Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1700 - 1720
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6002 1700.03.31 Jens Madsen, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1700.03.28. FAR: Mads Jensen. MOR: ? Mads Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die 31 Martii blef Her: Mats Rytters barn {Jens} begraven.
NOTITS: Alder nogle uger.
Dåb nr. 2002

Nr. 6003 1700.05.23 Jørgen Andersen, Vong, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Exaudi blef en ung Karl i Vong ved Navn Jørgen Andersøn begravet.

Nr. 6004 1700.07.04 Johan/ne Jens/en/datter, Vong. FAR: Jens Bødersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 i Trin. blef Jens [Bødersøns] som var i Vong hans barn ved Navn Johan.

Nr. 6005 1700.07.18 Niels Jensen, Kollemorten- Nørre.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 i Trin: blev Niels Jensøn, som var en Betler hos Hans Jensøn i Nørkollemorten begraven.

Nr. 6007 1700.12.29 Thomas Jensen, Ørnsholt.
STEDFAR: Christian Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 29 Decembris blef Christian Nielssøns stifsøn Ørensholt ved nafn Thomas Jensøn begravet.

Nr. 6008 1700.12.29 Henning Christensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 29 Decembris blef Christen Henningsens barn i Nørkollemorten ved navn Henning begravet.

Nr. 6009 1701.01.05 Lars Tygesen, Vonge.
KONE: ? Lars Thygesens kone, Vonge, Øster Nykirke, Lever 1701.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1701 Dend 5 Janua: blev Las Tygesøn i Vong begravet.
NOTITS: Fik tvillinger kort før han døde.

Nr. 6010 1701.01.09 Bertel Terkelsen, Haustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 9 Janu. blef Bertel Terchelsøn i Havstrop begravet.

Nr. 6011 1701.02.09 Jens Enevoldsen, Vonge.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 9. Februarii blef en Betler af Vong ved Navn Jens Enevoldsøn begraven.

Nr. 6012 1701.02.11 Peder Sørensen Tybo, Haustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 11. Februarii blef Peder Sørrensøn Tyboe i Havstrop begraven.

Nr. 6015 1701.06.26 Christen Jensen, Haustrup. FAR: Jens Christenen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 post Trin: blef Jens Christensøns barn i Havstrop ved navn Christen begravet.

Nr. 6016 1701.06.19 Jens Larsen den yngre, Haustrup. FAR: Lars Jensen. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 19 Junii blef Lars Jensøns Søn i Havstrop ved nafn Jens dend yngre begraven.

Nr. 6018 1701.08.21 Laurids Rasmussen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.03 (å.m). FAR: Rasmus Ingvardsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 13. post Trint: blef Rasmus Jngvartsøns Søn ved Navn Lavrits begraven.
Dåb nr. 2016

Nr. 6020 1701.12.04 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen. MOR: ? Erik Jensen kone 2..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.
Dåb nr. 2022

Nr. 6021 1701.12.13 Peder Christensen, Alsted Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Peder Lerche. MOR: ? Peder Lerches kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 13 Decemb: blef Christen Lerches Barn i Alsted mølle ved Navn Peder begraven, som tilforen var inddøbt for sin svagheds shyld.
NOTITS: Begravet få uger gammel.
Dåb nr. 2023

Nr. 6024 1702.05.14 Søren Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 57.02 (å.m), 57 år 6 uger 3 dage, DØBT: 1645.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Cantate blef Sørren Nielsøn i Vong begravet og var 57 Aar 6 Uger og 3 dage gammel.

Nr. 6027 1702.09.10 Niels Barslund, Vonge.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 13. post Trin: blef Niels Barslund i Vong begraven.
NOTITS: Formodentlig født i Barslund, xxx sogn.

Nr. 6028 1703.01.14 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiph: blef Erich Jensøn i Tindet hans Navnløs Barn begravet.

Nr. 6029 1703.02.18 Peder Hansen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1689c.
STEDFAR: Villads Nielsen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: esto mihi da blef Villats Nilsøn i Synderkollemorten has Stifsøn ved navn Peder Hansøn begravet i hans 14 Aar.

Nr. 6030 1703.03.14 Peder Madsen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1619c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14 Martii blef Peder Matsøn i Oxenbierg begraven i sin Alders 84 Aar.

Nr. 6037 1704.04.27 Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 36.03 (å.m), 36 år 3 m., DØBT: 1666.01c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate blef en karl af Nørkollemorten ved navn Clemmen Christensøn begravet og var 36 Aar 3 Maaneder og 3 Uger gammel.

Nr. 6039 1704.05.04 Marie Frandsdatter, Vonge, SAND ALDER: 14, 14 år 5 dage, DØBT: 1690.05c. FAR: Frands Skomager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Exaudi blef Frants Skumagers Datter ved navn Marie Frants Datter begravet, da hun var 14 Aar og 5 Dage gammel.

Nr. 6040 1704.05.07 Christen Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 6.07 (å.m), 6 år 7 m. 4 dage, DØBT: 1697.10c. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 7 Maji blef Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Christen Andersøn begravet, da han var 6 Aar 7 Maaneder og 4 dage gammel.

Nr. 6041 1704.05.25 Peder Svendsen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1624cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Trinitatis blef Peder Svensøn af Oxenbierg begravet, da hand var 80 Aar gammel.

Nr. 6043 1704.06.15 Christen Nielsen, Tinnet (Damgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4. post: Trinit: blef Christen Nielsøn i Damgaard begravet.

Nr. 5999 1704.07.01 Jens Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 43+, DØBT: 1660c-.
KONE: Anne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra enkens genvielse #7938 14. dec. 1704 og deres barn #2040 døbt 17. maj 1703 Jens Pedersen }
NOTITS: Han er formodentlig glemt i Øster Nykirke kirkebog, men han kan ogsaa være begravet i et andet sogn. Datoen 1. juli er arbitrært fastsat i tidmummet 17. maj 1703 til 14. dec. 1704. I dåb #2041 har Jens Pedersen en datter Else som er fadder, hun antages at være over 18 år, derved er han hvis han var 25 ved hendes fødsel født før 1660c. Han kan naturligvis være en del ældre men meget lidt yngre.
LINK: Hans barn døbt 17. maj 1703.
LINK: Enkens genvielse 14. dec. 1704.

Nr. 6045 1704.07.13 Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 57.10 (å.m), 57 år 10 m., DØBT: 1646.09c.
KONE: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8. post Trinit: blef Movrits Jensøn i Nørkollemorten begravet da han var 57 Aar og 10 maaneder gammel.

Nr. 6049 1705.02.25 Jens Pedersen, Tinnet, SAND ALDER: 33.06c (å.m), 34 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25. Februa: blef Jens Pedersøn i Tindet begravet i sin Alders 34 Aar.
NOTITS: Han fik et barn Peder døbt 1702, så han er gift. Konens navn ikke set.

Nr. 6050 1705.03.08 Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 82.06c (å.m), 83 år, DØBT: 1622c.
KONE: Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Reminisc: Blef Hans Jensøn i Nørkollemorten begravet i sin Alders 83 Aar.
NOTITS: Konen er nævnt i dåb #2019. Det er muligt, at der var en ung og en gammel Hans Jensen i 1705, men det ser ikke ud til det.
LINK: Hans Jensens kone Johanne Jensdatter.

Nr. 6054 1705.09.06 Niels Jørgensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1705.06.14. FAR: Jørgen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøn i Ørensholt hans Barn ved navn Niels begravet da dend var 12 Uger og [2] dage gammel.

Nr. 6055 1706.01.10 Mads Laursen, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1705.12.26. FAR: Laurs Madsen. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Epiphan: blef Lavrs Matsøns Barn i Tindet ved navn Mats begravet da dend var 14 Dage gammel.
Dåb nr. 2077

Nr. 6057 1706.03.17 Terkel Thomsen, Vonge, SAND ALDER: 69.06c (å.m), 70 år, DØBT: 1636c.
KONE: Marie Knudsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Død 5 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 17 Martii blef Terchel Thomsøn i Vong begravet i sin Alders 70 Aar.

Nr. 6060 1706.05.09 Christen Hundkær, Vonge, SAND ALDER: 77.06 (å.m), 78 år, DØBT: 1628c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Rogate blef Christen Hundkier i Vonge begravet da hand var 78 Aar gamel.
NOTITS: Christen Hundkær formodes at være kommet fra det nærmeste Hundkær, som ligger i Snejbjerg sogn. Han har to børn i Øster Nykirke sogn, som kaldes Hundkær, Karen Christensdatter Hundkær *1682c †1703 Vonge gift 1702 med Peder Jensen i Vonge, og Jens Christensen Hundkær i Tinnet. Formodentlig er Margrethe Christensdatter gift 1702 med Frands Pedersen Skomager i Vonge også hans datter.

Nr. 6061 1706.05.13 Christen Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 19.01 (å.m), 19 år 3 uger 3 dage, DØBT: 1687.04c.
NÆVNT Nr. 1: Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascensionis blef Christen Harboes tieniste dreng i Synderkollemorten ved navn Christen Christensøn begravet da hans var 19 Aar 3 Ugger og 3 Dage.

Nr. 6064 1706.12.05 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 28.06c (å.m), 28 år, DØBT: 1678c.
KONE: Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2. Adventus blef Thomas Christensøn i Synderkollemorten begraven i sin Alders 29 Aar.
NOTITS: Han nåede at få to børn med konen.

Nr. 6066 1707.01.16 Thomas Pedersen, Tinnet, SAND ALDER: 36c?, 36 år, DØBT: 1671c?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epipha: blef Thomas Pedersøn i Tindet i sin Alders [3]6. Aar begravet.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6067 1707.02.27 Knud Bertelsen, Vonge, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1705.03.01. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexages: blev Bertel Nielsøns Barn i Vong ved navn Knud begravet hand var 2 Aar gammel.

Nr. 6068 1707.03.23 Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 61.06c (å.m), 62 år, DØBT: 1645c.
KONE: Anne Knudsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Martii blef Christen Harboe i Synderkollemorten begravet i sin Alders 62 Aar.

Nr. 6069 1707.04.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Lætare blef et navnløs barn begravet som var Sørren Nielsøns i Ørennsholt.
NOTITS: Her antaget at navnløs betyder barnet døde et stykke tid efter fødslen, altså ikke var dødfødt.

Nr. 6071 1707.07.31 Christen Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år 4 dage, DØBT: 1705.08.02. FAR: Anders Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 Trinit: blef begravet Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Christen da hand var 2 Aar og 4 dage gammel.
Dåb nr. 2072

Nr. 6072 1707.10.09 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1707.08.21. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trin: blef Jens Graversøns barn i Nørkollemorten ved navn Peder begravet da dend var 6 Uger gammel.
Dåb nr. 2100

Nr. 6073 1707.10.16 Lave Pedersen, Haustrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 2 dage, DØBT: 1707.08.28. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 post Trinit; blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Lave begravet da h. var 7 Uger og 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2101

Nr. 6075 1707.10.23 Lars Villadsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 23.06c (å.m), 24 år, DØBT: 1683c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18. post Trin: blef Las Villatsøn i Synderkollemorten begravet i sin Alders 24 Aar.

Nr. 6080 1708.04.01 Anders Nielsen, Mølgaard, SAND ALDER: 12.06c (å.m), 13 år, DØBT: 1695c. MOR: Marie Jensdatter.
STED- FAR: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Palmarum blef Peder Frantsøns Stifsøn ved navn Anders Nielsøn begravet i sin Alders 13de Aar.

Nr. 6082 1708.05.29 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Hansen. MOR: Bodil Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.
Dåb nr. 2109

Nr. 6083 1708.06.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.
Dåb nr. 2110

Nr. 6085 1708.11.18 Oluf Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 67.11 (å.m), 67 år 10 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1641.01c.
KONE: Anne, Øster Nykirke, Konens navn set 1705.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 24 post Trin: blef Oluf Nielsøn i Vong begravet, da hand var 67 Aar, 10 Maaneder 3 Uger og 2 dage ga͞mel.
NOTITS: Konens navn Anne set 1705.

Nr. 6086 1708.11.18 Anders Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år 1 m. 3 uger 3 dage, DØBT: 1704.10.12. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2061

Nr. 6087 1708.11.18 Knud Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 8 m., DØBT: 1707.03c. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2093

Nr. 6088 1708.11.25 Navnløs, Vonge (Skovhus), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Lars Rasmussen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.
NOTITS: Faderen udlagt to gange, sidste gang til Lars Rasmussen i Vonge som er gift i Vonge.

Nr. 6089 1708.12.16 Christen Jørgensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 84.06c (å.m), 85 år, DØBT: 1624c.
KONE: Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent: blef Christen Jørgensøn i Nørkollemorten begravet i sin Alders 85 Aar.

Nr. 6094 1709.09.22 Christen Andersen, Ørnsholt, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 post Trin: blef Christen Andersøn i Ørensholt begraven da hand var 55 Aar ga͞mel.

Nr. 6096 1709.12.27 Ingvard Rasmussen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger 3 dage, DØBT: 1709.03.28. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: Anne Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3. Nativitatis, blef Rasmus Jngvartsøns barn i Nørkollemorten ved navn Jngvart begraven da dend var 38 Uger og nogle dage ga͞mel.
Dåb nr. 2125

Nr. 6097 1710.02.16 Lars Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1615cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Septuag: blef Lavrs Nielsøn i Vong begravet i sin alders 95 Aar.

Nr. 6098 1710.02.16 Mads Andersen, Kollemorten- Nørre. FAR: Anders Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Septuag: blef Anders Smids Barn i Nørkollemorten ved navn Mats begravet.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6101 1710.03.16 Laurids Pedersen, Ørnsholt, SAND ALDER: 80.01 (å.m), 80 år 3 uger, DØBT: 1630c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Reminiscere blef Lavrits Pedersøn i Ørensholt begravet da hand var 80 Aar og nogle Uger ga͞mel.

Nr. 6105 1710.07.13 Peder Andersen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 50.05 (å.m), 50 år 4 m. 2 uger 1 dage, DØBT: 1660.03.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trin: blef begravet Peder Andersøn af Synderkollemorten da hand var 50 Aar 4 Maaneder 2 Uger 1 dag ga͞mel.
NOTITS: Ikke ellers set.

Nr. 6108 1710.07.27 Frands Pedersen Skomager, Vonge, SAND ALDER: 69.04 (å.m), 69 år 6 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1641.01.
KONE: Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blef Frans Pedersøn af Vong begravet da hand var 69 Aar 6 Maaneder 3 Uger og 4 Dage.
NOTITS: Alderen er meget nøjagtig.

Nr. 6109 1710.09.14 Niels Larsen, Vonge, SAND ALDER: 65, 65 år, DØBT: 1645c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trinit: blef begravet Niels Lassøn i Vong, da hand var 65 Aar ga͞mel.
NOTITS: Han får et barn 1707 Katrine, hans kone må være en del yngre.

Nr. 6111 1710.09.28 Lars Jensen, Vonge, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1710.09.02. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 15 post Trinit: blef førstnævnte Anne Mats Datter hindis Slegfred barn ved navn Lavrs Jensøn begravet da dend var 8 Ugger ga͞mel.
Dåb nr. 2142

Nr. 6112 1710.10.05 Peder Jensen, Vonge, SAND ALDER: 75, 75 år 2 dage, DØBT: 1635.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post: Trin: blef Peder Jensøn af Vong begravet da han var 75 Aar og [2] dage ga͞mel.
NOTITS: Der er to Peder Jensen i Vonge: 1. denne her *1635 †1710 og 2. *1632c †1719 kone Valdborg Olufsdatter †1701.

Nr. 6114 1710.11.23 Christen Pedersen Pors, Vonge, SAND ALDER: 80, 80 år, DØBT: 1630c.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23. post. Trinit: blef Christen Pedersøn Pors af Vong begravet da hand var 80 Aar ga͞mel.

Nr. 6115 1710.11.23 Christian Jordan Josefsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1709.05c. MOR: Anne Lisbet Lerche.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trinit: blef ogsaa begravet Anne Lisbet [..] Lerche af Nørkollemorten hendes Søn ved navn Christian Jordan Josepfs Søn da dend var halfanden Aar ga͞mel.
NOTITS: Sønnen er ikke døbt i Øster Nykirke. Faderens navn er ikke nævnt.

Nr. 6119 1711.02.15 Laurids Christensen, Vonge, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1635c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto mihi blef Lavrits Christensøn i Vong begravet da hand var 75 Aar gammel.
NOTITS: Konens navn

Nr. 6121 1711.04.12 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 5 dage, DØBT: 1710.12.26. FAR: Christen Lund. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: qvasimodo geniti blef Christen Lunds barn i Synderkollemorten ved navn Thomas begravet da dend var da d. var 12 Uger 5 Dage og 9 timer gammel.
Dåb nr. 2143

Nr. 6122 1711.04.26 Peder Frandsen, Mølgaard, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1671c.
KONE: Marie Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Jubilate blef Peder Fransøn i Mølgaard begravet i sin Alders 39 Aar.

Nr. 5998 1711.07.01 Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 51+, DØBT: 1660-.
KONE: ? Ingvard Poulsens kone, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Begravet 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Sidst set april 1705, enken begraves i 1717, død 1705-17: "Dom: 8. post Trin: blef Ingvart Povelsøns efterlatte Enke i Nørkollemorten begravet."}
NOTITS: Ingvard Poulsen ses sidste gang i kirkebogen i april 1705, i juli 1717 ses hans kone at være enke. Han er således død mellem 1705 og 1717, her sat midt imellem til 1711. Han kan være begravet i et andet sogn, mere sandsynlig er han glemt i kirkebogen.

Nr. 6124 1711.08.14 Hans Madsen, Vonge, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36 år 7 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1675.01c.
KONE: Maren Sørensdatter, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14. Augusti blef [H]ans Matsøn i Vong begravet da hand var 36 Aar 7 Maaneder 3 uger og 4 dage gammel.
NOTITS: Enken gift sig 1712 med Lars Terkelsen.

Nr. 6128 1712.03.13 Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1624cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Judica blef Niels Nielsøn i Synder Kollemorten begravet da hand var 88 Aar gammel.

Nr. 6130 1712.05.01 Peder Christensen Lerche, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 82.01 (å.m), 82 år 3 uger, DØBT: 1630.04c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Rogate blev Peder Christensøn Lerche begravet da han var 82 Aar gammel og nogle Uger.
NOTITS: Dagen kaldes ikke Dom: Rogate, men blot Rogate, præsten skriver Dom: foran alt. Nogle uger sat til tre for sorteringen.

Nr. 6132 1712.05.29 Søren Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 52.03 (å.m), 52 år 2 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1660.02c.
KONE: ? Søren Nielsens kone, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1. Post Trinit: blev Sørren Nielsøn i Vong begravet da hand var 52 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Får datter Sidsel efter han er død.

Nr. 6134 1712.08.07 Stephan Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1711.01.25. FAR: Peder Stephansen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11. post Trini: blef Peder Stephansøns Barn i Vong ved nafn Stephan begravet da dend var Et Aar og 6 Maaneder gammel.

Nr. 6135 1712.08.14 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 11.03 (å.m), 11 år 3 m. 1 uger, DØBT: 1701.05.29. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trini blef Jens Pedersøns Søn i Nørkollemorten ved navn Peder begravet da hand var 11 Aar 3 Maaneder og 1 Uge gammel.
Dåb nr. 2015

Nr. 6139 1713.02.26 Jørgen Nielsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1625cc.
SØN: Niels Jørgensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Esto mihi blef Niels Jørgensøn fader i Synderkollemorten ved navn Jørgen Nielsøn begravet da hand var 87 Aar gammel.

Nr. 6140 1713.04.09 Christen Albret Rasmussen, Alsted, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 6 uger, DØBT: 1711.02c. FAR: Rasmus Jessen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Palmarum blef begravet Rasmus Jessøns Søn af Alsted sc Christian=Albret, da dend var 2 Aar og 6 Uger gammel.
NOTITS: Ikke døbt i Øster Nykirke.

Nr. 6141 1713.08.27 Jens Larsen, Tinnet, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trin: blef Jens Lavrsøn i Tindet begravet i sin Alders 46 Aar.

Nr. 6142 1713.09.10 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn i Nørkollemorten begravet.
Dåb nr. 2185

Nr. 6146 1714.01.06 Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 46.04 (å.m), 46 år 4 m., DØBT: 1667.08c.
KONE: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epipha: blef Christen Henningsøn i Nørkollemorten begravet da hand var 46 Aar og 4 Maaneder gammel.
NOTITS: Christen Henningsen *1677 Uhre, Brande.

Nr. 6147 1714.01.07 Christen Villadsen, Tinnet, SAND ALDER: 40.03 (å.m), 40 år 14 uger, DØBT: 1673.10c.
KONE: Birgitte Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Epipha: blef Christen Villatsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Birgitte Jens Dattter begravetde, hand var 40 Aar og 14 Uger og hun var 48 Aar og nogle dage.

Nr. 6149 1714.02.04 Søren Jørgensen, Tinnet, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1633cc.
KONE: Elles, Tinnet, Øster Nykirke, Begravet året før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexage: blef Sørren Jørgensøn i Tindet begravet i sin Alders 81 Aar.
NOTITS: Konen Elles begravet året før.

Nr. 6150 1714.05.27 Jens Hansen, Vonge, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1679c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Trin: blef Jens Hansøn i Vong begravet i sin Alders 35 Aar.

Nr. 6152 1714.07.01 Bertel Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 13.04 (å.m), 13 år 4 m., DØBT: 1701.03.06. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 post Trin: blef begravet Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Bertel da had var 13 Aar og 4 Maaneder.
Dåb nr. 2010

Nr. 6155 1714.08.12 Anders Sørensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 1 m. 3 uger, DØBT: 1713.06.11. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Søren Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trin: blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt sc: Anders d yngre begravet da d var 1 Aar 1 Maanet og 3 Uger Gammel.
NOTITS: I dåben er navnet glemt (tom plads) men her er det.
Dåb nr. 2158

Nr. 6158 1714.12.02 Enevold Jensen, Vonge, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 30 år 2 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1684.10c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 Adventz blev Enevold Jensøn af Vong begravet, da hand var 30 Aar 2 Maaneder 3 uger og 4 Dage gamel.

Nr. 6161 1715.03.24 Mikkel Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år 3 dage, DØBT: 1713.02.19. FAR: Niels Pedersen Bache.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi blef Niels {Pedersen} Bakkes barn i Vong ved navn Michel begravet da dend var 2 Aar og nogle dage gammel.
NOTITS: Nogle dage sat arbitrært til 3.
Dåb nr. 2172

Nr. 6162 1715.03.24 Oluf Bentson, Tinnet, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1685cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi blef en Svensk af de fangne, som tiente i Sl. Christen Villatsøns Gaard i Tindet ved navn Oluf Bentsøn begravet.
NOTITS: Han er to måneder før begravelsen blevet udlagt som far til Katrine Olufsdatter med Karen Pedersdatter. Christen Villadsen døde i januar 1714.
LINK: Udlagt som barnefar.

Nr. 6164 1715.11.03 Poul Nielsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 56c, 56 år 3 uger, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trin: blef Hyrden Povel Nielsøn i Nørkollemorten begravet da hand var [5]6 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger sat til tre.

Nr. 6165 1715.11.24 Dødfødt?, Vonge, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Jensen Pors. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trin: blef Anders Jensøns navnløs barn i Vong begravet.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er Anders Jensen Pors 2. kone.

Nr. 6166 1715.12.15 Christen Iversen, Tinnet, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m. 6 dage, DØBT: 1715.04.28. FAR: Iver Villadsen. MOR: Elisabeth Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 Adventus blef begravet Jver Villatsøns barn i Tindet ved Christen da d var 8 Maaneder og 6 dage gammel.

Nr. 6169 1717.01.31 Jens Poulsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexagesi: blef en ung karl ved navn Jens Povelsøn, som tiente i Synderkollemorten begravet da han var 28 Aar gammel.

Nr. 6170 1717.04.25 Jørgen Madsen, Tinnet, SAND ALDER: 52.10c (å.m), 52 år 10 m., DØBT: 1664c.
KONE: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Cantate blef Jørgen Matsøn i Tindet begravet da hand var 52 Aar og 10 Maaneder.

Nr. 6172 1717.07.04 Jens Nielsen, Mølgaard, SAND ALDER: 92.05 (å.m), 92 år 5 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1625.01.07c.
KONE: Kirsten Rasmusdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 post Trin: blef Jens Nielsøn i Mølgaard begravet. Hand var 92 Aar 5 Maaneder 3 Uger 4 dage.

Nr. 6175 1717.09.19 Lave Jensen, Haustrup, SAND ALDER: 64.07 (å.m), 64 år 7 m. 14 dage, DØBT: 1653.02c.
KONE: Johanne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Afdød †1708 Haustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 17 post Trin: blef Lave Jensøn i Havstrop begravet i sin Alders da hand var 64 Aar 7 Maaneder og 14 dage gammel.

Nr. 6177 1718.02.27 ? Hyrdens barn i Nørre Kollemorten, Kollemorten- Nørre. FAR: ? Hyrden i Nørre Kollemorten.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Esto mihi blef begravit Hyrdens barn i Nørkollemorten ved navn {... tom plads ...} begravet.

Nr. 6179 1718.03.06 Peder Nielsen, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 3 uger, DØBT: 1641.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: invocavit blef Peder Nielsøn af Damgaard begravet d. hand var 77 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger sat arbitrært til tre. Peder Nielsen ikke ellers set.

Nr. 6180 1718.03.13 Peder Pedersen, Ørnsholt. FAR: Peder Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Reminis: blef Peder Nielsøns barn i Ørensholt ved navn Peder begravet.
NOTITS: Ikke døbt i Øster Nykirke.

Nr. 6183 1718.05.22 Jørgen Hyrde, Tinnet, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1636c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Rogate blef en Betler af Tindet ved navn Jørgen Hyrde begravet da hand var 82 Aar gammel.

Nr. 6186 1719.02.05 Knud Christensen, Vonge, SAND ALDER: 44+, DØBT: 1670cc.
KONE: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Septuag: blef Knud Christensøn i Vong begravet.
NOTITS: Han bliver trolovet i 1702, minus 25 år født *1670cc.

Nr. 6188 1719.10.08 Søren Jensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1719.01.22. FAR: Jens Christiansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 post Trin: blef begraven Jens Christiansøns barn ved navn Sørren, som udi indeværende Aar blef føed i Ørensholt og døbt udi Nykirche Dom 3 post Epiphan:

Nr. 6190 1720.01.07 Laurids Madsen, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1675c.
KONE: Anne Madsdatter, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epipha: blef Lavrits Matsøn i Damgaard begravet, da hand var 45 Aar gammel.

Nr. 6191 1720.01.14 Peder Nielsen, Tinnet, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 15 uger, DØBT: 1717.11c. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2 post Epipha: blef Niels Christensøns barn ved navn Peder af Tindet begravet da dend var 2 Aar og 15 Uger gammel.

Nr. 6192 1720.03.03 Christen Jørgensen, Tinnet, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1648c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Oculi blef Christen Jørgensøn i Tindet begravet da hand var 72 Aar ga͞mel.

Nr. 6194 1720.04.28 Jens Sørensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1719.02.05. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Sören Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: cantate blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt ved navn Jens begravet.

Nr. 6195 1720.06.09 Dødfødt, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Pedersen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: [2]. post Trin: blef Thomæ Pedersøns navløs barn i Damgaard begravet.

Nr. 6197 1720.07.02 Christen? Nielsen, Oksenbjerre?, SAND ALDER: 1.00c (å.m), DØBT: 1719.07.02. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Visitati: blef begravet Niels Pedersøns barn ved navn {Christen?}.
NOTITS: Niels Pedersen i Oksenbjerres søn Christen er født kort før, det formodes det er ham der begraves. Kunne også være Niels Pedersen Bach i Vonge eller Niels Pedersen i Ørnsholt med sønnen Peder. Oksenbjerre er antaget fordi to børn dør nogenlunde samtidigt der, hvilket tyder på smitte.

Nr. 6198 1720.07.02 Christen Jørgensen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år 3 uger, DØBT: 1706.06c. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 post Trin: blef Jørgen Lavrsøns Søn af Oxenberg ved navn Christen begravet da hand var 14 Aar og nogle uger gammel.
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre. Ikke døbt i kirkebogen.

Nr. 6200 1720.09.15 Anders Iversen, Tinnet, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 3 dage, DØBT: 1720.03c. FAR: Iver Villadsen. MOR: Elisabeth Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 16. post Trin: blef begravet Iver Villatsøns barn i Tindet ved navn Anders da dend var 6 Maander og nogle dage gammel.
NOTITS: Ikke set døbt i Øster Nykirke, vel glemt.

Nr. 6203 1721.01.19 Hans Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1639c.
VED: Niels Pedersen Bach, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2 post Epiphan: blef begravet en betler som var hos Niels Pedersøn i Vong sc Hans Nielsøn, som var 82 Aar [gammel].