Thyregod-Vester Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1713 - 1720
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod-Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1995 01.07.1639 Jens Christensen Murmand, , sogn: Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand}
NOTITS: Johannes Rüdes indbyggerfortegnelse Vonsild sogn. Gift med Maren Nielsdatter. Tre børn i Thyregod 1667-70, flyttet til Vonsild før 1673. Død 1708+. Boede på en af præstens landboler. Seks børn i Vonsild.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1994 01.07.1646 Maren Nielsdatter, , sogn: Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Maren Nielsdatter}
NOTITS: Gift i Thyregod 1665c med Jens Christensen Murmand. Død 1708+.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1993 01.07.1666 Maren Jensdatter, , sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters datter Maren Jensdatter}
LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1992 01.07.1667 Christen Jensen, , sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters søn Christen Jensen}
LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1991 26.04.1668 Kirsten Jensdatter, , sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen Murmand. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog: Jens Christensen Murmand og Maren Nielsdatters datter Kiersten Jensdatter}
NOTITS: Begravet i Vonsild april 1692, 24 år gammel.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.


Nr. 1981 02.07.1703 Poul Jensen, Pomphole, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1724: 'Anno. 1724. No. 18. Tyregoed Sogn. dom. Qvinguasges. {Fastelavn} begraven Povel Jensen af Pomphoele, æt. 20 Aar 7 Maaneder.'}
NOTITS: Jens Christensen ses 1714, hvor han får børn i Pomphole.


Nr. 1983 01.07.1705 Niels Troelsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1719: 'No. 79. d. 6 April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Søn af Seyerup {Sejrup}, nafnl. Niels, gl. 14 Aar.'}
NOTITS: Troels Nielsen føres som fæster 1706, men ikke i 1705. Han formodes gift 1704-05. Se Ejnar Bjerre.


Nr. 1985 01.07.1705 Anne Madsdatter, Katballe, sogn: Vester. FAR: Mads Katballe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 64. d. 30 Martii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Katballes Daatter tienende paa Rørbech, nafnl. Anne, gl. 13 Aar.'}
Begravelse nr. 6064


Nr. 1988 01.07.1706 Christen Pedersen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 39. d. 19. Aug. begravet i Vester Kirchegaard Peder Christensen Skræders Søn fra Lindet, nafnl. Christen, gl. 10 Aar'}.


Nr. 1996 01.07.1708 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre, sogn: Thyregod. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra begravelsen 1715: 'No. 26 d. 8. Sept. begravet i Tyrregod Kirchegaard Morten Christensens Daatter af Hesselbierre, nafnl. Mette, gl. 7 Aar 6 Maaneder.'}
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Begravet 1715 7 år gammel.


Nr. 1986 01.07.1708 Christian, Kokborg Huse, sogn: Thyregod. FAR: ?. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 72. d. 4. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams Stifsøn fra Huusene {Kokborg Huse}, nafnl. Christian, gl. 10 Aar.'}
NOTITS: Moderen gift 2. gang med Jens Mouridsen.


Nr. 1997 01.07.1708 Anne Sørensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Søren Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra begravelsen 1715: 'No. 22. d. 18. Aug begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Michelsens Daatter af Hindskou, nafnl. Anne, gl. 7 og ½ Aar.'}
Begravelse nr. 6022


Nr. 1999 01.07.1709 Peder Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1715: 'No. 12. d. 24. febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersen ældste Søn af Hindskou, nafnl. Peder, ætatis 5.'}
Begravelse nr. 6012


Nr. 1982 01.07.1711 Birgitte Hansdatter, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Hans Hansen Fisker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1721: 'No: 108 d 24 Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Hans Hansen Fiskers Daatter fra Vesterlund, nafnl. Birgitte, gl. 10 Aar.'
NOTITS: Det er en antagelse, at Hans Hansen fisker er i Vesterlund i 1711. Antagelsen kan være forkert.


Nr. 1990 25.03.1711 Karen Grubbe Frederiksdatter Giedde, Hastrup, sogn: Thyregod. FAR: Frederik Christian Knudsen Giedde. MOR: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra DAA: Frederik Christian Giedde og Helvig Lindenov Ungers datter på Hastrup Karen Grubbe Giedde }


Nr. 1998 01.07.1711 ? Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Boel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 17. d. 16. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Boels daatter {? Pedersdatter} af Lindet. aetat. 4 Aar.'}
Begravelse nr. 6017


Nr. 1984 01.07.1712 Anne Troelsdatter, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 75. d. 27. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Daatter fra Seyerup {Sejrup}, nafnl. Anne, gl. 6 Aar.'}
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.


Nr. 1987 01.07.1712 Mads Madsen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Mads Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar.'}.


Nr. 1979 01.07.1712 Peder Iversen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra vielsen 1732.11.02 og begravelsen 1780.04.23: 'No. 612. Tyregod. Dom. Cantate. Peder Iversen i Tyregod (By) begravet, æt. 68 aar'}.
NOTITS: Han er født før nov. 1713, for han er ikke i kirkebogen, den tilbageregnede dato fra begravelsen med 68 år giver 1712, normalt er alderen for høj, så dette må tilnærmelsesvis passe. Kunne også være 1713. Først fæster i Sejrup, derefter Bredgaard i Thyregod By, to koner.

LINK: Peder Iversen i Bredgaard, Thyregod By.


Nr. 1989 17.07.1712 Ide Sophie Frederiksdatter Giedde, Hastrup, sogn: Thyregod. FAR: Frederik Christian Knudsen Giedde. MOR: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra DAA: Frederik Christian Giedde og Helvig Lindenov Ungers datter på Hastrup Ide Sophie Giedde}.


Nr. 1980 01.10.1713 ? Peders/en/datter, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Poulsen?. MOR: ? Peder Poulsens? kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra introduktionen: 'Dom.: 22: post Trin: indtrod i Vester Kirche Peder Po[ve]ls Hustrue i Linnet .'}
Introduktion nr. 5001
NOTITS: Dåben før præsten Borch tiltrådte og begyndte kirkebogen, men introduktionen i kirkebogen.


Nr. 2001 19.11.1713 Anders Gregersem, Thyregod- lund, sogn: Thyregod. FAR: Gregers Christensen. MOR: ? kone Gregers Christensen.
BÅREN AF: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: ? kone Christen Holes, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Hole, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen Fuglesang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 5: Johanne, Sejrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1713. Dom. 23 post Trin. d. 19. Nov. blef fremstillet i Tyregod Kirche Gregers Christensen, Tyrregodlund, hans liden Søn, som tilforn var hiemmedøbt og kaldet Anders, frembaaren af Lars Jensen {Holstebro} Degns Kiæriste Barbara Melchiors Daatter. Faddere: Christen {Pedersen} Huule, Peder Hule, Mads {Pedersen} Fuglesang, Christen Huulis Kone, Johanne i Seirup.
Introduktion nr. 5004


Nr. 2002 19.11.1713 Johanne Jensdatter, Pomphole, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Else Olufsdatter Møllerkone, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Knud Mølllekarl, Hastrup Møllle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter , Hastrup, Thyregod, Jens Fiskers kone
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Pomphole, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom. 23 post Trin. d. 19. Nov.} blef og fremstillet i Tyrregod Kirche Jens Christensen i Pomphule hans liden Daatter, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Johanne, frembaaren af Else Møllle Kone i Hastrup Møllle. Fadderne: Jens {Hansen} Fisker paa Hastrup, christen Fuglesang, Mællerens Karl nafnl. Knud, Jens {Hansen} Fiskers Hustrue {Maren Jensdatter}, Maren Jensdaatter i Pomphule.
Introduktion nr. 5003
NOTITS: Christen (Pedersen) Fuglsang fra begravelse #6049.


Nr. 2003 19.11.1713 Maren Mikkelsdatter, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: Else Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Hesselbjerre
FADDER Nr. 3: Morten Eskildsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Thyregod, Far Niels Gregersen
NÆVNT Nr. 1: Niels Gregersen, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Endnu samme Dag blef fremstillet i Tyrregod Kirche Michel Jespersen i Lunaae hans liden Daatter, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Maren fembaaren af Niels Ifversens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae. Fadderne: Niels Ifversen, Morten {Christensen} i Hesselbierre. Morten Eskildsen i Tyrregod Bye, Niels Grersens Daatter.
Introduktion nr. 5002


Nr. 2004 14.01.1714 Christen Jensen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? kone Jens Pedersens.
BÅREN AF: ? kone Niels Vestergaards, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 1: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 2: Niels Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: Sidsel Bodil Hansdatter, Vester, Hans Uhres datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Uhre, Vester, Datter Sidsel Bodil Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14. Januarii blef døbt i Vester Kirche Jens Pedersens liden Barn i Vesterlund nafnl. Christen frembaaren af Niels Vestergaards Hustrue. Fadderne: Niels Vestergaard, Niels Østergaard, Jens Katballe, Hans Uhris Datter Zidzel Bodild {Hansdatter}.
Introduktion nr. 5007


Nr. 2005 01.02.1714 Peder Villadsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? kone Anders Ladefoged, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 1: Anders Ladefoged, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? kone Christen Holes, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1. Februarii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Villads Pedersens liden Søn i Tyrregodlund, som tilforn var hiemmedøbt med Nafn Peder, frembaaren af Anders Ladefogeds Hustrue. Faddere: Jens Fuglesang, Anders Ladefoget, Peder Jensen i Tyrregod Lund, Christen {Pedersen} Huulis Kone, Maren {Pedersdatter} Huule i Tyrregod {By}.
Introduktion nr. 5005
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2006 04.03.1714 Gertrud Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Kone Søren Madsens.
BÅREN AF: ? kone Niels Madsens, Thyregod
FADDER Nr. 1: Mikkel Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 24, Niels Iversens datter, kunne også være Abelone, 21.
FADDER Nr. 5: Else Christensdatter, Lønaa, Thyregod, Mikkel Jespersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Thyregod, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 3: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod, Konen Else Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 4. Martii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Søren Madtsens liden Daatter i Lunaae, som tilforn var hiemmedøbt nafnl. Giertrud frembaaren af Niels Madtsens Hustrue. Fadderne: Michel Pedersen, Christen Michelsen i Tyrregod Bye, Oluf Jacobsen i Dyrken, Niels Ifversens Daatter, Micel Jespersens Hustrue {Else Christensdatter} i Lunaae.
Introduktion nr. 5006


Nr. 2007 26.03.1714 Dødfødt, Aalbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk. MOR: Karen? Jensdatter? Jørgen Aalbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Fra begravelsen: 'No. 1. Feste Soteras d. 29. Martii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Jørgen Aalbechs dødføde og nafnløse Barn.'}
Introduktion nr. 5010
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Faderens patronym fra begravelse 1734. Moderens introduktion: 'Dominica Exaudi d 13 Maij introduceret i Tyrregod Kirche Jørgen Aalbechs Hustrue, hvis barn blef død fød.'


Nr. 2008 02.04.1714 Jakob Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen Aagaard. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Patronym se begravelse #6046.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen? Naldal, Thyregod, Der findes Peder Pedersen Naldal i Thyregodlund.
FADDER Nr. 3: Dorte Christensdatter, Thyregod, Christen Graversens kone.
FADDER Nr. 4: Birgitte Odderbæk, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Troelsdatter, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Christen Graversens kone Dorte Christensdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels, Kokborg, Thyregod, En datter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 2. Aprilis blef fremstillet i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards liden Søn, som tilforn var hiemme døbt nafnl Jakob, frembaaren af Anne Aagaard: Fadderne: Christen {Pedersen} Huule, Peder {Christensen?} Naldal: Dorothe {Christensdatter} Christen Gravesens {kone} i Seirup: Birgitte Odderbech ibid: Troels Daatter i Kochborre —
Introduktion nr. 5009
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Begravet 9 uger gammel. Dorte Christensdatter, Peder Christensen Naldal og moderen Margrethe Christensdatter menes at være søskende, børn af Christen Pedersen Naldal af Sejrup. Tak til Poul Erik Pallesen for korrektur (2017).


Nr. 2009 15.04.1714 Mikkel Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen Egsgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? kone Christen Iversen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Knud Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: Mette Svindbæk, Svindbæk, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Iversen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 15. Aprilis belf fremstillet i Tyrregod Kirche søren Iesgaards liden Søn nafnl. Michel, som tilforn var hiemmedøbt. Frembaaren af Christen Ifversens Hustrue i Brande Sogn og Bye. Faddere: Morten i Hesselbierre, Knud ibidem, Madts Ifversen, Kirsten Nielsdaatter i Iesgaard, Mette af Svinbech.
Introduktion nr. 5008
Begravelse nr. 6020


Nr. 2010 22.04.1714 Johanne Knudsdatter, Vester Mølle, sogn: Vester. FAR: Knud Sørensen? Møller. MOR: ? kone Knud Møllers.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Risager, Vester, Tjener ved Mad. Sejer.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Risager (Risager Mølle), Vester
FADDER Nr. 2: ? Kone Christen Møller, Risager (Risager Mølle), Vester
FADDER Nr. 3: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 4: Anders, Rørbæk, Vester, Tjener paa Rørbæk.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: ? Sejer, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 22. Aprilis døbt Knud Møllers i Vester Mølle hans liden Daatter i Vester Kirche nafnl. Johanne, frembaaren af Maren Jensdaatter tiendende paa Riisager. Fadderne: Christen Møller og Hustrue, riisager Mølle, Niels vestergaard i Vesterlund, Anders tienende paa Rørbech, Zidtzel Hansdaatter i Vesterlund.
Introduktion nr. 5013
NOTITS: Sørensen, fordi hans far hedder Søren Knudsen og begraves kort efter.


Nr. 2011 22.04.1714 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ?, Linnerup, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Maren Christensdatters far, Linnerup, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 22. Aprilis} blef og døbt i Vester Kirche Niels Lauridtsens liden Søn af Lindet nafnl. Lauridts, frembaaren af hans Hustrues {Maren Christensdatter} Moder fra Linderup, Fadderne: hans Hustruis Fader, Niels Villatzen paa Riisager, Jens Jensen i Katballe, Gertrud Katballe, Anne Jensdaatter i Lindet.
Introduktion nr. 5011
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet godt 2 år gammel.


Nr. 2012 14.05.1714 Maren Nielsdatter, Risager, sogn: Vester. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Fra begravelsen: No. 6 d. 24. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter paa Riisager, nafnl. Maren, 6 Uger gl.}
Introduktion nr. 5014
Begravelse nr. 6006
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.


Nr. 2013 27.05.1714 Bernhard Knud Christoffer von der Lippe, Hastrup, sogn: Thyregod. FAR: Bernhard Heinrich von der Lippe. MOR: Dorte Katrine Knudsdatter Giedde.
BÅREN AF: Lene Katrine Kaas, Hastrup, Thyregod, Moderens mor, gift med Kanzeliraad og amtmand Knud Gedde til Hastrup.
FADDER Nr. 1: Knud Ovesen Giedde, Hastrup, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ide Sophie Knudsdatter Giedde, Bjerre, Aale, Etatsraad Ole Krabbes kone.
FADDER Nr. 3: Ole Henriksen Krabbe (Damsgaard), Bjerre, Aale, Blev i januar 1714 etatsraad.
FADDER Nr. 4: ? kone kanceliraad Krabbe
FADDER Nr. 5: ? Brink, Hastrup?, Thyregod?
FADDER Nr. 6: ? Kone ritmester Brinks, Hastrup?, Thyregod?
FADDER Nr. 8: ? kone Mons. Krabbes, Hammergaard, Hammer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 27. Maij blef fremstillet i Tyrregod Kirche Høy-ædle og Velbaarne Hr. Obrist Lieutenant von der Lips {Lippe} hans liden søn; som tilforn var hiemmedøbt, nafnl. Berhard Knud Christoffer frembaaren af Høy-ædle og Velb: frue Ssh: Cancellie-Raad og Amptmand Geddes til Hastrup, Lene Cathrine Kaas. Fadderne: Velb. Hr. Etats Raad Krabbe og Frue, Cancellie Raad Krabbe og Frue, Mons Krabbe og Frue paa Hammergaard {Hammer sogn}.
NOTITS: Bernhard Knud Christoffer von der Lippe *1714 Hastrup, Thyregod †1783 Fredericia. Han blev gift 1746 i Aale med Karen Grubbe Krabbe *1714 †1797 Fredericia. Faderen Bernhard Heinrich *1675c †1725 moderen Dorte Katrine Giedde †1746 Skallerup ved Thisted, gift 1. 1702 med Gjord Christopher Unger †1706, gift 2. gang med Gerhard Diderichsen Fischer †1710 Skaane. Gift 3. gang 1711 i Rendsburg med von der Lippe set her. Hun er datter af Knud Giedde og Lene Katrine Kaas (Mur) på Hastrup, Thyregod.

LINK: Den døbte: Bernhard Knud Christorffer von der Lippe
LINK: Faderen: Bernhard Heinrich von der Lippe
LINK: Moderens far: Knud Ovesen Giedde.
LINK: Moderens mor: Lene Katrine Kaas (Mur).
LINK: Moderens moster: Ide Sophie Giedde til Bjerre, Aale sogn.
LINK: Moderens mosters mand: Ole Henriksen Krabbe af Damsgaard, til Bjerre, Aale sogn.


Nr. 2014 30.05.1714 Maren Madsdatter, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? kone Mads Pedersens.
BÅREN AF: ? kone Junker Krabbe, Hammergaard, Hammer
FADDER Nr. 1: ? Junker Krabbe, Hammergaard, Hammer
FADDER Nr. 2: Christian Knudsen Søltoft, Nørre Snede By, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede.
FADDER Nr. 3: Poul Nielsen, Tollund, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Degnen Lars Jensen Holstebros kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Grønbæk, Thyregodlund? (Præstegaarden?), Thyregod?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 30. Maij blef fremstillet i Vester Kirche Madts Pedersen, Forpagter paa Rørbech , hans liden Daatter, nafnl. Maren frembaaren af velb: Juncher Krabbes Frue paa Hammergaard {Hammer sogn}. Fadderne: Velbaarne Juncher Krabbe, Hr. Christian Søltoft {præst i Nørre Snede}, Povel Nielsen Tolund {Ejstrup}, Barbara Melchiorsdatter {Thyregod By}, Margrethe Grønbech {?præstegaarden, Thyregodlund}.
Introduktion nr. 5012


Nr. 2015 06.06.1714 Jens Nielsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: ? kone Niels Jensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Villads Skrædder, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Mathisdatter, Dørken?, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Dørken?, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 6. Junii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Niels Jensens liden Søn af Dyrchen nafnl. Jens frembaaren af min {Søren Christensen Borch} egen Kiæriste {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Søren Jensen af Dyrchen, Villats Skræder, Oluf Jacobsen ibidem {Dørken}, Maren Mathiis-daatter, Maren Christens-daatter.
Introduktion nr. 5016
Begravelse nr. 6008
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.


Nr. 2016 10.06.1714 Jørgen Jensen, Vesterdam?, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mourridsen Dam. MOR: ? kone Jens Dams.
BÅREN AF: ? kone Oluf Hampens, Hampen, Nørre Snede
FADDER Nr. 1: Oluf Hampen, Hampen, Nørre Snede, Konen bærer også.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? kone Christen Nielsen, Thyregod?
FADDER Nr. 4: ? Rask, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Jens Tykskov, Tykskov?, Ejstrup?
FADDER Nr. 6: Mette Rises, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 7: Maren Troelsdatter, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 10. Junii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Jens Dams liden Søn nafnl. Jørgen frembaaren af Oluf Hampes Hustrue i Nørre-Snede Sogn. Fadderne: Oluf Hampe{n}, Christen Nielsen og Hustgrue, Rask i Kochborre, Jens Tychskov {? Tykskov, Ejstrup}, Mette riisis af Kochborre, Maren Troelsdatter ibid.
Introduktion nr. 5015
Begravelse nr. 6023
NOTITS: Faderens patronym fra sønnens begravelse.


Nr. 2017 10.06.1714 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? kone Niels Sørensens.
BÅREN AF: ? mor til Niels Sørensen, Bryrup
FADDER Nr. 1: Søren far til Niels Sørensen, Bryrup
FADDER Nr. 2: Hans Haustrup, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: ? kone Jens Thomsens, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? kone Mads Skovsbøls, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter (Annexgaarden), Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Thomsen, Skovsbøl, Vester, Konen er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 10. Junii} blef fremstillet til Daaben i Vester Kirche Niels Sørensen i Skousbøl hans liden Daatter nafnl. Chatrine frembaaren af sin Farmoder i Bryrup sogn. fadderne: Barnets Farfader {Søren} ibid. Hans Haustrup i Nykirche Sogn, Jens Thomsens Hustrue i Schousbøll, Mads Schousbølls Hustrue, Maren Pedersdaatter af Anenxgaarden {Vester}.
Introduktion nr. 5017
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1718.


Nr. 2018 15.07.1714 Jens Pedersen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Peder Jensen. MOR: ? kone Peder Jensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Gregers Christensen, Thyregod- lund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Rønslund, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Kirsten Larsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, *1664c †1746 Odderbæk.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præst i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 15 Julii døbt i Tyrregod Kirche Peder jensen i Tyrregodlund hans liden Søn nafnl. Jens frembaaren af min {præsten Søren Borchs} Kiæriste Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Peder pedersen, Morten Eskesen i Tyrregod, Gregers Christenseni Tyrregodlund, Christen Jensen i Rønslund, Kirsten {Larsdatter} Odderbech, Maren Christensdatter.
Introduktion nr. 5018


Nr. 2019 09.09.1714 Anne Christensdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: ? kone Christen Mikkelsen.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Thyregod By?, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præst i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9. Sept. døbt i Tyrregod Kirche Christen Michelsens liden Daatter af Tyrr. Gye nafnl. Anne frembaaren af min {præsten Søren Borchs} Kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: jens Michelsen i Hinschou, Vollert Jensen, Ingeborg Eskesdatter, Maren Christensd., Karen Jensd.
Introduktion nr. 5019


Nr. 2020 11.10.1714 Jens Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Jensen Jerne, Brande By, Brande, Præst i Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 11 Octobr. blef hiemmedøbt af Hr. Henrich Jerne {præst i Brande sogn} i min fra Værelse Jacob Pedersens liden Søn af Hindskou nafnl. Jens, som døde, førend at Daaben blef confirmeret.
Begravelse nr. 6011
NOTITS: Begravet 3 uger gammel. Moderen Kirsten Gravesdatter døde i barselsengen, derfor ingen introduktion.


Nr. 2021 14.10.1714 Svend Sørensen, Dørken (Bankgaard), sogn: Thyregod. FAR: Søren Banch. MOR: ? kone Søren Banchs.
BÅREN AF: ? kone Jens Banchs , Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Albert Madsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Iver Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Frands Jakobsen.
FADDER Nr. 5: ? kone Jakob Frandsens, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 6: ? kone Villads Skrædder
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Jakob Frandsen, Dørken, Thyregod, Far til Frands Jakobsen
NÆVNT Nr. 3: Villads Skrædder, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 14. Octbr. døbt i Tyrregod Kirche Søren Banches Liden søn af Dyrchen nafnl. Svend, frembaaren af Jens Banches Hustrue. Fadderne: Jens Banch, albert Madsen i Dyrchen, Ifver Enkelund, Frands Jacobsens Hustrue {Marie Mathiasdatter}, Jacob Frandtsens Hustrue, Villadts Skræders Hustrue.


Nr. 2022 01.11.1714 Niels Nielsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? kone Niels Pedersens.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vesterlund?, Vester, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 3: ? kone Laurids Nielsens, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1 Novembr. døbt Niels Pedersens liden Søn af Vesterlund nafnl. Niels, frembaaren af hans Søster Maren Pedersd. Fadderne: Peder Sørensens, Niels Vestergaard, Lauridts Nielsens Hustrue af Lindet.


Nr. 2023 11.11.1714 Christen Pedersen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Peder Christensen. MOR: ? kone Peder Christensens.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præsten Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? kone Peder Jensens, Thyregod
FADDER Nr. 4: Lars Kærgaard, Kærgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? kone Christen Holes, Thyregod
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegården), Thyregod, Præst i Thyregod.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 11. Novembr. blef fremstillet i Tyrregod Kirche Peder Christensen af Tyrregodlund hans liden Søn nafnl. Christen, frembaaren af min {præst Søren Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Grafvesen, Peder Jensen, Lars Kiergaard, Peder Jensens Hustrue, Christen Huulis Hustrue, Karen Jensdatter.
Introduktion nr. 5020


Nr. 2024 09.12.1714 Anders Nielsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Niels Madsen. MOR: ? kone Niels Madsens.
BÅREN AF: ? kone Jens Jensen Katballes, Katballe, Vester
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester
FADDER Nr. 2: Christen Ibsgaard (Ibsgaard), Nørre Snede
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: ? kone Jens Pedersens, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: ? kone Poul Christensens, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Vesterlund, Vester, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen, Vesterlund, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9. Decembr. blef fremstillet i Vester Kirche Niels Matzens liden Søn af Vesterlund nafnl. Anders, frembaaren af Jens Katballes Hustrue. Fadderne: Christen Ibsgaard af {Nørre} Snede sogn, Niels Pedersen af Vesterlund, Jens {Jensen} Katballe, Jens Pedersens Hustrue, Pofvel Christensens Hustrue af Vesterlund.
Introduktion nr. 5021


Nr. 2025 01.01.1715 Søren Andersen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette? Nielsdatter? Ris, Hønskov, Thyregod, Formodet kone af Søren Pedersen (Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hønskov, Thyregod, Konen (?Mette Nielsdatter Ris) fadder.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Gifter sig 11 måneder senere med Maren Troelsdatter, der også er fadder.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 5: Margrethe, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen i Kokborg, gifter sig 11 måneder efter med Mads Christensen Fuglsang, der også er fadder..
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1. Januarii blef døbt i Tyrregod Kirche Anders Sørensens liden Søn af Kochborre nafnl. Søren , frembaaren af Søren Pedersens Hustrue {?Mette Nielsdatter Ris} i Hønskou. Fadd.: Jens Sørensen af Fuglsang, Søren Pedersen, Madts {Christensen} Fuglsang. Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter} i Hønskou, Margrethe ibid., Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5022
Begravelse nr. 6045
NOTITS: Begravet 1717 to år gammel. I denne dåb skelnes mellem Kokborg og Hønskov, forældrene bor i Kokborg mens Søren Pedersen bor i Hønskov.


Nr. 2026 24.03.1715 Lars Thygesen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund? (Præstegaarden?), Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Mouridsen Dam, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersens mor, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Anne Thygesdatter, Thyregodlund, Thyregod, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Troels Pedersens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 24. Marii blef døbt i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Søn af Vesterdam, nafnl. Lars frembaaren af Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech, Fadderne: Christen Pedersen af Hønskou, Jens {Mouridsen} Dam tienende paa Hastrup, Mads Christensen af Fuglsang, Thyge Pedersens Moder af Eistrup Sogn, Anne Thygesdatter af Tyrregodlund, Maren Troelsdatter {Hønskov}.
Introduktion nr. 5026
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.


Nr. 2027 24.03.1715 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Egsgaard. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen Odderbæk.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, 2. kone Kirsten Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 18c, datter af Niels Pedersen Odderbæk.
FADDER Nr. 5: Birte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Give med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 7: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen Hesselbjerre.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Søn af Christen Pedersen Naldal. Konen Kirsten Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 24. Martii} blef og døbt i Tyrregod Kirche Niels Jensen Egsgaards liden Daatter nafnl. Kirsten, frembaren af Niels {Pedersen} Odderbechs Hustrue {Kirsten Madsdatter}. Fadderne: Niels {Pedersen} Odderbech, Søren {Nielsen} Egsgaard, Vollert Jensen, Christen {Pedersen} Naldals Hustrue {Birte Christensdatter} af Seyerup, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter} ibid. Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {19c,Anne Nielsdatter}, Morten {Christensen} Hesselbjerres Kone {Sidsel Christensdatter}.
Introduktion nr. 5024
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet 19 uger gammel.


Nr. 2028 25.03.1715 Johanne Villumsdatter, Hønskov, sogn: Thyregod. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Knud Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod, 40, fæster i Hesselbjerre.
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersens kone, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Thyregod, Troels Pedersens datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, Konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 17. d. 25. Martii døbt Villum Jensens liden Daatter af Hønskou nafnl. Johanne, frembaaren af min {præst Søren Christensen Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Knud {Jakobsen} Aagaard, Peder {Pedersen} Hole af Hønskou, Knud Pedersen af Hesselbierre, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} i Hønskou, Christen Pedersens Hustrue ibid., Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5025
NOTITS: Dette er den første numerede dåb, men præst Borch har talt forkert, det skulle have været nr. 26.


Nr. 2029 27.03.1715 Frederica Christiana Christiansdatter Verner, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Christian Rudolf Verner. MOR: ? Christian Rudolf Verners kone.
BÅREN AF: Helvig Lindenov Unger, Hastrup, Thyregod, Fru Majorinde Geddes.
FADDER Nr. 1: Lene Katrine Krabbe, Thyregod, 17c, "Nobiles pueri", ren adel (højadel). Datter af Ide Sophie Gedde, ejeren af Hastrup og Bjerre, og Ole Krabbe af Damsgaard til Bjerre.
FADDER Nr. 2: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 4: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med degnen Lars Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 5: Michel Vinterberg, Hastrup, Thyregod, Informator (lærer for de adelige børn på Hastrup).
FADDER Nr. 6: Christen Pedersen, Hastrup, Thyregod, Skriver.
FADDER Nr. 7: Poul Lauridsen Kusk, Hastrup, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Frederik Christian Gedde, Hastrup, Thyregod, Afdød. Konen Helvig Lindenov Unger bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 18. d. 27. Martii blef fremstillet i Tyrregod Kirche Christian Rudolph Verners liden Daatter nafnl. Frederica Christiana fermbaaren af Velbr. Frue Majorinde Geddes Helvig Lindenou Unger. Fadderne: Velb. Freulein Lene Cathrine Krabbe, Nobiles Pueri, Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech, min {præsten Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer, Barbara Melchiorsdatter, Mons. Michael Vinterberg, Informator på Hastrup, Christen Pedersen, Handskrifver, Pofvel Lauridsen Kudsk.
Introduktion nr. 5023
LINK: Helvig Lindenov Unger
LINK: Lene Katrine Krabbe, for faderen har DAA forkert dødsår. Skulle være 1713.


Nr. 2030 31.03.1715 Christen Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Konen Kirsten Madsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne Eriksdatter, Aagaard, Thyregod, Vel enke efter Christen Andersen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Aagaard, Aagaard, Thyregod, Afdød. Den tidligere fæster i Aagaard. Konen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 19, d. 31 Martii blef døbt i Tyrregod Kirche Knud {Jakobsen} Aagaards liden Søn nafnl. Christen frembaaren af min {Præsten Borchs} Hustrue Anne {Helmersdatter} Meyer. Fadderne: Peder {Christensen} Naldal og Hustrue {Kirsten Madsdatter} Christen {Andersen} Aagaards Hustrue {Anne Eriksdatter}, Maren Troelsdatter i Hønskou.
Introduktion nr. 5027


Nr. 2031 31.03.1715 Peder Christensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen, Hastrup (Poderhuset), Thyregod
FADDER Nr. 5: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 7: Else Pedersdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Antaget det drejer sig om en datter. Peder Jensens kone hedder Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 8: Hanne Pedersdatter Hole, Hønskov, Thyregod, 22c, Peder Pedersen Holes datter.
FADDER Nr. 9: Johanne? Christensdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Knud Madsen Smeds kone
FADDER Nr. 10: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Kone Else fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 20 et 21. Samme dag {d. 31. Martii} blefve og fremstillede i Tyrregod Kirche Christen Pedersen Huulis {Thyregodlund} 2de Børn, den ene nafnl: Peder frembaaren af Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Birte Pedersdatter}, den anden nafnl. Johanne frembaaaren af hans {faderens} Søster Maren {Christensdatter} Huule. Fadderne: Peder {Frandsen} Enchelund, Peder Christensen i Tyrregod {By} Peder {Pedersen} Huule i Hønskou, Peder Pofvelsen i Poderhuset, Mads Christensen af Fuglesang, Kirsten {Madsdatter} Odderbech, Else Peder Jensens i Tyrrl. {Thyregodlund}, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {?Johanne Christensdatter} ibid. Peder {Pedersen} Huulis Daatter {22c, Johanne Pedersdatter Hole} i Hønskou, Ellen Pedersd. af Tyrregod.
Introduktion nr. 5028
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Tvilling. Begravet 10 uger gammel.


Nr. 2032 31.03.1715 Johanne Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen, Hastrup (Poderhuset), Thyregod
FADDER Nr. 5: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 7: Else Pedersdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Antaget det drejer sig om en datter. Peder Jensens kone hedder Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 8: Hanne Pedersdatter Hole, Hønskov, Thyregod, 22c, Peder Pedersen Holes datter.
FADDER Nr. 9: Johanne? Christensdatter?, Thyregodlund, Thyregod, Knud Madsen Smeds kone
FADDER Nr. 10: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Kone Else fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 20 et 21. Samme dag {d. 31. Martii} blefve og fremstillede i Tyrregod Kirche Christen Pedersen Huulis {Thyregodlund} 2de Børn, den ene nafnl: Peder frembaaren af Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Birte Pedersdatter}, den anden nafnl. Johanne frembaaaren af hans {faderens} Søster Maren {Christensdatter} Huule. Fadderne: Peder {Frandsen} Enchelund, Peder Christensen i Tyrregod {By} Peder {Pedersen} Huule i Hønskou, Peder Pofvelsen i Poderhuset, Mads Christensen af Fuglesang, Kirsten {Madsdatter} Odderbech, Else Peder Jensens i Tyrrl. {Thyregodlund}, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {?Johanne Christensdatter} ibid. Peder {Pedersen} Huulis Daatter {22c, Johanne Pedersdatter Hole} i Hønskou, Ellen Pedersd. af Tyrregod.
Introduktion nr. 5028
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Tvilling. Begravet 12 uger gammel.


Nr. 2033 28.04.1715 Dorte Jørgensdatter, Aalbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk. MOR: Karen? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Jens Skrædders kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Mads Christensen Fuglsangs far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Pomphule, Thyregod
FADDER Nr. 4: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, Albert Jensen Møllers kone.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Hastrup, Thyregod, Jens Hansen Fiskers kone.
FADDER Nr. 6: ? Christensdatter, Fuglsang, Thyregod, Datter af Christen Pedersen Fuglsang.
NÆVNT Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Fisker, Hastrup, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 22, d. 28. Aprilis. Døbt i Tyrregod Kirche Jørgen {Christensen} Aalbechs liden Daatter nafnl. Dorothe frembaaren af Jens Skræders Hustrue i Rønslund {Rønslunde, Ejstrup}. Fadderne: Jens Skræder ibid. Christen {Pedersen} Fuglsang, Jens Christensen i Pomphule, Albert {Jensen} Møllers Hustrue, Jens {Hansen} Fiskers Hustrue {Maren Jensdatter}, Christen {Pedersen} Fuglsangs Daatter {NN Christensdatter}.
Introduktion nr. 5029
NOTITS: Der er lidt usikkerhed (evt. født 1663c, hvilket ikke er muligt) om Karen Jensdatter, datter af formand i Aalbæk Jens Regelsen.


Nr. 2034 21.04.1715 Maren Nielsdatter, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 23. Hiemmedøbt d. 21. Apr. Niels Lauridtsens i Lindet hans liden Daatter nafnl. Maren, som strax derefter døde.
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Døde straks efter fødslen, men nåede at blive hjemmedøbt. Moderen, 21, døde også og blev begravet sammen med datteren, derfor ingen introduktion.


Nr. 2035 12.05.1715 Marie Nielsdatter, Risager, sogn: Vester. FAR: Niels Villladsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Bente, Rørbæk, Vester, Tjente før på Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Jens? Villadsen, Lindet, Vester, Bror til faderen
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Risager (Mølle), Vester
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Risager (Mølle), Vester
FADDER Nr. 4: Knud Sørensen? Møller, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 5: ? Knud Møllers kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 6: Anne Glarmester, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 24. d. 12. Maij døbt i Vester Kirche Niels Villadtsens liden Daatter fra Riisager nafnl. Marie, Frembaaren af Bendte N., som tilforn tiente paa Rørbech. Fadderne: Niels Villadtsens Broder {Jens?} fra Lindet, Christen Møller i Riisager Mølle, Knud Møller i Vester Mølle, Christen Møllers Hustrue, Knud Møllers Hustrue, Anne Glarmester.
Introduktion nr. 5030
Begravelse nr. 6024
NOTITS: Begravet 14 uger gammel, ulykkelig opprimeret af moderen.


Nr. 2036 23.06.1715 Sejer Jensen, Rørbæk (Katballe), sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester, Sr. Mads Pedersen forpagter Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Michelsdatter, Vesterlund, Vester, Niels Madsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Knud Møllers kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 6: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, Datter af Thomas Nielsen. Gift 1717.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund, Vester, Konen Abelone Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Møller, Vester-Mølle, Vester, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 25, d. 23. Junii døbt i Vester Kirche Jens Jensen liden Søn af Katballe nafnl. Seyer, frembaaren af Sr. Mads Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Sr. Mads Pedersen, Jens Christensen af Rønslund {Ejstrup}, Christen Jensen ibid. Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter}, Knud Møller Hustrue {Vester Mølle}, Thomas Nielsens Daatter {Dorte?} af Lindet.
Introduktion nr. 5031
NOTITS: Opnævnt efter Sejer Sejersen, der ejede Rørbæk hovedgård.


Nr. 2037 07.07.1715 Dorte Sørensdatter, Hønskov, sogn: Thyregod. FAR: Søren Pedersen. MOR: Mette? Nielsdatter? Ris?.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borschs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, den Ældre? Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Hole, Hønskov, Thyregod, Konen Karen Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Peder Pedersen Hole.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Datter af Troels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, Konen Kirsten Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 26. d. 7. Julii. Døbt i Tyrregod Kirche Søren Pedersens liden Daatter af Hønskou nafnl. Dorothe frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens {Graversen?} Hindskou, Peder Pedersen {Hole}, Christen Nielsen af Hønskou, Mads Christensen af Fuglsang, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter}, Peder {Pedersen} Huulis Hustrue {Karen Pedersdatter}, Maren Troelsdatter.
Introduktion nr. 5032
NOTITS: Muligvis er Peder Pedersen ikke Peder Pedersen Hole.


Nr. 2038 21.07.1715 Niels Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, Faderens søster gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Konen Inger Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Niels Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 5: Ellen Pedersdatter, Lønaa, Thyregod, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 19, søster til faderen.
FADDER Nr. 7: ? Nielsdatter, Kjærgaard, Thyregod, Datter af Niels Kjærgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Lønaa, Thyregod, Kone Ellen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kjærgaard, Kjærgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 27. d. 21 Julii blef fremstillet ved Daabeni Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Søn af Lunaae nafnl. Niels frembaaren af Inger Nielsd. fra Hestlund i Give Sogn. Fadderne: Niels Ifversen i Lunaae, Søren Sørensen fra Hestlund (Simul cum Patre) Mads {Pedersen} Fuglesang, Niels Madsens Hustrue, Søren Madsens Hustrue {Ellen Pedersdatter} af Lunaae, Niels Ifversens Daatter {19c, Abelone Nielsdatter}, Niels Kiergaards Daatter.
Introduktion nr. 5033
Begravelse nr. 6025
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.


Nr. 2039 28.07.1715 Sidsel Pedersdatter, Vesterlund (Overgaard), sogn: Vester. FAR: Peder Lauridsen. MOR: ? Peder Lauridsens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Hans Uhre, Vester?
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: Niels Boelsmand, Vester
FADDER Nr. 4: ? Niels Boelsmands kone, Vester
FADDER Nr. 5: Karen? Jensdatter?, Aalbæk, Thyregod, Gift med Jørgen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Christensen, Aalbæk, Thyregod, Konen ?Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 28. d. 28 Julii. Døbt i Vester Kirche Peder Lauridtsens liden Daatter af Vesterlund nafnl. Zidtzel frembaaren af min {præsten Borchs} Kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Hans Uhre, Niels Pedersen , Annexgaarden, Niels Boelsmand, Jørgen Christensens Hustrue {?Karen Jensdatter} af Aalbech, Niels Boelsmands Hustrue.
Introduktion nr. 5034


Nr. 2040 27.09.1715 Maren Pedersdatter, Krejbjerg, sogn: Ejstrup. FAR: Peder Christensen, Krejbjerg, Ejstrup. MOR: ? Peder Christensens kone, Krejbjerg, Ejstrup.
FADDER Nr. 1: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 2: Christen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Ses som fadder i dåb #2048 feb. 1716.
FADDER Nr. 3: ? Søren Borchs tjenestepige 1, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Borchs tjenestepige 2, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christian Søltoft, Nørre Snede By, Nørre Snede, Præsten i Nørre Snede og Ejstrup sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 29. d. 27. Sept. Hiemme-døbt her i mit Huus udi Hr. Christian Søltofts {præsten i Nørre Snede og Ejstrup} Fraværelse Peder Christensens liden Daatter af Kreiberg udi Eistrup Sogn nafnl. Maren udi min Hustrues {Anne Helmersdatter Meyer}, min Broders {Christen Borch}, Faderens {Peder Christensen} og mine Tienestepigers Over-værelse.
NOTITS: Placeret under Thyregod-Vester sogne, introduktionen vil være sket i Ejstrup kirke.


Nr. 2041 20.10.1715 Anne Margrethe Pedersdatter, Hønskov, sogn: Thyregod. FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Tykskov, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Peder Troelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, Konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 30, d. 20. Octobr. døbt i Tyrregod Kirche Peder Jensen Skræders liden Daatter af Hønskou nafnl. Anna Margrete frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Sørensen af Fugle-sang, Christen Pedersen, Jens Tychskou af Hønskou, Anders Sørensens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter}, Maren Troelsdatter, alle af Hønskou.
Introduktion nr. 5036


Nr. 2042 27.10.1715 Else Kirstine Jensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jens Michelsen. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Kirsten Michelsdatter, Thyregod?
FADDER Nr. 1: Jens Graversen Hindskov, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod, Faderens bror?
FADDER Nr. 4: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Graversen, bror til moderen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Graversdatter, Hindskov, Thyregod, Moderens søster, gift med Jakob Pedersen.
FADDER Nr. 7: Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, Næsten altid fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Bror til moderen, konen Dorte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Konen Kirsten Graversdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 31, d. 27. Octobr. døbt i Tyrregod Kirche Jens Michelsens liden Daatter af Hindskou nafnl. Else Kirstine frembaaren af Faderens Søster Kirsten {Michelsdatter}. Fadderne Jens {Graversen} Hindskou, Jacob Pedersen i Hinskou, Søren Michelsen ibid. Morten Eskesen af Tyrregod, Christen Gravesens Hustrue {Dorte Christensdatter} Seyerup, Jacob Pedersens Hustrue {Kirsten Graversdatter} af Hindskou, Maren Troelsdatter af Hønskou.
Introduktion nr. 5035


Nr. 2043 03.11.1715 Margrethe Jørgensdatter, Risager, sogn: Vester. FAR: Jørgen Offersen, Fredericia?. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen Degn, Thyregod By, Thyregod, Kaldes også Holstebro.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Forpagter på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Vesterlund, Vester, 23c, datter af Peder Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Faderen Jørgen Offersen soldat ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund?, Vester, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester, Datter Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 32, d. 3. Nov. døbt i Vester Kirche Maren Jensdaater paa Riisager, hendis uægte Barn nafnl. Margrete, frembaaren af hendis Søster i Heegaard {Ejstrup}. Udlagt til Barnefader en Soldat med Prins Christians Regiment nafnl. Jørgen Offersen, som opvartede Capit. Lieutenant Johan Jacob Seyer. Testes erant præsentibus in Templo post finitam Concionem, Lars Jensen Degn {Thyregod By}, Hr. Mads Pedersen paa Rørbech, Niels Sørensen i Schousbøll, Laurids Skræders Hustrue, Peder Sørensens Daatter Maren {Pedersdatter} af Vesterl.
NOTITS: Læg mærke til at præsten skriver paa Risager, som var det en hovedgård, hvilket ikke mere helt var tilfældet.


Nr. 2044 10.11.1715 Birgitte Ebbesdatter, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Ebbe Jørgensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Konen Abelone Michelsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Hans Uhre, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 3: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, Datter af Hans Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 33, d. 10. Nov. Døbt i Vester Kirche Ebbe Jørgensens liden Daatter i Vesterlund nafnl. Birgitte frembaaren af Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter} i Vesterlund. Fadderne: Niels {Madsen} Vestergaard, Hans Uhre, Peder Lauridtsen, Hans Uhris Daatter Zidtzel.
Introduktion nr. 5038


Nr. 2045 24.11.1715 Niels Rasmussen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Mads Pedersen Enkelund.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Sejrup, Thyregod, Birkedommer Hastrup. Konen fadder
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 34, d. 24. Nov. døbt i Tyrregod Kirche Rasmus Sørensens liden Søn i Øster Seyerup nafnl. Niels frembaaren af min {Præsten Borch} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Christen Grafvesen, Troels Nielsen, Peder Jensens Hustrue {Karen Madsdatter}, Mads {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Maren Pedersdatter}, alle af Seyerup.
Introduktion nr. 5039
Begravelse nr. 6032
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2046 24.11.1715 Anne Villadsdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Knud Madsen Smed.
FADDER Nr. 6: ? Anders Ladefogeds kone, Hønskov, Thyregod, Gift med Anders Ladefoged.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Knud Madsen Smed, Thyregodlund, Thyregod, Konen Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Ladefoged, Hønskov, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 35 Samme Dag {d. 24. Nov.} døbt samme-steds {Tyrregod Kirche} Villadz Pedersens liden Daatter af Tyrregodlund nafnl. Anne frembaaren af Christen Pedersens {Holes} Hustrue {Birte Pedersdatter} ibid. Fadderne Christen Pedersen Huule, Jens Christensen i Pomphule, Vollert Jensen, Christen Knudsen, Knud {Madsen} Smeds Hustrue {Johanne Christensdatter}, Anders Ladefogits Hustrue af Hønskou, Maren {Pedersdatter} Huule.


Nr. 2047 01.12.1715 Kirsten Poulsdatter, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Poul Christensen. MOR: ? Poul Christensens kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersen Thybos kone, Vesterlund (Overgaard), Vester
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: ? Peder Lauridsens kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: ? Niels Boelsmands kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Thybo, Vesterlund (Overgaard), Vester
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 3: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 4: Niels Boelsmand, Vesterlund, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 36. d. 1. Decmbr. Døbt i Vester Kirche Pofvel Christensens liden Daatter af Vesterlund nafnl. Kirsten fermbaaren af Mads {Pedersen} Thyboes Hustrue. Fadderne: Niels Pedersen, Mads Pedersen af Annexgaarden, Lauridts Skræders Hustrue, Peder Lauridtsens Hustrue, Niels Boelsmands Hustrue, Maren Pedersd. af Annexg.
Introduktion nr. 5040


Nr. 2048 10.02.1716 Anne Marie Jensdatter, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs bror.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Dørken, Thyregod, STOR UNDTAGELSE VED HJEMMEDÅB: faderen er selv fadder.
FADDER Nr. 3: ? Villads Christensens kone, Dørken, Thyregod, Gift med Villads Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestefolk 1, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Tjenestefolk 2, Dørken, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Villads Christensen, Dørken, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 37. d. 10. Febr. hiemme-døbt af Høyfornødenhed Niels Jensens liden Daatter af Dyrchen nafnl. Anne Marie frembaaren af min {præsten Borchs} Kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne Christen Borch, Faderen Niels Jensen, Villadts Christensens Hustrue af Dyrchen, tvende Tieniste-Folch. D. 1. Martiie blef Daaben confirmeret i Tyrregod Kirche.
Introduktion nr. 5041
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2049 23.02.1716 Peder Christensen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Christen Graversen. MOR: Dorte Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Anne? Jensdatter?, Hønskov, Thyregod, Gift med Jens Jensen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madssdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 6: Margrethe Christensdatter, Aagaard, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Hønskov, Thyregod, Konen ?Anne Jensdatter (Ejnar Bjerres formodning) fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, Konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 38, d. 23. Februarii blef i Tyrregod Kirche fremstillet ved Daaben Christen Grafvesens liden Søn af Seyerup, som formedelst Svaghed tilforn d. 14. Frebr. blef hiemmedøbt nafnl. Peder frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer} Fadderne: Peder {Christensen} Naldal af Seyerup, Jens Michelsen af Hindskou, Niels {Christensen} Mitgaard af Tyrregod, Jens Jensens Hustrue {Anne? Jensdatter?} af Hønskou, Knud {Jakobsen} Aagaards Hustrue {Margrethe Christensdatter}, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter}.
Introduktion nr. 5042
NOTITS: Peder Christensen Naldal og Margrethe Christensdatter menes at være søskende, børn af Christen Pedersen Naldal i Sejrup.


Nr. 2050 08.03.1716 Marie Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Peder Jensens kone, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 39, d. 8. Martii blef ved Daaben fremstillet i Tyrregod Kirche Peder Christensens liden Datter af Tyrregodlund, som d. 2. tilforn var hiemmedøbt nafnl. Marie frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens Grafves: Christen Peders: [.....] Morten Esches:, Peder Jensens Hustrue, Villadts Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule.
Introduktion nr. 5043
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 3½ år gammel.


Nr. 2051 13.03.1716 Albert Lauridsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
BÅREN AF: Bente Sørensdatter, Risager, Vester, Husholderste for Capitain Lieutenant Sejer., For patronym se nr. 82
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Peder Kræmmer, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Thybo, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Michelsdatter, Vesterlund, Vester, Gift med Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jensen Katballes kone, Rørbæk (Katballe), Vester
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Konen Abelone Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Katballe, Rørbæk (Katballe), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 40, d. 13. Martii. Døbt i Vester kirche Lauridts Skræders liden Søn fra Vesterlund nafnl. Albert frembaaren af Capitain Lieutenant Seyers Huusholderske nafnl. Bendte {Sørensdatter}. Testes: Peder Sørensen, Peder Kræmer, Mads Pedersen, Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter}, Jens {Jensen} Katballes Hustrue.
Introduktion nr. 5044


Nr. 2052 15.03.1716 Iver Jakobsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken (Bankgaard), Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken (Bankgaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Lene Margrethe Grønbech, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Formentlig præstedatter, ses allerede 1714 i Thyregod præstegård.
FADDER Nr. 4: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Faderens søn Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: ? Albert Madsens kone, Dørken (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Iver Pedersen kaldet Enkelund.
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Faderens søn, konen Marie Mathiasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Albert Madsen, Dørken (Midtgaard), Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 41, d. 15. Martii døbti Tyrregod Kirche for Prædichen formedelst dødelig Svaghed Jacob Frantzens liden Søn af Vester Seyerup {Dørken} nafnl. Ifver frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Jens {Nielsen} Banch og Søren {Jensen} Banch, Lene Margrete Grønbech, Frants Jacobsens Hustrue {Marie Mathiasdatter}, Albert Madtsens Hustrue, Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustrue {Maren Jensdatter, i Sejrup}.
Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 20 måneder gammel. Moderen døde kort efter fødslen.


Nr. 2053 22.03.1716 Kirsten Jakobsdatter, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Prøsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod, Ellers ikke set nævnt.
FADDER Nr. 3: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod, Konen Maren Graversdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Troels Pedersens kone., Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Villum Jensens kone.
FADDER Nr. 7: Maren Graversdatter, Hindskov, Thyregod, Jens Michelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen, Hønskov, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 42, d. 22 Martii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jacob Pedersens liden Daatter fra Hindskou, som formedelst Svaghed var d. 11. tilforn hiemmedøbt, nafnl. Kirsten frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes: Christen Nielsen Mitg. {Midtgaard, Thyregod By}, Knud Pedersen i Kiærgaard, Jens Michelsen i Hindskou, Vollert Jensen {Thyregod By}, Troels Pedersens Hustrue af Hønskou, Villum Jensen Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Jens Michelsens Hustrue {Maren Graversdatter} i Hindskou.
Introduktion nr. 5045


Nr. 2054 19.04.1716 Kirsten Nielsdatter, Odderbæk, sogn: Thyregod. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Gift med søster til moderen Kirsten Madsdatter den Yngre.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Slags nabo. Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Hole.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Vel datter af Christen Nielsen Midtgaard.
FADDER Nr. 6: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Har lige giftet sig til fæste i Thyregod By.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Konen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 43, d. 19. April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Niels Pedersens liden Daatter af Odderbech nafnl. Kirsten frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes peder {Christensen} Naldal af Seyerup, Peder Christensen af Tyrregodl. Peder Jensens Hustrue {Anne Christensdatter}, Christen {Pedersen} Hulis Hustrue {Birte Pedersdatter}, begge af Tyrregodlund, Karen Christensd. Mitgaard {Thyregod By}, Vollert Jensen {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5047


Nr. 2055 03.05.1716 Ebbe Frederik Pedersen, Hønskov, sogn: Thyregod. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Nedvad, Hindskov, Thyregod, Patronym ved begravelsen 1721 #6107.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hønskov, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Gift med Mads Christensen Fuglsang.
FADDER Nr. 6: ? Jensdatter, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Datter af Jens Mouridsen Dam.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Hønskov, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Konen Maren Troelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Mouridsen Dam, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 44, d. 3 Maij døbt i Tyrregod Kirche Peder Pedersens liden Søn af Hønskou nafnl. Ebbe Friderich frembaaren af min {Præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Testes: Søren {Nielsen} Nedvad af Hindskou, Knud Pedersen af Kiergaard, Niels {Christensen} Mitgaard, Villum Jensens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Hønskou, Mads {Christensen} Fuglsangs Hustrue {Maren Troelsdatter}, Jens {Mouridsen} Dams Daatter {NN Jensdatter}.
Introduktion nr. 5048
NOTITS: Dette er ikke Peder Pedersen Hole, kaldet Lille Peder Hole. Det er en anden mand, der efter 1727 forlader Kokborghuse og Thyregod sogn..


Nr. 2056 21.05.1716 Lars Thygesen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borschs kone.
FADDER Nr. 1: Christian Rudolf Verner, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Tykskov- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Christen Pedersens kone, Tykskov- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 5: ? Lars Christensen Kjærgaards kone, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone, Hastrup Mølle, Thyregod, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Kjærgaard, Kokborg (Kjærgaard), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 45, d. 21 Maij blef fremstille ved Daaben i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Søn af Vester-dam, som tilforn af Fornødenhed var hiemmedøbt nafnl. Lars frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Teste: Chirstian Rudolph Verner, Christen Pedersen af Lille Tychskou {Ejstrup}, Niels {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}, Christen Pedersens Hustrue af Lille Tychskou {Ejstrup}, Lars {Christensen} Kiergaards Hustrue {Kjærgaard, Kokborg}, Appelone tienendis i Hastrup Mølle.
Introduktion nr. 5049


Nr. 2057 21.05.1716 Michel Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Iversens kone, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Morten Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen Hesselbjerre.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Thyregod, Niels Jensen Egsgaards kone.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Svindbæk, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 18c, Niels Pedersen Odderbæks datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ebbe Sørensen Svindbæk, Svindbæk, Thyregod, Konen Mette Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 46, Samme Dag {21. Maij} døbt i Tyrregod Kirche Søren Nielsens liden Søn af Egsgaard nafnl. Michel frembaaren af Christen Ifversens Hustrue i Brande. Testes: Morten {Christensen} i Hesselbierre. Niels Christensen ibid. Morten {Christensen} Hesselbierres Hustrue {Sidsel Christensdatter}, Niels {Jensen} Egsgaards Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Ebbe {Sørensen} Svinbechs Hustrue {Mette Sørensdatter}, Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {18c, Anne Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5050


Nr. 2058 24.05.1716 Susanne Madsdatter, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Poul Lauridsens kone, Tollund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Hr. Capitain Lieutenant.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs bror.
FADDER Nr. 3: Poul Lauridsen, Tollund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Poul Nielsens kone, Tollund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 6: ? Jens Andersen Gjerns kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 7: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
NÆVNT Nr. 1: Poul Nielsen, Tollund- Lille, Ejstrup
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 47, d. 24. Maij blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madts Pedersens liden Daatter paa Rørbech nafnl. Susanna, som d. 17. Aprilis blef født og Hiemme-døbt, frembaaren af Pofvel Lauridtsens Kiæreste i Lille Tolund {Ejstrup}. Fadderne: Hr. Capitain Lieutenant Johan Jacob Seyer paa Riisager, Monsr. Christen Borch, Pofvel Lauridtsen i Lille Tolund {Ejstrup}, Christen Pedersen paa Hstrup, Pofvel Nielsens Hustrue i Lille Tolund {Ejstrup}, Jens Andersen Gierns Hustrue i Vester-Mølle, Mademoiselle Johanne Marie Schrøder af Præstegaarden.
Introduktion nr. 5046
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2059 21.06.1716 Kirsten Iversdatter, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Faderens søster. Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Store, Give, Konen Inger Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Enevold Nielsen, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Niels Madsens kone, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 23c, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Lønaa, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Lønaa, Thyregod, Konen fadder. Niels Madsen ellers ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 48, d. 21. Junii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Datter fra Lunaae, som Søndagen tilforn blef hiemmedøbt nafnl. Kirsten frembaaren af Faderens Søster Inger Nielsdatter fra Hestlund {Store} i Give Sogn, cum Testes: Niels Ifversen af Lunaae, Søren Sørensen fra Hestlund, Enevold Nielsen fra Hastrup, Søren Madsens Hustrue, Niels Madsens Hustrue, begge af Lunaae, Appelone Nielsdatter ibidem.
Introduktion nr. 5051


Nr. 2060 28.06.1716 Jens Pedersen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: ? Peder Christensen Boels kone..
BÅREN AF: ? Jens Jensens kone, Lindet (Lille Lindet), Vester
FADDER Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, På den anden Halvgård, hvoraf Thomas Nielsen fæster den første.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, 20c, datter af Thomas Nielsen, gifter sig året efter 1717. Der er tre andre døtre, kunne være en af dem.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Lindet (Lille Lindet), Vester, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte? Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 49, d. 28. Junii. Døbt i Vester Kirche Peder Christensen Boels liden Søn fara Lindet nafnl. Jens frembaaren af Jens Jensens Hustrue i Lille Lindet. Testes: Knud Andersen, Niels Lauridsen, Thomas Nielsens Daatter {Dorte?, 20c).}
Introduktion nr. 5052
NOTITS: Peder Christensen Boel ses 1716-21 i Lindet, en husmand.


Nr. 2061 28.06.1716 Frederik Christian Madsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Mads Pedersen Enkelund. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Lene Cathrine Krabbe, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Johanne Andersdatter, Enkelund, Thyregod, Faderens mor.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen Anne Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen også fadder.
FADDER Nr. 6: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 50 {51-59 mangler}. Samme Dag {28. Junii} blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads {Pedersen} Enchelunds liden Søn af Seyerup nafnl. Friderich Christian. Susceptrix; Velb. Freuchen Lene Cathrine Krabbe. Testes: Peder {Frandsen} Enchelund, Christen {Pedersen} Huule {Thyregodlund}, Hans Pedersen, Peder {Frandsen} Enchelunds Hustrue {Johanne Andersdatter}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}, Mademoiselle Lene Margrete Grønbech.
Introduktion nr. 5053


Nr. 2062 04.10.1716 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre, sogn: Thyregod. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Søren Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 60 {51-59 mangler}. d. 4. Octobr. Døbt i Tyrregod Kirche Morten Christensens liden Daatter af Hesselbierre nafnl. Mette frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne Villads Pedersen af Tyrregodlund, Anders Sørensen i Hønskou, Vollert Jensen i Tyrregod, Maren {Pedersdatter} Huule ibid. Niels Jensens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} af Egsgaard, Søren Nielsens Hustrue {Kirsten Pedersdatter} ibid.
Introduktion nr. 5054


Nr. 2063 25.10.1716 Knud Knudsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Vesterlund, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Jens Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, Konen Abelone Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 61, d. 25. Octobr. Døbt i Vester Kirche Knud Andersens liden Søn af Lindet nafnl. Knud frembaaren af Sr. Mads Pedersen Kiæriste paa Rørbech. Testes: Thomas Nielsen af Lindet, Niels Lauridsen ibid. Niels Madsen af Vesterlund, Laurids Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} af Lindet, Jens Christensens Hustrue {Maren Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5057
NOTITS: Ejnar Bjerre formoder at moderen hedder Malene Christensdatter *1681c datter af Christen Ronnum i Skarrild.


Nr. 2064 25.10.1716 Jens Ebbesen, Svindbæk, sogn: Thyregod. FAR: Ebbe Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, 23c, søn af Christen Nielsen Midtgaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, Thyregod
FADDER Nr. 5: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 20c, der kan have været andre døtre.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 62, Samme Dag {25. Octobr} døbt i Tyrregod Kirche Ebbe Sørensens liden Søn fra Svinbech nafnl. Jens frembaaren af min {præsten Borschs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne. Morten Christensen af Hesselbierre, Chirsten {Pedersen} Naldal af Seyerup, Niels {Christensen} Mitgaard, Søren Nielsens Hustrue {Kirsten Pedersdatter}, Niels Christensens Daatter {20c, Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.
Introduktion nr. 5058
Begravelse nr. 6084
NOTITS: Begravet 2 år og 7 måneder gammel.


Nr. 2065 25.10.1716 Viste Rasmussen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Rasmus, Sejrup?, Thyregod, Tjener Christian Smed.
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Troels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christian Smed, Sejrup?, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 63. Iligemaade blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Rasmus Sørensens liden Søn fra Seyerup tilforn himmedøbt nafnl. Visthe. Susceptrix Mademoiselle Johanne Marie Schrøder. Testes: Troels Nielsen af Seyerup, Jens Michelsen af Hindskou, Rasmus tienende Christian Smed, Troels Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5055
Begravelse nr. 6044
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.


Nr. 2066 08.11.1716 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor, gift med Peder Nielsen..
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Moderens far, konen Johanne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Risager (Møllen), Vester
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Rasmus Jensen, Hundshoved, Nørre Snede, Fæster gården i Hundshoved 1716 efter faderen Jens Rasmussen, Skanderborg Rytterdistrikt.
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Jens Rasmussens datter.
FADDER Nr. 6: ? Anders Dragons kone, Risager (Møllen), Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Hundshoved, Nørre Snede, Søn Rasmus og datter
NÆVNT Nr. 2: Anders Dragon, Risager (Møllen), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 64, d. 8. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Lauridsens liden Søn af Lindet, tilforn hiemmedøbt nafnl. Peder frebaaren af sin Mormoder {Johanne Nielsdatter} i Gifve Sogn. Testes: Morfaderen Peder {Nielsen} Sylleshofved, Christen Møller, Risager Mølle, Peder {Hansen} Møller Ulkiær Mølle, Jens Rasmussens Søn {Rasmus Jensen} og Daatter af Hundshofved. Anders Dragons Hustrue af Riisager Mølle.
Introduktion nr. 5056
Begravelse nr. 6042
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.


Nr. 2067 20.12.1716 Christen Vorgod Iversen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Aalbæk, Aalbæk?, Thyregod, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter den Yngre, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 65, d. 20. Dec. Døbt i Tyrregod Kirche Ifver Pedersen Enchelunds liden Søn af Øster Seyerup nafnl. Christen Vorgod frembaaren af min {præsten Borchs} Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Mads {Pedersen} Enchelund, Peder {Christensen} Naldal, Jens Aalbech, Peder {Christensen} Naldals Hustrue, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5059
NOTITS: Opnævnt efter Christen Vorgod, forrige præst i Thyregod-Vester 1705-13.


Nr. 2068 10.01.1717 Laurids Jørgensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jørgen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Landsoldats kone.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Risager (Møllen), Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 4: Knud Andersen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 5: Niels Andersen, Lindet, Vester, Nabo, husmand.
FADDER Nr. 6: ? Nielsdatter, Lindet, Vester, Datter af Niels Andersen.
FADDER Nr. 7: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, *1671c †1741, navn ikke kendt.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 66, d. 10. Janu. Døbt i Vester Kirche Jørgen Land Soldates Barn fra Lindet nafnl. Lauridts frembaaren af Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} ibid. Testes: Christen Møller af Riisager Mølle, Jens Christensen af Lindet, Niels Lauridtsen ibid. Knud Andersen ibid. Niels Andersen og Daatter, Thomas Nielsens Hustrue.
Introduktion nr. 5060
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2069 24.01.1717 Anne Gregersdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Gregers Christensen. MOR: ? Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 1: Christian Lakaj, Bjerre, Aale, Ide Sophie Geddes lakaj på Bjerre.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen, Hastrup, Thyregod, Kusk på Hastrup, senere gift med Hanne Pedersdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole den Ældre, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Moderens farbror.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Christensen Aalbæks kone, Aalbæk, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Pedersdatter Hole, Pomphole, Thyregod, Moderens fars søster gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Moderens fars søster gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Ide Sophie Knudsdatter Gedde, Bjerre, Aale, Etatsraadinde (Ole) Krabbe.
NÆVNT Nr. 2: Ole Krabbe (Damsgaard), Bjerre, Aale
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Christensen Aalbæk, Aalbæk, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod, Konen Anne Pedersdatter Hole fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 67. d. 24. Janu. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Gregers Christensens liden Daatter af Tyrregod Bye, tilforn hiemmedøbt nafnl. Anne frembaaren af sin Moster Hanna Pedersdaatter {Hole} tienende paa Hastrup. Testes: Velb. Frue Etats-Raadinde Krabbes {Ide Sophie Gedde} Laqvei fra Bierre {Aale}, nafnl. Christian, Enevold Nielsen, Kudsk paa Hastrup, Peder {Pedersen} Huule {den Ældre}, Christen {Pedersen} Huule {Thyregodlund}, Jørgen {Christensen} Aalbechs Hustrue, Jens Christensens Hustrue {Anne Pedersdatter Hole} i Pomphule, Maren {Pedersdatter} Huule.
Introduktion nr. 5062
NOTITS: Moderens fornavn er ikke kendt.


Nr. 2070 07.02.1717 Troels Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krejbjerg, Pomphole, Thyregod, Konen også fadder
FADDER Nr. 4: ? Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Nævnt 1716, 1717.
FADDER Nr. 5: ? Christian Rudolph Werners kone, Kokborg- huse, Thyregod
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Søster til faderen, gift 1716 med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolph Werner, Kokborg- huse, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 68. d. 7. Februarii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Christensens liden Søn af Fuglesang, tilforn hiemmedøbt nafnl. Troels. Susceptrix min Hustrue {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Christian Pedersen af Fuglesang, Troels Pedersen af Hønskou, Jens {Christensen} Kreiberg af Pomphule, Troels Pedersens Hustrue, Christian {Rudolph} Verners Hustrue, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter} af Seyerup.
Introduktion nr. 5061


Nr. 2071 11.02.1717 Bendt Anne Jensdatter, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Jens Andersen Svane. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Knud Jakobsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, Som faderen fra Bohus len, Sverige, de blev krigsfanger 1713 og blev i Danmark.
FADDER Nr. 3: ? Jens Mouridsen? Dams kone, Kokborg- Huse, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersen Dams kone, Vesterdam, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sidsel Thomasdatter, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Mouridsen? Dam, Vesterdam, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thyge Pedersen Dam, Vesterdam, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 69 d. 11 Febr: blef døbt i Tyrregod Kirche Jens Andersen Svanes liden Daatter fra Vester Dam nafnl. Bendt Anne frembaaren af Madselle Ingeborg Andersdaatter paa Hastrup. Testes: Knud (Jakobsen} Aagaard, Peder Reensberg, Jens {Mouridsen?} Dams Hustrue, Thyge {Pedersen} Dams Hustrue, Zidtzel Thomesd:
Introduktion nr. 5063
NOTITS: Navnet Bendt Anne er særegent, for det første navn Bendt er et drengenavn. Jens Andersen gifter sig 1715 med Maren Pedersdatter. Han formodes at være identisk med Jens Andersen Svane.


Nr. 2072 03.03.1717 Anne Marie Nielsdatter, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoisselle
FADDER Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsen Banches kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Villads Skrædders kone, Thyregod
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Skrædder, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 70. d 3 Martij Døbt i Tyrregod Kirche Niels {Jensen} Søndergaards liden Daatter af Dyrchen nafnl: Anne Marie frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne: Frandtz Jacobs: Oluf Jakobs:, Søren Banch, alle af Dyrchen, Jens Banchis Hustrue, Villadtz Skræders Hustrue, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5064
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet 15 uger gammel.


Nr. 2073 14.03.1717 Navnløs, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.'
Introduktion nr. 5065
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Begravet vel få dage gammel.


Nr. 2074 17.03.1717 Jens Jensen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Krejbjerg, Ejstrup, Muligvis en bror.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Boel, Lindet, Vester, Se Ejnar Bjerre: Lindet matr. nr. 7-8.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter
FADDER Nr. 4: Dorte? Thomasdatter, Lindet, Vester, Eller Anne. Dorte gift 1717, Anne 1718.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Datter Dorte eller Anne fadder,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 71 d 17. Martii. Døbt i Vester Kirche Jens Jensens liden Søn fra Lille Lindet nafnl. Jens frembaaren af sin Farmoder fra Rønslunde i Eisdrup Sogn, nafnl. Zidtzel. Testes: Christen Jensen af Kreiberg, Peder {Christensen} Boel af Lindet, Maren Nielsd. og Daatter af Lindet, Thomas Nielsens Daatter {Dorte eller Anne} ibid.
Introduktion nr. 5066


Nr. 2075 25.03.1717 Anne Frandsdatter, Dørken (Thisgaard), sogn: Thyregod. FAR: Frands Jakobsen. MOR: Marie Mathiasdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Søndergaard, Dørken (Søndergaard), Thyregod
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Thyregod, Bror til faderen. Blev 3 måneder senere trolovet med Mette Christensdatter, også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Villads Skrædders kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, Blev 3 måneder senere trolovet med Oluf Jakobsen, også fadder. Datter af Christen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Skrædder, Dørken, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Datter Mette fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 72 d 25. Martii. Døbt i Tyrregod Kirche Frandts Jacobsens liden Daatter af Dyrchen nafnl. Anne frembaaren af Mademoiselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne: Jens {Nielsen} Banch, Niels {Jensen} Søndergaard, Oluf Jacobsen, Villadts Skræders Hustrue, Søren {Jensen} Banches Hustrue, Chresten Boyesens Daatter {Mette Christensdatter} {Lille Mosgaard}.
Introduktion nr. 5067
Begravelse nr. 6264


Nr. 2076 25.03.1717 Thøger Jensen, Kokborg- Huse, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mouridsen? Dam. MOR: Karen Thygesdatter.
BÅREN AF: ? Christen Rudolf Verners kone, Kokborg- Huse, Thyregod
FADDER Nr. 1: Halvor Eriksen, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Gifter sig 3 måneder senere med Sara Sørensdatter, også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Formodet far til Sara Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Karen, Kokborg, Thyregod, Gift med Mourids Sørensen Dam.
FADDER Nr. 4: ? Troels Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Vesterdam, Thyregod, Gift med Jens Andersen Svane.
FADDER Nr. 6: Sara Sørensdatter, Kokborg- Huse, Thyregod, Nabo. Gifter sig 3 måneder senere med Halvor Eriksen, også fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christian Rudolf Verner, Kokborg- Huse, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mourids Sørenen Dam, Kokborg, Thyregod, Konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Andersen Svane, Vesterdam, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 68. d. 25. April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jens Dams liden Søn af Huusene, tilforn hiemmedøbt nafnl. Thøger frembaaren af Christian Rudolph Verners Hustrue. Testes: Christian Pedersen af Hønskov, Haldvor Erichsen af Huusene, Søren Madsen ibid., Mourids Dams Hustrue, Troels Pedersens Hustrue, Jens {Andersen} Svanes Hustru, Sara Sørensdaatter.
Introduktion nr. 5068


Nr. 2077 09.05.1717 Veste Troelsen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, 42c, søn af Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Bror til Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 3: Jens Smed, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 4: Dorte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Graversen.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Enkelund, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds kone. Gift 1708 i Øster Nykirke.
NÆVNT Nr. 1: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Birkeskriver. Konen Dorte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 74 d 9 Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Troels Nielsens liden Søn fra Øster Seyerup nafnl: Visthe, Frembaren af min Hustrue {Anna Helmersdatter Meyer}, Fadderne Peder {Christensen} Naldal, Mads {Pedersen} Enchelund, Jens Smed, Christen Grafvesens Hustrue {Dorte Christensdatter}, Ifver {Pedersen} Enchelunds Hustr: {Maren Jensdatter}.
Introduktion nr. 5069
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Moderens navn fra Ejnar Bjerre.


Nr. 2078 17.05.1717 Lene Ide Jensdatter, Pomphole, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen Krejbjerg. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Lene Katrine Krabbe, Hastrup, Thyregod, 18c, af Damsgaard. Hendes mor Ide Sohpie Gedde ejer Hastrup.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjørnskov, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen Kusk, Hastrup, Thyregod, Gifter sig kort efter med Hanne Pedersdatter Hole, der også er fadder.
FADDER Nr. 3: Jonas Nielsen Fisker, Hastrup?, Thyregod
FADDER Nr. 4: Christian Rudolph Smed Verner, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup, moderen er hendes faster søster til hendes far Peder Pedersen Hole.
FADDER Nr. 6: Else Olufsdatter Møllerkone, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med møller Albert Jensen.
FADDER Nr. 7: Maren Jensdatter, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod, Jens Fiskers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 75 d 17 Maij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jenß Christensens liden Daatter fra Pomphule, nafnl: Lene Ide, Frembaaren af Velb: Freuchen Len Cathrine Krabbe, fadderne Christen Pedersen Biørnskou Ride: foget paa Hastru, Enevold Niels Kudsk, Jonaß Niels: Fischer Christian Vørner Smed, Hanna Pedersdaatter tienende paa Hastrup, Else {Olufsdatter} Møller Kone Jens Fischers Kone {Maren Jensdatter} af Skytte: Huußet.
Introduktion nr. 5070
NOTITS: Opkaldt efter Ide Sophie Gedde, der ejede Hastrup, og hendes datter Lene, der bærer.


Nr. 2079 04.07.1717 Niels Jørgensen, Allbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, Patronym Nielsen se dåb #xxxx 10.03.1720.
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsen Skrædders kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 3: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Gregers Christensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med Albert Jensen Møller.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 76 d 4. Julij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Søn fra Aalbech, tilforn hiemme: døbt nafnl: Niels, Frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder: Faderne: Jenß Skræder af Rønslunde {Ejstrup}, Visthe Niels af Tyrregod, Gregers Christens ibid: Jenß Skræders Hustrue Albert {Jensen} Møllers Hustrue {Else Olufsdatter af Hastrup Mølle}, Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5071
NOTITS: Ejnar Bjerre mener moderen hedder Karen Jensdatter og er datter af forrige fæster Jens Regelsen.


Nr. 2080 04.07.1717 Peder Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vesterlund?, Vester, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Fæster den anden halvgård af Annexgaarden. Muligvis faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderens bror (fra Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 3: Maren Vævers, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 4: ? Peder Lavesens kone, Vesterlund?, Vester
NÆVNT Nr. 1: Peder Lavesen, Vesterlund?, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 77 Samme dag {d 4. Julij} blef fremstillet i Vester Kirche Nielß Pederßens Liden Søn af Annexgaarden i Vesterlund tilforn hiemmedøbt nafnl: Peder Frembaren af ßin Faster Maren Pedersdatter Fadderne Peder Sørens: Madtz Peders: Maren Væfvers, Peder Lavesens Hustr:
Introduktion nr. 5072


Nr. 2081 11.07.1717 Niels Jensen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Konen Maren Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Lindet?, Vester
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Lindet?, Vester
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Andersen Soldates kone, Lindet, Vester, Ejnar Bjerre hun kunne hedde Kirsten Lauridsdatter og være søster til Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 5: Anne Glarmesters, Lindet?, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester, Konen fadder. Måske bror til Knud Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 78 d 11 Julij Døbt i Vester Kirche Jenß Pederßens {Christensens!} liden Søn fra Lindet nafnl: Niels Frembaaren af Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Christensdatter} i Lindet, Fadderne Nielß Lauridtzen, Knud Anders: Maren Nielßdatter, Jørgen Soldates Hustrue Anne Glarmesters.
Introduktion nr. 5073
Begravelse nr. 6125
NOTITS: Begravat i 1722 fem år og fem måneder gammel. Faderen kaldes i introduktionen af konen Jens Christensen, her Jens Pedersen, et af navnene er forkert. Da Jens Christensen i Lindet kendes anses dette for det rigtige navn, han ses i april 1717 flyttet fra Vesterlund til Lindet (Ejnar Bjerre).


Nr. 2082 14.07.1717 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Hanson, Rørbæk. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Vester, Måske i Lindet.
FADDER Nr. 3: ? Hyrdens kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: Anne? Thomasdatter, Lindet, Vester, Thomas Nielsens datter. Kunne være Dorte. Gifter sig året efter med Niels Jensen i Skovsbøl.
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Søster til moderen. Tjener ved Niels Madsen i Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, Konen Abelone Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Johanne Pedersdatter, moderens søster, tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 3: ? Hyrden, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 79 d 14 Julij Døbt i Vester Kirche Maren Pedersdaatters u:ægte barn fra Lindet, nafnl: Peder, frembaaren af Lauridtz Nielßens Hustrue Appelone {Pedersdatter} som ved Daaben udlagde til barne=fader en Svensche, som tiente med hende udi Søehale {Nørre Snede sogn}, nu tiende paa Rørbeck nafnl: Niels Hans: Testes Thomas Nielßen Jenß Peders: Hyrdens Kone i Lindet: Thomas Nielßens Daatter {Anne eller Dorte}: Moderens Søster Johanne tienende Niels {Madsen i Vesterlund} Vestergaard.
Introduktion nr. 5070
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Faderen Niels Hansøn er en af de svenske fanger fra 1713, som blev udstationeret i sognene. Uklart hvilken tilknytning moderen har til Lindet.


Nr. 2083 01.08.1717 Ole Andersen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Anders Sørensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjørnskov, Hastrup, Thyregod, Ridefoged på Hastrup.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Graversen Hindskov, den yngre, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Kokborg, Thyregod, Gift 1716 med Peder Reensberg.
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup.
FADDER Nr. 6: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Navnet kendes ikke.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Konen fadder. Ikke helt klart hvilken Peder Pedersen dette er, men der er ikke tilføjet Hole.
NÆVNT Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, Konen Margrethe Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 80 d 1 Aug: Døbt i Tyrregod Kirche Anders Sørenßens liden Søn fra HønsKou nafnl: Oluf Frembaaren af Madselle Ingeborg Anderßdaatter paa Hastrup — Fadderne Mons Christen Pedersen BjørnsKou Ride=Foged paa Hastr. Jenß Sørens udi Fugle=sang, Jenß HindsKou. Peder Pederßens Hustrue i HønsKou. Peder Reensbergs Hustrue {Margrethe Thomasdatter}, ibid: Hanne Pedersd: {Hole} paa Hastr.
Introduktion nr. 5074
NOTITS: Han kaldes senere i livet mest Ole selv om han er døbt Oluf. Smed, gift 1748 i Thyregod med Barbara Lauridsdatter.


Nr. 2084 01.08.1717 Navnløs, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Begravelse: 'No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Denne tvilling døde kort efter fødslen. Den anden tvilling Kirsten levede knap et år.


Nr. 2085 08.08.1717 Kirsten Nielsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Karen Ibsdatter, Ring, Moderens mor. Sogn ikke angivet, vel Ring.
FADDER Nr. 1: Peder Mikkelsen, Ring, Moderens bror. Ring sogn nu Brædstrup sogn.
FADDER Nr. 2: Hans Bertelsen Haustrup, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med søster til faderen Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Søster til faderen, ses i skiftet efter moderen 1445 Kirsten Pedersdatter i Davding. 12.8.1730, fol.314. (Skanderborg Rytterdistrikt).
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Knob, Vrads, Stedet står som Knub, hvilket vel skal være Knob eller Knop i Vrads sogn. Måske datter af Peder Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 81 d 8 Aug: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß Sørenßens liden Daatter fra Schousbøll, formedelst svaghed d 1 tilforn hiemme: døbt, nafnl: Kirsten — Frembaaren af ßin Mormoder Karen Ibsdaatter Fadderne. Peder Michels i Ring. Hans {Bertelsen} Haustrup og Hustr: {Anne Sørensdatter} Kirsten Pedersd: fra Knub {vel Knob, Vrads/Bryrup, hvor faderen er fra}.
Introduktion nr. 5076
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Den anden tvilling død før dåben. Begravet 41 uger gammel i 1718. Faderen er fra Knob, Vrads sogn, men Ejnar Bjerre skriver Bryrup. Han læste også Kirsten Pedersdatter fra Knud, hvilket ville være Knude i Hvejlsel. Bryrup og Ring var nabosogne. Moderens navn fra Engelsholm Skifteprotokol 239 Anne Mikkelsdatter i Kærbølling. 3.1.1741, side 393.


Nr. 2086 08.08.1717 Johan Jakob Jakobsen?, Risager, sogn: Vester. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Bente Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Risager, Vester, Fæster en halvgård i Risager.
FADDER Nr. 4: ? Anders Møllers kone, Vester, Vester eller Risager mølle.
FADDER Nr. 5: Anne Glarmester, Vester
FADDER Nr. 6: ? Knud Andersens kone, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Opfundet udlagt barnefar.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, Konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Anders Møller, Vester, Vester eller Risager mølle.
NÆVNT Nr. 4: Knud Andersen, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 82 Samme dag {8 Aug:} blef døbt et uægte barn Bendte Sørensdaatters tienende Hr. Capitain Lieutenant Seyer paa Riisager nafnl: Johan Jacob, udlagt til barne=fader 1 Karl nafnl: Jacob Peders: som ey viides, hvo eller hvor er, Fadderne Sr. Madtz Pedersen paa Rørbeck, Nielß {Sørensen} Schousbøll, Niels Villadtzen, Anders Møllers Hustrue, Anne Glarmesters, Knud Andersens Hustrue, Frembaaren af Lauridtz Nielßens Hustrue nafnl: Appelone {Pedersdatter} —
NOTITS: Præsten har ikke troet historien om den udlagte far "som ey viides, hvo eller hvor er", det var lidt for tyndt. Ved næste barn med tjenestepigen Bente i 1720 vedgård Johan Jakob Sejer da også at være faderen.


Nr. 2087 12.08.1717 Jens Mikkelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, 18c, nabosøn.
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Thyregod
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 24c, datter af Niels Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 83 d 12 Aug: blef Fremstillet Ved Daaben i Tyrregod Kirche Michel Jeßperßens liden Søn fra Lunaae af fornødenhed tilforn Hiemme=døbt nafnl: Jens Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}, Fadderne Ifver Niels: Peder Neils: Nielß Madßens Hustr: Appelone Nielßd:
Introduktion nr. 5075


Nr. 2088 20.10.1717 Peder Madsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Poul Lauridsens kone, Thorlund, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Christen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs bror.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Hastrup, Thyregod, Kaldes Mons. en vigtig mand.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Hedegaard, Ejstrup, Konen også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Lars Andersens kone, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle i præstegården.
FADDER Nr. 6: ? Mads Pallesens kone, Vester?
NÆVNT Nr. 1: Poul Lauridsen, Thorlund, Ejstrup, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pallesen, Vester?, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 84 d 20 Oct: blef Fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madtz Pedersens liden Søn fra Rørbech, tilforn Hiemme=døbt, nafnl: Peder, Fremgaaren af Pofvel Lauridtzens Hustrue i Tolund {Thorlund} i Eisdrup Sogn. Tests Min broder Christen Borch: Mons. Christen Hansen fra Hastrup. Larß Anders af Hede=gaard: Madselle Johane Marie Schrøder: Larß Andersens Hustrue, Madtz Pallesens Hustr:
Introduktion nr. 5077
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2089 31.10.1717 Christen Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, Far til Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Søn af Christen Pedersen Naldal, også fadder.
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 6: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 7: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige på Hastrup.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Konen fadder. Uklart hvilken Peder Pedersen det er.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 8[5] d 31 Oct: blef Fremstillet ved daaben i Tyrregod Kirche Knud Jacobsens liden Søn fra Aagaard nafnl: Christen, Frembaaren af min Hustr: {Anne Helmersdatter Meier} Fadderne Christen {Pedersen} Naldal og Peder {Christensen} Naldal af Seyerup, Anders Sørens: af HønsKou, Morten Eches: af Tyrregod Villum Jenßens Hustrue {Maren Pedersdatter} af HønsKou, Peder Pederßens Hustr: ibid; Hanne Pederßdaatter {Hole} paa Hastrup.
Introduktion nr. 5078


Nr. 2090 21.11.1717 Kirsten Nielsdatter, Risager, sogn: Vester. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, 34c, søn af Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 3: Lars Svenske, Risager, Vester, Tjenestekarl, en af fangerne fra 1713.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Andersen Soldates kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Rørbæk, Vester, Tjener på Rørbæk.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, Konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 86 d 21 Nov: blef Fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß Villadtzens liden Daatter fra Riisager, Formedelst Høy=fornødenhed tilforn Hiemme=Døbt nafnl: Kirsten, Frembaaren af Lauridtz Nielsßens Hustr: {Abelone Pedersdatter} i Lindet, Testes Jenß Anders: Giern {Vester Mølle}, Nielß Lauridtzen af Lindet, Larß Svensche paa Riisager, Jørgen Soldatis Hustr: Johanne Pedersd: tien: paa Rørb:
Introduktion nr. 5079
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.


Nr. 2091 19.12.1717 Peder Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester, Mads Pedersen forpagter paa Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Søster til til Niels Pedersen i Annexgaarden.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 87 d 19 Dec: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß {Madsen} Vestergaards Liden Søn af Vesterlund, Søndagen tilforn Hiemme=døbt, nafnl: Peder frembaaren af Madtz Pedersens Kiæriste paa Rørbech: Fadderne Jens Jensen i Katballe, Nielß Anderßen i Lindet, Lauridtz Skræders Hustrue Maren Pedersdaatter af Annexg:
NOTITS: Fødseldato 12. dec. 1717 fra hjemmedåben. Laurids Skræder som værende af Vesterlund se introduktion #5044.


Nr. 2092 19.12.1717 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 60. d. 19. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaard nafnløse barn fra Vesterlund.'}
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Vel død kort efter fødslen.


Nr. 2093 26.12.1717 Maren Sørensdatter, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Søren Pedersen Nidvad. MOR: ? Søren Pedersen Nidvads kone.
BÅREN AF: Lene Margrethe Grønbech, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, Se dåb nr. 95 for Jensen.
FADDER Nr. 4: Enevold Nielsen Kusk, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: Margrethe Thomasdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Peder Reenberg
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 7: Gyde Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Christen Nielsen Midtgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, Konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod, Konen Gyde Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 88 d 26 Dec: Døbt i Tyrregod Kirche Søren Pedersens Liden Daatter fra HønsKou nafnl: Maren, frembaaren af Madselle Lene Margrete Grønbech paa Hastrup. Fadderne. Jens Jenß: Anders Sørens: Peder {Jensen} Skræders alle af HønsKou, Eenevold Niels: Kudsch paa Hastrup. Peder Reensbergs Husrue {Margrethe Thomasdatter}, Christen Nielsßens {Midtgaard, Thyregod By} Hustr: {Gyde Pedersdatter} Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.
Introduktion nr. 5082
NOTITS: Ejnar Bjerre: muligvis hed moderen Mette Nielsdatter Riis. Faderen kaldes i introduktionen fejlagtigt for Søren Nielsen.


Nr. 2094 09.01.1718 Edel Margrethe Jensdatter, Vester Mølle, sogn: Vester. FAR: Jens Andersen Gjern. MOR: ? Jens Andersen Gjerns kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester, Konen Anne Marie Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 5: ? Jens Jensens kone, Katballe, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 89 d 9 Janv: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Jenß Anderßen Gierns i Vester Mølle liden Daatter Tilforn Hiemme=døbt og kaldet Ædel Margrete : Fadderne Nielß Sørens i Schousbøll, Nielß Villadtzen paa Riisager: Jenß Jens i Katballe Nielß Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter}, Jenß {Jensen} Katballes Hustrue.
Introduktion nr. 5080


Nr. 2095 20.02.1718 Anne Marie Poulsdatter, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Poul Seidel. MOR: ? Poul Seidels kone.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Niels Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Konen Abelone Michelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Lavesen, Vesterlund?, Vester, Konen også fadder.
FADDER Nr. 3: ? Peder Lavesens kone, Vesterlund?, Vester, Manden også fadder.
NÆVNT Nr. 1: Ebbe Jørgensen, Vesterlund, Vester, Forældrene bor ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 90 d 20 FEbr: Døbt i Vester Kirche en aftachet Rytters liden Daatter nafnl: Anne Marie, Faderens nafn er Pofvel Zeidel værendis til Huuse hos Ebbe Jørgens: i Vesterlund: Susecpt Appelone {Michelsdatter} Nielß {Madsen} Vestergaards Hustr: Testes Nielß {Madsen} Vestergaard, Peder Laves: og H:


Nr. 2096 06.03.1718 Kirsten Andersdatter, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Anders Lauridsen. MOR: ? Anders Lauridsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Andersen Gjerns kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Aalbæk, Thyregod, Konen også fadder. Ejnar Bjerre mener hun hedder Karen Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Hans Uhre, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 91 d: 6. Martij Døbt i Vester Kirche Peder lauridtzens liden Daatter af Vesterlund nafnl: Kirsten, frembaaren af Jens Anderßens {Gjern} Hustrue i Vester=Mølle, Fadderne. Jørgen Christens af Allbech og Hustr: Hans uhre.


Nr. 2097 13.03.1718 Else Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Villads Peder Hole.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, Konen Sidsel Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 92 d 13 Martij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Peder Christensßens liden Daatter af Tyrregodlund nafnl: Else, frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder. Fadderne Jenß Grafves: Peder Jens: Madtz Ifvers alle af Tyrregodlund. Villadtz Pederßens Hustrue {Maren Christensdatter}, Christen Knudtzens Hustr: {Sidsel Hansdatter} Karen Nielsd:
Begravelse nr. 6085
NOTITS: Begravet 1 år 5 måneder gammel. Peder Christensen (ikke Hole) 1715-23 i Thyregodlund, flytter så væk.


Nr. 2098 20.03.1718 Kirsten Nielsdatter, Hindskov- Nørre, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Grarup. MOR: ? Niels Jensen Grarups kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Søren Nedvad, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Iver Nielsen.
FADDER Nr. 6: Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 23c, en anden datter kendes ikke men ville være mulig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Konen Anne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 93 d 20 Martij blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Nielß {Jensen} Grarups liden Daatter fra Nørre Hindskou, tilforn om Midnats Tiid hiemme=døbt, nafnl: Kirsten, frembaaren af Johanne Marie Schrøder: Testes Søren Nedvad, Nielß Sørens: Jacob Peders alle af HindsKou: Peder Pederßens Hustr: af Hønskou Ifver Nielßens Hustr: {Anne Sørensdatter}. Nielß Christenßens daatter {? 23c, Karen Nielsdatter} af Heselbierre.


Nr. 2099 08.05.1718 Maren Iversdatter, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Hestlund den Ældre, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa, Thyregod, Gift 2. gang 1716 med NN.
FADDER Nr. 4: ? Michelsdatter, Lønaa, Thyregod, 16+, Michel Jepsersens datter
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 25c, faderens søster. Kunne evt. også være Mette 17c.
FADDER Nr. 6: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far, datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 94 d 8 Maij Døbt i Tyrregod Kriche Ifver Nielsßens liden Daatter fra Lunaae, nafnl: Maren frembaaren af Madselle Johanne Marie Schrøder: Testes Søren {Madsen} Hestlund den ældre Michel Jeßpers: af Lunaae. og Hustrue sampt daatter Vollert Jensßens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Nielß Ifverßens daatter {25c, Abelone Nielsdatter} af Lunaae.
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2100 13.05.1718 Anne Villumsdatter, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
FADDER Nr. 1: Peder Reenberg, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Hole den Yngre, Kokborg, Thyregod, ?Bror til Hanne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 5: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige.
FADDER Nr. 6: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 7: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 8: Else Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, Konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod, Konen Else Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 95 d 13 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Villum Jenßens liden Daatter fra HønsKou nafnl Anne, Susceptrix Madselle {Johanne Marie} Schrøder: Testes Peder Reensberg, Peder Jens: Skræder begge af HønsKou, Jacob Peders: af HindsKou Peder Peders: Huule dend yngre. Hanna Pedersdaatter paa Hastrup. Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} Peder Pederßens Hustrue, Christen Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter} alle af HønsKou.


Nr. 2101 15.05.1718 Anne Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Knudsen. MOR: Sidsel Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne Luise Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Madsen, Thyregodlund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone.
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 19+, datter af Niels Pedersen Odderbæk, bror til Jens Nielsen Odderbæk. Se dåb #2102.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 96 d 15 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Christen Knudtzens Liden Daatter af Tyrregodlund, nafnl Anne, frembaaren af Johanne Marie Schrøder. Testes Hans {Hansen} Uhre af Vesterl: Knud Madtzen, Peder Christens: Jenß {Nielsen} Oderbeck alle af Tyrregodl: Peder Jensens Hustr: {Anne Christensdatter} Christen {Pedersen} Huulis Hustr: {Birte Pedersdatter} Nielß {Pedersen} Odderbecks Daatter {19+, Anne Nielsdatter}.


Nr. 2102 22.05.1718 Jens Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Moderens søster, begge født i Kærgaard, Thyregod. Else gift med Christen Madsen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod, Nabo, den anden halvgaard.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, 25c
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Svinbæk, Thyregod, Ebbe Sørensens kone
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Thyregodlund?, Thyregod, Datter af Niels Pedersen Odderbæk.
NÆVNT Nr. 1: Ebbe Sørensen, Svinbæk, Thyregod, Konen Mette Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder. Hun boede sikkert ved broderen Jens Nielsen Odderbæk i Thyregolund, hvor præsten kunne hente hende som fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 97 d 22 Maij Døbt i Tyrregod Kirche Nielß Jensßens liden Søn fra Egsgaard nafnl. Jenß, frembaaren af Moderens Søster Else Nielßdaatter af Breinhou {Bregnhoved} i Gifve Sogn. Testes Madtz Christens af Fuglesang Søren Niels af Egsgaard. Nielß {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}. Ebbe Sørenßens Hustrue {Mette Sørensdatter} af Svinbeck Vollert Jenßens H: {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Nielß {Pedersen} Odderbecks daatter Anne {Nielsdatter}.


Nr. 2103 22.05.1718 Anne Pedersdatter, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Fisker, Hastrup (Skyttehuset), Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborghuse, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Hole den Yngre, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod, Jens Sørensens kone. Vel den Margrethe Thomasdatter der er søster til Villads Thomsen i Store Mosgaard, Give, se dåb #2002 Give.
FADDER Nr. 5: ? Peder Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 6: Kirsten Thøgersdatter, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, Konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod, Ikke Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 98 Samme dag {d 22 Maij} døbt sammesteds {Thyregod} Peder Jenßen Skræders liden Daatter fra HønsKou nafnl: Anne Suseptrix, Anders Sørenßens Hustr: {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou. Testes. Jenß Hans: Fischer, Peder Reensberg, Peder Pedersen Huule dend Yngre, Jens Sørenßens Hustr: {Margrethe Thomasdatter} af Fuglesang Peder Pederßens Hustr af HønsKou. Kirsten Thøgersdaatter ibid:
LINK: Dåb #2002 i Give, Margrethe Thomasdatter bærer ved broderen Villads Thomsen i Store Mosgaard.


Nr. 2104 26.06.1718 Peder Christensen Hole, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pomphole, Thyregod, Gift med faderens søster Anne Pedersdatter Hole.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod, Ser ud til at være præstens karl.
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Mads Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, Niels Pedersen Odderbæks datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod, Konen Sidsel Hansdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 99 d: 26 Junij blef fremstillet i Tyrregod Kirche Christen Pederßen Huules liden Søn fra Tyrregodlund tilfor hiemme=døbt nafnl: Peder frembaaren af Hanna Pedersdatter {Hole} paa Hastrup. Fadderne. Peder {Frandsen} Enchelund {af Enkelund}. Jenß Christens: af Pomphule. Madtz Ifvers: min Karl Christen Knudtzens Hustrue {Sidsel Hansdatter} af Tyrregodl: Madtz {Pedersen} Enche=Lunds Hustr: {Maren Pedersdatter} Nielß {Pedersen} Odderbecks daatter {Anne Nielsdatter}.


Nr. 2105 31.07.1718 Navnløs, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.'}
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Formentlig har barnet levet kort, ellers ville der stå dødfødt.


Nr. 2106 18.09.1718 Niels Hansen, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens karl
FADDER Nr. 4: Birte Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Christensen Naldal.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 7: Birte Christensdater, Sejrup, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Naldal.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, Konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Søn af Christen Pedersen Naldal. Konen Kirsten Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 100 d 18 Sept: blef fremstillet i Tyrregod Kirche Hans Pedersens liden Søn af Seyerup tilforn Hiemme døbt nafnl: Niels, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}, Fadderne Christen Pedersen af Fugle=sang. Visthe Niels: af Tyrregod {By}, Madtz Ifvers: min Karl {præstens karl} Christen {Pedersen} Naldals Hustrue {Birte Christensdatter} af Seyerup Peder {Christensen Naldals Hustr: {Kirsten Madsdatter} ibid: Maren {Pedersdatter} Huule.}


Nr. 2107 18.09.1718 Erik Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Fehemans, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Murmand, Kokborghuse, Thyregod, Også kaldet Brande.
FADDER Nr. 2: Enevold Nielsen Ladefoged, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Anders Sørensen.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Fra Ejnar Bjerre. Lille Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup?, Thyregod, Kunne også være af præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod, Konen Kirsten Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Lille, Hindskov, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 101 Samme dag {d 18 Sept:} fremstillet iligemaade Halvor Erichsen Snedkers af Huusene hans liden Søn nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl: Erich. Frembaaren af Madselle Anne Margrete Fehemans, Fadderne Christen {Christensen} Muurmand {Brande} af Huußene, Enevold {Nielsen} Lade=foged paa Hastrup, Anders Sørenßens Hustrue {Kirsten Sørensdatter} af HønsKou, Lille Nielß Sørenßens Hustrue {Karen Jensdatter Aalbæk} af HindsK: Madselle Lene Margrete Grønbech.


Nr. 2108 25.09.1718 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard), sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Marie Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, Frands Jakobsens kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Oluf Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Abelone Villadsdatter, Dørken, Thyregod, Far evt. Villads Pedersen Hole eller Villads Christensen skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Konen Marie Mathiasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 102 d 25 Sept: Døbt i Tyrregod Kirche Nielß {Jensen} Syndergaards Liden Søn af Vester Seyerup {Dørken} nafnl: Ifver, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}, Testes Jenß {Nielsen} Banch, Søren {Jensen} Banch, Frandtz Jacobßens Hustrue {Marie Mathiasdatter} Oluf Jacobßens Hustr: {Mette Christensdatter} Appelone Villadtzd:
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet halvandet år gammel april 1720.


Nr. 2109 09.10.1718 Christen Villadsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Villads Christensen Skrædder. MOR: ? Villads Christensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod, Gift med Oluf Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Frands Jakobsen, Dørken, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, 17c, datter af Christen Christensen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Jakobsen, Dørken, Thyregod, Konen Mette Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Datteren Sidsel fadder, også en anden datter Mette Christensdatter gift med Oluf Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 103 d 9 Octobr: Døbt i Tyrregod Kirche Villadtz {Christensen} Skræders liden Søn af Vester Seyerup {Dørken}, nafnl: Christen frembaaren af Oluf Jacobßens Hustrue {Mette Christensdatter} ibid: Fadderne: Søren {Jensen} Banch, Frandtz Jacobs: Morten Eskes:, Søren {Jensen} Banches Hustr: Christen {Christensen} Boyßens daatter {17c, Sidsel Christensdatter}.


Nr. 2110 30.10.1718 Kirsten Vollertsdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod. FAR: Vollert Jensen. MOR: Ingeborg Eskesdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Eske Mogensen, Thyregod By, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Thyregodlund, Thyregod, Formodning: faderens far.
FADDER Nr. 4: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med degnen Lars Jensen Holstebro.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 7: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod, Gift med Niels Jensen Egsgaard.
FADDER Nr. 8: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Degnen, konen Barbara Melchiorsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen Egsgaard, Egsgaard, Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 104 d 30 Octobr: blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Vollert Jenßens liden Daatter af Tyrregod d 26 tilforn Hiemmedøbt nafnl: Kirsten, Frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier} Fadderne Esche Mogens: af Tyrregod, Nielß Peders: af Odderbeck Jenß Niels: af Tyrregodl: Morten Esches: af Tyrregod {By}, Larß Jens: Degns Hustrue {Barbara Melchiorsdatter}. Peder Jenßens hustr: {Anne Christensdatter} af Tyrregodl: Nielß {Jensen} Egsgaards Hustr: {Kirsten Nielsdatter} Maren {Pedersdatter} Huule {Thyregod By}.


Nr. 2111 04.12.1718 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Moderens far, ikke nævnt med navn her i kirkebogen.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 4: ? Knud Andersens kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, ?, ikke læsbar i affotograferinger. Ejnar Bjerre har læst det i den originale kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 105 d 4 Dec: Døbt udi Vester Kirche Nielß Lauridtzens liden Søn fra Lindet nafnl: Peder frembaaren af ßin Mormoder {Johanne Nielsdatter, Sillesthoved} af Gifve Sogn: Testes: Morfaderen {Peder Nielsen, Sillesthoved, Give}, Nielß Sørens: af Schousb: Thomas Niels: af Lindet, Knud Andersens Hustr: ibid: [Thomas Nielsens Hustrue ibid:]
NOTITS: Ejnar Bjerre har læst [Thomas Nielsens Hustrue ibid:] i den originale kirkebog.

LINK: Moderens far Peder Nielsen i Sillesthoved, Give.


Nr. 2112 18.12.1718 Peder Madsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Lars Andersens kone, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Hedegaard, Ejstrup, Konen bærer.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Rønslunde, Ejstrup, Konen også fadder.
FADDER Nr. 4: Anders Thybo, Vester?
FADDER Nr. 5: ? Christen Madsens kone, Rønslunde, Ejstrup
FADDER Nr. 6: ? Jens Jensen Katballes kone, Katballe, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 106. d 18 Dec: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madtz Pederßens liden Søn paa Rørbech nogle dage tilforn hiemme Døbt nafnl: Peder, frembaaren af Lars Anderßens Hustrue i Hedegaard {Ejstrup} Fadderne Jenß Anders: Giern af Vestermølle Larß Anders: af Hedegaard. Christen Madtzen af Rønslunde. Anders Thyboe. Jens {Jensen} Katballes Hustrue, Christen Madtzens Hustrue.


Nr. 2113 19.03.1719 Navnløs, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens (Mouridsen) Dams navnløse Barn af Huusene.'}
Begravelse nr. 6079
NOTITS: Levede kun meget kort.


Nr. 2114 06.04.1719 Karen Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst Borchs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Gift med Villum Jensen.
FADDER Nr. 6: ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Lille Niels Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Villum Jensen, Kokborg, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Sørensen, Hindskov, Thyregod, Konen Karen Jensdatter Aalbæk fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 107 d 6 April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jacob Pederßens Liden Daatter af HindsKou nogle dage tilforn Hiemme=døbt nafnl: Karen frembaaren af min Hustrue: {Anne Helmersdatter Meier} Fadderne Søren Michelßen, Jenß Michelßen af HindsKou, Madtz {Christensen} Fugle=sang Nielß {Christensen} Mitgaard {Thyregod By}. Villum Jenßens Hustrue {Maren Pedersdatter} af HønsKou, Nielß {Jensen} Grarups Hustrue, Nielß Sørenßens H: {Karen Jensdatter Aalbæk} af HindsK:


Nr. 2115 11.04.1719 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Knob?, Vrads, Faderens mor, snarere i Davding, Grædstrup.
FADDER Nr. 1: Steffen Jensen, Knob?, Vester, Faderens stedfar, snarere i Davding, Grædstrup. Faderens mors 3. mand.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester, Faderens efterfølger som fæster i Skovsbøl. Konen Anne Thomasdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Thomasdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Tindet, Øster Nykirke, 16+, datter af Christen Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen, Tindet, Øster Nykirke, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 108 d 11 April Døbt i Vester Kirche Nielß Sørenßens {Skovsbøls} Liden Daatter fra Schousbøll nafnl: Cathrine, Frembaaren af farmoderen {Anne Mikkelsdatter} fra Knub {Knob, Vrads sogn, men vel forkert}. Fadderne Farfaderen {Steffen Jensen, stedfader} dersammesteds, Nielß Jens: af Schousbøll og Hustrue {Anne Thomasdatter} Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Lindet. Christen Madtzens daatter af Tindet.
NOTITS: Faderens mor Kirsten Pedersdatter *1666c †1730 Davding, Grædstrup var gift tre gange. 1. med Søren Nielsen Knob *1651c †1699 Knob, Vrads. 2. gang med Peder Nielsen †1708 Davding, Grædstrup. 3. gang med Steffen Jensen i Davding, Grædstrup. Hvis hun lever i Davding Grædstrup 1708 og i 1730 ville det synes mærkeligt, hvis hun ikke levede der her i 1719, men der står Knob (Vrads) i kirkebogen. Måske har præsten misforstået, at faderen kom fra Knob til at moderen også skulle komme derfra.


Nr. 2116 23.04.1719 Jakob Madsen, Fuglsang, sogn: Thyregod. FAR: Mads Christensen. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Tybo, Fuglsang, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 109, d. 23. Arpil blev fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Christensens liden Søn af Fugle=esang, nogle Dage tilforn hiemmedøbt navnl. Jacob frembaaren af min Hustrue {præstens kone: Anne Helmersdatter Meier}. Fadderne: Christen Pedersen af Fuglesang, Christen Pedersen af Hønskou, Jacob Pedersen af Hindskou, [....... ....... ...... ..... .....{siderand og hjørne nedenfor, dunkel, ikke læsbar}]


Nr. 2117 14.05.1719 Christen Knudsen, Lindet, sogn: Vester. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Nielsen Ronnums kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Moderens far? Næppe. Ses der i andre kilder 1725-42.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 4: ? Jens Jensens kone, Katballe, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens 2. kone.
FADDER Nr. 6: Abelone, Lindet, Vester, Laurids Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, Konen Abelone fadder. Niels Lauridsens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 110. d. 14. Maij døbt i Vester Kirche Knud Andersens liden Søn af Lindet nafnl. Christen frembaaren af Christen {Nielsen} Ronnums Hustrue af Scharrild Sogn, Testes. Christen {Nielsen} Ronnum, Thomas Nielsen af Lindet. Jens Jensen af Katballe, Niels Lauridtsens Hustrue {2. kone Maren Pedersdatter}, Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone}, begge af Lindet, Jens Jensens Hustrue
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Moderens navn er et informeret gæt af Ejnar Bjerre.

LINK: Ronnum, Skarrild.


Nr. 2118 18.05.1719 Hans Jensen, Hindskov, sogn: Thyregod. FAR: Jens Michelsen. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Michelsen, Hindskov, Thyregod, Formodentlig bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Midtgaard, Thyregod By, Thyregod, 26c. bror til Jakob Pedersens kone Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Graversen den Unge, Hindskov, Thyregod, 41c, bror til moderen. Jens Graversen den Ældre 13 år ældre i Nørre Kollemorten.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hindskov, Thyregod, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jensen Grarups kone, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 6: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 26c, datter af Niels Iversen.
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjener i præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Grarup, Hindskov, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Datter Abelone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 111, d. 18. Maij døbt i Tyrregod Kirche Jens Michelsens liden Søn fra Hindskou nafnl. Hans frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Testes: Jens Hindskou af Hønskou, Søren Michelsen af Hindskou, Niels {Christenssen} Midtgaard af Tyrregod {By} den unge Jens Grafvesen af Hindskou, Jacob Pedersens Hustrue {Maren Christensdatter} ibid., Niels {Jensen} Graarups Hustrue ibid. Niels Ifversens Daatter af Lunaae nafnl. Appelone {Nielsdatter, 26c}, min {præstens} Tieniste-Pige Karen Christensdaatter.
Begravelse nr. 6158
NOTITS: Begravet 1725 i Thyregod By, 6 år gammel.


Nr. 2119 02.07.1719 Christen Olufsen, Dørken, sogn: Thyregod. FAR: Oluf Jakobsen. MOR: Mette Christensdatter Boysen.
BÅREN AF: ? Christensdatter Boysen, Ullerup, Give, Hun er en søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ullerup, Thyregod, Formodet gift med en Christensdatter Boysen, dette er spekulativt.
FADDER Nr. 2: Iver Pedersen, Sejrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Søndergaard, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensen Banchs kone, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, Gift med Mads Pedersen.
FADDER Nr. 6: Sidsel Christensdatter Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, 18, datter af Christen Christensen Boysen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Banch, Dørken, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen, Enkelund, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen Boysen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Thyregod: Lille Mosgaard, Give: Store Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 112, d. 2. Julii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kriche Oluf Jacobsens lide Søn af Dyrchen, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Christen frembaaren af Moderens Søster {?Mette Christensdatter Boysen} fra Ullerup {Give}. Fadderne: Christen {Nielsen} Ullerup {Give}, Iver Pedersen Seyerup, Niels {Jensen} Søndergaard af Dyrchen, Søren {Jensen} Banches Hustrue ibid. Mads Pedersens Hustrue af Enchelund {Maren Pedersdatter}, Christen {Christensen} Boysens Daatter af Mosgaard, nafnl. Zidtzel.


Nr. 2120 02.07.1719 Mette Sørensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Iver Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Michel Jespersens 2. kone, Lønaa, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 113, samme Dag {2. Julii 1719} døbt ibidem {Thyregod} Søren Madtsens liden Daatter af Lunaae, nafnl: Mette frembaaren af Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} i Tyrregod. Testes: Niels Ifversen af Lunaae, Ifver Nielsen ibid. Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter}, Michel Jespersens Hustrue {2. kone, navn ikke kendt}. [...... ...... ...... ...... {sidekant, ikke læseligt}]


Nr. 2121 23.07.1719 Christen Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensens mor, Grættrup, Nørre Snede, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Niels Madsen Vestergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datteren Maren N ielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 114, d. 23. Julii. Døbt i Vester Kriche Peder Christensens liden Søn af Annexgaarden i Vesterlund nafnl. Christen frem baaren af sin Farmoder i Grættrup i Nørre Snede Sogn. Fadderne: Faderens Broder {svoger} Niels Pedersen af Annexgaarden, Mads Pedersen ibid. Niels Pedersens Hustrue {Maren Nielsdatter}, Niels Madsens Vestergaards Daatter Karen {Nielsdatter}.


Nr. 2122 30.07.1719 Johanne Katrine Thygesdatter, Kokborg (Vesterdam), sogn: Thyregod. FAR: Thyge Pedersen. MOR: ? Thyge Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mourids Sørensen Dam, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, 67c, på aftægt.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen Svane, Kokborg (Vesterdam), Thyregod, Senere i 1729 nævnes Ole Michelsen Svane.
FADDER Nr. 3: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Halvor Eriksens kone.
FADDER Nr. 4: ? Peder Thygesens kone, Tykskov, Ejstrup
FADDER Nr. 5: Karen? Thygesdatter? Jens Mouridsen Dams kone, Kokborghuse, Thyregod, Jens Mouridsen Dams formodede kone (Ejnar Bjerre).
FADDER Nr. 6: Kirsten Thygesdatter, Kokborghuse, Thyregod, 23c, datter af faderen.
NÆVNT Nr. 1: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Thygesen, Tykskov, Ejstrup, Konen fadder. Måske faderens far, ses i Hastrup skøde 1706 som fæster på hartkorn 1 0 3 0 i Tykskov, Ejstrup..
NÆVNT Nr. 3: Jens Mouridsen Dam, Kokborghuse, Thyregod, Konen ?Karen Thygesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 115, d. 30. Julii blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Thyge Pedersens liden Daatzter af Vester=Dam, Tisdagen tilforn hiemmedøbt nafnl. Johanne Cathrine frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Fadderen: Mourids {Sørensen} Dam, Jens {Andersen} Svane, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene, Peder Thygesens Hustrue af Tychskou, Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {?Karen Thygesdatter} af Huusene, Kirsten Thygesdaatter ibid.


Nr. 2123 20.08.1719 Kirsten Nielsdatter, Risager, sogn: Vester. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Anne Marie Pedersdatters mor, Ikke engang sognet kendes.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Søhale, Nørre Snede, Tjener i Søhale.
FADDER Nr. 2: Lars Svenske, Risager, Vester, En af de svenske fanger fra 1713.
FADDER Nr. 3: Bente Sørensdatter, Risager, Vester, Husholderske, tjener kaptajnløjtnant Sejer.
FADDER Nr. 4: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 5: ? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Datter af Laurids Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Husholdersken Bente Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, Kone og datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 116, d. 20. Aug. Døbt i Vester Kriche Niels Villadssens liden Daatter fra Riisager nafnl. Kirsten frembaaren af sin Mormopder. Fadderne: Christen Madsen tienende i Søehale {Nørre Snede}, Lars Svendsche paa Riisager, Bendte Sørensdaatter tienende Cap. L. Seyer, Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} og Daatter {? Lauridsdatter} af Lindet.
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.


Nr. 2124 27.08.1719 Thomas Nielsen, Skovsbøl, sogn: Vester. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Nielsens kone, Lindet, Vester, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Katballe, Katballe, Vester, Flyttede 1720c til Skovsbøl.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Mikkelsdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Niels Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, Thomas Nielsens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 117, d. 27. Aug. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Jensens liden Søn fra Schousbøll, om Fredags Nat tilforn hiemmedøbt, nafnl. Thomas frembaaren af Thomas Nielsens Hustrue i Lindet. Fadderne: Thomas Nielsen, Jens {Jensen} Katballe, Niels Sørensen Schousbøll og Hustrue {Anne Mikkelsdatter}, Thomas Nielsens Daatter.


Nr. 2125 27.08.1719 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund'}
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet før barnet kunne blive døbt.


Nr. 2126 03.09.1719 Birgitte Iversdatter, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Iver Nielsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Michel Jespersen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, søn af Niels Hansen.
FADDER Nr. 4: ? Søren Madsen Hestlunds kone, Lønaa, Thyregod, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter, Lønaa, Thyregod, 26c, søster til faderen.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen Hestlund, Lønaa, Thyregod, Konen fadder. Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 118, d. 3 Sept. Døbt i Tyrregod Kirche Ifver Nielsens liden Daatter af Lunaae nafnl. Brigitte frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier}. Fadderne: Niels Ifversen, Michel Jespersen, Peder Nielsen, alle af Lunaae, Søren Madsens Hustrue, Appelone Nielsd. ibid. Maren {Pedersdatter} Hole af Tyrregod {By}.


Nr. 2127 03.09.1719 Mads Jensen, Lindet- Lille, sogn: Vester. FAR: Jens Jensen. MOR: Gertrud Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel, Rønslunde, Ejstrup, Faderens mor. Se dåb #2074 i 1717.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Andersen Landsoldats kone, Lindet, Vester, Jørgen Andersen antages at være bror til Knud Andersen.
FADDER Nr. 4: Malene? Christensdatter?, Lindet, Vester, Informeret gæt af Ejnar Bjerre.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Lindet, Vester, Brors (Jørgen Andersen Landsoldat?) kone fadder. Hans kone ?Malene Christensdatter også fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 119, Samme Dag {d. 3. Sept.} døbt i Vester Kirche Jens Jensens liden Søn af Lille Lindet {Katballe} navnl. Mads frembaaren af Farmoderen Jens Christensens Hustrue {Sidsel} af Rønslunde {Ejstrup} Fadderene: Jens Christensen ut supra, Niels Jensen af Schousbøll, Knud Andersens Broders {Jørgen Andersen Landsoldat?} Hustrue af Lindet, Knud Andersens Hustrue {?Malene Christensdatter}.


Nr. 2128 12.11.1719 Christen Villadsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod. FAR: Villads Pedersen Hole. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Pedersen Hole.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Bror til faderen. Konen Birte Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod, På aftægt.
FADDER Nr. 4: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjener i præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 6: Sidsel Hansdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Christen Knudsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 120, d. 12. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Villadts Pedersens liden Søn af Tyrregodlund, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Christen frembaaren af Christen {Pedersen} Huules Husgtrue Birgitte Pedersdaatter. Fadderne: Christen {Pedersen} Huule, Peder Jensen, Jens Grafvesen, Madts Ifversen, karen Christensdaatter, Zidtzel Hansdaatter, alle af Tyrregodlund.


Nr. 2129 12.11.1719 Anne Jensdatter, Pomphule, sogn: Thyregod. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Pedersdatter Hole.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, 32c, moderens søster. Gift med Morten Eskesen.
FADDER Nr. 1: Johan Rudolf, Hastrup Mølle, Thyregod, Ses i Hastrup Mølle 1719-23+.
FADDER Nr. 2: Rasmus Mortensen Smed, Kokborghuse, Thyregod, 28c, smed ved Christian Rudolph Werner.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, I hvert fald i Hole familien. Måske søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Maren Hole den Yngre, Thyregod By, Thyregod, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 121, Samme Dag {d. 12. Nov.} blef iligemaade i Tyrregod Kirche stadfæstet Jens Christensen af Pomphule hans liden Daatters Daab, som og tilforn var hiemmedøbt nafnl. Anne fermbaaren ved Maren {Pedersdatter} af Tyrregod {By}. Fadderne: Johan Rudolph af Møllen, Rasmus {Mortensen} Smed af Huusene {Kokborghuse}, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Ellen Pedersdatter Huule ibid. Maren Huule den yngre.


Nr. 2130 02.02.1720 Dorte Madsdatter, Enkelund, sogn: Thyregod. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Christen Pedersen Holes kone, søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Frandsen Enkelund, Enkelund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, 29c, lige gift.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Iver Pedersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Hansen.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Konen Birte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Hansen, Sejrup, Thyregod, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 122, d. 2. Febr. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Mads Pedersens liden Daatter af Enche-Lund tilforn hiemmedøbt nafnl. Dorothe frembaaren af Christen Pedersens {Holes} Hustrue {Birte Pedersdatter} i Tyrregodlund. Testes: Peder {Frandsen} Enkelund, Hans Pedersen af Øster Seyerup, Morten Eschesen af Tyrregod {By}, Ifver {Pedersen} Enche-lunds Hustrue {Maren Jensdatter}, Peder Hansens Hustrue {Anne Nielsdatter}, begge af Øster Seyerup, Maren {Pedersdatter} Huule af Tyrregod {By}.


Nr. 2131 03.03.1720 Lars Knudsen, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Knud Larsen. MOR: Kirsten Thygesdatter.
BÅREN AF: Karen Thygesdatter, Kokborg, Thyregod, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Mouridsen Dam, Kokborg, Thyregod, Konen Karen Thygesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 4: ? Thyge Pedersens kone, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Jens Andersen Svanes kone.
FADDER Nr. 6: ? Peder Jensen Skrædders kone, Kokborg, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Thyge Pedersen, Vesterdam, Thyregod, Konen fadder, moderens far formodentlig.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen Svane, Vesterdam, Thyregod, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen Skrædder, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 123, d. 3. Martii blef fremstillet til Daabens Stadfæstelse i Tyrregod Kirche Knud Lassens liden Søn af Hønskou, som Mandagen tilforn blef hiemmedøbt nafnl. Lars frembaaren af Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {Karen Thygesdatter}. Fadderne: Christen Pedersen af Hønskou, Peder Pedersen ibid. Jens {Mouridsen} Dam, Thyge Pedersens Hustrue af Vester=dam, Jens {Andersen} Svanes Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Peder Jens Skræders Hustrue af Hønskou.
NOTITS: At moderen og bæreren hedder Thygesdatter efter deres formodede far Thyge Pedersen er Ejnar Bjerres informerede gæt.

LINK: Viet 1762 af Ullerup i Give til Maren Christensdatter.
LINK: Begravet 1780 i Bregnhoved, Give.


Nr. 2132 10.03.1720 Mette Jørgensdatter, Aalbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Rønslunde, Ejstrup, Jens Nielsen Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, Konen Else Christensdatter bærer. Gift 1713.10.02 i Ikast, konen er fra Nørlund, Ikast.
FADDER Nr. 2: Peder Hole, den Ældre, Kokborg, Thyregod, I 1740 ses en Peder Hole den Ældre i Toftløs (Kokborg).
FADDER Nr. 3: Johan Rudolph, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 4: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Født i Kokborg, gift med Mads Christensen.
FADDER Nr. 5: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Halvor Eriksens kone.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 21+, datter af Niels Pedersen og 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod, Konen Maren Troelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 124. d. 10. Martii blef ligeledes fremstillet for Herren ved Daaben i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Daatter af Aalbech, tilforn hiemmedøbt af Høy=fornødenhed, nafnl. Mette frembaaren af Jens Nielsen Skræders Hustrue {Else Nielsdatter} i Rønslunde {Ejstrup}. Testes: Jens Nielsen ibid. Peeder Huule den ældre af Hønskou, Johan Rudolph af Hastrup Mølle, Madts Christensens Hustrue {Maren Troelsdatter} af Fugle=ßang, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Husene {Kokborghuse}, Niels Pedersens Daatter {21+, Anne Nielsdatter} af Odderbech.
Begravelse nr. 6098
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Ejnar Bjerre angiver konen som Karen Jensdatter, dokumentation ikke set.


Nr. 2133 13.03.1720 Navnløs, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'No. 91 Samme Dag [d. 13. Martii] begrafvet samme Sted [Tyrregod Kirchegaard] Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.'}
Begravelse nr. 6092


Nr. 2134 24.03.1720 Navnløs, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'No. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.'}
Begravelse nr. 6093


Nr. 2135 28.03.1720 Lisbeth Katrine Jensdatter, Vester Mølle, sogn: Vester. FAR: Jens Andersen Gjern. MOR: ? Jens Andersen Gjerns kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? Vester Mølle tjenestekarl, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 5: ? Peder Lauridsens kone, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 125, d. 28. Martii døbt i Vester Kirche Jens Andersens Gierns liden Daatter fra Vester Mølle nafnl. Lisbeth Cathrine frembaaren af Sr. Madts Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Niels Villadtsen paa Riisager, Niels Ifversen og Niels Jensen af Schousbøll, Møllerens Tieniste=Karl, Peder Lavridtsens Hustrue af Vesterl.


Nr. 2136 29.03.1720 Anders Jensen, Vesterdam, sogn: Thyregod. FAR: Jens Andersen Svane. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen? Thygesdatter?, Kokborg- Huse, Thyregod, Jens Mouridsen Dams formodentlige kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mouridsen Dam, Kokborg- Huse, Thyregod, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Reensberg, Kokborg, Thyregod, Som faderen fra Bohus len, Sverige, de blev krigsfanger 1713 og blev i Danmark.
FADDER Nr. 3: Thyge Pedersen Dam, Vesterdam, Thyregod, Far til Karen og Kirsten Thygesdatter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thygesdatter?, Kokborg- Huse, Thyregod, Knud Larsens kone, navn ikke helt sikkert, antaget.
NÆVNT Nr. 1: Knud Larsen, Kokborg- Huse, Thyregod, Møller. Konen Kirsten Thygesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 126 d. 29 Martii, døbt i Tyrregod Kirche Jens Andersen Svanes liden Søn fra Vester-dam frembaaren af Jens {Mouridsen} Dams Hustrue {Karen? Thygesdatter?} i Huusene, nafnl. Anders. Fadderne: Jens {Mouridsen} Dam, Thyge {Pedersen} Dam, Peder Reensberg, Knud Lassens Hustrue {Kirsten Thygesdatter?}, Thyge {Pedersen} Dams Hustrue.
NOTITS: Jens Andersen gifter sig 1715 med Maren Pedersdatter. Han formodes at være identisk med Jens Andersen Svane.


Nr. 2137 14.04.1720 Poul Poulsen, Rørbæk, sogn: Vester. FAR: Poul Lauridsen. MOR: ? Poul Lauridsens kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Tjenesekarl ved Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Tjenestekarl på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Hans Lauridsen, Rørbæk, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Jens Villadsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Villadsen, Risager, Vester, Konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 127, d. 14. April. Døbt i Vester Kirche Sal. Pofvel Lauridtsens liden Søn fra Rørbæk nafnl. Pofvel frembaaren af Sr. Madts Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Madts Pedersen sampt hans Tieniste-Karl Jen, Farbroderen Hans Lauridtsen, Jens Villadtsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Risager.
NOTITS: Risager var dengang et herskabssted, derfor "paa" Risager, som "paa" Rørbæk, men ellers alle andre "af" Vesterlund etc.


Nr. 2138 14.04.1720 Niels Lauridsen, Vesterlund, sogn: Vester. FAR: Laurids Sørensen Skrædder. MOR: ? Laurids Sørensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen Lindet.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Uhre, Vesterlund, Vester, Ejnar Bjerre: Hansen, fisker på Rørbæk.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, Gift med Peder Christensen Østergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 20c, datter af Niels Madsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen Lindet, Lindet, Vester, Konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 128, Samme Dag {14. April} døbt sammesteds {Vester kirke} Laurids {Sørensen} Skræders liden Søn fra Vesterlund nafnl. Niels frembaaren af Laurids {Nielsen} Lindets Hustrue {Abelone Pedersdatter}. Fadderne: Hans {Hansen} Uhre, Peder Christensen Østergaard {Vesterlund} og Hustrue {Maren Pedersdatter}, Niels {Madsen} Vestergaards {i Vesterlund} Daatter {Karen Nielsdatter}.
NOTITS: Faderens patronym Sørensen fra introduktionen #5126.


Nr. 2139 26.04.1720 Seyer Johansen Seyer, Risager, sogn: Vester. FAR: Johan Jacob Seyer. MOR: Bente Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, 20c, datter af Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens 2. kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, Konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester, Konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datteren Karen Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 129, d. 26. April døbt i Vester Kirche Bendte Sørensdatter uægte Barn nafnl. Seyer, hvis Barnefader er Capitian Lieutenant Johan Jacob Seyer paa Riisager. Susceptrix: Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} af Lindet. Fadderne: Sr. Madts Pedersen paa Rørbech, Jens Andersen Giern af Vester Mølle, Niels Sørensen af Schousbøll, Niels Villadtsens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} paa Riisager, Niels Lauridtsens Hustrue {2. kone Maren Pedersdatter}
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2140 22.04.1720 Christen Gregersen, Svindbæk, sogn: Thyregod. FAR: Gregers Christensen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjener på Hastrup. Datter af Peder Pedersen Hole den Ældre.
FADDER Nr. 1: Peder Hole den Ældre, Kokborg?, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Hole den Yngre, Kokborg?, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Vollert Jensens kone.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, Gift med Morten Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 130, d. 22. April. Døbt i Tyrregod Kirche Gregers Christensens liden Søn fra Svinbech nafnl. Christen frembaaren af Hanna Pedersdaatter {Hole} tienende paa Hastrup. Fadderne Peder Huule den ældre, Peder Huule den yngre, Madts Ifversen her af Præstegaarden, Morten Christensens Hustrue {Sidsel Christensdatter} af Hesselbierre, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By}, Maren {Pedersdatter} Huule ibid.
NOTITS: Moderen skulle efter bæreren og fadderen være en Hole, altsaa en Pedersdatter. Men Ejnar Bjerre har Maren Andersdatter.


Nr. 2141 09.05.1720 Oluf Michelsen, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Michel Jespersen. MOR: ? Michel Jespersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Iver Nielsen, Lønaa, Thyregod, Nabo, søn af Niels Iversen.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Iver Nielsen.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Hesselbjerre, Thyregod, Formodet søn af Niels Christensen.
FADDER Nr. 5: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, 25c, datter af Niels Christensen, kan have været en anden datter.
FADDER Nr. 6: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 7: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Fyldfadder. Gift med Vollert Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ingeborg Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 131, d. 9. Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Michel Jespersens liden Søn fra Lunaae nafnl. Oluf frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}. Fadderne: Niels Ifersen af Lunaae og Søn {Iver Nielsen}, Peder Nielsen, Morten Christensen af Hesselbierre, Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter} af Tyrregod {By} Ifver Nielsens Hustrue {Anne Sørensdatter} af Lunaae, Niels Christensens Daatter {Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.


Nr. 2142 12.05.1720 Karen Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift 1713 fra Kærgaard, Thyregod med Christen Madsen. Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Vollert Jensen, Thyregod By, Thyregod, Konen også fadder.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, Gift med Vollert Jensen.
FADDER Nr. 4: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Niels Sørensen den Yngre (lille Niels).
FADDER Nr. 6: Karen? Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Datter af Niels Christensen, kan være en anden datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give, Konen Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen den Yngre, Hindskov, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Datter Karen? Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 132, d. 12. Maij. Døbt i Tyrregod Kirche Niels Jensens liden Daatter fra Egsgaard nafnl. Karen frembaren af Christen Madtsens Hustrue {Else Nielsdatter} i Breinhou {Bregnhoved} i Gifve Sogn, Testes: Morten Christensen i Hesselbierre, Vollert Jensen af Tyrregod, Mads Ifversen her i Gaarden (Præstegaarden), Vollert Jensens Hustrue {Ingeborg Eskesdatter}, Niels Sørensen den yngris Hustrue {Karen Jensdatter Aalbæk} af Hindskou, Niels Christensens Daatter {Karen? Nielsdatter} af Hesselbierre.
NOTITS: Man ser at præsten skriver kirkebogen i præstegården, for han nævner Mads Iversen "her i Gaarden".


Nr. 2143 02.06.1720 Anne Kirstine Knudsdatter, Aagaard, sogn: Thyregod. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Kone også fadder. Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Peder Christensen Naldals kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 133, d. 2. Junii. Døbt i Tyrregod Kirche Knud Jacobsens liden Daatter fra Aagaard nafnl. Anne Kirstine frembaaren af min Hustrue {Anne Helmersdatter Meier, præstens kone}. Fadderne. Peder {Christensen} Naldal af Øster Seyerup, Christen {Pedersen} Huule af Tyrregodlund, Min Karl Madts Ifversen, Peder {Christensen} Naldals Hustrue {Kirsten Madsdatter}, Maren {Pedersdatter} Huule.
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.


Nr. 2144 04.08.1720 Anne Pedersdatter Hole, Kokborg, sogn: Thyregod. FAR: Peder Pedersen Hole den Yngre. MOR: ? Peder Hole den Yngres 1. kone.
BÅREN AF: Hanne Pedersdatter Hole, Hastrup, Thyregod, Tjenestepige på Hastrup.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Hole den Ældre, Kokborg, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hole, Thyregodlund, Thyregod, Faderens fars bror.
FADDER Nr. 3: Mads Iversen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Fyldfadder.
FADDER Nr. 4: ? Søren Pedersens kone, Kokborg, Thyregod, Søren Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Else Pedersdatter, Kokborg, Thyregod, Christen Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Kokborg, Thyregod, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 134, d. 4. Aug. Døbt i Tyrregod Kirche Peder Pedersen Huule den yngre hans liden Daatter fra Hønskou nafnl. Anne frembaaren af Hanna Pedersdaatter Huule tienende paa Hastrup. Fadderne: Peder {Pedersen} Huule den ældre i Hønskou, Christen {Pedersen} Huule af Tyrregodlund, Mads Ifversen her af Præstegaarden, Søren Pedersens Hustrue af Hønskou, Christen Nielsens Hustrue {Else Pedersdatter} ibid.
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2145 18.08.1720 Rebekka Johanne Mortensdatter, Thyregod By (Kirkehuset), sogn: Thyregod. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
BÅREN AF: ? Hans Andersen Karstofts kone, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Eske Mogensen, Thyregod By, Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ejstrup, Landsoldat
FADDER Nr. 4: Lars Andersen, Ejstrup, Landsoldat
FADDER Nr. 5: Lene Margrethe Grønbæk, Hastrup, Thyregod, Mademoiselle.
NÆVNT Nr. 1: Hans Andersen Karstoft, Hastrup, Thyregod, Forpagter på Hastrup en kort tid.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 135, d. 18. Aug. Døbt i Tyrregod Kirche Sergeant Morten {Christensen} N: hans liden Daatter af Kirche=Huuset nafnl. Rebecche Johanne, frembaaren af Forpagteren Sr. Hans Andersens Hustrue paa Hastrup. Fadderne: Esche Mogensen af Tyrregod {By}, Anders Sørensen af Hønskou, Peder Andersen og Lars Andersen, begge Land=Soldater af Eisdrup Sogn, Mademoiselle Lene Margrethe Grønbech fra Hastrup.


Nr. 2146 13.10.1720 Anne Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter af Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Karen Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Nabo, halvgårde sammen.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 136, d. 13. Oct. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Pedersens liden Daatter af Annexgaarden i Vester=Lund, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Anne frembaaren af Niels Madtsen Vestergaards Daatter ibidem nafnl. Karen {Nielsdatter}. Fadderne Niels {Madsen} Vestergaard, Peder Christensen og Hustrue {Maren Pedersdatter} af Annexgaarden, Madts Pedersen og Lars Pedersen ibid.
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Druknet 3½ år gammel.


Nr. 2147 27.10.1720 Michel Nielsen, Vesterlund (Vestergaard), sogn: Vester. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: Abelone Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen, Vester, Søster til faderen eller moderen. Formodet gift med Anders Ibsgaard, Nørre Snede.
FADDER Nr. 1: Anders Ibsgaard, Nørre Snede, Vester, Formodet gift med kone (vel Karen der bærer), der er søster til faderen eller moderen.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Kræmmers kone, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Kræmmer, Vesterlund, Vester, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 107 {107-35 findes dobbelt!} d. 27. Oct. Døbt i Vester Kirche Niels Madsen Vestergaards liden Søn fra Vesterlund nafnl. Michel frembaaren af Søsteren ved Nafn Karen. Fadderne: Anders Ibsgaard af Nørre Snede Sogn, Niels Pedersen af Annexgaarden, Peder Christensens Hustrue {Maren Pedersdatter} ibid. Peder Kræmmers Hustrue.
NOTITS: Præsten Borch springer på grund af utydelig skrift fra no. 135 til no. 107, 107-20 findes altså dobbelt.


Nr. 2148 17.11.1720 Mette Pedersdatter, Sejrup, sogn: Thyregod. FAR: Peder Christensen Naldal. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, Moderen var født i Damgaard, Øster Nykirke.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Aagaard, Thyregod, Gift med Margrethe Christensdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Gift med Maren Pedersdatter Hole, faderens mor også en Hole (Birte Christensdatter).
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod, Nabo. Gift med Iver Pedersen Enkelund.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Nabo. Gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, 23+. Datter af Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Damgaard, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, Konen Mette Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Pedersen Enkelund, Sejrup, Thyregod, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod, Konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod, Datteren Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 108, d. 17. Nov. blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Peder Christensen Naldals liden Daatter fra Øster Seyerup, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Mette frembaaren af Søren {Sørensen} Damgaards Hustrue {Mette Christensdatter, Damgaard i Tinnet} i Nykirche Sogn. Fadderne Christen {Pedersen} Naldal af Øster Seyerup, Knud Jacobsen af Aagaard, Morten Eschesen af Tyrregod {By}, Ifver Pedersens Hustrue {Maren Jensdatter}, Hans Pedersens Hustrue {Anne Christensdatter}, af Øster Seyerup, Niels Pedersens Daatter af Odderbech nafnl. Anne {Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6108
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel. Opprimeret, ligget ihjel.


Nr. 2149 20.12.1720 Johanne Marie Pedersdatter, Kokborg (Poderhuset), sogn: Thyregod. FAR: Peder Jensen Skrædder. MOR: ? Peder Jensen Skrædders kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Thyregod, Gift med Jens Sørensen, søster til Villads Thomsen i Store Mosgaard, Give.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Nabo, kaldes også Thybo.
FADDER Nr. 2: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Ikke set i familie.
FADDER Nr. 3: Maren Troelsdatter, Fuglsang, Thyregod, Nabo, Mads Christensen Fuglsangs kone.
FADDER Nr. 4: Ellen Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod, Konen Margrethe Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Konen Maren Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 109, d. 20. Dec. blef fremstillet til Daabens Stadfæstelse i Tyrregod Kirche Peder Jensen Skræder af Poderhuuset hans liden Daatter, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Johanne Marie frembaaren af Jens Sørensens Hustrue {Margrethe Thomasdatter} fra Fuglesang. Fadderne Christen {Pedersen} Fuglesang. Morten Eschesen, Mads {Christensen} Fuglesangs Hustrue {Maren Troelsdatter}, Ellen Pedersdaatter af Thyregod {By}.
LINK: Jens Sørensens kone Margrethe Thomasdatter bærer i Give 1700.


Nr. 2150 20.12.1720 Oluf Halvorsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meier, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Enevold Nielsen, Vesterdam, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johan Albertsen, Hastrup Mølle, Thyregod
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Aalbæk, Hindskov, Thyregod, Gift med Lille Niels Sørensen.
FADDER Nr. 4: Maren Hole den Yngre, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 110, Samme Dag {20. Dec.} døbt i Tyrregod Kirche Haldvor Erichsen Snedker af Huusene {Kokborghuse} hans liden Søn nafnl. Oluf frembaaren af min Hustrue Anne Meyer Helmorsdaatter. Testes. Enevold Nielsen af Vesterdam, Johan Albertsen af Møllen {Hastrup Mølle}. Karen {Jensdatter} Aalbech af Hindskou, Maren Hole den yngre af Tyrregod {By}.
NOTITS: Gift 3 gange, mest kaldet Ole. 1742-72c Lønaa, Thyregod. 1773-73 Brandlund, Brande, 1787 Alkærlund, Brande, 1794 Borup, Brande.

LINK: Begravet 1694 Borup, Brande.


Nr. 2151 11.04.1721 Christen Jørgensen, Aalbæk, sogn: Thyregod. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Rønslunde, Ejstrup, Jens Nielsen Skrædders kone.
FADDER Nr. 1: Albert Jensen Møller, Hastrup Mølle, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Slags Nabo.
FADDER Nr. 3: Rasmus Mortensen, Kokborghuse, Thyregod, Smedesvend, tjener smed Christian Rudolph Werner.
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsen Odderbæks kone, Thyregodlund, Thyregod
FADDER Nr. 5: Sara Sørensdatter, Kokborghuse, Thyregod, Gift med Halvor Eriksen.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Odderbæk, Thyregod, Datter af Niels Pedersen Odderbæk. Navn se dåb #2148.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Rønslunde, Ejstrup, Konen Else Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christian Rudolph Werner, Kokborghuse, Thyregod, Smedesvenden Rasmus Mortensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Odderbæk, Thyregodlund, Thyregod, tidligere slags nabo.
NÆVNT Nr. 4: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod, Konen Sara Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Pedersen Odderbæk, Odderbæk, Thyregod, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 111, d. 11. April. Døbt i Tyrregod Kirche Jørgen Christensens liden Søn fra Aalbech nafnl. Christen frembaaren af Jens {Nielsen} Skræders Hustrue {Else Christensdatter} fra Rønslunde {Ejstrup}. Fadderne: Albert Jensen Møller, Mads {Christensen} Fuglesang, Rasmus {Mortensen} tienende Christian Verner, Jens {Nielsen} Odderbæk af Tyrregodlund, Haldvor Erichsens Hustrue {Sara Sørensdatter} af Huusene {Kokborghuse}, Niels {Pedersen} Odderbechs Daatter {Anne Nielsdatter}.
NOTITS: Ejnar Bjerre har moderen som Karen Jensdatter.