Jensen og Ane Poulsdtr Farre koenens andet Ægteskab. Koenens Datter Ane Dorthea i Fridericia. Christen Simonsens, Christen Jørgensen, Niels Andersen af Farre. Peder Christensen gl: Mølle og Veste {Vestesen} i Steenberglund —
NOTITS: Moderen Ane Poulsdatter var 1. gift med Christen Andersen Smed i Farre, de får otte børn, der er en Anne Maria *1784 men ingen Ane Dorthea i kirkebogen.
35031806.12.07Niels Hansen Farre Hans Madsen Ane Sofie Nielsdatter 2den Søn i Advent. den 7de decbr 1806. Niels. Hans Madsen og Ane Sofie Nielsdtr. Gaardmand i Farre første Ægteskab. Karen Marie Pedersdtr Loftlund. Peder Johnsen, John Pedersen sammesteds. Christen Jørgensen og Niels Christensen af Farre.
35041806.12.26Peder Nielsen Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter 2den Juuledag 26de Decmbr: Peder. Grdmd Niels Jensen og Karen Pedersdtr af Give første Ægteskab. Madme Neuchs {Johanne Sophie Stallknecht}, Jens Nielsen, H: Christensen og Christen Hansen og Hust: {Maren Madsdatter} alle af Give {By}.
NOTITS: Tvilling med Mette Kirstine.
35051806.12.26Mette Kirstine Nielsdatter Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter 2den Juuled. 26de Decbr: Mette Kirstine. Grdmd Niels Jensen og Karen Pedersdtr af Give 1ste Ægteskab. Jens Nielsens Hustr: {Mette Nielsdatter} i Give. Hans Christian Christen Johansen, Mads Christensen af Give og Hr. {Fridrich} Rechnagel i Gifskov.
35061806.12.26Jens Jørgen Thomasen Øgelund Thomas Nielsen Katrine Pedersdatter eodem die {2den Juuledag 26de Decbr:} Jens Jørgen. Huusmd Thomas Nielsen og Catrhine Pedersdtr Øgelund første Ægteskab. Hans {Christensen} Hags Koene {Maren Jakobsdatter} i Heedegaard Hans {Christensen} Hag, Peder Sørensen Vorslunde Niels Laursen lille Vorslund og Peder Mortensen Øglund.
Begravelse nr. 7327
NOTITS: Begravet 1825 i Øgelund, 19 år gammel.
35071807.01.04Kirsten Hansdatter Tromborg Hans Sørensen Johanne Marie Andersdatter Søndagen 4de Januarij Kirsten. Huusmd Hans Sørensen og Johanne Marie Andersdtr af Tromborg i første Ægteskab. Maren Anderstr Koenens Søster fra Brandlund i Brande Sogn. Niels Andersen, Søren Sørensen af Høigaard, Christofer {Jensen} Nørskov Bøllund og Mads Christensen i Give.
Begravelse nr. 7413
NOTITS: Begravet 1830.
35081807.02.15Lene Bendtsdatter Farre Bendt Nielsen Maren Johansdatter 1ste Faste Søndag 15de Febr. Lehne. Grdmd Benth Nielsen og Maren Johansdtr Farre Mølgard 1ste Ægteskab. Bemth Christians {Johansens} Koene Stougaards Mark {Tørring}. Laust Mølgrd Farre, Jens Johanesen Stivel {Jelling}, Benth Christian {Johansen} paa Stougaards Mark {Tørring} og Niels Andersen Farre.
LINK: Rau Tonnesen: Johannes Bentsens (*1741c Farre, Give) børn i Styvel, Jelling.
35091807.02.25Lave Jørgensen Usselbo Jørgen Christensen Bodil Mathilde Nissen Faste Onsdag. 25de Febr. Laue. Soldat Jørgen Christenen og Bodil Mathilde af Usselboe 1ste Ægtesk: Peder {Jensen} Skjødes Datter Maren {Pedersdatter} Nededonnerup Mk {Hjortsballe}. Peder Laursen Mosegrd, Christen {Jørgensen?} Bexgrd Mosegrd. Peder Johansen Donnerup Mk og Jens {Nielsen} Skov Nederdonnerup.
NOTITS: Moderens navn ved vielsen 1799 i Give angives som Bodel Mathilde Nissen og ved trolovelsen som Bodel Christiane Mathilde Nissen.
35101807.02.25Christen Sørensen Højgaard Søren Sørensen den Yngre Mette Christensdatter Samme Dag {Faste Onsdag 25de Febr.} Christen. Huusmd. Søren Sørensen og Mette Christensdtr Højgaards mk 1ste Ægtesk: Christ: Pedersens Koene {Kirsten Jensdatter} Lille Langkjær Brande Sogn. Christen Pedersen Langkjær, gl Søren Sørens Lene Tromborg Hans Christen af Bexgd —
35111807.03.15Ole Madsen Give By Mads Nielsen Bech Karen Olesdatter 5te Faste Søndag 15= Martij Ole. Sognedfoged Mads Nielsen Bech og Karen Olesdtr af Give 1ste Ægteskab. Jens Peder Nielsens Koene N: Collem: {Øster Nykirke} Jens Peder Nielsen, Jacob {Mortensen} Skov, Niels {Nielsen?} Bech, Anders Greisen Peder Crasbierg alle af Give —
35121807.03.15Ane Marie Thomasdatter Hestlund- Lille Thomas Nielsen Karen Jakobsdatter 5te Faste Søndag 15de Martij. Ane Marie. Grdbe: Thomas Nielsen og Karen Jacobsdtr Lille Hestlund 1ste Ægtesk: Niels {Hansen} Holtums Hustr: {Maren Pedersdatter} fra {Holtum} Arnborg Sogn. Frantz Christensen, Anders Christensen, Jens Christensen {Skov} af Store Hestlund Mads Nielsen af lille Hestlund og Christen {Jacobsen} Smed i Give.
35131807.03.22Niels Hansen Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Palme Søndag 22de Martij. Niels. Grdmd Hans Christensen Hag af Hedegaard og Maren Jacobsdtr første Ægteskab. Madme Brink af Ulkjær Mølle. Erik Pedersen sammesteds. Anders {Andersen} Ramskov, Benneth Laursen Hedegaard og Jens Villarsen af Ullerup.
35141807.03.22Christen Jensen Bøllund Jens Hermand Jensen Nørskov An Kirstine Christensdatter ditto dato {Palme Søndag 22de Martij}. Christen. Grdmd Jens Hermann {Jensen} Nørschou og An Kirstine Christensdtr Bøllund første Ægteskab. An Kirstine Sørensdtr Brandlund. Mads Christensen Laust Sørensen af Give {By}, Anders Christens Jens {Christensen} Skov st: Hestlund, Christofer {Jensen} Nørskov i Bøllund.
35151807.03.27Kirsten Nielsdatter Farre Niels Christensen Maren Christensdatter Langfredag 27de Martij. Kirsten. Grdbe: Niels Christensen og Maren Christensdr Farre første Ægtesk: Jens Christensens Hst {Lene Pedersdatter} Farre: Jens Xstensen, Hans Madsen, Xsten Knudsen alle af Farre, Karlen Peder Jensen i Skiærhoed og Degnens {Jens Nielsen Kiersgaards} Pige {An Kirstine} i Give.
35161807.03.30Peder Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter 2den Paaskedag 30te Martij. Peder. Jordbr: Ole Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr af Farre første Ægteskab. Pigen Mette Marie Jensdtr Farre Mølgaard. Xsten Simonsen, Xsten Bank, Xsten Olesen, Xsten Jørgensen, Laust Mølgaard, Jens Xstensen, Mads Xstensen, Gravers Klausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og søn {16, Claus Graversen} alle af Farre.
NOTITS: Tvilling med Anders. Indførslen for Peder og Anders er fælles, her er bæreren skildt ud for hver af dem.
35171807.03.30Anders Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter 2den Paaskedag 30te Martij. Anders. Jordbr: Ole Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr af Farre første Ægteskab. Jens Christensens Hustru {Magdalene Pedersdatter} af Farre. Xsten Simonsen, Xsten Bank, Xsten Olesen, Xsten Jørgensen, Laust Mølgaard, Jens Xstensen, Mads Xstensen, Gravers Klausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og søn {16, Claus Graversen} alle af Farre.
NOTITS: Tvilling med Peder. Indførslen for Peder og Anders er fælles, her er bæreren skildt ud for hver af dem.
35181807.03.30Hans Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Eodem die {2den Paaskedag 30te Martij} Hans. Grdmd Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr af Farre, første Ægteskab. Knud Sørensens Koene {Anne Dorte Hansdatter} Linneballe Sogn, Knud Sørensen, Anders Nielsen Farre; Peder Xstensen gl: Mølle, Niels {Jensen} Egskov og Pige af Give.
35191807.03.30Ane Marie Christensdatter Give By Christen Christensen Overmark Ane Laustdatter 2den Paaskedag 30te Martij. Ane Marie. Christen Christensen Grdmd og Ane Lausdr af Give, første Ægtesk: Anders {Hansen} Banks Hustr {Mette Mortensdatter} af Give. Anders {Hansen} Bank, Jens Nielsen Niels {Jensen} Egskov, Xsten {Jakobsen} Smed, Birthe Jacobsdr og Degnens {Jens Nielsen Kjersgaards} Pige An Kirstine alle af Give.
35201807.05.10Søren Christensen Give By Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter 6te Sønd eft: Paasken 10nde Maij. Søren. Smeden Christen Jacobsen og Abelone Christensdtr af Give 1ste Ægteskab. Søren Nielsens Enke {Anne Christensdatter} Lille Hestlund. Thomas Nielsen fra Grøndahl {Lille Hestlund}, Anders {Hansen} Bank, Jens Nielsen, Xsten Hansen og Xsten Johansen alle af Give —
NOTITS: Ægteparret er født i Arnborg sogn og flytter før 1811 tilbage til sognet i Lille Hjøllund.
35211807.06.14Troels Andersen Neder- Donnerup Anders Olesen Kirsten Troelsdatter 3die Sønd aft Trefol. 14de Junij. Troels. Huusmd Anders Olesen og Kirsten Troelsdtr Nederdonnerup mark første Ægteskab. Peder Hansens Hustr: {Barbara Vestesdatter} i Uhre, Peder Nielsen Møldamhuus, Jens {Nielsen} Skov, Jens Pedersen, Iver Jensen Nederdonnerup og Peder Madsen af Vimmelund.
NOTITS: Ægteparret flytter til Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
35221807.06.28Ane Marie Jespersdatter Sillesthoved Jesper Nielsen Karen Hansdatter 5te Sønd: eft: Tref: 28de Junij. Ane Marie. Grdmd Jeppe Nielsen og Karen Hansdr af Sillesthod første Ægtesk: Kirsten Nielsdr Karlskov {Ringive}, Jørgen Johans: Peder Xstensen Sillesthoed, Anders Johansen, Xsten Nielsen, Anders Nielsen af Breinhoed.
35231807.06.28Mette Kirstine Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Katrine Samme Dag 28de Junij. Mette Kirstine Rytter og Grdmand Ole Nielsen og Mette Cathrine af Ullerup, første Ægteskab. Madme Brink Ulkjær Mølle. Jens Villarsen, Ehnevold Knudsen, Xsten Uhre, Markus Pedersen alle af Ullerup, og Søren Knudsen af Nygaard.
35241807.07.08Ane Marie Rasmusdatter Donneruplund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt Onsdagen den 8de Julij. Ane Marie. Hr. Rasmus Petersen og Hustr {Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt} paa Donnerup første Ægteskab. Madme Lund {Elisabeth Christine From} i Brande. Hr. {Ludvig Michael} Lund, Hr. Hag[eese] fra Veile, Hr. Nielsen Hopballe Møller {Jelling} Hr. {Jakob Christensen} Roy Syndersthoed, og Lovise Mallie fra Nyekierke Præstegaard —
35251807.08.02Maren Larsdatter Hjortsballe Lars Christensen Else Kirstine 10de Sønd: eft: Tref. den 2den August. Maren. Jordbr: Lars Christensen og Else Kirstine Hjortsballe første Ægteskab. Hans {Iversen} Skræders Koene {Else Nielsdatter} af Dørken {Thyregod}, Hans Olesen [....] Syndergaard af Dørken, Bodil Mathilde {Vestesdatter? Nissen} og Christen {Jørgensen} Bæksgaard af Moesgaard, Peder Johansen paa Donnerup Mark.
NOTITS: Familie forbindelse til Dørken ikke klar.
35261807.08.09Jesper Mortensen Holme Farre Mølle Morten Nielsen Holme Mette Katrine Jespersdatter 11te Sønd eft: Tref: 9de August. Jesper. Hr. {Morten Nielsen} Holme og Mette Cathrine Jespersen Farre Mølle første Ægteskab. [Frue] Hil[sc]haul fra Fyen. Jfr. Jespersen og Sr. Jespersen ogsaa fra Fyen, Hr. Friedrich Rechnagel og Benth Nielsen og Hustr. {Maren Johansdatter} fra Farre Mølgaard —
NOTITS: Moderen kaldes Jespersen men i FT 1801 Fredericia Jespersdatter. Udlæsning af navnet Hilschaul? er noget problematisk.
LINK: Morten Nielsen Holme i Farre Mølle.
35271807.08.16Juliane Andersdatter Givskov Anders Jensen Egeskov Sofie Fridrichsdatter Rechnagel 12te Sønd. eft: Tref: 16de August. Juliane. Grdmd: Anders Jensen Egskov og Sofie Friderichsdr i Gifschou første Ægteskab. Madme Rechnagel {Juliane Dorthea Maltesdatter Friis} i Gifskov. Hr. {Friedrich} Rechnagel. Ib Jensen fra Grønborg {Hestlund- Lille}, Niels Jensen, Xsten hansen og Jacob {Mortensen} Skov alle af Give.
35281807.10.11