Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1700 - 1714
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2002 28.03.1700 Jens Madsen, Kollemorten- Nørre. FAR: Mads Jensen Rytter. MOR: ? Mads Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Sørensens kone, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Jens Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Jucia blef Rytteren Mats Jensøns {Rytters} barn i Nørkollemorten for sin svagheds shyld [inddøbt?] og da var fadder Christen Sørensøn i Nørkollemorten Jens Graversen og hans Hustroe {Marie Christensdatter}, baaren af Christen Sørrensøns Hustrue og kaldet Jens.
Begravelse nr. 6002
NOTITS: Begravet nogle uger gammel. Mads Rytter i begravelsen.


Nr. 2004 18.08.1700 Gravers Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Graversen. MOR: Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen.
FADDER Nr. 4: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
FADDER Nr. 5: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 18 Augusti hafde Jens Graversøn in Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Gravers og baaren af Margrete Christens Datter i Nørkollemorten og fadere var Christen Svensøn i Nørkollemorten, Movrits Jensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe og Jens Pedersøn ibidem.


Nr. 2005 12.09.1700 Johan Larsen, Vonge. FAR: Lars Tygesen. MOR: ? Lars Tygesens kone.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Christen Pedersen Pors' kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Marie Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Christen Pedersen kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 14 post Trini: blef Las Tygesøns i Vonge tvinde børns daab confirmeret og dend ene blef kaldet Johan baaren af Christen Pedersøn Porsis Hustroe {Kirsten Pedersdatter} i Vonge og dend Anden blef kaldet [.....n] som blef frembaaren af [Birthe] [.......] i Vonge og faderne vare Christen Pedersøn Pors i Vonge Niels Christensøn Pors ibidem Jens Pedersøn i ibidem og Lavris Rasmusen ibidem og Christen Pedersøns Hustroe {Marie Jensdatter} ibidem.
NOTITS: Navnet kunne også være Johanne.


Nr. 2006 12.09.1700 ? Lars/en/datter, Vonge. FAR: Lars Tygesen. MOR: ? Lars Tygesens kone.
BÅREN AF: Birte, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Marie x="1"Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Christen Pedersen kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Jensdatter fadder. Christen Pedersen er forskellig fra Christen Pedersen Pors.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 14 post Trini: blef Las Tygesøns i Vonge tvinde børns daab confirmeret og dend ene blef kaldet Johan baaren af Christen Pedersøn Porsis Hustroe {Kirsten Pedersdatter} i Vonge og dend Anden blef kaldet [.....n] som blef frembaaren af [Birthe] [.......] i Vonge og faderne vare Christen Pedersøn Pors i Vonge Niels Christensøn Pors ibidem Jens Pedersøn i ibidem og Lavris Rasmusen ibidem og Christen Pedersøns Hustroe {Marie Jensdatter} ibidem.
NOTITS: Navnet kunne også være Johanne.


Nr. 2007 03.11.1700 Mads Jørgensen, Tinnet. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
BÅREN AF: Mette, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: ? Christen Nielsens kone, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 3 Novembris da hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til daab som blef kaldet Mats, frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Tindet, fadderne vare Villats Iversøn i Tindet, Christen Villatsen ibidem, Jens Villatsen ibidem, Christen Nielsen og hans Hustroe ibidem.


Nr. 2010 06.03.1701 Bertel Andersen, Haustrup. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Lars Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Johanne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Marie Frandsdatter bærer.
FADDER Nr. 4: ? Peder Frandsens kone, Mølgaard, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Lætare hafde Anders Jensøn i Havstrop en Barn til Daaben, som blef kaldet Bertel og blef baaren af Lave Jensøns Hustroe i Havstrop, fadere vare Lave Jensøn ibidem og Niels Lassen ibidem og Hans Bertelsøn ibidem, Peder Franssøns Hustroe i Mølgaard.
Begravelse nr. 6152
NOTITS: Begravet 13 år og fire måneder gammel.


Nr. 2013 24.04.1701 Christen Pedersen, Haustrup. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Niels Larsens kone, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Lars Jensen.
FADDER Nr. 5: Lars Jensen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 1: Inger Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Cantate hafde Peder Christensøn i Havstrop et barn til Daab som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Niels Lassens Hustroe ibidem og faderne vare Niels Lassøn ibidem, og Hans Bertelsøn ibidem og Jørgen Pedersøn i Vong Noch Lave Jensøns Hustroe i Havstrop {Johanne Jensdatter} og Jnger Jens Datter i Mølgaard.


Nr. 2014 05.05.1701 Anders Pedersen, Vonge. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
BÅREN AF: ? Peder Snedes kone, Sted .erselm?
FADDER Nr. 1: Peder Snede, Sted .erselm?
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Niels Frandsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: Lars Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo [Ascensionis] hafde Peder Skomager i Vonge et barn til Daab og blef kaldet Anders og blef frembaaren af Peder Snedes Hustroe udi [Berselm?] fadere vare Jens Christensen i Nykirch Præstegaard Marie Christens Datter ibidem og Anne Peders Datter ibidem Niels Frantsen i Vonge og Lavrs Pedersøn ibidem.


Nr. 2015 29.05.1701 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Ingvardsdatter.
BÅREN AF: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens søster, gift med Christen Henningsen.
FADDER Nr. 1: Jens Iversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Datter af Christen Svendsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Ingvardsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Datter Margrethe Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Trinit: hafde Jens Pedersøn i Nørkollemorten en barn til daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe {Anne Ingvardsdatter} faderne vare Jens Jvversøn i Nørkollemorten, Jens Christensøn ibidem, Niels Jensøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe {Inger Nielsdatter} ibidem Christen Svensøns Datter Margret ibidem.
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Begravet 11 år og 3 måneder gammel.


Nr. 2016 12.06.1701 Laurids Rasmussen, Kollemorten- Nørre. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: ? Rasmus Ingvardsens kone.
BÅREN AF: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderens søster. Christen Henningsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Ingvardsdatter
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Graversen.
FADDER Nr. 5: Marie Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Tjenestepigen Marie Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 post Trinit: hafde Rasmus Jngvarsøn et barn til Daab, som blef kaldet Lavrits frembaaren af Christen Henningsens Hustroe {Anne Ingvardsdatter} i Nørkollemorten fadere dertil vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Jngvardt Povelsøn ibid Christen Henningsen ibidem, Jens Graversøns Hustroe {Marie Christensdatter} ibidem, Peder Povelsens Tienistepige ved nafn Marie Niels Datter ibidem.
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2017 27.07.1701 Christen Iversen, Præstegaarden. FAR: Iver Christensen. MOR: ? Iver Christensens kone.
BÅREN AF: Marie Jørgensdatter, Mindstrup, Hvejsel, Vel datter af herredsfoged Jørgen Knudsen på Mindstrup. Hun er også fadder 1700 i Give ved Frederik Ottesens barn.
FADDER Nr. 1: Frederik Ottesen, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Maren Hansdatter, Donneruplund, Give, Præsten Hans Jørgensen Jellings datter med 1. kone.
FADDER Nr. 3: Frederik Jørgensen, Mindstrup, Hvejsel, Vel søn af herredsfoged Jørgen Knudsen på Mindstrup. Ses 1707 som fadder i Farre, Give ved Frederik Ottesens datter Elsebeth Christine. Senere komsumptionsforpagter i Vejle.
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Vejle
FADDER Nr. 5: Mette Hansdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Hans Jørgensen Jellings anden datter med 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, Hans to døtre Maren og Mette er faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 27. Julii blef Jver Christensøn i Nykirch Præstegaard hans Barns Christens Daab i Nykirch confirmeret, som formedelst sin svaghed tilforen var hiemme=Døbt og da blef frembaaren af Marie Jørgens Datter paa Mindstrop fadere var Friderich Ottesøn og hans Hustroe Maren Hans Datter paa Dunneroplund, Friderich Jørgensøn af Mindstrop og Jens Sørrensøn af Vedel og min egen Datter Mette.


Nr. 2019 07.08.1701 Peder Mouridsen, Kollemorten- Nørre. FAR: Mourids Jensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Graversen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo.
FADDER Nr. 3: Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Hans Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 11 post Trinitatis Hafde Movrits Jensøn i Nørkollemorten et barn til Daab som blev kaldet Peder og blef frembaaren af [Jens] [Gra]versøns Hustroe i Nørkollemorten fadere vare Jens Pedersøn ibidem og Christen Henningsøn ibidem. Clemmen Christensøn ibidem. Hans Jensøns Hustroe ved navn Johan{ne} Jens Datter ibidem, og Margrete Christens Datter ibidem.


Nr. 2020 21.08.1701 Mads Christensen, Tinnet. FAR: Christen Villadsen. MOR: ? Christen Villadsens kone.
BÅREN AF: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Søster til faderen. Jørgen Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Anne Villadsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: ? Anders Madsens kone, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Iver Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Marie, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens mor vel. Villads Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 post Trinit: da blef Christen Villatsøn i Tinnet hans barns Matses Daab i Nykirch cofirmeret{!}, som tilforn for sin svagheds shyld var ind=døbt, og blef frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved Navn Anna Villats Datter, fadere Vare Jørgen Matsøn Tindet Anders Matsøn og hans Hustroe ibidem Jver Villatsøn ibidem, og Villats Ivarsøns Hustroe ved Navn Marie og i Tindet.


Nr. 2021 16.10.1701 Thomas Sørensen, Ørnsholt. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsens kone, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen, Hjortsvang, Linnerup, Gift med Mette Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: ? Laurids Pedersens kone, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Christen Ormsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 21 post Trinit: hafde Sørren Nielsøn i Ørnsholt et Barn til Daab som blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe ibidem og blef Barnet kaldet Thomas fadderne vare Mats Nielsøn udi Hjortsvang {Linnerup sogn} og Søren Jensøn i Ørensholt og Lavrits Pedersøns Hustroe i Ørensholt, Jnger Jens Datter i Mølgaard og Christen Ormsøn i Ørensholt.


Nr. 2022 23.11.1701 Navnløs, Tinnet. FAR: Erik Jensen. MOR: ? Erik Jensens kone 2.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.'}
Begravelse nr. 6020


Nr. 2023 01.12.1701 Peder Christensen, Alsted Mølle. FAR: Christen Lerche. MOR: ? Christen Lerches kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dend 13 Decemb: blef Christen Lerches Barn i Alsted mølle ved Navn Peder begraven, som tilforen var inddøbt for sin svagheds shyld.'}
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet få uger gammel.


Nr. 2029 26.03.1702 Niels Bertelsen, Vonge. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Christen Pedersen Pors.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersøn, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke, Jens Pedersens svend.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Søn af Christen Pedersen Pors.
FADDER Nr. 4: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Mulig søster til moderen. Niels Andersen Wongs kone.
FADDER Nr. 5: ? Oluf Nielsens kone, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Nielsen, Vonge, Øster Nykirke, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Lætare Hafde Bertel Nielssøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Niels og blef frembaaren af Christen Porsis Hustroe i Vong Nefnlig Kirsten Peders Datter, Faddere vare Jens Pedersøn i Vong og Hans Sven Nefnlig Niels Sørrensøn, Peder Christensøn Pors ibidem, Niels Andersøns Hustroe ibidem og [O]luf Nielssøns Hustroe ibidem.


Nr. 2030 18.04.1702 Niels Pedersen, Mølgaard. FAR: Peder Frandsen. MOR: ? Peder Frandsens kone.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Frandsen, bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Niels Frandsen, Vonge, Øster Nykirke, Faderens bror, konen Else Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke, Faderens far?
FADDER Nr. 3: ? Oluf Nielsens kone, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Oluf Nielsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 18 Aprilis hafde Peder Fransøn i Mølgaard et barn til Daab som blef kaldet Niels og blef frembaaren af Niels Frantsøns Hustroe i Vong nafnlig Else Jens Datter faddere vare Frants Pedersøn Niels Frantsøn og Oluf Nielsøns Hustroe alle i Vong Jens Christensøn i Mølgaard og Jnger Jens Datter ibidem.


Nr. 2031 21.05.1702 Jens Andersen, Vonge. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 5: Marie Jensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Karen Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Rogate hafde Anders Jensøn i Vong et Barn til Daab, som blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe nevnlig Karen Sørrens Datter og blef kaldet Jens Faddere vare Sørren Jensøn i Ørensholt, Lavrits Pedersøn i Vong, Jens Pedersøn ibidem, Niels Andersøns {Wongs} Hustroe ved navn Bodil {Andersdatter} ibidem, Marie Jens Datter i Ørensholt.
NOTITS: Præsten er her latinsk doven: Rogate eller Rogationum Dominica forvansker han til Dominica Rogate.


Nr. 2033 02.07.1702 Lars Christensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens søster, gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
FADDER Nr. 5: Else Frandsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo?
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3. post Trin: hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Lavrs og blef frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe {Kirsten Ingvardsdatter} i Nørkollemorten fadere vare Rasmus Jngvartsøn ibidem Clemen Christensøn ibidem og Jens Graversøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe {Johanne Sørensdatter} ibidem og Else Frans Datter ibidem.


Nr. 2034 02.07.1702 Oluf Pedersen, Haustrup. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Marie Frandsdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Hans Bertelsens kone
FADDER Nr. 1: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Marie Frandsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: ? Jens Morsings kone, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: ? Niels Larsens kone, Haustrup, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Morsing, Haustrup, Øster Nykirke, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 post Trin: Hafde Peder Christensøn i Havstrop et barn til daab, som blef kaldet Oluf og blef frembaaren af Hans Bertelsøns Hustroe {Marie Frandsdatter} i Havstrop Faddere vare Hans Bertelsøn ibidem Anders Jensøn ibidem Jørgen Jensøn i Mølgaard Jens Morsings Hustroe i Havstrop og Niels Lassøns Hustroe ibidem.


Nr. 2035 10.09.1702 Christen Christensen, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Christensen den yngre. MOR: Kirsten Jørgensdatter.
BÅREN AF: Karen Frandsdatter, Bøgballe, Øster Snede, Gift med Christen Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Bøgballe, Øster Snede, Gift med Karen Frandsdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Bøgballe, Øster Snede, Konen Marie Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Bøgballe, Øster Snede, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Christen Christensen den ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 post Trin: hafde Christen Christensøn {den yngre?} i Synder Kollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Karen frants Datter i Bøgballe {Øster Snede} Fadderne vare Christen Jensøn i Bøgballe og Peder Christensøn ibidem, og Peder Christensøns Hustroe ved navn Marie Christens Datter ibidem Villats Christensøn i Synderkollemorten og Christen Christensøn {den ældre?} ibidem.


Nr. 2036 02.11.1702 Søren Jensen, Præstegaarden. FAR: Iver Christensen. MOR: ? Iver Christensens kone.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Hans Jørgensen Jellings kone.
FADDER Nr. 1: Lars Møller, Stids Mølle, Tyrsting
FADDER Nr. 2: Niels Clemmensen, Løvlund, Grene
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Egholm Mølle, Tørring
FADDER Nr. 4: Anne Katrine, Løvlund, Grene
FADDER Nr. 5: Birgitte Jørgensdatter, Mindstrup, Hvejsel, Herredsfoged Jørgen Knudsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten, hans kone Karen Knudsdatter Borbjerg bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 2. Novemb: blef Jens Christensøns Barn frembaaren af min Hustroe ved nafn Sørren hans daab confirmeret som for sin svaghed var inddøbt og da var fadere Lars Møller i Stiis=mølle {Stids Mølle, Tyrsting sogn} Niels Clemmensøn i Løvlund {Grene sogn} Sørren Pedersøn i Eegholm=mølle {Tørring} Anne=Catrine i Løv=lund Birgitte Jørgens Datter i Mindstrop {Hvejsel}.
NOTITS: Møllere og fine folk er faddere og ret langt væk.


Nr. 2037 12.11.1702 Peder Jensen, Tinnet. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Jørgen Madsen.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Anders Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: ? Christen Villadsens kone, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Marie Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Anne Villadsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 post Trin: hafde Jens Pedersøn i Tindet en Barn til Daab, som blef kaldet Peder frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe {Anne Villadsdatter} i Tindet, fadere vare Christen Matsøn i Tindet Anders Villatsøn ibidem Anders Andersøn ibide Christen Villatsøns Hustroe ibidem Marie Villats Datter ibidem.


Nr. 2038 07.01.1703 Anders Rasmussen, Kollemorten- Nørre. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: ? Rasmus Ingvarsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderens søster, gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med faderens søster Anne Ingvardsdatter.
FADDER Nr. 3: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Epiph: blef Rasmus Ingvartssøns barn Døbt som blef kaldet Anders frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved nafn Kirsten Jngvaarts Datter, faddere vare Jngvardt Povelsøn i Nørkollemorten, Christen Henningsøn ibidem, Rasmus Sørrensøn ibidem, Movrits Jensøns Hustroe ved Navn Karen {Jensdatter} ibidem og Clemmen Christensøn ibidem.


Nr. 2039 06.04.1703 Knud Christensen, Vonge. FAR: Christen Pedersen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Iver Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Jørgen Johansen.
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 6 Aprilis Hafde Christen Pedersøn Pors i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Knud som Knud Christensøns Hustroe {Marie Christensdatter} i Vong frembar faddere dertil var Jens Pedersøn i Vong Lavrs Pedersøn ibidem Niels Andersøn ibidem Jver Villatsøn i Tindet og Jørgen Johansøns Hustro {Kirsten Andersdatter} i Vong.
NOTITS: Navnet Kirsten Andersdatter fra aneforsker Hanna Andersen, Give.


Nr. 2040 17.05.1703 Peder Jensen, Vonge. FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Terkelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Ørum, Søster til faderen
FADDER Nr. 1: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke, Gift med moderens søster Marie Terkelsdatter.
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Johanne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo ascensionis Hafde Jens Pedersøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Peder frembaaren af Jens Syster Kirsten Peders Datter i Ørum faddere vare Terchel Thomsøn i Vong, Lavrits Pedersøn ibidem Anders Jensøn ibidem, Niels Sørrensøn ibidem og Johan Terchels Datter ibidem.
NOTITS: Anne Terkelsdatter ses som enke efter Jens Pedersen ved trolovelsen med Niels Sørensen 14. dec. 1704 #7938.


Nr. 2043 17.06.1703 Jørgen Nielsen Wong, Vonge. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Bodil Andersdatter.
BÅREN AF: Birgitte Sørensdatter, Bregnbjerg, Hammer, Gift med Anders Jakobsen Bregnbjerg.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen, Bjerlev, Hvejsel, Formodet bror til faderen (aneforsker Hanna Andersen, Give).
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Bertel Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 5: ? Oluf Nielsens kone, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Anders Jakobsen Bregnbjerg, Bregnbjerg, Hammer, Konen Birgitte Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Nielsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 Post Trin: blef Niels Andersøns {Wongs} Barn i Vong ved navn Jørgen hans Daab cofirmeret, frembaaren af Anders {Jakobsen} Breinbergs Hustroe {Birgitte Sørensdatter af Bregnbjerg, Hammer sogn} fadere var Lavrs Andersøn i Bierløf {Hvejsel} Anders Jensøn i Vong Bertel Pedersøn ibidem Niels Pedersøn i Bierløv og Oluf Nielsøns Hustroe i Vong.
NOTITS: Wong dynastiet.

LINK: Jørgen Nielsen 1722c - 1740 (†) Donneruplund Give.


Nr. 2044 24.06.1703 Christen Villadsen, Oksenbjerre. FAR: Villads Christensen. MOR: ? Villads Christensens kone..
BÅREN AF: ? Iver Christensens kone, Præstegaarden, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Simon Christensen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Fousing, Hvejsel, Tjener i Fousing.
FADDER Nr. 3: ? Mathiasdatter , Fousing, Hvejsel, Datter af Mathias Pedersen.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Bjerlev, Hvejsel
NÆVNT Nr. 1: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Mathias Pedersen, Fousing, Hvejsel, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mathias Pedersen, Fousing, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Festo Johannis Bapt: blef Villats Christensøns Barn i Oxenbierg ved navn Christen hans daab confirmeret frembaaren af Iver Christensøns Hustroe i Nykirche Præstegaard fadere vare Simon Christensen i Bierløf {Hvejsel} Christen Christensen da tienindeis i Fousing {Hvejsel} Matt[.]iis Pedersøns Datter ibidem og Anne Christens Datter i Bierløv.


Nr. 2045 26.08.1703 Villads Jørgensen, Tinnet. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
BÅREN AF: ? Søren Sørensens kone, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Laurids Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Birgitte Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Marie Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 12 Post Trinit: hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Villats frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Damgaard faddere vare Sørren Sørrensøn i Damgaard Christen Andersøn i Tindet, Lavrits Matsøn ibidem Birgitte Jens Datter ibidem og Marie Villats Datter ibidem.


Nr. 2046 23.09.1703 Rasmus Christensen, Tinnet. FAR: Christen Madsen. MOR: ? Christen Madsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Madsens kone, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Iver Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Marie Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Peder Larsen
FADDER Nr. 5: Johanne Terkelsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Anders Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lauridsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Marie Terkelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 16: post Trinit: Hafde Christen Matsøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Rasmus frembaaren af Anders Matsøns Hustroe i Tindet, fadere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard, Christen Villatsøn i Tindet, og Jver Villatsøn ibidem, Peder Lavrsøns Hustroe i Vonge ved navn Marie Terchels Datter og Johan Terchels Datter ibidem.


Nr. 2047 04.11.1703 Jens Andersen, Haustrup. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Rasmusdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med jens Nielsen
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Peder Rasmussen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Konen Kirsten Rasmusdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 pst Trinit: hafde Anders Jensøn i Havstrop et Barn til Daab, som blef kaldet Jens frembaaren af Jens Nielsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Kirsten Rasmus Datter fadere vare Niels Lassøn i Havstrop Peder Frantsøn i Mølgaard Jørgen Jensøn i Mølgaard Jnger Jens Datter ibidem Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Jens Datter.


Nr. 2048 07.11.1703 Poul Pedersen, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Poulsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Formodet søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Morten Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Måske bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Henningsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Hun er fra Uhre i Brande hvor også broderen Christen Henningsen er født. Kendes kun fra denne ene nævnelse, se link nedenfor.
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 7. Novemb: Hafde Peder Povelsøn et Barn til Daab som blef kaldet Povel fembaaren af Jngeborg Niels Datter i Synderkollemorten fadere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten, Morten Povelsøn ibidem Jens Hansøn ibidem Anne Hennings Datter ibidem Dorethe Christens Datter ibidem.
LINK: Anne Henningsdatters forældre i Uhre, Brande.


Nr. 2050 06.01.1704 Christen Knudsen, Vonge. FAR: Knud Christensen. MOR: Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Vel moderens eller faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Tremhuse, Hvejsel
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Gydesen, Knude, Hvejsel
FADDER Nr. 4: Jens Larsen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Pjedsted
FADDER Nr. 6: Inger Andersdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Graversen
NÆVNT Nr. 1: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Epiph: Hafde Knud Christensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Anne Christens Datter i Vong, faddere vare Jørgen Christensøn i Trimhuus {Tremhuse, Hvejsel}, Peder Andersøn i Vong, Jens Gydesøn i Knud{e Hvejsel], Jens Lavrsøn i Bierløf {Bjerlev, Hvejsel}, Karen Christens Datter i Piedsted {Pjedsted sogn}, Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten navnlig Jnger Anders Datter.


Nr. 2051 05.03.1704 Lars Sørensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Søren Troelsen, Dørup, Vorladegaard. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Marie, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Peder Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Ingvardsdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Anne Bertelsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Inger Christensdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Anders Andersen
NÆVNT Nr. 1: Peder Skrædder, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Christen Henningsen
NÆVNT Nr. 3: Anders Andersen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Inger Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 5 Martii blef Kirsten Anders Datters i Nørkollemorten hendis Slegfred Barn døbt, som blef kaldet Las frembaaren af Peder Skræders Hustroe i Nørkollemorten, ved navn Marie N: Fadere var Rasmus Jngvartsøn, Hans Jensøn Christen Henningsøn Hustroe ved Navn Anne Jngvards Datter og Anne Bertels Datter alle i Nørkollemorten og dernest Anders Aandersøns Hustroe i Tindet ved nafn Jnger Christens Datter og blev udlagt til Barne=fader en Karl i Lagaars {Vorladegaard} Sogen i Dørup Bye ved nafn Sørren Troelsøn.
NOTITS: Peder Skræder er ikke Peder Poulsen for hans kone hedder Inger ikke Marie. Han kan være Peder Thøgersen. Der er ikke set en Anders NN i Nørre Kollemorten som moderen kunne være datter af, men han kan være død før 1700 eller hun kan bo ved en slægtning i Nørre Kollemorten.


Nr. 2053 21.03.1704 Johan/ne? Sørens/en/datter, Ørnsholt. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Hjortsvang, Linnerup, Gift med Mads Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen, Hjortsvang, Linnerup, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Ormsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 21 martii Hafde Sørren Nielsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Johan frembaaren af Mats Nielsøns Hustroe i Hiortsvang {Linnerup sogn} ved navn Mette Niels Datter. faddere vare Mats Nielsøn i Hiorts=vang Christian Nielsøn i Ørensholt, Christen Ormsøn ibidem Sørren Jensøn ibidem, Anne Niels Datter i Ørens=holt.
NOTITS: Barnet kan være Johanne eller Johan, præsten skriver begge ligedan. Uklart om Mette Nielsdatter eller Mads Nielsen i Hjortsvang, Linnerup er familien til Søren Nielsen.


Nr. 2054 25.03.1704 Niels Villadsen, Vonge. FAR: Villads Hyrde. MOR: ? Villads Hyrdes kone.
BÅREN AF: ? Anders Jensens kone, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Lars Terkelsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 5: Marie Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3. Pascatos Hafde Villats Hyrde i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Niels baaren af Anders Jensøns Hustroe i Vong, faddere vare Jørgen Johansøn, Lavrs Terschelsøn Peder Skumager, Bodil Anders Datter {Niels Andersen Wongs kone} og Marie Anders Datter alle af Vong.


Nr. 2057 04.06.1704 Oluf Nielsen, Haustrup. FAR: Niels Larsen. MOR: ? Niels Larsens kone.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Kirsten Larsdatter, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 4 Junii Hafde Niels Lassen i Havstrop et Barn til daab blef kaldet Oluf frembaaren af Lars Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johan Jens Datter fadere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard, Peder Christensøn i Havstrop, Jens Lavrsen i Havstrop, Kirsten Lavrs Datter i Havstrop, Anne Peders Datter i Havstrop.


Nr. 2059 02.07.1704 Jørgen Christensen, Alsted Mølle. FAR: Christen Pedersen Lerche. MOR: Mette Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Pige på Alsted, Alsted, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Fousing, Hvejsel
FADDER Nr. 2: Hans Hansen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 3: Christen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Smed, Egholm, Tørring, Se patronym #2052
NÆVNT Nr. 3: Henning Wohnsflet, Alsted, Øster Nykirke, Navnet ses også i formen: Wonsfleth. Testamente 1705.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Visita: Mariæ blef Christen {Pedersen} Lerches Barn i Alsteds mølle ved navn Jørgen hans Daab confirmeret og blef frembaaren af Velb: Obri: Vonsflet paa Alsted hans Pige, fadere vare Christen Nielsøn i fovsing Hans Hansøn i Bierløf Christen Lerche i Synderkollemorten Christen Jensøn i Eegholm, og Peder {Christensen} Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche.


Nr. 2061 12.10.1704 Anders Pedersen, Vonge. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Frands x="1"Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Johanne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 21. post Trin: Hafde Peder {Christensen} Pors i Vong et Barn til daab som blef kaldet Anders frembaaren af Maren Christens Datter i Vong, faddere vare Lavrids Pedersøn i Vong frants Pedersøn ibidem og hans Hustroe ved navn Margrete Christens Datter, Johan Terschels Datter i Vong og Niels Sørrensøn ibidem.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 år gammel.


Nr. 2064 06.01.1705 Jens Eriksen, Tinnet. FAR: Erik Jensen. MOR: ? Erik Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Jørgen Madsen.
FADDER Nr. 1: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersens kone, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Marie Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Anne Villadsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Epiphania Domini Hafde Erich Jensøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Jens blef frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe {Anne Villadsdatter} i Tindet fadere var Jørgen Matsøn ibidem Christen Villatsøn ibidem Jens Pedersøns Hustroe ibidem, Marie Villats Datter ibidem, og Dorethe Christens Datter i Nørkollemorten.


Nr. 2065 01.03.1705 Knud Bertelsen, Vonge. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Laurs Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet
FADDER Nr. 5: Karen, Vonge, Øster Nykirke, Tjenestepige ved Niels Andersen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Marie Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Invocavit hafde Bertel Nielsøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Knud som blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe ved navn Marie {Christensdatter} i Vong, fadere vare Niels Pedersøn Pors i Vong Niels Olufsøn ibidem Lavrs Rasmusøn i Vong Niels Andersøn ibidem Niels Andersøns tienistepig ved navn Karen.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2066 01.04.1705 Henning Christensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens søster. Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirten Ingvardsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Anne Henningsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Søster til faderen. Rasmus Ingvardsens kone.
FADDER Nr. 4: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Kommer som faderen fra Uhre i Brande sogn.
FADDER Nr. 5: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: Jens Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Bror til moderen. Kone Anne Henningsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 1 Aprilis hafde Christen Henninsøn {!} i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Henning frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Ingvarts Datter faddere vare Ingvart Povelsøn Rasmus Ingvartsøn hustroe ved navn Anna Hennigs Datter, begge i Nørkollemorten, Lavrits Christensøn ibidem Peder Povelsøn ibidem, Jens Christensøn ibidem.


Nr. 2067 05.04.1705 Johane Jørgensen, Vonge. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong, som formodes at være bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Formodet bror til moderen, konen Bodil Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Laurids Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Marie Andersdatter, Bjerlev, Hvejsel, Kan være søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Palma: Hafde Jørgen Johansøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Johan blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved navn Bodil Anders Datter, faddere vare Lavrits Rasmusøn i Vong Niels Andersøn ibidem Marie Anders Datter i Bierløf.
NOTITS: At det er en dreng ses i skiftet efter hans bedstemor Maren Jensdatter 1738 i Søften.


Nr. 2069 21.05.1705 Johan/ne Frands/en/datter, Vonge. FAR: Frands Pedersen Skomager. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne, Vonge, Øster Nykirke, Oluf Nielsens kone
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Frandsen, Hage, Hammer
FADDER Nr. 3: Jens Frandsen, Ildved, Hvejsel
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Møllerup, Hammer
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Bertel Nielsen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Nielsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bertel Nielsen Smed, Vonge, Øster Nykirke, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascensio: Hafde frans Skumager i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Johan frembaaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong ved navn Anne [.] faddere vare Peder frantsøn i Mølgaard, Niels frantsøn i Hag, Jens frantsøn i Ildved An frands Datter i Mylrop {Møllerup, Hammer} Bertel {Nielsen} Smeds Hustroe ved navn Met Anders Datter.


Nr. 2070 14.06.1705 Niels Jørgensen, Ørnsholt. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: ? Jørgen Pedersens kone.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Ormsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Marie Jensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: Kirsten Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Jørgen Johansen
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1. Post Trinit: Hafde Jørgen Pedersøn i Ørnsholt et Barn til Daab som blef kaldet Niels frembaaren af Knud Christensens Hustroe i Vong ved navn Marie Christens Datter. faddere vare Søren Nielsøn i Ørnsholt, og Christen Ormsøn ibidem, Marie Jens Datter ibidem, Peder Jensøn i Vong og Peder {Christensen} Pors ibidem Jørgen Johansøns Hustroe {Kirsten Andersdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.


Nr. 2072 02.08.1705 Christen Andersen, Haustrup. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Marie Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Peder Frandsen.
FADDER Nr. 3: Terkel Bertelsen, Hvejsel Lundgaard, Hvejsel
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Jens Morsing.
FADDER Nr. 5: Kirsten Laursdatter, Haustrup, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen Karen Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Marie Jensdatter.
NÆVNT Nr. 3: Jens Morsing, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 8 post Trin hafde Anders Jensøn i Havstrop [et] Barn til Daab, som blef kaldet Christen, blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe i Ørensholt ved navn Karen Sørrens Datter, faddere vare Jens Nielsøn i Mølgaard Peder frandsøn Hustroe ibidem ved navn Marie Jens Datter Terche[l] Bertelsøn tienendis i Lundgaard, Jens Morsings hustroe i Havstrop ved navn Anne Peders Datter, Kirsten Lavrs Datter i Havstrop.
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Begravet 2 år gammel i 1707.


Nr. 2073 09.08.1705 Peder Christensen, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Christensen den ældre. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Lisbeth Jensdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Villads Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen Lisbeth Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Thomas Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit: Hafde Christen Christensøn dend ældre i Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Villats Christensøns Hustroe i Synderkollemorten nafnlig Lisbeth Jens Datter, faddere vare Villats Christensøn ibidem Thomas Christensøn ibidem og Christen Christensøn dend yngre ibidem og Thomas Christensøns Hustroe {Karen Nielsdatter} ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.


Nr. 2074 15.11.1705 Anders Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Dorte Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Niels Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Karen Rasmusdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 23 post Trinit: hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et barn til daab, som blef kaldet Anders blef frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jelling} Datter Mette {Hansdatter} faddere vare Peder Nielsøn Nørkollemorten, Niels Jensøn ibidem Jens Hansøn ibidem Niels Jensøns Hustroe ved navn Doreth {Christensdatter} ibidem og Karen Rasmus Datter ibidem.


Nr. 2076 29.11.1705 Laurs Pedersen, Haustrup. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Hans Bertelsen.
FADDER Nr. 1: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Anne Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lave Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Jens Morsing.
NÆVNT Nr. 1: Jens Morsing, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 Advent: hafde Peder Christensøn i Havstrop et Barn til Daab, som blef kaldet Lavrs frembaaren af Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn Anne Sørens Datter. fadere vare Hans Bertelsøn i Havstrop og Lave Jensøn ibidem, Jens Morsings Hustroe {Anne Pedersdatter} ibidem.


Nr. 2077 26.12.1705 Mads Laursen, Tinnet. FAR: Laurs Madsen. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Kovtrup, Hammer, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen den yngre, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgem Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Anne Villadsdatter.
FADDER Nr. 4: Birte Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Christen Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Birte Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Nativit: Hafde Lavrs Matsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Mats, frembaaren af hans Konis Syster ved navn Kirsten Mats Datter i Ko[v]Trop, faddere vare Sørren Sørrensøn i Damgaard Thomas Pedersøn dend yngre ibidem, Jørgen Matsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Anne Villats Datter, Christen Villatsøn Hustroe i Tindet ved navn Berit {Birte} Jens Datter.
Begravelse nr. 6055
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.


Nr. 2078 22.01.1706 Jens Iversen, Præstegaarden. FAR: Iver Christensen. MOR: ? Iver Christensens kone.
BÅREN AF: Katrine Henningsdatter, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 1: Frederik Jørgensen, Mindstrup, Hvejsel, Søn af herredsfogeden Jørgen Knudsen.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 5: Mette Hansdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Johan, Donneruplund, Give
NÆVNT Nr. 2: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 22. Januarii blef Jver Christensøns Barn i Nykirch ved navn Jens hans Daab confirmeret, som tilforn var Jnd:døbt for sine Aarsager, blef frembaaren af Hr. Johans Hustroe paa Dunneroplund ved navn Cathrine Hennings Datter faddere vare friderich Jørgensøn paa Mindstrop Niels Andersøn i Vong Sørren Sørrensøn i Damgaard, Peder Christensøn i Eegholm og min egen Datter Mette {Hansdatter}.


Nr. 2079 31.01.1706 Mourids Pedersen, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Niels Jensens kone
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Dorte Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Inger Andersdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Graversen.
FADDER Nr. 5: Karen Rasmusdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Septuag: hafde Peder Nielsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Movrits, og blef frembaaren af Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Dorethe Christens Datter, faddere vare Niels Jensøn i Nørkollemorten Peder Povelsøn ibidem Christen Henningsøn ibidem Jens Graversøns Hustroe ibidem ved navn Jnger {Andersdatter}, og Karen Rasmus Dat: ibidem.


Nr. 2083 25.04.1706 Mathis Olufsen, Kollemorten- Nørre. FAR: Oluf Jensen. MOR: Benne Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Hans Jørgensen Jellings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
For: Dom: Jubilate Hafde ogsaa en Velbekiendt qvinde ved navn Benne Sørrens Datter et barn til Daab, som min egen Hustrue frembar og blef kaldet Mathiis udlagt til Barnefader er aftachet Soldat ved navn Oluf Jensøn som hende medfulte hvilchen hun sagde at vere hendes ægte Mand, hvilchet hand ogsaa vedgick og bestaad, mens medførte ingen beviis derom fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten og Jens Hansøn ibidem.
NOTITS: Både velbekendt og kvinde er nedsættende.


Nr. 2085 13.06.1706 Jens Lauridsen, Kollemorten- Nørre. FAR: Lars Christensen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Uhre, Brande, Gift med Jens Henningsen.
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Uhre, Brande, Konen Maren Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 post Trin: hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Jens blef frembaaren af Jens Henningsøns Hustroe i Ur ved navn Marie Christens Datter faddere vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Jens Henningsøn i Ur, Christen Henningsøns Hustroe ved navn An Jngvarts Datter i Nørkollemorten, Jens Hansøn i Nørkollemorten.
NOTITS: Bliver som mand hovedrig.


Nr. 2086 18.07.1706 Anders Nielsen, Vonge. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Bodil Andersdatter.
BÅREN AF: Birgitte Sørensdatter, Bregnbjerg, Hammer, Moderens mor. Gift med Anders Bregnbjerg.
FADDER Nr. 1: Anders Jakobsen Bregnbjerg, Bregnbjerg, Hammer, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 4: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke, Kone Kirsten Andersdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Kirsten Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Menes at være søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 post Trin: hafde Niels Andersøn i Vong et barn til daab som blef kaldet Anders frembaaren af Anders {Jakobsen} Breenbergs Hustroe ved navn Birgitte Sørrens Datter, faddere vare Anders {Jakobsen} Breenberg Niels Pedersøn i Bierløf Lavrs Andersøn ibide. Jørgen Johansøn i Vong og hans Hustroe Kirsten Anders Datter.


Nr. 2088 06.10.1706 Clemmen Nielsen, Kollemorten- Nørre. FAR: Niels Jensen. MOR: Dorte Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Måske faderens søster. Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Karen Jensdatter der bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 6. Octob: hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et barn til Daab [.] blef kaldet Clemmen frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe ibidem ved navn Karen Jens Datter fadere vare Christen Svensøn ibidem Jens Graversøn ibidem, Peder Nielsøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe Sc: Johan Sørrens Datter ibidem.


Nr. 2089 06.10.1706 Rasmus Eriksen, Tinnet. FAR: Erik Rasmussen. MOR: Bodil Larsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lavesdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Peder Rasmussen, vel bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Kirsten Lavesdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Villats Iversen, Tinnet, Øster Nykirke, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Villads Iversens datter.
FADDER Nr. 4: Rasmus Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 6 Octob: havde Erich Rasmusøn i Tindet et barn til daab, som blef kaldet Rasmus og blef frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard Sc: Kirsten Lavis Datter fadere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard, Villats Jversøn i Tindet Marin Villats Datter ibidem, Sørren Pedersøn i Tindet.


Nr. 2091 12.12.1706 Niels Jensen, Oksenbjerre. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Måske søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen Maren Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mathias Pedersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen Gammel, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Faderens far?
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Adventus Hafde Jens Lavrsøn i Oxenberg til Daab, som blef kaldet Niels som blef frembaaren af Jørgen Pedersøns Hustroe i Ørensholt ved navn Marin Lavrs Datter, fadere vare Matthias Pedersøn Oxenberg, Jørgen Pedersøn i Ørensholt, gammel Lavrs Pedersøn i Vong, Marin Anders Datter i Oxenberg.


Nr. 2092 12.12.1706 Christen Pedersen, Vonge. FAR: Peder Andersen Skomager. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 3: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3. Adventis hafde Peder {Andersen} Skumager i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Christen som blef frembaaren af Peder {Christensen} Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne [Pe]ders Datter Lerche, faddere vare Peder {Christensen} Smed i Eegholm, Sørren Jensøn ibidem, Frants {Pedersen} Skumager i Vong, Marin Christens Datter ibidem.


Nr. 2093 01.03.1707 Knud Pedersen, Vonge. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage gammel.'}
NOTITS: Peder Christensen Pors har hele denne tid boet i Vonge, Anders er født i 1704 i Vonge og er døbt i kirkebogen. Knud er glemt i kirkebogen.


Nr. 2094 20.03.1707 Christian Jensen, Vonge. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Lars Pedersens kone.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Vel nabo, Niels Andersen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Laurids Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Knud Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: Hafde Jens Pedersøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Christian frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodil Anders Datter faddere vare Jørgen Johansøn i Vong Lavrits Rasmusøn ibidem, Anders Jensøn ibidem, Marin Jens Datter ibidem, Knud Christensøns Hustroe ved navn Marin {Christensdatter} ibidem.


Nr. 2095 27.03.1707 Christen Larsen, Tinnet. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Koustrup, Hammer, Moderens eller faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Moderens eller faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Iver Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Nabo.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Erik Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Oculi hafde Lavrs Matsøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Christen, frembaaren af Kirsten Mats Datter af Koutrop Faddere vare Jørgen Matsøn i Tindet, Sørren Sørrensøn i Damgaard Jver Villatsøn i Tindet, Boedel Lavrs Datter ibidem.


Nr. 2096 30.03.1707 Christen Pedersen Pors?, Vonge. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Helstrup, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Laurids Christensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Laurids Terkelsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Jensøn, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Faderens mor. Gift med Christen Pedersen Pors
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Faderens far. Gift med Kirsten Pedersdatter, som er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 30 Martii, hafde Peder {Christensen} Pors i Vong et barn til daab som blef kaldet Christen, blef frembaaren af Marin {Andersdatter} H[e]lstrop i Vong, faddere vare Frands Skumager i Vong, Lavrids Christensøn ibidem, Lavrs Terchelsøn ibidem Niels Jensøn ibidem, Christen {Pedersen} Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter ibidem.


Nr. 2097 17.04.1707 Jens Christensen, Tinnet. FAR: Christen Villadsen. MOR: Birgitte Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Søster til faderen, Jørgen Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Madsen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, Nogen gange Damgaard, nogen gange Tinnet.
FADDER Nr. 2: Jens Væver, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Iver Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens mor gift med Villads Iversen.
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Anne Villadsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 3: Anders Bødker, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Palmarum, hafde Christen Villatsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Jens frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, faddere vare Lavrits Matsøn i Damgaard, Jens Væver i Tindet, Jver Villatsøn ibidem, Villats Jversøns Hustroe ved navn Marin Christens Datter, Anders Bødichers Hustroe, ved navn Johan Christens Datter.


Nr. 2099 17.07.1707 Albert Frandsen, Vonge. FAR: Frands Pedersen Skomager. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter, Hage, Hammer
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Skovgaard, Kollerup
FADDER Nr. 5: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Exaudi Hafde Frants {Pedersen} Skumager et barn til Daab som blef kaldet Albret blef {!} frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodil Anders Datter faddere vare Peder Frantsøn i Mølgaard, og Jens Frantsøn ibidem, Else Jens Datter i Hag {Hammer sogn}, An Frants Datter i Skovgaard {Kollerup sogn}, Peder {Andersen} Skumager i Vong.


Nr. 2100 21.08.1707 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, 25c, Præsten Hans Jørgensen Jellings datter.
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Oluf Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Rasmus Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Niels Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Dorte Chrisensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9. Trinit: [ha] blef Jens Graversøns barn i Nørkollemorten ved navn Peder dends Daab confirmeret, som tilforen var inddøbt for sin Skrøbeligheds shyld og blef frembaaren af min egen Datter Mette {Hansdatter Jelling}, fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten, Jens Hansøn ibidem, Oluf Povelsøn ibidem, Rasmus Sørrensøns Hustroe {Johanne Sørensdatter} ibidem, og Niels Jensøns Hustroe {Dorte Christensdatter} ibidem.


Nr. 2101 28.08.1707 Lave Pedersen, Haustrup. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
BÅREN AF: Joahnne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Lave Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Lavesøn, Plovstrup, Tørring, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Bodil Lavesdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Erik Rasmussen.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Johanne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Datter af Terkel Thomsen †1706.
NÆVNT Nr. 1: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Bodil Lavesdatter, som er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 post Trinit: hafde Peder Rasmusøn Havstrop et barn til Daab, som blef Kaldet Lave frembaaren af Lave Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johan Jens Datter fadere vare Lave Jensøn i Havstrop, Jens Lavesøn i Plovstrop, Erich Rasmusøns Hustroe {Bodil Lavesdatter} i Tindet, Niels Jensøn i Vong, Johan Terchels Datter der sammesteds.
Begravelse nr. 6073
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.


Nr. 2104 11.12.1707 Peder Jørgensen, Tinnet. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Enten er hun faderens søster eller Laurids Madsen er faderens bror.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Birgitte Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Laurids Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Anne Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3. Adventus hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Peder, frembaaren af Lavrits Matsøns Hustroe {Anne Madsdatter} i Tindet fadere vare Sørren Sørrensøn i Tindet, Villats Jversøn ibidem, og Christen Villatsøn, og Christen Villatsøns Hustroe {Birgitte Jensdatter} ibidem.


Nr. 2106 02.02.1708 Søren Hansen, Haustrup. FAR: Hans Bertelsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Dør kort efter.
FADDER Nr. 1: Lave Jensøn, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Kirsten Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Birgitte Hansdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præstens tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo purificationis Hafde Hans Bertelsøn et Barn til Daab [..] blef kaldet Sørren frembaaren af Lavrs Jensøns Hustroe i Havstrop, fadere vare Lavrs Jensøn i Haustrop Peder Rasmusøns Hustroe ibidem Jørgen Jensøn i Mølgaard min egen tienistepig Birgitte Hans Datter.


Nr. 2108 01.04.1708 Søren Jensen, Mølgaard. FAR: Jens Frandsen. MOR: ? Jens Frandsens kone.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Ildved, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Frands Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Frandsen, Hage, Hammer
FADDER Nr. 3: Jakob Sørensen, Ildved, Hvejsel
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Skovgaard, Kollerup
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Ildved, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmarum Hafde Jens Frantsøn i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Sørren, blef frembaaren af Niels Jacobsens Hustroe i Ildved ved navn Karen Jacobs Datter faddere vare Frans Pedersøn i Vong, Niels Frantsøn udi Hag, Jacob Sørrensøn i Ildved, Anne Frants Datter nu tienendis paa Skovgaard.


Nr. 2109 29.05.1708 Navnløs, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Hansen. MOR: Bodil Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 ar.'}
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Muligvis er det et dødfødt barn.


Nr. 2110 03.06.1708 Navnløs, Ørnsholt. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.'}
Begravelse nr. 6083


Nr. 2111 22.07.1708 Niels Pedersen, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Poulsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Susanne Jesdatter, Fousing, Hvejsel, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Fousing, Hvejsel, Konen Susanne Jesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Morten Poulsen, Kidie, Jelling
FADDER Nr. 3: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Lars Christensen.
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 7. post Trin: blef Peder Povelsøns barn i Nørkollemorten ved navn Niels dends Daab confirmeret, som tilforn for sin svaghed var inddøbt, og blef frembaaren af Christen Nilsøns Hustroe i Fovsing ved navn Susanna Jes Datter. fadere der til var Christen Nielsøn i Fovsing, Morten Povelsøn i Kidie, Jens Graversøn i Nørkollmorten, Else Jens Datter, og Dorethe Christens Datter ibidem.


Nr. 2114 19.08.1708 ? Anders/en/datter, Vonge. FAR: Anders Jensen Pors. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Egholm, Tørring, Tjener ved Peder Christensen, vel.
FADDER Nr. 3: Veste Sørensen, Sillesthoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 post Trini hafde Anders Jensøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet [...tom plads...] og blef frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm sc: Anne {Pedersdatter} Lerche faddere vare Peder Christensøn i Eegholm, Sørren Jensøn tienendis i Eegholm, Viste Sørrrensøn i Sillesthoed Marin Sørrens Datter ibidem, Bodel Anders Datter i Vong.


Nr. 2115 25.11.1708 Navnløs, Vonge (Skovhus). FAR: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.'}
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Kan være dødfødt. Se hendes skrifte Dom 4 post Trin: 1709 (skrifte #1001), hvor faderen kaldes Anders Andersen i Velling, Bryrup, der i 1714 en datter Dorte, er altså blevet gift 1709-13. Et halvt år senere kommer det frem, at hun har dækket over den rigtige fader den gifte Lars Rasmussen, 46, i Vonge (se skrifte #1002). Ved det første skifte bor hun ikke mere i Skovhus i Vonge, med ved Villads Nielsen i Nørre Kollemorten.


Nr. 2117 23.12.1708 Anders Jørgensen, Vonge. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Er måske bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Anders Jensen Pors kone.
FADDER Nr. 4: Anne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Sørensen.
FADDER Nr. 5: Gregers Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Svend ved Lars Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Anne Terkelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen, Vonge, Øster Nykirke, Har svend Gregers Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Som 4 Advent: hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Anders frembaaren af Niels Andersøns hustroe sc: Bodel Anders Datt: i Vong faddere vare Niels Andersøn i Vong, Lavrs Rasmusøn ibidem, Anders Jensøn Hustroe ibidem sc: Anne Sørens Datter, Niels Sørensøns Hustroe ibidem sc: Anne Terchels Datter, Lavrs Pedersøns Sven ibidem sc: Gregers Christensøn.


Nr. 2118 01.01.1709 Peder Knudsen, Vonge. FAR: Knud Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirk, Gift med Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Tremhuse, Hvejsel
FADDER Nr. 2: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Steffensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Laurids Terkelsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Circumsisionis Blef Knud Christensøns Barn i Vong ved navn Peder dends Daab confirmeret, frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodel, faddere var Jørgen Christensen i Trimhuus, Lavrits Pedersøn i Vong, Peder Skumager i Vong Peder Staphans ibidem og Lavrits Terchelsøn ibidem.


Nr. 2119 13.01.1709 Peder Sørensen, Tinnet. FAR: Søren Pedersen. MOR: ? Søren Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Jørgen Madsen.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Erik Rasmussen.
FADDER Nr. 5: Jens Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1. post Epipha: hafde Sørren Pedersøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Peder frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, fadderne vare, Anders Jensøn i Havstrop, og Jørgen Jensøn i Mølgaard, Erich Rasmusøn i Tindet Jens Villatsøn i Tindet, og Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel.


Nr. 2122 27.01.1709 Johan?ne Peders/en/datter, Haustrup. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
BÅREN AF: Bodil Lauridsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Erik Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuag: blef Peder Rasmusøn i Hafstrop hans barn ved navn Johan dend Daab confirmeret som tilforn for sin svaghed var hiemdøbt frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrids Datter faddere vare Anders Jensøn i Havstrop, An Sørrens Datter ibidem, Peder Frantsøn i Mølgaard og Erich Rasmusøn i Tindet.


Nr. 2124 24.03.1709 Søren Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Hansen.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Maren Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Poulsen.
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Palmarum, Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Sørren og blef frembaaren af Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Marin Mats Datter, faddere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten Jens Hansøn ibidem Peder Nielsøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem ved navn Inger Niels Datter, og Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Johan Sørrens Datter.


Nr. 2125 28.03.1709 Ingvard Rasmussen, Kollemorten- Nørre. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: Anne Henningsdatter.
BÅREN AF: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderens søster, gift med Christen Henningsen.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens bror, gift med Anne Ingvardsdatter, der bærer.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Viridium Hafde Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Jngvart og blef frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Jngvarts Datter, faddere vare Peder Nielsøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem sc. Johan Sørrens Datter Jens Hansøn ibidem Niels Jensøn i Nørkolllemorten og Peder Povelsen ibidem.
Begravelse nr. 6096


Nr. 2128 02.06.1709 Jørgen Jensen, Vonge. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone..
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Hans Madsen.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Af Wong dynastiet.
FADDER Nr. 4: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Sidsel Tjenestepige ved Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke, Tjenestepigen Sidsel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Trin: Hafde Jens Pedersøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Jørgen frembaaren af Hans Mat[søns] Hustroe i Vong sc: Marin Sørrens Datter, faddere vare Lavrs Pedersøn i Vong og Niels Sørrensøn ibidem Niels Andersøn ibidem Jørgen Johansøn ibidem, og Larvrs Rasmusøns tienistepig i Vong ved navn Citzel N.


Nr. 2129 23.06.1709 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Christensen den Ældre. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Bøgballe, Øster Snede, Vel moderens søster, moderen er født i Bøgballe, Øster Snede.
FADDER Nr. 1: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Christensen den Yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 post Trin: blef Christen Christensøn den eldre i Synder Kollemorten hans Søn ved navn Thomas hans Daab confirmeret, som for sin svaghed tilforn var inddøbt frembaaren af en Pige ved navn Karen Christens Datter af Bøgballe fadere vare Villats Christensøn i Synderkolle-morten Christen Lerche ibidem Christen Christensøn d. ynger ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.


Nr. 2132 08.09.1709 Hans Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Hansen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Hans Jørgensen Jellings 2. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Inger Andersdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Inger Andersdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Graversen.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Givskud
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 15 post Trin: Hafde Jens Hansen i Nørkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Hans frembaaren af min egen Hustroe {Karen Knudsdatter Borbjerg} faddere vare Peder Nielsøn i Nørkolllemorten Jens Graversøn ibidem Mats Sørrensøn af Gifshod, Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jahan Sørrens Datter, og Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jnger Anders Dat:


Nr. 2133 29.09.1709 Villads Christensen, Tinnet. FAR: Christen Villadsen. MOR: Birgitte Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen, faderens bror.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Iver Villadsen, Tindet, Øster Nykirke, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Madsen, Tindet, Øster Nykirke, Gift med Anne Villadsdatter
FADDER Nr. 4: Anne Villadsdatter, Tindet, Øster Nykirke, Faderens søster, gift med Jørgen Madsen.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Tindet, Øster Nykirke, Faderens mor, gift med Villads Iversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 18 post Trin: Hafde Christen Villatsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Villats frembaaren af Niels Villatsøns Hustroe i Riisagger ved navn Anne Marie, faddere var Niels Villatsøn i Riisagger, Jver Villatsøn i Tindet, Jørgen Matsøn ibidem og hans Hustroe ved navn Anne Villats Datter og Marin Christens Datter ibidem.


Nr. 2134 06.10.1709 Mads Andersen, Tinnet. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens kone.
BÅREN AF: Mette Hansdatter Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, 29c, præsten hans Jørgensen Jellings datter.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Inger Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Inger Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Søren Pedersen.
FADDER Nr. 3: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Bodil Larsdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Erik Rasmussen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19 post Trin: hafde Anders Matsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Mats og blef frembaaren af min egen Datter Mette faddere vare Sørren Pedersøn og hans Hustroe Jnger Jens Datter i Tindet Erich Rasmusøn og hans Hustroe {Bodil Larsdatter} ibidem.


Nr. 2135 10.11.1709 Christen Lauridsen, Kollemorten- Nørre. FAR: Lars Christensen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anne Bertelsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Ingvardsen.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Sørensen
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Bertelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 24 post Trin: hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter faddere vare Jens Hansen i Nørkollemorten, Christen Henningsøn ibidem Rasmus Jngvartsøns Hustroe ibidem ved navn Anne Bertels Datter, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Anne Sørrens Datter.


Nr. 2136 05.01.1710 Søren Sørensen, Ørnsholt. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
BÅREN AF: Maren Jensdater, Ørnsholt, Øster Nykirke, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 1: Christian Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Peder Frandsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom inter festum circumcisionis et festum Epiphaniæ, Hafde Sørren Nielsøn i Ørensholt et Barn til Daab som blef kaldet Sørren frembaaren af Niels Pedersøns Hustroe i Ørensholt ved navn Marin Jens Datter faddere vare Christian Nielsøn i Ørensholt, Jørgen Pedersøn ibidem, Jørgen Jensøn i Mølgaard Peder Frantsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Marin Jens Datter.


Nr. 2138 05.02.1710 Christen Pedersen, Kollemorten- Nørre. FAR: Peder Poulsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Kidie, Jelling, Gift med Morten Poulsen.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo, gift med Lars Christensen.
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo, gift med Niels Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Poulsen, Kidie, Jelling, Formodet bror til faderen. Konen Maren Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Else Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Dorte Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 5: Febru hafde Peder Povelsøn et barn til Daab som blef kaldet Christen frembaarin af Morten Povelsøns Hustroe i Kidie ved navn Marin Niels Datter faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Graversøn ibidem, Christen Henningsøn ibidem Lavrits Christensøns Hustroe ved navn Else Jens Datter ibidem og Niels Jensøns Hustroe ibidem ved navn Dorethe Christens Datter.


Nr. 2140 02.03.1710 Stefan Nielsen, Vonge. FAR: Niels Pedersen. MOR: Anne Stefansdatter.
BÅREN AF: Abelone Stefansdatter, Vonge, Øster Nykirke, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Stefansen, Vonge, Øster Nykirke, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersens kone, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen.
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter Helstrup, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Esto mihi blef Anne Stephans Datters slegfred barn døbt og blef kaldet Stephan, frembaaren af hindis Syster ved navn Appelone Stephans Datter, faddere vare Anders Jensøn i Vong, Peder Stephansøn i Vong, Jens Pedersøns Hustroe i Vong Knud Christensøns Hustroe i Vong ved navn Marin Christens Datter og Marin {Andersdatter} Helstrop i Vong, og var da for: Anne Stephans Datter hos hindis Broder Peder Stephansøn i Vong, og blef udlagt til Barnefader ved Daaben en Tamboor under Obrist f[rids]mands Regiment ved navn Niels Pedersøn.
Begravelse nr. 6113
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel. Anne Stefansdatter bor her ved hendes bror Peder Stefansen i Vonge.


Nr. 2141 11.05.1710 Poul Larsen, Haustrup. FAR: Lars Poulsen. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Hans Bertelsen.
FADDER Nr. 1: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Anne Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Peder Frandsen
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Lavrs Povilsøn i Havstrop et barn til Daab, som blef kaldet Povel, frembaaren af Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn An Sørrens Datter, faddere vare Hands Bertelsøn i Havstrop, Anders Jensøn ibidem Peder Frandsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Marin Jens Datter, Kirsten Jens Datter ibidem Jørgen Jensøn ibidem.
NOTITS: Konens navn #2195.


Nr. 2142 03.09.1710 Lars Jensen, Vong. FAR: Jens Christensen, ?. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Hans Madsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 3. Septemb: Blef Anne Mats Datter hindes slegfred Barn ved ved navn Las hans daab confirmeret som for sin svaghed tilforn var inddøbt blef frembaaren af Hans Matsøns Hustroe {Maren Sørensdatter} i Vong, faddere vare Hans Matsøn og Peder {Andersen} Skumager begge i Vong og blef udlagt til barnefader en [.saar]Kremer ved navn Jens Christensøn.
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.


Nr. 2143 16.11.1710 Thomas Christensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: ? Christen Henningsens 2. kone.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Lars Christensen.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Else Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Bror til faderens 1. kone Anne Ingvardsdatter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Søster til faderens 1. kone Anne Ingvardsdatter. Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Niels Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 post Trinit: hafde Christen Henningsøn et Barn til Daab som blef kaldet Thomas frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Dattter faddere vare Lavrs Christensøn i Nørkollemorten, Peder Sørrensøn ibidem Rasmus Jngvartsen ibidem, Kirsten Jngvards Datter i Nørkollemorten Dorethe Christens Datter ibidem.
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.


Nr. 2145 26.12.1710 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Lund. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersen Lerche Møllers kone, Alsted Mølle, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lerche Møller, Alsted Mølle, Øster Nykirke, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2 Nativit: blef Christen Lunds barn i Synderkollemorten ved navn Thomas hans Daab confirmeret, som tilforen for sine Aarsager shyld var hiemmedøbt som blef frembaaren af Christen {Pedersen Lerche} Møllers Hustroe i Alsteds mølle.
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.


Nr. 2146 01.01.1711 Rasmus Pedersen, Haustrup. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
BÅREN AF: Bodil Lavesdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Moderens søster, gift med Erik Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Bodil Lavesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Christen Lavesen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Bodil Lavesdatter, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Circumcisionis Chriti hafde Peder Rasmusøn i Havstrop et barn til Daab, som blef kaldet Rasmus frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet, ved navn Bodel Lavrs Datter. fadere vare Erich Rasmusøn i Tindet. Peder Frantsøn i Mølgaard Kirsten Jens Datter ibidem Christen Lavrsøn i Havstrop og Bodel Lavrs Datter ibidem.


Nr. 2147 25.01.1711 Stefan Pedersen, Vonge. FAR: Peder Stefansen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 post Epipha: hafde Peder Stephansøn i Vong et barn til daab som blef kaldet Stephan som blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i Vong ved navn Marin Christens Datter. faddere vare Jørgen Johansøn i Vong, Niels Olufsøn ibidem, Anders Jensøn ibid. Mit Jens Datter ibidem og Peder {Christensen} Pors ibidem.


Nr. 2154 14.02.1712 Johan/ne? Lars/en/datter, Kollemorten- Nørre. FAR: Lars Christensen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Bertelsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Rasmus Ingvardsens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Bertelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Invocavit, hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blev kaldet Johan{ne?} frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter. fadere vare [J]ens Pedersøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem Niels Jensøn ibidem Rasmus Ingvartsøns Hustroe sc Anne Bertels Datter, ibidem og Kirsten Christens Datter.


Nr. 2155 28.02.1712 Mads Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Hansen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Givskud By?, Givskud, Gift med Mads Sørensen. Faderens eller moderens forældre?
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By?, Givskud, Faderens eller moderens far?
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Peder Tøgersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Oculi Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et barn til daab som blev kaldet Mats frembaaren af Mats Sørrensøns Hustroe i Gifskoed ved navn Mette Hans Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Niels Jensøn ibidem, Jens Pedersøn ibidem Peder Tøgersøn ibidem.


Nr. 2156 20.03.1712 Jørgen Knudsen, Vonge. FAR: Knud Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, 30c, præsten Hans Jørgensen Jellings datter.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Tremhuse, Hvejsel
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Karen også fadder.
FADDER Nr. 3: Karen, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 4: Peder Andersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palm: Hafde Knud Christensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Jørgen frembaaren af min egen Datter Mette, fadere vare Jørgen Christensøn i T[rem]huse Niels Nielsøn i Vong, Peder Andersøn ibidem Niels Andersøn ibidem og Niels Nielsøns Hustroe ved navn Karen.


Nr. 2157 15.05.1712 ? Niels/en/datter, Vonge. FAR: Niels Jensen, Grønning. MOR: Anne Enevoldsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Peder Steffensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Pente: blef Anne Eenevolds Datters barn i Vong døbt, som blef kaldet { ... tom plads ... } og blef udlagt en Land=Soldat ved navn Niels Jensøn i ‡ Grønning i Salling til barnefader, faddere vare Jens Pedersøn i Vong, Anders Jensøn ibidem Lavrits Pedersøn ibidem Peder Staphansøn ibidem, Niels Sørrensøn ibidem.
‡ blev sagt Grønholt, men meentes at vere Grønning.


Nr. 2158 29.05.1712 Anders Sørensen, Ørnsholt. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Søren Andersens kone.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Konen Bodil Andersdatter bærer. Wong dynastiet.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Mette Sørensdatter, Bregnbjerg, Hammer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 post Trin: blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt ved navn {Anders} dends Daab confirmeret og blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Datter, faddere vare Niels Andersøn i Vong, Christian Nielsøn i Ørens=holt, Mette Sørrens Datter i Breenberg.
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel. Navnet ses i begravelsen.


Nr. 2161 31.07.1712 Jens Sørensen, Tinnet. FAR: Søren Pedersen. MOR: ? Søren Pedersens kone.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Laurids Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Bodil Larsdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Erik Rasmussen.
FADDER Nr. 5: Anne Frandsdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Laurids Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10. post Trin: hafde Sørren Pedersøn i Tindet et barn til daab som blev kaldet Jens blef frembaaren af Lavrits Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin [Jens] Datter faddere var Jørgen Jensøn i Mølgaard og Jens Jensøn ibidem, Erich Rasmusøn i Tindet og hans Hustroe Bodel N: {Larsdatter} og An Frants Datter i Mølgaard.


Nr. 2162 31.07.1712 Niels Knudsen, Kollemorten- Nørre. FAR: Knud Nielsen. MOR: ? Knud Nielsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Lars Christensen.
FADDER Nr. 5: Søren Rasmussen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 10 post Trin: hafde Knud Nielsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter fadere vare Peder Povelsøn i Nørkollemorten Jens Graversøn ibidem, Peder Nielsøns Hustroe sc: Karin Jens Datter ibidem, Lavrits Christensøns Hustroe {Else Jensdatter} ibidem [..s] og Sørren Rasmusøn ibidem.


Nr. 2163 31.07.1712 Niels Jørgensen, Tinnet. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 1: Villads Jensen, Tinnet, Øster Nykirke, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 2: Laurids Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Mette, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Bror til moderen, gift med Anne Marie Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, Konen Mette
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 post Trinit: hafde Jørgen Matsøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Niels, blef frembaaren af Niels Villatsøns Hustroe af Riis=agger sc: Anne Marie Peders Datter, faddere vare Villats Jensøn i Tindet, Lavrits Matsøn ibidem, Sørren Sørrensøns Hustroe ved navn Mette i Damgaard Kirsten Mats Datter ibidem.


Nr. 2165 07.08.1712 Bertel Hansen, Haustrup. FAR: Hans Bertelsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Knop, Vrads, Gift med Steffen Jensen.
FADDER Nr. 1: Steffen Jensen, Knop, Vrads
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Lavesen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Kirsten Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Peder Rasmussen
NÆVNT Nr. 1: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Kirsten Lavesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 post Trini: hafde Hans Bertelsøn i Hafstrop et barn til daab som blef kaldet Bertel frembaaren af Stephen Jensøns Hustroe i [Knof] {Knop, Vrads sogn} naefnlig Kirsten Peders Datter, faddere vare Stephan Jens i Knof, Anders Jensøn i Havstrop, Christen Lavesøn ibidem og Bodel Lavrs Datter ibidem, og Peder Rasmusøns Hustroe ibidem nefnlig Kirsten Laves Datter.


Nr. 2167 26.12.1712 Christen Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, 30c, Præsten Hans Jørgensen Jellings datter.
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Hansen.
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Niels Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Maren Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Dorte Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2. Nativit: Blef Jens Graversøns barn Ved navn Christen i Nørkollemorten, hans Daab confirmeret, frembaaren af min egen Datter Mette fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem, og Rasmus Sørrensøn ibidem, Jens Hansøns Hustroe ibid ved navn Marin Mats Datter, Niels Jensøns Hustroe ibidem ved navn Dorthe Christens Datter.


Nr. 2170 12.02.1713 Simon Frederik Rasmussen, Alsted. FAR: Rasmus Jensen. MOR: ? Rasmus Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth, Stovgaard, Tørring
FADDER Nr. 1: Klaus Jessen, Stovgaard, Tørring, Ridefoged paa Stovgaard
FADDER Nr. 2: Marius Hollænder, Stovgaard, Tørring
FADDER Nr. 3: ? Kone Marius Hollænder, Stovgaard, Tørring
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Alsted, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Niels Pedersen, Bjerlev, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Septuag: blef Rasmus Jensøns Barins paa Alsted, ved navn Simon=Friderich, dends Daab confirmeret, som tilforn for sin Svaghed var hiemmedøbt, blef frembaaren af en Pige paa Stovgaard ved navn Anne=Lisbet, fadere vare Ridefogeden paa Stovgaard sc: Clavs Jessen, Marius Hollænder og hans Hustroe paa Stovgaard Søren Jensøn Ladefoget paa Alsted, og Niels Pedersøn i Bierløf.


Nr. 2172 19.02.1713 Mikkel Nielsen, Vonge. FAR: Niels Pedersen Bache. MOR: ? Niels Pedersen Baches kone.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Lars Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Lars Terkelsen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Lars Terkelsen
FADDER Nr. 5: Mette Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 6: Kirsten Poulsdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 7: Johanne Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, 2. kone Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Terkelsen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Sexagesi Blef Niels {Pedersen} Bakkes Barns Daab /: ved navn ‡ :/ confirmerit, som tilforn var hiemdøbt for sin svagheds skyld, i Vong, blef frembaaren af Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Marin Jens Datter faddere vare Lavrs Terchelsøn i Vong, Peder Christensøn i Vong Knud Christensøns Hustroe i Vong sc: Marin Christens: Datter Lavrs Terchelsøns Hustroe i Vong sc: Marin Sørrens Datter Mette Jens Datter i Vong, Kirsten Povels Datter ibidem Jahanne Jens Datter ibidem.
Michel.


Nr. 2173 08.03.1713 Christen Iversen, Tinnet. FAR: Ivar Villadsen. MOR: Marie.
BÅREN AF: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Søster til faderen, gift med Jørgen Madsen.
FADDER Nr. 1: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Anders Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Anders Madsens kone, Tinnet, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Kirsten Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens søster, tjener 1713 ved præsten.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Anne Villadsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 8. Martii hafde Jver Villatsøn {i Tinnet} et barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, fadere var Villats Jversøn i Tindet, Christen Villatsøn ibid. Anders Matsøn og hans Hustroe i Tindet, og min egen tienistepig Kirsten Villats Datter.


Nr. 2175 22.03.1713 Niels Nielsen, Kollemorten- Nørre. FAR: Niels Nielsen, ?. MOR: Maren Pedersdatter, ?.
BÅREN AF: Maren Clemmensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Christen Svendsen
FADDER Nr. 1: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Maren Madsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Jens Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Kirsten Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Faderens søster, tjener 1713 ved præsten.
NÆVNT Nr. 1: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Maren Clemmensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Maren Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Friderik Christian Lugge, Sjælland?, Ritmester med Kompani, kæmpede i Bromme.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 22 Martii blef et Barn døbt, som blef kaldet Niels, som var en fremet qvindes sc: Marin Peders Datter, hendes barn hvilken for: qvinde Marin Peders Datter, var ankommen til Jens Graversøn i Nørkollemorten og da giorte Barsel, og sagde sig at vere en Rytters Enke og at hendes Mand hede Niels Nielsøn og var undet Ritmester Friderich Christian [L]ugges Companie, og at hendes for: Mand [..] hun sagde at vere hindes Barnefader blef slagen i Bromme for Steds, sagde sig at vere fød i Tye paa sin side Tirsted, mens egentlig paa hvad sted i Tye vidste hun ikke sige, hun sagde sig sidst at vere kommen fra Sæedland, mens fra hvad sted i Sæedland vilde hun ikke sige, mens sagde sig ingen steds at have hiemme, og Hafde aldeles ingen enten pas Skudsmaal eller Attest, for: barn blef til Daaben frembaaren, af Christen Svensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Clemmens Datter, faddere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten og Jens Hansøns Hustroe ibidem sc: Marin Mats Datter, Jens Sørrensøn af Nykirche Præstegaard, Anne Jens Datter af Nørkollemorten og min egen tinistepig sc: Kirsten Villats Datter.
NOTITS: Kvinden mente at være født i Thy, men vidste ikke hvor, kom fra Sjælland, men vidste ikke hvor. Derfor er hendes sogn angivet med ?.


Nr. 2176 09.04.1713 Niels Larsen, Haustrup. FAR: Lars Poulsen. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Tørring
FADDER Nr. 1: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Lavesen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Kirsten Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Peder Rasmussen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Tørring
NÆVNT Nr. 2: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Kirsten Lavesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Palmarum hafde Lavrs Povelsøn i Havstrop it barn til Daab som blef kaldet Niels frembaaren af Christen Andersøns Hustroe i Tørring sc: Marin Erichs Datter. Faddere vare Jørgen Jensøn af Mølgaard og Kirsten Jens Datter ibidem Christen Lavesøn af Havstrop, Anders Jensøn ibidem Peder Rasmusøns Hustroe ibide sc: Kirsten Laves Datter.
NOTITS: Moderens navn se #2195.


Nr. 2177 14.04.1713 Søren Christensen, Vonge. FAR: Christen Jensen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Gertrud Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Christen Christensen den Ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Enevoldsdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 14 Aprilis hafde en [L]ochet Qvindfolch ved navn An Sørrens Datter af Vong et barn til Daab, som blef kaldet Sørren, udlagt til Barnefader en Rytter ved navn Christen Jensøn frembaaren af Giertrud Peders Datter i Vong faddere vare Christen Christensøn dend elder i Synderkollemorten Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Jens Pedersøn ibidem, og Anne Eenevolds Datter i Vong.


Nr. 2178 07.05.1713 Bertel Rasmussen, Kollemorten- Nørre. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: Anne Bertelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thomasdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Christen Henningsen.
FADDER Nr. 1: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Søren Rasmussen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Jens Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Maren Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Jubilate blef Rasmus Jngvardtsøns i Nørkollemorten hans barns /: ved navn Bertel :/ dends Daab confirmeret, frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Thoms Datter fadere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten Sørren Rasmusøn ibidem, Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Jensøns Hustroe sc: Marin Mats Datter ibidem, An Jens Datter ibidem.


Nr. 2179 12.05.1713 Peder Christensen, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Pedersen Lerche. MOR: Maren Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Lerche, Egholm, Tørring, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 2: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Christensen den Yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 12. Maji Hafde Christen Lerche et barn til Daab som blef kaldet Peder frembaaren af Peder {Christensen} Smeds Hustroe ved navn Anne Peders Datter {Lerche} faddere vare Peder Smed i Eegholm, Christen Lund i Synderkolle[mor]ten, Christen Christensøn dend yngre ibidem Jens Sørrensøn ibidem og Christen Harboe ibidem.


Nr. 2182 25.06.1713 Hans Pedersen, Vonge. FAR: Peder Steffensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Abelone Steffensdatter, Tyrsting, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen.
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Peder Andersen Skomager.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Anders Jensen.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Karen Poulsdatter, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2. post Trin: Hafde Peder Stephansøn et barn til Daab som blef kaldet Hans frembaaren af Appelone Stephans Datt: af Tørsting faddere vare Knud Christens Hustroe i Vong sc: Marin Christens Datter, Peder Skumagers Hustroe i Vong sc: Kirsten Peders Datter, Anders Jensøns Hustroe i Vong ved navn Anne Sørrens Datter, Mette Jens Datter af Vong og Karen Povels Datter af Vong.


Nr. 2184 27.08.1713 Christen Christensen, Kollemorten- Sønder. FAR: Christen Christensen den Ældre. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Bøgballe, Øster Snede, Søster til moderen, gift med Peder Christensen, der menes at være bror til faderen. Moderen og søsteren født i Bøgballe, Øster Snede.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Bøgballe, Øster Snede, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Villads Christen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Christensen den Yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Christen Lund.
FADDER Nr. 5: Maren Villadsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Christen Pedersen Lerche.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Bøgballe, Øster Snede, Gift med Maren Christensdatter, der bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Karen Nielsdatter, der er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Kone Maren Villadsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 post Trin: hafde Christen Christensøn dend Eldre i Synderkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Bøgballe sc Marin Christens Datter fadere vare Jens Christensøn i Bøgballe Villats Christensøn i Synderkollemorten Christen Christensøn d yngre ibidem Christen Lunds kone ibidem sc: Karen Niels Datter Christen {Pedersen} Lerkes Hustroe ibidem sc: Marin Villats Datter.


Nr. 2185 10.09.1713 Dødfødt, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Fra begravelsen: 'NB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn‡ begravet.
‡ i Nørkollemorten.'}

Begravelse nr. 6142
NOTITS: Så vidt det kan ses benytter denne præst ordet navnløs for dødfødte børn.


Nr. 2188 14.01.1714 Johan/ne Jens/en/datter, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Hansen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Jens Graversen er trolovet med hende.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Søren Rasmussen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Lars Christensen.
FADDER Nr. 5: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 2: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Epiph: Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Jahan/ne?, blef frembaaren af Jens Graversøns Kiereste ved navn Anne Christens Datter. Faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Sørren Rasmusøn ibidem, Niels Jensøn ibidem Et Lavrids Christensøns Hustroe ibidem, ibidem, ved navn Else Jens Datter, og Peder Povelsøn ibidem.


Nr. 2191 19.07.1714 Jørgen Jørgensen, Vonge. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Knud Christensen, ikke set som familile.
FADDER Nr. 1: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Peder Andersen Skomager.
FADDER Nr. 5: Karen Poulsdatter, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 12 post Trin: hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Jørgen blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i Vong sc: Marin Christens Datter, faddere var Laurits Pedersøn i Vong og Jens Pedersøn ibidem Peder Christensøn ibidem Peder Skumagers Hustroe sc: Kirsten Peders Datter i Vong og Karen Povels Datter i Vong.


Nr. 2192 14.10.1714 Anders Nielsen Wong, Vonge. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Bodil Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, 35c, præsten Hans Jørgensen Jellings datter.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke, Konen Kirsten Andersdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Formodet søster til faderen, gift med Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 5: Karen Poulsdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 20. post Trin: hafde Niels Andersøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Anders, frembaaren af min Datter Mette faddere vare Lavrs Pedersøn i Vong Niels Sørrensøn ibidem, Jørgen Johansøn ibidem og hans Hustroe Kirsten Anders Datter ibidem, og Karen Povels Datter, ibidem.
NOTITS: Dette er den senere godsejer Anders Nielsen Wong, der havde Donneruplund i Give og købte Hastrup herregård i Thyregod 1761.


Nr. 2193 28.10.1714 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Jens Graversen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Peder Poulsens kone.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Lars Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Sejrup, Thyregod, Kunne være bror til moderen, gift med Kirsten Madsdatter der bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 22 post Trin: Blef Jens Graversøns Barn i Nørkollemorten ved navn Peder dends Daab confirmerit blef frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Seyrop sc Kirsten Mats Datter. fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten Rasmus Sørrensøn ibidem Niels Jensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe i Nørkollemorten og Lavrs Christensøns Hustroe ibidem sc: Else Jens Datter.


Nr. 2195 16.12.1714 Peder Pedersen, Haustrup. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
BÅREN AF: Bodil Lavesdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Moderens søster, som er gift med Erik Rasmussen i Tinnet. Præsten har angivet stedet forkert, hun kom fra Haustrup, men hun bor i Tinnet.
FADDER Nr. 1: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Bodil Lavesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Christen Lavesen, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Maren Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Lars Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Poulsen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Anne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom, 3 Advent: Hafde Peder Rasmusøn i Hafstrop et barn til Daab, som blef kaldet Peder som blef frembaaren af Bodel Lavis Datter i Hafstrop faddere vare Erich Rasmusøn i Tindet, Jørgen Jensøn af Mølgaard, Christen Lavesøn i Havstrop, og Marin Lavis Datter ibidem, og Lavrs Povelsøns Hustroe sc: Anne Anders Datter.