GIVSKUD EXTRASKAT 1762

Top

Birkebæk
Givskud By
Givskudlund
Harresø
Lerager
Ris
Østerhoved
Sidst opdateret: 20. okt.2013 Extraskattemandtal Givskud sogn okt. 1762
Udskrift fra den originale liste
i den originale rækkefølge
Villy M. Sorensen

Tilbage Nørvang-Herred oversigt.


Med to små undtagelser er denne udskrift nøjagtig som originalen. Undtagelserne er at ejeren (Proprietæren) er gentaget på hver linje og at stedet er trukket ud af navnespalten, hvor det er opført i originalen.
Ved første blik mangler der ret mange folk, som ses i kirkebogen før og efter oktober 1762. Der er stor forskel på hvor nøjagtige præsterne i forskellige sogne er med deres liste. Præsten i Brande er yderst nøjagtig, præsten her i Give er temmelig unøjagtig, idet der som sagt mangler mange folk, der ikke er blevet talt.
Listen indeholder mange flere oplysninger end man skulle tro, når man suplerer den med kirkebogen og andet arkivmateriale. Dette ses i den simulerede folketælling 1762.
Specielt nyttige er "Praticulair erindringer" med "en gl: Moder", "en Fader som nyder aftægt" eller "gl: Forældre som nyder ophold." I mange tilfælde kan disse "andre opholdende" identificeres.
Justitsraad Emanuel Thygesen (hans brodersøn Thyge Thygesen blev i 1776 blev adlet til "de Thygeson") til Mattrup i Klovborg sogn ejer de fleste gårde i Givskud sogn. Mattrup må have solgt disse gårde før 1772, for de findes ikke i fæsteprotokollen for Mattrup. Gårdene i Givskud er købt til efter 1722, hvor de ikke findes i jordebogen for Mattrup.
I Harresø har Hvolgaard og Laage hver en gård. Gården i Østerhoved ejes af Thirsbæk og den i Birkebæk af Grundet.

{Mine bemærkninger, Villy M. Sorensen}
[...] fx tre bogstaver ikke tydet fra originalen.


GIVSKOED BYE
Proprietær eller Husbond Deres Navne som skal contribuere Mand
og
Kone
Børn
over
12 aar
Tjene-
ste
Karle
{? 18+}
Tjene-
ste
Drenge
over 12
Tjene
-ste
Piger
over 12
Andre
sig op
hol-
dende
Particulair erindringer
Justice Raad Thygesen Mads Sørrensen 2 2 2 Gaardmand.
Justice Raad Thygesen Jørgen Andersen 2 1 1 1 1 Mandens Moder. Gaardmand.
Justice Raad Thygesen Søren Madsen 2 1 0 Gaardmand.
Justice Raad Thygesen Lauritz Lauritzten 2 1 1 1 Mandens gl: Moder. Gaardmand.
Justice Raad Thygesen Christen Christensen 2 Gaardmand.
Justice Raad Thygesen Søren Christensen 1 Gaardmand.
Justice Raad Thygesen Christen Thomsen 2 3 Gaardmand.
Justice Raad Thygesen Thomas Christensen 2 1 Husmand.
Justice Raad Thygesen Peder Rasmussen 2 2 Husmand.
Justice Raad Thygesen Peder Christensen 2 Husmand.
Justice Raad Thygesen Byens Hyrde 2 Husmand.
Justice Raad Thygesen Skoeleholder Rasmus Lassen 2 1 Husmand.
Annexgaard Christen Troelsen 2 2 1 1 Gaardmand.
Annexgaard Anders Jensen 2 3 Husfolk.
Annexgaard Lauritz Terchelsen 2 2 Husfolk.

LEER AGGER
Proprietær eller Husbond Deres Navne som skal contribuere Mand
og
Kone
Børn
over
12 aar
Tjene-
ste
Karle
{? 18+}
Tjene-
ste
Drenge
over 12
Tjene
-ste
Piger
over 12
Andre
sig op
hol-
dende
Particulair erindringer
{Ikke angivet, selvejere?} Søren Pedersen 2 3 Gaardmand
{Ikke angivet, selvejere?} Peder Jensen 2 3 Gaardmand

RIIS BYE
Proprietær eller Husbond Deres Navne som skal contribuere Mand
og
Kone
Børn
over
12 aar
Tjene-
ste
Karle
{? 18+}
Tjene-
ste
Drenge
over 12
Tjene
-ste
Piger
over 12
Andre
sig op
hol-
dende
Particulair erindringer
Justitz Raad Thygeßen Lauritz Jenßen 2 2 Gaardmand.
Justitz Raad Thygeßen Jens Vestergaard 2 Gaardmand.
Justitz Raad Thygeßen Jens Andersen 2 2 1 Mandens G: Fader. Gaardmand.
Justitz Raad Thygeßen Jens Mortensen 1 2 1 Er en Enke. Gaardmand.
Justitz Raad Thygeßen Peder Andersen 2 1 Gaardmand.
Justitz Raad Thygeßen Jens Lauritzen 2 Gaardmand.
Justitz Raad Thygeßen Jørgen Jensen Huusmand 2 Huusmand.

GIVSKOED LUND
Proprietær eller Husbond Deres Navne som skal contribuere Mand
og
Kone
Børn
over
12 aar
Tjene-
ste
Karle
{? 18+}
Tjene-
ste
Drenge
over 12
Tjene
-ste
Piger
over 12
Andre
sig op
hol-
dende
Particulair erindringer
Justitz Raad Thygeßen Hans Nielsen 2 2 1 Mandes Fader som er blind og nyder almisse. Gaardmand.
Justitz Raad Thygeßen Gravers Andersen, endnu hos dem {Hans Nielsen} 2 Koenens Gl. Forældre. Manden er gl: og Koenen ligger paa sin Syge Seng.
Justitz Raad Thygeßen Christen Andersen 2 2 Gaardmand.

HARRESØE
Proprietær eller Husbond Deres Navne som skal contribuere Mand
og
Kone
Børn
over
12 aar
Tjene-
ste
Karle
{? 18+}
Tjene-
ste
Drenge
over 12
Tjene
-ste
Piger
over 12
Andre
sig op
hol-
dende
Particulair erindringer
Justitz Raad Thygeßen Jens Christensen 2 Gaardmand.
Justitz Raad Thygeßen Peder Jensen 2 1 Gaardmand.
Hvolgaard Povl Andersen 2 3 1 1 En Koene. Gaardmand.
Laage Claus Pedersen 2 1 1 1 Gaardmand.
Laage 1 2 Hans {Claus Pedersen} Koenes Forældre og en Pige.

ØSTERHALD {Østerhoved}
Proprietær eller Husbond Deres Navne som skal contribuere Mand
og
Kone
Børn
over
12 aar
Tjene-
ste
Karle
{? 18+}
Tjene-
ste
Drenge
over 12
Tjene
-ste
Piger
over 12
Andre
sig op
hol-
dende
Particulair erindringer
Thiiesbæk Christen Nielsen 2 2 1 Koenens Fader. Gaardmand.

BIRKEBECH
Proprietær eller Husbond Deres Navne som skal contribuere Mand
og
Kone
Børn
over
12 aar
Tjene-
ste
Karle
{? 18+}
Tjene-
ste
Drenge
over 12
Tjene
-ste
Piger
over 12
Andre
sig op
hol-
dende
Particulair erindringer
Grundet Hans Pedersen 2 1 1 Gaardmand.