Oprettet 29. oktober 2016
Sidste ændring 12. februar 2020Skarrild, udskiftning Silstrup og Pindvig 1793.

Denne udskiftning Silstrup og Pindvig er ret kortfattet og til dels er to af fem marksteder ikke beskrevet, så det kan fremstilles. De to er Pindvig skel til Assing vej (Sted nr. 1) og småtofte (sted nr. 5). De andre steder skrives med antal skæpper, men disse er omtrendt tre gange for store og giver et totalt hartkorn på noget over 34 tønder, mens hartkornet i den Ny Matrikel er 13 tønder.
De fem marksteder der opdeles er:

Nr. 1. Pindvig skel til Assing vej
Nr. 2 Pindvig mark til Assing vej
Nr. 3 Vester Mark
Nr. 4 Øster Mark
Nr. 5 Småtofte

I 1683-88 var der fire gårde i Silstrup og en gård og et boel i Pindvig. Her i 1793 er der også fire gårde (og lidt under 2 tønder hartkorn der drives fra Skarrild Grene) i Silstrup og en gårdpart, mens der kun er een gård i Pindvig, der har uudskiftet jord i fællesskabet, men der er huse med lidt jord. Gården i Pindvig har i 1822 alt hartkornet, da heden udskiftes.

Liste af personer, 9 i alt, nævnt 1793:
Navn Sted Bemærkning
Niels Knudsen Silstrup, Skarrild Gårdejer i Silstrup.
Niels Nielsen Ronnum Silstrup, Skarrild Gårdejer i Silstrup.
Svend Eriksen Silstrup, Skarrild Gårdejer i Silstrup.
Lars Carstensen Pindvig, Skarrild Gårdejer i Pindvig, som hører til Silstrup ejerlav.
Søren Pedersen Ronnum Ronnum, Skarrild Han ejer Ronnum, en stor gård. Ejer en gård og en gårdpart i Silstrup.
Hans Pedersen Skarrild Grene På den anden (østre) side af Skjern å fra Silstrup. Ejer en gård i Silstrup.
Anders Nielsen Kun som underskrift, ikke i teksten, ikke gårdejer.
Christen Madsen Tarp Overby, Sønder Felding Vidne.
Søren Nielsen Vidne, sted ikke angivet.

Følgende tabelle viser kun de skæppetal, der er nævnt i teksten. For det første Marksted er tallet kun nævnt for Lars Carstensen og måske for Søren Pedersen Ronnum (1. gårdpart, han har også en mindre gårdpart), men ikke for de andre. Der er et femte marksted med småtofter også uden skæppetal. Dermed er skæppetallet ikke fuldstændigt og kan kun bruges til at sammenligne med de andre ejere, ikke til ægte hartkorn.
I 1793 er der fem gårde i Silstrup (se FT 1787) og een i Pindvig (med rigtig hartkorn).Tallene nedenfor, hvor der mangler noget, er for i alt 34 1 0 0, altså en faktor omkring 3 gange for meget.

EjerMarkstedSkæpper Forkert Hartkorn Bemærkning
Lars Carstensen1 Pindvig skel/Assing vej 10 Gården ligger i Pindvig.
2 Pindvig mark/Assing vej 10
3 Vester Mark 10
4 Øster Mark 10
I alt skæpper 40 5 0 0 0 Hartkorn 1688: 3 1 0 1. Hartkorn 1822: 3 1 1 0.
Svend Eriksen1 Pindvig skel/Assing vej ?
2 Pindvig mark/Assing vej 10
3 Vester Mark 20
4 Øster Mark 10
I alt skæpper 40 5 0 0 0
1 Søren Pedersen Ronnum1 Pindvig skel/Assing vej 20 En gård vel ca. 2 0 0 0, som Søren Ronnum driver fra Ronnum.
2 Pindvig mark/Assing vej 10
3 Vester Mark 10
4 Øster Mark 10
I alt skæpper 50 6 2 0 0
EjerMarkstedSkæpper Forkert Hartkorn Bemærkning
Hans Pedersen Skarrild Grene1 Pindvig skel/Assing vej 10?
2 Pindvig mark/Assing vej 10
3 Vester Mark 10
4 Øster Mark 10
I alt skæpper 40 5 0 0 0
Niels Nielsen1 Pindvig skel/Assing vej ?
2 Pindvig mark/Assing vej 15
3 Vester Mark 5
4 Øster Mark 13
I alt skæpper 33 4 1 0 0
2 Søren Pedersen Ronnum1 Pindvig skel/Assing vej ? En parcel vel ca. 0 3 0 0, som Søren Ronnum driver fra Ronnum.
2 Pindvig mark/Assing vej 5
3 Vester Mark 5
4 Øster Mark 0
I alt skæpper 10 1 2 0 0
Niels Knudsen1 Pindvig skel/Assing vej ?
2 Pindvig mark/Assing vej 20
3 Vester Mark 20
4 Øster Mark 20
I alt skæpper 60 7 4 0 0


Nomenklatur i den udskrevne tekst:
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Skarrild, udskiftning Silstrup og Pindvig 1793.
Hammerum Herred, Ringkøbing Amt.
Skøde- og Pantebog 1790-1801.
(Afskrift)
Arkivalier Online opslag 367-8.
Udskrift: Villy M. Sorensen 2016.

Side 358b
Arkivalier Online 367-8
Udskiftning 1793 Silstrup og Pindvig i Skarrild sogn.

no. 837.
No 2 C7 1/2 1793
I den hellige Trefoldigheds nanvn er vi samtlige Silstrup og Pindvig Beboere og Eire forenede og samtykket med hverandre om at sætte Skjel imellem os Silstrup og Pindvig Mark ager Mark angaaende og strækker samme Skjel sig saa nordøst fra Silstrup Ager Hjørne lige ad den høi som ligger paa Banken, derefter kant af Gildberg og fra samme Høi strækker Skjellet sig i Nord, eftersom der er opkastet til en liden Vei og derfra til en gammel Vei, som den sidste er opkastet ; hvad Silstrup Eiere og Beboere vores Agere [..] Kog angaaende at udskifte, da ere vi samtlige i al Kjerlighed derom forenede og villigen samtykket og skal paa alle Sider uryggeligen holdes og efterkommes -
{Sted nr. 1 Pindvig skel til Assing vej}
1. Lod tager Lars Christensen {Carstensen} efter 10 Skpp Hartkorn paa Pindviig Skjel til Assing Vei 52 1/2 Alen
2. Hans Pedersen tager imod Svend Eriksen hans Lod paa Gejlberg tillige med [min] Egen , hvormed Hans Pedersen har [fornøjet?] Svend Eriksen med Ager Jord af den Lod næst indtil Aadin paa Øster [Toften] . Søren Runnum tager imod Niels Runnum og Niels Knudsen deres Hedelodder paa Gjeldberg , tilligmed hans Egen og derfra [t.....s] til Niels Runnum til [Fornøjelse?] den lille Lod Østen for Sven Eriksen paa Toften og [V.....] . Og til Niels Knudsen for Gildberg P[..] J[...] di[.] [tilh....] de 5 Skp ; Som Søren Runnum Eier af de 20 Skp paa Toften Østen for Byen Øster Mark, som strækker sig i Øster og Vester fra Pindviig Mark og til Assing Veie , bliver til hver Tønde Hartkorn i Længde 730 Alen og Bredden 80;

{Sted nr. 2 Pindvig mark til Assing vej}
først tager Lars Castensen fra den nordre Side til 10 Skpp Hartkorn fra Gildberg.
andet tager Svend Eriksen til 10 Skp Hartkorn lige Længde og Bredde.
3. Søren Runnum Tager til 10 Skp Hartkorn lige Længde og Bredde.
4. Hans Pedersen tager til 10 Skp Hartkorn lige Længde og Bredde.
5. Niels Runnum tager til 15 Skp Hartkorn lige Længde og Bredde.
6. Søren Runnum ater til 5 Skp Hartkorn lige Længde og Bredde
7. Niels Knudsen tager til 20 Skpp Hartkorn lige Længde og Bredde.

{Sted nr. 3 Vester Mark}
Imellem Øster Mark og Vester Mark udlægges til en [havende] Vei efter alle Beboernes Villie og Samtykke, som skal bestaae af 12 Alen i Bredden Vester Mark, som strækker sig i Sønder og Nord og bliver til hver Tønde Hartkorn 1018 Alen, Bredden 112 Alen.
1. Tager Svend Eriksen til 20 Skp Hartkorn.
2. Tager Lars Christensen {Carstensen} til 10 Skp Hartkorn.
3. Søren Runnum tager til 10 Skp Hartkorn.
4. Hans Pedersen tager til 10 Skp Hartkorn.
5. Niels Ronnum tager til 5 Skp Hartkorn.
6. Søren Ronum tager til 5 Skp Hartkorn.
7. Niels Knudsen tager til 20 Skp Hartkorn.

{Sted nr. 4 Øster Mark}
NB Paa Toften for den øster Side tager Lars Carstensen til 10 Skp Længden; derpaa er fra Øster Mark og til Veien og Bredden til hver Td Hartkorn 62 Alen.
2. tager Svend Eriksen 10 Skp Harkorn.
3. Søren Runnum tager til 10 Skp Htkorn.
4. Hans Pedersen tager til 10 Skp Hartkorn.
5. Niels Ronum tager til 13 Skp Hartkorn.
6. Niels Knudsen tager til 20 Skp Hartkorn;

{Sted nr. 5 Småtofte}
ligeledes disse 5 Ager som [...] lagte til de 5 Td Hartkorn af de 2de øster Gaarde imod di 2de Smaatofte og Veis Ager, som er til di vester 5 Td. Disse 5 Ager tager Svend Eriksen og Niels Ronnum imod at de haver afhentet {afhendet?} deris L[.d..] paa Gildberg til Hans Pedersen og Søren Pedersen fra Ronnum. Den Ager som Lars Christensen {Carstensen} havde ved Gaden i Øster nyder Svend Eriksen ; derimod har han fornøjet Lars Carstensen paa den øster Side af Toften.
Til Slutning nyder enhver sin [Avl] til Vdbrug, som bestaaer af 4 Rug Kjerve.
Alt ditte er i al Kjerlighed indgaaet af os paa alle Sider og ombedes 2de Mænd til Vitterlighed at underskrive , og maa samme Læses og protocolleres til hvad Ret fornødent er og tid .
Silstrup den 24 April 1793

Niels Knudsen.
Hans Pedersen.
Søren Pedersen.
Niels Nielsen.
Svend Eriksen.
Anders Nielsen. {Ikke i teksten, ikke gårdejer}
Lars Carstensen.

Til Vitterlighed haver vi underskrevne været [over] dette Skjel at sætte og udvist som vi tilstaaer

Christen Madsen Tarp
Søren Nielsen

Læst udi Hammerum Herreds Ret d 6. Decebr 1794 og protocolleret Folio 553 , af Møller .
{Slut}