Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1700 - 1720
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011700.03.14Kirsten Madsdatter Tinnet 0.10 10 m. 1 uger 2 dage 1699.05c FAR: Jørgen Madsen.MOR: Anne VilladsdatterDom: Oculi blef Jørgen Matsøn i Tindet hans barn ved navn Kirsten som var et aar gammel ringer 6 uger og 5 Dage, begravet.
60021700.03.31Jens Madsen  0.01  1700.03.28 FAR: Mads Jensen.MOR: ? Mads Jensens kone. Die 31 Martii blef Her: Mats Rytters barn {Jens} begraven.
NOTITS: Alder nogle uger.
Dåb nr. 2002
60031700.05.23Jørgen Andersen Vong   1680c-  Exaudi blef en ung Karl i Vong ved Navn Jørgen Andersøn begravet.
60041700.07.04Johan/ne Jens/en/datter Vong    FAR: Jens Bødersen. Dom 4 i Trin. blef Jens [Bødersøns] som var i Vong hans barn ved Navn Johan.
60051700.07.18Niels Jensen Kollemorten- Nørre     Dom 6 i Trin: blev Niels Jensøn, som var en Betler hos Hans Jensøn i Nørkollemorten begraven.
60061700.08.15Anne Jensdatter Tinnet 20+  1680c-  MAND: Erik Jensen, Tinnet, Øster Nykirke. Dom 10 i Trinita: blef Erich Jensøns Hustroe ved Navn Anne Peders Datter begravet.
60071700.12.29Thomas Jensen Ørnsholt     STEDFAR: Christian Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Dend 29 Decembris blef Christian Nielssøns stifsøn Ørensholt ved nafn Thomas Jensøn begravet.
60081700.12.29Henning Christensen Kollemorten- Nørre    FAR: Christen Henningsen.MOR: Anne IngvardsdatterDend 29 Decembris blef Christen Henningsens barn i Nørkollemorten ved navn Henning begravet.
60091701.01.05Lars Tygesen Vonge     KONE: ? Lars Thygesens kone, Vonge, Øster Nykirke. Anno 1701 Dend 5 Janua: blev Las Tygesøn i Vong begravet.
NOTITS: Fik tvillinger kort før han døde.
60101701.01.09Bertel Terkelsen Haustrup     Dend 9 Janu. blef Bertel Terchelsøn i Havstrop begravet.
60111701.02.09Jens Enevoldsen Vonge     Dend 9. Februarii blef en Betler af Vong ved Navn Jens Enevoldsøn begraven.
60121701.02.11Peder Sørensen Tybo Haustrup     Dend 11. Februarii blef Peder Sørrensøn Tyboe i Havstrop begraven.
60131701.04.10Karen Christensdatter Kollemorten- Nørre 0.01  1701.03.24 FAR: Christen Henningsen.MOR: Anne IngvardsdatterForbemelte {dåb #2012} Christen Henningsøns Barn {Karen} blef begravet Dom: Misericordiæ.
NOTITS: Begravet ca. tre uger gammel.
Dåb nr. 2012
60141701.04.17Anne Nielsdatter Mølgaard     MAND: Jens Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom. Jubilate blef Jens Christensøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Niels Datter begraven.
60151701.06.26Christen Jensen Haustrup    FAR: Jens Christenen. Dom 5 post Trin: blef Jens Christensøns barn i Havstrop ved navn Christen begravet.
60161701.06.19Jens Larsen den yngre Haustrup    FAR: Lars Jensen.MOR: Johanne JensdatterDend 19 Junii blef Lars Jensøns Søn i Havstrop ved nafn Jens dend yngre begraven.
60171701.07.24Valdborg Olufsdatter Vonge     MAND: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke. Dom 9. post Trinit: blev Peder Jensøns Hustroe i Vong ved Navn Valdborg Olufs Datter begraven.
60181701.08.21Laurids Rasmussen Kollemorten- Nørre 0.03   FAR: Rasmus Ingvardsen. Dom: 13. post Trint: blef Rasmus Jngvartsøns Søn ved Navn Lavrits begraven.
Dåb nr. 2016
60191701.09.18Marie Andersdatter Vonge     MAND: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke. Dom 17 post Trin: da blef Christen Pedersøns Hustroe i Vong ved Navn Marie Anders Datter begraven.
NOTITS: Christen Pedersen og Christen Pedersen Pors er forskellige personer i Vonge.
60201701.12.04Navnløs Tinnet 0.01   FAR: Erik Jensen.MOR: ? Erik Jensen kone 2.. Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.
Dåb nr. 2022
60211701.12.13Peder Christensen Alsted Mølle 0.01   FAR: Peder Lerche.MOR: ? Peder Lerches kone. Dend 13 Decemb: blef Christen Lerches Barn i Alsted mølle ved Navn Peder begraven, som tilforen var inddøbt for sin svagheds shyld.
NOTITS: Begravet få uger gammel.
Dåb nr. 2023
60221702.04.05? Niels Larsens mor Haustrup 75c 75 år 1627c  SØN: Niels Larsen, Haustrup, Øster Nykirke. Dend 5 Aprilis blef Niels Lassøns Moder i Havstrop begravet i hendis Alders 75 Aar.
60231702.04.23Gertrud Larsdatter Kollemorten- Sønder 64c 64 år 1638c  MAND: Niels Nielsen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dend 23 Aprilis blef Niels Nielsøns Hustroe i Synderkollemorten navnlig Giertrud Las Datter begravet i hendis Alders 64 Aar.
60241702.05.14Søren Nielsen Vonge 57.02 57 år 6 uger 3 dage 1645.03c  Dom: Cantate blef Sørren Nielsøn i Vong begravet og var 57 Aar 6 Uger og 3 dage gammel.
60251702.05.14Sidsel Pedersdatter Vonge 22.05 22 år 4 m. 3 uger 2 dage 1680.01c FAR: Peder Jensen.MOR: Valdborg OlufsdatterPaa samme for: Dag {Dom: Cantate} blef og begravet Peder Jensøns Datter her i Vong ved navn Cidzel, da hun var 22 Aar 4 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Moderen afdød.
60261702.07.02Johanne Madsdatter Kollemorten- Nørre 56c 56 år 1646c  MAND: Christen Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom 3. post Trini: blef Christen Jensøns Hustroe i Nørkollemorten begraven som hede Johan Mats Datter i hendes Alders 56. Aar.
60271702.09.10Niels Barslund Vonge     Dom: 13. post Trin: blef Niels Barslund i Vong begraven.
NOTITS: Formodentlig født i Barslund, xxx sogn.
60281703.01.14Navnløs Tinnet 0.01   FAR: Erik Jensen. Dom 2 post Epiph: blef Erich Jensøn i Tindet hans Navnløs Barn begravet.
60291703.02.18Peder Hansen Kollemorten- Sønder 14c 14 år 1689c  STEDFAR: Villads Nielsen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dom: esto mihi da blef Villats Nilsøn i Synderkollemorten has Stifsøn ved navn Peder Hansøn begravet i hans 14 Aar.
60301703.03.14Peder Madsen Oksenbjerre 84c 84 år 1619c  Dend 14 Martii blef Peder Matsøn i Oxenbierg begraven i sin Alders 84 Aar.
60311703.03.18Margrethe Sørensdatter Vonge 9c 9 år 1694c FAR: Søren Nielsen. Dom: Lætare blef Sl: Søren Nielsøns Datter i Vong ved navn Margrete begravet i sin Alders 9 Aar.
NOTITS: Faderen er død året før.
60321703.06.06Marie Christensdatter Kollemorten- Nørre 38.02 38 år 2 m. 1665c  MAND: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dend 6 Junii blef Jens Graversøns Hustrue ved nafn Marie Christens Datter begravet, da hun var 38 Aar gammel og 2 Maaned.
60331703.06.27Anne Villadsdatter Oksenbjerre 2.02 2 år 2 m. 1701.04c FAR: Villads Christensen. Dend 27. Juni blef Villats Christensøns Barn i Oxbierg ved navn Anne begravet da hun var 2 Aar 2 Maander gammel.
NOTITS: Problematisk, for hun findes ikke døbt kirkebogen - tilføjet som REKONSTRUKTION.
Dåb nr. 2012
60341703.10.21Karen Christensdatter Vonge 21c 21 år 1682c  MAND: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke. Dom: 20 post Trinit blef Peder Jensøns Hustroe i Vonge ved Navn Karen Christens Datter begravet sin Alders 21 Aar.
NOTITS: Hun formodes født i Vonge, datter af Christen Hundkær *1628c Hundkær? Snejbjerg? sogn †1706 Vonge, Øster Nykirke.
60351704.01.13Marie Jørgensdatter Vong 0.01 3 uger 1703.12.16 FAR: Jørgen Madsen, Kolding.MOR: Anne Bertelsdatter. Dom 1 post Epiph: blef Anne Bertels Datters Slegfred Barn ved navn Marie begravet, da den var 3 Ugger gammel.
Dåb nr. 2049
60361704.03.25Karen Pedersdatter Vonge 1.10 1 år 2 m. 1702.05.28 FAR: Peder Christensen Pors.MOR: Karen AndersdatterFesto Annunciationis Mariæ, blef Peder Porses Barn i Vong ved navn Karen begravet, da det var 1 Aaar og 2 Maander og 4 dage gammel.
NOTITS: Den angivne alder er usædvanlig ret forkert.
Dåb nr. 2032
60371704.04.27Clemmen Christensen Kollemorten- Nørre 36.03 36 år 3 m. 1666.01c  Dom Rogate blef en karl af Nørkollemorten ved navn Clemmen Christensøn begravet og var 36 Aar 3 Maaneder og 3 Uger gammel.
60381704.04.27Kirsten Andersdatter Kollemorten- Nørre 31.01 31 år 2 uger 3 dage 1673.03c  Dom: Rogate blef en Qvinde af Nørkollemorten ved navn Kirsten Anders Datter begraven og var 31 Aar 2 Uger og 3 Dage gammel.
60391704.05.04Marie Frandsdatter Vonge 14 14 år 5 dage 1690.05c FAR: Frands Skomager. Dom: Exaudi blef Frants Skumagers Datter ved navn Marie Frants Datter begravet, da hun var 14 Aar og 5 Dage gammel.
60401704.05.07Christen Andersen Haustrup 6.07 6 år 7 m. 4 dage 1697.10c FAR: Anders Jensen.MOR: ? Anders Jensens kone. Dend 7 Maji blef Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Christen Andersøn begravet, da han var 6 Aar 7 Maaneder og 4 dage gammel.
60411704.05.25Peder Svendsen Oksenbjerre 80cc 80 år 1624cc  Festo Trinitatis blef Peder Svensøn af Oxenbierg begravet, da hand var 80 Aar gammel.
60421704.06.04Marie Frandsdatter Haustrup 24.02 24 år 10 uger 1680.04c  MAND: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke. Dend 4 Junii blef begravet Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn Marie Frants Datter, da hun var 24 Aar 10 Uger og nogle Dage gammel.
60431704.06.15Christen Nielsen Tinnet     Dom 4. post: Trinit: blef Christen Nielsøn i Damgaard begravet.
60441704.06.29Kirsten Jørgensdatter Kollemorten- Sønder 20.08 20 år 8 m. 1683.10c  MAND: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dom: 6 post Trinit: blef dend yngre Christen Christensøns Hustroe i Synderkollemorten ved navn Kirsten Jørgens Datter begravet da hun var 20 Aar og 8 Maaneder gammel.
59991704.07.01Jens Pedersen Vonge 43+  1660c-  KONE: Anne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke. {REKONSTRUKTION udfra enkens genvielse #7938 14. dec. 1704 og deres barn #2040 døbt 17. maj 1703 Jens Pedersen }
NOTITS: Han er formodentlig glemt i Øster Nykirke kirkebog, men han kan ogsaa være begravet i et andet sogn. Datoen 1. juli er arbitrært fastsat i tidmummet 17. maj 1703 til 14. dec. 1704. I dåb #2041 har Jens Pedersen en datter Else som er fadder, hun antages at være over 18 år, derved er han hvis han var 25 ved hendes fødsel født før 1660c. Han kan naturligvis være en del ældre men meget lidt yngre.
60451704.07.13Mourids Jensen Kollemorten- Nørre 57.10 57 år 10 m. 1646.09c  KONE: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom 8. post Trinit: blef Movrits Jensøn i Nørkollemorten begravet da han var 57 Aar og 10 maaneder gammel.
60461704.10.12Marie Jensdatter Kollemorten- Nørre 0.02 10 uger 1704.08.03 FAR: Jens Graversen.MOR: Inger Andersdatter. Dom 21 post Trinit: blev Jens Graversøns liden barn i Nørkollemorten ved Navn Marie begravet, da dend var 10. Uger gammel.
Dåb nr. 2060
60471704.10.26Else Jensdatter Haustrup 18c 18 år 1686c  Dom 23. post Trinit: blef en Betler ved navn Else Jens Datter, som døde hos Jens Morsing i Havstrop begravet i sin Alders 18 Aar.
60481704.11.23Gertrud Thomasdatter Kollemorten- Sønder 0.02  1704.10.19 FAR: Thomas Christensen.MOR: Karen NielsdatterDom: 27 post Trinit: blef i Synderkollemorten Thomas Christensøns liden Barn ved navn Giertrud begravet.
Dåb nr. 2062
60491705.02.25Jens Pedersen Tinnet 33.06c 34 år 1671c   Den 25. Februa: blef Jens Pedersøn i Tindet begravet i sin Alders 34 Aar.
NOTITS: Han fik et barn Peder døbt 1702, så han er gift. Konens navn ikke set.
60501705.03.08Hans Jensen Kollemorten- Nørre 82.06c 83 år 1622c  KONE: Johanne Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: Reminisc: Blef Hans Jensøn i Nørkollemorten begravet i sin Alders 83 Aar.
NOTITS: Konen er nævnt i dåb #2019. Det er muligt, at der var en ung og en gammel Hans Jensen i 1705, men det ser ikke ud til det.
60511705.04.26Margrethe Pedersdatter Vonge 1.01 1 år 4 uger 1704.03.20 FAR: Peder Andersen Skomager.MOR: Sidsel ChristensdatterDom: Misericordiæ blef Peder Skumagers barn i Vong ved Navn Margrete begraven da hun var et Aar og 4 Uger gammel.
Dåb nr. 2052
60521705.08.23Anne Frandsdatter Mølgaard 1.06c 2 år 1704.03.30 FAR: Peder Frandsen.MOR: Marie JensdatterDom 11. post Trinit: blef Peder frantzens Barn i Mølgaard ved navn Anne begravet i sin Alders Anden aar.
Dåb nr. 2056
60531705.08.23Marie Nielsdatter Vong 25.11 25 år 11 m. 2 uger 3 dage 1679.09  Dom 11. post Trin: blef en Pig af Vong ved Navn Marie Niels Datter begravet i sin Alders 25 Aar 11 Maaneder 2 Uger og 3 Dage.
NOTITS: Ikke identificeret, men præsten må have haft en kirkebog for Øster Nykirke som blev ført i 1679.
60541705.09.06Niels Jørgensen Ørnsholt 0.03 12 uger 2 dage 1705.06.14 FAR: Jørgen Pedersen. Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøn i Ørensholt hans Barn ved navn Niels begravet da dend var 12 Uger og [2] dage gammel.
60551706.01.10Mads Laursen Tinnet 0.01 14 dage 1705.12.26 FAR: Laurs Madsen.MOR: Anne MadsdatterDom: 1 post Epiphan: blef Lavrs Matsøns Barn i Tindet ved navn Mats begravet da dend var 14 Dage gammel.
Dåb nr. 2077
60561706.02.12Marie Knudsdatter Vonge 67.06c 68 år 1638c  MAND: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke. Dend 12 Febru: blef Terchel Thomsøns Hustroe i Vong ved navn Marie Knuds Datter begravet i sin 68. Aar.
NOTITS: Manden Terkel Thomsen dør 5 uger efter.
60571706.03.17Terkel Thomsen Vonge 69.06c 70 år 1636c  KONE: Marie Knudsdatter, Vonge, Øster Nykirke. Dend 17 Martii blef Terchel Thomsøn i Vong begravet i sin Alders 70 Aar.
60581706.03.28Anne Jensdatter Mølgaard 37.06c 38 år 1668c  MAND: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom: Palmarum blef Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Jens Datter begravet i sin Alders 38. Aar.
60591706.05.02Margrethe Frandsdatter Vonge 12-  1694+ FAR: Frands Pedersen Skomager.MOR: Margrethe? Christensdatter?. Dom: Cantate blef frants Skumagers barn ved navn Margrete {eller Johanne} begravet da dend var Aar gammel.
NOTITS: Johanne er døbt den 21. maj 1705. Det kan være hende, hvis mor er Margrethe Christensdatter. Hvis navnet er Margrethe er hun født før 1700, altså over 6 år gammel og moderen er en anden.
60601706.05.09Christen Hundkær Vonge 77.06 78 år 1628c  Dom: Rogate blef Christen Hundkier i Vonge begravet da hand var 78 Aar gamel.
NOTITS: Christen Hundkær formodes at være kommet fra det nærmeste Hundkær, som ligger i Snejbjerg sogn. Han har to børn i Øster Nykirke sogn, som kaldes Hundkær, Karen Christensdatter Hundkær *1682c †1703 Vonge gift 1702 med Peder Jensen i Vonge, og Jens Christensen Hundkær i Tinnet. Formodentlig er Margrethe Christensdatter gift 1702 med Frands Pedersen Skomager i Vonge også hans datter.
60611706.05.13Christen Christensen Kollemorten- Sønder 19.01 19 år 3 uger 3 dage 1687.04c  Festo Ascensionis blef Christen Harboes tieniste dreng i Synderkollemorten ved navn Christen Christensøn begravet da hans var 19 Aar 3 Ugger og 3 Dage.
60621706.07.25Marie Hansdatter Haustrup 0.02 8 uger 3 dage 1706.05.25 FAR: Hans Bertelsen.MOR: Anne SørensdatterDom: Octava post Tinrit: blef Hans Bertelsøns barn i Havstrop ved navn Marie begravet da d var 8 Uger og 3 dage gammel.
NOTITS: Moderen er Hans Bertelsens 2. kone.
Dåb nr. 2084
60631706.09.22Elisabeth Jensdatter Kollemorten- Sønder 25c+  1681c-  MAND: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dend 22. Septemb: blef Villats Christensøns Hustroe i Synder Kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter begravet.
60641706.12.05Thomas Christensen Kollemorten- Sønder 28.06c 28 år 1678c  KONE: Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dom: 2. Adventus blef Thomas Christensøn i Synderkollemorten begraven i sin Alders 29 Aar.
NOTITS: Han nåede at få to børn med konen.
60651706.12.12Marie Jørgensdatter Tinnet 0.04 17 uger 1706.08.08 FAR: Jørgen Madsen.MOR: Anne VilladsdatterDom: 3. Advent: blef Jørgen Matsøns barn i Tindet ved navn Marie begravet, da dend var 17 Uger og nogle Dage gammel.
Dåb nr. 2087
60661707.01.16Thomas Pedersen Tinnet 36c? 36 år 1671c?  Dom 2 post Epipha: blef Thomas Pedersøn i Tindet i sin Alders [3]6. Aar begravet.
NOTITS: Ellers ikke set.
60671707.02.27Knud Bertelsen Vonge 2.00 1 år 1705.03.01 FAR: Bertel Nielsen.MOR: Mette AndersdatterDom: Sexages: blev Bertel Nielsøns Barn i Vong ved navn Knud begravet hand var 2 Aar gammel.
60681707.03.23Christen Harboe Kollemorten- Sønder 61.06c 62 år 1645c  KONE: Anne Knudsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dend 23 Martii blef Christen Harboe i Synderkollemorten begravet i sin Alders 62 Aar.
60691707.04.03Navnløs Ørnsholt 0.01   FAR: Søren Nielsen. Dom: Lætare blef et navnløs barn begravet som var Sørren Nielsøns i Ørennsholt.
NOTITS: Her antaget at navnløs betyder barnet døde et stykke tid efter fødslen, altså ikke var dødfødt.
60701707.07.31Bodil Kyndesdatter? Ørnsholt 70.06c 71 år 1637c  MAND: Christen Ormsen, Øster Nykirke. Dom 6 Trinita: blef begravet Christen Ormsøns Hustroe i Ørnesholt ved navn Bodil Kyndes Datter da hun var sin sin Alders 71 Aar.
NOTITS: Navnet Kyndes ikke set før.
60711707.07.31Christen Andersen Haustrup 2.00 2 år 4 dage 1705.08.02 FAR: Anders Jensen. Dom 6 Trinit: blef begravet Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Christen da hand var 2 Aar og 4 dage gammel.
Dåb nr. 2072
60721707.10.09Peder Jensen Kollemorten- Nørre 0.01 6 uger 1707.08.21 FAR: Jens Graversen.MOR: Inger AndersdatterDom 16 post Trin: blef Jens Graversøns barn i Nørkollemorten ved navn Peder begravet da dend var 6 Uger gammel.
Dåb nr. 2100
60731707.10.16Lave Pedersen Haustrup 0.02 7 uger 2 dage 1707.08.28 FAR: Peder Rasmussen.MOR: Kirsten LavesdatterDom 17 post Trinit; blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Lave begravet da h. var 7 Uger og 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2101
60741707.10.23Anne Jensdatter 60c 60 år 1647c  Dom 18. post Trinit: blef en gammel Huusqvinde ved navn Anne Jens Datter begravet da hun var 60 Aar gammel.
NOTITS: Ikke ellers set.
60751707.10.23Lars Villadsen Kollemorten- Sønder 23.06c 24 år 1683c  Dom 18. post Trin: blef Las Villatsøn i Synderkollemorten begravet i sin Alders 24 Aar.
60761708.01.01Sidsel Nielsdatter Vonge 15.06c 16 år 1692c  Festo Circumciionis Christi blef Citsel Niels Datter i Vong begravet i sin Alders 16. aar.
NOTITS: Ellers ikke set.
60771708.01.06Johanne Jensdatter Kollemorten- Nørre 88.06c 89 år 1619c  Festo Epipha: blef Johan{ne} Jens Datter af Nørkollemorten begravet i sin Alders 89 Aar.
60781708.01.22Anne Andersdatter Haustrup 0.01  1708.01.08 FAR: Anders Jensen. Dom 3 post Epipha: blef nest for: Anders Jensøns barn {Anne} begravet.
Dåb nr. 2105
60791708.03.18Johanne Jensdatter Haustrup 55.03 55 år 3 m. 14 dage 1653.01c  MAND: Lars Jensen, Haustrup, Øster Nykirke. Dom Lætare blev Lars Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johanne Jens Datter begravet, da hun var 55 Aar 3 Maaneder og 14 dage ga͞mel.
60801708.04.01Anders Nielsen Mølgaard 12.06c 13 år 1695c MOR: Marie Jensdatter. STED- FAR: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom: Palmarum blef Peder Frantsøns Stifsøn ved navn Anders Nielsøn begravet i sin Alders 13de Aar.
60811708.05.29Bodil Graversdatter Kollemorten- Nørre 33c 33 år 1673c  MAND: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.
60821708.05.29Navnløs Kollemorten- Nørre 0.01   FAR: Jens Hansen.MOR: Bodil Graversdatter. Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 Aar.
Dåb nr. 2109
60831708.06.03Navnløs Ørnsholt 0.01   FAR: Søren Nielsen. Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.
Dåb nr. 2110
60841708.11.11Abbelone Frandsdatter  65c 65 år 1643c  Dom: 23 post Trin: blef Appelon Frants Datter begravet da hun var 65. Aar ga͞mel.
NOTITS: Ikke klart, hvor hun boede.
60851708.11.18Oluf Nielsen Vonge 67.11 67 år 10 m. 3 uger 2 dage 1641.01c  KONE: Anne, Øster Nykirke. Dom: 24 post Trin: blef Oluf Nielsøn i Vong begravet, da hand var 67 Aar, 10 Maaneder 3 Uger og 2 dage ga͞mel.
NOTITS: Konens navn Anne set 1705.
60861708.11.18Anders Pedersen Vonge 4.02 4 år 1 m. 3 uger 3 dage 1704.10.12 FAR: Peder Christensen Pors.MOR: Kirsten Pedersdatter. Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2061
60871708.11.18Knud Pedersen Vonge 1.08 1 år 8 m. 1707.03c FAR: Peder Christensen Pors.MOR: Kirsten Pedersdatter. Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2093
60881708.11.25Navnløs Vonge 0.01   FAR: Lars Rasmussen.MOR: Maren Nielsdatter. Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.
NOTITS: Faderen udlagt to gange, sidste gang til Lars Rasmussen i Vonge som er gift i Vonge.
60891708.12.16Christen Jørgensen Kollemorten- Nørre 84.06c 85 år 1624c  KONE: Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom 3 Advent: blef Christen Jørgensøn i Nørkollemorten begravet i sin Alders 85 Aar.
60901709.05.16Anne Ingvartsdatter Kollemorten- Nørre 37.06c 38 år 1671c  MAND: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dend 16 Maji blef Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Jngvarts Datter begravet i sin Alders 38 Aar.
60911709.06.16Anne Henningsdatter Kollemorten- Nørre 35.06c 36 år 1674c  MAND: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: 3 post Trin: blef Rasmus Jngvartsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Hennings Datter begravet i sin Alders 36 Aar.
NOTITS: Hun er født i Uhre, Brande.
60921709.06.30Maren Bertelsdatter Vonge 0.06 6 m. 5 dage 1709.01 FAR: Bertel Nielsen.MOR: Mette AndersdatterDom: 5. post Trinit: blef Bertel Nielsøns Barn i Vong ved Navn Marin begravet da dend var vj Uger og 5 Dage ga͞mel.
NOTITS: Bertel Nielsen er smed.
Dåb nr. 2121
60931709.08.25Maren Jørgensdatter Ørnsholt 0.03c 11 uger 3 dage 1709.06.02 FAR: Jørgen Pedersen.MOR: ? Jørgen Pedersens kone. Dom 13 post Trin: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 11 Uger og nogle dage ga͞mel.
Dåb nr. 2127
60941709.09.22Christen Andersen Ørnsholt 55c 55 år 1654c  Dom 17 post Trin: blef Christen Andersøn i Ørensholt begraven da hand var 55 Aar ga͞mel.
60951709.12.04Mette Christensdatter Tinnet 52.01 52 år 4 uger 1 dage 1657.11  MAND: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke. Dend 4 Decemb: blef Sørren Sørrensøns Hustroe i Damgaard ved navnt Mette Christens Datter begravet, da hun var 52 Aar og 4 Ugger og 1 dag ga͞mel.
60961709.12.27Ingvard Rasmussen Kollemorten- Nørre 0.09 38 uger 3 dage 1709.03.28 FAR: Rasmus Ingvardsen.MOR: Anne HenningsdatterFer: 3. Nativitatis, blef Rasmus Jngvartsøns barn i Nørkollemorten ved navn Jngvart begraven da dend var 38 Uger og nogle dage ga͞mel.
Dåb nr. 2125
60971710.02.16Lars Nielsen Vonge 95cc 95 år 1615cc  Dom: Septuag: blef Lavrs Nielsøn i Vong begravet i sin alders 95 Aar.
60981710.02.16Mads Andersen Kollemorten- Nørre    FAR: Anders Smed. Dom: Septuag: blef Anders Smids Barn i Nørkollemorten ved navn Mats begravet.
NOTITS: Ikke identificeret.
60991710.02.19Kirsten Christensdatter Kollemorten- Nørre 1.09 2 år 1708.07.29 FAR: Christen Henningsen.MOR: Anne Ingvardsdatter. Dend 19: Febr: blef Christen Henningsøns Barn i Nørkollemorten ved navn Kirsten i sin Alders 2det Aar.
NOTITS: Moderen dør 9 måneder før datteren.
61001710.02.23Gertrud Andersdatter Kollemorten- Nørre 37.01 37 år 3 uger 1673c  Dom: Sexage: blef Giertrud Anders Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 3[7] Aar og nogle Uger ga͞mel.
61011710.03.16Laurids Pedersen Ørnsholt 80.01 80 år 3 uger 1630c  Dom: Reminiscere blef Lavrits Pedersøn i Ørensholt begravet da hand var 80 Aar og nogle Uger ga͞mel.
61021710.04.06Karen Nielsdatter Vonge 0.03 18 uger 6 dage 1710.01.05 FAR: Niels Andersen Wong.MOR: Bodil AndersdatterDom: Judica blef Niels Andersøns barn i Vong ved navn Karen begravet, da d. var 18 Uger og 6 dage ga͞mel.
Dåb nr. 2137
61031710.04.22Mette Hansdatter Haustrup 76.01 76 år 3 uger 3 dage 1634c  Feria 3 Paschat: blef Mette Hans Datter i Havstrop begravet da hun var 76 Aar og nogle Uger og nogle dage.
61041710.05.04? Søren Nielsens kone Ørnsholt     MAND: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Dom: Misericor: blef Søren Nielsøns Hustroe Ørensholt ved navn {... tom plads ...} begravet {... tom plads ...}.
NOTITS: Formodentlig ældre, hendes navn dukker ikke op i kirkebogen.
61051710.07.13Peder Andersen Kollemorten- Sønder 50.05 50 år 4 m. 2 uger 1 dage 1660.03  Dom 4 post Trin: blef begravet Peder Andersøn af Synderkollemorten da hand var 50 Aar 4 Maaneder 2 Uger 1 dag ga͞mel.
NOTITS: Ikke ellers set.
61061710.07.13Johanne Helstrup Vonge 64.06c 65 år 1646c  DAT.: Maren Andersdatter Helstrop, Vonge, Øster Nykirke. Dom 4 post Trin: blef begravet Johan{ne} Helstrop af Vong i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.
61071710.07.13Maren Andersdatter Helstrup Vonge 25.06c 26 år 1685c  MOR: Johanne Helstrup, Vonge, Øster Nykirke. MAND: Johan Christoffer Rosendal, Fredericia. Dom 4 post Trin: blef begravet Johan Helstrop af Vong i hendis 65 Aar og same tid ogsaa hendes Datter Marin Anders Datter Helstrop i hindes 26 Aar.
NOTITS: Hun blev trolovet i januar 1710 i Øster Nykirke med Johan Christoffer Rosendal og gift med ham i maj 1710 i Fredericia, men var hjemme ved moderen i juli 1710 som det ses. Det nærmeste Helstrup ligger i Snejbjerg sogn.
61081710.07.27Frands Pedersen Skomager Vonge 69.04 69 år 6 m. 3 uger 4 dage 1641.01  KONE: Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke. Dom 6 post Trinit: blef Frans Pedersøn af Vong begravet da hand var 69 Aar 6 Maaneder 3 Uger og 4 Dage.
NOTITS: Alderen er meget nøjagtig.
61091710.09.14Niels Larsen Vonge 65 65 år 1645c  Dom 13 post Trinit: blef begravet Niels Lassøn i Vong, da hand var 65 Aar ga͞mel.
NOTITS: Han får et barn 1707 Katrine, hans kone må være en del yngre.
61101710.09.14Mette Andersdatter Vonge 56.01 56 år 1654.08  MAND: Bertel Nielsen Smed, Vonge, Øster Nykirke. Dom 13. post Trinit: blef Sl. Birtel Nielsøns effterlatte Enche i Vong Ved navn Mette Anders Datter begravet, da hun var 56 aar ga͞mel og nogle uger.
NOTITS: Bertel Nielsen er død 1706-10 men glemt i kirkebogen.
61111710.09.28Lars Jensen Vonge 0.02 8 uger 1710.09.02 FAR: Jens Christensen.MOR: Anne Madsdatter. Dom: 15 post Trinit: blef førstnævnte Anne Mats Datter hindis Slegfred barn ved navn Lavrs Jensøn begravet da dend var 8 Ugger ga͞mel.
Dåb nr. 2142
61121710.10.05Peder Jensen Vonge 75 75 år 2 dage 1635.10  Dom 16 post: Trin: blef Peder Jensøn af Vong begravet da han var 75 Aar og [2] dage ga͞mel.
NOTITS: Der er to Peder Jensen i Vonge: 1. denne her *1635 †1710 og 2. *1632c †1719 kone Valdborg Olufsdatter †1701.
61131710.10.12Stephan Nielsen Vonge 0.08  1710.03.02 FAR: Niels Pedersen.MOR: Anne Stephansdatter. Dom 17 post Trin: blef Anne Stephans Datter slegfred barn ved navn Stephan Nielsøn begravet.
NOTITS: Faderens navn fra dåben.
Dåb nr. 2140
61141710.11.23Christen Pedersen Pors Vonge 80 80 år 1630c  KONE: Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke. Dom 23. post. Trinit: blef Christen Pedersøn Pors af Vong begravet da hand var 80 Aar ga͞mel.
61151710.11.23Christian Jordan Josefsen Kollemorten- Nørre 1.06c 1 år 6 m. 1709.05c MOR: Anne Lisbet Lerche. Dom 23 post Trinit: blef ogsaa begravet Anne Lisbet [..] Lerche af Nørkollemorten hendes Søn ved navn Christian Jordan Josepfs Søn da dend var halfanden Aar ga͞mel.
NOTITS: Sønnen er ikke døbt i Øster Nykirke. Faderens navn er ikke nævnt.
61161710.11.30Sidsel Christensdatter Vonge 44.05 44 år 2 dage 1666.11  MAND: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke. Dom: 1 Adventus blef Peder Skumagers Hustroe i Vong ved navn Sidzel Christens Datter begravet da hun var 44 Aar 5 Maaneder og 2 dage ga͞mel.
61171710.12.10Kirsten Lauridsdatter Tinnet 56c 56 år 1654c  Dend 10 Decemb: blef en Enke ved navn Kirsten Lavrs Datter af Tindet begravet da hun var 56. Aar ga͞mel.
61181710.12.17Maren Christensdatter Vonge 72c 72 år 1632c  MAND: Bertel Pedersen, Vonge, Øster Nykirke. Dend 17. Decemb blef Bertil Pedersøns Hustroe af Vong ved navn Marin Christens Datter begravet da hun var 72 Aar ga͞mel.
NOTITS: Manden ses 1703 som fadder af Vonge.
61191711.02.15Laurids Christensen Vonge 75c 75 år 1635c  Dom Esto mihi blef Lavrits Christensøn i Vong begravet da hand var 75 Aar gammel.
NOTITS: Konens navn
61201711.03.01Maren Christensdatter Ørnsholt 0.01 3 dage 1711.02.26c FAR: Christen Ormsen.MOR: ? Christen Ormsens 2. kone. Dom: Reminisc: blef Christen Ormsøns barn ved navn Marin begravet som døede 3 dage efter at dend var hiemmedøbt.
61211711.04.12Thomas Christensen Kollemorten- Sønder 0.03 12 uger 5 dage 1710.12.26 FAR: Christen Lund.MOR: Karen NielsdatterDom: qvasimodo geniti blef Christen Lunds barn i Synderkollemorten ved navn Thomas begravet da dend var da d. var 12 Uger 5 Dage og 9 timer gammel.
Dåb nr. 2143
61221711.04.26Peder Frandsen Mølgaard 39c 39 år 1671c  KONE: Marie Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom: Jubilate blef Peder Fransøn i Mølgaard begravet i sin Alders 39 Aar.
61231711.06.28Maren Jørgensdatter Ørnsholt 0.03 12 uger 1711.03.29 FAR: Jørgen Pedersen.MOR: ? Jørgen Pedersens kone. Dom 4 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Marin begravet, da dend var 12 Uger gammel.
59981711.07.01Ingvard Poulsen Kollemorten- Nørre 51+  1660-  KONE: ? Ingvard Poulsens kone, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. {REKONSTRUKTION: Sidst set april 1705, enken begraves i 1717, død 1705-17: "Dom: 8. post Trin: blef Ingvart Povelsøns efterlatte Enke i Nørkollemorten begravet."}
NOTITS: Ingvard Poulsen ses sidste gang i kirkebogen i april 1705, i juli 1717 ses hans kone at være enke. Han er således død mellem 1705 og 1717, her sat midt imellem til 1711. Han kan være begravet i et andet sogn, mere sandsynlig er han glemt i kirkebogen.
61241711.08.14Hans Madsen Vonge 36.08 36 år 7 m. 3 uger 4 dage 1675.01c  KONE: Maren Sørensdatter, Øster Nykirke. Dend 14. Augusti blef [H]ans Matsøn i Vong begravet da hand var 36 Aar 7 Maaneder 3 uger og 4 dage gammel.
NOTITS: Enken gift sig 1712 med Lars Terkelsen.
61251711.08.16Johanne Jensdatter Kollemorten- Nørre 62c 62 år 1649c  MAND: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: 11 post Trin: blev Sl: Hans Jensøns efterlatte Enche sc: Johan Jens Datter i Nørkollemorten begravet da hun var 62 Aar gammel.
NOTITS: Manden Hans Jensen †1705 #6050.
61261711.09.20Anne Hansdatter Vonge 78.06 78 år 5 m. 3 uger 4 dage 1637c  MAND: Laurs Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke. Dom 16 post Trin: blef Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Anne Hans Datter begravet da hun var 78 Aar 5 Maaneder 3 Uger og 4 Dage gammel.
61271711.12.02Anne Marie Iversdatter Præstegaarden 13.04 13 år 4 m. 1 dag 1698.08c FAR: Iver Christensen.MOR: ? Iver Christensens kone. Dend 2 Decemb: blef Jver Christensøns Datter i Nykirche Præstegaard sc: Anne Marie begravet da hun var 13 Aar 4 Maaned og 1 dag gammel.
61281712.03.13Niels Nielsen Kollemorten- Sønder 88cc 88 år 1624cc  Dom: Judica blef Niels Nielsøn i Synder Kollemorten begravet da hand var 88 Aar gammel.
61291712.03.20Else Nielsdatter Vonge 9.01 9 år 3 uger 1703.02c FAR: Niels Pedersen Bache. Dom: Palmarum blef Niels Pedersøn Baches barn i Vong ved navn Else begravet da hun var 9 Aar og nogle uger gammel.
NOTITS: Ikke født i Øster Nykirke, faderen er flyttet til ca. april 1712. Nogle uger sat til tre for sorteringen.
61301712.05.01Peder Christensen Lerche Kollemorten- Sønder 82.01 82 år 3 uger 1630.04c  Dom: Rogate blev Peder Christensøn Lerche begravet da han var 82 Aar gammel og nogle Uger.
NOTITS: Dagen kaldes ikke Dom: Rogate, men blot Rogate, præsten skriver Dom: foran alt. Nogle uger sat til tre for sorteringen.
61311712.05.16Birgitte Nielsdatter Vonge 0.04 4 m. 3 dage 1712.01c FAR: Niels Pedersen Bache. Og Feria 2. Penteco: blev Niels Pedersøns Baches barn i Vong ved navn Birgitte begravet da d. var 4 Maaneder gammel og nogle dage.
NOTITS: Ikke født i Øster Nykirke, faderen er flyttet til ca. april 1712. Nogle dage sat til 3 for sorteringen.
61321712.05.29Søren Nielsen Vonge 52.03 52 år 2 m. 3 uger 2 dage 1660.02c  KONE: ? Søren Nielsens kone, Vonge, Øster Nykirke. Dom: 1. Post Trinit: blev Sørren Nielsøn i Vong begravet da hand var 52 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Får datter Sidsel efter han er død.
61331712.07.03Mette Nielsdatter Ørnsholt 3.06 3 år 6 m. 2 dage 1709.02.17 FAR: Niels Pedersen.MOR: Marie JensdatterDom 6 post Trin blef Niels Pedersøns Barn i Ørensholt ved navn Mette begravit da hun var 3 Aar 6. Maaneder og 2 dage gammel.
NOTITS: Mette ikke født i Øster Nykirke.
Dåb nr. 2123
61341712.08.07Stephan Pedersen Vonge 1.06 1 år 6 m. 1711.01.25 FAR: Peder Stephansen.MOR: Anne HansdatterDom 11. post Trini: blef Peder Stephansøns Barn i Vong ved nafn Stephan begravet da dend var Et Aar og 6 Maaneder gammel.
61351712.08.14Peder Jensen Kollemorten- Nørre 11.03 11 år 3 m. 1 uger 1701.05.29 FAR: Jens Pedersen.MOR: Kirsten IngvardsdatterDom 12 post Trini blef Jens Pedersøns Søn i Nørkollemorten ved navn Peder begravet da hand var 11 Aar 3 Maaneder og 1 Uge gammel.
Dåb nr. 2015
61361712.08.14Karen Christensdatter Kollemorten- Sønder 0.01 10 dage 1712.08.01 FAR: Christen Christensen den Ældre.MOR: Kirsten ChristensdatterDom 12 post Trin: blef Christen Christensen d eldre i Synderkollemorten hans barn ved navn Karen /: som for sin svaghed tilforn var hiemdøbt :/ begravet, da dend var 10 dage gammelt.
NOTITS: Dåbsdatoen er skønnet.
Dåb nr. 2164
61371713.01.08Elles Søren Jørgensens kone Tinnet 83cc 83 år 1630cc  MAND: Søren Jørgensen, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: 1 post Epiphha: blef Sørren Jørgensøns Hustroe i Tindet ved navn Elles begravet, da hun var 83. Aar gammel.
61381713.01.22Maren Larsdatter Kollemorten- Nørre 85cc 85 år 1628cc  MAND: Christen Jørgensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: 3 post Epiph: blef Sl Christen Jørgensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Las Dat: begravet da hun var 85 Aar gammel.
NOTITS: Christen Jørgensen død fem aar før i 1708, #6089.
61391713.02.26Jørgen Nielsen Kollemorten- Sønder 87cc 87 år 1625cc  SØN: Niels Jørgensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke. Dom: Esto mihi blef Niels Jørgensøn fader i Synderkollemorten ved navn Jørgen Nielsøn begravet da hand var 87 Aar gammel.
61401713.04.09Christen Albret Rasmussen Alsted 2.01 2 år 6 uger 1711.02c FAR: Rasmus Jessen. Dom: Palmarum blef begravet Rasmus Jessøns Søn af Alsted sc Christian=Albret, da dend var 2 Aar og 6 Uger gammel.
NOTITS: Ikke døbt i Øster Nykirke.
61411713.08.27Jens Larsen Tinnet 46c 46 år 1667c  Dom 11 post Trin: blef Jens Lavrsøn i Tindet begravet i sin Alders 46 Aar.
61421713.09.10Navnløs Kollemorten- Nørre 0.01   FAR: Christen Henningsen.MOR: Anne IngvardsdatterNB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn i Nørkollemorten begravet.
Dåb nr. 2185
61431713.09.24Maren Christensdatter Tinnet 74.11 74 år 11 m. 1638.10c  MAND: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: 15 post Trin: blef Villats Jversøns Hustroe i Tindet sc: Marin Christens Datter begravet da hun var 74 Aar og 11 Maaneder gammel.
NOTITS: Mange børn født før 1700, dvs før kirkebogen begynder.
61441713.12.13Maren Jensdatter Ørnsholt 29c 29 år 1684c  MAND: Niels Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Dend 13 Decmb: blef Niels Pedersøns Hustroe ved navn Marin Jens Datter i Ørensholt begravet da hun var 29 Aar gammel.
NOTITS: Flyttet til Øster Nykirke 1709-12.
61451713.12.24Anne Nielsdatter Tinnet 0.01  1713.12.17 FAR: Niels Andersen. Dom: 4 Adven: blef for: Niels Andersøns Barn begravet.
Dåb nr. 2187
61461714.01.06Christen Henningsen Kollemorten- Nørre 46.04 46 år 4 m. 1667.08c  KONE: Anne Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Festo Epipha: blef Christen Henningsøn i Nørkollemorten begravet da hand var 46 Aar og 4 Maaneder gammel.
NOTITS: Christen Henningsen *1677 Uhre, Brande.
61471714.01.07Christen Villadsen Tinnet 40.03 40 år 14 uger 1673.10c  KONE: Birgitte Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: 1 post Epipha: blef Christen Villatsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Birgitte Jens Dattter begravetde, hand var 40 Aar og 14 Uger og hun var 48 Aar og nogle dage.
61481714.01.07Birgitte Jensdatter Tinnet 48 48 år 3 dage 1666c  MAND: Christen Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: 1 post Epipha: blef Christen Villatsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Birgitte Jens Dattter begravetde, hand var 40 Aar og 14 Uger og hun var 48 Aar og nogle dage.
NOTITS: Nogle dage sat til 3 for sortering. Da de begge kun er middelalderlige, skal der en forklaring til for at få dem til at dø samtidig. Måske ved et ulykkestilfælde. Selvmord er ikke sandsynligt, ville på den tid ikke føre til begravelse i kirken.
61491714.02.04Søren Jørgensen Tinnet 81cc 81 år 1633cc  KONE: Elles, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: Sexage: blef Sørren Jørgensøn i Tindet begravet i sin Alders 81 Aar.
NOTITS: Konen Elles begravet året før.
61501714.05.27Jens Hansen Vonge 35c 35 år 1679c  Dom: Trin: blef Jens Hansøn i Vong begravet i sin Alders 35 Aar.
61511714.05.30Anne Sørensdatter Vonge 48c 48 år 1666c  MAND: Anders Jensen Pors, Vonge, Øster Nykirke. Dend 30 Maji blef begravet Anders Jensøns Hustroe i Vong sc: Anne Sørrens Datter i sin Alders 48 Aar.
NOTITS: Født i Sillesthoved, Give.
61521714.07.01Bertel Andersen Haustrup 13.04 13 år 4 m. 1701.03.06 FAR: Anders Jensen.MOR: ? Anders Jensens kone. Dom 5 post Trin: blef begravet Anders Jensøns Søn i Havstrop ved navn Bertel da had var 13 Aar og 4 Maaneder.
Dåb nr. 2010
61531714.07.01Mette Nielsdatter Ørnsholt 1.02 1 år 1 m. 3 uger 3 dage 1713.05.14 FAR: Niels Pedersen.MOR: Marie JensdatterDom: 5. post Trin: blef Niels Pedersøns barn sc: Mette begravet, da hun var en Aar og en Maanet 3 ugger og nogle Dage gammel.
NOTITS: Moderen døde 6 måneder efter Mette blev født.
61541714.07.22Mette Villadsdatter Kollemorten- Sønder 79 79 år 3 dage 1635c  Dom 8. post Trin: blef Mette Villats Datter i Synderkollemorten begravet, da hun var 79 Aar gammel og nogle Dage.
61551714.08.12Anders Sørensen Ørnsholt 1.02 1 år 1 m. 3 uger 1713.06.11 FAR: Søren Andersen.MOR: ? Søren Andersens kone. Dom 11 post Trin: blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt sc: Anders d yngre begravet da d var 1 Aar 1 Maanet og 3 Uger Gammel.
NOTITS: I dåben er navnet glemt (tom plads) men her er det.
Dåb nr. 2158
61561714.08.22Anne Andersdatter Kollemorten- Sønder 22.03 22 år 3 m. 3 dage 1692.05c  Dend 22 Augusti blef en Pig af Synderkollemorten ved navn Anne Anders Datterbegravet da hun var 22 Aar 3 maaneder, en Uge og nogle Dage gammel.
NOTITS: Nogle dage sat til tre for at kunne sortere.
61571714.08.26Anne Pedersdatter Haustrup 83.09 83 år 9 m. 3 dage 1630.11c  Dom 18 post Trinit: blef en gammel qvinde af Havstrop ved navn Anne Peders Datter begravet da hun var 83 Aar og 9. Maaneder og nogle dage gammel.
61581714.12.02Enevold Jensen Vonge 30.03 30 år 2 m. 3 uger 4 dage 1684.10c  Dom 1 Adventz blev Enevold Jensøn af Vong begravet, da hand var 30 Aar 2 Maaneder 3 uger og 4 Dage gamel.
61591715.02.17Anne Terkelsdatter Vonge 35c 35 år 1679c  MAND: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke. Dom: Septuagesi: blef Niels Sørrensøns Hustroe i Vong sc: Anne Terchels Datter begravet i sin Alder [3]5 Aar.
61601715.03.10Anne Margrethe Thomasdatter Kollemorten- Sønder 8.10 8 år 10 m. 14 dage 1706.03.25 FAR: Thomas Christensen.MOR: Karen NielsdatterDom: invocavit blef Sl. [Thomas] Christensøns Datter ved navn Anne af Synderkollemorten begravet, da hun var 8 Aar 10 Maaneder og 14 Dage gammel.
NOTITS: Faderen døde kort efter hendes fødsel i 1706.
Dåb nr. 2080
61611715.03.24Mikkel Nielsen Vonge 2.00 2 år 3 dage 1713.02.19 FAR: Niels Pedersen Bache. Dom: Oculi blef Niels {Pedersen} Bakkes barn i Vong ved navn Michel begravet da dend var 2 Aar og nogle dage gammel.
NOTITS: Nogle dage sat arbitrært til 3.
Dåb nr. 2172
61621715.03.24Oluf Bentson Tinnet 30cc  1685cc  Dom: Oculi blef en Svensk af de fangne, som tiente i Sl. Christen Villatsøns Gaard i Tindet ved navn Oluf Bentsøn begravet.
NOTITS: Han er to måneder før begravelsen blevet udlagt som far til Katrine Olufsdatter med Karen Pedersdatter. Christen Villadsen døde i januar 1714.
61631715.04.03Kirsten Christensdatter Kollemorten- Sønder 4.02  1711.02.15 FAR: Christen Christensen den Yngre.MOR: Sidsel LarsdatterDend 3. Aprilis blef Christen Christensøns dend yngres Barn i Synderkollemorten ved Navn Kirsten begravet.
Dåb nr. 2149
61641715.11.03Poul Nielsen Kollemorten- Nørre 56c 56 år 3 uger 1659c  Dom 20 post Trin: blef Hyrden Povel Nielsøn i Nørkollemorten begravet da hand var [5]6 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger sat til tre.
61651715.11.24Dødfødt? Vonge 0.00   FAR: Anders Jensen Pors.MOR: Kirsten JensdatterDom 23 post Trin: blef Anders Jensøns navnløs barn i Vong begravet.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er Anders Jensen Pors 2. kone.
61661715.12.15Christen Iversen Tinnet 0.08 8 m. 6 dage 1715.04.28 FAR: Iver Villadsen.MOR: Elisabeth VilladsdatterDom: 3 Adventus blef begravet Jver Villatsøns barn i Tindet ved Christen da d var 8 Maaneder og 6 dage gammel.
61671716.05.21Bodil Pedersdatter Tinnet 84cc 84 år 1632cc  Festo Ascens: blef Bodel Peders Datter af Damgaard begravet i sin Alders 84 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set.
61681716.08.23Kirsten Pedersdatter Haustrup 55.01c 55 år 3 uger 1661c  Dom 11: post Trin: blef Kirsten Peders Datter af Havstrop begravet, da hun var 55 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.
61691717.01.31Jens Poulsen Kollemorten- Sønder 28c 28 år 1689c  Dom: Sexagesi: blef en ung karl ved navn Jens Povelsøn, som tiente i Synderkollemorten begravet da han var 28 Aar gammel.
61701717.04.25Jørgen Madsen Tinnet 52.10c 52 år 10 m. 1664c  KONE: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke. Dom: Cantate blef Jørgen Matsøn i Tindet begravet da hand var 52 Aar og 10 Maaneder.
61711717.04.25Kirsten Lavesdatter Haustrup 38.05c 38 år 5 m. 1678c  MAND: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke. Dom: Cantate blef Peder Rasmusøns Hustroe i Havstrop sc: Kirsten Laves Datter begravet da hun var 38 Aar 5 Maaneder og nogle dage.
NOTITS: Peder Rasmussens 2. kone.
61721717.07.04Jens Nielsen Mølgaard 92.05 92 år 5 m. 3 uger 4 dage 1625.01.07c  KONE: Kirsten Rasmusdatter, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom: 6 post Trin: blef Jens Nielsøn i Mølgaard begravet. Hand var 92 Aar 5 Maaneder 3 Uger 4 dage.
61731717.07.18? Ingvard Poulsens enke Kollemorten- Nørre 57+  1660-  MAND: Ingvard Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: 8. post Trin: blef Ingvart Povelsøns efterlatte Enke i Nørkollemorten begravet.
NOTITS: Han er ikke set gift igen og har børn født før 1680c.
61741717.08.15Maren Nielsdatter Oksenbjerre 3.02 3 år 7 uger 3 dage 1714.08.05 FAR: Niels Mathiesen. Dom: 12 post Trin: blef Niels Matthiisøns Barn i Oxenberg ved navn Marin begravet, da d. var 3 Aar 7 Uger og 3 dage gammel.
Dåb nr. 2190
61751717.09.19Lave Jensen Haustrup 64.07 64 år 7 m. 14 dage 1653.02c  KONE: Johanne Jensdatter, Haustrup, Øster Nykirke. Dom: 17 post Trin: blef Lave Jensøn i Havstrop begravet i sin Alders da hand var 64 Aar 7 Maaneder og 14 dage gammel.
61761717.11.07Kirsten Jørgensdatter Vonge 0.02 7 uger 3 dage 1717.09.12 FAR: Jørgen Jensen.MOR: Sinnet Nielsdatter. Dom: 24 post Trin: blef Sinnet Niels Datters Uægte barn {Kirsten} begravet, da d. var 7 Uger og nogle Dage gammel.
NOTITS: Nogle dage arbritrært sat til tre. Sted, barnets og faderens navn fra dåben.
61771718.02.27? Hyrdens barn i Nørre Kollemorten Kollemorten- Nørre    FAR: ? Hyrden i Nørre Kollemorten. Dom: Esto mihi blef begravit Hyrdens barn i Nørkollemorten ved navn {... tom plads ...} begravet.
61781718.03.06Kirsten Christensdatter Kollemorten- Nørre 23.10 23 år 10 m. 14 dage 1694.05c  Dend 6 Martii blef en Pige af Nørkollemorten ved navn Kirsten Christens Datter begravet, da hun var 23 Aar og 10 Maaneder og 14 dage gammel.
61791718.03.06Peder Nielsen Tinnet 77.01 77 år 3 uger 1641.02c  Dom: invocavit blef Peder Nielsøn af Damgaard begravet d. hand var 77 Aar og nogle Uger gammel.
NOTITS: Nogle uger sat arbitrært til tre. Peder Nielsen ikke ellers set.
61801718.03.13Peder Pedersen Ørnsholt    FAR: Peder Nielsen. Dom Reminis: blef Peder Nielsøns barn i Ørensholt ved navn Peder begravet.
NOTITS: Ikke døbt i Øster Nykirke.
61811718.03.27Kirsten Pedersdatter Haustrup 0.01 1 dage 1716.09c FAR: Peder Rasmussen.MOR: Johanne ChristensdatterDom: Lætare blef Peder Rasmusøns barn i Havstrop ved navn Kirsten begravet da d var halfandin [d]ag gammel.
61821718.04.18Maren Larsdatter Kollemorten- Nørre 81cc 81 år 1637c  SØN: Peder Skrædder, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Fer: 2 Pasca: blef Peder Skræders Moder i Nørkollemorten sc: Marin Lavrs Datter begravet da hun var 81 Aar gammel.
61831718.05.22Jørgen Hyrde Tinnet 82cc 82 år 1636c  Dom: Rogate blef en Betler af Tindet ved navn Jørgen Hyrde begravet da hand var 82 Aar gammel.
61841718.10.16Maren Pedersdatter Vonge 0.04  1718.07.24 FAR: Peder Andersen Rebslager.MOR: Trine Nielsdatter. Dom: 18. post Trin: blef Trine Niels Datters Slegfred Barn i Vong ved Navn Marin begravet.
NOTITS: Faderens navn fra dåben.
61851718.12.27Maren Pedersdatter Oksenbjerre 69.03c 69 år 3 m. 3 uger 1649.09c  Fer: 3. Nativit: blef Marin Peders Datter i Oxenberg begravet, da hun var 69 Aar og nogle Maaneder og ugger gammel.
NOTITS: Nogle måneder og uger sat til tre måneder og tre uger arbitrært. Maren Pedersdatter ikke ellers set.
61861719.02.05Knud Christensen Vonge 44+  1670cc  KONE: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke. Dom: Septuag: blef Knud Christensøn i Vong begravet.
NOTITS: Han bliver trolovet i 1702, minus 25 år født *1670cc.
61871719.10.08Maren Jensdatter Mølgaard 53.03 53 år 2 m. 3 uger 4 dage 1666.07c  MAND: Niels Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke. Dom: 18 post Trin: blef begraven Niels Christensøns Hustroe i Mølgaard sc: Marin Jens Datter da hun var 53 Aar 2 Maaneder 3 Uger og 4 Dage gammel.
61881719.10.08Søren Jensen Ørnsholt 0.09  1719.01.22 FAR: Jens Christiansen. Dom 18 post Trin: blef begraven Jens Christiansøns barn ved navn Sørren, som udi indeværende Aar blef føed i Ørensholt og døbt udi Nykirche Dom 3 post Epiphan:
61891719.11.19Mette Christensdatter Tinnet 39c 39 år 1680c  MAND: Søren Sørensen, Øster Nykirke. Dom 24 post Trin: blef begravet Sørren Sørrensøns Hustroe ved navn Mette Christens Datter, da hun var 39 Aar gammel.
NOTITS: For sted se dåb #2163.
61901720.01.07Laurids Madsen Tinnet 45c 45 år 1675c  KONE: Anne Madsdatter, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke. Dom 1 post Epipha: blef Lavrits Matsøn i Damgaard begravet, da hand var 45 Aar gammel.
61911720.01.14Peder Nielsen Tinnet 2.03 2 år 15 uger 1717.11c FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. Dom: 2 post Epipha: blef Niels Christensøns barn ved navn Peder af Tindet begravet da dend var 2 Aar og 15 Uger gammel.
61921720.03.03Christen Jørgensen Tinnet 72c 72 år 1648c  Dom: Oculi blef Christen Jørgensøn i Tindet begravet da hand var 72 Aar ga͞mel.
61931720.04.21Kirsten Hansdatter Egholm 25.06 25 år 6 m. 1694.10c  HUSBOND: Peder Christensen Smed, Egholm, Øster Nykirke. Dom: Jubilate blef begravet Peder {Christensen} Smeds tienistepig ved navn Kirsten Hans Datter som af et Ulykkelig skud hastelig blev ombrag da hun var 25 Aar gammel og 6 Maaneder.
NOTITS: Peder Smeds patronym se fx 1720 Dom: 9 post Trin:
61941720.04.28Jens Sørensen Ørnsholt 0.03  1719.02.05 FAR: Søren Andersen.MOR: ? Sören Andersens kone. Dom: cantate blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt ved navn Jens begravet.
61951720.06.09Dødfødt Tinnet 0.00   FAR: Thomas Pedersen.MOR: Anne SørensdatterDom: [2]. post Trin: blef Thomæ Pedersøns navløs barn i Damgaard begravet.
61961720.06.23Anne Clemmensdatter Kollemorten- Nørre 74.06 74 år 6 m. 1646.01c  MAND: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. Dom: Exaudi blef Christen Svensøns Hustroe i Nørkollemorten begravet sc: Anne Clemmens Datter da hun var 74 Aar 6 Maaneder og nogle dage gammel.
61971720.07.02Christen? Nielsen Oksenbjerre? 1.00c  1719.07.02 FAR: Niels Pedersen.MOR: ? Niels Pedersens kone. Festo Visitati: blef begravet Niels Pedersøns barn ved navn {Christen?}.
NOTITS: Niels Pedersen i Oksenbjerres søn Christen er født kort før, det formodes det er ham der begraves. Kunne også være Niels Pedersen Bach i Vonge eller Niels Pedersen i Ørnsholt med sønnen Peder. Oksenbjerre er antaget fordi to børn dør nogenlunde samtidigt der, hvilket tyder på smitte.
61981720.07.02Christen Jørgensen Oksenbjerre 14.01 14 år 3 uger 1706.06c FAR: Jørgen Larsen.MOR: Karen ChristensdatterDom: 1 post Trin: blef Jørgen Lavrsøns Søn af Oxenberg ved navn Christen begravet da hand var 14 Aar og nogle uger gammel.
NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre. Ikke døbt i kirkebogen.
61991720.07.14Anne Kollemorten- Nørre    MOR: Else Mogensdatter. Dom 7 post Trin blef blef {!} Else Mogens Datter slegfred barn Anne begravet, som ved en Ulykkelig hendelse blef fordruknet i en Dam i Nørkollemorten.
NOTITS: Ikke set døbt i Øster Nykirke.
62001720.09.15Anders Iversen Tinnet 0.06 6 m. 3 dage 1720.03c FAR: Iver Villadsen.MOR: Elisabeth VilladsdatterDom: 16. post Trin: blef begravet Iver Villatsøns barn i Tindet ved navn Anders da dend var 6 Maander og nogle dage gammel.
NOTITS: Ikke set døbt i Øster Nykirke, vel glemt.
62011720.10.13Gertrud Christensdatter Kollemorten- Sønder 0.02 8 uger 1720.07.28 FAR: Christen Pedersen Lerche.MOR: Maren VilladsdatterDom: 20 post Trin: blef Christen {Pedersen} Lerkes barn i Synderkollemorten ved navn Giertrud begravet da dend var 8 Ugger gammel.
62021720.11.17Maren Nielsdatter Vonge 3.06 3 år 6 m. 1717.05c FAR: Niels Christensen Hyrde.MOR: ? Niels Christensens kone. [.....] blef Hyrdens sc: Niels N:, barn i Vong sc: Marin begravet da hun var 3½ Aar gammel.
NOTITS: Datoen er mellem den 3. nov. og den 1 dec., men kan ikke læses på AO. Ingen Maren født i Vonge i 1717.
62031721.01.19Hans Nielsen Vonge 82cc 82 år 1639c  VED: Niels Pedersen Bach, Vonge, Øster Nykirke. Dom: 2 post Epiphan: blef begravet en betler som var hos Niels Pedersøn i Vong sc Hans Nielsøn, som var 82 Aar [gammel].