Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1700 - 1720
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011700.03.14Kirsten Madsdatter Tinnet 0.10 10 m. 1 uger 2 dage 1699.05c FAR: Jørgen Madsen.MOR: Anne VilladsdatterDom: Oculi blef Jørgen Matsøn i Tindet hans barn ved navn Kirsten som var et aar gammel ringer 6 uger og 5 Dage, begravet.
60041700.07.04Johan/ne Jens/en/datter Vong    FAR: Jens Bødersen. Dom 4 i Trin. blef Jens [Bødersøns] som var i Vong hans barn ved Navn Johan.
60061700.08.15Anne Jensdatter Tinnet 20+  1680c-  MAND: Erik Jensen, Tinnet, Øster Nykirke. Dom 10 i Trinita: blef Erich Jensøns Hustroe ved Navn Anne Peders Datter begravet.
60131701.04.10Karen Christensdatter Kollemorten- Nørre 0.01  1701.03.24 FAR: Christen Henningsen.MOR: Anne IngvardsdatterForbemelte {dåb #2012} Christen Henningsøns Barn {Karen} blef begravet Dom: Misericordiæ.
NOTITS: Begravet ca. tre uger gammel.
Dåb nr. 2012
60141701.04.17Anne Nielsdatter Mølgaard     MAND: Jens Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom. Jubilate blef Jens Christensøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Niels Datter begraven.
60171701.07.24Valdborg Olufsdatter Vonge     MAND: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke. Dom 9. post Trinit: blev Peder Jensøns Hustroe i Vong ved Navn Valdborg Olufs Datter begraven.
60191701.09.18Marie Andersdatter Vonge     MAND: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke. Dom 17 post Trin: da blef Christen Pedersøns Hustroe i Vong ved Navn Marie Anders Datter begraven.
NOTITS: Christen Pedersen og Christen Pedersen Pors er forskellige personer i Vonge.
60201701.12.04Navnløs Tinnet 0.01   FAR: Erik Jensen.MOR: ? Erik Jensen kone 2.. Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.
Dåb nr. 2022
60221702.04.05? Niels Larsens mor Haustrup 75c 75 år 1627c  SØN: Niels Larsen, Haustrup, Øster Nykirke. Dend 5 Aprilis blef Niels Lassøns Moder i Havstrop begravet i hendis Alders 75 Aar.
60231702.04.23Gertrud Larsdatter Kollemorten- Sønder 64c 64 år 1638c  MAND: Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dend 23 Aprilis blef Niels Nielsøns Hustroe i Synderkollemorten navnlig Giertrud Las Datter begravet i hendis Alders 64 Aar.
60251702.05.14Sidsel Pedersdatter Vonge 22.05 22 år 4 m. 3 uger 2 dage 1680.01c FAR: Peder Jensen.MOR: Valdborg OlufsdatterPaa samme for: Dag {Dom: Cantate} blef og begravet Peder Jensøns Datter her i Vong ved navn Cidzel, da hun var 22 Aar 4 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Moderen afdød.
60261702.07.02Johanne Madsdatter Kollemorten- Nørre 56c 56 år 1646c  MAND: Christen Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom 3. post Trini: blef Christen Jensøns Hustroe i Nørkollemorten begraven som hede Johan Mats Datter i hendes Alders 56. Aar.
60281703.01.14Navnløs Tinnet 0.01   FAR: Erik Jensen. Dom 2 post Epiph: blef Erich Jensøn i Tindet hans Navnløs Barn begravet.
60311703.03.18Margrethe Sørensdatter Vonge 9c 9 år 1694c FAR: Søren Nielsen. Dom: Lætare blef Sl: Søren Nielsøns Datter i Vong ved navn Margrete begravet i sin Alders 9 Aar.
NOTITS: Faderen er død året før.
60321703.06.06Marie Christensdatter Kollemorten- Nørre 38.02 38 år 2 m. 1665c  MAND: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dend 6 Junii blef Jens Graversøns Hustrue ved nafn Marie Christens Datter begravet, da hun var 38 Aar gammel og 2 Maaned.
60331703.06.27Anne Villadsdatter Oksenbjerre 2.02 2 år 2 m. 1701.04c FAR: Villads Christensen. Dend 27. Juni blef Villats Christensøns Barn i Oxbierg ved navn Anne begravet da hun var 2 Aar 2 Maander gammel.
NOTITS: Problematisk, for hun findes ikke døbt kirkebogen - tilføjet som REKONSTRUKTION.
Dåb nr. 2012
60341703.10.21Karen Christensdatter Vonge 21c 21 år 1682c  MAND: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke. Dom: 20 post Trinit blef Peder Jensøns Hustroe i Vonge ved Navn Karen Christens Datter begravet sin Alders 21 Aar.
NOTITS: Hun formodes født i Vonge, datter af Christen Hundkær *1628c Hundkær? Snejbjerg? sogn †1706 Vonge, Øster Nykirke.
60351704.01.13Marie Jørgensdatter Vong 0.01 3 uger 1703.12.16 FAR: Jørgen Madsen, Kolding.MOR: Anne Bertelsdatter. Dom 1 post Epiph: blef Anne Bertels Datters Slegfred Barn ved navn Marie begravet, da den var 3 Ugger gammel.
Dåb nr. 2049
60361704.03.25Karen Pedersdatter Vonge 1.10 1 år 2 m. 1702.05.28 FAR: Peder Christensen Pors.MOR: Karen AndersdatterFesto Annunciationis Mariæ, blef Peder Porses Barn i Vong ved navn Karen begravet, da det var 1 Aaar og 2 Maander og 4 dage gammel.
NOTITS: Den angivne alder er usædvanlig ret forkert.
Dåb nr. 2032
60381704.04.27Kirsten Andersdatter Kollemorten- Nørre 31.01 31 år 2 uger 3 dage 1673.03c  Dom: Rogate blef en Qvinde af Nørkollemorten ved navn Kirsten Anders Datter begraven og var 31 Aar 2 Uger og 3 Dage gammel.
60421704.06.04Marie Frandsdatter Haustrup 24.02 24 år 10 uger 1680.04c  MAND: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke. Dend 4 Junii blef begravet Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn Marie Frants Datter, da hun var 24 Aar 10 Uger og nogle Dage gammel.
60441704.06.29Kirsten Jørgensdatter Kollemorten- Sønder 20.08 20 år 8 m. 1683.10c  MAND: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dom: 6 post Trinit: blef dend yngre Christen Christensøns Hustroe i Synderkollemorten ved navn Kirsten Jørgens Datter begravet da hun var 20 Aar og 8 Maaneder gammel.
60461704.10.12Marie Jensdatter Kollemorten- Nørre 0.02 10 uger 1704.08.03 FAR: Jens Graversen.MOR: Inger Andersdatter. Dom 21 post Trinit: blev Jens Graversøns liden barn i Nørkollemorten ved Navn Marie begravet, da dend var 10. Uger gammel.
Dåb nr. 2060
60471704.10.26Else Jensdatter Haustrup 18c 18 år 1686c  Dom 23. post Trinit: blef en Betler ved navn Else Jens Datter, som døde hos Jens Morsing i Havstrop begravet i sin Alders 18 Aar.
60481704.11.23Gertrud Thomasdatter Kollemorten- Sønder 0.02  1704.10.19 FAR: Thomas Christensen.MOR: Karen NielsdatterDom: 27 post Trinit: blef i Synderkollemorten Thomas Christensøns liden Barn ved navn Giertrud begravet.
Dåb nr. 2062
60511705.04.26Margrethe Pedersdatter Vonge 1.01 1 år 4 uger 1704.03.20 FAR: Peder Andersen Skomager.MOR: Sidsel ChristensdatterDom: Misericordiæ blef Peder Skumagers barn i Vong ved Navn Margrete begraven da hun var et Aar og 4 Uger gammel.
Dåb nr. 2052
60521705.08.23Anne Frandsdatter Mølgaard 1.06c 2 år 1704.03.30 FAR: Peder Frandsen.MOR: Marie JensdatterDom 11. post Trinit: blef Peder frantzens Barn i Mølgaard ved navn Anne begravet i sin Alders Anden aar.
Dåb nr. 2056
60531705.08.23Marie Nielsdatter Vong 25.11 25 år 11 m. 2 uger 3 dage 1679.09  Dom 11. post Trin: blef en Pig af Vong ved Navn Marie Niels Datter begravet i sin Alders 25 Aar 11 Maaneder 2 Uger og 3 Dage.
NOTITS: Ikke identificeret, men præsten må have haft en kirkebog for Øster Nykirke som blev ført i 1679.
60561706.02.12Marie Knudsdatter Vonge 67.06c 68 år 1638c  MAND: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke. Dend 12 Febru: blef Terchel Thomsøns Hustroe i Vong ved navn Marie Knuds Datter begravet i sin 68. Aar.
NOTITS: Manden Terkel Thomsen dør 5 uger efter.
60581706.03.28Anne Jensdatter Mølgaard 37.06c 38 år 1668c  MAND: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom: Palmarum blef Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Jens Datter begravet i sin Alders 38. Aar.
60591706.05.02Margrethe Frandsdatter Vonge 12-  1694+ FAR: Frands Pedersen Skomager.MOR: Margrethe? Christensdatter?. Dom: Cantate blef frants Skumagers barn ved navn Margrete {eller Johanne} begravet da dend var Aar gammel.
NOTITS: Johanne er døbt den 21. maj 1705. Det kan være hende, hvis mor er Margrethe Christensdatter. Hvis navnet er Margrethe er hun født før 1700, altså over 6 år gammel og moderen er en anden.
60621706.07.25Marie Hansdatter Haustrup 0.02 8 uger 3 dage 1706.05.25 FAR: Hans Bertelsen.MOR: Anne SørensdatterDom: Octava post Tinrit: blef Hans Bertelsøns barn i Havstrop ved navn Marie begravet da d var 8 Uger og 3 dage gammel.
NOTITS: Moderen er Hans Bertelsens 2. kone.
Dåb nr. 2084
60631706.09.22Elisabeth Jensdatter Kollemorten- Sønder 25c+  1681c-  MAND: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dend 22. Septemb: blef Villats Christensøns Hustroe i Synder Kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter begravet.
60651706.12.12Marie Jørgensdatter Tinnet 0.04 17 uger 1706.08.08 FAR: Jørgen Madsen.MOR: Anne VilladsdatterDom: 3. Advent: blef Jørgen Matsøns barn i Tindet ved navn Marie begravet, da dend var 17 Uger og nogle Dage gammel.
Dåb nr. 2087
60691707.04.03Navnløs Ørnsholt 0.01   FAR: Søren Nielsen. Dom: Lætare blef et navnløs barn begravet som var Sørren Nielsøns i Ørennsholt.
NOTITS: Her antaget at navnløs betyder barnet døde et stykke tid efter fødslen, altså ikke var dødfødt.
60701707.07.31Bodil Kyndesdatter? Ørnsholt 70.06c 71 år 1637c  MAND: Christen Ormsen, Øster Nykirke. Dom 6 Trinita: blef begravet Christen Ormsøns Hustroe i Ørnesholt ved navn Bodil Kyndes Datter da hun var sin sin Alders 71 Aar.
NOTITS: Navnet Kyndes ikke set før.
60741707.10.23Anne Jensdatter 60c 60 år 1647c  Dom 18. post Trinit: blef en gammel Huusqvinde ved navn Anne Jens Datter begravet da hun var 60 Aar gammel.
NOTITS: Ikke ellers set.
60761708.01.01Sidsel Nielsdatter Vonge 15.06c 16 år 1692c  Festo Circumciionis Christi blef Citsel Niels Datter i Vong begravet i sin Alders 16. aar.
NOTITS: Ellers ikke set.
60771708.01.06Johanne Jensdatter Kollemorten- Nørre 88.06c 89 år 1619c  Festo Epipha: blef Johan{ne} Jens Datter af Nørkollemorten begravet i sin Alders 89 Aar.
60781708.01.22Anne Andersdatter Haustrup 0.01  1708.01.08 FAR: Anders Jensen. Dom 3 post Epipha: blef nest for: Anders Jensøns barn {Anne} begravet.
Dåb nr. 2105
60791708.03.18Johanne Jensdatter Haustrup 55.03 55 år 3 m. 14 dage 1653.01c  MAND: Lars Jensen, Haustrup, Øster Nykirke. Dom Lætare blev Lars Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johanne Jens Datter begravet, da hun var 55 Aar 3 Maaneder og 14 dage ga͞mel.
60811708.05.29Bodil Graversdatter Kollemorten- Nørre 33c 33 år 1673c  MAND: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.
60821708.05.29Navnløs Kollemorten- Nørre 0.01   FAR: Jens Hansen.MOR: Bodil Graversdatter. Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.
Dåb nr. 2109
60831708.06.03Navnløs Ørnsholt 0.01   FAR: Søren Nielsen. Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.
Dåb nr. 2110
60841708.11.11Abbelone Frandsdatter  65c 65 år 1643c  Dom: 23 post Trin: blef Appelon Frants Datter begravet da hun var 65. Aar ga͞mel.
NOTITS: Ikke klart, hvor hun boede.
60881708.11.25Navnløs Vonge 0.01   FAR: Lars Rasmussen.MOR: Maren Nielsdatter. Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.
NOTITS: Faderen udlagt to gange, sidste gang til Lars Rasmussen i Vonge som er gift i Vonge.
60901709.05.16Anne Ingvartsdatter Kollemorten- Nørre 37.06c 38 år 1671c  MAND: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dend 16 Maji blef Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Jngvarts Datter begravet i sin Alders 38 Aar.
60911709.06.16Anne Henningsdatter Kollemorten- Nørre 35.06c 36 år 1674c  MAND: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: 3 post Trin: blef Rasmus Jngvartsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Hennings Datter begravet i sin Alders 36 Aar.
NOTITS: Hun er født i Uhre, Brande.
60921709.06.30Maren Bertelsdatter Vonge 0.06 6 m. 5 dage 1709.01 FAR: Bertel Nielsen.MOR: Mette AndersdatterDom: 5. post Trinit: blef Bertel Nielsøns Barn i Vong ved Navn Marin begravet da dend var vj Uger og 5 Dage ga͞mel.
NOTITS: Bertel Nielsen er smed.
Dåb nr. 2121
60931709.08.25Maren Jørgensdatter Ørnsholt 0.03c 11 uger 3 dage 1709.06.02 FAR: Jørgen Pedersen.MOR: ? Jørgen Pedersens kone. Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 11 Uger og nogle dage ga͞mel.
Dåb nr. 2127
60951709.12.04Mette Christensdatter Tinnet 52.01 52 år 4 uger 1 dage 1657.11  MAND: Søren Sørensen, Tinnet, Øster Nykirke. Dend 4 Decemb: blef Sørren Sørrensøns Hustroe i Damgaard ved navnt Mette Christens Datter begravet, da hun var 52 Aar og 4 Ugger og 1 dag ga͞mel.
60991710.02.19Kirsten Christensdatter Kollemorten- Nørre 1.09 2 år 1708.07.29 FAR: Christen Henningsen.MOR: Anne Ingvardsdatter. Dend 19: Febr: blef Christen Henningsøns Barn i Nørkollemorten ved navn Kirsten i sin Alders 2det Aar.
NOTITS: Moderen dør 9 måneder før datteren.
61001710.02.23Gertrud Andersdatter Kollemorten- Nørre 37.01 37 år 3 uger 1673c  Dom: Sexage: blef Giertrud Anders Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 3[7] Aar og nogle Uger ga͞mel.
61021710.04.06Karen Nielsdatter Vonge 0.03 18 uger 6 dage 1710.01.05 FAR: Niels Andersen Wong.MOR: Bodil AndersdatterDom: Judica blef Niels Andersøns barn i Vong ved navn Karen begravet, da d. var 18 Uger og 6 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2137
61031710.04.22Mette Hansdatter Haustrup 76.01 76 år 3 uger 3 dage 1634c  Feria 3 Paschat: blef Mette Hans Datter i Havstrop begravet da hun var 76 Aar og nogle Uger og nogle dage.
61041710.05.04? Søren Nielsens kone Ørnsholt     MAND: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Dom: Misericor: blef Søren Nielsøns Hustroe Ørensholt ved navn {... tom plads ...} begravet {... tom plads ...}.
NOTITS: Formodentlig ældre, hendes navn dukker ikke op i kirkebogen.
61061710.07.13Johanne Helstrup Vonge 64.06c 65 år 1646c  DAT.: Maren Andersdatter Helstrop, Vonge, Øster Nykirke. Dom 4 post Trin: blef begravet Johan{ne} Helstrop af Vong i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.
61071710.07.13Maren Andersdatter Helstrup Vonge 25.06c 26 år 1685c  MOR: Johanne Helstrup, Vonge, Øster Nykirke. MAND: Johan Christoffer Rosendal, Fredericia. Dom 4 post Trin: blef begravet Johan Helstrop af Vong i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.
NOTITS: Hun blev trolovet i januar 1710 i Øster Nykirke med Johan Christoffer Rosendal og gift med ham i maj 1710 i Fredericia, men var hjemme ved moderen i juli 1710 som det ses. Det nærmeste Helstrup ligger i Snejbjerg sogn.
61101710.09.14Mette Andersdatter Vonge 56.01 56 år 1654.08  MAND: Bertel Nielsen Smed, Vonge, Øster Nykirke. Dom 13. post Trinit: blef Sl. Birtel Nielsøns effterlatte Enche i Vong Ved navn Mette Anders Datter begravet, da hun var 56 aar ga͞mel og nogle uger.
NOTITS: Bertel Nielsen er død 1706-10 men glemt i kirkebogen.
61161710.11.30Sidsel Christensdatter Vonge 44.05 44 år 2 dage 1666.11  MAND: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke. Dom: 1 Adventus blef Peder Skumagers Hustroe i Vong ved navn Sidzel Christens Datter begravet da hun var 44 Aar 5 Maaneder og 2 dage ga͞mel.
61171710.12.10Kirsten Lauridsdatter Tinnet 56c 56 år 1654c  Dend 10 Decemb: blef en Enke ved navn Kirsten Lavrs Datter af Tindet begravet da hun var 56. Aar ga͞mel.
61181710.12.17Maren Christensdatter Vonge 72c 72 år 1632c  MAND: Bertel Pedersen, Vonge, Øster Nykirke. Dend 17. Decemb blef Bertil Pedersøns Hustroe af Vong ved navn Marin Christens Datter begravet da hun var 72 Aar ga͞mel.
NOTITS: Manden ses 1703 som fadder af Vonge.
61201711.03.01Maren Christensdatter Ørnsholt 0.01 3 dage 1711.02.26c FAR: Christen Ormsen.MOR: ? Christen Ormsens 2. kone. Dom: Reminisc: blef Christen Ormsøns barn ved navn Marin begravet som døede 3 dage efter at dend var hiemmedøbt.
61231711.06.28Maren Jørgensdatter Ørnsholt 0.03 12 uger 1711.03.29 FAR: Jørgen Pedersen.MOR: ? Jørgen Pedersens kone. Dom 4 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 12 Uger gammel.
61251711.08.16Johanne Jensdatter Kollemorten- Nørre 62c 62 år 1649c  MAND: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: 11 post Trin: blev Sl: Hans Jensøns efterlatte Enche sc: Johan Jens Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 62 Aar gammel.
NOTITS: Manden Hans Jensen †1705 #6050.
61261711.09.20Anne Hansdatter Vonge 78.06 78 år 5 m. 3 uger 4 dage 1637c  MAND: Laurs Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke. Dom 16 post Trin: blef Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Anne Hans Datter begravet da hun var 78 Aar 5 Maaneder 3 Uger og 4 Dage gammel.
61271711.12.02Anne Marie Iversdatter Præstegaarden 13.04 13 år 4 m. 1 dag 1698.08c FAR: Iver Christensen.MOR: ? Iver Christensens kone. Dend 2 Decemb: blef Jver Christensøns Datter i Nykirche Præstegaard sc: Anne Marie begravet da hun var 13 Aar 4 Maaned og 1 dag gammel.
61291712.03.20Else Nielsdatter Vonge 9.01 9 år 3 uger 1703.02c FAR: Niels Pedersen Bache. Dom: Palmarum blef Niels Pedersøn Baches barn i Vong ved navn Else begravet da hun var 9 Aar og nogle uger gammel.
NOTITS: Ikke født i Øster Nykirke, faderen er flyttet til ca. april 1712. Nogle uger sat til tre for sorteringen.
61311712.05.16Birgitte Nielsdatter Vonge 0.04 4 m. 3 dage 1712.01c FAR: Niels Pedersen Bache. Og Feria 2. Penteco: blev Niels Pedersøns Baches barn i Vong ved navn Birgitte begravet da d. var 4 Maaneder gammel og nogle dage.
NOTITS: Ikke født i Øster Nykirke, faderen er flyttet til ca. april 1712. Nogle dage sat til 3 for sorteringen.
61331712.07.03Mette Nielsdatter Ørnsholt 3.06 3 år 6 m. 2 dage 1709.02.17 FAR: Niels Pedersen.MOR: Marie JensdatterDom 6 post Trin blef Niels Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Mette begravit da hun var 3 Aar 6. Maaneder og 2 dage gammel.
NOTITS: Mette ikke født i Øster Nykirke.
Dåb nr. 2123
61361712.08.14Karen Christensdatter Kollemorten- Sønder 0.01 10 dage 1712.08.01 FAR: Christen Christensen den Ældre.MOR: Kirsten ChristensdatterDom 12 post Trin: blef Christen Christensen d eldre i Synderkollemorten hans barn ved navn Karen /: som for sin svaghed tilforn var hiemdøbt :/ begravet, da dend var 10 dage gammelt.
NOTITS: Dåbsdatoen er skønnet.
Dåb nr. 2164
61371713.01.08Elles Søren Jørgensens kone Tinnet 83cc 83 år 1630cc  MAND: Søren Jørgensen, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: 1 post Epiphha: blef Sørren Jørgensøns Hustroe i Tindet ved navn Elles begravet, da hun var 83. Aar gammel.
61381713.01.22Maren Larsdatter Kollemorten- Nørre 85cc 85 år 1628cc  MAND: Christen Jørgensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: 3 post Epiph: blef Sl Christen Jørgensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Las Dat: begravet da hun var 85 Aar gammel.
NOTITS: Christen Jørgensen død fem aar før i 1708, #6089.
61421713.09.10Navnløs Kollemorten- Nørre 0.01   FAR: Christen Henningsen.MOR: Anne IngvardsdatterNB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn i Nørkollemorten begravet.
Dåb nr. 2185
61431713.09.24Maren Christensdatter Tinnet 74.11 74 år 11 m. 1638.10c  MAND: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: 15 post Trin: blef Villats Jversøns Hustroe i Tindet sc: Marin Christens Datter begravet da hun var 74 Aar og 11 Maaneder gammel.
NOTITS: Mange børn født før 1700, dvs før kirkebogen begynder.
61441713.12.13Maren Jensdatter Ørnsholt 29c 29 år 1684c  MAND: Niels Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Dend 13 Decmb: blef Niels Pedersøns Hustroe ved navn Marin Jens Datter i Ørensholt begravet da hun var 29 Aar gammel.
NOTITS: Flyttet til Øster Nykirke 1709-12.
61451713.12.24Anne Nielsdatter Tinnet 0.01  1713.12.17 FAR: Niels Andersen. Dom: 4 Adven: blef for: Niels Andersøns Barn begravet.
Dåb nr. 2187
61481714.01.07Birgitte Jensdatter Tinnet 48 48 år 3 dage 1666c  MAND: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: 1 post Epipha: blef Christen Villatsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Birgitte Jens Dattter begravetde, hand var 40 Aar og 14 Uger og hun var 48 Aar og nogle dage.
NOTITS: Nogle dage sat til 3 for sortering. Da de begge kun er middelalderlige, skal der en forklaring til for at få dem til at dø samtidig. Måske ved et ulykkestilfælde. Selvmord er ikke sandsynligt, ville på den tid ikke føre til begravelse i kirken.
61511714.05.30Anne Sørensdatter Vonge 48c 48 år 1666c  MAND: Anders Jensen Pors, Vonge, Øster Nykirke. Dend 30 Maji blef begravet Anders Jensøns Hustroe i Vong sc: Anne Sørrens Datter i sin Alders 48 Aar.
NOTITS: Født i Sillesthoved, Give.
61531714.07.01Mette Nielsdatter Ørnsholt 1.02 1 år 1 m. 3 uger 3 dage 1713.05.14 FAR: Niels Pedersen.MOR: Marie JensdatterDom: 5. post Trin: blef Niels Pedersøns barn sc: Mette begravet, da hun var en Aar og en Maanet 3 ugger og nogle Dage gammel.
NOTITS: Moderen døde 6 måneder efter Mette blev født.
61541714.07.22Mette Villadsdatter Kollemorten- Sønder 79 79 år 3 dage 1635c  Dom 8. post Trin: blef Mette Villats Datter i Synderkollemorten begravet, da hun var 79 Aar gammel og nogle Dage.
61561714.08.22Anne Andersdatter Kollemorten- Sønder 22.03 22 år 3 m. 3 dage 1692.05c  Dend 22 Augusti blef en Pig af Synderkollemorten ved navn Anne Anders Datterbegravet da hun var 22 Aar 3 maaneder, en Uge og nogle Dage gammel.
NOTITS: Nogle dage sat til tre for at kunne sortere.
61571714.08.26Anne Pedersdatter Haustrup 83.09 83 år 9 m. 3 dage 1630.11c  Dom 18 post Trinit: blef en gammel qvinde af Havstrop ved navn Anne Peders Datter begravet da hun var 83 Aar og 9. Maaneder og nogle dage gammel.
61591715.02.17Anne Terkelsdatter Vonge 35c 35 år 1679c  MAND: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke. Dom: Septuagesi: blef Niels Sørrensøns Hustroe i Vong sc: Anne Terchels Datter begravet i sin Alder [3]5 Aar.
61601715.03.10Anne Margrethe Thomasdatter Kollemorten- Sønder 8.10 8 år 10 m. 14 dage 1706.03.25 FAR: Thomas Christensen.MOR: Karen NielsdatterDom: invocavit blef Sl. [Thomas] Christensøns Datter ved navn Anne af Synderkollemorten begravet, da hun var 8 Aar 10 Maaneder og 14 Dage gammel.
NOTITS: Faderen døde kort efter hendes fødsel i 1706.
Dåb nr. 2080
61631715.04.03Kirsten Christensdatter Kollemorten- Sønder 4.02  1711.02.15 FAR: Christen Christensen den Yngre.MOR: Sidsel LarsdatterDend 3. Aprilis blef Christen Christensøns dend yngres Barn i Synderkollemorten ved Navn Kirsten begravet.
Dåb nr. 2149
61651715.11.24Dødfødt? Vonge 0.00   FAR: Anders Jensen Pors.MOR: Kirsten JensdatterDom 23 post Trin: blef Anders Jensøns navnløs barn i Vong begravet.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er Anders Jensen Pors 2. kone.
61671716.05.21Bodil Pedersdatter Tinnet 84cc 84 år 1632cc  Festo Ascens: blef Bodel Peders Datter af Damgaard begravet i sin Alders 84 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set.
61681716.08.23Kirsten Pedersdatter Haustrup 55.01c 55 år 3 uger 1661c  Dom 11: post Trin: blef Kirsten Peders Datter af Havstrop begravet, da hun var 55 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.
61711717.04.25Kirsten Lavesdatter Haustrup 38.05c 38 år 5 m. 1678c  MAND: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke. Dom: Cantate blef Peder Rasmusøns Hustroe i Havstrop sc: Kirsten Laves Datter begravet da hun var 38 Aar 5 Maaneder og nogle dage.
NOTITS: Peder Rasmussens 2. kone.
61731717.07.18? Ingvard Poulsens enke Kollemorten- Nørre 57+  1660-  MAND: Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: 8. post Trin: blef Ingvart Povelsøns efterlatte Enke i Nørkollemorten begravet.
NOTITS: Han er ikke set gift igen og har børn født før 1680c.
61741717.08.15Maren Nielsdatter Oksenbjerre 3.02 3 år 7 uger 3 dage 1714.08.05 FAR: Niels Mathiesen. Dom: 12 post Trin: blef Niels Matthiisøns Barn i Oxenberg ved navn Marin begravet, da d. var 3 Aar 7 Uger og 3 dage gammel.
Dåb nr. 2190
61761717.11.07Kirsten Jørgensdatter Vonge 0.02 7 uger 3 dage 1717.09.12 FAR: Jørgen Jensen.MOR: Sinnet Nielsdatter. Dom: 24 post Trin: blef Sinnet Niels Datters Uægte barn {Kirsten} begravet, da d. var 7 Uger og nogle Dage gammel.
NOTITS: Nogle dage arbritrært sat til tre. Sted, barnets og faderens navn fra dåben.
61771718.02.27? Hyrdens barn i Nørre Kollemorten Kollemorten- Nørre    FAR: ? Hyrden i Nørre Kollemorten. Dom: Esto mihi blef begravit Hyrdens barn i Nørkollemorten ved navn {... tom plads ...} begravet.
61781718.03.06Kirsten Christensdatter Kollemorten- Nørre 23.10 23 år 10 m. 14 dage 1694.05c  Dend 6 Martii blef en Pige af Nørkollemorten ved navn Kirsten Christens Datter begravet, da hun var 23 Aar og 10 Maaneder og 14 dage gammel.
61811718.03.27Kirsten Pedersdatter Haustrup 0.01 1 dage 1716.09c FAR: Peder Rasmussen.MOR: Johanne ChristensdatterDom: Lætare blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Kirsten begravet da d var halfandin [d]ag gammel.
61821718.04.18Maren Larsdatter Kollemorten- Nørre 81cc 81 år 1637c  SØN: Peder Skrædder, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Fer: 2 Pasca: blef Peder Skræders Moder i Nørkollemorten sc: Marin Lavrs Datter begravet da hun var 81 Aar gammel.
61841718.10.16Maren Pedersdatter Vonge 0.04  1718.07.24 FAR: Peder Andersen Rebslager.MOR: Trine Nielsdatter. Dom: 18. post Trin: blef Trine Niels Datters Slegfred Barn i Vong ved Navn Marin begravet.
NOTITS: Faderens navn fra dåben.
61851718.12.27Maren Pedersdatter Oksenbjerre 69.03c 69 år 3 m. 3 uger 1649.09c  Fer: 3. Nativit: blef Marin Peders Datter i Oxenberg begravet, da hun var 69 Aar og nogle Maaneder og ugger gammel.
NOTITS: Nogle måneder og uger sat til tre måneder og tre uger arbitrært. Maren Pedersdatter ikke ellers set.
61871719.10.08Maren Jensdatter Mølgaard 53.03 53 år 2 m. 3 uger 4 dage 1666.07c  MAND: Niels Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom: 18 post Trin: blef begraven Niels Christensøns Hustroe i Mølgaard sc: Marin Jens Datter da hun var 53 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 4 Dage gammel.
61891719.11.19Mette Christensdatter Tinnet 39c 39 år 1680c  MAND: Søren Sørensen, Øster Nykirke. Dom 24 post Trin: blef begravet Sørren Sørrensøns Hustroe ved navn Mette Christens Datter, da hun var 39 Aar gammel.
NOTITS: For sted se dåb #2163.
61931720.04.21Kirsten Hansdatter Egholm 25.06 25 år 6 m. 1694.10c  HUSBOND: Peder Christensen Smed, Egholm, Øster Nykirke. Dom: Jubilate blef begravet Peder {Christensen} Smeds tienistepig ved navn Kirsten Hans Datter som af et Ulykkelig skud hastelig blev ombrag da hun var 25 Aar gammel og 6 Maaneder.
NOTITS: Peder Smeds patronym se fx 1720 Dom: 9 post Trin:
61951720.06.09Dødfødt Tinnet 0.00   FAR: Thomas Pedersen.MOR: Anne SørensdatterDom: [2]. post Trin: blef Thomæ Pedersøns navløs barn i Damgaard begravet.
61961720.06.23Anne Clemmensdatter Kollemorten- Nørre 74.06 74 år 6 m. 1646.01c  MAND: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: Exaudi blef Christen Svensøns Hustroe i Nørkollemorten begravet sc: Anne Clemmens Datter da hun var 74 Aar 6 Maaneder og nogle dage gammel.
61991720.07.14Anne Kollemorten- Nørre    MOR: Else Mogensdatter. Dom 7 post Trin blef blef {!} Else Mogens Datter slegfred barn Anne begravet, som ved en Ulykkelig hendelse blef fordruknet i en Dam i Nørkollemorten.
NOTITS: Ikke set døbt i Øster Nykirke.
62011720.10.13Gertrud Christensdatter Kollemorten- Sønder 0.02 8 uger 1720.07.28 FAR: Christen Pedersen Lerche.MOR: Maren VilladsdatterDom: 20 post Trin: blef Christen {Pedersen} Lerkes barn i Synderkollemorten ved navn Giertrud begravet da dend var 8 Ugger gammel.
62021720.11.17Maren Nielsdatter Vonge 3.06 3 år 6 m. 1717.05c FAR: Niels Christensen Hyrde.MOR: ? Niels Christensens kone. [.....] blef Hyrdens sc: Niels N:, barn i Vong sc: Marin begravet da hun var 3½ Aar gammel.
NOTITS: Datoen er mellem den 3. nov. og den 1 dec., men kan ikke læses på AO. Ingen Maren født i Vonge i 1717.