Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1700 - 1720
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1700.03.14 Kirsten Madsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m. 1 uger 2 dage, DØBT: 1699.05c. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
Nr. 6002 1700.03.31 Jens Madsen, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1700.03.28. FAR: Mads Jensen. MOR: ? Mads Jensens kone.
Nr. 6003 1700.05.23 Jørgen Andersen, Vong, DØBT: 1680c-.
Nr. 6004 1700.07.04 Johan/ne Jens/en/datter, Vong. FAR: Jens Bødersen.
Nr. 6005 1700.07.18 Niels Jensen, Kollemorten- Nørre.
Nr. 6006 1700.08.15 Anne Jensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6007 1700.12.29 Thomas Jensen, Ørnsholt.
Nr. 6008 1700.12.29 Henning Christensen, Kollemorten- Nørre. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
Nr. 6009 1701.01.05 Lars Tygesen, Vonge.
Nr. 6010 1701.01.09 Bertel Terkelsen, Haustrup.
Nr. 6011 1701.02.09 Jens Enevoldsen, Vonge.
Nr. 6012 1701.02.11 Peder Sørensen Tybo, Haustrup.
Nr. 6013 1701.04.10 Karen Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1701.03.24. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
Nr. 6014 1701.04.17 Anne Nielsdatter, Mølgaard.
Nr. 6015 1701.06.26 Christen Jensen, Haustrup. FAR: Jens Christenen.
Nr. 6016 1701.06.19 Jens Larsen den yngre, Haustrup. FAR: Lars Jensen. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6017 1701.07.24 Valdborg Olufsdatter, Vonge.
Nr. 6018 1701.08.21 Laurids Rasmussen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.03 (å.m). FAR: Rasmus Ingvardsen.
Nr. 6019 1701.09.18 Marie Andersdatter, Vonge.
Nr. 6020 1701.12.04 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen. MOR: ? Erik Jensen kone 2..
Nr. 6021 1701.12.13 Peder Christensen, Alsted Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Peder Lerche. MOR: ? Peder Lerches kone.
Nr. 6022 1702.04.05 ? Niels Larsens mor, Haustrup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1627c.
Nr. 6023 1702.04.23 Gertrud Larsdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1638c.
Nr. 6024 1702.05.14 Søren Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 57.02 (å.m), 57 år 6 uger 3 dage, DØBT: 1645.03c.
Nr. 6025 1702.05.14 Sidsel Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 22.05 (å.m), 22 år 4 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1680.01c. FAR: Peder Jensen. MOR: Valdborg Olufsdatter.
Nr. 6026 1702.07.02 Johanne Madsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1646c.
Nr. 6027 1702.09.10 Niels Barslund, Vonge.
Nr. 6028 1703.01.14 Navnløs, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Erik Jensen.
Nr. 6029 1703.02.18 Peder Hansen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1689c.
Nr. 6030 1703.03.14 Peder Madsen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1619c.
Nr. 6031 1703.03.18 Margrethe Sørensdatter, Vonge, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1694c. FAR: Søren Nielsen.
Nr. 6032 1703.06.06 Marie Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 38.02 (å.m), 38 år 2 m., DØBT: 1665c.
Nr. 6033 1703.06.27 Anne Villadsdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1701.04c. FAR: Villads Christensen.
Nr. 6034 1703.10.21 Karen Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 21c, 21 år, DØBT: 1682c.
Nr. 6035 1704.01.13 Marie Jørgensdatter, Vong, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1703.12.16. FAR: Jørgen Madsen, Kolding. MOR: Anne Bertelsdatter.
Nr. 6036 1704.03.25 Karen Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 2 m., DØBT: 1702.05.28. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Karen Andersdatter.
Nr. 6037 1704.04.27 Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 36.03 (å.m), 36 år 3 m., DØBT: 1666.01c.
Nr. 6038 1704.04.27 Kirsten Andersdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 31 år 2 uger 3 dage, DØBT: 1673.03c.
Nr. 6039 1704.05.04 Marie Frandsdatter, Vonge, SAND ALDER: 14, 14 år 5 dage, DØBT: 1690.05c. FAR: Frands Skomager.
Nr. 6040 1704.05.07 Christen Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 6.07 (å.m), 6 år 7 m. 4 dage, DØBT: 1697.10c. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
Nr. 6041 1704.05.25 Peder Svendsen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1624cc.
Nr. 6042 1704.06.04 Marie Frandsdatter, Haustrup, SAND ALDER: 24.02 (å.m), 24 år 10 uger, DØBT: 1680.04c.
Nr. 6043 1704.06.15 Christen Nielsen, Tinnet (Damgaard).
Nr. 6044 1704.06.29 Kirsten Jørgensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 20.08 (å.m), 20 år 8 m., DØBT: 1683.10c.
Nr. 5999 1704.07.01 Jens Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 43+, DØBT: 1660c-.
Nr. 6045 1704.07.13 Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 57.10 (å.m), 57 år 10 m., DØBT: 1646.09c.
Nr. 6046 1704.10.12 Marie Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1704.08.03. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
Nr. 6047 1704.10.26 Else Jensdatter, Haustrup, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1686c.
Nr. 6048 1704.11.23 Gertrud Thomasdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.10.19. FAR: Thomas Christensen. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 6049 1705.02.25 Jens Pedersen, Tinnet, SAND ALDER: 33.06c (å.m), 34 år, DØBT: 1671c.
Nr. 6050 1705.03.08 Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 82.06c (å.m), 83 år, DØBT: 1622c.
Nr. 6051 1705.04.26 Margrethe Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 4 uger, DØBT: 1704.03.20. FAR: Peder Andersen Skomager. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6052 1705.08.23 Anne Frandsdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 2 år, DØBT: 1704.03.30. FAR: Peder Frandsen. MOR: Marie Jensdatter.
Nr. 6053 1705.08.23 Marie Nielsdatter, Vong, SAND ALDER: 25.11 (å.m), 25 år 11 m. 2 uger 3 dage, DØBT: 1679.09.
Nr. 6054 1705.09.06 Niels Jørgensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1705.06.14. FAR: Jørgen Pedersen.
Nr. 6055 1706.01.10 Mads Laursen, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1705.12.26. FAR: Laurs Madsen. MOR: Anne Madsdatter.
Nr. 6056 1706.02.12 Marie Knudsdatter, Vonge, SAND ALDER: 67.06c (å.m), 68 år, DØBT: 1638c.
Nr. 6057 1706.03.17 Terkel Thomsen, Vonge, SAND ALDER: 69.06c (å.m), 70 år, DØBT: 1636c.
Nr. 6058 1706.03.28 Anne Jensdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 37.06c (å.m), 38 år, DØBT: 1668c.
Nr. 6059 1706.05.02 Margrethe Frandsdatter, Vonge, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1694+. FAR: Frands Pedersen Skomager. MOR: Margrethe? Christensdatter?.
Nr. 6060 1706.05.09 Christen Hundkær, Vonge, SAND ALDER: 77.06 (å.m), 78 år, DØBT: 1628c.
Nr. 6061 1706.05.13 Christen Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 19.01 (å.m), 19 år 3 uger 3 dage, DØBT: 1687.04c.
Nr. 6062 1706.07.25 Marie Hansdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger 3 dage, DØBT: 1706.05.25. FAR: Hans Bertelsen. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 6063 1706.09.22 Elisabeth Jensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1681c-.
Nr. 6064 1706.12.05 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 28.06c (å.m), 28 år, DØBT: 1678c.
Nr. 6065 1706.12.12 Marie Jørgensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1706.08.08. FAR: Jørgen Madsen. MOR: Anne Villadsdatter.
Nr. 6066 1707.01.16 Thomas Pedersen, Tinnet, SAND ALDER: 36c?, 36 år, DØBT: 1671c?.
Nr. 6067 1707.02.27 Knud Bertelsen, Vonge, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1705.03.01. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6068 1707.03.23 Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 61.06c (å.m), 62 år, DØBT: 1645c.
Nr. 6069 1707.04.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
Nr. 6070 1707.07.31 Bodil Kyndesdatter?, Ørnsholt, SAND ALDER: 70.06c (å.m), 71 år, DØBT: 1637c.
Nr. 6071 1707.07.31 Christen Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år 4 dage, DØBT: 1705.08.02. FAR: Anders Jensen.
Nr. 6072 1707.10.09 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1707.08.21. FAR: Jens Graversen. MOR: Inger Andersdatter.
Nr. 6073 1707.10.16 Lave Pedersen, Haustrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 2 dage, DØBT: 1707.08.28. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Kirsten Lavesdatter.
Nr. 6074 1707.10.23 Anne Jensdatter, ?, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1647c.
Nr. 6075 1707.10.23 Lars Villadsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 23.06c (å.m), 24 år, DØBT: 1683c.
Nr. 6076 1708.01.01 Sidsel Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 15.06c (å.m), 16 år, DØBT: 1692c.
Nr. 6077 1708.01.06 Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 88.06c (å.m), 89 år, DØBT: 1619c.
Nr. 6078 1708.01.22 Anne Andersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.01.08. FAR: Anders Jensen.
Nr. 6079 1708.03.18 Johanne Jensdatter, Haustrup, SAND ALDER: 55.03 (å.m), 55 år 3 m. 14 dage, DØBT: 1653.01c.
Nr. 6080 1708.04.01 Anders Nielsen, Mølgaard, SAND ALDER: 12.06c (å.m), 13 år, DØBT: 1695c. MOR: Marie Jensdatter.
Nr. 6081 1708.05.29 Bodil Graversdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1673c.
Nr. 6082 1708.05.29 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Hansen. MOR: Bodil Graversdatter.
Nr. 6083 1708.06.03 Navnløs, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
Nr. 6084 1708.11.11 Abbelone Frandsdatter, , SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1643c.
Nr. 6085 1708.11.18 Oluf Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 67.11 (å.m), 67 år 10 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1641.01c.
Nr. 6086 1708.11.18 Anders Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år 1 m. 3 uger 3 dage, DØBT: 1704.10.12. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6087 1708.11.18 Knud Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 8 m., DØBT: 1707.03c. FAR: Peder Christensen Pors. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6088 1708.11.25 Navnløs, Vonge (Skovhus), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Lars Rasmussen. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6089 1708.12.16 Christen Jørgensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 84.06c (å.m), 85 år, DØBT: 1624c.
Nr. 6090 1709.05.16 Anne Ingvartsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 37.06c (å.m), 38 år, DØBT: 1671c.
Nr. 6091 1709.06.16 Anne Henningsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 35.06c (å.m), 36 år, DØBT: 1674c.
Nr. 6092 1709.06.30 Maren Bertelsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 5 dage, DØBT: 1709.01. FAR: Bertel Nielsen. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6093 1709.08.25 Maren Jørgensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03c (å.m), 11 uger 3 dage, DØBT: 1709.06.02. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: ? Jørgen Pedersens kone.
Nr. 6094 1709.09.22 Christen Andersen, Ørnsholt, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1654c.
Nr. 6095 1709.12.04 Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger 1 dage, DØBT: 1657.11.
Nr. 6096 1709.12.27 Ingvard Rasmussen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger 3 dage, DØBT: 1709.03.28. FAR: Rasmus Ingvardsen. MOR: Anne Henningsdatter.
Nr. 6097 1710.02.16 Lars Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1615cc.
Nr. 6098 1710.02.16 Mads Andersen, Kollemorten- Nørre. FAR: Anders Smed.
Nr. 6099 1710.02.19 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2 år, DØBT: 1708.07.29. FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
Nr. 6100 1710.02.23 Gertrud Andersdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 37.01 (å.m), 37 år 3 uger, DØBT: 1673c.
Nr. 6101 1710.03.16 Laurids Pedersen, Ørnsholt, SAND ALDER: 80.01 (å.m), 80 år 3 uger, DØBT: 1630c.
Nr. 6102 1710.04.06 Karen Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 18 uger 6 dage, DØBT: 1710.01.05. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Bodil Andersdatter.
Nr. 6103 1710.04.22 Mette Hansdatter, Haustrup, SAND ALDER: 76.01 (å.m), 76 år 3 uger 3 dage, DØBT: 1634c.
Nr. 6104 1710.05.04 ? Søren Nielsens kone, Ørnsholt.
Nr. 6105 1710.07.13 Peder Andersen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 50.05 (å.m), 50 år 4 m. 2 uger 1 dage, DØBT: 1660.03.
Nr. 6106 1710.07.13 Johanne Helstrup, Vonge, SAND ALDER: 64.06c (å.m), 65 år, DØBT: 1646c.
Nr. 6107 1710.07.13 Maren Andersdatter Helstrup, Vonge, SAND ALDER: 25.06c (å.m), 26 år, DØBT: 1685c.
Nr. 6108 1710.07.27 Frands Pedersen Skomager, Vonge, SAND ALDER: 69.04 (å.m), 69 år 6 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1641.01.
Nr. 6109 1710.09.14 Niels Larsen, Vonge, SAND ALDER: 65, 65 år, DØBT: 1645c.
Nr. 6110 1710.09.14 Mette Andersdatter, Vonge, SAND ALDER: 56.01 (å.m), 56 år, DØBT: 1654.08.
Nr. 6111 1710.09.28 Lars Jensen, Vonge, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1710.09.02. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Madsdatter.
Nr. 6112 1710.10.05 Peder Jensen, Vonge, SAND ALDER: 75, 75 år 2 dage, DØBT: 1635.10.
Nr. 6113 1710.10.12 Stephan Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1710.03.02. FAR: Niels Pedersen. MOR: Anne Stephansdatter.
Nr. 6114 1710.11.23 Christen Pedersen Pors, Vonge, SAND ALDER: 80, 80 år, DØBT: 1630c.
Nr. 6115 1710.11.23 Christian Jordan Josefsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1709.05c. MOR: Anne Lisbet Lerche.
Nr. 6116 1710.11.30 Sidsel Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 44.05 (å.m), 44 år 2 dage, DØBT: 1666.11.
Nr. 6117 1710.12.10 Kirsten Lauridsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1654c.
Nr. 6118 1710.12.17 Maren Christensdatter, Vonge, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1632c.
Nr. 6119 1711.02.15 Laurids Christensen, Vonge, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1635c.
Nr. 6120 1711.03.01 Maren Christensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1711.02.26c. FAR: Christen Ormsen. MOR: ? Christen Ormsens 2. kone.
Nr. 6121 1711.04.12 Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 5 dage, DØBT: 1710.12.26. FAR: Christen Lund. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 6122 1711.04.26 Peder Frandsen, Mølgaard, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1671c.
Nr. 6123 1711.06.28 Maren Jørgensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1711.03.29. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: ? Jørgen Pedersens kone.
Nr. 5998 1711.07.01 Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 51+, DØBT: 1660-.
Nr. 6124 1711.08.14 Hans Madsen, Vonge, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36 år 7 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1675.01c.
Nr. 6125 1711.08.16 Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1649c.
Nr. 6126 1711.09.20 Anne Hansdatter, Vonge, SAND ALDER: 78.06 (å.m), 78 år 5 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1637c.
Nr. 6127 1711.12.02 Anne Marie Iversdatter, Præstegaarden, SAND ALDER: 13.04 (å.m), 13 år 4 m. 1 dag, DØBT: 1698.08c. FAR: Iver Christensen. MOR: ? Iver Christensens kone.
Nr. 6128 1712.03.13 Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1624cc.
Nr. 6129 1712.03.20 Else Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 9.01 (å.m), 9 år 3 uger, DØBT: 1703.02c. FAR: Niels Pedersen Bache.
Nr. 6130 1712.05.01 Peder Christensen Lerche, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 82.01 (å.m), 82 år 3 uger, DØBT: 1630.04c.
Nr. 6131 1712.05.16 Birgitte Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 3 dage, DØBT: 1712.01c. FAR: Niels Pedersen Bache.
Nr. 6132 1712.05.29 Søren Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 52.03 (å.m), 52 år 2 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1660.02c.
Nr. 6133 1712.07.03 Mette Nielsdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m. 2 dage, DØBT: 1709.02.17. FAR: Niels Pedersen. MOR: Marie Jensdatter.
Nr. 6134 1712.08.07 Stephan Pedersen, Vonge, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1711.01.25. FAR: Peder Stephansen. MOR: Anne Hansdatter.
Nr. 6135 1712.08.14 Peder Jensen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 11.03 (å.m), 11 år 3 m. 1 uger, DØBT: 1701.05.29. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Ingvardsdatter.
Nr. 6136 1712.08.14 Karen Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1712.08.01. FAR: Christen Christensen den Ældre. MOR: Kirsten Christensdatter.
Nr. 6137 1713.01.08 Elles Søren Jørgensens kone, Tinnet, SAND ALDER: 83cc, 83 år, DØBT: 1630cc.
Nr. 6138 1713.01.22 Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1628cc.
Nr. 6139 1713.02.26 Jørgen Nielsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1625cc.
Nr. 6140 1713.04.09 Christen Albret Rasmussen, Alsted, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 6 uger, DØBT: 1711.02c. FAR: Rasmus Jessen.
Nr. 6141 1713.08.27 Jens Larsen, Tinnet, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1667c.
Nr. 6142 1713.09.10 Navnløs, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Henningsen. MOR: Anne Ingvardsdatter.
Nr. 6143 1713.09.24 Maren Christensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 74.11 (å.m), 74 år 11 m., DØBT: 1638.10c.
Nr. 6144 1713.12.13 Maren Jensdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1684c.
Nr. 6145 1713.12.24 Anne Nielsdatter, Tinnet, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1713.12.17. FAR: Niels Andersen.
Nr. 6146 1714.01.06 Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 46.04 (å.m), 46 år 4 m., DØBT: 1667.08c.
Nr. 6147 1714.01.07 Christen Villadsen, Tinnet, SAND ALDER: 40.03 (å.m), 40 år 14 uger, DØBT: 1673.10c.
Nr. 6148 1714.01.07 Birgitte Jensdatter, Tinnet, SAND ALDER: 48, 48 år 3 dage, DØBT: 1666c.
Nr. 6149 1714.02.04 Søren Jørgensen, Tinnet, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1633cc.
Nr. 6150 1714.05.27 Jens Hansen, Vonge, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1679c.
Nr. 6151 1714.05.30 Anne Sørensdatter, Vonge, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1666c.
Nr. 6152 1714.07.01 Bertel Andersen, Haustrup, SAND ALDER: 13.04 (å.m), 13 år 4 m., DØBT: 1701.03.06. FAR: Anders Jensen. MOR: ? Anders Jensens kone.
Nr. 6153 1714.07.01 Mette Nielsdatter, Ørnsholt, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 1 m. 3 uger 3 dage, DØBT: 1713.05.14. FAR: Niels Pedersen. MOR: Marie Jensdatter.
Nr. 6154 1714.07.22 Mette Villadsdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 79, 79 år 3 dage, DØBT: 1635c.
Nr. 6155 1714.08.12 Anders Sørensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 1 m. 3 uger, DØBT: 1713.06.11. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Søren Andersens kone.
Nr. 6156 1714.08.22 Anne Andersdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 22.03 (å.m), 22 år 3 m. 3 dage, DØBT: 1692.05c.
Nr. 6157 1714.08.26 Anne Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 83.09 (å.m), 83 år 9 m. 3 dage, DØBT: 1630.11c.
Nr. 6158 1714.12.02 Enevold Jensen, Vonge, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 30 år 2 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1684.10c.
Nr. 6159 1715.02.17 Anne Terkelsdatter, Vonge, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1679c.
Nr. 6160 1715.03.10 Anne Margrethe Thomasdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 8.10 (å.m), 8 år 10 m. 14 dage, DØBT: 1706.03.25. FAR: Thomas Christensen. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 6161 1715.03.24 Mikkel Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år 3 dage, DØBT: 1713.02.19. FAR: Niels Pedersen Bache.
Nr. 6162 1715.03.24 Oluf Bentson, Tinnet, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1685cc.
Nr. 6163 1715.04.03 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 4.02 (å.m), DØBT: 1711.02.15. FAR: Christen Christensen den Yngre. MOR: Sidsel Larsdatter.
Nr. 6164 1715.11.03 Poul Nielsen, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 56c, 56 år 3 uger, DØBT: 1659c.
Nr. 6165 1715.11.24 Dødfødt?, Vonge, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Jensen Pors. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6166 1715.12.15 Christen Iversen, Tinnet, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m. 6 dage, DØBT: 1715.04.28. FAR: Iver Villadsen. MOR: Elisabeth Villadsdatter.
Nr. 6167 1716.05.21 Bodil Pedersdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1632cc.
Nr. 6168 1716.08.23 Kirsten Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 55.01c (å.m), 55 år 3 uger, DØBT: 1661c.
Nr. 6169 1717.01.31 Jens Poulsen, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1689c.
Nr. 6170 1717.04.25 Jørgen Madsen, Tinnet, SAND ALDER: 52.10c (å.m), 52 år 10 m., DØBT: 1664c.
Nr. 6171 1717.04.25 Kirsten Lavesdatter, Haustrup, SAND ALDER: 38.05c (å.m), 38 år 5 m., DØBT: 1678c.
Nr. 6172 1717.07.04 Jens Nielsen, Mølgaard, SAND ALDER: 92.05 (å.m), 92 år 5 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1625.01.07c.
Nr. 6173 1717.07.18 ? Ingvard Poulsens enke, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 57+, DØBT: 1660-.
Nr. 6174 1717.08.15 Maren Nielsdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger 3 dage, DØBT: 1714.08.05. FAR: Niels Mathiesen.
Nr. 6175 1717.09.19 Lave Jensen, Haustrup, SAND ALDER: 64.07 (å.m), 64 år 7 m. 14 dage, DØBT: 1653.02c.
Nr. 6176 1717.11.07 Kirsten Jørgensdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 3 dage, DØBT: 1717.09.12. FAR: Jørgen Jensen. MOR: Sinnet Nielsdatter.
Nr. 6177 1718.02.27 ? Hyrdens barn i Nørre Kollemorten, Kollemorten- Nørre. FAR: ? Hyrden i Nørre Kollemorten.
Nr. 6178 1718.03.06 Kirsten Christensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 23.10 (å.m), 23 år 10 m. 14 dage, DØBT: 1694.05c.
Nr. 6179 1718.03.06 Peder Nielsen, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 3 uger, DØBT: 1641.02c.
Nr. 6180 1718.03.13 Peder Pedersen, Ørnsholt. FAR: Peder Nielsen.
Nr. 6181 1718.03.27 Kirsten Pedersdatter, Haustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1716.09c. FAR: Peder Rasmussen. MOR: Johanne Christensdatter.
Nr. 6182 1718.04.18 Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1637c.
Nr. 6183 1718.05.22 Jørgen Hyrde, Tinnet, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1636c.
Nr. 6184 1718.10.16 Maren Pedersdatter, Vonge, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1718.07.24. FAR: Peder Andersen Rebslager. MOR: Trine Nielsdatter.
Nr. 6185 1718.12.27 Maren Pedersdatter, Oksenbjerre, SAND ALDER: 69.03c (å.m), 69 år 3 m. 3 uger, DØBT: 1649.09c.
Nr. 6186 1719.02.05 Knud Christensen, Vonge, SAND ALDER: 44+, DØBT: 1670cc.
Nr. 6187 1719.10.08 Maren Jensdatter, Mølgaard, SAND ALDER: 53.03 (å.m), 53 år 2 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1666.07c.
Nr. 6188 1719.10.08 Søren Jensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1719.01.22. FAR: Jens Christiansen.
Nr. 6189 1719.11.19 Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1680c.
Nr. 6190 1720.01.07 Laurids Madsen, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1675c.
Nr. 6191 1720.01.14 Peder Nielsen, Tinnet, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 15 uger, DØBT: 1717.11c. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6192 1720.03.03 Christen Jørgensen, Tinnet, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1648c.
Nr. 6193 1720.04.21 Kirsten Hansdatter, Egholm, SAND ALDER: 25.06 (å.m), 25 år 6 m., DØBT: 1694.10c.
Nr. 6194 1720.04.28 Jens Sørensen, Ørnsholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1719.02.05. FAR: Søren Andersen. MOR: ? Sören Andersens kone.
Nr. 6195 1720.06.09 Dødfødt, Tinnet (Damgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Pedersen. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 6196 1720.06.23 Anne Clemmensdatter, Kollemorten- Nørre, SAND ALDER: 74.06 (å.m), 74 år 6 m., DØBT: 1646.01c.
Nr. 6197 1720.07.02 Christen? Nielsen, Oksenbjerre?, SAND ALDER: 1.00c (å.m), DØBT: 1719.07.02. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
Nr. 6198 1720.07.02 Christen Jørgensen, Oksenbjerre, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år 3 uger, DØBT: 1706.06c. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Karen Christensdatter.
Nr. 6199 1720.07.14 Anne, Kollemorten- Nørre. MOR: Else Mogensdatter.
Nr. 6200 1720.09.15 Anders Iversen, Tinnet, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 3 dage, DØBT: 1720.03c. FAR: Iver Villadsen. MOR: Elisabeth Villadsdatter.
Nr. 6201 1720.10.13 Gertrud Christensdatter, Kollemorten- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1720.07.28. FAR: Christen Pedersen Lerche. MOR: Maren Villadsdatter.
Nr. 6202 1720.11.17 Maren Nielsdatter, Vonge, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1717.05c. FAR: Niels Christensen Hyrde. MOR: ? Niels Christensens kone.
Nr. 6203 1721.01.19 Hans Nielsen, Vonge, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1639c.