Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1700 - 1714
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 24.01.1700 Karen Christensdatter, Tinnet. FAR: Christen Pedersen. MOR: Mette Lauridsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Andersens kone, Tinnet, Øster Nykirke, Christen Andersens kone
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: ? Anders Nielsens kone, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Anders Nielsen
FADDER Nr. 4: Erik Jensen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Bernt Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 post Epiphani blev døbt en Pigebarn som blef kaldet Karen, som en Vel=bekiendt Qvinde ved navn Mette Lavrits Datter /: som hafer faaet Logement hos Christen Andersøn i Tindet :/ hafer føed og udlagde til Barnefader en Soldat ved navn Christen Pedersen, som hun sagde at vere hendis Egtemand, som for[ne] Christen Pedersen det samme og vedstaar, men hafer ingen beviis derpaa, hvorfor det og blef Præsten og Stedens Øvrighed givet tilkiends for Barn blef baaren til daab af Christen Andersøns Hustroe i Tindet og var fadere til Barnet Christen Matsøn ibidem Anders Nielsen og Hans Hustroe ibidem Erich Jensøn ibidem og Bernt Matsøn ibidem.


Nr. 2003 21.06.1700 Mette Pedersdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Poulsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Måske datter af Niels Nielsen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Elisabeth Jensdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Marie Nielsdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feste Johannis Bapt. Hafde Peder Povelsøn i Nør Kollemorten et barn til Daab og blef baaren af en Pige i Synderkollemorten ved navn Ingeborg Niels Datter og blef Barnet kaldet Mette og faderne vare Niels Nielsøn i Synderkollemorten Elisabeth Jens Datter ibid. Christen Harboe ibidem Jens Graversøn i Nørkollemorten og Min egen tienestepige Marie Niels Datter.


Nr. 2008 27.12.1700 Marie Pedersdatter, Kollemorten- Sønder. FAR: Peder Børresen. MOR: ? Peder Børresens kone.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Øster Snede, Tjener i Øster Snede, kommer vel fra Øster Nykirke.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Lystrup, Tjener i Lystrup, kommer vel fra Øster Nykirke.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 27 Decembris hafde Peder Byrresen i Synder Kollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Marie frembaaren af Christen Harboes Hustroe {Anne Knudsdatter} i Synder Kollemorten fadere var Peder Christensøn tienendis i Øster Snede Sogen og Anders Christensen tienendis i Lystrup Sogen Christen {Pedersen} Lerche i Synderkollemorten og Karen Niels Datter ibidem og Johan Sørrens Datter ibidem.


Nr. 2009 20.02.1701 Kirsten Nielsdatter, Haustrup. FAR: Niels Larsen. MOR: ? Niels Larsens kone.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Lars Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Johanne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Marie Frandsdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Hans Bertelsen.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Inger Christensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Marie Frandsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Reminisere Hafde Niels Larssøn i Havstrop en Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten og frembaaren af Lave Jensøns Hustroe {Johanne Jensdatter} i Havstrop fadere var Lars Jensøn ibidem Peder Christensøn ibidem Hans Bertelsøns Hustroe {Marie Frandsdatter} ibidem, Jens Christensøn i Nørkollemorten og Jnger Jens Datter i Mølgaard.


Nr. 2011 24.03.1701 Karen Christensdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Jens Pedersens kone. Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Tjener ved Mourids Jensen.
FADDER Nr. 4: ? Rasmus Ingvardsens kone, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderen bror.
NÆVNT Nr. 3: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Kone Inger Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 24 Martii hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten til daab og blef kaldet Karen og blef frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe {Kirsten Ingvardsdatter} i Nørkollemorten og faderne vare Jens Pedersøn ibidem og Jens Graversøn ibidem og Niels Jensøn som da tiente Mourits Jensøn ibidem, Rasmus Jngvartsøns Hustroe ibidem Peder Povelsøns Hustroe {Inger Nielsdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6013
NOTITS: Begravet ca. 3 uger gammel.


Nr. 2012 01.04.1701 Anne Villadsdatter, Oksenbjerre. FAR: Villads Christensen. MOR: ? Villads Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1703.06.27: 'Dend 27. Juni blef Villats Christensøns Barn i Oxbierg ved navn Anne begravet da hun var 2 Aar 2 Maander gammel.'}
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Da alderen ved begravelsen er nøjagtig antages at dåben er glemt.


Nr. 2018 31.07.1701 Karen Jørgensdatter, Vonge. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Vel søster til moderen. Niels Andersen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet, konen Bodil Andersdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Christen Pedersen Pors' kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10. post Trinit: hafde Jørren Johansøn i Vong et barn til Daab, som blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved Navn Bodil Anders Datter fadere Niels Pedersøn i Bierløf, [Lavrs] Andersøn ibidem og Niels Andersøn i Vong, Christen Porsis Hustroe i Vong ved navn Kirsten Peders Datter, Johan Terchels Datter i Vong og Barnets Navn var Karen.


Nr. 2022 23.11.1701 Navnløs, Tinnet. FAR: Erik Jensen. MOR: ? Erik Jensens kone 2.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.'}
Begravelse nr. 6020


Nr. 2024 04.01.1702 Kirsten Pedersdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Thøgersen. MOR: ? Peder Thøgersens kone.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Jens Graversens kone.
FADDER Nr. 1: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Christen Henningsen.
FADDER Nr. 5: ? Ingvard Poulsens kone, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Ingvardsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderen til Rasmus Ingvardsen og Anne Ingvartsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 4 Janua: hafde Peder Tøgersen i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten og blef baaren af Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten, Faddere vare Rasmus Jngvartsøn ibidem Clemen Christensøn ibidem Niels Jensøn ibidem Christen Henningsøns Hustroe ibidem og Ingvart Povelsøns Hustroe ibidem.


Nr. 2025 15.01.1702 Anne Nielsdatter, Vonge. FAR: Niels Frandsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: ? Oluf Nielsens kone, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Johanne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Oluf Nielsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 post. Epipha: hafde Niels Frantsøn i Vong et barn til daab, som blef kaldet Anne og baaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong og faddere vare Peder Fransøn i Mølgaard og Peder Rasmusøn ibidem, Peder Andersøn i Vong, Johan Terchels Datter ibidem og Marie Christens Datter ibidem.


Nr. 2026 15.01.1702 Sidsel Pedersdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Poulsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 Post Epipha: havde Peder Povelsøn et Barn til daab som blef Kaldet Cidtzel. frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe ibidem {Nørre Kollemorten} Fadere vare Christen {Pedersen} Lerche i Synder=kollemorten og Anne Christens Datter ibidem Jens Pedersøn i Nørkollemorten og Christen Henningsøn ibidem.


Nr. 2027 12.02.1702 Mette Andersdatter, Tinnet. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Madsens mor, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Johanne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Septuagesi: hafde Anders Matsøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Mette frembaaren af for: Anders Matsøns Moder, fadere vare Peder Skomager i Vong, Villats Christensøn i Synderkollemorten Niels Villatsøn i Tindet og Johan Terchels Datter i Vong.


Nr. 2028 12.03.1702 Anne Rasmusdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: Johanne Sørensedatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Hans Jørgensen Jellings kone.
FADDER Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Søren Jensen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: Marie Jensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten i Øster Nykirke, konen Karen Knudsdatter Borbjerg bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Reminisscer Hafde Rasmus Sørrensen i Nørkollemorten et Baren til Daab, som blef kaldet Anne og blef frembaaren af min egen Hustroe, faddere vare Jens Graversøn i Nørkollemorten og Christen Svensøn ibidem og Morrit Jensøn ibidem, Søren Jensøn i Ørensholt og Marie Jens Datter ibidem.


Nr. 2032 28.05.1702 Karen Pedersdatter, Vonge. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Faderens mor, Christen Pedersen Pors' kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Faderens far. Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Marie Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Laurids Pedersen.
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Bertel Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Marie Terkelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bertel Nielsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Exaudi hafde Peder Christensøn Pors i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Karen, som blef frembaaren af Christen {Pedersen} Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter faddere vare Jens Pedersøn i Vong Peder Andersøn og Christen {Pedersen} Pors ibidem Lavrits Pedersøns Hustroe ibidem nevnlig Marie Terchels Datter og Bertel Nielsøns Hustroe ibidem nefnlig Mette Anders Datter.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Begravet 1 år og 10 måneder gammel.Igen er præsten latinsk doven, Dom: Exaudi for Exaudi Domine vocem meam, 6. søndag efter påske.


Nr. 2041 20.05.1703 Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Graversen. MOR: Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadderS.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Exaudi Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Movrits Jensøns Hustroe ved nafn Karen Jens Datter faddere vare Hans Jensøn, Peder Povelsøn, Clemmen Christensøn, Rasmus Sørrensøns Hustroe ved navn Johan Sørrens Datter, Jens Pedersøns Datter Else alle i Nørkollemorten.
NOTITS: Da Jens Pedersen har datteren Else som er fadder her, antages han at være over 43 år. Dette har betydning for han dør, begravelsen glemt i kirkebogen, ikke længe efter.


Nr. 2042 29.05.1703 Anne Andersdatter, Tinnet. FAR: Anders Andersen. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Mette, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Lave Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: ?, Tinnet, Øster Nykirke, Christen Vilaldsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Anders Madsens kone, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Maren Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Mette bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3. Pentco: Hafde Anders Andersøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Tindet ved navn Mette faddere vare Christen Matsøn i Tindet og Lave Jensøn i Havstrop Christen Villatsøns Hustroe i Tindet, og Anders Matsøn Hustroe ibidem, og Maren Villats Datter ibidem.


Nr. 2049 16.12.1703 Marie Jørgensdatter, Vonge. FAR: Jørgen Madsen, Kolding. MOR: Anne Bertelsdatter.
BÅREN AF: ? Bertel Pedersens kone, Moderens mor, Bertel Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Christen Pedersen Pors kone.
FADDER Nr. 3: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Marie Nielsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Tjener ved Laurids Rasmussen.
NÆVNT Nr. 1: Bertel Pedersen Bertel Pedersens kone, Vonge, Øster Nykirke, Nævnt fordi moderen, datter af ham, opholder sig hjemme ved dåben.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke, Marie Nielsdatter er hans tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Adventiis hafde Anne Bertels Datter /: som da var hos hendes fader Bertel Pedersøn i Vong :/ et Barn til daab som blef kaldet Marie, og da blef en Karl i Colding ved navn Jørgen Matsøn udlagt til Barnefader, fadere vare Christen Pedersøn Pors i Vong og hans Hustroe Kirsten Peders Datter Lavrits Pedersøn ibidem Marie Niels Datter, som da tiente Lavris Rasmusøn ibidem og Anne Bertels Datter og Barnet blef frembaaren af sin Mormoder Bertel Pedersøns Hustroe ibidem.
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.


Nr. 2052 20.03.1704 Margrethe Pedersdatter, Vonge. FAR: Peder Andersen Skomager. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring, Gift med Peder Christensen
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Egholm, Tørring, Se #2059 for Smed.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Egholm, Tørring, Møllesvend?
FADDER Nr. 3: Oluf Christensen, Tørring By, Tørring
FADDER Nr. 4: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Viridium Hafde Peder Skumager et Barn til Daab som blef kaldet Margrethe, frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm {Tørring} ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche, fadere vare Peder Christensøn i Eegholm hans Sven Christen Jensøn Oluf Christensøn i Tyrring {Tørring} frans Skumager i Vong og hans Hustroe {Margrethe Christensdatter}.
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet et år gammel.


Nr. 2053 21.03.1704 Johan/ne? Sørens/en/datter, Ørnsholt. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Hjortsvang, Linnerup, Gift med Mads Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen, Hjortsvang, Linnerup, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Ormsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 21 martii Hafde Sørren Nielsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Johan frembaaren af Mats Nielsøns Hustroe i Hiortsvang {Linnerup sogn} ved navn Mette Niels Datter. faddere vare Mats Nielsøn i Hiorts=vang Christian Nielsøn i Ørensholt, Christen Ormsøn ibidem Sørren Jensøn ibidem, Anne Niels Datter i Ørens=holt.
NOTITS: Barnet kan være Johanne eller Johan, præsten skriver begge ligedan. Uklart om Mette Nielsdatter eller Mads Nielsen i Hjortsvang, Linnerup er familien til Søren Nielsen.


Nr. 2055 25.03.1704 Kirsten Christensen, Tinnet. FAR: Christen Villadsen. MOR: ? Christen Villadsens kone.
BÅREN AF: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Bødker, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: ? Anders Bødkers kone, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Iver Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Villaden, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Anne Villadsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nest forberørte Dag {Feria 3. Pascatos} Hafde Christen Villatsøn i Tindet ogsaa et Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe {Anne Villadsdatter} i Tindet Faddere vare Anders Bødicher i Tindet og hans Hustroe noch Jver Villatsøn, og Niels Villatsøn i Tindet.


Nr. 2056 30.03.1704 Anne Pedersdatter, Mølgaard. FAR: Peder Frandsen. MOR: ? Peder Frandsens kone.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Peder Rasmussen
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Frandsen, Hage, Hammer
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimodegeinti, Hafde Peder Frantsøn i Mølgaard et Barn til Daab som blef kaldet Anne frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard navnlig Anne Jens Datter, faddere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard Jørgen Jensøn ibidem, Niels Fransøn i Hag{e Hammer sogn} og Jnger Jens Datter i Mølgaard.
Begravelse nr. 6052
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.


Nr. 2058 24.06.1704 Marie Sørensdatter, Mølgaard. FAR: Søren Pedersen. MOR: Inger Jensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Niels Andersen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Konen Bodil Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Christen Ormsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Jørgen Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: ? Jørgen Pedersens kone, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Johan Bapt: Hafde Sørren Pedersøn af Hammergaard {Hammer sogn} hans Hustroe {Inger Jensdatter} da var i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marie og blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved navn Bodil Anders Datter fadere vare Niels Andersøn {Wong} i Vong, Christian Nielsøn i Ørens=holt, Sørren Jensøn ibidem Christen Ormsøn ibidem, Jørgen Pedersøn og hans Fæstemøe ibidem.
NOTITS: Moderen Inger Jensdatter kommer fra Mølgaard og er lige blevet gift tre uger før, så hun er blevet hjemme til fødslen. Trolovelsen var den 22. feb. 1704, hvor hun var seks måneder henne. Faderen Søren Pedersen tjener på Hammergaard herregård.


Nr. 2060 03.08.1704 Marie Jensdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Bror til faderen, birkeskriver ved Hastrup Birk. *1669c †1717 Sejrup, kaldes Christen Hindskov, hvorudfra formodes at han er søn af Gravers Jensen i Hindskov, Thyregod, dermed ville Jens Graversen være født i Thyregod.
FADDER Nr. 4: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11. post Trinit: Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Marie, frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jelling} egen Datter Mette {Hansdatter}, fadere var Peder Povelsøn og hans Hustroe {Inger Nielsdatter} i Nørkollemorten Christen Graversøn i Sejrop {Sejrup, Thyregod}, Jens Hansen i Nørkollemorten, Else Jens Datter ibidem.
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.


Nr. 2062 19.10.1704 Gertrud Thomasdatter, Kollemorten- Sønder. FAR: Thomas Christensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Christensen den ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Christen Harboe.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 post Trinit: hafd Thomas Christensøn i Synderkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Giertrud blef frembaren af Peder Povelsens Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jnger Niels Datter faddere var Villats Christensøn i Synderkollemorten Christen Christensøn d eldre ibidem og Christen Christensøn d yngre ibidem og Maren Thoms Datter ibidem og Christen Harboes Hustroe ibidem ved navn Anne Knuds Datter.
Begravelse nr. 6048


Nr. 2063 26.10.1704 Else Pedersdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Thøgersen. MOR: ? Peder Thøgersens kone.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen.
FADDER Nr. 1: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Lars Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 post Trinit: Hafde Peder Tøgersøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe ved Navn Jnger Niels Datter Nørkollemorten fadere vare Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten, Jens Hansøn ibidem, Niels Jensøn ibidem, Doreth Christens Datter ibidem, Lavrs Christensøns Hustroe ibidem ved navn Else Jens Datter.


Nr. 2068 05.04.1705 Anne Andersdatter, Vonge. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 3: Marie Jensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Sillesthoved, Give, Mulig søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen Karen Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palm: hafde Anders Jensøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe i Ørnsholt {fil:} Karen Sørens Datter faddere faddere {!} vare Peder Christensøn Smed i Eegholm Søren Jensøn tienendes i Eegholm Marie Jens Datter i Ørnsholt Kirsten Sørens Datter af Sillesthoed.
NOTITS: Muligvis hedder moderen Sørensdatter og er søster til Kirsten og Karen Sørensdatter hvad der ville betyde født i Sillesthoved, Give.


Nr. 2069 21.05.1705 Johan/ne Frands/en/datter, Vonge. FAR: Frands Pedersen Skomager. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne, Vonge, Øster Nykirke, Oluf Nielsens kone
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Frandsen, Hage, Hammer
FADDER Nr. 3: Jens Frandsen, Ildved, Hvejsel
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Møllerup, Hammer
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Bertel Nielsen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Nielsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bertel Nielsen Smed, Vonge, Øster Nykirke, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascensio: Hafde frans Skumager i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Johan frembaaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong ved navn Anne [.] faddere vare Peder frantsøn i Mølgaard, Niels frantsøn i Hag, Jens frantsøn i Ildved An frands Datter i Mylrop {Møllerup, Hammer} Bertel {Nielsen} Smeds Hustroe ved navn Met Anders Datter.


Nr. 2071 12.07.1705 Mette Pedersdatter, Vonge. FAR: Peder Jensen. MOR: Else Thomasdatter.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen.
FADDER Nr. 1: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Laurids Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jørgen Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Marie Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 post Trin: hafde Peder Jensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Met, blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe ved navn Marie Christens Datter i Vonge faddere vare Lavrits Pedersøn i Vong Lavrits Rasmusøn ibidem Jørgen Johansøn ibidem Jørgen Pedersøn i Ørnsholt.


Nr. 2075 15.11.1705 Gertrud Pedersdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Poulsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
FADDER Nr. 1: Laurids Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 post Trinit: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Giertrud blef frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johan Sørrens Datter faddere vare Lavrits Christensøn Christen Henningsøn begge i Nørkollemorten Thomas Christens i Synderkollemorten og Jngeborg Niels Datter ibidem.


Nr. 2080 25.03.1706 Anne Margrethe Thomasdatter, Kollemorten- Sønder. FAR: Thomas Christensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Jensdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Villads Christensen.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen den Ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Christensen den Yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Knudsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Christen Harboe †1707.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen Elisabeth Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen Anne Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Annutiationis {Annuntiatio} Mariæ {virginis} hafde Thomas Christensøn, Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Anne Margrete frembaaren af Villats Christensøn Hustroe i Synder=kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter faddere vare Christen Christensøn den eldre og Christen Christensøn den yngre begge i Synderkollemorten, Christen Lerche ibidem, Christen Harboes Hustroe ibidem ved navn Anne Knuds Datter, og Jngeborg Niels Datter ibidem.
Begravelse nr. 6160
NOTITS: Begravet knap ni år gammel.


Nr. 2081 18.04.1706 Anne Christensdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens søster. Jens Pedersøns kone.
FADDER Nr. 1: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Vel nabo.
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen, vel Nabo.
FADDER Nr. 4: Marie, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Peder Tøgersens kone.
FADDER Nr. 5: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter fadder. Nabo.
NÆVNT Nr. 3: Peder Tøgersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Miserior: {Misericordia} Hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Anne frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter, faddere vare Rasmus Jngvartsøn, ibidem Peder Nielsøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ved navn Jnger Niels Datter Peder Tøgersøns Hustroe ved navn Marin ibidem, Jens Hansøn ibidem.


Nr. 2082 25.04.1706 Else Pedersdatter, Vonge. FAR: Peder Steffensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Steffensdatter, Tyrsting
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet.
FADDER Nr. 2: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong
FADDER Nr. 3: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Pors, Vonge, Øster Nykirke, Datter af Christen Pedersen Pors.
FADDER Nr. 5: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Jubilate hafde Peder Staphensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af An Staphens Datter i Tørsting faddere vare Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe, Lavrs Rasmusøn i Vong Marin Christens Datter Pors ibidem, Jørgen Johansøn ibidem.


Nr. 2084 25.05.1706 Maren Hansdatter, Haustrup. FAR: Hans Bertelsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen
FADDER Nr. 2: Lave Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Knud Madsen, Thyregodlund, Thyregod, 49, menes (Ejnar Bjerre) gift med Johanne Christensdatter *1654c. Forbindelse til denne familie i Haustrup ikke set.
FADDER Nr. 4: Kirsten Bertelsdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Kirsten Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Hun er lige blevet trolovet med Peder Rasmussen af Mølgaard, Øster Nykirke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Penteco: hafde Hans Bertelsøn i Havstrop et Barn til Daab som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i [Kob] ved navn Kirsten Peders Datter, faddere vare Peder Nielsøn i [knaaf] Lave Jensøn i Havstrop, Knud Matsøn i Tyregodlund Kirsten Bertels Datter i Havstrop, Kirsten Laves Datter i Havstrop.
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 8 uger gammel. Stedet Knaaf ikke identificeret.


Nr. 2087 08.08.1706 Maren Jørgensdatter, Tinnet. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
BÅREN AF: Maren Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Birgitte Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Christen Villadsen.
FADDER Nr. 3: Iver Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konens bror.
FADDER Nr. 4: Niels Villadsen, Risager, Vester, Konens bror.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 10 post Trini: blef Jørgen Matsøns i Tindet hans Barn ved navn Marin dends Daab confirmeret som tilforn var inddøbt for sin Skrøbeligheds shyld, blef frembaarin af sin Moster Marie Vilats Datter i Tindet faddere vare Christen Villatsøn Tindet og hans Hustroe, Jver Villatsøn ibidem og Niels Villatsøn i Riisager og hans Hustroe.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet 17 uger gammel.


Nr. 2090 07.11.1706 Voldborg Jørgensdatter, Ørnsholt. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Ølholm, Langskov, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen, Ølholm, Langskov
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Formentlig moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Christen Ormsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 23 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns barn i Ørensholt ved navn Voldborg dends Daab confirmeret, som tilforen for sin svaghed var inddøbt og blef frembaaren af Las Jørgensøns Hustroe i Ølholm ved navn Anne Lars Datter, faddere vare Las Jørgensøn i Ølholm Jens Lavrsøn i Oxenberg, Peder Jensøn i Vong Christen Ormsøn i Ørensholt.
NOTITS: Moderens navn i #21091.


Nr. 2098 14.06.1707 Katrine Nielsdatter, Vonge. FAR: Niels Larsen. MOR: ? Niels Larsens kone..
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Hans Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Madsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Steffensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Bertel Nielsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3 Penteco: Hafde Niels Lassøn i Vong et barn til daab, som blef kaldet Catrine, som blef frembaaren af Hans Matsøns Hustroe i Vong, faddere vare Hans Matsøn i Vong Peder Stephansøn ibidem Niels Jensøn og Niels Olufsøn ibidem, og Bertel Nielsøn ibidem.


Nr. 2102 25.09.1707 Gertrud Pedersdatter, Vonge. FAR: Peder Steffensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Abelone Steffensdatter, Tyrsting
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Pors, Vonge, Øster Nykirke, Datter af Christen Pedersen Pors.
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 14 post Trinit: hafde Peder Stephensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Giertrud og blef frembaaren af Appelone Stephans Datter i Tørsting faddere vare Jens Pedersøn i Vong Jens Jensøn i Vong Marin {Christensdatter} Pors ibidem Niels Olufsøn i Vong.


Nr. 2103 23.10.1707 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Pedersen Lerche. MOR: Maren Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring, Peder Christensen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Egholm, Tørring, Konen Anne Pedersdatter Lerche bærer.
FADDER Nr. 2: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Lerche, Alsted Mølle, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Søren Pedersen Lerche, Egholm Mølle, Tørring
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Christen Lunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 18. Hafde Christen Lerche i Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef Kaldet Kirsten, som blef frembaaren af Peder Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche, fadere vare Villats Jversøn i Tindet Christen Pedersøn Lerche i Alsteds=mølle, Sørren Pedersøn Lerche i Eegholms=mølle, og Peder Christensøn Smed i Eegholm, Christen Lunds Hustroe Sc: Karen Niels Datter i Synderkollemorten.


Nr. 2105 08.01.1708 Anne Andersdatter, Haustrup. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen.
FADDER Nr. 1: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Lave Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Kirsten Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Vel datter af Lave Jensen, gift med Peder Rasmussen.
FADDER Nr. 4: Birgitte Hansdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præstens tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 post Epiph: blef Anders Jensøns baren i Havstrop ved navn Anne hendes Daab confirmeret, som tilforn for svaghed var inddøbt blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i [Vo]ng ved navn Marin Christens Datter faddere vare Hans Bertelsøn i Havstrop, Lave Jensøn ibidem Peder Rasmusøns Hustroe ibide- ved navn Kirsten Laves Datter min tienistepige Birgitte Hans Datter.
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet ca. 3 uger gammel.


Nr. 2107 26.02.1708 Mette Pedersdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Skræder. MOR: ? Peder Skrædders kone..
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Invgardsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: invocavit Hafde Peder Skræder i NørKollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johanne Sørrens Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Rasmus Sørrensøn ibidem, Jens Pedersøns Hustroe ved navn Kirsten Ingvardts Datter ibidem og Anne Ingvardts Datter ibidem.


Nr. 2109 29.05.1708 Navnløs, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Hansen. MOR: Bodil Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 ar.'}
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Muligvis er det et dødfødt barn.


Nr. 2110 03.06.1708 Navnløs, Ørnsholt. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.'}
Begravelse nr. 6083


Nr. 2112 29.07.1708 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
BÅREN AF: Maren Henningsdatter, Fousing, Hvejsel, Vel faderens søster. Gift med Rasmus Berndt Nielsen.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Kone Else Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens søster. Gift med Jens Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Berndt Nielsen, Fousing, Hvejsel, Konen Maren Henningsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 8 post Trinit: hafde Christen Henningsøn et Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af Rasmu Berent Nielsøns Hustroe i [Fovsing?] ved navn Marin Hennings Datter fadere vare Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten Lavrits Christensøn ibidem og hans Hustroe Else Jens Datter og Jens Pedersøns Hustroe ibidem sc: Kirsten Jnvgarts Datter, og Karen Rasmus Datter.


Nr. 2113 12.08.1708 Mette Christensdatter, Ørnsholt. FAR: Christen Ormsen. MOR: ? Christen Ormsens 2. kone.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Jørgen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: ? Søren Pedersens kone, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anders Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: ? Anders Madsens kone, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 Trinitatis Hafde Christen Ormsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Jørgen Pedersøns Hustroe sc: Marin Lavrs Datter i Ørensholt, Fadere vare Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe, og Anders Matsøn og hans Hustroe ibidem.


Nr. 2114 19.08.1708 ? Anders/en/datter, Vonge. FAR: Anders Jensen Pors. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Egholm, Tørring, Tjener ved Peder Christensen, vel.
FADDER Nr. 3: Veste Sørensen, Sillesthoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 post Trini hafde Anders Jensøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet [...tom plads...] og blef frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm sc: Anne {Pedersdatter} Lerche faddere vare Peder Christensøn i Eegholm, Sørren Jensøn tienendis i Eegholm, Viste Sørrrensøn i Sillesthoed Marin Sørrens Datter ibidem, Bodel Anders Datter i Vong.


Nr. 2115 25.11.1708 Navnløs, Vonge (Skovhus). FAR: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.'}
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Kan være dødfødt. Se hendes skrifte Dom 4 post Trin: 1709 (skrifte #1001), hvor faderen kaldes Anders Andersen i Velling, Bryrup, der i 1714 en datter Dorte, er altså blevet gift 1709-13. Et halvt år senere kommer det frem, at hun har dækket over den rigtige fader den gifte Lars Rasmussen, 46, i Vonge (se skrifte #1002). Ved det første skifte bor hun ikke mere i Skovhus i Vonge, med ved Villads Nielsen i Nørre Kollemorten.


Nr. 2116 02.12.1708 Anne Andersdatter, Haustrup. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens Kone.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Hammergaard (Hammergaard), Hammer
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Hans Bertelsen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: [1] Advent: Hafde Anders Jensøn i Havstrop et Barn til Daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af en Pige af Hammergaard ved navn Anne Christens Datter faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop Sørren Pedersøn i Tindet Jørgen Jensøn i Mølgaard, Hans Bertelsøns Hustroe ved navn An Sørrens Datter.


Nr. 2120 20.01.1709 Maren Pedersdatter, Mølgaard. FAR: Peder Frandsen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Jens Frandsen.
FADDER Nr. 1: Jens Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Vel bror til faderen. Konen Maren Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Frandsen, Hage, Hammer, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Epipha: hafde Peder Frandsøn i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Jens Frandtsøns Hustroe ibidem ved navn Marin Jacobs Datter, faddere vare Frands {Pedersen} Skumager i Vong, Niels Frandsøn i Hag, Jørgen Jensøn i Mølgaard, og Jens Frandsøn ibidem.


Nr. 2121 20.01.1709 Maren Bertelsdatter, Vonge. FAR: Bertel Nielsen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Hans Madsen.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Christen Pedersen Pors.
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Epipha: hafde Bertel Nielsøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Hans Matsøns Hustroe ibidem ved navn Marin {Sørensdatter} N: Fadere vare Niels Sørrensen i Vong, Jens Pedersøn ibidem Jørgen Christensøn ibidem, Christen {Pedersen} Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter.
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2122 27.01.1709 Johan?ne Peders/en/datter, Haustrup. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
BÅREN AF: Bodil Lauridsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Erik Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuag: blef Peder Rasmusøn i Hafstrop hans barn ved navn Johan dend Daab confirmeret som tilforn for sin svaghed var hiemdøbt frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrids Datter faddere vare Anders Jensøn i Havstrop, An Sørrens Datter ibidem, Peder Frantsøn i Mølgaard og Erich Rasmusøn i Tindet.


Nr. 2123 17.02.1709 Mette Nielsdatter, Ørnsholt. FAR: Niels Pedersen, Ha...d?, ?. MOR: ? Niels Pedersens kone, Ha...d?, ?.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Hammergaard, Hammer
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Invocavit Blef Niels Pedersøn Ha[..rd] /: hvis Hustroe føede i Ørens=holdt:/ hans Barns ved nafn Mette, Daab confirmeret, som tilforn i sin svaghed blef ind=døbt, som blef frembaaren af Anne Christens Datter af Hammergaard, fadere vare Christian Nielsøn i Ørensholt, Sørren Nielsøn ibidem Sørren Jensøn i Eegholm, Niels Jensøn i Ørensholt, og Anne Sørrens Datter i Vong.
Begravelse nr. 6133
NOTITS: Faderen Niels Pedersen er af et andet sogn. Navnet er ikke Haustrup, fordi det ender sikker på d. Moderen kan være fra Ørnsholt siden hun føder der. Men barnet begraves 1712 — tre et halvt år gammel — fra Ørnsholt, hvor forælderne må have levet.


Nr. 2126 01.04.1709 Kirsten Nielsdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Niels Jensen. MOR: Dorte Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Kone Inger Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2 Pasca: Hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten og blef frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Karen Jens Datter, faddere vare Christen [Sven]søn i Nørkollemorten Jens Graversøn ibidem Peder Nielsøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe ibidem ved navn Jnger Niels Datter, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Johan Sørrens Datter.


Nr. 2127 02.06.1709 Maren Jørgensdatter, Ørnsholt. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen Maren Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Anders Jensen Pors.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Peder Jensens kone hedder Karen Christensdatter, uklart.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Trin: Hafde Jørgen Pedersøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Marin, frembaaren af Niels Pedersøns Hustroe i Ørensholt sc: Marin Jens Datter faddere vare Peder Jensøn i Vong, Lavrs Pedersøn i Ørensholt Niels Pedersøn ibidem, Anders Jensøns {Pors} Hustroe i Vong og Karen Christens Datter i Vong.
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begraves 11 uger gammel.


Nr. 2130 04.08.1709 Anne Eriksdatter, Tinnet. FAR: Erik Rasmussen. MOR: Bodil Larsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Peder Rasmussen, som er bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke, Bror til faderen, konen Kirsten Lavesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Bødker, Tinnet, Øster Nykirke, Kone Johanne Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Søren Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 post Trinita: hafde Erich Rasmusøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe {Kirsten Lavesdatter} i Havstrop, faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop, Anders Bødicher i Tindet og hans Hustroe ved navn Jahan Christens Datter, Jver Villatsøn i Tindet, og Sørren Pedersen i Tindet.


Nr. 2131 25.08.1709 Maren Christensdatter, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Pedersen Lerche. MOR: Maren Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 1: Christen Christensen den Ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Ingeborg Nielsdatter ses ellers i Nørre Kollemorten.
FADDER Nr. 5: Lisbeth Villadsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Egholm, Tørring
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 13 post Trinit: hafde Christen Pedersøn Lerche Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Peder {Christensen} Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche fadere vare Christen Christensen d. eldre i Synderkollemorten Villats Christensen ibidem og Christen Lund ibidem Jngeborg Niels Datter ibidem og Lisbet Villats Datter ibidem.


Nr. 2137 05.01.1710 Karen Nielsdatter, Vonge. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Bodil Andersdatter.
BÅREN AF: Birgitte Sørensdatter, Bregnbjerg, Øster Nykirke, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Bregnbjerg, Øster Nykirke, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Kirsten Andersdatter, formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Smed, Egholm, Tørring, Kone Anne Pedersdatter Lerche også fadder.
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring
NÆVNT Nr. 1: Anders Jakobsen Bregnbjerg, Bregnbjerg, Øster Nykirke, Moderens far, hans kone Birgitte Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom inter festum circumcisionis et festum Epiphaniæ, blef Niels Andersøns {Wongs} Barn i Vong ved navn Karen hendis Daab confirmeret, som tilforen for sine Aarsagers shyld var hiemme døbt, og blef frembaaren af sin Mormoder {Birgitte Sørensdatter} sc: Anders {Jakobsen} Breinbergs Hustroe {Bregnbjerg, Hammer sogn} faddere vare Sørren Andersøn af Breinberg Jørgen Johansøn af Vong Lavrs Rasmusøn i Vong, Peder Christensøn {Smed} i Eegholm og hans Hustroe navnlig Anne {Pedersdatter} Lerche.
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet 19 uger gammel.


Nr. 2139 23.02.1710 Mette Larsdatter, Tinnet (Damgaard). FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Koutrup, Hammer, Søster til moderen, evt. gift med Jens Jensen.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Koutrup, Hammer, ?Gift med Kirsten Madsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens eller moderens bror.
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Nabo.
FADDER Nr. 5: Barbara Madsdatter, Koutrup, Hammer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexag: Hafde Lavrs Matsøn i Damgaard it barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Kirsten Mats Datter i Koetrop {Koutrup, Hammer sogn}, faddere vare Jens Jensøn i Kortrop Jørgen Matsøn i Tindet, Thomas Pedersøn i Damg{aard} An Villats Datter i Tindet og Barbara Mats Datter i Koetrop.


Nr. 2144 03.12.1710 Anne Rasmusdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: Anne Bertelsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Bertel Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen.
FADDER Nr. 4: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 6: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Dorte Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 3 Decemb: Hafde Rasmus Jnvgartsøn i Nørkollemorten et barn til Daab: som blef kaldet Anne frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Datter, faddere vare Bertil Pedersøn i Vong, Peder Povelsøn i Nørkollemorten og hans Hustroe, Jens Graversøn ibidem, Niels Jensøns Hustroe ibidem Sc: Dorthe Christens Datter, Peder Nielsøn ibidem.


Nr. 2148 15.02.1711 Birgitte Nielsdatter, Vonge. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Bodil Andersdatter.
BÅREN AF: Birgitte Sørensdatter, Bregnbjerg, Hammer, Moderens mor, gift med Anders Jakobsen Bregnbjerg.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Karen Nielsdatter, formodet søster til Niels Andersen.
FADDER Nr. 2: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Margrethe Nielsdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Madsdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: Søren Andersen, Bregnbjerg, Hammer, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jakobsen Bregnbjerg, Bregnbjerg, Hammer, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto mihi hafde Niels Andersøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Birgitte, som blef frembaaren af Anders Breinbergs Hustroe ved navn Birgitte Sørrens Datter. Faddere vare Jørgen Johansøn i Vong Lavrs Rasmusøn ibide. Sørren Andersøn i Breinberg Margaret Niels Datter i Vong. Karen Povels Datter, An Mats Datter i Vong.
NOTITS: Hun begraves 1748 i Give kirke.


Nr. 2149 15.02.1711 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Christensen den Yngre. MOR: Sidsel Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Præst Hans Jørgensen Jellings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Christensen den Ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Esto mihi hafde Christen Christensøn d. yngre i Synderkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af min egen Hustroe fadder vare Christen Lund i Synderkollemorten, Villats Christensøn ibidem, Christen Christensøn d. ældre [......] Ingeborg Niels Datter ibidem, Christen Lerche ibidem.
Begravelse nr. 6163
NOTITS: Begravet 4 år gammel.


Nr. 2150 29.03.1711 Maren Jørgensdatter, Ørnsholt. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Ølholm, Langskov, Moderens søster, Lars Jørgensens Kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Kone Karen Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Karen Sørensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Christen Nielsen
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Søren Nielsen.
FADDER Nr. 5: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Ølholm, Langskov, Konen Anne Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Palmarum haf blef Jørgen Pedersøns Barn {af Ørnsholt} ved navn Marin dends Daab confirmeret, frembaaren af Las Jørgensøns Hustroe i Ølholm Sc: Anne Lavrs Datter fadere vare Niels Pedersøn i Ørensholt Christian [.....] Nielsøn ibidem og hans Hustroe Karen Sørrens Datter, Sørren Nielsøns Hustroe ibidem sc: Anne Christens Datter Jørgen Jensøn i Mølgaard og Kirsten Jens Datter ibidem.


Nr. 2151 02.04.1711 Marie Jørgensdatter, Vonge. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong, evt. bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Stefansen, Vonge, Øster Nykirke, Nybo.
FADDER Nr. 3: Margrethe Nielsdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Evt. bror til moderen, konen Bodil Andersdatter bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Viridium hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodil Anders Datter faddere vare Lavrs Rasmusøn i Vong Peder Stephansøn ibidem Margrete Niels Datter ibidem Niels Olufsøn ibidem og Peder Jensøn ibidem.
NOTITS: Marie fra bedstemoderen Maren Jensdatters skifte 1738 i Søften.


Nr. 2152 02.08.1711 Maren Pedersdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Thøgersen. MOR: Marie.
BÅREN AF: Inger Poulsdatter, Lundgaard, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Niels Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Dorte Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trin Hafde Peder Thøgersøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef Kaldet Marin frembaaren af Inger Povels Datter tienendes i Lundgaar Hvexsel. Faddere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten, Lavrs Christensøn ibidem, Rasmus Sørrensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe sc: Inger Niels Datter, Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Dorethe Christens Datter.


Nr. 2153 24.01.1712 Anne Nielsdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Niels Jensen. MOR: Dorte Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give, Der er flere af dem i Give sogn på den tid, ikke klart hvilken det er.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, 2. kone Anne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Septuagesima hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Anne frembaaren af Marin Peders Datter i Give, faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Graversøn ibid. Jens Pedersøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem Anne Jens Datter ibidem.
NOTITS: Peder Poulsens 1. kone Inger Nielsdatter ikke set død, måske er Anne Jensdatter en fejl i kirkebogen.


Nr. 2154 14.02.1712 Johan/ne? Lars/en/datter, Kollemorten- Nørre. FAR: Lars Christensen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Bertelsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Rasmus Ingvardsens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Bertelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Invocavit, hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blev kaldet Johan{ne?} frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter. fadere vare [J]ens Pedersøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem Niels Jensøn ibidem Rasmus Ingvartsøns Hustroe sc Anne Bertels Datter, ibidem og Kirsten Christens Datter.


Nr. 2157 15.05.1712 ? Niels/en/datter, Vonge. FAR: Niels Jensen, Grønning. MOR: Anne Enevoldsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Steffensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Pente: blef Anne Eenevolds Datters barn i Vong døbt, som blef kaldet { ... tom plads ... } og blef udlagt en Land=Soldat ved navn Niels Jensøn i ‡ Grønning i Salling til barnefader, faddere vare Jens Pedersøn i Vong, Anders Jensøn ibidem Lavrits Pedersøn ibidem Peder Staphansøn ibidem, Niels Sørrensøn ibidem.
‡ blev sagt Grønholt, men meentes at vere Grønning.


Nr. 2159 03.07.1712 Sidsel Sørensdatter, Vonge. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens enke.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Laruids Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Hansdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Peder Steffensen.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Laurids Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Steffensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Anne Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 6 post Trinit: blef Sl. Søren Nielsøns barn i Vong ved navn Citsel dens Daab confirmeret og blev frembaaren af Lavrits Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin [Jens] Datter faddere vare Anders Jensøn i Vong og Peder {Christensen} Pors ibidem Peder Stephansøns Hustroe i Vong ved navn Anne Hans Datter og Mette Jens Datter ibidem.


Nr. 2160 24.07.1712 Anne Pedersdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Poulsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Lars Christensen.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Inger Andersdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Graversen.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Rasmus Ingvardsøn, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Else Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 9 post Trinit: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Datter. fadere vare Niels Jensøn i Nørkollemorten Jens Graversøns Hustroe ved navn Inger Anders Datter ibidem, Peder Nielsøn ibidem Christen Henningsøn ibidem, og Rasmus Ingvartsøn ibidem.
NOTITS: Evt. er moderen Inger Nielsdatter død.


Nr. 2164 04.08.1712 Karen Christensdatter, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Chrsitensen den Ældre. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 12 post Trin: blef Christen Christensen d eldre i Synderkollemorten hans barn ved navn Karen /: som for sin svaghed tilforn var hiemdøbt :/ begravet, da dend var 10 dage gammelt.'}
Begravelse nr. 6136


Nr. 2166 02.10.1712 Anne Pedersdatter, Haustrup. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
BÅREN AF: Bodil Lavesdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Moderens søster, gift med Erik Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Christen Lavesen, Haustrup, Øster Nykirke, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Hans Bertelsen.
FADDER Nr. 3: Bodil Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Bodil Lavesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19: post Trin: hafde Peder Rasmusøn i Hafstrop et barn til daab, som blef kaldet Anne, som blef frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrs D: fadere vare Erich Rasmusøn i Tindet, Christen Lavesøns i Havstrop og Peder Lavesøn ibidem, Hans Bertilsøns Hustroe ved navn An Sørrens Datter, ibidem, og Bodel Laves Datter ibidem.


Nr. 2168 27.12.1712 Mette Sørensdatter, Tinnet (Damgaard). FAR: Søren Sørensen. MOR: Mette.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Søskov, Bredsten, Gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Søskov, Bredsten, Konen Else Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Tofthøj, Gadbjerg
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Gift med Kirsten Madsdatter af Damgaard.
FADDER Nr. 4: Peder Madsen, Rask skovhus, Hvirring
FADDER Nr. 5: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3 Nativit: blef Sørren Sørrensøns barns Daab i Damgaard ved navn Mette confirmerit og blef frembaaren af Hans Pedersøns Hustroe i [Siøskov] sc: Else Christens Datter fadere vare Hans Pedersøn i Siøskov Knud Pedersøn i Toffthøy, og Niels Pedersøn i Odderbech, Peder Matsøn tinendis i Rask=Skovhuus og Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten.


Nr. 2169 29.01.1713 Maren Jensdatter, Mølgaard. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Måske faderens søster, gift med Laurids Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Niels Frandsen, Hage, Hammer
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Tindet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Kirsten Lavesdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Peder Rasmussen.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke, Konen Kirsten Lavesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Jubilati: blef Jens Jensøns Mølgaard hans barns Daab ved navn Marin, dends Daab confirmeret, som tilforn var hiemdøbt for sin svagheds skyld, og blef frembaaren af Lavrids Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin Jens Datter, faddere vare Niels Frandsøn i Hag, Søren Pedersøn i Tindet, og Anders Jensøn i Havstrop, og Jørgen Jensøn i Mølgaard, og Peder Rasmusøns Hustroe ved navn Kirsten Lavrs Datter.
NOTITS: Festo Jubilate findes ikke, Jubilate Omnis terra er 5. søndag efter påske, som er efter næste indførelse Dom Septuagesima (d. 12 febr.). Dom. Jubilate er 3. søndag efter påske også efter næste indførelse. Datumet her 29.01.1713 sat mellem forrige indførsel Dom: 3 post Epiph: (22. jan.) og næste indførsel (12. febr.).


Nr. 2171 19.02.1713 Else Jensdatter, Vonge. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Tyrsting, Gift med Anders Larsen.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Tyrsting, Konen Anne Knudsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Steffensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Karen Poulsdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexagesi: hafde Jens Lavrsøn i Vonge et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Anders Lavrsøns Hustroe i Tørsting ved navn Anne Knuds Datter, faddere vare Anders Lavvrsøn i Tørsting, Peder {Andersen} Skumager i Vong, Anders Jensøn i Vong, Peder Stephansøn i Vong Karen Povels Datter i Vong.


Nr. 2174 12.03.1713 Lisbeth Villadsen, Kollemorten- Sønder. FAR: Villads Christensen. MOR: Sidsel Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Ostersdatter, Ildved, Hvejsel, Thomas Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Jensen, Ildved, Hvejsel, Konen Maren Ostersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen den Ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Christensen den Yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Christen Lunds kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens søster, tjener 1713 ved præsten.
NÆVNT Nr. 1: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Remini: Blef Villats Christensøns barn i Synderkollemorten dends Daab confirmerit og blef kaldet Lisbet frembaaren af Thomas Jensøns Hustroe i Jlved ved navn Marin Osters Datter, faddere vare Thomas Jensøn i Jldved, og Christen Christensøn dend eldre og Christen Christensøn d yngre begge af Synderkollemorten, Christen Lunds Hustroe ved navn Karen Niels Datter ibidem og min egen tienistepig ved navn Kirsten Villats Datter.
NOTITS: Opnævnt efter 1. kone Elisabeth Jensdatter †1706.


Nr. 2180 14.05.1713 Mette Nielsdatter, Ørnsholt. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Søren Andersen
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Søren Nielsen.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Møllerup, Hammer, Konen Kirsten Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Møllerup, Hammer, Gift med Jens Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Cantate Hafde Niels Pedersøn i Ørensholt et barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Sørren Andersøns Hustroe i Ørens=holft sc: Karen Sørrens Datter fadere vare Sørren Andersen i Ørensholt Sørren Nielsøns Hustroe ibidem Christian Nielsøn ibidem, Jens Christiansøn i Myllerop, og Hans Hustroe sc: Kirsten Sørrens Datter.


Nr. 2183 20.08.1713 Anne Jensdatter, Kollemorten- Sønder. FAR: Jens Sørensen. MOR: ? Jens Sørensens kone.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhart, Bøllund, Give, Gift med hjælpepræsten Johan Balthasar Bilhardt, der passer Give sogn, men Hans Jørgensen Jelling passer Øster Nykirke sogn.
FADDER Nr. 1: Søren Lind, Vorladegaard
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Tørring
FADDER Nr. 3: ? Jens Madsens kone, Tørring
FADDER Nr. 4: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Johan Balthasar Bilhart, Bøllund, Give, Hjælpepræsten Johan Balthasar Bilhardt, der passer Give sogn.
NÆVNT Nr. 2: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 post Trin: blef Jens Sørrensøns barn ved navn Anne i Synderkollemorten dends Daab confirmeret frembaaren af Hr Johans Hustroe {Ane Katrine Bilhardt} i Byllund fadere var Sørren [Lind] i Ladegaard Jens Matsøn i Tørring og hans Hustroe Villats Christensøn i Synderkollemorten JverChristensøns Hustroe i Nykirche ved navn Anne Sørrens Datter.


Nr. 2185 10.09.1713 Dødfødt, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Fra begravelsen: 'NB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn‡ begravet.
‡ i Nørkollemorten.'}

Begravelse nr. 6142
NOTITS: Så vidt det kan ses benytter denne præst ordet navnløs for dødfødte børn.


Nr. 2186 01.10.1713 Anne Nielsdatter, Kollemorten- Nørre. FAR: Niels Jensen. MOR: Dorte Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Hansen.
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Maren Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 16 post Trin: blef Niels Jensøns Barn i Nørkollemorten ved navn Anne dends Daab confirmeret, som for sin skrøbeligheds skyld, var hiemmedøbt. Frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe ved navn Jnger Niels Datter, faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibidem Jens Pedersøn ibidem Jens Hansøns Hustroe ibidem sc: Marin Mats Datter, Anne Jens Datter, ibid.


Nr. 2187 17.12.1713 Anne Nielsdatter, Tinnet. FAR: Niels Andersen. MOR: ? Niels Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Tørring By, Tørring, Kunne være faderens søster, gift med Hans Jensen
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Inger Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Inger Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anders Hansen, Tørring By, Tørring
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen, Tørring By, Tørring, Konen Maren Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 3. Advent: Hafde Niels Andersøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Hans Jensøns Hustroe i Tørring, ved navn Marin Anders Datter. fadere vare Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe Jnger Jens Datter, Erich Rasmusøn i Tindet, Anders Hansøn i Tørring, og Kirstin Mats Datter i Tindet.
Begravelse nr. 6145
NOTITS: Stedet Tørring tages som Tørring By, fordi præsten ellers ville skrive stedet i Tørring sogn som Egholm, Uhrskov etc.


Nr. 2188 14.01.1714 Johan/ne Jens/en/datter, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Hansen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Jens Graversen er trolovet med hende.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Søren Rasmussen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Lars Christensen.
FADDER Nr. 5: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Epiph: Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Jahan/ne?, blef frembaaren af Jens Graversøns Kiereste ved navn Anne Christens Datter. Faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Sørren Rasmusøn ibidem, Niels Jensøn ibidem Et Lavrids Christensøns Hustroe ibidem, ibidem, ved navn Else Jens Datter, og Peder Povelsøn ibidem.


Nr. 2189 17.06.1714 Anne Thomasdatter, Tinnet (Damgaard). FAR: Thomas Pedersen. MOR: ? Thomas Pedersens kone.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Knop, Vrads, Kunne være søster til faderen. Steffen Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Steffen Jensen, Knop, Vrads, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 3 post Trin: hafde Thomas Pedersøn i Damgaar et barn til Daab som blef kaldit Anne frembaaren af Stephan Jensøns Hustroe i Knob {Knop, Vrads sogn} sc: Kirsten Peders Datter. Fadere var Stepfan Nielsøn i Knob; Peder Nielsøn i Damgaard, Hans Bertelsøn i Havstrop og hans Hustroe sc: Anne N: {Sørensdatter} og Kirsten Mats Datter i Damgaard.


Nr. 2190 05.08.1714 Maren Nielsdatter, Oksenbjerre. FAR: Niels Mathisen. MOR: ? Niels Mathisens kone.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Hans Jørgensen Jellings kone.
FADDER Nr. 1: Mathis Pedersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Gift 1705 med faderens søster Marie Mathisdatter.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Gift med Jørgen Lavesen.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Gift med Thomas Pedersen
FADDER Nr. 5: Anne Jørgensdatter., Oksenbjerre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Lavesen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Karen Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Pedersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 10 post Trin: blef Niels Matthiisøns barn ved navn Marin i Oxenberg dends Daab confirmeret og blef frembaaren af min egen Hustroe Karen Knuds Datter, fadere vare Matthiis Pedersøn i Oxenberg, Frands Jacobsøn i Dørken, Jørgen Lavis Hustroe i Oxenberg, sc: Karen Christens Datter Thomas Pedersøns Hustroe i Oxenberg sc: Marin Anders Datter: Anne Jørgens Datter i Oxenberg.
Begravelse nr. 6174
NOTITS: Begravet 3 år gammel.


Nr. 2194 18.11.1714 Maren Nielsdatter, Ørnsholt. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Mette Hansdatter Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, 35c, præsten Hans Jørgensen Jellings datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Villadsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Søren Nielsen
FADDER Nr. 5: Mette Jespersdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, Tjener præsten.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 25. post Trinit: Hafde Niels Pedersøn af Ørens=holt et Barn til Daab som blef kaldet Marin blef frembaaren af min egen Datter Mette, faddere vare Christen Nielsøn i Ørens=holt, Sørren Andersøn ibidem Jens Villatsøn tienendis i Harresøe, Sørren Nielsøns Hustroe ved Navn Anne Christens Datter i Ørens=holt, min tinistepig Mette Jesper Datter.


Nr. 2196 02.02.1715 Katrine Olufsdatter, Tinnet. FAR: Oluf Bentson. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Lavesdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Erik Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Inger Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Anders Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Purificationis {2. feb. 1715}, hafde Karen Peders Datter af Tindet hendis Slegfred Barn til Daab og blef kaldet Cathrine som blef frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe af Tindet sc: Bodil Lavrs Datter, fadere vare Erich Rasmusøn af Tindet og Niels Andersøn ibidem Anders Andersøn og hans Hustroe ibidem.
{Faderen nævnes i skriftet knap tre uger før:}
Dom: 1 post Epipha: {13. jan. 1715} udstoed Karen Peders Datter af Tindet Kirchens Disciplin for hendes forseelse mod det 6te Bud og udlagde hun til Barnefader, en Svenske fange som en tid lang hafde tient i Tindet ved navn Oluf Bentsøn.

NOTITS: . De svenske fanger blev fordelt i Danmark. Efter et slag i Holsten 1713 med mange svenske fanger ville den svenske regering ikke udløse dem, de blev så fordelt i sognene.

LINK: Se skrifte #1005