Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1700 - 1720
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6002 1700.03.31 Jens Madsen, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1700.03.28. FAR: Mads Jensen. MOR: ? Mads Jensens kone.
Nr. 6003 1700.05.23 Jørgen Andersen, Vong, DØBT: 1680c-.
Nr. 6004 1700.07.04 Johan/ne Jens/en/datter, Vong. FAR: Jens Bødersen.
Nr. 6005 1700.07.18 Niels Jensen, Kollemorten- Nørre.
Nr. 6007 1700.12.29 Thomas Jensen, Ørnsholt.
Nr. 6008 1700.12.29 Henning Christensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
Nr. 6009 1701.01.05 Lars Tygesen, Vonge.
Nr. 6010 1701.01.09 Bertel Terkelsen, Haustrup.
Nr. 6011 1701.02.09 Jens Enevoldsen, Vonge.
Nr. 6012 1701.02.11 Peder Sørensen Tybo, Haustrup.
Nr. 6015 1701.06.26 Christen Jensen, Haustrup. FAR: Jens Christenen.
Nr. 6016 1701.06.19 Jens Larsen den yngre, Haustrup. FAR: Lars Jensen. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6018 1701.08.21 Laurids Rasmussen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.03 (å.m). FAR: Rasmus Ingvardsen.
Nr. 6020 1701.12.04 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen. MOR: ? Erik Jensen kone 2..
Nr. 6021 1701.12.13 Peder Christensen, Alsted Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Peder Lerche. MOR: ? Peder Lerches kone.
Nr. 6024 1702.05.14 Søren Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 57.02 (å.m), 57 år 6 uger 3 dage, DØBT: 1645.03c.
Nr. 6027 1702.09.10 Niels Barslund, Vonge.
Nr. 6028 1703.01.14 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen.
Nr. 6029 1703.02.18 Peder Hansen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1689c.
Nr. 6030 1703.03.14 Peder Madsen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1619c.
Nr. 6037 1704.04.27 Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 36.03 (å.m), 36 år 3 m., DØBT: 1666.01c.
Nr. 6039 1704.05.04 Marie Frandsdatter, Vonge, SAND ALDER: 14, 14 år 5 dage, DØBT: 1690.05c. FAR: Frands Skomager.
Nr. 6040 1704.05.07 Christen Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 6.07 (å.m), 6 år 7 m. 4 dage, DØBT: 1697.10c. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
Nr. 6041 1704.05.25 Peder Svendsen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1624cc.
Nr. 6043 1704.06.15 Christen Nielsen, Tinnet (Damgaard).
Nr. 5999 1704.07.01 Jens Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 43+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6045 1704.07.13 Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 57.10 (å.m), 57 år 10 m., DØBT: 1646.09c.
Nr. 6049 1705.02.25 Jens Pedersen, Tinnet, SAND ALDER: 33.06c (å.m), 34 år, DØBT: 1671c.
Nr. 6050 1705.03.08 Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 82.06c (å.m), 83 år, DØBT: 1622c.
Nr. 6054 1705.09.06 Niels Jørgensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1705.06.14. FAR: Jørgen Pedersen.
Nr. 6055 1706.01.10 Mads Laursen, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1705.12.26. FAR: Laurs Madsen. MOR: Anne Madsdatter.
Nr. 6057 1706.03.17 Terkel Thomsen, Vonge, SAND ALDER: 69.06c (å.m), 70 år, DØBT: 1636c.
Nr. 6060 1706.05.09 Christen Hundkær, Vonge, SAND ALDER: 77.06 (å.m), 78 år, DØBT: 1628c.
Nr. 6061 1706.05.13 Christen Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 19.01 (å.m), 19 år 3 uger 3 dage, DØBT: 1687.04c.
Nr. 6064 1706.12.05 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 28.06c (å.m), 28 år, DØBT: 1678c.
Nr. 6066 1707.01.16 Thomas Pedersen, Tinnet, SAND ALDER: 36c?, 36 år, DØBT: 1671c?.
Nr. 6067 1707.02.27 Knud Bertelsen, Vonge, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1705.03.01. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6068 1707.03.23 Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 61.06c (å.m), 62 år, DØBT: 1645c.
Nr. 6069 1707.04.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
Nr. 6071 1707.07.31 Christen Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år 4 dage, DØBT: 1705.08.02. FAR: Anders Jensen.
Nr. 6072 1707.10.09 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1707.08.21. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
Nr. 6073 1707.10.16 Lave Pedersen, Haustrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 2 dage, DØBT: 1707.08.28. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
Nr. 6075 1707.10.23 Lars Villadsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 23.06c (å.m), 24 år, DØBT: 1683c.
Nr. 6080 1708.04.01 Anders Nielsen, Mølgaard, SAND ALDER: 12.06c (å.m), 13 år, DØBT: 1695c. MOR: Marie Jensdatter.
Nr. 6082 1708.05.29 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Hansen. MOR: Bodil Graversdatter.
Nr. 6083 1708.06.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
Nr. 6085 1708.11.18 Oluf Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 67.11 (å.m), 67 år 10 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1641.01c.
Nr. 6086 1708.11.18 Anders Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år 1 m. 3 uger 3 dage, DØBT: 1704.10.12. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6087 1708.11.18 Knud Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 8 m., DØBT: 1707.03c. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6088 1708.11.25 Navnløs, Vonge (Skovhus), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Lars Rasmussen. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6089 1708.12.16 Christen Jørgensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 84.06c (å.m), 85 år, DØBT: 1624c.
Nr. 6094 1709.09.22 Christen Andersen, Ørnsholt, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1654c.
Nr. 6096 1709.12.27 Ingvard Rasmussen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger 3 dage, DØBT: 1709.03.28. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: Anne Henningsdatter.
Nr. 6097 1710.02.16 Lars Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1615cc.
Nr. 6098 1710.02.16 Mads Andersen, Kollemorten- Nørre. FAR: Anders Smed.
Nr. 6101 1710.03.16 Laurids Pedersen, Ørnsholt, SAND ALDER: 80.01 (å.m), 80 år 3 uger, DØBT: 1630c.
Nr. 6105 1710.07.13 Peder Andersen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 50.05 (å.m), 50 år 4 m. 2 uger 1 dage, DØBT: 1660.03.
Nr. 6108 1710.07.27 Frands Pedersen Skomager, Vonge, SAND ALDER: 69.04 (å.m), 69 år 6 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1641.01.
Nr. 6109 1710.09.14 Niels Larsen, Vonge, SAND ALDER: 65, 65 år, DØBT: 1645c.
Nr. 6111 1710.09.28 Lars Jensen, Vonge, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1710.09.02. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Madsdatter.
Nr. 6112 1710.10.05 Peder Jensen, Vonge, SAND ALDER: 75, 75 år 2 dage, DØBT: 1635.10.
Nr. 6114 1710.11.23 Christen Pedersen Pors, Vonge, SAND ALDER: 80, 80 år, DØBT: 1630c.
Nr. 6115 1710.11.23 Christian Jordan Josefsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1709.05c. MOR: Anne Lisbet Lerche.
Nr. 6119 1711.02.15 Laurids Christensen, Vonge, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1635c.
Nr. 6121 1711.04.12 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 5 dage, DØBT: 1710.12.26. FAR: Christen Lund. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 6122 1711.04.26 Peder Frandsen, Mølgaard, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1671c.
Nr. 5998 1711.07.01 Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 51+, DØBT: 1660-.
Nr. 6124 1711.08.14 Hans Madsen, Vonge, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36 år 7 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1675.01c.
Nr. 6128 1712.03.13 Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1624cc.
Nr. 6130 1712.05.01 Peder Christensen Lerche, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 82.01 (å.m), 82 år 3 uger, DØBT: 1630.04c.
Nr. 6132 1712.05.29 Søren Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 52.03 (å.m), 52 år 2 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1660.02c.
Nr. 6134 1712.08.07 Stephan Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1711.01.25. FAR: Peder Stephansen. MOR: Anne Hansdatter.
Nr. 6135 1712.08.14 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 11.03 (å.m), 11 år 3 m. 1 uger, DØBT: 1701.05.29. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Ingvardsdatter.
Nr. 6139 1713.02.26 Jørgen Nielsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1625cc.
Nr. 6140 1713.04.09 Christen Albret Rasmussen, Alsted, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 6 uger, DØBT: 1711.02c. FAR: Rasmus Jessen.
Nr. 6141 1713.08.27 Jens Larsen, Tinnet, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1667c.
Nr. 6142 1713.09.10 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
Nr. 6146 1714.01.06 Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 46.04 (å.m), 46 år 4 m., DØBT: 1667.08c.
Nr. 6147 1714.01.07 Christen Villadsen, Tinnet, SAND ALDER: 40.03 (å.m), 40 år 14 uger, DØBT: 1673.10c.
Nr. 6149 1714.02.04 Søren Jørgensen, Tinnet, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1633cc.
Nr. 6150 1714.05.27 Jens Hansen, Vonge, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1679c.
Nr. 6152 1714.07.01 Bertel Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 13.04 (å.m), 13 år 4 m., DØBT: 1701.03.06. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
Nr. 6155 1714.08.12 Anders Sørensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 1 m. 3 uger, DØBT: 1713.06.11. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Søren Andersens kone.
Nr. 6158 1714.12.02 Enevold Jensen, Vonge, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 30 år 2 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1684.10c.
Nr. 6161 1715.03.24 Mikkel Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år 3 dage, DØBT: 1713.02.19. FAR: Niels Pedersen Bache.
Nr. 6162 1715.03.24 Oluf Bentson, Tinnet, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6164 1715.11.03 Poul Nielsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 56c, 56 år 3 uger, DØBT: 1659c.
Nr. 6165 1715.11.24 Dødfødt?, Vonge, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Jensen Pors. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6166 1715.12.15 Christen Iversen, Tinnet, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m. 6 dage, DØBT: 1715.04.28. FAR: Iver Villadsen. MOR: Elisabeth Villadsdatter.
Nr. 6169 1717.01.31 Jens Poulsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1689c.
Nr. 6170 1717.04.25 Jørgen Madsen, Tinnet, SAND ALDER: 52.10c (å.m), 52 år 10 m., DØBT: 1664c.
Nr. 6172 1717.07.04 Jens Nielsen, Mølgaard, SAND ALDER: 92.05 (å.m), 92 år 5 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1625.01.07c.
Nr. 6175 1717.09.19 Lave Jensen, Haustrup, SAND ALDER: 64.07 (å.m), 64 år 7 m. 14 dage, DØBT: 1653.02c.
Nr. 6177 1718.02.27 ? Hyrdens barn i Nørre Kollemorten, Kollemorten- Nørre. FAR: ? Hyrden i Nørre Kollemorten.
Nr. 6179 1718.03.06 Peder Nielsen, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 3 uger, DØBT: 1641.02c.
Nr. 6180 1718.03.13 Peder Pedersen, Ørnsholt. FAR: Peder Nielsen.
Nr. 6183 1718.05.22 Jørgen Hyrde, Tinnet, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1636c.
Nr. 6186 1719.02.05 Knud Christensen, Vonge, SAND ALDER: 44+, DØBT: 1670cc.
Nr. 6188 1719.10.08 Søren Jensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1719.01.22. FAR: Jens Christiansen.
Nr. 6190 1720.01.07 Laurids Madsen, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1675c.
Nr. 6191 1720.01.14 Peder Nielsen, Tinnet, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 15 uger, DØBT: 1717.11c. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6192 1720.03.03 Christen Jørgensen, Tinnet, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1648c.
Nr. 6194 1720.04.28 Jens Sørensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1719.02.05. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Sören Andersens kone.
Nr. 6195 1720.06.09 Dødfødt, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Pedersen. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 6197 1720.07.02 Christen? Nielsen, Oksenbjerre?, SAND ALDER: 1.00c (å.m), DØBT: 1719.07.02. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
Nr. 6198 1720.07.02 Christen Jørgensen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år 3 uger, DØBT: 1706.06c. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Karen Christensdatter.
Nr. 6200 1720.09.15 Anders Iversen, Tinnet, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 3 dage, DØBT: 1720.03c. FAR: Iver Villadsen. MOR: Elisabeth Villadsdatter.
Nr. 6203 1721.01.19 Hans Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1639c.