Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1700 - 1720
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79011701.01.28TNiels FrandsenVonge  Øster Nykirke  Else JensdatterMølgaard Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dend 28. Januarii blef Niels Frantsøn i Vong og Else Jens Datter i Mølgaard trolovet og da var tilstede Jens Christensen i Mølgaard, Jørgen Jensøn ibidem, Frans Pedersøn [Tep] i Vong Jnger Jens Datter i Mølgaard Marie Jens Datter ibide og Karen Jens Datter i Vong og Jerns Nielsøn i Mølgaard og Peder Fransen ibidem gick i forlof for for: Niels Frantsøn.
NOTITS: Formodentlig er Jens Christensen brudens fader, og Jørgen Jensen, og Inger, Marie og Karen Jendsdøtre hendes søskende.
79021701.03.06VNiels FrandsenVong  Øster Nykirke  Else JensdatterMølgaard Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Domenica Lætare Blef Niels Frantsøn i Vong og Else Jens Datter af Mølgaard copuleret.
79031701.06.12TPeder Christensen PorsVonge  Øster Nykirke  Karen AndersdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom 3 post Trinit: blef Peder Christensen Pors trolovede med Karen Anders Datter ibidem {der menes Vonge} og da var tilstede i [....r.s] Christen Pedersøn Pors i Vong og Niels Christensen Pors ibidem Laurits Rasmussen ibidem, Ander Jensøn ibidem og Lavrits Pedersen i Ørnsholt.
79041701.07.17VPeder Christensen PorsVonge  Øster Nykirke  Karen AndersdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom 8. post Trinit: blev Peder Christensøn Pors i Vong og Karen Anders Datter ibidem copuleret.
79051701.08.28TLaurids PedersenVonge  Øster Nykirke  Marie TerkelsdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge? Dom 14 post Trinit: da blef Lavrits Pedersøn i Vong og Marie Terchels Datter ibidem af dend Hellige Trefoldigheds Navn troelovede her i Nykirch Præstegaard og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong Jens Pedersøn ibid Christen Pors ibidem Niels Andersen ibidem og Johane Terchels Datter.
79061701.10.06TJens KnudsenAastedbro  Aale  Margrethe ChristensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke  Dend 6 Octobr: blef Jens Knudsøn i Broehuset ved Aastedbroe {Aale sogn} troelovet i Nørkollemorten med Margrete Christens Datter ibidem og da var tilstede Velb: Oluf Krabbes fuldmegtig Jørgen Sørrensøn paa Bierre, Christen Villatsøn i Kochborg, Movrits Jensøn i Nørkollemorten og Hans Jensøn ibidem og Rasmus Sørrensøn ibidem, Og hafde for: Jens Knudsøns Hr: Rasmus Olufsøns attest i Aale.
NOTITS: Tilsyneladende er brudens far død, ellers ville han vel være vidne. En internetside vil vide, uden at angive grunde, at bruden er datter af Christen Jensen *1661c †1729 (skifte) i Bjerre Mølle, Aale, hvilket er svært at forene med, at hun gifter sig af Nørre Kollemorten. Det passer heller ikke for i skiftet efter Christen Jensen er hun ikke opført som datter. Gommens alder fra begravelsen i Aale: Jens Knudsen *1670c †1727 (skifte, 57 år gammel). Bruden begraves 1739 (skifte) i Aastedbro uden alder.
79071701.10.16TPeder RasmussenMølgaard  Øster Nykirke  Anne JensdatterMølgaard Øster Nykirke Øster Nykirke Mølgaard Dom 21 post Trinit: blef Peder Rasmussøn i Mølgaard og Anne Jens Datter ibidem Troelovet i Nykirch og da var tilstede Peder Frantsøn ibidem Movrits Jensøn i Nørkollemorten Jørgen Jensen i Mølgaard, Jørgen Matsøn i Tindet og Karen Jens Datter i Vong.
NOTITS: Bruden kunne være datter af Jens Christensen og Anne Nielsdatter i Mølgaard.
79081701.11.18VJens KnudsenAastedbro  Aale  Margrethe ChristensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke  Dend 18 Novemb: Blef Jens Knudsøn i Broehuset ved Aasted=Broe {Aale sogn} og Margrete Christens Datter i Nørkollemorten copuleret.
79091701.11.27VPeder RasmussenMølgaard  Øster Nykirke  Anne JensdatterMølgaard Øster Nykirke  Dom: 1. Adventis blef Peder Rasmusøn i Mølgaard og Anne Jens Datter ibidem copuleret.
79101702.01.04VLaurids PedersenVonge  Øster Nykirke  Marie TerkelsdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge? Dend 4 Januarri blef Lavrids Pedersøn i Vong og Marie Terchels Datter ibidem copuleret.
79111702.08.06TChristen PedersenVonge  Øster Nykirke  Birgitte ChristensdatterPræstegaarden Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom: 8. post Trin: blef Christen Pedersøn af Vong og min {præsten Hans Jørgensen Jelling} Tienisteqvinde Birgite Christens Datter trolovet og da var tilsede Jver Christensøn i Nykirche Jens Pedersøn i Vong og hans Hustro i Vong Lavris Pedersøn ibidem og Terchel Thomsen ibidem, og Johan Lerches Datter ibide.
NOTITS: Gommens 1. kone Marie Andersdatter †1701.
79121702.08.20TPeder JensenVonge  Øster Nykirke  Karen ChristensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom: 10 post Trin: blef Peder Jensøn i Vong troelovet med Karin Christens Datter Hundkier, som da tiente Jørgen Johansøn i Vong og da var overværendis Niels Andersøn i Vong Christen Pedersøn Pors ibidem Jørgen Johansøn ibidem Jens Pedersøn og Lavris Pedersøn ibidem.
NOTITS: Peder Jensen gift 1. gang med Valdborg Olufsdatter †1701. Han har en voksen søn Jørgen Pedersen, der er eneste arving i 1702, se vielsen. Jens og Laurids Pedersen er ikke sønner af brudgommen. En Niels Christensen Hundkær i Tinnet, Øster Nykirke ses som vidne i trolovelsen #7916
79131702.10.29VChristen PedersenVonge  Øster Nykirke  Birgitte ChristensdatterPræstegaarden Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom. 20 post Trinita: blef Christen Pedersøn af Vong og min {præsten Hans Jørgensen Jelling} tienisteqvinde Bergitte Christens Datter copuleret.
79141702.10.29TChristen MadsenTinnet  Øster Nykirke  Kirsten Pedersdatter H..ring? Øster Nykirke Tinnet Dom 20 post Trin: blef Christen Matsøn i Tindet og Kirsten Peders Datter som tilforen tiente i H[..]ring trolovet og da var tilstede Peder Rasmusøn og Peder Frantsøn i Mølgaard Sørren {Jensen} Degen {Give By} Anders Bødicher i Tindet og Hans Hustroe og hafde Kirsten Peder Datter hindis Skudsmaal fra Hr. Jens i H[..]ring.
NOTITS: Det kan næppe være Hvirring for præsten der hedder i følge Wiberg 1696-1716 Hans Knudsen Agger og således ikke Hr. Jens.
79151702.11.12VPeder JensenVonge  Øster Nykirke  Karen ChristensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom: 22 post Trinit: Da blef Peder Jensøn i Vong og Karen Christens Datter ibidem copuleret, og som for: Peder Jensøn var en Enchemand, da bekiendte hans Sl. Hustroes Søn og eniste Arving ved nafn Jørgen Pedersøn, at efter hans Sl: Moders død var intet at skiffte og intet for hannem til Arv at fordre hos hans for: Fader Peder Jensøn, og derfor holte hannem qvit og kravesløs i alle Maader og derpaa gaf hennem haand paa Nykirche Kirchegaar samme dag i 4 Mænds nærværelse nefnlig Villats Christensøn i Synderkollemorten Movrits Jensøn i Nørkollemorten, Terchel Thomsøn i Vong, og Anders Jensøn ibidem.
NOTITS: Denne vielse er samtidig en slags skifte efter Peder Jensens første kone Valdborg Olufsdatter †1701.
79161702.11.22TFrands Pedersen SkomagerVonge  Øster Nykirke  Margrethe ChristensdatterVonge Øster Nykirke  Dend 22 Novemb: blef Frants Pedersøn i Vong og Margrete Christens Datter ibidem Trolovet i Nykirche Præstegaard og da var tilstede Peder Christensøn Pors i Vong og hans Hustroe {Karen Andersdatter} Bertel Nielsøn ibidem, Niels Frantsøn ibidem Peder Frantsøn i Mølgaard, Jens Christensøn Hundkier i Tindet, og Peder Jensøns Hustroe {Karen Christensdatter Hundkær} i Vong.
NOTITS: Det ville se ud til at Margrethe Christensdatter, Karen Christensdatter Hundkær og Jens Christensen Hundkær er søskende børn af Christen Hundkær *1628c Hundkær? Snejbjerg? sogn †1706 Vonge, Øster Nykirke.
79171702.11.26TKnud ChristensenVonge  Øster Nykirke  Marie ChristensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom 24 post Trin: Da blef Knud Christensøn i Vong og Marie Christens Datter ibidem troelovet og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong, Jens Pedersøn ibidem, Lavrits Pedersøn ibidem Anders Jensøn ibidem, og Jørgen Christensøn i Trimhuus.
79181702.12.10VChristen MadsenTinnet  Øster Nykirke  Kirsten PedersdatterTinnet Øster Nykirke Øster Nykirke Tinnet Dom 2 Adventus Da blef Christen Matsøn i Tindet og Kirsten Peders Datter ibidem copuleret.
79191702.12.27VFrands Pedersen SkomagerVonge  Øster Nykirke  Margrethe ChristensdatterVonge Øster Nykirke  Dend 27 Decemb: blef Frans Pedersøn i Vong og Margrete Christens Datter ibidem copuleret.
79201703.01.15VKnud ChristensenVonge  Øster Nykirke  Marie ChristensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dend 15 janua blef Knud Christensøn og Marie Christens Datter begge i Vong copuleret. .
79211703.02.22TClemmen ChristensenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Marie NielsdatterKollemorten- Sønder Øster Nykirke  Dend 22 Febru blef Clemmen Christensøn i Nørkollemorten og Marie Niels Datter i Synderkollemorten trolovede og da var tilstede Peder Lerches i Synderkollemorten Villats Christensøn ibidem Christen Christensøn dend ældre og Christen Christensøn dend yngre ibidem og Christen Pedersøn ibidem.
NOTITS: Deres vielse er ikke set.
79221703.06.28TThomas ChristensenKollemorten- Sønder  Øster Nykirke  Karen NielsdatterKollemorten- Sønder Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder Dend 28. Junii blef Thomas Christensøn i Synderkollemorten og Karen Niels Datter ibidem trolovede og da var tilstede Peder Lerche i Synderkollemorten Villas Christensøn ibidem Christen Christensøn dend eldre ibidem Christen Christensøn dend yngre ibidem, Christen Nielsøn i Fovsing, og Christen Harboe og hans Hustroe {Anne Knudsdatter} i Synderkollemorten.
79231703.09.05VThomas ChristensenKollemorten- Sønder  Øster Nykirke  Karen NielsdatterKollemorten- Sønder Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder Dend 5 Septemb: blef Thomas Christensøn og Karen Niels Datter i Synderkollemorten copulerede.
79241703.10.30TJens GraversenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Inger AndersatterPræstegaarden Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Dend 30. Octobris blef Jens Graversøn i Nørkollemorten og min {præsten Hans Jørgensen Jelling} tieniste pige Jnger Anders Datter troelovet, og stod deris trolovelse i Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensøn i Nørkollemorten Jens Pedersøn ibidem Rasmus Jngvartsøn ibidem Peder Povelsøn og hans Hustroe {Inger Nielsdatter} ibidem Movrits Jensøns Hustroe {Karen Jensdatter} ibidem.
NOTITS: Jens Graversens 1. kone Marie Christensdatter †1703
79251703.11.11TJørgen PedersenHammergaard  Hammer  Marie LauridsdatterØrnsholt Øster Nykirke  Dom 23 post Trinita: blef troelovet Jørgen Pedersøn som tiener paa Hammergaard og Marie Lavrits Datter i Ørensholt og da var tilstede Peder Jensøn i Vong Lavrits Pedersøn i Ørensholt Peder Skuemager i Vong Søren Sørrensøn i Tindet, Christen [J]versøn i Ørnsholt Niels Lavrsøn i Bierløv Johan Terchels Datter i Vonge.
79261703.12.13VJens GraversenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Inger AndersatterPræstegaarden Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Dend 13 Decemb: Blef Jens Graversøn i Nørkollemorten og hans fæstemøe Jnger Anders Datter copulerede.
79271704.01.06TPeder JensenVonge  Øster Nykirke  Else ThomasdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Festo Epipha: blef Peder Jensøn i Vong og Else Thomas Datter ibidem trolovet i Nykirche effter Guds tieniste og da var tilstede Jens Pedersøn i Vong, frans {Pedersen} Skuemager ibidem Peder Skuemager ibidem Anderns Jensøn ibidem, Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard.
79281704.02.03VPeder JensenVonge  Øster Nykirke  Else ThomasdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom: Esto mihi blef Peder Jensøn i Vong og Else Thoms Datter ibidem copulerede.
79291704.02.22TSøren PedersenHammergaard  Hammer  Inger JensdatterMølgaard Øster Nykirke  Dend 22 Februa: blef Sørren Pedersøn da tienendis paa Hammergaard og Jnger Jens Datter i Mølgaard troelovede og da var tilstede Jens Nielsøn i Mølgaard og Peder Fransøn ibidem, Niels Jensøn i Nørheede Anders Jensøn i Havstrop, Anders Breinberg og hs Hustroe.
NOTITS: Gommen Søren Pedersen er sikkert ikke født paa Hammergaard.
79301704.05.04TJørgen GydesenBjerlev  Hvejsel  Marie AndersdatterVonge Øster Nykirke Hvejsel Bjerlev Dom: Exaudi blef Jørgen Gydesøn i Bierløf en Enchemand trolovet med Marie Anders Datter i Vong og da var tilstede Niels Pedersøn i Bierløf Lavrs Andersøn ibidem Hans Møller ibidem Jørgen Johansøn i Vong, Lavrs Rasmusøn ibidem, og Jørgen Gydesøn hafde sin Sognepræstes Attest.
NOTITS: Præsten bruger "Dom: Exaudi" lidt usædvanligt for Exaudi Domine vocem meam eller 6te søndag efter påske. Jørgen Gydesen ses paa hartkorn 3 7 3 2 under Stougaard i jordebogen 1701.
79311704.05.27TLars Christensen  Brande  Else JensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Dend 27 Maji blef Lars Christensøn af Brande sogen og Else Jens Datter i Nørkollemorten trolovede i Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensøn i Nørkollemorten og Jens Graversøn ibidem Peder Povelsøn Movrids Jensøn og Christen Henningsøn alle af Nørkollemorten.
NOTITS: Forbindelsen til Brande gennem Christen Henningsen, der er født i Uhre, Brande. Gommen er mest sandsynlig fra Uhre, Brande.
79321704.05.28VSøren PedersenHammergaard  Hammer  Inger JensdatterMølgaard Øster Nykirke  Dend 28 Maji blef Sørren Pedersøn af Hammergaard, og Jnger Jens Datter i Mølgaard copulerede.
79331704.07.27VJørgen GydesenBjerlev  Hvejsel  Marie AndersdatterVonge Øster Nykirke Hvejsel Bjerlev Dom 10 post Trinit: blef Jørgen Gydesøn i Bierløv {Bjerlev, Hvejsel} og Marie Anders Datter i Vong copuleret.
79341704.08.06VLars Christensen  Brande  Else JensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Dend 6. Augusti blef Lavrs Christensøn i Nørkollemorten og Else Jens Datter ibidem copulerede.
NOTITS: Ved trolovelsen skrives han af Brande sogn, her ved vielsen ret typisk af Nørre Kollemorten, hvor parret har boet sammen siden trolovelsen.
79351704.10.19VNiels SørensenVonge  Øster Nykirke  Anne Terkelsdatter Øster Nykirke  Dom 22 post Trinit: blef Niels Sørrensøn i Vong og Sl. Jens Pedersøns Enche Anna Terchels Datter troelovet og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong Lavrs Pedersøn ibidem Peder Skumager ibidem Christen {Pedersen} Pors ibidem og Niels Pedersøn i Bierløf.
NOTITS: Ingen Jens Pedersen begravet i Øster Nykirke 1700-04.
79361704.11.14TPeder NielsenMindstrup  Hvejsel  Karen JensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Fredagen d 14. Novemb: blef Peder Nielsøn tilforn tienendis paa Mindstrop troelovet med Sl: Movrits Jensøns effterlatte Enche i Nørkollemorten ved navn Karen Jens Datter og da var tilstede Peder Nørgaard i Give Friderich Jørrensøn paa Mindstrop Peder Jensøn Birche=foget i Seyrop Iver Christensøn i Nykirche Præstegaard og Peder Povelsøn i Nørkollemorten. NB Hafde sin Sogenpræstes Sc Hr. Peder [Arendfelds] Attest.
NOTITS: Mindstrup tilhørte herredsfoged Jørgen Knudsen på den tid.
79371704.11.16TChristian PoulsenBjerlev  Hvejsel  Marie ThomasdatterKollemorten- Sønder Øster Nykirke  Dom: 26. post Trinit: blef Christian Povelsøn i Bier=løv og Marie Thoms Datter i Synder=kollemorten Trolovet og da var tilstede Niels Hosekremmer i Synderkollemorten, Christen Christensøn den ynger ibidem og Thomas Christensøn ibidem Niels Pedersøn i Bierløv og Lavrs Andersøn ibidem. NB Fæstemanden hafde [..] Peders [Arendfelds] Attest.
79381704.12.14VNiels SørensenVonge  Øster Nykirke  Anne Terkelsdatter Øster Nykirke  Dom: 3 Adven: Blef Niels Sørrensøn i Vong og Sl. Jens Pedersøns Enche Anne Terchels Datter copulerede.
79391705.05.13TNiels JensenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Dorte ChristensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre feria 3 Penteco: blef Niels Jensøn i Nørkollemorten og Dorethe Christens Datter ibidem trolovede og da var tilstede Jens Jensøn i Skierhoed og hans Hustroe, Jens Graversøn og hans Hustroe ved navn Jnger i Nørkollemorten Peder Nielsøn og hans Hustroe ved navn Karen Jens Datter i Nørkollemorten Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard Peder Jensøn og hans Hustroe j Seyrop {Sejrup, Thyregod}.
NOTITS: Peder Jensen Skærhoved er født i Skærhoved, Give og er birkedommer i Hastrup Birk. Gommen er fra Skærhoved Give, han ses allerede 1701 som fadder i Nørre Kollemorten, derfor skrives han her ikke af Give.
79401705.09.21TFrands JakobsenDørken  Thyregod  Marie MathisdatterOksenbjerre Øster Nykirke Thyregod Dørken Dom: 18 post Trinit: blef frants Jacobsøn af Vester Seyrop {Dørken, Thyregod} trolovet med en pige af Oxenbier ved navn Marie Mathiis Datter, her i Nykirche Præstegaard, og da var tilstede Matthis Pedersøn i Oxenberg og Niels Matthiisøn ibidem, Peder Jensøn Birchefoget i Seyrop {Sejrup, Thyregod} Villats Christensøn og hans Hustroe af Vester=Seyrop og Jens Nielsøn ibidem. Og hafde frants Jacobsøn Sognepræstes Hr. Christens {Nielsen Vorgods, i Thyregod} attest.
NOTITS: Vester Sejrup blev efter ca. 1720 kaldt Dørken det nutidige navn. Øster Sejrup er det nuværende Sejrup.
79411705.11.12VNiels JensenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Dorte ChristensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Dend 12 Novemb: blef Niels Jensøn i Nørkollemorten og hans fæstemøe Doreth Christens Datter ibidem copulerede.
79421706.03.10VFrands JakobsenDørken  Thyregod  Marie MathisdatterOksenbjerre Øster Nykirke Thyregod Dørken Dend 10 Martii blef frans Jacobsøn af Vester Seyrop {Dørken, Thyregod} og Marie Matthiis Datter af Oxenberg copuleret.
79431706.05.02TPeder RasmussenMølgaard  Øster Nykirke  Kirsten LavesdatterHaustrup Øster Nykirke Øster Nykirke Haustrup Dom: Cantate blef Peder Rasmussøn i Mølgaard og Kirsten Lavrs Datter i Havstrop trolovede og da var tilstede Jens Nielsøn i Mølgaard og Peder fransøn ibidem Ander Jensøn i Havstrop, Hans Bertelsøn ibidem og Oluft Nielsøn i Vong.
NOTITS: Hun er datter af Lave Jensøn og Johanne Jensdatter, som er ældre. Han var gift 1. gang med Anne Jensdatter †1706 Mølgaard og har før boet i Mølgaard, men flytter nu til Haustrup.
79441706.10.10TDynes NielsenMøllerup  Hammer  Anne EnevoldsdatterHaustrup Øster Nykirke Hammer Møllerup? Dom 19. post Trinit: blef Dynis Nielsøn i Myllerop {Møllerup, Hammer} trolovet med en Enche af Havstrop ved Navn Anne Enevolds Datter og da var tilstede Matthiis Pedersøn i Oxenberg, Peder Skumager i Vong Christen Svensøn i Nørkollemorten Sørren Peders: i Tindet, og Villats Jvers: ibidem.
NOTITS: Vidnere ser ikke ud til at være familie. Ikke viet i Øster Nykirke, men vel i Hammer.
79451706.11.10TChristen Pedersen LercheKollemorten- Sønder  Øster Nykirke  Marie VilladsdatterTinnet Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder Dend 10 Novemb: blef Christen Pedersøn Lerke af Synderkollemorte trolovet med Marie Villats Datter i Tindet og da var tilstede Christen Nielsøn i fovsing Sørren Pedersøn Lerche i Eegholm=Mølle, og Christen Pedersøn Lerche i Alsted Mølle Niels Villatsøn i Riisagger, Sørren Sørrensøn i Damgard og hans Hustroe.
79461706.12.22VChristen Pedersen LercheKollemorten- Sønder  Øster Nykirke  Marie VilladsdatterTinnet Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder Dend 22 Decemb: blef Christen Pedersøn Lerche i Synderkollemorten, og Marie Villats Datter i Tindet copulerede.
79471707.04.26TChristen Nielsen LundKollemorten- Sønder  Øster Nykirke  Karen NielsdatterKollemorten- Sønder Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder {REKONSTRUKTION fra vielsen: "Dom: Trinit: blef Christen Nielsøn og Karen Niels Datter i Synderkollemorten copulerede som vare trolovede tredie Paashedag sidst afvigt." }
79481707.06.10VChristen Nielsen LundKollemorten- Sønder  Øster Nykirke  Karen NielsdatterKollemorten- Sønder Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder Dom: Trinit: blef Christen Nielsøn {Lund} og Karen Niels Datter i Synderkollemorten copulerede som vare trolovede tredie Paashedag sidst afvigt.
79491707.08.14TNiels JørgensenFaarup  Jelling  Anne KnudsdatterKollemorten- Sønder Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder Dom 8 Trinit: blef Niels Jørgensøn af Farup {Faarup, Jelling} og Sl. Christen Harboes efterlevende Enche i Synderkollemorten Sc: Anne Knuds Datter troelovede og sagde Jens Gydesøn i Knude og for: Niels Jørgensøns fader goed før hannem at der var intet, som kunde forhiindre hannem fra Egteskabs indtrædelse med for: Anne Knuds Datter og var da tilstede Villats Christensøn i Synder Kollemorten, Christen Christensøn dend ynger ibidem, Christen {Pedersen} Lerche ibidem, Peder Villatsøn i Nykirche Præstegaard og Christen {Jensen} Lund i Synderkollemorten.
NOTITS: Ikke set viet.
79501708.04.19TIver PedersenEnkelund  Thyregod  Maren JensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Thyregod Sejrup Dend 19. Aprilis blef Jver Pedersøn af Enchelund {Thyregod} og Marin Jens Datter trolovet og stod deris trolovelse udi Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensen i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibidem Lavrits Christensøn ibidem Peder Nielsøn og hans Hustroe {Karen Jensdatter} ibidem Jens Hansøn og hans Hustroe ibidem og hafde for: Iver Pedersøn sin Sognepræstis herderlig og Velædle Hr: Christen Nielsøns Attest.
79511708.07.08VIver PedersenEnkelund  Thyregod  Maren JensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Thyregod Sejrup Dom: 5 post Trinit: blef Jver Pedersøn af Enchelund {Thyregod} og Marie Jens Datter i Nørkollemorten copuleret.
79521708.10.21VLars PedersenBjerlev  Hvejsel  Karen SørensdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke  Dom 20 post Trin: blef Las Pedersøn i Bierløv {Hvejsel} og Karen Sørrens Datter i Nørkollemorten copuleret.
NOTITS: Ikke trolovet i Øster Nykirke eller glemt der.
79531708.10.31TAlbert JensenHastrup Mølle  Thyregod  Else OlufsdatterAlsted Mølle Øster Nykirke Thyregod Hastrup Mølle Dend 31 Octob: blef Albret Jensøn i Hastrop Mølle og Else Olufs Datter i Alsteds=Mølle Trolovede og da var tilstede Hr: Peder {Nielsen} Arensberg i Hveysel, Matthias Jensøn Herrits=Skriver i Nørvang Tørils=Herrets Ting {formodentlig af Mindstrup}, Niels Rasmusøn til Mindstrop, Peder {Christensen} Smed i Eegholm Christen Lund i Synderkollemorten og Christen {Pedersen} Lerche ibidem.
79541708.12.28VAlbert JensenHastrup Mølle  Thyregod  Else OlufsdatterAlsted Mølle Øster Nykirke Thyregod Hastrup Mølle Dend 28 Decemb. blef Albret Jensøn af Hastrop mølle og hans Kiereste Else Olufs Datter copuleret.
79551709.04.07TMikkel JensenHjortsvang  Linnerup  Johanne TerkelsdatterVong Øster Nykirke Linnerup? Hjortsvang? Dom Qvasimodo geniti blef Michel Jenssøn af H[iorts]vang, og Johan Terchels Datter i Vong her i Nykirche Præstegaard trolovede og da var tilstæde, Niels Sørrensøn i Vong og hans Hustroe {Anne Terkelsdatter} Laurits Pedersøn i Vong, og Lavrits Terchelsøn ibidem og Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter.
79561709.06.16VMikkel JensenHjortsvang  Linnerup  Johanne TerkelsdatterVong Øster Nykirke Linnerup? Hjortsvang? Dom 3 post. Trin: blef af Hiortsvang og Jahan{ne} Terchels Datter i Vong copuleret.
79571709.06.30VRasmus IngvardsenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Anne BertelsdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Dom: 5 post Trin: blef Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten og Anne Bertels Datter i Vong her i Nykirche Præstegaard trolovede, og da var tilstede Peder Bertelsøn og Hans Hustroe af Tiirsvad {Klovborg} Christen Henningsøn af Nørkollemorten Hans Pedersøns Hustroe af Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter og Anne Bertels Datter nu tiendis Christen Lund i Synderkollemorten.
79581709.08.18VRasmus IngvardsenKollemorten- Nørre  Øster Nykirke  Anne BertelsdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Nørre Dom 12 post Trinit: blef Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten og Anne Bertels Datter copulerede.
79591710.01.12TJohan Christopher Rosendal  Fredericia  Maren Andersdatter HelstrupVonge Øster Nykirke Fredericia Dom 1 post Epipha: blef en karl ved navn Johan Christopher Rosendal trolovet med en Pige af Vong ved navn Marin Helstrop, og da var tilstede Christen Pedersøn Lerche af Synderkollemorten og Christen Chrisensøn den ynger ibidem Frants Pedersøn i Vong, og Peder Pors ibidem Frants Skumagers {Margrethe Christensdatter} og Peder {Christensen} Porses Hustroe {Karen Andersdatter} i Vong og lovede Peder Frantsøn i Mølgaard og Niels Frantsøn i Hag for for: Johan Christopher Rosendal at der var intet som imod Loven kunde findes ham fra Egteskab med for: Marin Helstrop, og til vitterlihed undertegnede deris [Bo..m.r] for Niels N. F S. frandtsen Peder P F S frandsøn.
NOTITS: Parret blev viet på tysk i Fredericia Michaelis 26. Maj 1710: "Maj d. 26 Johan Christofper Rosendal Musqvet: unter Hr: Major [Ussedoms] Comp: [..] [..] [Labl:] Krarupsen Regi mit seine Braut Marin Andres [Taff:] Copu nach d[..] sie Par hin auf d[.] Land[.], da sie hir sind Verløbnis gehalten [..] [f..] Attest [....] 17 ejusda etc." Brudgommen er altså militær - musketer - i Fredericia. Men bruden dør på besøg ved hendes mor Johanne Helstrup i Vonge kort efter i juli 1710.
79601710.02.27TNiels PedersenOdderbæk  Thyregod  Kirsten Madsdatter den ældreTinnet Øster Nykirke Thyregod Odderbæk Dend 27 Febru: blef Niels Pedersøn i Odderbech og Kirsten Mats Datter den eldre i Damgaard trolovede og da var tilstede Peder Nielsøn i Damgaard og Lavrs Matsøn ibidem, Christen Graversøn i Seyrop {Thyregod} Jørgen Matsøn i Løvdal {Thyregod}, Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten, og Jver Christensøn i Nykirch Præstegaard.
NOTITS: Hvordan hun kommer til at hedde den ældre er ret uklart, for hun begraves 1717 i Thyregod 25 år gammel.
79611710.04.27TNiels NielsenMøllerup  Hammer  Karen ChristensdatterVonge Øster Nykirke  Dend første Søndag efter Paashe blef Niels Nielsøn af Myllerop {Møllerup, Hammer} og Karen Christens Datter af Vonge trolovet og da var tilstede Niels Andersøn {Wong} af Vonge Peder Skumager i Vong, Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard, Marin Christens Datter af Vong og Min egen Hustroe {Karen Knudsdatter Borbjerg}, og Jens Gydesøn i Knud{e Hvejsel} og Jørgen Christensøn af Trimhuse {Hvejsel} lovede for Karen Christens Datter at der var intet som kunde hindre denne Karen Christens Datter fra Egteskabs indtrædelse med for: Niels Nielsøn og til vitterlighed undertegnede de her deris hænder Jens Gyddeßen Jørgen Christen.
79621710.11.03TSøren NielsenØrnsholt  Øster Nykirke  Anne ChristensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dend 3. Novemb: blef Sørren Nielsøn i Ørensholt og Sl: Oluf Nielsøns Enche i Vong navnlig Anne Christens Datter trolovet og da var tilstede Jens Christensøn i [far..] og hans Hustroe, Christian Nielsøn i Ørensholt og [f...] Niels Andersøn i Vong Niels Olufsøn ibidem Mats Nielsøn i Hiortsvang {Linnerup}, Peder Frantsøn i Mølgaard og hans Hustroe {Marie Jensdatter}.
79631710.11.09TChristen Christensen den yngreKollemorten- Sønder  Øster Nykirke  Sidsel Larsdatter Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder Dom 21 post Trin: blef Christen Christensen dend yngre i Synder-Kollemorten og Citsel Lars Datter trolovet og da var tilstede Villats Christensøn i Synderkollemorten Niels Jørgensøn ibidem, Christen Lund ibidem, Christen Christen Lerche ibidem Christen Lavrsøn i Lundgaard i Hvejsel Sogen.
79641710.11.14VNiels PedersenOdderbæk  Thyregod  Kirsten Madsdatter den ældreTinnet Øster Nykirke Thyregod Odderbæk Dend 14 Novemb: blef Niels Pedersøn i Odderbech og Kirsten Mats Datter copulerit.
79651710.12.26VSøren NielsenØrnsholt  Øster Nykirke  Anne ChristensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Feria 2den Nativit: blef Sørren Nielsøn af Ørensholt og Anne Christens Datter i Vong copuleret.
79661710.12.28VChristen Christensen den yngreKollemorten- Sønder  Øster Nykirke  Sidsel Larsdatter Øster Nykirke Øster Nykirke Kollemorten- Sønder Dom: inter Festum Nativit: et Fest: circumsi: blef Christen Christensøn den yngre og Citzel Lavrs Datter ibidem copuleret.
79671711.01.25TSøren Nielsen  Tørring  Margrethe ChristensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom 3 post Epiphani: blef Sørren Nielsøn som da tiente hos Knud Nielsøn i [Tørr]ing og Frants {Pedersen} Skumagers efterleverske sc: Margrete Christens Datter troloved og da var tilstede Peder {Andersen} Skumager i Vong Jens Christensen Hundkier i Nortvig Peder {Christensen} Pors i Vong og hans Hustroe sc: Karen Anders Datter og Niels Nielsøn i Vong.
NOTITS: Gommen er ikke født i Tørring, der tjener han kun.
79681711.05.25VSøren Nielsen  Tørring  Margrethe ChristensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Feria 2da Penteco. Sørren Nielsøn som tiente da Knud Nielsøn i Tørring og Frants {Pedersen} Skumagers efterleverske i Vong sc: Margrete Christens Datter copulerede.
NOTITS: Gommen er ikke født i Tørring, der tjener han kun.
79691711.11.01VPeder Andersen SkomagerVonge  Øster Nykirke  Kirsten PedersdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Fest: [.....] Sanct: blef Peder Andersøn Skumanger Vong og Sl. Christen {Pedersen} Porsin Enche samme steds sc: Kirsten Peders Datter copulerede.
NOTITS: Datoen er mellem d. 20 september og d. 13 november. Ikke tydet men antaget der evt. står Allehelgen på latin.
79701711.11.13TIver VilladsenTinnet  Øster Nykirke  Elisabeth VilladsdatterKollemorten- Sønder Øster Nykirke Øster Nykirke Tinnet Dend 13 Novemb: blef Iver Villatsøn i Tindet og Elisabeth Villats Datter af Synderkollemorten trolovede og da var tilstede Jens Christensøn i Ildved, Peder Christensøn i Bøgballe, Jens Villatsøn i Lindet, Christen Lund i Synderkollemorten og Niels Jørgensøn ibidem.
79711712.01.10TLars RasmussenVonge  Øster Nykirke  Maren JensdatterMølgard Øster Nykirke  Dom: 1 post Epiph: blef Lavrs Rasmusøn i Vong og Marin Jens Datter i Mølgaard her i Nykirche Præstegaard troelovede, same tid og sted blef Lavrs Terchelsøn i Vong og Sl. Hans Matsøns Enche i Vong navlig Marin Sørrens Datter ogsaa troelovede og da var tilstede Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe navnlig Bodil Anders Datter, Anders Jensøn i Vong og hans Hustroe, Jørgen Jensøn i Mølgaard, Lave Jensøn i Havstrop og Peder Pors i Vong.
79721712.01.10TLars TerkelsenVonge  Øster Nykirke  Maren SørensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom: 1 post Epiph: blef Lavrs Rasmusøn i Vong og Marin Jens Datter i Mølgaard her i Nykirche Præstegaard troelovede, same tid og sted blef Lavrs Terchelsøn i Vong og Sl. Hans Matsøns Enche i Vong navlig Marin Sørrens Datter ogsaa troelovede og da var tilstede Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe navnlig Bodil Anders Datter, Anders Jensøn i Vong og hans Hustroe {Anne Sørensdatter}, Jørgen Jensøn i Mølgaard, Lave Jensøn i Havstrop og Peder {Christensen} Pors i Vong.
79731712.12.13TNiels NielsenSejrup  Thyregod  Maren LarsdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Thyregod Sejrup Dend 13 Decembris blef Niels Nielsøn af Seyrop og Marin Las Datter af Nørkollemorten trolovede og da var tilstede Peder Christensøn i Seyrop og Troels Nielsøn i Seyrop, og Peder Jensøns Hustroe af Seyrop sc: Karin Mats Datter, Knud Christensøn i Vong og Jens Sørrensøn i Nykirch Præstegaard og min egen tienistepige Kirsten Villatsdatter, Niels Nielsøn hafde Hr: Christian i Nørsnede hans Attest.
NOTITS: Hvorfor en attest fra præsten i Nørre Snede, når Sejrup ligger i Thyregod med egen præst? Fordi præsten i Thyregod Christen Nielsen Vorgod er syg og dør kort efter i 1713.
79741713.01.01VLars TerkelsenVonge  Øster Nykirke  Maren SørensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Festo circumciso: blef Lavrs Terchelsøn i Vong og Marin Sørrens Datter ibidem copulerede.
NOTITS: Circumsicio Domini hedder dagen.
79751713.01.06VNiels NielsenSejrup  Thyregod  Maren LarsdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke Thyregod Sejrup Festo Epiph: blef Niels Nielsøn af Seyrop og Marin Las Datter af Nørkollemorten copulerede.
79761714.06.17VNiels Pedersen  Øster Nykirke  Kirsten VilladsdatterØrnsholt Øster Nykirke Øster Nykirke Ørnsholt Dom: 3 post Trin: blef Niels Pedersøn i Ørensholt og Kirsten Villats Datter ibid: copulerede.
79771714.07.01TPeder ChristensenVonge  Øster Nykirke  Mette JensdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Vonge Dom: 5 post Trin: blef Peder Christensøn i Vong og Mette Jens Dattter ibidem troelovede og da var tilstæde Anders Jensøn i Vong, Peder {Anderen} Skumager ibidem Lavrits Pedersøn ibidem Niels Sørrensøn ibidem og Oluf Christensøn i Tørring.
79781714.07.06VPeder Christensen NaldalSejrup  Thyregod  Kirsten MadsdatterTinnet Øster Nykirke Thyregod Sejrup Dend 6 Julii blef troelovet i Damgaard Peder Christensøn Naldal af Seyrop og Kirsten Mats Datter af Damgaard, og da var tilstæde Christen {Pedersen} Naldal af Seyrop, Christen Graversøn ibide, Jens Graversøn i Nørkollemorten Jens Villatsøn i Tindet, og Jørgen Matsøn ibidem.
79791714.08.05TNiels ChristensenMølgaard  Øster Nykirke  Maren JensdatterMølgaard Øster Nykirke Øster Nykirke Mølgaard Dom: 10 post Trin: blef trolovet i Nykirch Niels Christensøn af Mølgaard, og Marin Jens Datter ibidem Jligemaade sammested og tid blef trolovet Peder Povelsøn i Nykirch Præstegaard og Kirsten Povels Datter af Vong og da var tilstede Niels Jørgensøn af Synderkollemorten Christen {Pedersen} Lerche ibidem Christen Christensøn ibidem Lavrits Pedersøn af Vong og Jver Christensøn udi Nykirche Præstegaard.
79801714.08.05TPeder PoulsenPræstegaarden  Øster Nykirke  Kirsten PoulsdatterVonge Øster Nykirke  Dom: 10 post Trin: blef trolovet i Nykirch Niels Christensøn af Mølgaard, og Marin Jens Datter ibidem Jligemaade sammested og tid blef trolovet Peder Povelsøn i Nykirch Præstegaard og Kirsten Povels Datter af Vong og da var tilstede Niels Jørgensøn af Synderkollemorten Christen {Pedersen} Lerche ibidem Christen Christensøn ibidem Lavrits Pedersøn af Vong og Jver Christensøn udi Nykirche Præstegaard.
79811714.10.10VPeder Christensen NaldalSejrup  Thyregod  Kirsten MadsdatterTinnet Øster Nykirke Thyregod Sejrup Dend 10. Ocotb:Peder Christensøn Naldal af Seyrop og Kirsten Mats Datter af Damgaard copulerede.
79821714.10.12TAnders JensenVonge  Øster Nykirke  Kirsten JensdatterMølgaard Øster Nykirke  Dend 12. Octob: blef Anders Jensøn af Vong og Kirsten Jens Datter af Mølgaard trolovede i Mølgaard og da var tilstede Peder Christensøn af Eegholm Lavrs Rasmusøn af Vong Niels Jensøn af Nørsnede Anders Jensøn af Havstrop og Sørren Jensøn Ladefoget paa Alsted.
79831714.10.14VPeder ChristensenVong  Øster Nykirke  Mette JensdatterVong Øster Nykirke Øster Nykirke Vong Dom 20 post Trin: blef Peder Christensøn af Vong og Mette Jens Datter ibidem copulerede.
79841714.10.28VNiels ChristensenMølgaard  Øster Nykirke  Maren JensdatterMølgaard Øster Nykirke Øster Nykirke Mølgaard Dom: 2[2] post Trin: blef Niels Christensøn i Mølgaard og Marin Jens Datter ibidem copulerede.
79851714.11.01TClemmen Olufsen  Vindelev  Kirsten ThomasdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke  Dend 1. Novemb: blef Clemen Olufsøn af Vindeløf og Kirsten [Thomes] Datter i Nørkollemorten troloved og da var tilstede Anders Hansøn af Vindeløf, Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Rasmus Sørrensøn ibidem og Jens Hansen ibidem og Rasmus Jngvarsøn ibidem og sagde Jens Gydesøn i Knude og Hans Jacobsøn in Minstrop Mølle goed for [her] Clemen Olufsøn at hand var frie for Egteskab paa alle steder baade inden Lands og udenLands.
NOTITS: Clemmen Olufsen har tydeligt en eller anden overordnet stilling.
79861714.12.09VAnders JensenVonge  Øster Nykirke  Kirsten JensdatterMølgaard Øster Nykirke  Dom: 2. Adventz blef Anders Jensøn i Vong og Kirsten Jens Datter af Mølgaard copulerede.
79871714.12.16VClemmen Olufsen  Vindelev  Kirsten ThomasdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke  Dom 3 Advent blef Clemmen Olufsøn og Kirsten Thomes Datter i Nørkollemorten copulerede.
79881714.12.18TJens JensenØrbæk  Hoven?  Margrethe PedersdatterEgholm Øster Nykirke  Dend 18 Decemb: Decemb: blef Jens Jensøn af Ørbech og Margrete Peders Datter af Eegholm, og stod deris trolovelse i Eegholm, og da var tilstede Anne [....et] af Skovgaard Christen {Pedersen} Lerche af Synderkollemorten Christen Lund ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem, Anders Jensøn og Hans Hustroe Kirsten Jens Datter af Vong, Peder {Andersen} Skumager ibidem, og Jver Christensøn af Nykriche Præstegaard.
NOTITS: Der findes steder Ørbæk i Hoven sogn, Ringkøbing amt og Ørum sogn, Randers amt, der er et Ørbæk sogn på Fyn. Desuden flere andre steder Ørbæk længere væk. Men direkte i nærheden af Øster Nykirke er ingen Ørbæk set.
79891715.01.30TNiels PallesenPlovstrup  Tørring  Bodil LavesdatterHaustrup Øster Nykirke  Dend 30 Januarii blef trolovet Niels Pallesøn af Plovstrop og Bodil Laves Datter af Havstrop, og da var tilstede Peder Rasmusøn og hans Hustroe sc: Kirsten Laves Datter i Havstrop, Hans Bertelsøn og hans Hustroe {Anne Sørensdatter} ibidem, Anders Jensøn og hans Hustroe Kirsten Bertels Datter ibidem, Peder Christensøn og hans Hustroe ibidem Ma[rius] Plovstrop af Plovstrop.
79901715.07.21VJens JensenØrbæk  Hoven?  Margrethe PedersdatterEgholm Øster Nykirke  Dom: 5 post Trin: blef Jens Jensøn af Ørbech og Margrete Peders Datter af Eegholm copulerede.
79911716.06.07TNiels ChristensenKidie  Jelling  Karen PedersdatterTinnet Øster Nykirke  Dom: Trinitatis blef trolovet i Nykirche Præstegaard Niels Christensøn nu tienendes i Kidie hos Morten Povelsen og Karen Peders Datter i Tindet og var tilstæde Christen Matsøn af Tindet Sørren Pedersøn ibidem Anders Andersen ibidem, Erich Rasmusøns Hustroe {Bodil Lavesdatter} i Tindet og Rasmus Jngvartsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne {Bertelsdatter} og sagde Sørren Sørrensøn i Tindet og Morten Povelsøn i Kidie god for fornt Niels Christensøn at hand var frie for Egteskab paa andre stæder.
NOTITS: Niels Christensen er ikke fra Kidie, Jelling, der tjener han kun ved Morten Poulsen, der formodes at være bror til Peder Poulsen i Nørre Kollemorten.
79921716.07.09VSøren JensenAlsted  Øster Nykirke  Kirsten ChristensdatterAlsted Mølle Øster Nykirke Øster Nykirke Alsted Dend 9 Julii blef Ladefogden paa Alsted sc: Sørren Jensøn og Kirsten Christens Datter af Alsteds=Mølle og copulerede [hiemme] i Huset efter Kongl: tilladelse.
NOTITS: Første barn 18. oktober samme år.
79931716.07.26TMikkel ChristensenFarre  Give  Karen ThomasdatterOksenbjerre Øster Nykirke Give Bøllund Dom: 7: post Trin: blef Michel Christensøn i Farøe {Farre, Give sogn} og Karen Thomas Datter i Oxenberg trolovet i Nykirche Præstegaard, og da var tildstæde Christen Pedersøn i Nederdunnerup, og Fæster Sørrensøn ibidem og Mats Pedersøn ibidem og Jørgen Lavrsøn i Oxenberg, og Niels Mattiisøn ibidem.
NOTITS: Gommen har tjent i Farre, men ser ud til at være *1693c Bøllund?, Give begravet 1730 i Bøllund, søn? af en Christen i Nørgaard, Bøllund. Bruden muligvis datter af Thomas Pedersen og Maren Andersdatter set 1714 i Oksenbjerre.
79941716.07.26VMikkel ChristensenFarre  Give  Karen ThomasdatterOksenbjerre Øster Nykirke Give Bøllund Dom: 10.post Trin: blef Michel Christensøn i Farøe {Farre, Give sogn} og Karen Thomas Datter i Oxenberg copulerede.
NOTITS: Se trolovelsen.
79951718.06.05VJens VilladsenStivel  Jelling  Inger PoulsdatterKollemorten- Nørre Øster Nykirke  Fer: [2] Penteco: blef Jens Villatsøn da tiendis i Stivel og Jnger Povels Datter, da vogtendis Qvæg i Nørkollemorten Trolovede og da var tilstede Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Jens Graversøn ibidem. Hendrik N: i Stivel, Villats Hyrde i Gifskod og Niels Pedersøn i Ørensholt.
NOTITS: Bruden kaldes et andet sted i kirkebogen hyrdinde.
79961718.07.02TJørgen JensenMølgaard  Øster Nykirke  Sinnet NielsdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Mølgaard Festo Visitationis Mariæ blef Jørgen Jensøn i Mølgaard og Sinnet Niels Datter ibidem Trolovede og da var tilstede Herrets fogeden Niels {Hansen} Lottrop i Lundgaard {Hvejsel}, Lavrits Rasmusøn i Vong, Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe sc: Jnger Jens Datter, Peder Rasmusøn i Havstrop og Christen Lavrsøn ibidem.
NOTITS: De fik en datter i efteråret 1717, da bliver Sinnet Nielsdatter skrevet af Vonge. Her i 1718 er hun flyttet til Mølgaard til Jørgen Jensen.

LINK: Herredsfoged Niels Lottrup i Nygaards Sedler.
LINK: Herredsfoged Niels Lottrup i Vejle Amts Aarbog, 1954, udførligt s. 44-46.
79971718.08.21TAnders ChristensenVonge  Øster Nykirke  Maren HansdatterVonge Øster Nykirke  Anno 1718. Dom: 10 post Trin: Da blef Anders Christensøn i Vong og Marin Hans Datter ibidem Troelovet og da var tilstede Lavrs Pedersøn i Vong Jver Christensøn i Nykirche Jens Pedersøn i Vong Mats Hansøn ibidem og Niels Andersøns Hustroe {Bodil Andersdatter} i Vong og sagde for Lavrs Pedersøn og for Jens Pedersøn i Vong goed for for: Anders Christensøn og lovede hannem frie at vere for Egteskab paa Andre steder, hvorpaa de for Antegnede deris Hænder Lavrids Pedersøn Jens Peders:
79981718.11.13VAnders ChristensenVonge  Øster Nykirke  Maren HansdatterVonge Øster Nykirke  Dom: 22 post Trin: blef Anders Christensøn i Vong og Marin Hans Datter copuleret.
79991718.11.27TJørgen JensenMølgaard  Øster Nykirke  Sinnet NielsdatterVonge Øster Nykirke Øster Nykirke Mølgaard Dom: 1 Adven: blef Jørgen Jensøn af Mølgaard og Sinnet Niels Datter ibidem copuleret.
NOTITS: Se trolovelsen ovenfor #7996.
80001719.01.08TChristen JørgensenTinnet  Øster Nykirke  ? Jens Vævers enkeTinnet Øster Nykirke  Dom: 1. post Epipha: blef Christen Jørgensøn og Sl: Jens Vevers Enke i Tindet trolovede i Nykirche og da var tilstede Sørren Sørrensøn i Damgaard Peder Nielsøn i Nørkollemorten Niels Jensøn ibide Peder Stephansøn i Vong, og Niels Matthiisøn i Oxenberg.
NOTITS: Jens Larsen *1667c †1713 i Tinnet kunne være Jens Væver.
80011719.10.29VChristen JørgensenTinnet  Øster Nykirke  ? Jens Vævers enkeTinnet Øster Nykirke  Dend 21 Søndag efter Trinit: blef Christen Jørgensøn i Tindet og Sl: Jens Vevers Enke ibidem copulerede.
NOTITS: Se trolovelsen #8000.
80021720.01.21TChristen AndersenTørring By?  Tørring  Maren MadsdatterTinnet Øster Nykirke  Dom 3. post Epiph: blef Christen Andersøn af Tørring og Sl: Lavrs Matsøns Enche sc: Marin Mats Datter trolovede og da var tilstede Niels Andersøn i Tindet Sørren Sørrensøn i Damgaard og Mats Jørgensøn i Tindet Thomas Pedersøns Hustroe ibidem og Jørgen Matsøns Ench: {Anne Villadsdatter} i Tindet og sagde Sørren Sørrensøn i Damgaard og Jens Hansøn i Koetrop god for hannem at forne: Christen Andersøn {ikke: glemt} var udj Egteskab paa andre steder.
NOTITS: Manden begravet 1. jan, gift igen tre uger senere, det gik hurtigt. Ikke viet i Øster Nykirke, måske i Tørring.
80031720.12.01VNiels ChristensenThyregod By  Thyregod  Maren LavesdatterHaustrup Øster Nykirke  [...] Decemb: Ao 1720. blef Niels Christensøn af Tyregoed {By} og Marin Laves Datter i Havstrop trolovede i Nykirche Præstegaard og da var tilstede Thomas kremer af Lindet Peder Rasmusøn og hans hustroe {3. kone Johanne Christensdatter} af Havstrop, Jacob Pedersøn af Hindskov {Thyregod}. Morten Eskesen af Tyregoed {By}.
NOTITS: Datoen er ikke læselig, 1. dec. antaget arbitrært. Gommen er søn af Christen Nielsen Midtgaard *1654c †1730 Thyregod By og Gyde Pedersdatter *1656c †1720 Thyregod By. Bruden er datter af Lave Jensøn *1653c †1717 Haustrup og Johanne Jensdatter *1653c †1708 Haustrup, Øster Nykirke.