Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1700 - 1720
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1700.03.14 Kirsten Madsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m. 1 uger 2 dage, DØBT: 1699.05c. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi blef Jørgen Matsøn i Tindet hans barn ved navn Kirsten som var et aar gammel ringer 6 uger og 5 Dage, begravet.

Nr. 6004 1700.07.04 Johan/ne Jens/en/datter, Vong. FAR: Jens Bødersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 i Trin. blef Jens [Bødersøns] som var i Vong hans barn ved Navn Johan.

Nr. 6006 1700.08.15 Anne Jensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1680c-.
MAND: Erik Jensen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 i Trinita: blef Erich Jensøns Hustroe ved Navn Anne Peders Datter begravet.

Nr. 6013 1701.04.10 Karen Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1701.03.24. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Forbemelte {dåb #2012} Christen Henningsøns Barn {Karen} blef begravet Dom: Misericordiæ.
NOTITS: Begravet ca. tre uger gammel.
Dåb nr. 2012

Nr. 6014 1701.04.17 Anne Nielsdatter, Mølgaard.
MAND: Jens Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Jubilate blef Jens Christensøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Niels Datter begraven.

Nr. 6017 1701.07.24 Valdborg Olufsdatter, Vonge.
MAND: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9. post Trinit: blev Peder Jensøns Hustroe i Vong ved Navn Valdborg Olufs Datter begraven.

Nr. 6019 1701.09.18 Marie Andersdatter, Vonge.
MAND: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 post Trin: da blef Christen Pedersøns Hustroe i Vong ved Navn Marie Anders Datter begraven.
NOTITS: Christen Pedersen og Christen Pedersen Pors er forskellige personer i Vonge.

Nr. 6020 1701.12.04 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen. MOR: ? Erik Jensen kone 2..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.
Dåb nr. 2022

Nr. 6022 1702.04.05 ? Niels Larsens mor, Haustrup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1627c.
SØN: Niels Larsen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 5 Aprilis blef Niels Lassøns Moder i Havstrop begravet i hendis Alders 75 Aar.

Nr. 6023 1702.04.23 Gertrud Larsdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1638c.
MAND: Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Aprilis blef Niels Nielsøns Hustroe i Synderkollemorten navnlig Giertrud Las Datter begravet i hendis Alders 64 Aar.

Nr. 6025 1702.05.14 Sidsel Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 22.05 (å.m), 22 år 4 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1680.01c. FAR: Peder Jensen. MOR: Valdborg Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa samme for: Dag {Dom: Cantate} blef og begravet Peder Jensøns Datter her i Vong ved navn Cidzel, da hun var 22 Aar 4 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Moderen afdød.

Nr. 6026 1702.07.02 Johanne Madsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1646c.
MAND: Christen Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3. post Trini: blef Christen Jensøns Hustroe i Nørkollemorten begraven som hede Johan Mats Datter i hendes Alders 56. Aar.

Nr. 6028 1703.01.14 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiph: blef Erich Jensøn i Tindet hans Navnløs Barn begravet.

Nr. 6031 1703.03.18 Margrethe Sørensdatter, Vonge, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1694c. FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Lætare blef Sl: Søren Nielsøns Datter i Vong ved navn Margrete begravet i sin Alders 9 Aar.
NOTITS: Faderen er død året før.

Nr. 6032 1703.06.06 Marie Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 38.02 (å.m), 38 år 2 m., DØBT: 1665c.
MAND: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 6 Junii blef Jens Graversøns Hustrue ved nafn Marie Christens Datter begravet, da hun var 38 Aar gammel og 2 Maaned.

Nr. 6033 1703.06.27 Anne Villadsdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1701.04c. FAR: Villads Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 27. Juni blef Villats Christensøns Barn i Oxbierg ved navn Anne begravet da hun var 2 Aar 2 Maander gammel.
NOTITS: Problematisk, for hun findes ikke døbt kirkebogen - tilføjet som REKONSTRUKTION.
Dåb nr. 2012

Nr. 6034 1703.10.21 Karen Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 21c, 21 år, DØBT: 1682c.
MAND: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 20 post Trinit blef Peder Jensøns Hustroe i Vonge ved Navn Karen Christens Datter begravet sin Alders 21 Aar.
NOTITS: Hun formodes født i Vonge, datter af Christen Hundkær *1628c Hundkær? Snejbjerg? sogn †1706 Vonge, Øster Nykirke.

Nr. 6035 1704.01.13 Marie Jørgensdatter, Vong, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1703.12.16. FAR: Jørgen Madsen, Kolding. MOR: Anne Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiph: blef Anne Bertels Datters Slegfred Barn ved navn Marie begravet, da den var 3 Ugger gammel.
Dåb nr. 2049

Nr. 6036 1704.03.25 Karen Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 2 m., DØBT: 1702.05.28. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Annunciationis Mariæ, blef Peder Porses Barn i Vong ved navn Karen begravet, da det var 1 Aaar og 2 Maander og 4 dage gammel.
NOTITS: Den angivne alder er usædvanlig ret forkert.
Dåb nr. 2032

Nr. 6038 1704.04.27 Kirsten Andersdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 31 år 2 uger 3 dage, DØBT: 1673.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Rogate blef en Qvinde af Nørkollemorten ved navn Kirsten Anders Datter begraven og var 31 Aar 2 Uger og 3 Dage gammel.

Nr. 6042 1704.06.04 Marie Frandsdatter, Haustrup, SAND ALDER: 24.02 (å.m), 24 år 10 uger, DØBT: 1680.04c.
MAND: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 4 Junii blef begravet Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn Marie Frants Datter, da hun var 24 Aar 10 Uger og nogle Dage gammel.

Nr. 6044 1704.06.29 Kirsten Jørgensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 20.08 (å.m), 20 år 8 m., DØBT: 1683.10c.
MAND: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 post Trinit: blef dend yngre Christen Christensøns Hustroe i Synderkollemorten ved navn Kirsten Jørgens Datter begravet da hun var 20 Aar og 8 Maaneder gammel.

Nr. 6046 1704.10.12 Marie Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1704.08.03. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 post Trinit: blev Jens Graversøns liden barn i Nørkollemorten ved Navn Marie begravet, da dend var 10. Uger gammel.
Dåb nr. 2060

Nr. 6047 1704.10.26 Else Jensdatter, Haustrup, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1686c.
NÆVNT Nr. 1: Jens Morsing, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23. post Trinit: blef en Betler ved navn Else Jens Datter, som døde hos Jens Morsing i Havstrop begravet i sin Alders 18 Aar.

Nr. 6048 1704.11.23 Gertrud Thomasdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.10.19. FAR: Thomas Christensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 27 post Trinit: blef i Synderkollemorten Thomas Christensøns liden Barn ved navn Giertrud begravet.
Dåb nr. 2062

Nr. 6051 1705.04.26 Margrethe Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 4 uger, DØBT: 1704.03.20. FAR: Peder Andersen Skomager. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Misericordiæ blef Peder Skumagers barn i Vong ved Navn Margrete begraven da hun var et Aar og 4 Uger gammel.
Dåb nr. 2052

Nr. 6052 1705.08.23 Anne Frandsdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 2 år, DØBT: 1704.03.30. FAR: Peder Frandsen. MOR: Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11. post Trinit: blef Peder frantzens Barn i Mølgaard ved navn Anne begravet i sin Alders Anden aar.
Dåb nr. 2056

Nr. 6053 1705.08.23 Marie Nielsdatter, Vong, SAND ALDER: 25.11 (å.m), 25 år 11 m. 2 uger 3 dage, DØBT: 1679.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11. post Trin: blef en Pig af Vong ved Navn Marie Niels Datter begravet i sin Alders 25 Aar 11 Maaneder 2 Uger og 3 Dage.
NOTITS: Ikke identificeret, men præsten må have haft en kirkebog for Øster Nykirke som blev ført i 1679.

Nr. 6056 1706.02.12 Marie Knudsdatter, Vonge, SAND ALDER: 67.06c (å.m), 68 år, DØBT: 1638c.
MAND: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 12 Febru: blef Terchel Thomsøns Hustroe i Vong ved navn Marie Knuds Datter begravet i sin 68. Aar.
NOTITS: Manden Terkel Thomsen dør 5 uger efter.

Nr. 6058 1706.03.28 Anne Jensdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 37.06c (å.m), 38 år, DØBT: 1668c.
MAND: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Palmarum blef Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Jens Datter begravet i sin Alders 38. Aar.

Nr. 6059 1706.05.02 Margrethe Frandsdatter, Vonge, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1694+. FAR: Frands Pedersen Skomager. MOR: Margrethe? Christensdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Cantate blef frants Skumagers barn ved navn Margrete {eller Johanne} begravet da dend var Aar gammel.
NOTITS: Johanne er døbt den 21. maj 1705. Det kan være hende, hvis mor er Margrethe Christensdatter. Hvis navnet er Margrethe er hun født før 1700, altså over 6 år gammel og moderen er en anden.

Nr. 6062 1706.07.25 Marie Hansdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger 3 dage, DØBT: 1706.05.25. FAR: Hans Bertelsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Octava post Tinrit: blef Hans Bertelsøns barn i Havstrop ved navn Marie begravet da d var 8 Uger og 3 dage gammel.
NOTITS: Moderen er Hans Bertelsens 2. kone.
Dåb nr. 2084

Nr. 6063 1706.09.22 Elisabeth Jensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1681c-.
MAND: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 22. Septemb: blef Villats Christensøns Hustroe i Synder Kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter begravet.

Nr. 6065 1706.12.12 Marie Jørgensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1706.08.08. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3. Advent: blef Jørgen Matsøns barn i Tindet ved navn Marie begravet, da dend var 17 Uger og nogle Dage gammel.
Dåb nr. 2087

Nr. 6069 1707.04.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Lætare blef et navnløs barn begravet som var Sørren Nielsøns i Ørennsholt.
NOTITS: Her antaget at navnløs betyder barnet døde et stykke tid efter fødslen, altså ikke var dødfødt.

Nr. 6070 1707.07.31 Bodil Kyndesdatter?, Ørnsholt, SAND ALDER: 70.06c (å.m), 71 år, DØBT: 1637c.
MAND: Christen Ormsen, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 Trinita: blef begravet Christen Ormsøns Hustroe i Ørnesholt ved navn Bodil Kyndes Datter da hun var sin sin Alders 71 Aar.
NOTITS: Navnet Kyndes ikke set før.

Nr. 6074 1707.10.23 Anne Jensdatter, ?, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1647c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18. post Trinit: blef en gammel Huusqvinde ved navn Anne Jens Datter begravet da hun var 60 Aar gammel.
NOTITS: Ikke ellers set.

Nr. 6076 1708.01.01 Sidsel Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 15.06c (å.m), 16 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Circumciionis Christi blef Citsel Niels Datter i Vong begravet i sin Alders 16. aar.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6077 1708.01.06 Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 88.06c (å.m), 89 år, DØBT: 1619c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epipha: blef Johan{ne} Jens Datter af Nørkollemorten begravet i sin Alders 89 Aar.

Nr. 6078 1708.01.22 Anne Andersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.01.08. FAR: Anders Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Epipha: blef nest for: Anders Jensøns barn {Anne} begravet.
Dåb nr. 2105

Nr. 6079 1708.03.18 Johanne Jensdatter, Haustrup, SAND ALDER: 55.03 (å.m), 55 år 3 m. 14 dage, DØBT: 1653.01c.
MAND: Lars Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Lætare blev Lars Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johanne Jens Datter begravet, da hun var 55 Aar 3 Maaneder og 14 dage ga͞mel.

Nr. 6081 1708.05.29 Bodil Graversdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1673c.
MAND: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.

Nr. 6082 1708.05.29 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Hansen. MOR: Bodil Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.
Dåb nr. 2109

Nr. 6083 1708.06.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.
Dåb nr. 2110

Nr. 6084 1708.11.11 Abbelone Frandsdatter, , SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1643c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 23 post Trin: blef Appelon Frants Datter begravet da hun var 65. Aar ga͞mel.
NOTITS: Ikke klart, hvor hun boede.

Nr. 6088 1708.11.25 Navnløs, Vonge (Skovhus), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Lars Rasmussen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.
NOTITS: Faderen udlagt to gange, sidste gang til Lars Rasmussen i Vonge som er gift i Vonge.

Nr. 6090 1709.05.16 Anne Ingvartsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 37.06c (å.m), 38 år, DØBT: 1671c.
MAND: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 16 Maji blef Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Jngvarts Datter begravet i sin Alders 38 Aar.

Nr. 6091 1709.06.16 Anne Henningsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 35.06c (å.m), 36 år, DØBT: 1674c.
MAND: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 post Trin: blef Rasmus Jngvartsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Hennings Datter begravet i sin Alders 36 Aar.
NOTITS: Hun er født i Uhre, Brande.

Nr. 6092 1709.06.30 Maren Bertelsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 5 dage, DØBT: 1709.01. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5. post Trinit: blef Bertel Nielsøns Barn i Vong ved Navn Marin begravet da dend var vj Uger og 5 Dage ga͞mel.
NOTITS: Bertel Nielsen er smed.
Dåb nr. 2121

Nr. 6093 1709.08.25 Maren Jørgensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03c (å.m), 11 uger 3 dage, DØBT: 1709.06.02. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: ? Jørgen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 11 Uger og nogle dage ga͞mel.
Dåb nr. 2127

Nr. 6095 1709.12.04 Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger 1 dage, DØBT: 1657.11.
MAND: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 4 Decemb: blef Sørren Sørrensøns Hustroe i Damgaard ved navnt Mette Christens Datter begravet, da hun var 52 Aar og 4 Ugger og 1 dag ga͞mel.

Nr. 6099 1710.02.19 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2 år, DØBT: 1708.07.29. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 19: Febr: blef Christen Henningsøns Barn i Nørkollemorten ved navn Kirsten i sin Alders 2det Aar.
NOTITS: Moderen dør 9 måneder før datteren.

Nr. 6100 1710.02.23 Gertrud Andersdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 37.01 (å.m), 37 år 3 uger, DØBT: 1673c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexage: blef Giertrud Anders Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 3[7] Aar og nogle Uger ga͞mel.

Nr. 6102 1710.04.06 Karen Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 18 uger 6 dage, DØBT: 1710.01.05. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Bodil Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Judica blef Niels Andersøns barn i Vong ved navn Karen begravet, da d. var 18 Uger og 6 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2137

Nr. 6103 1710.04.22 Mette Hansdatter, Haustrup, SAND ALDER: 76.01 (å.m), 76 år 3 uger 3 dage, DØBT: 1634c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3 Paschat: blef Mette Hans Datter i Havstrop begravet da hun var 76 Aar og nogle Uger og nogle dage.

Nr. 6104 1710.05.04 ? Søren Nielsens kone, Ørnsholt.
MAND: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Misericor: blef Søren Nielsøns Hustroe Ørensholt ved navn {... tom plads ...} begravet {... tom plads ...}.
NOTITS: Formodentlig ældre, hendes navn dukker ikke op i kirkebogen.

Nr. 6106 1710.07.13 Johanne Helstrup, Vonge, SAND ALDER: 64.06c (å.m), 65 år, DØBT: 1646c.
DAT.: Maren Andersdatter Helstrop, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trin: blef begravet Johan{ne} Helstrop af Vong i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.

Nr. 6107 1710.07.13 Maren Andersdatter Helstrup, Vonge, SAND ALDER: 25.06c (å.m), 26 år, DØBT: 1685c.
MOR: Johanne Helstrup, Vonge, Øster Nykirke
MAND: Johan Christoffer Rosendal, Fredericia
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trin: blef begravet Johan Helstrop af Vong i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.
NOTITS: Hun blev trolovet i januar 1710 i Øster Nykirke med Johan Christoffer Rosendal og gift med ham i maj 1710 i Fredericia, men var hjemme ved moderen i juli 1710 som det ses. Det nærmeste Helstrup ligger i Snejbjerg sogn.

Nr. 6110 1710.09.14 Mette Andersdatter, Vonge, SAND ALDER: 56.01 (å.m), 56 år, DØBT: 1654.08.
MAND: Bertel Nielsen Smed, Vonge, Øster Nykirke, Død 1706-10 men glemt i kirkebogen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13. post Trinit: blef Sl. Birtel Nielsøns effterlatte Enche i Vong Ved navn Mette Anders Datter begravet, da hun var 56 aar ga͞mel og nogle uger.
NOTITS: Bertel Nielsen er død 1706-10 men glemt i kirkebogen.

Nr. 6116 1710.11.30 Sidsel Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 44.05 (å.m), 44 år 2 dage, DØBT: 1666.11.
MAND: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 Adventus blef Peder Skumagers Hustroe i Vong ved navn Sidzel Christens Datter begravet da hun var 44 Aar 5 Maaneder og 2 dage ga͞mel.

Nr. 6117 1710.12.10 Kirsten Lauridsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 10 Decemb: blef en Enke ved navn Kirsten Lavrs Datter af Tindet begravet da hun var 56. Aar ga͞mel.

Nr. 6118 1710.12.17 Maren Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1632c.
MAND: Bertel Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 17. Decemb blef Bertil Pedersøns Hustroe af Vong ved navn Marin Christens Datter begravet da hun var 72 Aar ga͞mel.
NOTITS: Manden ses 1703 som fadder af Vonge.

Nr. 6120 1711.03.01 Maren Christensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1711.02.26c. FAR: Christen Ormsen. MOR: ? Christen Ormsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Reminisc: blef Christen Ormsøns barn ved navn Marin begravet som døede 3 dage efter at dend var hiemmedøbt.

Nr. 6123 1711.06.28 Maren Jørgensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1711.03.29. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: ? Jørgen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 12 Uger gammel.

Nr. 6125 1711.08.16 Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1649c.
MAND: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 11 post Trin: blev Sl: Hans Jensøns efterlatte Enche sc: Johan Jens Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 62 Aar gammel.
NOTITS: Manden Hans Jensen †1705 #6050.

Nr. 6126 1711.09.20 Anne Hansdatter, Vonge, SAND ALDER: 78.06 (å.m), 78 år 5 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1637c.
MAND: Laurs Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trin: blef Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Anne Hans Datter begravet da hun var 78 Aar 5 Maaneder 3 Uger og 4 Dage gammel.

Nr. 6127 1711.12.02 Anne Marie Iversdatter, Præstegaarden, SAND ALDER: 13.04 (å.m), 13 år 4 m. 1 dag, DØBT: 1698.08c. FAR: Iver Christensen. MOR: ? Iver Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 2 Decemb: blef Jver Christensøns Datter i Nykirche Præstegaard sc: Anne Marie begravet da hun var 13 Aar 4 Maaned og 1 dag gammel.

Nr. 6129 1712.03.20 Else Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 9.01 (å.m), 9 år 3 uger, DØBT: 1703.02c. FAR: Niels Pedersen Bache.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Palmarum blef Niels Pedersøn Baches barn i Vong ved navn Else begravet da hun var 9 Aar og nogle uger gammel.
NOTITS: Ikke født i Øster Nykirke, faderen er flyttet til ca. april 1712. Nogle uger sat til tre for sorteringen.

Nr. 6131 1712.05.16 Birgitte Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 3 dage, DØBT: 1712.01c. FAR: Niels Pedersen Bache.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Og Feria 2. Penteco: blev Niels Pedersøns Baches barn i Vong ved navn Birgitte begravet da d. var 4 Maaneder gammel og nogle dage.
NOTITS: Ikke født i Øster Nykirke, faderen er flyttet til ca. april 1712. Nogle dage sat til 3 for sorteringen.

Nr. 6133 1712.07.03 Mette Nielsdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m. 2 dage, DØBT: 1709.02.17. FAR: Niels Pedersen. MOR: Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trin blef Niels Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Mette begravit da hun var 3 Aar 6. Maaneder og 2 dage gammel.
NOTITS: Mette ikke født i Øster Nykirke.
Dåb nr. 2123

Nr. 6136 1712.08.14 Karen Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1712.08.01. FAR: Christen Christensen den Ældre. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trin: blef Christen Christensen d eldre i Synderkollemorten hans barn ved navn Karen /: som for sin svaghed tilforn var hiemdøbt :/ begravet, da dend var 10 dage gammelt.
NOTITS: Dåbsdatoen er skønnet.
Dåb nr. 2164

Nr. 6137 1713.01.08 Elles Søren Jørgensens kone, Tinnet, SAND ALDER: 83cc, 83 år, DØBT: 1630cc.
MAND: Søren Jørgensen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Epiphha: blef Sørren Jørgensøns Hustroe i Tindet ved navn Elles begravet, da hun var 83. Aar gammel.

Nr. 6138 1713.01.22 Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1628cc.
MAND: Christen Jørgensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 post Epiph: blef Sl Christen Jørgensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Las Dat: begravet da hun var 85 Aar gammel.
NOTITS: Christen Jørgensen død fem aar før i 1708, #6089.

Nr. 6142 1713.09.10 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn i Nørkollemorten begravet.
Dåb nr. 2185

Nr. 6143 1713.09.24 Maren Christensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 74.11 (å.m), 74 år 11 m., DØBT: 1638.10c.
MAND: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 15 post Trin: blef Villats Jversøns Hustroe i Tindet sc: Marin Christens Datter begravet da hun var 74 Aar og 11 Maaneder gammel.
NOTITS: Mange børn født før 1700, dvs før kirkebogen begynder.

Nr. 6144 1713.12.13 Maren Jensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1684c.
MAND: Niels Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 13 Decmb: blef Niels Pedersøns Hustroe ved navn Marin Jens Datter i Ørensholt begravet da hun var 29 Aar gammel.
NOTITS: Flyttet til Øster Nykirke 1709-12.

Nr. 6145 1713.12.24 Anne Nielsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1713.12.17. FAR: Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 4 Adven: blef for: Niels Andersøns Barn begravet.
Dåb nr. 2187

Nr. 6148 1714.01.07 Birgitte Jensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 48, 48 år 3 dage, DØBT: 1666c.
MAND: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Epipha: blef Christen Villatsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Birgitte Jens Dattter begravetde, hand var 40 Aar og 14 Uger og hun var 48 Aar og nogle dage.
NOTITS: Nogle dage sat til 3 for sortering. Da de begge kun er middelalderlige, skal der en forklaring til for at få dem til at dø samtidig. Måske ved et ulykkestilfælde. Selvmord er ikke sandsynligt, ville på den tid ikke føre til begravelse i kirken.

Nr. 6151 1714.05.30 Anne Sørensdatter, Vonge, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1666c.
MAND: Anders Jensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 30 Maji blef begravet Anders Jensøns Hustroe i Vong sc: Anne Sørrens Datter i sin Alders 48 Aar.
NOTITS: Født i Sillesthoved, Give.

Nr. 6153 1714.07.01 Mette Nielsdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 1 m. 3 uger 3 dage, DØBT: 1713.05.14. FAR: Niels Pedersen. MOR: Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5. post Trin: blef Niels Pedersøns barn sc: Mette begravet, da hun var en Aar og en Maanet 3 ugger og nogle Dage gammel.
NOTITS: Moderen døde 6 måneder efter Mette blev født.

Nr. 6154 1714.07.22 Mette Villadsdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 79, 79 år 3 dage, DØBT: 1635c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8. post Trin: blef Mette Villats Datter i Synderkollemorten begravet, da hun var 79 Aar gammel og nogle Dage.

Nr. 6156 1714.08.22 Anne Andersdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 22.03 (å.m), 22 år 3 m. 3 dage, DØBT: 1692.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 22 Augusti blef en Pig af Synderkollemorten ved navn Anne Anders Datterbegravet da hun var 22 Aar 3 maaneder, en Uge og nogle Dage gammel.
NOTITS: Nogle dage sat til tre for at kunne sortere.

Nr. 6157 1714.08.26 Anne Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 83.09 (å.m), 83 år 9 m. 3 dage, DØBT: 1630.11c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 post Trinit: blef en gammel qvinde af Havstrop ved navn Anne Peders Datter begravet da hun var 83 Aar og 9. Maaneder og nogle dage gammel.

Nr. 6159 1715.02.17 Anne Terkelsdatter, Vonge, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1679c.
MAND: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Septuagesi: blef Niels Sørrensøns Hustroe i Vong sc: Anne Terchels Datter begravet i sin Alder [3]5 Aar.

Nr. 6160 1715.03.10 Anne Margrethe Thomasdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 8.10 (å.m), 8 år 10 m. 14 dage, DØBT: 1706.03.25. FAR: Thomas Christensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: invocavit blef Sl. [Thomas] Christensøns Datter ved navn Anne af Synderkollemorten begravet, da hun var 8 Aar 10 Maaneder og 14 Dage gammel.
NOTITS: Faderen døde kort efter hendes fødsel i 1706.
Dåb nr. 2080

Nr. 6163 1715.04.03 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 4.02 (å.m), DØBT: 1711.02.15. FAR: Christen Christensen den Yngre. MOR: Sidsel Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 3. Aprilis blef Christen Christensøns dend yngres Barn i Synderkollemorten ved Navn Kirsten begravet.
Dåb nr. 2149

Nr. 6165 1715.11.24 Dødfødt?, Vonge, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Jensen Pors. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trin: blef Anders Jensøns navnløs barn i Vong begravet.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er Anders Jensen Pors 2. kone.

Nr. 6167 1716.05.21 Bodil Pedersdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1632cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascens: blef Bodel Peders Datter af Damgaard begravet i sin Alders 84 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6168 1716.08.23 Kirsten Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 55.01c (å.m), 55 år 3 uger, DØBT: 1661c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11: post Trin: blef Kirsten Peders Datter af Havstrop begravet, da hun var 55 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.

Nr. 6171 1717.04.25 Kirsten Lavesdatter, Haustrup, SAND ALDER: 38.05c (å.m), 38 år 5 m., DØBT: 1678c.
MAND: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Cantate blef Peder Rasmusøns Hustroe i Havstrop sc: Kirsten Laves Datter begravet da hun var 38 Aar 5 Maaneder og nogle dage.
NOTITS: Peder Rasmussens 2. kone.

Nr. 6173 1717.07.18 ? Ingvard Poulsens enke, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 57+, DØBT: 1660-.
MAND: Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 8. post Trin: blef Ingvart Povelsøns efterlatte Enke i Nørkollemorten begravet.
NOTITS: Han er ikke set gift igen og har børn født før 1680c.

Nr. 6174 1717.08.15 Maren Nielsdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger 3 dage, DØBT: 1714.08.05. FAR: Niels Mathiesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 12 post Trin: blef Niels Matthiisøns Barn i Oxenberg ved navn Marin begravet, da d. var 3 Aar 7 Uger og 3 dage gammel.
Dåb nr. 2190

Nr. 6176 1717.11.07 Kirsten Jørgensdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 3 dage, DØBT: 1717.09.12. FAR: Jørgen Jensen. MOR: Sinnet Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 24 post Trin: blef Sinnet Niels Datters Uægte barn {Kirsten} begravet, da d. var 7 Uger og nogle Dage gammel.
NOTITS: Nogle dage arbritrært sat til tre. Sted, barnets og faderens navn fra dåben.

Nr. 6177 1718.02.27 ? Hyrdens barn i Nørre Kollemorten, Kollemorten- Nørre. FAR: ? Hyrden i Nørre Kollemorten.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Esto mihi blef begravit Hyrdens barn i Nørkollemorten ved navn {... tom plads ...} begravet.

Nr. 6178 1718.03.06 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 23.10 (å.m), 23 år 10 m. 14 dage, DØBT: 1694.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 6 Martii blef en Pige af Nørkollemorten ved navn Kirsten Christens Datter begravet, da hun var 23 Aar og 10 Maaneder og 14 dage gammel.

Nr. 6181 1718.03.27 Kirsten Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1716.09c. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Lætare blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Kirsten begravet da d var halfandin [d]ag gammel.

Nr. 6182 1718.04.18 Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1637c.
SØN: Peder Skrædder, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pasca: blef Peder Skræders Moder i Nørkollemorten sc: Marin Lavrs Datter begravet da hun var 81 Aar gammel.

Nr. 6184 1718.10.16 Maren Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1718.07.24. FAR: Peder Andersen Rebslager. MOR: Trine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 18. post Trin: blef Trine Niels Datters Slegfred Barn i Vong ved Navn Marin begravet.
NOTITS: Faderens navn fra dåben.

Nr. 6185 1718.12.27 Maren Pedersdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 69.03c (å.m), 69 år 3 m. 3 uger, DØBT: 1649.09c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3. Nativit: blef Marin Peders Datter i Oxenberg begravet, da hun var 69 Aar og nogle Maaneder og ugger gammel.
NOTITS: Nogle måneder og uger sat til tre måneder og tre uger arbitrært. Maren Pedersdatter ikke ellers set.

Nr. 6187 1719.10.08 Maren Jensdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 53.03 (å.m), 53 år 2 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1666.07c.
MAND: Niels Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 18 post Trin: blef begraven Niels Christensøns Hustroe i Mølgaard sc: Marin Jens Datter da hun var 53 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 4 Dage gammel.

Nr. 6189 1719.11.19 Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1680c.
MAND: Søren Sørensen, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trin: blef begravet Sørren Sørrensøns Hustroe ved navn Mette Christens Datter, da hun var 39 Aar gammel.
NOTITS: For sted se dåb #2163.

Nr. 6193 1720.04.21 Kirsten Hansdatter, Egholm, SAND ALDER: 25.06 (å.m), 25 år 6 m., DØBT: 1694.10c.
HUSBOND: Peder Christensen Smed, Egholm, Øster Nykirke
DØDSÅRSAG: vådeskud.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Jubilate blef begravet Peder {Christensen} Smeds tienistepig ved navn Kirsten Hans Datter som af et Ulykkelig skud hastelig blev ombrag da hun var 25 Aar gammel og 6 Maaneder.
NOTITS: Peder Smeds patronym se fx 1720 Dom: 9 post Trin:

Nr. 6195 1720.06.09 Dødfødt, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Pedersen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: [2]. post Trin: blef Thomæ Pedersøns navløs barn i Damgaard begravet.

Nr. 6196 1720.06.23 Anne Clemmensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 74.06 (å.m), 74 år 6 m., DØBT: 1646.01c.
MAND: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Exaudi blef Christen Svensøns Hustroe i Nørkollemorten begravet sc: Anne Clemmens Datter da hun var 74 Aar 6 Maaneder og nogle dage gammel.

Nr. 6199 1720.07.14 Anne, Kollemorten- Nørre. MOR: Else Mogensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 post Trin blef blef {!} Else Mogens Datter slegfred barn Anne begravet, som ved en Ulykkelig hendelse blef fordruknet i en Dam i Nørkollemorten.
NOTITS: Ikke set døbt i Øster Nykirke.

Nr. 6201 1720.10.13 Gertrud Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1720.07.28. FAR: Christen Pedersen Lerche. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 20 post Trin: blef Christen {Pedersen} Lerkes barn i Synderkollemorten ved navn Giertrud begravet da dend var 8 Ugger gammel.

Nr. 6202 1720.11.17 Maren Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1717.05c. FAR: Niels Christensen Hyrde. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [.....] blef Hyrdens sc: Niels N:, barn i Vong sc: Marin begravet da hun var 3½ Aar gammel.
NOTITS: Datoen er mellem den 3. nov. og den 1 dec., men kan ikke læses på AO. Ingen Maren født i Vonge i 1717.